Endres+Hauser BA Condumax CLS16B Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Käyttöopas
Condumax CLS16B
Analoginen johtavuusanturi
BA02334C/13/FI/01.23-00
71641190
2023-11-30
Sisällysluettelo Condumax CLS16B
2 Endress+Hauser
Sisällysluettelo
1 Tästä asiakirjasta ............... 3
1.1 Turvallisuustiedot .................... 3
1.2 Symbolit ............................ 3
1.3 Asiakirjat ........................... 4
2 Turvallisuuden perusohjeet .... 4
2.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset .... 4
2.2 Käyttötarkoitus ...................... 4
2.3 Työpaikan turvallisuus ................ 5
2.4 Käyttöturvallisuus .................... 5
2.5 Tuoteturvallisuus .................... 5
3 Tulotarkastus ja tuotteen
tunnistus ........................ 5
3.1 Tulotarkastus ....................... 5
3.2 Tuotteen tunnistetiedot ............... 6
3.3 Toimitussisältö ...................... 7
4 Asennus ......................... 7
4.1 Asennusvaatimukset ................. 7
4.2 Anturin asentaminen ................. 7
4.3 Tarkastus asennuksen jälkeen ......... 8
5 Sähköliitäntä .................... 8
5.1 Anturin liittäminen .................. 8
5.2 Suojausluokan varmistaminen ......... 9
5.3 Kytkennän jälkeen tehtävä tarkastus .... 9
6 Käyttöönotto .................... 9
7 Huolto .......................... 10
8 Korjaustyöt .................... 11
8.1 Yleisiä huomioita ................... 11
8.2 Varaosat .......................... 11
8.3 Endress+Hauserin palvelut ........... 11
8.4 Palautus ........................... 12
8.5 Hävittäminen ...................... 12
9 Tekniset tiedot ................ 13
9.1 Input .............................. 13
9.2 Suoritusarvot ....................... 13
9.3 Prosessi ........................... 13
9.4 Mekaaninen rakenne ................ 14
Aakkosellinen hakemisto .......... 15
Condumax CLS16B Tästä asiakirjasta
Endress+Hauser 3
1 Tästä asiakirjasta
1.1 Turvallisuustiedot
Tietojen rakenne Tarkoitus
LVAARA
Syyt (/seuraukset)
Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta
jättämisen seuraukset (mikäli
soveltuva)
Korjaava toimenpide
Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Vaaratilanne aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman, jos sitä ei
vältetä.
LVAROITUS
Syyt (/seuraukset)
Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta
jättämisen seuraukset (mikäli
soveltuva)
Korjaava toimenpide
Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa
kuoleman.
LHUOMIO
Syyt (/seuraukset)
Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta
jättämisen seuraukset (mikäli
soveltuva)
Korjaava toimenpide
Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita
vammoja.
HUOMAUTUS
Syy/tilanne
Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta
jättämisen seuraukset (mikäli
soveltuva)
Toimenpide
Tämä symboli varoittaa aineellisten vahinkojen vaarasta.
1.2 Symbolit
Lisätietoa ja vinkkejä
Sallittu
Suositeltu
Kielletty tai ei-suositeltu toimenpide
Laitteen asiakirjoja koskeva viite
Sivuviite
Kuvaviite
Yksittäisen toimintavaiheen tulos
Turvallisuuden perusohjeet Condumax CLS16B
4 Endress+Hauser
1.3 Asiakirjat
Seuraavat näitä käyttöohjeita täydentävät ohjekirjat ovat saatavana tuotesivuilta Internetistä:
Tekninen tiedote Condumax CLS16B, TI01772C
Hygieniasovellusten erikoisasiakirjat, SD02751C
Käyttöohjeen lisäksi ja asiaankuuluvasta hyväksynnästä riippuen, XA "Turvallisuusohjeet"
toimitetaan räjähdysvaarallisen alueen antureiden kanssa.
Noudata tarkasti räjähdysvaarallisella alueella tapahtuvaa käyttöä koskevia XA-ohjeita.
2 Turvallisuuden perusohjeet
2.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset
Mittauslaitteiden asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa tehdä vain erikoiskoulutuksen
saanut tekninen henkilökunta.
Teknisellä henkilökunnalla pitää olla laitoksen esimiehen valtuutus kyseisten tehtävien
suorittamiseen.
Sähköliitännän saa tehdä vain sähköteknikko.
Teknisen henkilökunnan täytyy lukea ja ymmärtää nämä käyttöohjeet ja noudattaa niiden
sisältämiä ohjeita.
Vain valtuutettu ja erikoiskoulutettu henkilökunta saa korjata mittauspisteiden virheet.
Ne korjaustyöt, joita ei ole kuvattu toimitetuissa käyttöohjeissa, tulee teettää vain
laitteen valmistajan tehtaalla tai huoltokorjaamossa.
2.2 Käyttötarkoitus
Johtavuusanturi on tarkoitettu nesteiden johtavuuden konduktiiviseen mittaukseen. Sen
pääasiallisia käyttökohteita ovat:
Ionivaihtimien tarkkailu
Käänteinen osmoosi
• Tislaus
• Sähködeionisaatio
WFI (injektiovesi) lääketeollisuudessa
Kaikki muu kuin tarkoitettu käyttö vaarantaa ihmisten ja mittausjärjestelmän turvallisuuden.
Siksi muu käyttö ei ole sallittua.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä tai käyttötarkoituksen vastaisesta
käytöstä.
Condumax CLS16B Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus
Endress+Hauser 5
2.3 Työpaikan turvallisuus
Käyttäjä on vastuussa seuraavien turvallisuusmääräysten noudattamisesta:
• Asennusohjeet
Paikalliset standardit ja määräykset
Räjähdyssuojausta koskevat määräykset
Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Tuotteen sähkömagneettinen yhteensopivuus on testattu teollisuuslaitteisiin sovellettavien
kansainvälisten standardien mukaan.
Ilmoitettu sähkömagneettinen yhteensopivuus koskee vain tuotetta, joka on kytketty
näiden käyttöohjeiden mukaan.
2.4 Käyttöturvallisuus
Ennen kuin otat käyttöön koko mittauspisteen:
1. Varmista, että kaikki kytkennät on tehty oikein.
2. Varmista, että sähköjohdot ja letkuliittimet ovat ehjiä.
3. Älä käytä viallisia tuotteita ja estä niiden tahaton käyttö.
4. Merkitse rikkinäiset tuotteet viallisiksi.
Käytön aikana:
Jos vikaa ei voi korjata,
poista tuotteet käytöstä ja suojaa ne tahattomalta käytöltä.
2.5 Tuoteturvallisuus
Tämä tuote on suunniteltu alan viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaan, testattu ja
toimitettu tehtaalta käyttöturvallisessa kunnossa. Sen tuotannossa on noudatettu
asiaankuuluvia säännöstöjä ja kansainvälisiä standardeja.
3 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus
3.1 Tulotarkastus
1. Varmista, että pakkaus on ehjä.
Ilmoita toimittajalle kaikista pakkaukseen liittyvistä vaurioista.
Säilytä vaurioitunut pakkaus, kunnes asia on selvitetty.
2. Varmista, että sisältö on ehjä.
Ilmoita toimittajalle kaikista pakkauksen sisältöön liittyvistä vaurioista.
Säilytä vaurioituneet tavarat, kunnes asia on selvitetty.
3. Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki tilatut osat ja ettei mitään osia puutu.
Vertaa toimitusasiakirjoja tekemääsi tilaukseen.
Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus Condumax CLS16B
6 Endress+Hauser
4. Pakkaa tuote säilytystä ja kuljetusta varten niin, että se on suojattu iskuilta ja
kosteudelta.
Alkuperäinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan.
Varmista, että sallittuja ympäristöolosuhteita noudatetaan.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys myyjään tai paikalliseen edustajaan.
3.2 Tuotteen tunnistetiedot
3.2.1 Laitekilpi
Laitekilpi sisältää seuraavat laitetiedot:
Valmistajan tunnistetiedot
Laajennettu tilauskoodi
• Sarjanumero
Turvallisuustiedot ja varoitukset
Vertaa laitekilven tietoja tekemääsi tilaukseen.
3.2.2 Tuotteen tunnistaminen
Tuotesivu
www.endress.com/cls16b
Tilauskoodin tulkinta
Tuotteen tilausnumero ja sarjanumero löytyvät seuraavista kohdista:
• Laitekilvestä
• Toimitusasiakirjoista
Tuotetta koskevien tietojen hankinta
1. Mene kohteeseen www.endress.com.
2. Sivuhaku (suurennuslasin symboli): syötä voimassa oleva sarjanumero.
3. Haku (suurennuslasi).
Tuotteen rakenne näytetään ponnahdusikkunassa.
4. Napsauta tuotekuvaketta.
Uusi ikkuna avautuu. Tässä täytät laitteesi tietoja, mukaan lukien tuoteasiakirjat.
Valmistajan osoite
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Germany
Condumax CLS16B Asennus
Endress+Hauser 7
3.3 Toimitussisältö
Vakiovarustuksen sisältö:
Anturi (tilattu versio)
• Käyttöohjeet
XA, räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden turvallisuusohjeet
• Lopputarkastusraportti
4 Asennus
4.1 Asennusvaatimukset
Laitteen asennuksessa, joka on helposti puhdistettavissa EHEDG:n kriteerin mukaan, ei saa
olla putken osia, joissa ei ole virtausta.
Jos virtauksettomia putken osia ei voida välttää, ne tulee pitää mahdollisimman lyhyinä.
Virtauksettoman putken pituus ei saa missään olosuhteissa ylittää putken sisähalkaisijaa D
vähennettynä laitteen vaipan halkaisijalla d. Ehto L ≤ D − d on voimassa.
Lisäksi virtauksettoman putken osuuden on oltava itsetyhjentyvä, jotta sinne ei jää tuotetta
eikä prosessinesteitä.
Säiliön asennuksissa puhdistuslaite on sijoitettava niin, että se huuhtelee virtauksettoman
putken osan suoraan.
Katso lisätietoja hygieenisten tiivisteiden ja laitteiden suosituksista EHEDG Doc.:stä 10 ja
linjauksesta: "Easy cleanable Pipe couplings and Process connections".
4.2 Anturin asentaminen
Anturit asennetaan suoraan prosessiliitännän välityksellä.
Kun asennat putket, huomioi virtaussuunta.
A0024198
 1 Sallittu virtaussuunta
A0024197
 2 Kielletty virtaussuunta
1. Varmista, että elektrodit on upotettu kokonaan nesteeseen mittauksen aikana.
Sähköliitäntä Condumax CLS16B
8 Endress+Hauser
2. Jos käytät anturia ultrapuhtaan veden sovelluksissa, työt on tehtävä ilmatyhjiössä.
Muuten ilman sisältämä CO2 voi liueta veteen ja sen (lievä) dissosiaatio voi lisätä
johtavuutta jopa 3 µS/cm.
4.3 Tarkastus asennuksen jälkeen
1. Ovatko anturi ja kaapeli ehjiä?
2. Onko anturi asennettu prosessiliitäntään ja se ei riipu johdon varassa?
5 Sähköliitäntä
LVAROITUS
Laite on jännitteinen!
Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa vammoja tai jopa kuoleman!
Sähköliitännän saa tehdä vain sähköteknikko.
Teknisen henkilökunnan täytyy lukea ja ymmärtää nämä käyttöohjeet ja noudattaa niiden
sisältämiä ohjeita.
Varmista ennen kytkentätöiden aloittamista, että kaikki kaapelit ovat jännitteettömiä.
5.1 Anturin liittäminen
Anturi on sähkötoimisesti liitetty CPK9-mittauskaapelilla (plug-in -pääversioilla) tai anturin
kiinteällä kaapelilla. Kytkentäkaavio toimitetaan käytettävän lähettimen käyttöohjeiden
mukana.
1
2
BN n.c.
BK
WH
GN
WH
YE
3
GY
4
A0044784
 3 Mittauskaapeli CPK9
1 Koaksiaali BK, suojus (ulkoinen elektrodi)
2 Koaksiaali WH, johtokyky (sisäinen elektrodi)
3 Lämpötila
4 Ulkoinen suojus, huomioi lähettimen kytkentäkaavio
n.c. Älä liitä
VMB-liitäntärasia ja toinen CYK71-johto tarvitaan johdon pidennystä varten.
Condumax CLS16B Käyttöönotto
Endress+Hauser 9
5.2 Suojausluokan varmistaminen
Toimitettuun laitteeseen saa muodostaa ainoastaan näissä ohjeissa kuvatut mekaaniset ja
sähkötoimiset liitännät, jotka ovat tarpeellisia käyttötarkoituksen kannalta.
Tee työt erittäin huolellisesti.
Muuten emme voi enää taata tälle tuotteelle sovittujen yksilöllisten suojaustyyppien
(vuotosuojaus (IP), sähköturvallisuus, EMC häiriönsieto) toimivuutta, esimerkiksi jos
suojukset on jätetty asentamatta tai kaapelin (päät) on kiinnitetty löysästi tai suojattu
huonosti.
5.3 Kytkennän jälkeen tehtävä tarkastus
Laitteen kunto ja erittelyt Toimenpide
Ovatko anturin, armatuurin tai kaapeleiden ulkopinnat
vauriottomia?
Tee silmämääräinen tarkastus.
Sähköliitäntä Toimenpide
Onko kaapelit asennettu ilman kiertymiä ja niin, ettei
niihin kohdistu vetokuormitusta?
Tee silmämääräinen tarkastus.
Pura kaapelit kierteestä.
Onko kaapelin johtimien eristettä kuorittu riittävältä
pituudelta ja onko johtimet liitetty oikein liitäntärasiaan?
Tee silmämääräinen tarkastus.
Vedä kevyesti tarkastaaksesi, että ne ovat oikein
paikallaan.
Onko virransyöttö- ja signaalikaapelit liitetty oikein? Katso lähettimen kytkentäkaavio.
Onko kaikki ruuviliittimet kiristetty kunnolla? Kiristä ruuviliittimet.
Onko kaikki läpivientiaukot asennettu, kiristetty ja tiiviit? Tee silmämääräinen tarkastus.
Kun läpivientiaukot ovat sivulla:
Suuntaa kaapelisilmukat alaspäin niin, että vesi pääsee
valumaan alas.
Onko kaikki kaapelien sisäänviennit asennettu alaspäin
tai kiinnitetty vaakasuoraan?
6 Käyttöönotto
Varmista seuraavat asiat ennen ensikäyttöä:
Anturi on asennettu oikein
Sähköliitäntä on kytketty oikein
1. Tarkasta lämpötilakompensaatio ja lähettimen vaimennusasetukset.
LVAROITUS
Prosessiväliaineen purkautuminen
Tapaturmavaara suuren paineen, korkean lämpötilan ja kemiallisten aineiden takia!
Varmista, että järjestelmä on kytketty oikein, ennen kuin paineistat
puhdistusjärjestelmällä varustetun liitososan.
Älä asenna liitososaa prosessiin, jos et pysty tekemään liitosta ehdottoman luotettavasti.
Huolto Condumax CLS16B
10 Endress+Hauser
Jos käytät automaattisella puhdistustoiminnolla varustettua liitososaa:
2. Tarkasta, että puhdistusaine (esimerkiksi vesi tai ilma) on kytketty oikein.
3. Käyttöönoton jälkeen:
Huolla anturia säännöllisin väliajoin.
Tämä on ainoa tapa varmistaa luotettavat mittaukset.
7 Huolto
LHUOMIO
Syövyttävät kemikaalit
Silmien ja ihon syöpymisvaara, vaatteiden ja laitteen vaurioitumisvaara!
Happoja, emäksiä ja orgaanisia liuottimia käsiteltäessä on ehdottomasti suojattava silmät
ja kädet kunnolla!
Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä.
Puhdista aineroiskeet vaatteista ja muista esineistä vaurioiden estämiseksi.
Noudata käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita.
LVAROITUS
Tiokarbamidi
Vahingollista nieltynä! Jonkin verran näyttöä karsinogeenisyydestä! Voi aiheuttaa vahinkoa
syntymättömälle lapselle! Vaarallista ympäristölle, aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia!
Käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja sopivia suojavaatteita.
Vältä kaikenlaista kosketusta silmiin, suuhun ja iholle.
Älä päästä ainetta leviämään ympäristöön.
LHUOMIO
Syövyttävät kemikaalit
Silmien ja ihon syöpymisvaara, vaatteiden ja laitteen vaurioitumisvaara!
Happoja, emäksiä ja orgaanisia liuottimia käsiteltäessä on ehdottomasti suojattava silmät
ja kädet kunnolla!
Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä.
Puhdista aineroiskeet vaatteista ja muista esineistä vaurioiden estämiseksi.
Noudata käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita.
Poista anturin pinnalle kertynyt lika seuraavasti kunkin likatyypin mukaan:
1. Öljyiset ja rasvaiset kalvot:
Puhdista rasvanpoistoaineella, esim. alkoholilla tai kuumalla vedellä emäksisellä
aineella.
2. Kalkin ja metallihydroksidin aiheuttamat kerrostumat ja huonosti liukenevat
(lyofobiset) orgaaniset kerrostumat:
Liuota kerrostuma laimennetulla suolahapolla (3 %) ja huuhtele sen jälkeen kunnolla
suurella määrällä puhdasta vettä.
Condumax CLS16B Korjaustyöt
Endress+Hauser 11
3. Sulfidikerrostumat (savukaasun rikinpoistolaitteistoista tai jätevedenpuhdistamoista):
Käytä suolahapon (3 %) ja tiokarbamidin (saatavana kaupoista) seosta ja huuhtele sen
jälkeen huolellisesti runsaalla määrällä puhdasta vettä.
4. Proteiineja sisältävät kerrostumat (esim. elintarviketeollisuus):
Käytä suolahapon (0,5 %) ja pepsiinin (saatavana kaupoista) seosta ja huuhtele sen
jälkeen huolellisesti runsaalla määrällä puhdasta vettä.
5. Helposti liukenevat biologiset kerrostumat:
Huuhtele painevedellä.
Huuhtele anturi puhdistuksen jälkeen runsaalla vedellä ja .
8 Korjaustyöt
8.1 Yleisiä huomioita
Korjaus ja muuntamiskonsepti edellyttävät seuraavia:
Tuotteen rakenne on modulaarinen
Varaosat on koottu sarjoiksi, joissa on jokaisessa ohjeet
Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia
Valmistajan huolto-osasto tai koulutetut käyttäjät tekevät korjaukset
Ainoastaan valmistajan huolto-osasto tai tehdas voi muuntaa laitteet toisiksi sertifioiduiksi
laiteversioiksi
Noudata sovellettavia standardeja, kansallisia määräyksiä, Ex-dokumentaatiota (XA) ja
sertifikaattteja
1. Tee korjaukset sarjan ohjeiden mukaan.
2. Dokumentoi korjaukset ja muuntamiset ja syötä, tai anna jonkun syöttää ne Lifecycle
Management -työkaluun (W@M).
8.2 Varaosat
Laitteen varaosat, jotka ovat tällä hetkellä saatavana toimitettuna, löytyvät verkkosivulta:
https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder
Ilmoita laitteen sarjanumero varaosien tilauksen yhteydessä.
8.3 Endress+Hauserin palvelut
Turvalliset ja luotettavat mittaukset edellyttävät moitteettomia tiivisteitä. Tiiviste tulee
vaihtaa säännöllisin väliajoin anturin optimaalisen käyttöturvallisuuden ja hygieenisyyden
varmistamiseksi.
Korjaustyöt Condumax CLS16B
12 Endress+Hauser
Noudatettavat korjausvälit voi määrittää vain käyttäjä, koska ne riippuvat suuressa määrin
käyttöolosuhteista. Näitä ovat esimerkiksi:
Tuotteen tyyppi ja lämpötila
Puhdistusaineen tyyppi ja lämpötila
Puhdistuskertojen määrä
Sterilointikertojen määrä
• Käyttöympäristö
Tiivisteen suositellut vaihtovälit (viitearvot)
Käyttökohteet Aikaväli
Nesteen lämpötila 50-100 °C (122-212 °F) Noin 18 kk
Nesteen lämpötila < 50 °C (122 °F) Noin 36 kk
Sterilointijaksot, maks. 150 °C (302 °F), 45 min. Noin 400 jaksoa
Jos anturia on kuormitettu erittäin voimakkaasti, voit antaa regeneroida sen tehtaalla
optimaalisen toimivuuden varmistamiseksi. Tehtaalla anturiin asennetaan uudet tiivisteet ja
se kalibroidaan uudelleen.
Ota yhteyttä myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja tehtaalla tehtävästä tiivisteen vaihdosta
ja uudelleenkalibroinnista.
8.4 Palautus
Tuote on palautettava myyjälle, jos se täytyy korjata tai tehdaskalibroida, tai jos olet tilannut
tai saanut väärän tuotteen. ISO-sertifioituna yrityksenä ja myös lakimääräysten mukaan
Endress+Hauserin on noudatettava tiettyjä menettelytapoja käsitellessään palautettuja
tuotteita, jotka ovat olleet kosketuksessa prosessissa käytettävään aineeseen.
Varmistaaksesi laitteen nopean, turvallisen ja asianmukaisen palautuksen:
Katso sivulta www.endress.com/support/return-material tiedot menettelystä ja yleisistä
edellytyksistä.
8.5 Hävittäminen
Jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (WEEE) 2012/19/EU
niin edellyttää, tuotteeseen on merkitty symboli sähkö- ja elektroniikkalaiteromun WEEE
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä hävittämisen minimoiseksi. Älä hävitä tuotteita,
joissa on tämä merkintä, lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan palauta ne
valmistajalle, jotta ne hävitetään asianmukaisesti.
Condumax CLS16B Tekniset tiedot
Endress+Hauser 13
9 Tekniset tiedot
9.1 Input
9.1.1 Mitatut muuttujat
• Johtavuus
• Lämpötila
9.1.2 Mittausalueet
Johtokyky
25 °C (77 °F) veden suhteen
0,04-500 μS/cm
Lämpötila
-5...150 °C (23...300 °F)
9.1.3 Kennovakio
k = 0,1 cm–1
9.1.4 Lämpötilan kompensointi
Version mukaan:
Pt100 (luokka A standardin IEC 60751 mukaan)
Pt1000 (luokka A standardin IEC 60751 mukaan)
9.2 Suoritusarvot
9.2.1 Mittauksen epävarmuus
Jokainen anturi on mitattu tehtaalla n. 5 μS/cm liuoksessa käyttämällä NIST:n tai PTB:n
mukaista jäljitettävää vertailumittausjärjestelmää. Tarkka kennovakio merkitään toimitettuun
lopputarkastusraporttiin. Kennovakion määrityksen mittausepävarmuus on 1,0 %.
9.3 Prosessi
9.3.1 Prosessilämpötila
Normaali toiminta -5...120 °C (23...248 °F)
Sterilointi (maks. 45 min) Maks. 150 °C (302 °F) kun 6 baaria (87 psi)
absoluuttinen paine
9.3.2 Prosessipaine (absoluuttinen)
13 baaria (188 psi) absoluuttinen paine, kun 20 °C (68 °F)
9 baaria (130 psi) absoluuttinen paine, kun 120 °C (248 °F)
0,1 baaria (1.5 psi) absoluuttinen paine (alipaine), kun 20 °C (68 °F)
Tekniset tiedot Condumax CLS16B
14 Endress+Hauser
9.4 Mekaaninen rakenne
9.4.1 Paino
Versiosta riippuen, 0,13 - 0,75 kg (0.29 - 1.65 lbs)
9.4.2 Materiaalit (kosketuksissa väliaineeseen)
Anturi Riippuen tilausta versiosta:
Sähkökiillotettu, ruostumaton teräs 1.4435 (AISI 316L)
• PEEK
Tiiviste Riippuen tilausta versiosta:
Muototiiviste FFKM
Muototiiviste EPDM
9.4.3 Prosessiliitännät
Puristusliitos 1", 1½", 2" standardin ISO 2852 mukaan (sopii myös TRI-CLAMP-liitokselle,
DIN 32676)
Tuchenhagen VARIVENT N DN 50-125
NEUMO BioControl D50
9.4.4 Pintakarkeus
Ra ≤ 0,38 μm, sähkökiillotettu
Condumax CLS16B Aakkosellinen hakemisto
Endress+Hauser 15
Aakkosellinen hakemisto
A
Anturi
Asentaminen ..................7
Liittäminen ...................8
Puhdistus ................... 10
Asennus
Anturi ...................... 7
Tarkastus .................... 8
H
Hävittäminen ....................12
K
Kennovakio ..................... 13
Korjaustyöt ..................... 11
Käyttö ......................... 4
Käyttötarkoitus ....................4
Käyttöturvallisuus .................. 5
L
Laitekilpi ....................... 6
Liitäntä
Suojausluokan varmistaminen ........9
Tarkastus .................... 9
Lämpötilan kompensointi .............13
M
Materiaalit ..................... 14
Mitatut muuttujat ................. 13
Mittauksen epävarmuus ............. 13
Mittausalueet ....................13
P
Paino .........................14
Palautus .......................12
Pintakarkeus .................... 14
Prosessi ....................... 13
Prosessiliitäntä ................... 14
Prosessilämpötila ................. 13
Prosessipaine ....................13
S
Suojausluokka
Varmistaminen .................9
Suoritusarvot .................... 13
Symbolit ........................3
Sähköliitäntä ..................... 8
T
Tarkastus
Asennus .....................8
Liitäntä ..................... 9
Tekniset tiedot
Input ......................13
Mekaaninen rakenne ............ 14
Prosessi .................... 13
Suoritusarvot ................. 13
Tiivisterenkaan vaihto ...............11
Toimitussisältö ....................7
Tulotarkastus .................... 5
Tuoteturvallisuus .................. 5
Tuotteen tunnistaminen .............. 6
Turvallisuus
Käyttö ...................... 5
Tuote ...................... 5
Työpaikan turvallisuus ............ 5
Turvallisuusohjeet ..................4
Turvallisuustiedot .................. 3
Työpaikan turvallisuus ............... 5
U
Uudelleenkalibrointi ................11
V
Varaosat .......................11
www.addresses.endress.com
*71641190*
71641190
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Endres+Hauser BA Condumax CLS16B Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend