Stanley TLM50 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Sisukord
Kasutaja ohutus
Patarei ohutus
Ülesseadmine (patareide laadimine)
Kasutamine

Garantii
Veakoodid
Jätke kõik selle juhendi osad tulevikus
lugemiseks alles.
Kasutaja ohutus
HOIATUS:
Enne selle toote kasutamist palume lugeda
ohutusalased juhised ja toote juhendi
hoolega läbi. Selle instrumendi eest

kasutajad saaksid nendest juhistest aru
ning järgiksid neid.
HOIATUS:
Järgmine etiketil toodud teave on kleebitud
teie lasertööriistale, et laseri klass oleks
teile mugavalt ja ohutult näha.
STHT1-77409 tööriist kiirgab nähtavad laserkiirt, nagu
näidatud joonisel A. Kiirguv laserkiir kuulub laseri
klassi 2 vastavalt standardile IEC 60825-1 ja see on


2007 kuupäevaga väljastatud lasereid puudutavale
teatele nr 50.
HOIATUS:
Kui lasertööriist töötab, olge ettevaatlik,
et kiirguv laserkiir ei satuks silma (punase
valguse allikas). Pikaajaline kokkupuude

Ärge vaadake laserkiire suunas ilma
optiliste abivahenditeta.
HOIATUS: Vigastusriski vähendamiseks
peab kasutaja lugema läbi toote
kasutusjuhendi, laseri ning patareide
ohutusalase juhendi.
FCC vastavus
See seade vastab FCC reeglite osale
15. Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust:


igasugused interferentsid, isegi ebasoovitud

Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1 3YD,
Suurbritannia kinnitab siinkohal, et toode STHT1-77409


Black & Decker DoC jaoks.
Patarei ohutus
HOIATUS: 

tulekahju. Ohu vähendamiseks toimige
järgmiselt:
ALATI
hoiatusi patarei märgistusel ja pakendil.
ÄRGE lühistage patarei klemme.
ÄRGE laadige leelispatareisid.
ÄRGE kasutage segamini vanu ja uusi

samaaegselt sama tootja ja sama tüüpi
patareide vastu.
ÄRGE segage patareide keemilisi aineid.
ÄRGE visake patareisid tulle.
ALATI hoidke patareisid laste käeulatusest
väljas.
ALATI eemaldage patareid, kui seadet pole
plaanis mitu kuud kasutada.
MÄRKUS: Tagage, et kasutate soovituslikke
patareisid.
MÄRKUS: Tagage, et patareid sisestatakse

83
Ülesseadmine (patareide
laadimine)
1.
Patareipesa riiv astub tööriista tagaküljel
(joonis B #2).
2.

eemaldage patareipesa uks (joonis C #1).
3.
Sisestage kaks AAA patareid, veendudes, et iga
patarei - ja + poolused vastavad akupesas toodud
märgistusele (joonis C #2).
4.
Libistage patareipesa ukse all olevad tihvtid
patareipesa sälkudesse (joonis C #3) ning lükake
uks alla, kuni see oma kohal lukustub.
Kui tööriist on SISSE lülitatud, ilmub ekraani aknale
patarei täituvuse märk (joonis E #1).
Kasutamine
1.
Suunake laseri esikülg (joonis A #1) seinale, mille

2.

(joonis A #3), et näha seinal laseri

tagaküljest kuni seinani (joonis D #2).
3.
Ekraani akna alumises osas (joonisel A #2) on

mis muutub edasi koos tööriista liikumisega (püsiv

4.


, et näha käesolevat

Mõõtühiku muutmine


murdarvuliseks jalaks (6'02"
9/16), murdarvulisest jalast
meetriteks (1,894 m), meetritest tollideks (74
9/16 in)


, kuni

MÄRKUS: Kui jätkake
allhoidmist pärast

Uuesti mõõtmine
 .



.
Tööriista väljalülitamine
Tööriista saab välja lülitada ühel järgmistest viisidest:
Vajutage ja hoidke
all 4 sekundit (kuni ekraani
aken on tühi).
Kui te ei kasuta tööriista 180 sekundit järjest, lülitub
see automaatselt välja.
EE
84
Spetsifikatsioonid
STHT1-77409
Ulatus 17,5 cm kuni 15m (7in kuni 50ft)
Mõõtmistäpsus* Tüüpiliselt ± 3,0 mm (± 1/8in)*
Resolutsioon 1 mm (1/16in)
Laseri klass: Klass 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Laseri lainepikkus 620-690 nm, toide < 1mW
Automaatne toite
väljalülitamine
Pärast 180 s
Patarei eluiga (2 x AAA) 
Mõõtmed (K x S x L) 115 x 44 x 25 mm (4,68 x 1,73 x 1,10 in)
Kaal (patareita)
100 g (3,21 oz)
Säilitustemperatuuri vahemik
-10° C ~ +60 C (14° F ~ 140° F)
Töötemperatuuri vahemik
0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F)
*Mõõtmistäpsus :
Soodsatel tingimustel (hea sihtimispind ja toatemperatuur) kuni 10 m (33ft).
Ebasoodsatel

Garantii
STANLEY annab sellele tootele (2) aastase garantii, mis katab materjali ja tootmise puudusi. See PIIRATUD




eest, saades vastu vigase tööriista. SEE PIIRATUD GARANTII VÄLISTAB KÕIK JUHUSLIKUD VÕI KAASNEVAD






täielikult laserseadme täpsuse perioodilise kontrollimise eest ja seega ka instrumendi kalibreerimise eest.
Garantii ei kata kalibreerimise ega hooldust.
85
Veakoodid
Kood Kirjeldus Korrektiivne meede
--- 


--- 


vahetage sihtimispinda.
--- Tasutavalgus on liiga tugev Vähendage taustavalgust sihtkohas.
--- Laserkiir on häiritud Eemaldage laserkiire trajektoorilt igasugused takistused ja

--- Ebapiisav patarei Vahetage kaks AAA patareid välja.
301  Laske tööriistal jahtuda temperatuurini, mis jääb täpsustatud
töö- temperatuuri vahemikku.
Temperatuur liiga madal Laske tööriistal soojeneda temperatuurini, mis jääb
täpsustatud töö- temperatuuri vahemikku.
401 Riistvara viga Lülitage tööriist mitu korda sisse ja välja. Kui riistvara

edasimüüjale tagasi.
EE
86
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Stanley TLM50 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend