Endres+Hauser BA CYA680 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Käyttöopas
CYA680
Virtausarmatuuri
BA01597C/13/FI/03.23-00
71640162
2023-11-06
CYA680 Sisällysluettelo
Endress+Hauser 3
Sisällysluettelo
1 Tästä asiakirjasta ................... 4
1.1 Turvallisuustiedot ...................... 4
1.2 Käytetyt symbolit ....................... 4
1.3 Laitteen symbolit ....................... 4
2 Turvallisuuden perusohjeet ......... 5
2.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset ........ 5
2.2 Käyttötarkoitus ........................ 5
2.3 Työpaikan turvallisuus ................... 5
2.4 Käyttöturvallisuus ...................... 6
2.5 Tuoteturvallisuus ....................... 6
3 Tulotarkastus ja tuotteen
tunnistus .......................... 6
3.1 Tulotarkastus ......................... 6
3.2 Tuotteen tunnistetiedot .................. 7
3.3 Toimitussisältö ........................ 7
4 Asennus ........................... 8
4.1 Asennusvaatimukset .................... 8
4.2 Mitat ................................ 8
4.3 Asentaminen .......................... 9
4.4 Anturin asennus ...................... 10
4.5 Tarkastus asennuksen jälkeen ............ 10
5 Kunnossapito ..................... 11
5.1 Armatuurin puhdistaminen .............. 11
5.2 Anturin puhdistaminen ................. 11
5.3 Puhdistusaine ........................ 11
5.4 O-renkaiden vaihtaminen ............... 13
6 Korjaus ........................... 14
6.1 Varaosasarja ......................... 14
6.2 Palautus ............................ 14
7 Lisätarvikkeet ..................... 15
7.1 pH-anturit ........................... 15
7.2 ORP-anturit .......................... 15
7.3 pH ISFET -anturit ...................... 15
7.4 Johtokykyanturit ...................... 16
8 Tekniset tiedot .................... 17
8.1 Prosessi ............................. 17
8.2 Mekaaninen rakenne ................... 17
Aakkosellinen hakemisto ............... 18
Tästä asiakirjasta CYA680
4 Endress+Hauser
1 Tästä asiakirjasta
1.1 Turvallisuustiedot
Tietojen rakenne Tarkoitus
LVAARA
Syyt (/seuraukset)
Mikäli tarpeen, varoituksen
huomiotta jättämisen seuraukset
(mikäli soveltuva)
Korjaava toimenpide
Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Vaaratilanne aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman, jos sitä ei
vältetä.
LVAROITUS
Syyt (/seuraukset)
Mikäli tarpeen, varoituksen
huomiotta jättämisen seuraukset
(mikäli soveltuva)
Korjaava toimenpide
Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa
kuoleman.
LHUOMIO
Syyt (/seuraukset)
Mikäli tarpeen, varoituksen
huomiotta jättämisen seuraukset
(mikäli soveltuva)
Korjaava toimenpide
Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita
vammoja.
HUOMAUTUS
Syy/tilanne
Mikäli tarpeen, varoituksen
huomiotta jättämisen seuraukset
(mikäli soveltuva)
Toimenpide
Tämä symboli varoittaa aineellisten vahinkojen vaarasta.
1.2 Käytetyt symbolit
Lisätietoa ja vinkkejä
Sallittu
Suositeltu
Kiellettyä tai ei suositeltua
Laitteen asiakirjoja koskeva viite
Sivuviite
Kuvaviite
Toimintavaiheen tulos
1.3 Laitteen symbolit
Laitteen asiakirjoja koskeva viite
Älä hävitä tuotteita, joissa on tämä merkintä, lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Sen
sijaan palauta ne valmistajalle, jotta ne hävitetään asianmukaisesti.
CYA680 Turvallisuuden perusohjeet
Endress+Hauser 5
2 Turvallisuuden perusohjeet
2.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset
Mittauslaitteiden asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa tehdä vain
erikoiskoulutuksen saanut tekninen henkilökunta.
Teknisellä henkilökunnalla pitää olla laitoksen esimiehen valtuutus kyseisten tehtävien
suorittamiseen.
Sähköliitännän saa tehdä vain sähköteknikko.
Teknisen henkilökunnan täytyy lukea ja ymmärtää nämä käyttöohjeet ja noudattaa
niiden sisältämiä ohjeita.
Vain valtuutettu ja erikoiskoulutettu henkilökunta saa korjata mittauspisteiden virheet.
Ne korjaustyöt, joita ei ole kuvattu toimitetuissa käyttöohjeissa, tulee teettää vain
laitteen valmistajan tehtaalla tai huoltokorjaamossa.
2.2 Käyttötarkoitus
CYA680-virtausarmatuuri on suunniteltu 12 mm:n antureiden asennukseen Pg 13,5:n
tuuman putkiin.
Sen mekaaninen rakenne tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää paineistetuissa
järjestelmissä (katso tekniset tiedot).
Kaikki muu kuin tarkoitettu käyttö vaarantaa ihmisten ja mittausjärjestelmän
turvallisuuden. Siksi muu käyttö ei ole sallittua.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä tai käyttötarkoituksen
vastaisesta käytöstä.
2.3 Työpaikan turvallisuus
Käyttäjä on vastuussa seuraavien turvallisuusmääräysten noudattamisesta:
• Asennusohjeet
Paikalliset standardit ja määräykset
Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus CYA680
6 Endress+Hauser
2.4 Käyttöturvallisuus
Ennen kuin otat käyttöön koko mittauspisteen:
1. Varmista, että kaikki kytkennät on tehty oikein.
2. Varmista, että sähköjohdot ja letkuliittimet ovat ehjiä.
3. Älä käytä viallisia tuotteita ja estä niiden tahaton käyttö.
4. Merkitse rikkinäiset tuotteet viallisiksi.
Käytön aikana:
Jos vikaa ei voi korjata,
poista tuotteet käytöstä ja suojaa ne tahattomalta käytöltä.
2.5 Tuoteturvallisuus
Tämä tuote on suunniteltu alan viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaan, testattu ja
toimitettu tehtaalta käyttöturvallisessa kunnossa. Sen tuotannossa on noudatettu
asiaankuuluvia säännöstöjä ja kansainvälisiä standardeja.
3 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus
3.1 Tulotarkastus
1. Varmista, että pakkaus on ehjä.
Ilmoita toimittajalle kaikista pakkaukseen liittyvistä vaurioista.
Säilytä vaurioitunut pakkaus, kunnes asia on selvitetty.
2. Varmista, että sisältö on ehjä.
Ilmoita toimittajalle kaikista pakkauksen sisältöön liittyvistä vaurioista.
Säilytä vaurioituneet tavarat, kunnes asia on selvitetty.
3. Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki tilatut osat ja ettei mitään osia puutu.
Vertaa toimitusasiakirjoja tekemääsi tilaukseen.
4. Pakkaa tuote säilytystä ja kuljetusta varten niin, että se on suojattu iskuilta ja
kosteudelta.
Alkuperäinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan.
Varmista, että sallittuja ympäristöolosuhteita noudatetaan.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys myyjään tai paikalliseen edustajaan.
CYA680 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus
Endress+Hauser 7
3.2 Tuotteen tunnistetiedot
3.2.1 Laitekilpi
Laitekilpi sisältää seuraavat laitetiedot:
Valmistajan tunnistustiedot
• Tilauskoodi
Laajennettu tilauskoodi
• Sarjanumero
Ympäristö- ja prosessiolosuhteet
Turvallisuustiedot ja varoitukset
Vertaa laitekilven tietoja tekemääsi tilaukseen.
3.2.2 Tuotteen tunnistaminen
Tuotesivu
www.endress.com/cya680
Tilauskoodin tulkinta
Tuotteen tilausnumero ja sarjanumero löytyvät seuraavista kohdista:
• Laitekilvestä
• Toimitusasiakirjoista
Tuotetta koskevien tietojen hankinta
1. Mene kohteeseen www.endress.com.
2. Sivuhaku (suurennuslasin symboli): syötä voimassa oleva sarjanumero.
3. Haku (suurennuslasi).
Tuotteen rakenne näytetään ponnahdusikkunassa.
4. Napsauta tuotekuvaketta.
Uusi ikkuna avautuu. Tässä täytät laitteesi tietoja, mukaan lukien tuoteasiakirjat.
Valmistajan osoite
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Germany
3.3 Toimitussisältö
Toimitus sisältää:
Tilatun version mukainen armatuuri
• Käyttöohjeet
Asennus CYA680
8 Endress+Hauser
4 Asennus
4.1 Asennusvaatimukset
CYA680-virtausarmatuuri on suunniteltu asennettavaksi putkiin. Se edellyttää, että
saatavilla on sopivia Tri-Clamp -liitäntöjä.
Se voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaisiin putkiin.
Sijoittaminen
Noudata käytettävien antureiden asennusohjeita!
Jos Ceragel CPS71D asennetaan kohtisuoraan, käytä ylösalaisin asennettaessa
elektrodiversiota TU.
4.2 Mitat
22.5 (88.6)
82.5 (3.25)
A
B
C
D
A0029447
 1 Mitat mm (tuumaa)
A Sisähalkaisija
B Laipan halkaisija
C Anturin pidike pH
D Anturin pidike johtokyky
Laippa A B C D
¼" Tri-Clamp 4,57 mm (0.18") 25 mm (0.984") 138,4 mm (5.45") 143,4 mm (5.65'')
½" Tri-Clamp 9,53 mm (0.375") 25 mm (0.984") 138,4 mm (5.45") 143,4 mm (5.65'')
¾" Tri-Clamp 15,24 mm (0.60") 25 mm (0.984") 138,4 mm (5.45") 143,4 mm (5.65'')
1" Tri-Clamp 22,1 mm (0.87") 50,39 mm (1.984") 144 mm (5.67") 149 mm (5.87'')
1 ½" Tri-Clamp 34,44 mm (1.356") 50,39 mm (1.984") 144 mm (5.67") 149 mm (5.87'')
2" Tri-Clamp 45 mm (1.856") 63,91 mm (2.516") 150 mm (5.92") 155 mm (6.10'')
CYA680 Asennus
Endress+Hauser 9
4.3 Asentaminen
4.3.1 Mittausjärjestelmä
Täydellinen mittausjärjestelmä sisältää:
Lähetin, esimerkiksi Liquiline CM44P
Yksi tai kaksi 12 mm:n anturia, esim. CLS82D ja / tai CPS71D
Virtausarmatuuri CYA680
Mittauskaapeli, esimerkiksi CYK10
1
2
1
3
4
3
A0029448
 2 Esimerkki mittausjärjestelmästä
1 Mittauskaapeli
2 Liquiline CM44P -lähetin
3 Anturit
4 Virtausarmatuuri CYA680
Asennus CYA680
10 Endress+Hauser
4.3.2 Armatuurin asentaminen prosessiin
LVAROITUS
Korkeapaine ja lämpötila sekä vaaralliset kemikaalit aiheuttavat tapaturmavaaran,
jos ainetta pääsee purkautumaan ulos.
Käytä työkäsineitä, suojalaseja ja suojavaatteita.
Asenna armatuuri vain, kun säiliöt tai putket ovat tyhjiä ja paineettomia.
Asenna anturi seuraavasti:
1. Levitä ohuelti rasvaa (esim. Klüber Paraliq GTE 703) kahteen O-renkaiseen Tri-
Clamp-liitännöissä.
2. Kohdista molemmat O-renkaat uriin Tri-Clamp-liitännöissä.
3. Kiinnitä molemmat kiinnikkeet ja varmista, että O-renkaat eivät luista.
4.4 Anturin asennus
Voit asentaa ainoastaan antureita, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
Kierteitetty kytkentäpää Pg 13.5
Varren pituus 120 mm
Varren halkaisija 12 mm
2
1
A0007392
 3 Anturi
1 Työntökaulus
2 O-rengas
1. Irrota anturista suojatulppa.
2. Tarkasta, että O-rengas (kohta 2) ja painerengas (kohta 1) ovat anturin varressa.
3. Kastele anturin varsi vedellä.
Tämä helpottaa anturin kiertämistä paikalleen.
4. Kierrä anturia, kunnes se on käsitiukka (3 Nm (2.2 lbf ft)).
4.5 Tarkastus asennuksen jälkeen
Asennuksen jälkeen tarkasta kaikkien liitäntöjen kiinnitys ja vuototiiviys.
CYA680 Kunnossapito
Endress+Hauser 11
5 Kunnossapito
LVAROITUS
Tapaturmavaara, jos ainetta pääsee vuotamaan ulos
Varmista ennen jokaista huoltotoimenpidettä, että prosessiputki on tyhjä ja huuhdeltu.
Yhde saattaa sisältää jäämiä väliaineesta; huuhtele se huolellisesti ennen työn
aloittamista.
5.1 Armatuurin puhdistaminen
Varmista häiriötön ja luotettava mittaus puhdistamalla kokoonpano ja anturi säännöllisin
väliajoin. Puhdistuksen taajuus ja intensiivisyys riippuu väliaineesta.
1. Irrota anturi puhdistusta varten.
2. Puhdista armatuuri likaantumisasteen mukaan.
Poista lievät epäpuhtaudet ja tahrat sopivilla puhdistusaineilla (→  11).
Irrota voimakas lika pehmeällä harjalla ja sopivalla puhdistusaineella.
Pinttyneen lian yhteydessä upota osat puhdistusliuokseen. Puhdista ne tämän
jälkeen harjalla.
Tyypillinen puhdistusväli on esimerkiksi käyttövesisovelluksen yhteydessä 6
kuukauden välein.
5.2 Anturin puhdistaminen
Anturi täytyy puhdistaa:
Ennen jokaista kalibrointia
Säännöllisesti käytön aikana
Ennen anturin palauttamista korjaamoon
Irrota anturi ja puhdista se käsin.
HUOMAUTUS
Mittausvirhe tai anturin vauriot virheellisen puhdistuksen vuoksi
Puhdista ORP-elektrodit vain mekaanisesti ja käytä aina vettä. Älä missään
tapauksessa käytä kemiallisia puhdistusaineita. Tällaiset puhdistusaineet aiheuttavat
elektrodiin varautuvan jännitteen, jonka häviäminen kestää useamman tunnin ajan.
Jännite aiheuttaa mittausvirheitä.
Älä käytä mitään hankaavia puhdistusaineita. Nämä puhdistusaineet voivat aiheuttaa
antureille peruuttamatonta vahinkoa.
Kun anturi on puhdistettu, huuhtele armatuurin huuhtelukammio runsaalla
vesimäärällä (mahdollisesti tislatulla tai deionisoidulla vedellä). Muutoin
puhdistusaineen jäämät voivat vääristää mittausta.
Suorita tarvittaessa toinen kalibrointi puhdistuksen jälkeen.
5.3 Puhdistusaine
LVAROITUS
Halogeeneja sisältävät orgaaniset liuotteet
Jonkin verran näyttöä karsinogeenisyydestä! Vaarallista ympäristölle, aiheuttaa
pitkäaikaisia haittavaikutuksia!
Älä käytä halogeeneja sisältäviä orgaanisia liuotteita.
Kunnossapito CYA680
12 Endress+Hauser
LVAROITUS
Tiokarbamidi
Vahingollista nieltynä! Jonkin verran näyttöä karsinogeenisyydestä! Voi aiheuttaa
vahinkoa syntymättömälle lapselle! Vaarallista ympäristölle, aiheuttaa pitkäaikaisia
haittavaikutuksia!
Käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja sopivia suojavaatteita.
Vältä kaikenlaista kosketusta silmiin, suuhun ja iholle.
Älä päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Yleisimmät likatyypit ja kussakin tapauksessa käytetyt asianmukaiset puhdistusaineet ovat
seuraavassa taulukossa.
Huomioi materiaaliyhteensopivuus puhdistettavissa materiaaleissa.
Lian tyyppi Puhdistusaine
Rasvat ja öljyt Kuuma vesi tai karkaistut, pinta-aktiiviset
(perus-)aineet , jotka sisältävät pinta-aktiivisia
tai veteen liukenevia orgaanisia liuottimia
(esim. etanoli)
Kalkkisakat,
metallihydroksidikerrostumat,
lyofobiset biologiset kerrostumat
Noin 3-prosenttinen suolahappo
Sulfidisakat Seos, jossa 3-prosenttista suolahappoa ja
tiokarbamidia (yleisesti myynnissä oleva laatu)
Proteiinikerrostumat Seos, jossa 3-prosenttista suolahappoa ja
pepsiiniä (yleisesti myynnissä oleva laatu)
Kuidut, liete Painevesi, tarv. pinta-aktiiviset
puhdistusaineet
Lievä biologinen likakerrostuma Painevesi
Valitse puhdistusaine, joka soveltuu likaantumisasteeseen ja -tyyppiin.
CYA680 Kunnossapito
Endress+Hauser 13
5.4 O-renkaiden vaihtaminen
Vaihda O-renkaat vähintään 12 kuukauden välein.
Huoltovälit riippuvat sovelluksesta. Tietyt olosuhteet (lämpö, paine, aggressiiviset
kemikaalit, hankaus) edellyttävät lyhyempiä huoltovälejä.
LHUOMIO
Loukkaantumisvaara ainejäännösten ja korkean lämpötilan takia
Jos käsittelet osia, jotka ovat kosketuksissa prosessiaineeseen, suojaa itsesi
ainejäännösten ja korkean lämpötilan varalta. Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä.
Valmistelut:
1. Keskeytä prosessi. Huomioi väliainejäännökset, jäljellä oleva paine ja korkeat
lämpötilat.
2. Irrota armatuuri kokonaan prosessiliitännästä.
3. Irrota anturi.
4. Puhdista armatuuri (katso kappale "Armatuurin puhdistaminen").
12345
A0029955
 4 O-renkaiden vaihtaminen
1 O-rengas
2 O-rengas
3 Kierreliitoslaippa
4 Kiinnitysruuvit
5 Anturin opas
Vaihda O-renkaat seuraavasti:
1. Avaa neljä kiinnitysruuvia (kohta 4).
2. Irrota anturin ohjain (kohta 5) ja kierreliitoslaippa (kohta 3).
3. Irrota O-rengas (kohta 1) armatuurista.
4. Irrota O-rengas (kohta 2) anturin ohjaimesta.
5. Levitä ohuelti rasvaa (esim. Klüber Paraliq GTE 703) uusiin O-renkaisiin.
6. Aseta uudet O-renkaat vastaaviin uriin.
7. Asenna armatuuri.
Korjaus CYA680
14 Endress+Hauser
6 Korjaus
6.1 Varaosasarja
Korjaus ja muuntamiskonsepti edellyttävät seuraavia:
Tuotteen rakenne on modulaarinen
Varaosat on koottu sarjoiksi, joissa on jokaisessa ohjeet
Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia
Valmistajan huolto-osasto tai koulutetut käyttäjät tekevät korjaukset
Ainoastaan valmistajan huolto-osasto tai tehdas voi muuntaa laitteet toisiksi
sertifioiduiksi laiteversioiksi
Noudata sovellettavia standardeja, kansallisia määräyksiä, Ex-dokumentaatiota (XA) ja
sertifikaattteja
1. Tee korjaukset sarjan ohjeiden mukaan.
2. Dokumentoi korjaukset ja muuntamiset ja syötä, tai anna jonkun syöttää ne Lifecycle
Management -työkaluun (W@M).
Laitteen varaosat, jotka ovat tällä hetkellä saatavana toimitettuna, löytyvät verkkosivulta:
https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder
Ilmoita laitteen sarjanumero varaosien tilauksen yhteydessä.
6.2 Palautus
Tuote on palautettava myyjälle, jos se täytyy korjata tai tehdaskalibroida, tai jos olet
tilannut tai saanut väärän tuotteen. ISO-sertifioituna yrityksenä ja myös lakimääräysten
mukaan Endress+Hauserin on noudatettava tiettyjä menettelytapoja käsitellessään
palautettuja tuotteita, jotka ovat olleet kosketuksessa prosessissa käytettävään aineeseen.
Varmistaaksesi laitteen nopean, turvallisen ja asianmukaisen palautuksen:
Katso sivulta www.endress.com/support/return-material tiedot menettelystä ja
yleisistä edellytyksistä.
CYA680 Lisätarvikkeet
Endress+Hauser 15
7 Lisätarvikkeet
Seuraavat tuotteet ovat tärkeimpiä saatavilla olevia lisätarvikkeita tämän asiakirjan
julkaisuajankohtana.
Listatut lisätarvikkeet ovat teknisesti yhteensopivia ohjeissa olevan tuotteen kanssa.
1. Sovelluskohtaiset tuoteyhdistelmän rajoitukset ovat mahdollisia.
Varmista, että mittauspiste soveltuu sovellukseen. Tämä on mittauspisteen käyttäjän
vastuulla.
2. Katso kaikkien tuotteiden käyttöohjeet, etenkin tekniset tiedot.
3. Jos tarvitset muita kuin tässä lueteltuja lisätarvikkeita, ota yhteyttä huolto- tai
myyntipisteeseen.
7.1 pH-anturit
Memosens CPS61E
pH-anturi bioreaktoreille biotieteissä ja elintarviketeollisuudessa
Digitaalinen, Memosens 2.0 -teknologialla
Tuotekonfiguraattori tuotesivulla: www.endress.com/cps61e
Tekninen tiedote TI01566C
Ceragel CPS71
pH-elektrodi referenssijärjestelmällä ja ioniloukulla
Tuotekonfiguraattori tuotesivulla: www.endress.com/cps71
Tekninen tiedote TI00245C
Memosens CPS71E
pH-anturi kemiallisiin prosessisovelluksiin
Varustettu ioniloukulla ja myrkkyjä kestävällä referenssijärjestelmällä
Digitaalinen Memosens 2.0 -teknologialla
Tuotekonfiguraattori tuotesivulla: www.endress.com/cps71e
Tekninen tiedote TI01496C
7.2 ORP-anturit
Memosens CPS62E
ORP-anturi hygieenisiin ja steriileihin sovelluksiin
Digitaalinen, Memosens 2.0 -teknologialla
Tuotekonfiguraattori tuotesivulla: www.endress.com/cps62e
Tekninen tiedote TI01604C
7.3 pH ISFET -anturit
Memosens CPS47E
ISFET-anturit pH-mittaukseen
Digitaalinen, Memosens 2.0 -teknologialla
Tuotekonfiguraattori tuotesivulla: www.endress.com/cps47e
Tekninen tiedote TI01616C
Lisätarvikkeet CYA680
16 Endress+Hauser
Memosens CPS77E
Steriloitava ja autoklaavattava ISFET-anturi pH-mittaukseen
Digitaalinen, Memosens 2.0 -teknologialla
Tuotekonfiguraattori tuotesivulla: www.endress.com/cps77e
Tekniset tiedot TI01396
7.4 Johtokykyanturit
Memosens CLS82E
Nelielektrodinen anturi
Käyttää Memosens-teknologiaa
Tuotekonfiguraattori tuotesivulla: www.endress.com/cls82e
Tekninen tiedote TI01529C
CYA680 Tekniset tiedot
Endress+Hauser 17
8 Tekniset tiedot
8.1 Prosessi
Prosessilämpötila ja
painealue
Prosessilämpötila ja painealue riippuvat materiaalista ja nimellishalkaisijasta.
Prosessiliitäntä Nimellishalkaisija Nimellispaine Lämpötila
316L Tri-Clamp
1.4435 Tri-Clamp
0.25...2" 16 baaria (230 psi) 0...130 °C (32 ... 266 °F)
PVDF Tri-Clamp (Kynar) 0.25", 0.5", 0.75" 4 baaria (58 psi) 0...130 °C (32 ... 266 °F)
Huomioi anturin suurin sallittu prosessilämpötila ja prosessipaine.
8.2 Mekaaninen rakenne
Mitat → kappale "Asennus"
Paino Ruostumatonta terästä olevan version paino (esimerkit):
Laippa 1 Anturin sovellus 2 Anturin sijainnit
¼" Tri-Clamp Noin 1,30 kg (2.86 lbs) Noin 1,65 kg (3.64 lbs)
2" Tri-Clamp Noin 2,20 kg (4.85 lbs) Noin 2,55 kg (5.63 lbs)
Materiaalit Virtausarmatuuri: Ruostumaton teräs 1.4404/1.4435
PVDF
O-renkaat: EPDM FDA, KALREZ FDA, VITON FDA
PVDF ei sovellu räjähdysvaarallisille alueille.
Aakkosellinen hakemisto CYA680
18 Endress+Hauser
Aakkosellinen hakemisto
A
Anturin asennus ............................ 10
Asennus ................................... 8
Tarkastus ...............................10
Asennusvaatimukset ..........................8
K
Kunnossapito .............................. 11
Käyttö .....................................5
Käyttötarkoitus .............................. 5
L
Laitekilpi ...................................7
M
Mitat ..................................... 8
Mittausjärjestelmä ........................... 9
O
O-renkaiden vaihtaminen ..................... 13
P
Palautus .................................. 14
Puhdistus ................................. 11
Puhdistusaine .............................. 11
S
Symbolit ................................... 4
T
Tarkastus
Asennus ............................... 10
Tekniset tiedot ............................. 17
Mekaaninen rakenne ...................... 17
Tiivisteiden vaihtaminen ...................... 13
Toimitussisältö .............................. 7
Tulotarkastus ...............................6
Tuotteen tunnistaminen ....................... 7
Turvallisuusohjeet ............................5
Turvallisuustiedot ............................ 4
www.addresses.endress.com
*71640162*
71640162
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Endres+Hauser BA CYA680 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend