Endres+Hauser BA CUA261 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Products Solutions Services
Käyttöopas
CUA261
Sovitin prosessifotometrien asentamiseen
VARIVENT-prosessiliitäntöihin
BA01652C/13/FI/02.23-00
71640106
2023-11-06
Sisällysluettelo CUA261
2 Endress+Hauser
Sisällysluettelo
1 Tästä asiakirjasta ............... 3
1.1 Turvallisuustiedot .................... 3
1.2 Käytetyt symbolit .................... 3
1.3 Laitteen symbolit .................... 3
2 Turvallisuuden perusohjeet .... 4
2.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset .... 4
2.2 Käyttötarkoitus ...................... 4
2.3 Työpaikan turvallisuus ................ 4
2.4 Käyttöturvallisuus .................... 4
2.5 Tuoteturvallisuus .................... 5
3 Tulotarkastus ja tuotteen
tunnistus ........................ 5
3.1 Tulotarkastus ....................... 5
3.2 Tuotteen tunnistetiedot ............... 5
3.3 Toimitussisältö ...................... 6
4 Asennus ......................... 6
4.1 Asennusvaatimukset ................. 6
4.2 Mitat .............................. 9
4.3 Asentaminen .......................15
4.4 Tarkastus asennuksen jälkeen ........ 17
5 Kunnossapito .................. 17
5.1 Kunnossapito-ohjelma ............... 17
5.2 Anturin ikkunan ja tiivisteiden
vaihtaminen ....................... 17
6 Korjaus ......................... 20
6.1 Varaosat .......................... 20
6.2 Palautus ........................... 20
7 Tekniset tiedot ................ 20
7.1 Prosessi ........................... 20
7.2 Mekaaninen rakenne ................ 20
Aakkosellinen hakemisto .......... 22
CUA261 Tästä asiakirjasta
Endress+Hauser 3
1 Tästä asiakirjasta
1.1 Turvallisuustiedot
Tietojen rakenne Tarkoitus
LVAARA
Syyt (/seuraukset)
Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta
jättämisen seuraukset (mikäli
soveltuva)
Korjaava toimenpide
Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Vaaratilanne aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman, jos sitä ei
vältetä.
LVAROITUS
Syyt (/seuraukset)
Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta
jättämisen seuraukset (mikäli
soveltuva)
Korjaava toimenpide
Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa
kuoleman.
LHUOMIO
Syyt (/seuraukset)
Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta
jättämisen seuraukset (mikäli
soveltuva)
Korjaava toimenpide
Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita
vammoja.
HUOMAUTUS
Syy/tilanne
Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta
jättämisen seuraukset (mikäli
soveltuva)
Toimenpide
Tämä symboli varoittaa aineellisten vahinkojen vaarasta.
1.2 Käytetyt symbolit
Lisätietoa ja vinkkejä
Sallittu
Suositeltu
Kiellettyä tai ei suositeltua
Laitteen asiakirjoja koskeva viite
Sivuviite
Kuvaviite
Toimintavaiheen tulos
1.3 Laitteen symbolit
Älä hävitä tuotteita, joissa on tämä merkintä, lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan
palauta ne valmistajalle, jotta ne hävitetään asianmukaisesti.
Laitteen asiakirjoja koskeva viite
Turvallisuuden perusohjeet CUA261
4 Endress+Hauser
2 Turvallisuuden perusohjeet
2.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset
Mittauslaitteiden asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa tehdä vain erikoiskoulutuksen
saanut tekninen henkilökunta.
Teknisellä henkilökunnalla pitää olla laitoksen esimiehen valtuutus kyseisten tehtävien
suorittamiseen.
Sähköliitännän saa tehdä vain sähköteknikko.
Teknisen henkilökunnan täytyy lukea ja ymmärtää nämä käyttöohjeet ja noudattaa niiden
sisältämiä ohjeita.
Vain valtuutettu ja erikoiskoulutettu henkilökunta saa korjata mittauspisteiden virheet.
Ne korjaustyöt, joita ei ole kuvattu toimitetuissa käyttöohjeissa, tulee teettää vain
laitteen valmistajan tehtaalla tai huoltokorjaamossa.
2.2 Käyttötarkoitus
CUA261-sovittimet on suunniteltu optisten antureiden (OUSAF44, OUSAF12, OUSAF22,
OUSAF46 ja OUSTF10) asentamiseen putkiin VARIVENT-prosessiliitännöissä (N 68 mm).
Niiden mekaaninen rakenne tarkoittaa, että niitä voidaan käyttää paineistetuissa
järjestelmissä (katso tekniset tiedot).
Kaikki muu kuin tarkoitettu käyttö vaarantaa ihmisten ja mittausjärjestelmän turvallisuuden.
Siksi muu käyttö ei ole sallittua.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä tai käyttötarkoituksen vastaisesta
käytöstä.
2.3 Työpaikan turvallisuus
Käyttäjä on vastuussa seuraavien turvallisuusmääräysten noudattamisesta:
• Asennusohjeet
Paikalliset standardit ja määräykset
2.4 Käyttöturvallisuus
Ennen kuin otat käyttöön koko mittauspisteen:
1. Varmista, että kaikki kytkennät on tehty oikein.
2. Varmista, että sähköjohdot ja letkuliittimet ovat ehjiä.
3. Älä käytä viallisia tuotteita ja estä niiden tahaton käyttö.
4. Merkitse rikkinäiset tuotteet viallisiksi.
Käytön aikana:
Jos vikaa ei voi korjata,
poista tuotteet käytöstä ja suojaa ne tahattomalta käytöltä.
CUA261 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus
Endress+Hauser 5
2.5 Tuoteturvallisuus
Tämä tuote on suunniteltu alan viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaan, testattu ja
toimitettu tehtaalta käyttöturvallisessa kunnossa. Sen tuotannossa on noudatettu
asiaankuuluvia säännöstöjä ja kansainvälisiä standardeja.
3 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus
3.1 Tulotarkastus
1. Varmista, että pakkaus on ehjä.
Ilmoita toimittajalle kaikista pakkaukseen liittyvistä vaurioista.
Säilytä vaurioitunut pakkaus, kunnes asia on selvitetty.
2. Varmista, että sisältö on ehjä.
Ilmoita toimittajalle kaikista pakkauksen sisältöön liittyvistä vaurioista.
Säilytä vaurioituneet tavarat, kunnes asia on selvitetty.
3. Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki tilatut osat ja ettei mitään osia puutu.
Vertaa toimitusasiakirjoja tekemääsi tilaukseen.
4. Pakkaa tuote säilytystä ja kuljetusta varten niin, että se on suojattu iskuilta ja
kosteudelta.
Alkuperäinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan.
Varmista, että sallittuja ympäristöolosuhteita noudatetaan.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys myyjään tai paikalliseen edustajaan.
3.2 Tuotteen tunnistetiedot
3.2.1 Laitekilpi
Laitekilpi sisältää seuraavat laitetiedot:
Valmistajan tunnistustiedot
• Tilauskoodi
Laajennettu tilauskoodi
• Sarjanumero
Ympäristö- ja prosessiolosuhteet
Turvallisuustiedot ja varoitukset
Vertaa laitekilven tietoja tekemääsi tilaukseen.
3.2.2 Tuotteen tunnistaminen
Tuotesivu
www.endress.com/cua261
Asennus CUA261
6 Endress+Hauser
Tilauskoodin tulkinta
Tuotteen tilausnumero ja sarjanumero löytyvät seuraavista kohdista:
• Laitekilvestä
• Toimitusasiakirjoista
Tuotetta koskevien tietojen hankinta
1. Mene kohteeseen www.endress.com.
2. Sivuhaku (suurennuslasin symboli): syötä voimassa oleva sarjanumero.
3. Haku (suurennuslasi).
Tuotteen rakenne näytetään ponnahdusikkunassa.
4. Napsauta tuotekuvaketta.
Uusi ikkuna avautuu. Tässä täytät laitteesi tietoja, mukaan lukien tuoteasiakirjat.
Valmistajan osoite
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Germany
3.3 Toimitussisältö
Toimitussisältö on seuraava:
Tilatun version mukainen sovitin,
VARIVENT-virtausarmatuurilla N 68 mm tai ilman
Puristusliitin (vain versiot, joissa on VARIVENT-virtausarmatuuri)
• Käyttöohjeet
4 Asennus
4.1 Asennusvaatimukset
4.1.1 Asennusohjeet
Varmista, että virtausarmatuurin optiset ikkunat on upotettu kokonaan väliaineeseen.
Vältä asennusasentoa, joihin voi muodostua ilmakuplia.
Asenna virtausarmatuuri paineensäätimien eteen.
CUA261 Asennus
Endress+Hauser 7
C
A
BE
D
A0032627
 1 Anturin asennus
A Ihanteellinen, paras asennusasento
B Sopiva asennusasento, parempi kuin D
C Vältettävä asennusasento
D Hyväksyttävä asennusasento
E Ei-hyväksyttävä asennusasento
Asennus CUA261
8 Endress+Hauser
4.1.2 Paineilmapuhdistus
Optiset ikkunat voidaan puhdistaa kuivalla ilmalla tai typellä paineilmaporttien kautta
estämällä kondesion muodostuminen optisiin ikkunoihin.
1 2 3 45
A0032628
 2 Puhdistuskaasun syöttö VARIVENT-sovittimen muokattujen ikkunarenkaiden kautta
1 Paineilman tai typen syöttö
2 Ilmakuivain (ei tarvita typelle)
3 Paineensäädin
4 Virtausohjain
5 Anturi VARIVENT-virtausarmatuurissa (versio, jossa on paineilmapuhdistustoiminto)
Puhdistuskaasun on oltava puhdasta ja kuivaa (ultranollailma).
Optimaalinen puhdistuskaasupaine: 1)
Muokattu ikkunarengas CUA261 ja kulmamuhvi 0,21 baaria (2,5 psi) huoneenlämmössä
1) merkitty ylipaineeksi
CUA261-versio, jossa on paineilmapuhdistustoiminto valmiiksi liitettynä ikkunan
puolelle (pituus 1 m (3.3 ft)). Sinun tarvitsee vain kytkeä letkut puhdistuskaasun
syöttöön.
OUSTF10:n ilmanpoistotoiminto on toteutettu eri tavalla kuin muut fotometrit.
Katso lisätietoja kohdasta BA00500C.
CUA261 Asennus
Endress+Hauser 9
4.2 Mitat
4.2.1 Sovitin antureille OUSAF4x ja OUSAFx2
45°
4x 3.4 (0.13)!
40 (1.58)
84 (3.31)
75 (2.96)
65 (2.56)
28 (1.11)
32 (1.25)
24 (0.95)
68 (2.68)
1.7 (0.07)
8.3 (0.33)
10.8 (0.43)
a
b
c
A0032654
 3 Sovitin eri putken halkaisijoille ja polun pituuksille. Mittausyksikkö mm (in)
a-c Katso taulukko
Putken halkaisija, putken pituus [mm] a [mm (tuumaa)] b [mm (tuumaa)] c [mm (tuumaa)]
DN50, 5/10/20 27.2 (1.07) 3.6 (0.14) 3.4 (0.13)
DN65, 5/10/20 35.2 (1.39) 11.6 (0.46) 3.4 (0.13)
DN65, 40 25.2 (0.99) 2.8 (0.11) 2.2 (0.09)
DN80, 5/10/20 42.7 (1.68) 19.1 (0.75) 3.4 (0.13)
DN80, 40 32.7 (1.29) 9.1 (0.36) 3.4 (0.13)
DN100, 5/10/20 52.2 (2.05) 28.6 (1.13) 3.4 (0.13)
DN100, 40 42.2 (1.66) 18.6 (0.73) 3.4 (0.13)
2", 5/10/20 26.0 (1.02) 2.4 (0.09) 3.4 (0.13)
2½", 5/10/20 26.0 (1.02) 2.4 (0.09) 3.4 (0.13)
2½", 40 22.2 (0.87) 2.5 (0.10) 2.0 (0.08)
3", 5/10/20 38.7 (1.52) 15.1 (0.59) 3.4 (0.13)
3", 40 28.7 (1.13) 5.1 (0.20) 3.4 (0.13)
4", 5/10/20 51.0 (2.00) 27.4 (1.08) 3.4 (0.13)
4", 30/40 41.2 (1.62) 17.7 (0.70) 3.4 (0.13)
Asennus CUA261
10 Endress+Hauser
45°
4x 3.4 (0.13)!
40 (1.58)
84 (3.31)
75 (2.96)
65 (2.56)
28 (1.11)
32 (1.25)
24 (0.95)
68 (2.68)
3.0 (0.12)
8.3 (0.33)
d
10.3 (0.43)
A0032655
 4 Sovitin DN50/2":lle, kun polun pituus on 30 tai 40 mm. Mittausyksikkö mm (in)
d Katso taulukko
Putken halkaisija, putken pituus [mm] d [mm (tuumaa)]
DN50, 40 18.3 (0.72)
2", 40 17.1 (0.67)
CUA261 Asennus
Endress+Hauser 11
4.2.2 Sovitin OUSTF10:lle
45°
4x 3.4 (0.13)!
40 (1.58)
84 (3.31)
75 (2.96)
65 (2.56)
28 (1.11)
32 (1.25)
24 (0.95)
68 (2.68)
1.7 (0.07)
8.3 (0.33)
10.8 (0.43)
a
b
c
A0032654
 5 Sovitin eri putken halkaisijoille ja polun pituuksille. Mittausyksikkö mm (in)
a-c Katso taulukko
Putken halkaisija a [mm (tuumaa)] b [mm (tuumaa)] c [mm (tuumaa)] Ikkunan pituus (mm)
TF10 2-1/2" valon puoli 28.68 (1.12) 5.13 (0.20) 3.38 (0.13) 14 (0.55)
TF10 3" valon puoli 41.22 (1.62) 17.68 (0.70) 3.38 (0.13) 14 (0.55)
TF10 4" valon puoli 25.17 (0.99) 2.84 ( 0.11) 2.16 (0.09) 34 (1.34)
Asennus CUA261
12 Endress+Hauser
45°
4x 3.4 (0.13)!
40 (1.58)
84 (3.31)
75 (2.96)
65 (2.56)
28 (1.11)
32 (1.25)
24 (0.95)
68 (2.68)
3.0 (0.12)
8.3 (0.33)
d
10.3 (0.43)
A0032655
 6 Sovitin DN50/2":lle, kun polun pituus on 30 tai 40 mm. Mittausyksikkö mm (in)
d Katso taulukko
Putken halkaisija d [mm (tuumaa)] Ikkunan pituus [mm (tuumaa)]
TF10 DN50 valon/tunnistimen puoli 17.1 (0.67) 14(0.55)/16.5 (0.65)
TF10 DN65 valon/tunnistimen puoli 17.1 (0.67) 14(0.55)/16.5 (0.65)
TF10 DN80 valon/tunnistimen puoli 17.1 (0.67) 14(0.55)/16.5 (0.65)
TF10 DN100 valon/tunnistimen puoli 17.1 (0.67) 14(0.55)/16.5 (0.65)
TF10 2" valon/tunnistimen puoli 17.1 (0.67) 14(0.55)/16.5 (0.65)
TF10 2-1/2" tunnistimen puoli 17.1 (0.67) 14 (0.55)
TF10 3" tunnistimen puoli 17.1 (0.67) 14 (0.55)
TF10 4" tunnistimen puoli 17.1 (0.67) 34 (1.34)
CUA261 Asennus
Endress+Hauser 13
4.2.3 Ikkunan renkaat
24 (0.95)
51 (2.04)
!9.5 (0.375)
M 24x1.5
51.8 (2.04)
18 (0.72)
25.3 (1.00)
M 24x1.5
21 (0.83)
12 (0.47)
18 (0.71)
9 (0.35)
18 (0.72)
25.3 (1.00)
A B
5 (0.2)
6.4 (0.25)
!11 (0.44)
A0033386
 7 Ikkunan renkaat. Mittausyksikkö mm (in)
A Ikkunarengas paineilmapuhdistukselle
B Vakioikkunarengas
4.2.4 Varivent-kotelo
CC
D
L
Ø
A0053859
 8 Varivent-kotelo. Mittausyksikkö mm (in)
L L:n muotoinen kotelo
C, D Katso lista
Asennus CUA261
14 Endress+Hauser
Nimellishalkaisija Putki
Ø [mm]
C [mm] D [mm] L [mm]
DN50 53.00 × 1.50 90.0 68 43.5
DN65 70.00 × 2.00 125.0 68 51.5
DN80 85.00 × 2.00 125.0 68 59.0
DN100 104.00 × 2.00 125.0 68*, 123 68.5; 73.5*
OD 2" 50.80 × 1.65 90.0 68 42.3
OD 2 ½" 63.50 × 1.65 125.0 68 48.5
OD 3" 76.20 × 1.65 125.0 68 55.0
OD 4" 101.60 × 2.11 125.0 68*, 123 67.3; 72.3*
CUA261 Asennus
Endress+Hauser 15
4.3 Asentaminen
4.3.1 Mittausjärjestelmä
Täydellinen mittausjärjestelmä sisältää:
Liquiline CM44P -lähetin
Fotometrianturi, esim. OUSAF44
VARIVENT-sovitin CUA261
VARIVENT-virtausyhde N 68 mm (asennuspaikassa tai tilattu lisävarusteena)
Kaapelisarja CUK80
12
3
54
6
3
1 Putki
2 CM44P-lähetin
3 Kaapelisarja CUK80
4 Anturi: ilmaisin
5 VARIVENT sovitin CUA261 (puristusliitin vain versiolle, jossa on virtausyhde)
6 Anturi: valonlähde (lamppu)
Asennus CUA261
16 Endress+Hauser
4.3.2 Sovittimen asentaminen prosessiin
LVAROITUS
Korkeapaine ja lämpötila sekä vaaralliset kemikaalit aiheuttavat tapaturmavaaran, jos
ainetta pääsee purkautumaan ulos.
Käytä työkäsineitä, suojalaseja ja suojavaatteita.
Asenna sovitin vain, kun säiliöt tai putket ovat tyhjiä ja paineettomia.
Noudata kansallisia metalliyhteiden maadoitusta koskevia säädöksiä.
1.
Avaa VARIVENT-prosessiliitäntä ja aseta sovitin (kuvissa on versio ilman
"paineilmapuhdistus"-lisävarustetta).
2.
Kiinnitä prosessiliitäntä sopivalla puristusliittimellä.
3.
Kierrä fotometrin anturi sovittimen ikkunarenkaaseen. (Kuvassa: fotometri lampun
asennus.)
4. Ei kuvassa:
Toista asennuksen vaiheet toisella puolella, eli ilmaisimen puolella esimerkissämme.
CUA261 Kunnossapito
Endress+Hauser 17
4.4 Tarkastus asennuksen jälkeen
Asennuksen jälkeen tarkasta kaikkien liitäntöjen kiinnitys ja vuototiiviys.
5 Kunnossapito
Ryhdy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ajoissa koko mittausjärjestelmän
käyttöturvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.
HUOMAUTUS
Vaikutukset prosessiin ja prosessin ohjaukseen!
Kun teet järjestelmälle töitä, muista mitä vaikutuksia sillä saattaa olla prosessin
ohjausjärjestelmään tai itse prosessiin.
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain aitoja varaosia. Aidot varaosat takaavat toiminnan
tarkkuuden ja luotettavuuden myös huoltotöiden jälkeen.
HUOMAUTUS
Herkät optiset komponentit
Jos et toimi huolella, voit vahingoittaa tai liata optiset komponentit pahasti.
Ainoastaan asianmukaisesti koulutettujen henkilöiden tulee tehdä huoltotyöt.
Käytä etanolia ja nukkaamatonta liinaa, joka soveltuu linssien puhdistamiseen optisen
komponenttien yhteydessä.
5.1 Kunnossapito-ohjelma
Huoltovälit perustuvat yksilölliseen käyttöön.
Puhdistusvälit riippuvat väliaineesta.
Huollon tarkastuslista
Optisen ikkunan ja tiivisteen vaihto
Ikkuna tarvitsee vaihtaa vain, jos se on vaurioitunut.
Vaihda väliaineen kanssa kosketuksissa olevat O-renkaat
Väliaineen kanssa kosketuksissa olevien O-renkaiden vaihtaminen riippuu prosessin
erityisvaatimuksista.
Älä koskaan käytä käytettyä O-rengasta.
5.2 Anturin ikkunan ja tiivisteiden vaihtaminen
Optisten ikkunoiden ja tiivisteiden irrottaminen
Vaihda aina ikkunat samantyyppisiin ikkunoihin, jotta polun pituus säilyy.
1. Irrota lamppu ja ilmaisinkotelo.
Kunnossapito CUA261
18 Endress+Hauser
Seuraava kuvaus koskee molempia puolia, eli ilmaisimen puolta ja lampun puolta.
Vaihda aina O-renkaat tai optiset ikkunat 1) molemmilta puolilta.
2.
Pysäytä virtaus prosessiputkessa. Jos putki on kuiva, irrota puristusliitin ja sovitin
VARIVENT-virtausyhteestä.
3.
Irrota 4 kuusiokoloruuvia (1/8" tai 3 mm) ikkunarenkaasta. Höllennä ruuvit tasaisesti ja
vuorotellen ikkunarenkaan ympäriltä.
4.
Irrota ikkunarengas ja O-renkaat.
1) Optiset ikkunat on vaihdettava vain, jos ne ovat vaurioituneet.
CUA261 Kunnossapito
Endress+Hauser 19
5.
Paina kevyesti optista ikkunaa sekä tiivistettä ja O-rengasta ulos sovittimesta. Jos
ikkuna juuttuu kiinni, laita ikkunatiivisteen (O-renkaan) ympärille vähän asetonia ja
odota muutama minuutti, että vaikutus alkaa. Tämän tulisi auttaa ikkunan
irrottamisessa. Tiivistettä ei voi enää käyttää uudestaan!
6.
Irrota O-rengas sovittimen prosessipuolelta.
Optisten ikkunoiden ja tiivisteiden tarkastaminen ja vaihtaminen
1. Tarkasta ikkunan aluesovittimen ikkunan alue, että siinä ei ole jäämiä tai likaa.
Puhdista tarvittaessa.
2. Tarkasta, onko optisessa ikkunassa merkkejä murtumista tai hankauksesta.
Vaihda ikkunat, jos löydät merkkejä murtumista/hankauksesta.
3. Irrota kaikki O-renkaat ja vaihda ne kyseisen huoltosarjan uusiin O-renkaisiin.
4. Asenna optinen ikkuna ja sitten ikkunarengas sekä uudet tiivisteet sovittimeen.
Varmista, että kiristät ikkunarenkaan ruuvit tasaisesti ristiin. Näin varmistat, että
rengas on oikein paikallaan.
5. Sitten asenna lamppu ja ilmaisin VARIVENT-sovittimeen.
Jos olet muuttanut polun pituutta asentamalla muita optisia ikkunoita, sinun tulee
konfiguroida mittausjärjestelmä oikein.
Joka tapauksessa tee aina säätö nesteillä, kun olet purkanut ja koonnut ikkunat.
Korjaus CUA261
20 Endress+Hauser
6 Korjaus
Korjaus ja muuntamiskonsepti edellyttävät seuraavia:
Tuotteen rakenne on modulaarinen
Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia
Valmistajan huolto-osasto tai koulutetut käyttäjät tekevät korjaukset
Noudata sovellettavia standardeja ja kansallisia säädöksiä ja sertifikaatteja
6.1 Varaosat
Laitteen varaosat, jotka ovat tällä hetkellä saatavana toimitettuna, löytyvät verkkosivulta:
https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder
Ilmoita laitteen sarjanumero varaosien tilauksen yhteydessä.
6.2 Palautus
Tuote on palautettava myyjälle, jos se täytyy korjata tai tehdaskalibroida, tai jos olet tilannut
tai saanut väärän tuotteen. ISO-sertifioituna yrityksenä ja myös lakimääräysten mukaan
Endress+Hauserin on noudatettava tiettyjä menettelytapoja käsitellessään palautettuja
tuotteita, jotka ovat olleet kosketuksessa prosessissa käytettävään aineeseen.
Varmistaaksesi laitteen nopean, turvallisen ja asianmukaisen palautuksen:
Katso sivulta www.endress.com/support/return-material tiedot menettelystä ja yleisistä
edellytyksistä.
7 Tekniset tiedot
7.1 Prosessi
7.1.1 Prosessilämpötila
0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)
Noudata anturin suurinta sallittua prosessilämpötilaa.
7.1.2 Prosessipaine
Maksimi 11 baaria (15 psi), absoluuttinen, kun 25 °C (77 °F)
7.2 Mekaaninen rakenne
7.2.1 Mitat
→  9
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Endres+Hauser BA CUA261 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend