Yarway Forged high pressure Y-strainer, model 51 IOM Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
HUOLTO
Suodatin vaatii vain vähän huoltoa. Erityisesti
uuden tai kunnostetun tuotantolaitoksen
käynnistyksen yhteydessä tulisi tarkistaa,
ettei suodatinelementti ole likaantunut.
Varmista, että paine on poistettu ennen kannen
avaamista. Poista kannen ja rungon välinen
lukitushitsaus.
Käytä erikoistyökalua (kuva 2) tai muuta sopivaa
työkalua kannen poistamisessa. Kierteitys on
tavanomainen myötäpäiväinen (kiertäminen
auki vastapäivään).
Puhdista suodatinelementti paineilmalla.
Kuten aina, käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja
muita suojavarusteita työn aikana.
Puhdista sekä rungon että kannen
tiivistepinnat. Korvaa puhdistuksen jälkeen
tiiviste (4) uudella, paineeseen ja lämpötilaan
soveltuvalla tiivisteellä. Kysy epäselvissä
tapauksissa neuvoa Yarwaylta.
Kiristä kansi ja napauttele sitä kevyesti, kunnes
kannen metalli on rungon metallia vasten.
Hitsaa käyttäen lukitushitsausta.
HUOMIO
Tämän hitsaussauman tarkoituksena on ainoastaan
varmistaa kansi paikalleen eikä se toimi tiivisteenä.
Tarkasta rungon materiaali sopivan hitsauselektrodin
valintaa varten.
LAIPALLISEN SUODATTIMEN ASENNUS
Kun suodatin on varustettu laipoilla, varmista,
että laipat ovat puhtaat ja että saatavilla
on sopivia tiivisteitä. Älä käytä tiivisteitä
uudelleen. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä
paikalliseen tiivisteiden toimittajaan.
HITSAUS
Rungon materiaali on merkitty suodattimeen.
Noudata soveltuvia hitsausohjeita, esim.
ASME IX tai EN tai paikallisia suodattimen
hitsausta koskevia määräyksiä. Varmista, että
hitsi on puhdas. TIG-hitsaus on suositeltavaa.
Suodatinta ei tule purkaa ennen hitsausta.
HITSAUSPÄÄLLISEN SUODATTIMEN
ASENNUS
Tarkista ennen suodattimen asennusta, ettei
siinä ole näkyviä vaurioita. Varmista, että
suojukset on poistettu ja että hitsauspäät
on puhdistettu. Tarkista taskulamppua
apuna käyttäen, että sisääntulo- ja
ulosmenoliitoksissa ei ole tukkeumia.
Tarkista rungossa olevan virtaussuunnan
osoittavan nuolen suunta (1).
Asenna suodatin siten, että virtaussuunta
on nuolen osoittamaan suuntaan. Asenna
suodatin siten, että kansi (5) osoittaa alaspäin.
Näin suodattimeen jäänyt liete ja jäte voidaan
poistaahelposti, kun kansi poistetaan.
Varmista, että tilaa on riittävästi kannen
poistamiseksi suodatinelementin (2)
puhdistusta ja tarkastusta varten.
PURKAMINEN
Yarwayn korkeapainesuodattimet on pakattu
huolellisesti puu- tai pahvilaatikoihin niiden
suojaamiseksi käsittelyn tai asennuspaikalle
kuljetuksen aikana. Tehtaallasuoritetun
painekokeen jälkeen suodatin huuhdellaan
korkealuokkaisella suoja-aineella, joka antaa
korroosiosuojan koneistetuille pinnoille ja
sisäpinnoille. Jos kuitenkin havaitset matkan
aikana sattuneen vaurioita, ilmoita asiasta
välittömästi huolitsijalle tai Yarwayn edustajalle.
Erityistä varovaisuutta on noudatettava
poistettaessa suodatin pakkauksestaan, ja
samalla on tarkastettava huolellisesti, etteivät
laippojen pinnat, kierteet tai hitsauspäät ole
vaurioituneet (ks. kuva 1).
YARWAY MALLI 51 TAOTTU KORKEAPAINEKÄYTTÖÖN TARKOITETTU Y-SUODATIN
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
© 2017 Emerson. All Rights Reserved.Emerson.com/FinalControl VCIOM-03326-FI 18/06
Ennen asennusta nämä ohjeet tulee lukea huolellisesti
2
1
2
3
5
4
6
Virtaussuunta
Erikoistyökalu purkamista varten
TAULUKKO 1 - VAKIOMATERIAALIT
Osa Nimi Materiaali Vastaava
1 Runko ASTM SA 105 P250GH (1.0460)
2*• Suodatinelementti AISI 316 L 1.4404
3• Tiiviste Ruost. teräs/grafiitti Ruost. teräs/grafiitti
4*• Välike AISI 316 L 1.4404
5 Kansi ASTM SA 105 P250GH (1.0460)
6*• Ohjausrengas AISI 316 L 1.4404
KUVA 2KUVA 1
YARWAY MALLI 51 TAOTTU KORKEAPAINEKÄYTTÖÖN TARKOITETTU Y-SUODATIN
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
* Toimitetaan asennettuna varaosana
• Suositeltavat varaosat
3
VARASTOINTI
Tarkista tavaran vastaanoton yhteydessä, ettei
korkeapainesuodattimessa tai pakkauksessa
ole kuljetusvaurioita. Jos suodatin on
vaurioitunut, ilmoita asiasta välittömästi
Yarwaylle tai Yarwayn paikalliselle edustajalle.
Jos pakkauslaatikossa on vaurioita, ne tulee
korjata ennen suodattimen varastointia, jotta
pöly tai vesi eivät pääse pakkauksen sisään.
Tarkista tyyppikilvessä, valmistuskilvessä
ja asiakirjoissa olevat tiedot ja sijoita
suodatin takaisin pakkaukseensa
suojakannetpaikoillaan.
Jos varastointiaika on alle kuusi kuukautta,
mitään erityisiä säilytystoimenpiteitä ei tarvita.
Säilytä suodatin alkuperäisessä
pakkauksessaan kuivissa ja puhtaissa
sisätiloissa. Jos varastointia ulkona ei voi
välttää, pakkaus tulee suojata vedenpitävästi.
Pitkäaikaisesti laitetta saa säilyttää vain
YARWAY MALLI 51 TAOTTU KORKEAPAINEKÄYTTÖÖN TARKOITETTU Y-SUODATIN
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
kuivissa sisätiloissa. Levitä koneistetuille
pinnoille kosmoliini-suojarasvaa.
Säilytä suodatin alkuperäisessä
pakkauksessaan ja tarkista 3 kuukauden
välein,ettei se ole vaurioitunut.
Tarkasta ennen suodattimen käyttöönottoa
kaikki komponentit, tiivisteet jne. järjestelmän
oikean toiminnan varmistamiseksi. Toimi
aiempana kuvattujen asennusohjeiden
mukaisesti.
HUOMIO
Toimitettu materiaali ja laitteiden tiedot voivat poiketa
tästä ohjekirjasta. Katso epäselvissä tapauksissa
tilausasiakirjoja.
Suurpainesuodatin on luokiteltu
eurooppalaisen direktiivin 97/23 EY 3 artiklan
3 kohdan (SEP) mukaan tai luokkaan I, ja on
varustettu CE-merkinnällä.
4
Emerson, Emerson Automation Solutions tai mikään niiden tytäryhtiöistä ei ole vastuussa minkään tuotteen valinnasta, käytöstä tai huollosta. Kaikkien tuotteiden valinta,
käyttö ja huolto ovat ainoastaan ostajan ja loppukäyttäjän vastuulla.
Yarway on jonkin Emerson Electric -yhtiöön kuuluvan Emerson Automation Solutions -liiketoimintayksikön yrityksen merkki. Emerson Automation Solutions, Emerson ja
Emersonin logo ovat Emerson Electric -yhtiön tuote- ja palvelumerkkejä. Kaikki muut merkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat vain informatiiviseen tarkoitukseen. Vaikka ne on pyritty antamaan mahdollisimman tarkasti, niitä ei pidä katsoa nimenomaisiksi tai
epäsuoriksi takuiksi tässä kuvatuista tuotteista tai palveluista tai niiden käytöstä tai käyttökelpoisuudesta. Kaikki myynti perustuu meidän ehtoihimme, jotka ovat saatavana
pyydettäessä. Pidätämme oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteiden muotoilua tai teknisiä ominaisuuksia milloin tahansa ilmoittamatta siitä.
Emerson.com/FinalControl
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Yarway Forged high pressure Y-strainer, model 51 IOM Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal