Yarway Pneumatic diaphragm actuator model 20 IOM Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
YARWAY MALLI 20 PNEUMAATTINEN KALVOTOIMILAITE
Asennus-, käyttö- jA huolto-ohjeet
PAKKAUKSEN PURKAMINEN
Pneumaattiset Yarway-kalvotoimilaitteet
toimitetaan tavallisesti yhdessä
höyrynjäähdyttimien kanssa
käytettäväksi matala-, keski- ja
korkeapainehöyrysovelluksissa. Käsittelyn
ja kuljetuksen ajaksi laitteet on suojattu
pakkaamalla ne puu- tai pahvilaatikoihin.
Jos kuitenkin havaitset matkan aikana
sattuneen vaurioita, ilmoita asiasta välittömästi
huolitsijalle tai Yarwayin edustajalle.
Pneumaattisten kalvotoimilaitteiden
(sekä höyrynjäähdyttimien) pakkauksesta
purkamisen yhteydessä tulee osoittaa
varovaisuutta ja erityishuomiota, jotta
toimilaitteiden varusteet eivät vahingoitu.
Varusteet ovat mm.: pneumaattinen asennoitin,
E/P-asennoitin, asentolähetin, ilmasuodattin
ja paineenalennin, boosteri, lukitusrele,
rajakytkimet, magneettiventtiilit ja normaali
ruostumattomasta teräksestä valmistettu
putkisto ja tähän kuuluvat osat.
Varoitus: nostokorvake on vain toimilaitteen,
EIkoko yksikön, nostamista varten!
© 2017 Emerson. All Rights Reserved.Emerson.com/FinalControl VCIOM-03327-FI 18/04
Ennen asennusta nämä ohjeet tulee lukea huolellisesti
TOIMINTAPERIAATE
Suoratoimisessa kalvotoimilaitteessa
kuormituspaineen lisääminen työntää
toimilaitteen karaa alaspäin jännittäen
jousen. Paineen vähentäminen taas nostaa
toimilaitteen karaa ylöspäin.
Mikäli painetta ei saada tai aineen paine
säätimeen puuttuu, toimilaitteen kara siirtyy
yläasentoon.
Varoitus: varmista, että kalvon kotelon sisäinen
paine ei ylitä taulukossa ilmoitettuja raja-arvoja
(katso taulukko 1).
2
20 - 55 20 - 55 20 - 90 20 - 90
YARWAY MALLI 20 PNEUMAATTINEN KALVOTOIMILAITE
Asennus-, käyttö- jA huolto-ohjeet
TAULUKKO 1 – TOIMINNALLISET OMINAISUUDET
Tyyppi 20–55 (katso kuva 1) 20–90 (katso kuva 3)
Tyyppi Suoratoiminen Suoratoiminen
Toiminta Kara työntyy ulos ilmanpaineen
vaikutuksesta
Kara työntyy ulos ilmanpaineen
vaikutuksesta
Kalvo 950 cm
2
950 cm
2
Ilmatilavuus 5225 cm
3
8550 cm
3
Max. isku 11 kN (48.800 lbf) 10 kN (44.400 lbf)
Jousivoima 1.0 – 3.8 bar (15–55 psi) 1.0 – 2.2 bar (15–32 psi)
Luistin isku 55 mm (2⅛”) 90 mm (3½”)
Iskunopeus Riippuen jousivoimasta, ilman
syöttöpaineesta, putkistojärjestelystä ja
lisälaitteiden ilmakapasiteetista
Riippuen jousivoimasta, ilman
syöttöpaineesta, putkistojärjestelystä ja
lisälaitteiden ilmakapasiteetista
Asennon ilmaisin Sisäinen osoitin ja ruostumattomasta
teräksestä valmistettu asteikko
Sisäinen osoitin ja ruostumattomasta
teräksestä valmistettu asteikko
Ilmaliitäntä ½ tuuman NPT-liitin, sisäkierre ½ tuuman NPT-liitin, sisäkierre
Ilmansyöttö 6.0 bar (maks. 87 psi) 6.0 bar (maks. 87 psi)
Ympäristön lämpötila (std)* -29 °C – +70 °C (-20 °F – +158 °F) -29 °C – +70 °C (-20 °F – +158 °F)
Paino 46.0 kg (102 lbs) 68.0 kg (150 lbs)
Käsipyörä Sivulle asennettu (katso kuva 2) Sivulle asennettu (katso kuva 4)
Paino 19.0 kg (42 lbs) 19.0 kg (42 lbs)
Suojaustaso (std)** IP55 IP 55
KUVA 1 KUVA 2 KUVA 3 KUVA 4
HUOMAUTUS
* = Valinnainen lämpötila: -40 °C – +80 °C [-40 °F – +158 °F]
** = Valinnainen suojaustaso: IP66
3
YARWAY MALLI 20 PNEUMAATTINEN KALVOTOIMILAITE
Asennus-, käyttö- jA huolto-ohjeet
Normaalin 'Yarway'-A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen periaatepiirustus
Ilmasuodattimen
säädin
E/P-asetin
Vesi
Höyry
KUVA 5
4
YARWAY MALLI 20 PNEUMAATTINEN KALVOTOIMILAITE
Asennus-, käyttö- jA huolto-ohjeet
TOIMILAITTEEN/HÖYRYNJÄÄHDYTTIMEN
PURKAMINEN (KATSO KUVA 6 JA 7)
Tutustu oheisiin ohjeisiin huolellisesti ennen
kuin alat huoltaa Yarway-höyrynjäähdytintä,
johon kuuluu 20 - 55/20 - 90 - mallinen Yarway-
toimilaite:
• Eristä tai ohita höyrynsyöttö.
• Anna höyrylinjan jäähtyä ja vapauta paine.
• Katkaise vedensyöttö höyrynjäähdyttimeen.
1. Katkaise ilmansyöttö asennoittimeen
ilmansuodattimen säätimestä. Katkaise
asennoittimesta verkkoon johtavat
pneumaattiset- ja sähköliitännät. Pura
asennoittimen toimilaitteen puolella olevat
paineilmayhteet.
2. Irrota asennoittimen vipu karan liitännästä
(mekaaninen kytkentä).
3. Nosta höyrynjäähdyttimen mäntä istukasta
nostamalla hieman toimilaitteen painetta.
Pura kytkimien (27) ylä- ja alaosat
avaamalla ruuvit (katso kuva 6 ja 7).
Katkaise ilmansyöttö kalvon koteloon.
4. Avaa FAG-mutteri (katso A.T.-Temp-
höyrynjäähdyttimen asennus-,
käyttö- ja huolto-opas) ja nosta
toimilaite kokonaisuudessaan ulos
höyrynjäähdyttimestä.
PURKAMINEN
Tätä toimenpidettä tarvitaan ainoastaan
seuraaviin tarkoituksiin:
• Kalvon vaihtaminen.
• Yhden tai useamman jousen vaihtaminen.
TAULUKKO 2 – VARAOSAT
Mallit 20–55 (kuva 6) Mallit 20–90 (kuva 7)
Osa Määrä Nimi Osan nro Osa Määrä Nimi Osan nro
3 1 Laattapultti M14 x 100 mm HN-3283
3 1
Laattapultti M14 x 100 mm HN-3283
5 1 Kalvo ø 420 3N-1299-20
5 1
Kalvo ø 420 3N-1299-20
6 1 Jousilevy 3N-2336
6 1
Jousilevy 3N-2286-20
19, 20, 21 Sarja
4 kpl pultteja M8 x 100 mm /
HN-3118 19, 20, 21 Sarja
4 kpl pultteja M8 x 160 mm /
HN-3117
4 kpl muttereita M8 / 8 + aluslaatat / 8 kpl muttereita M8 / 8 + aluslaatat /
4 kpl suojaputkia 8 kpl suojaputkia
7, 8 1 Jousi ø 59, 6 kpl mustia, tarvitaan
yhteensä 5 kpl / toimilaite
4N-2900-20 7, 8 1 Jousi ø 100 (sisempi), tarvitaan
yhteensä 3 kpl / toimilaite
4N-3017-20
1 Jousi ø 59, 6 kpl punaisia, tarvitaan
yhteensä 5 kpl / toimilaite
4N-3416-20 1 Jousi ø 140 (ulompi), tarvitaan
yhteensä 3 kpl / toimilaite
4N-3016-20
13 1
Holkki M35 x 1.5 mm, messinki 4N-2764-20
13 1
Holkki M35 x 1.5 mm, messinki
4N-2764-20
1
Holkki M35 x 1.5 mm GGGN60 4N-3858-20
1
Holkki M35 x 1.5 mm GGGN60
4N-3858-20
Varmista valmistusnumeron oikeellisuus (numero näkyy nimikilvessä) ja anna se tilatessasi varaosia.
Kalvon vaihtaminen
• Katkaise ilmansyöttö asennoittimelle
ilmansuodattimen säätimestä. Irrota
asennoittimesta verkkoon johtavat
pneumaattiset- ja sähköliitännät. Irrota
asennoittimen toimilaitteen puolella olevat
paineilmayhteet.
• Irrota reikäkehän lyhyet pultit (18), renkaat
(21) ja mutterit (20). Vapauta jouset avaamalla
vähitellen kehän neljä pitkää pulttia (19).
Poista rungon yläosa (1) neljän pultin
avaamisen jälkeen.
• Avaa laattapultti (3) ja estä toimilaitteen karan
(10) pyöriminen käyttämällä kytkimen yläosan
(27) neliömutteria. Irrota kalvolevy (4). Vedä
vanha kalvo (5) pois ja asenna uusi. Kiristä
kalvolevy.
• Aseta rungon yläosa takaisin käyttäen neljää
pulttia (19), jännitä jouset siten, että kalvo
on täysin tiivis ja kiristä ympyrän lyhyet pultit
myötäpäivään vastakkaisilta puolilta 20 Nm:n
enimmäismomenttiin.
Yhden tai useamman jousen vaihtaminen
• Toimi muuten samalla tavalla kuin kalvon
vaihtamisen yhteydessä, mutta jousilevy (6)
onpoistettava.
• Vaihda vahingoittuneet jouset (7/8) ja kokoa
päinvastaisessa järjestyksessä.
5
ø 420
ø 360
55
95
9544400
5
16
17
21
25
23
22
24
26
14
10
13
15
12
8
20
6
18
4
3
2
1
19 27
28
7
YARWAY MALLI 20 PNEUMAATTINEN KALVOTOIMILAITE
Asennus-, käyttö- jA huolto-ohjeet
Malli 20 - 55
KUVA 6
TAULUKKO 3 - VAKIOMATERIAALIT
Osa Määrä Nimi Materiaali Mitta Osa Määrä Nimi Materiaali Mitta
1 1 Rungon yläosa Hiiliteräs 16 1 ½ tuuman NPT-holkki A105 / C22.8
2 1 Rajoitinlohko Hiiliteräs 17 1 Nostokorvake Hiiliteräs
3• 1 Pultti 12.9 M14 x 100 mm 18* 16 Pultti 8.8 M8 x 30 mm
4 1 Kalvolevy Hiiliteräs 19*• 4 Pultti 8.8 M8 x 100 mm
5• 1 Kalvo Kumi 20* 16 Mutteri Teräs M8
6 1 Jousilevy Alumiini 21* 4 Aluslaatta Hiiliteräs
7• 5 Jousi, oikea 22 1 Vaimennuslaatta Kumi
8• 5 Jousi, vasen 23 1 Tukilevy Alumiini
10 1 Kara A182 F316 24 2 Ilmanpaineen rajoitin St. teräs
12 1 Rungon alaosa Hiiliteräs 25* 1 Aluslaatta Hiiliteräs M14
13• 1 Holkki Messinki / GGGN60+ 26 2 Ilmanpaineen rajoitin Messinki
14* 3 Saranapylväs Hiiliteräs 27* 4 Mutteri 3D 8.8 M8
15 1 Saranalevyn toimilaite A105 / C22.8 28 3 Pultti 8.8 M12 x 40 mm
HUOMAUTUKSIA
- Mitoitusta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Yarway toimittaa sertifioidut mittapiirustukset pyydettäessä.
- Pultteja nro 19 käytetään toimilaitteen purkamisessa ja mukana toimitetaan suojaputki.
* Sinkityt osat
+ Lisävaruste
• Suositeltavat varaosat
6
ø 420
ø 360
9544
225
400
1
6
4
2
12
11
13
10
25
16
17
24
26
3
5
7
8
15
22
18
21
20
23
14
19 27
28
YARWAY MALLI 20 PNEUMAATTINEN KALVOTOIMILAITE
Asennus-, käyttö- jA huolto-ohjeet
Malli 20 - 90
KUVA 7
HUOMAUTUKSIA
- Mitoitusta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Yarway toimittaa sertifioidut mittapiirustukset pyydettäessä.
- Pultteja nro 19 käytetään toimilaitteen purkamisessa ja mukana toimitetaan suojaputki.
* Sinkityt osat
+ Lisävaruste
• Suositeltavat varaosat
TAULUKKO 4 - VAKIOMATERIAALIT
Osa Määrä Nimi Materiaali Mitta Osa Määrä Nimi Materiaali Mitta
1 1 Rungon yläosa Hiiliteräs 16 1 ½ tuuman NPT-holkki A105 / C22.8
2 1 Rajoitinlohko Hiiliteräs 17 1 Nostokorvake Hiiliteräs
3• 1 Pultti 12.9 M14 x 100 mm 18* 16 Pultti 8.8 M8 x 30 mm
4 1 Kalvolevy Hiiliteräs 19*• 4 Vaarnaruuvi 8.8 M8 x 200 mm
5• 1 Kalvo Kumi 20* 16 Mutteri Teräs M8
6 1 Jousilevy Alumiini 21* 8 Aluslaatta 8.8 M8
7• 3 Jousi, sisäpuoli 22 1 Vaimennuslaatta Kumi
8• 3 Jousi, ulkopuoli 23 1 Tukilevy Alumiini
10 1 Kara A182 F316 24 2 Ilmanpaineen rajoitin St. teräs
11 1 Iskunpituuden rajoitin A106 Gr. B / ST.35.8 25* 1 Aluslaatta 8.8 M14
12 1 Rungon alaosa Hiiliteräs 26 2 Ilmanpaineen rajoitin Messinki
13• 1 Holkki Messinki / GGGN60+ 27* 4 Mutteri 3D 8.8 M8
14* 3 Saranapylväs Hiiliteräs 28 3 Pultti 8.8 M12 x 40 mm
15 1 Saranalevyn toimilaite A105 / C22.8
7
ø 200
104
150
21 25
18
23
19
5
4
6
14
22
23
1
11
9
3
11
20
24
10
2 17
12
8
7 16
280
13
15
YARWAY MALLI 20 PNEUMAATTINEN KALVOTOIMILAITE
Asennus-, käyttö- jA huolto-ohjeet
TAULUKKO 5 – VAKIOMATERIAALIT
Osa Määrä Nimi Materiaali Mitta Osa Määrä Nimi Materiaali Mitta
1* 1 Kiinnityslevy (ylempi) SA 105 14 1 Tasakiila C 45 5 x 5 x 20 mm
2* 1 Kiinnityslevy (alempi) SA 105 15• 1 Varmistinrengas Teräs
3* 1 Kiinnityslevy (käsipyörä) St 37 K 16• 1 Liukulaakeri PTFE
4• 1 Käyttöakseli Al. pronssi / GGGN60 17• 1 Laakeriholkki Nailon
5 1 Vasemmanpuoleinen akseli 1.4057 18* 1 Silmukkapultti St 37.2
6• 1 Oikeanpuoleinen akseli 1.4057 19 1 Riippulukko
7*• 1 Kierukkapyörä Hiiliteräs 20* 2 Palkki SA 105
8* 1 Tasakiila C 45 8 x 7 x 24 mm 21 2 Ruuvi St. teräs M5 x 10 mm
9*• 1 Hammaspyörä Hiiliteräs 22 1 Tyyppikilpi St. teräs
10 1 Kansi St. teräs 23 1 Käsipyörä Alumiini
11* 8 Pultti 10.9 M12 x 40 mm 24* 1 Hammaspyörän holkki SA 106 Gr. B
12* 1 Holkki (käsipyörä) SA 105 25 2 Rengas St. teräs M5
13*• 1 Kara (käsipyörä) SA 105
KUVA 8 – Sivulle asennettu käsipyörä
HUOMAUTUKSIA
* Sinkityt osat
• Suositeltavat varaosat
8
YARWAY MALLI 20 PNEUMAATTINEN KALVOTOIMILAITE
Asennus-, käyttö- jA huolto-ohjeet
HUOLTO
Yarwayin toimilaitteen huoltaminen on
yksinkertaista eikä se edellytä erikoistyökaluja
tai -koulutusta. Huoltotoimenpiteitä
suoritettaessa tulee olla varovainen,
varsinkin työskenneltäessä hiomalaitteiden,
paineilman tai liikkuvia osia sisältävien
koneiden kanssa. Turvaohjeiden mukaisten
suojalasien ja suojavaatetuksen käyttö on
erittäin tärkeää. Otaepäselvissä tapauksissa
yhteys työnjohtajaan tai turvallisuusasioista
vastaavaan henkilöön ennen kuin alat käyttää
laitteistoa.
VARASTOINTI
Tarkista vastaanoton yhteydessä, että
pneumaattinen toimilaite ja pakkaus
ovat ehjät ja vahingoittumattomat. Jos
pneumaattinen toimilaite on vaurioitunut,
ilmoita asiasta välittömästi Yarwaylle tai sen
paikalliselle edustajalle. Jos pakkauslaatikko
on vaurioitunut, vauriot on korjattava ennen
laitteen varastointia, jotta pöly tai vesi ei pääse
pakkauksen sisään. Tarkista tunnistekilvessä
(tyyppikilvessä) ja asiakirjoissa olevat tiedot ja
aseta laite takaisin pakkaukseensa suojakannet
paikoillaan (katso kuva5).
Jos varastointiaika on alle kuusi kuukautta,
mitään erityisiä suojaustoimenpiteitä ei tarvita.
Säilytä laite alkuperäisessä pakkauksessaan
kuivassa ja puhtaassa sisätilassa. Jos
ulkovarastointia ei voi välttää, pakkaus tulee
suojata vedenpitävästi.
Pitkäaikaiseen varastointiin soveltuu vain
kuiva sisätila. Säilytä pneumaattinen toimilaite
alkuperäisessä pakkauksessaan ja tarkasta
sen kunto kolmen kuukauden välein.
Tarkasta kaikkien osien asianmukainen
toiminta ennen pneumaattisen toimilaitteen
käyttöönottoa. Noudata käyttö- ja huolto-
oppaan asennusohjeita.
MANUAALINEN KÄYTTÖ
• Yarwayn manuaalinen käyttölaite
on asennettu sivulle toimilaitteen ja
höyrynjäähdyttimen väliin.
• Manuaalinen käyttö on tarkoitettu vain
hätätilanteita varten.
• Käsipyörä (23) lukitaan riippulukolla (19).
• Käsipyörä ei pääse liikkumaan toimilaitteen
ja/tai höyrynjäähdyttimen koneellisen käytön
aikana.
• Kun riippulukko avataan ja käsipyörää
kierretään myötäpäivään, kaksi tappia (5)(6)
irtoavat toisistaan, jolloin venttiili avautuu.
• Vastapäivään kierrettäessä venttiili sulkeutuu.
Järjestelmä pitää palauttaa alkuperäiseen
asentoonsa manuaalisen käytön jälkeen.
Muussa tapauksessa venttiili saattaa
toimia epäasianmukaisesti ja/tai mäntä tai
ruiskutussylinteri voi vahingoittua.
TAULUKKO 6 – VARAOSAT
Osa Määrä Nimi Osan numero
7, 9 + 13, 15, 16, 17 1 Varaosat, SM, käsipyörä 4N-4307-20
4, 5, 6 1 Karapakkaus, SM, käsipyörä, alumiini, pronssi 4N-4308-20
4, 5, 6 1 Karapakkaus, SM, käsipyörä GGGN60 4N-4310-20
Emerson, Emerson Automation Solutions tai mikään niiden tytäryhtiöistä ei ole vastuussa minkään tuotteen valinnasta, käytöstä tai huollosta. Kaikkien tuotteiden valinta,
käyttö ja huolto ovat ainoastaan ostajan ja loppukäyttäjän vastuulla.
Yarway on jonkin Emerson Electric -yhtiöön kuuluvan Emerson Automation Solutions -liiketoimintayksikön yrityksen merkki. Emerson Automation Solutions, Emerson ja
Emersonin logo ovat Emerson Electric -yhtiön tuote- ja palvelumerkkejä. Kaikki muut merkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat vain informatiiviseen tarkoitukseen. Vaikka ne on pyritty antamaan mahdollisimman tarkasti, niitä ei pidä katsoa nimenomaisiksi
tai epäsuoriksi takuiksi tässä kuvatuista tuotteista tai palveluista tai niiden käytöstä tai käyttökelpoisuudesta. Kaikki myynti perustuu meidän ehtoihimme, jotka ovat
saatavana pyydettäessä. Pidätämme oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteiden muotoilua tai teknisiä ominaisuuksia milloin tahansa ilmoittamatta siitä.
Emerson.com/FinalControl
HUOMAUTUKSIA
- Voitele käyttöpyörä (7)(9) kerran vuodessa kevyesti
yleisrasvalla.
- Varmista, että käyttöakselin (4) ja pyörän (7) välissä
ei ole likaa.
- Lika voi estää osien välisen vapaan liikkumisen.
VAROITUS
Nostokorvake on tarkoitettu vain toimilaitteen,
EIkoko yksikön, nostamiseen!
HUOMAUTUS
Toimitetut materiaalit ja yksiköiden tiedot
voivat poiketa tässä käyttöoppaassa esitetyistä
tiedoista. Tarkista tiedot epäselvissä tapauksissa
tilausasiakirjoista.
Painelaite on luokiteltu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2014/68/EY mukaisesti
luokkaanI, jossa vaaditaan CE-merkintä, sekä
ATEX-direktiivin 2014/34/EY mukaisesti. Katso
toimilaitteen tyyppikilpi.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Yarway Pneumatic diaphragm actuator model 20 IOM Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal