Yarway Std/Heavy Duty AT Temp Desuperheater IOM Omaniku manuaal

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Omaniku manuaal
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTTIMEN
ASENNUS
Tarkista ennen A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen,
toimilaitteen ja lisälaitteiden asennusta, ettei
niissä ole näkyviä vaurioita.
Tarkista, että laitteen asiakirjojen,
tyyppikilven ja valmistusnumeron
tiedot vastaavat tilauserittelyä. Poista
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin varovasti
pakkauksesta nostamalla sitä rungon ympärillä
olevilla nostoliinoilla. Älä käytä nostamiseen
tuloputkiliitosta, kahvaa, toimilaitetta äläkä
mitään laitteen varusteita. Jätä laipan suojukset
paikoilleen kuljetuksen ajaksi, siihen saakka
kunnes putket voidaan asentaa.
VAROITUS
Nostokorvake on vain toimilaitetta varten, EI koko
yhdistelmää varten!
Käytä A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen
asentamisessa tiivisteitä ja pultituksia,
joiden materiaali vastaa kyseisen putken
standardivaatimuksia, esim. ASME/ANSI B31.1
tai DIN/TRD/EN. Aseta tiiviste asennuslaipalle
ja työnnä suutin varovasti haaroitusputkeen.
Ennen kuin kiristät pultit, varmista,
että ruiskutussylinteri osoittaa höyryn
virtaamissuuntaan (katso kuva 3).
Huom: A.T.-Temp-höyrynjäähdytin on
asennettava siten, että siihen ei kohdistu
voimia, momentteja eikä jännityksiä.
PAKKAUKSEN PURKAMINEN
Yarway A.T.-Temp-höyrynjäähdytin on
pakattu huolellisesti puu- tai pahvilaatikoihin
, jotka suojaavat tuotetta käsittelyn ja
kuljetuksen ajan. Hydrostaattisen testauksen
jälkeen A.T.-Temp-höyrynjäähdytin
huuhdellaan korkealuokkaisella
suoja-aineella, joka antaa korroosiosuojan
koneistetuille pinnoille ja sisäpinnoille.
KÄYTTÖÖNOTOSSA HUOMATTAVAA
Kiristä tiivistysholkki heti uudelleen ohjeiden
mukaan (katso uudelleenasennus). Takuu ei
koske vuotoja.
MALLI 18/54 JA 28/64
HEAVY DUTY
MALLI 38/48
STANDARD DUTY
Emerson.com/FinalControl © 2017 Emerson. All rights reserved. VCIOM-03234-FI 18/05
Jos matkan aikana kuitenkin havaitaan
sattuneen vaurioita, ilmoita asiasta välittömästi
huolitsijalle tai Yarwayn edustajalle.
Erityistä tarkkuutta vaatii
A.T-Temp-höyrynjäähdyttimen poistaminen
pakkauksestaan. Samalla on tarkastettava
huolellisesti, etteivät laippojen pinnat, kierteet,
toimilaitteet, liitosputket yms. ole vaurioituneet
(ks. kuvat 1 ja 2).
Ennen asennusta nämä ohjeet tulee lukea huolellisesti
2
FP9 FP12 FP3 FP6
HWW HWN HWE HWS
Putken vähimmäispituus A.T.-Temp-
höyrynjäähdyttimestä eteenpäin vaihtelee
käyttötarpeen mukaisesti ja Yarway määrittää
se tilauksen tekovaiheessa. Suora putki on
tarpeen putken seinämiä, venttiileitä ja liitoksia
vasten iskevien vesipisaroiden aiheuttaman
kulumisen estämiseksi. Putkenpituus on
tavallisesti vähintään 4-6metriä. (Tulopuolen
suoran putkiston osuutta ei ole normaalisti
määritetty.)
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin toimitetaan
standardinmukaisella alarungon pituudella,
kuten sopimuspiirustuksessa on määritetty.
Höyryputkiston kiinnityshaara on valmistettava
sopivaksi. Kyseisen haaran pituuden tulee olla
sellainen, että ruiskutussylinterin keskilinja on
höyryputken keskilinjassa (toleranssi ± 5 mm).
Kiinnityshaaran tulisi olla 3 tuuman (7.62 cm)
DN 80-nimellisreiällinen, enimmäismomentti
160 Nm liikkumisvaraa varten (tarkista
soveltuva korkeapaineputkiston koodi).
Höyry
virtaus
Höyry putki
KÄSIPYÖRÄN ASENNOT
Höyry
virtaus
Höyry putki
VESILAIPAN ASENNOT
KUVA 3
KUVA 1 - MALLI 38/48
KUVA 2 - MALLI 18/54 JA 28/64
Tarkista mahdolliset vauriot
Tyyppikilpi
Tarkista mahdolliset vauriot
Tarkista mahdolliset vauriot
Tyyppikilpi
Tarkista mahdolliset vauriot
SUOSITUKSET
(höyrykattiloidenpeittaus)
Irrota A.T.-Temp-höyrynjäähdytin putkistosta
ennen peittausta!
A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen ja
lämpötilaanturin välinen nimellisetäisyys
on 12-15 metriä, mutta Yarway suosittelee
etäisyyttä käyttökohtaisesti tilauksen
tekovaiheessa. Pitempi etäisyys takaa, että
vesi höyrystyy täydellisesti alhaisemmalla
höyrynnopeudella.
Lämpötilaanturi tulisi sijoittaa putken yläosaan
ja välttää höyryputkiston haaroittamista
A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen ja anturin
välillä(katso kuva 4).
3
Käytettävän veden tulee olla hyvälaatuista,
puhdasta ja suodatettua, esimerkiksi kattilan
syöttövettä, ja sen paineen tulee pysyä
jatkuvasti tilausasiakirjoissa määriteltyjen
arvojen mukaisena. Jokainen vedensyöttölinja
on suojattava omalla suodatin, joka
läpäiseeenintään 0.1 mm kokoisia elementtejä
(E-kokoisille ja suuremmille suuttimille
sallitaan 0.4 mm).
Jos veden syöttölinjaan kuuluu sulkevia
komponentteja (mukaan lukien sähköiset
toimilaitteet), siihen on asennettava
hyväksytyn tyyppinen varoventtiili.
Putkikaarien on aina oltava loivia, jotta
vesipisarat pysyisivät paremmin yhdessä,
kunnes täydellinen höyrystyminen on
tapahtunut. Laitteen putkisto voidaan asentaa
pysty- tai vaakasuoraan, mutta veden
ruiskutuksen on aina oltava samansuuntainen
kuin höyryn virtaus.
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin voidaan asentaa
90 asteen kulmaan höyryputkeen nähden
missä tahansa höyrynvirtaussuunnassa,
mutta mahdollisuuksien mukaan on vältettävä
asentamasta ylösalaisin pystysuoraan
(katsokuva 5).
Yarway toimittaa A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen
seuraavanlaisessa kokoonpanossa:
Tunnistenumero:
xx. 38. xxxxx - Hitsattua rekennetta,
tasapainottamaton kara.
xx. 48. xxxxx - Hitsattua rakennetta, puoliksi
tasapainotettu kara ja
ylikokoinen pesä.
xx. 18/54 - Takoterästä, puoliksi
tasapainotettu kara.
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
KUVA 5
KUVA 4
Ilma
Ilma
Vesi
Höyry
Osa Kuvaus
1 Lämpötilaanturi
2 Lämpötilalähetin
3 Lämpötilan säädin
4 A.T.-Temp-höyrynjäähdytin
5 Ilmasuodattin ja paineenalennin
6 Varoventtiili
7 Suodatin
8 Takaiskuventtiili
9 Laippa
10 Pneumaattinen tai E/P-tyyppinen asennoitin
xx. 28/64 - Takoterästä, puoliksi
tasapainotettu kara ja
ylikokoinen pesä, sekä
ruiskutussylinteri kokonaan
kiinnehitsattuna rungon
jatkoputkeen.
Huom: vaakasuoraan asennettu A.T.-Temp-
höyrynjäähdytin vaatii painoa kompensoivan
tuen asentamisen.
Käytä putkistandardia vastaavia tiivisteitä ja
pulttauksia samoin kuin höyryputkistonkin
asennuksessa. Huuhtele vesilinja ennen
A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen kiinnityslaipan
asennusta (katso kuva 6).
4
TC
TT
HUOLTO
Huom: A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen
huoltaminen on yksinkertaista eikä se
edellytä erikoistyökaluja tai -koulutusta.
Huoltotoimenpiteitä suoritettaessa tulee
olla varovainen, varsinkin työskenneltäessä
hiomalaitteiden, paineilman tai liikkuvia osia
sisältävien koneiden kanssa. Turvaohjeiden
mukaisten suojalasien ja suojavaatetuksen
käyttö on välttämätöntä. Ota epäselvissä
tapauksissa yhteys työnjohtajaan tai
turvallisuusasioista vastaavaan henkilöön
ennen kuin alat käyttää laitteistoa.
Irrottaminen
Ennen A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen
irrottamista järjestelmästä varmista, että
höyry- ja vesiputkistot ovat paineettomat ja
tyhjät. Irrota toimilaitteet ja/tai lisälaitteet
sähköverkosta ennen jäähdyttimen irrottamista.
Tyhjennä ja irrota laitteen ilmantuloputkisto.
Löysää höyrylaipan ja vesilaipan pultit
tyhjennysliitoksia lukuun ottamatta ennen
irrottamista kokonaan.
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
KUVA 7
KUVA 6
Varoventtiili
Takaiskuventtiili
Suodatin
KÄYNNISTYS
Varmista, että kaikki osat on asennettu
oikein. Sähkölaitteiden kytkentöjen ja laitteen
ilmaputkiston on oltava valmistajan ohjeiden
mukaiset. Tarkista ja säädä tarvittaessa
valmistajan ohjeiden mukaan suodattimen
säädinten asetuskohdat ja venttiilien
asennoittimet. Kalibroi lämpötilalähetin/
lämpötilan säädin ja tarkista, että ne reagoivat
lämpötilan muutoksiin.
Lämmitä höyryputki ja avaa ruiskutusveden
sukuventtiili. Tarkasta A.T.-Temp-
höyrynjäähdyttimen vedenpaine. Varmista
lämpötilalähettimen ja lämpötilansäätimen
toiminta lisäämällä ja vähentämällä
manuaalisesti lähtösignaalia ja
tarkkailemalla samalla näytön osoittamia ja
rekisteröityjälämpötiloja.
Kun laitesignaalit ja lämpötila-arvot
ovat kohdallaan, asetuskohta voidaan
säätää ja järjestelmä voidaan siirtää
automaattitoiminnolle.
On suositeltavaa kirjata erilaiset höyryarvot
riittävällä aikavälillä, jotta järjestelmän toiminta
voitaisiin varmistaa ja säätää asetuksia
tarpeenmukaan.
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin voidaan nyt
irrottaa järjestelmästä. On suositeltavaa viedä
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin korjaamoon, jossa
on ruuvipenkki ja -puristin. Nosta laite sen
ympärille asetettavilla nostoliinoilla. Älä yritä
nostaa A.T.-Temp-höyrynjäähdytintä kahvasta,
toimilaitteesta tai sen lisälaitteista.
Liitettävä toimilaite määrää, mitä karan liittimiä
käytetään. Ota tarkat mitat ja kirjaa mitat AjaB
(katso kuva 7) muistiin laitteen kokoamista
varten. Kirjaa muistiin myös kaikkien vipujen tai
erityisten kiinnitysten asennot ja paikat ennen
irrottamista. Tee mallipiirros tarvittaessa. Jos
toimilaitetta on käsiteltävä, katso sen ohjeet
toimilaitteen valmistajan käsikirjasta.
5
Mäntäkokoonpano
Vedä irti mäntä ja kara. Mäntä ja kara
toimitetaan aina yhtenä asetelmana. Jos
männässä ei ole kulumisjälkiä, se voidaan
käyttää uudelleen. Vaihda männänrenkaat
joka tapauksessa aina, kun laite puretaan.
Varo rasittamasta männänrenkaita liikaa,
kun asetat niitä paikoilleen. Renkaissa on
merkintä ‘ylös’, ja niiden tulisi osoittaa aina
tiivistysholkin suuntaan, jotta ne toimisivat
oikein. Tarkista karan kunto kohdassa, jossa
se liittyy tiivistysholkkiin. Poista mahdolliset
grafiittijäämät hienolla hiomakankaalla
kiillottaen pituussuunnassa.
Tiivistysholkki
Poista kaikki renkaat, öljyrengas ja tiivistysaine
venttiilin rungosta. Puhdista tiivistysholkki
huolellisesti käyttämällä pyörivää teräsharjaa
ja/tai hiertohiontalaitetta. Tiivistealueen
puhtaus on olennaista venttiilin tiiviyden
kannalta. Älä käytä rasvaa tai voiteluaineita
yhdessä grafiittitiivisteen kanssa! Käytä vain
alkuperäisiä Yarwayn osia, koska ne toimitetaan
toisiinsa sopivina sarjoina (katsokuvat 9 ja 10).
Ruiskutussylinteri
Kun sylinteri on irrotettu, tarkista sen kunto
sisäpuolelta taskulampun avulla. Naarmut
ja värjäytymät voidaan poistaa kiillottamalla
taihoonaamalla.
Sylinterin halkaisija ei saa olla yli 32 mm,
kun epäkeskisyys on suurin mahdollinen eli
0.25mm. Poista lika suuttimista puhaltamalla
paineilmaa niiden läpi.
Tarkista suuttimen sumuttimen sumutusreiät.
Rei’issä ei saa olla yhtään soikiomaista
kulumaa, karkeutta tai vaurioita. Muussa
tapauksessa A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen
toiminta vaarantuu. Puhdista huolellisesti
sylinterin kierteet ja tasoita tarvittaessa
pienellä viilalla.
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
KUVA 8
Ruiskutussylinteri
Kiinnitysrengas
Siltahitsit
Rungon jatko-osa
Alue hiottava ennen kokoamista
Siltahitsit
Purkaminen (katso kuva 8)
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin voidaan purkaa.
Purkaminen tapahtuu helpoimmin niin, että
laite on vaaka-asennossa ja sen rungon
jatko-osa on puristettu tukevasti ruuvipenkkiin.
Hio pois suuttimen siltahitsit tavallisella
kulmahiomakoneella. Varmista, että hitsiä on
poistettu riittävästi, jotta kiinnitysrengas voi
pyöriä vahingoittumatta.
Irrota kiinnitysrengas pyörittämällä sitä
vastapäivään. Huomaa, että rungon jatkoksen
kierteet ovat oikeakätiset. Kiinnitysrenkaan
irrottamista voi helpottaa naputtamalla sitä
vasaralla. Huomaa, että ruiskutussylinterin
kierteet ovat vasenkätiset. Jos kiinnitysrenkaan
irrottamisessa on ongelmia, se voidaan poistaa
kulmahiomakoneella hiomalla läpi kahdesta
suoraan vastapäätä olevasta kohdasta.
Varo vahingoittamasta laitteen runkoa ja
ruiskutussylinterin kierteitä.
Rungon jatko-osa
Tarkista rungon jatko-osan kierteet ja käytä
tarvittaessa pientä viilaa epätasaisuuksien
poistamiseen. Jos rutiinihuollon yhteydessä
toimitaan huolellisesti, venttiilin rungon
jatko-osaa ei tarvitse teoriassa koskaan
korjata. Jos jatko-osan kierteet vahingoittuvat,
korjausta voidaan yrittää hitsaamalla. On
huomattava, että hitsaustyö tulisi jättää
ammattilaisen tehtäväksi. Lisäksi lisäaineiden
tulee olla yhteensopivia sekä pohjamateriaalin
että huolto-olojen kanssa. Jos hitsaustyötä
vaaditaan, ota yhteyttä Yarwayn lisäohjeiden
saamiseksi.
6
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
Poksitiiviste
HUOMIO
Ennen kuin venttiilin poksitiivisteet uusitaan,
varmista, että kaikki huollettavaa venttiiliä
koskevat varotoimet on tehty.
1. Poista vanha poksitiiviste kokonaan
mukaan lukien mahdolliset , aluslevyt
ja pyyhkijärenkaat. Tarkista, että
poksitiivistettä koskettavat pinnat ovat
puhtaat. Tarkista poksipesän ja karan
suoruus, kuluminen, naarmut, rosot ja muut
epänormaaliudet, jotka voisivat estää hyvän
tiivistyksen muodostumisen poksitiivisteen
ympärille. Tasainen ja vahingoittumaton
pinta on olennainen hyvälle tiivistykselle.
Korjaa tai vaihda osia tarpeen mukaan.
2. Jos poksitiivisteen mukana on toimitettu
pohjarengas, tai jos pohjarengas on
poistettu poksipesästä, muista asentaa
se ensin. Jos pohjarenkaan toinen pää on
viistetty, asenna viistetty pää alaspäin siten,
että se nojaa poksipesän pohjaan.
KUVA 9 - MALLI 38/48
KUVA 10 - MALLI 18/54 JA 28/64
Metallilankavahvisteiset
grafiittikuidut (merkitty
valkoisella pisteellä)
Tiivisterengas
Välikappale Punottu puhdas paisutettu grafiitti
Metallilankavahvisteiset grafiittikuidut
(merkitty valkoisella pisteellä)
Välikappale
Tiivisterengas
Punottu puhdas paisutettu grafiitti
3. Poksitiiviste toimitetaan täydellisenä
sarjana, ja renkaiden tulee olla samassa
järjestyksessä kuin ne sarjaan on
pakattu. Asenna poksitiivisteet oikeassa
järjestyksessä kuvien 9 ja 10 mukaisesti.
4. Tarkista, että tiivistysrenkaiden sovitus on
asianmukainen. Renkaat on työnnettävä
tiukasti poksipesän sisään.
5. Asenna yksi rengas kerrallaan oikeassa
järjestyksessä tiivistystyökalun tai holkin
avulla. Pääty on asennettava erikseen
tiivistystyökalun avulla. Jokaisen renkaan
esipuristus asennuksen aikana on hyvin
tärkeää hyvän tiivistyksen aikaansaamiseksi.
Älä käytä poksitiivisteen asennuksessa
ruuvitalttaa tai muuta terävää esinettä.
Ne voivat vaurioittaa poksitiivistettä
ja/tai karaa. Jos käytät tiivistystyökalua,
varmista, että työkalun sisähalkaisijan
ja varren ulkohalkaisijan sekä työkalun
ulkohalkaisijan ja poksipesän sisähalkaisijan
välys ei ole yli 0.5 mm (0.020 tuumaa).
6. Porrasta peräkkäisten renkaiden
(mahdolliset) liitokset 180° erilleen.
7. Älä purista poksitiivistettä liikaa.
Puristusmäärän tulee olla vain sellainen,
joka vaaditaan oikean rengasmäärän
asentamiseen poksipesän sisään.
Poksitiivistettä voidaan puristaa osittain
täytettyyn pesään tilan tekemiseksi lopuille
tiivisteille tiivistysholkin avulla sekä
avaamalla poksin kiristysmuttereita.
8. Kun koko poksitiiviste on asennettu pesään
ja tiivisteen holkki ja poksin laippa ovat
paikallaan, avaa poksin kiristysmuttereita
mutteriavaimella siten, että koko
poksitiiviste asettuu ja muotoutuu pesään
ja karaan. Purista poksitiivistesarjaa
riittävästi siten, että poksitiiviste tarttuu
kevyesti karaan (jos karaa liikutetaan
kädellä, karan ei pidä liikkua). Jos kara
liukuu takertelevasti, poksitiivistettä on
kiristettyliikaa.
9. Poksin kiristysmutterit on kiristettävä
uudelleen tunnin kuluessa käyttöönotosta.
Poksin kiristysmuttereita on mahdollisesti
säädettävä toiminnan aikana. Tarkista
kireyssäännöllisesti.
7
1.7335
1.4006
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
KUVA 11
TIEDOT:
Tasaiset välit
Silta (3) Silta (1)
Väh. 8 mm
Rungon
jatko-osa
Silta (2) Silta (4)
Uudelleenkokoaminen
Ennen venttiilin kokoamista uudelleen voitele
kaikki kierteet sopivalla korkeita lämpötiloja
kestävällä nikkeliä sisältävällä voiteluaineella.
Älä käytä rasvaa tai muita öljypohjaisia
voiteluaineita, koska laitteen purkaminen voi
olla vaikeaa myöhemmin. Lisää ohut kerros
voiteluainetta männänrenkaisiin ehkäisemään
urautumista. Aseta männänrenkaiden lovet
niin, että ne ovat 120 asteen kulmassa
toisiinsanähden.
Asenna ruiskutussylinteri rungon jatko-osaan.
Käytä hienojakoista kiillotustahnaa sylinterin
ja rungon jatko-osan istukka-alueen
kiillottamiseen. Saumassa metallipinnat ovat
vastakkain, joten on olennaisen tärkeää, että
liitosalue on samankeskinen. Käytä aina uutta
kiinnitysrengasta. Aseta ruiskutussylinteri
oikeaan asentoon (vesisuihkun tulee aina
olla höyryn virtaussuunnan mukainen) ja
kiristäkiinnitysrengas.
Uudelleenasennus
Kiinnitä toimilaite takaisin paikalleen
A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimeen ja aseta
kara oikeaan asentoon noudattamalla
purkamisen yhteydessä tehtyjä muistiinpanoja.
Jos toimilaite on sähköinen, tarkista, että
rajakytkimet toimivat oikein käyttämällä laitetta
käsikäytöllä. Aseta toimilaite puoleen väliin
ennen kuin kytket virran, ja varmista, että
avautumis- ja sulkeutumissuunnat ovat oikein
ja vastaavat järjestelmän logiikkaa.
Ennen A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen
uudelleenasentamista on varmistettava,
että yhdyslaipan pinnat on puhdistettu
perusteellisesti ja että kaikki tiivisteaine on
poistettu. Liitä A.T.-Temp-höyrynjäähdytin
höyryputkistoon ja tarkista, että suutin on
oikein päin ja suihku suuntautuu höyryn
virtaussuuntaan. Voitele pultit ja mutterit
korkeita lämpötiloja kestävällä voiteluaineella
ja kiristä ne tasaisesti valmistajan suositusten
mukaisesti. Ennen vesilinjan liittämistä
huuhtele järjestelmä ja tarkista, että vesi on
puhdasta ja että veden kulussa ei ole esteitä.
Siltahitsaus
Uudelleenkokoamisen jälkeen
ruiskutussylinteri tulee varmistaa
siltahitsauksella. On olennaista, että
hitsauksen suorittaa ammattitaitoinen
henkilö. Yarway toimittaa pyynnöstä
hitsaustoimenpiteiden tarkat ohjeet. Hitsaus
voidaan tehdä joko TIG- tai kaarihitsauksena
ja suositeltava elektrodi on ER NiCrMo3.
Hitsaussaumojen vähimmäispituuden on oltava
joko 4 (malli 38/18) tai 8 mm (malli42/28)
siten, että ne ovat suoraan vastakkaisilla
puolilla ja siten, että yhdellä hitsauksella
kiinnitysrengas kiinnitetään rungon
jatko-osaan ja toisella suihkutussylinteri
kiinnitetään kiinnitysrenkaaseen. Hitsauksen
jälkeen sauma on tarkistettava sopivalla
tunkeumanestetarkastuksella. Hitsauksessa
ei saa olla halkeamia. Hio tarpeen vaatiessa ja
tarkista hitsaus, kunnes se on asianmukainen
(katso kuva 11).
8
Toimi aiempana asennusohjeissa olleen osan
‘Käynnistys’ ohjeiden mukaan. Tarkista laipan ja
tiivistysholkin tiukkuus. Älä kiristä tiivistysholkin
tiivisterengasta liikaa, koska se voi estää
A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen asianmukaisen
toiminnan. Jos karan tiivistyksessä on jatkuvaa
vuotoa, laite tulisi irrottaa ja viedä korjaamoon
tarkistettavaksi. Kokemusten perusteella
voidaan saavuttaa hyvä tiiviysaste ilman vuotoja,
jos tiivistysholkki, tiivisteet ja kara ovat puhtaat
ja urattomat. Kiristä tiivistysholkki kiertämällä
tiivistelevyn muttereita tasaisesti.
TARKISTUSPROSESSI
Ruiskutussuuttimen kokoonpanot (1)
ja (2), kiinnitysrenkaat (5), mäntä (4) ja
männänrenkaat (3) ovat kuluvia osia. Valitut
materiaalit ovat sellaisia, että ne toimivat
asianmukaisesti höyry- ja vesijärjestelmissä ja
vastaavissa sovelluksissa. Lämpötilan vaihteluja
tapahtuu, ja käyttäjien tulisi ymmärtää, että
jäähdyttimissä esiintyvät lämpötilaerot ovat
yleensä tehtaan järjestelmissä kaikkein
suurimmat. Ensimmäisen käyttövuoden
jälkeen on suositeltavaa tarkistaa
ruiskutussuutinkokoonpano ja kokonaan
tyhjiökovajuotetut ruiskutussuuttimet,
kiinnitysrengas sekä siltahitsit.
Osat tulisi tarkistaa väriaineen avulla tai
fluoriläpäisevällä menetelmällä ja varmistaa,
että niissä ei ole halkeamia. Osia, joissa on
hiushalkeamia, ei saa käyttää uudelleen.
Vastaavien asennusten vaurioitumattomat osat
tulee tarkistaa joka toinen käyttövuosi.
On suositeltavaa, että yllä mainitut komponentit
vaihdetaan vähintään joka viides käyttövuosi.
Kun toimitaan näiden ohjeiden mukaan,
voidaan varmistaa osoitetusti luotettava
järjestelmän toiminta.
Huom: ruiskutussuutinasetelmat on saatettu
valmistaa erityisesti käyttötarkoituksen
mukaan. Kyseisten komponenttien toimitusaika
on n. kahdeksan viikkoa.
VARASTOINTI
Tarkista tavaran vastaanoton yhteydessä, että
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin ja pakkauslaatikko
ovat ehjät ja vahingoittumattomat. Jos
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin on vaurioitunut,
ilmoita asiasta välittömästi Yarwaylle tai
Yarwayn paikalliselle edustajalle. Jos
pakkauslaatikoissa on vaurioita, ne tulee
korjata ennen laitteiston varastointia, jotta pöly
tai vesi ei pääse pakkausten sisään.
Tarkista tyyppikilvessä, valmistuskilvessä ja
asiakirjoissa olevat tiedot ja sijoita laite takaisin
pakkaukseensa suojakannet paikoillaan.
Jos varastointiaika on alle kuusi kuukautta,
mitään erityisiä säilytystoimenpiteitä ei tarvita.
Säilytä laite alkuperäisessä pakkauksessaan
kuivissa ja puhtaissa sisätiloissa. Jos
varastointia ulkona ei voi välttää, pakkaus
tuleesuojata vedenpitävästi.
VARAOSAT
Varmista tunnistusnumeron oikeellisuus
(numero näkyy nimikilvessä) ja anna se
tilatessasi varaosia. Poikkileikkauskuvat
jaosaluettelot ovat seuraavilla sivuilla.
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
Pitkäaikaisesti laitetta saa säilyttää
vain kuivissa sisätiloissa. Poista kara
pakkauksestaan ja varmista että
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin on kuiva. Lisää
kosmoliinityyppistä rasvaa koneistetuille
pinnoille, venttiilin karaan ja tiivisteholkkiin.
Säilytä A.T.-Temp-höyrynjäähdytin
alkuperäisessä pakkauksessaan ja tarkista
laitteiston kunto kolmen kuukauden välein
mahdollisen vaurioitumisen varalta.
Ennen A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimen
käyttöönottoa laita karan tiiviste takaisin
paikalleen ja tarkista muut komponentit, kuten
toimilaite, tiivisteet jne. järjestelmän oikean
toiminnan varmistamiseksi. Toimi käyttö- ja
huolto-oppaan asennusohjeiden mukaan.
Huom: toimitettava materiaali ja laitteiden
tiedot voivat poiketa tästä ohjekirjasta. Katso
epäselvissä tapauksissa tilausasiakirjoja.
A.T.-Temp-höyrynjäähdytin on luokiteltu
Euroopan painelaitedirektiivin 97/23/EY luokan I
mukaiseksi, ja on varustettu CE-merkinnällä.
9
18
17
20
13
14 23
16
12
15
10
11
24
7
9
5
4
2
1
3
6
8
19
21
Yksityiskohta ‘A’
KUVA 12
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
HUOM
* Nitrattu
• Suositeltavat varaosat
Muut materiaalit saatavana tilauksesta
Sertifiointi
Standard Duty A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimet ovat valtuutettujen
sertifiointilaitosten hyväksymiä ja ne ovat ASME B16.34- ja EN -määritysten
mukaiset. Kaikki tiedot voivat muuttua.
TAULUKKO 1: MALLI 38/48 - VAKIOMATERIAALIT
Osa Nimi Materiaali Vastaava
1 + 2 • Suihkutussuutinkokonaisuus AISI 410 1.4006
3 • Männänrengas AISI 431 * 1.4057 *
4 • Mäntä AISI 420 * 1.4021
5 • Kiinnitysrengas SA182 F11 1.7335
6 Istukka Stelliitti 6 Stelliitti 6
7 • Kara AISI 431 * 1.4057 *
8 Istukkakotelo SA105 P250GH
SA182 F11 1.7335
9 Runkoputki SA106 Gr.B P235GH TC2
SA335 P11 1.7335
10 Vesilaippa SA105 P245GH
SA182 F11 1.7335
11 Välikappale SA105 P250GH
SA182 F11 1.7335
12 • Välike AISI 431 * 1.4057 *
13 Tiivistyspesä SA105 P250GH
SA182 F11 1.7335
14 Mutteri A194 4H 1.4923
15 • Poksitiiviste Grafiitti Grafiitti
16 Pultti A193 B16 1.4923
17 • Poksin puristin AISI 431 * 1.4057 *
18 Tiivistelevy AISI 304 1.4301
19 Tyyppikilpi AISI 304 1.4301
20 Haarukkakappaleen mutteri Hiiliteräs Hiiliteräs
21 Liitännät Hiiliteräs Hiiliteräs
23 Lukitusaluslevy Teräs Teräs
24 Höyrylaippa SA105 P250GH
SA182 F11 1.7335
YKSITYISKOHTA ‘A’
10
18
14 23
19
12
15
9
7
5
4
3
6
2
20
1
16
17
10
21
25
24
26
YARWAY A.T.-TEMP-HÖYRYNJÄÄHDYTIN STANDARD/HEAVY DUTY
Asennus- jA huolto-ohjeet
Yksityiskohta ‘A’
HUOM
* Nitrattu
** Korkean lämpötilan malli, jossa on pultattu vesilaippa, saatavana tilauksesta
Suositeltavat varaosat
Muut materiaalit saatavana tilauksesta
Sertifiointi
Heavy Duty A.T.-Temp-höyrynjäähdyttimet ovat valtuutettujen sertifiointilaitosten
hyväksymiä ja ne ovat ASME B16.34- ja EN -määritysten mukaiset. Kaikki tiedot voivat
muuttua.
TAULUKKO 2: MALLI 18/54 JA 28/64 - STANDARDIMATERIAALIT
Osa Nimi Materiaali Vastaava
1 + 2
Suihkutussuutinkokonaisuus AISI 410 1.4006
Inconel 718 Inconel 718
3 • Männänrengas AISI 431 * 1.4057 *
4 • Mäntä AISI 420 * 1.4021
5 • Kiinnitysrengas SA182 F11 1.7335
Incolloy 800H * Incolloy 800H *
6 Istukka Stelliitti 6 Stelliitti 6
7 • Kara AISI 431 * 1.4057 *
9 Runko SA182 F22 1.7380
SA182 F347H 1.4550
SA182 F91 ** 1.4903 **
10 Vesilaippa SA182 F22 1.7380
SA182 F347H 1.4550
SA182 F91 ** 1.4903 **
12 • Välike AISI 431 * 1.4057 *
14 Mutteri A194 4H 1.4923
15 • Poksitiiviste Grafiitti Grafiitti
16 Pultti A193 B16 1.4923
17 • Poksin puristin AISI 431 * 1.4057 *
18 Levy AISI 304 * 1.4301
19 Tyyppikilpi AISI 304 * 1.4301
20 Haarukkakappaleen mutteri Hiiliteräs Hiiliteräs
21 Liitin Hiiliteräs Hiiliteräs
23 Lukitusaluslevy Teräs Teräs
24 Mutteri A194 8C -
25 Laippatiiviste Ruost. teräs/grafiitti Ruost. teräs/grafiitti
26 Pultti A193 B8C -
** Yksityiskohta ‘B’
YKSITYISKOHTA ‘A’ ** YKSITYISKOHTA ‘B’
Laippaliitäntä malliin 54/64
KUVA 13
11
Emerson, Emerson Automation Solutions tai mikään niiden tytäryhtiöistä ei ole vastuussa minkään tuotteen valinnasta, käytöstä tai huollosta. Kaikkien tuotteiden valinta,
käyttö ja huolto ovat ainoastaan ostajan ja loppukäyttäjän vastuulla.
Yarway on jonkin Emerson Electric -yhtiöön kuuluvan Emerson Automation Solutions -liiketoimintayksikön yrityksen merkki. Emerson Automation Solutions, Emerson ja
Emersonin logo ovat Emerson Electric -yhtiön tuote- ja palvelumerkkejä. Kaikki muut merkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat vain informatiiviseen tarkoitukseen. Vaikka ne on pyritty antamaan mahdollisimman tarkasti, niitä ei pidä katsoa nimenomaisiksi
tai epäsuoriksi takuiksi tässä kuvatuista tuotteista tai palveluista tai niiden käytöstä tai käyttökelpoisuudesta. Kaikki myynti perustuu meidän ehtoihimme, jotka ovat
saatavana pyydettäessä. Pidätämme oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteiden muotoilua tai teknisiä ominaisuuksia milloin tahansa ilmoittamatta siitä.
Emerson.com/FinalControl
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11

Yarway Std/Heavy Duty AT Temp Desuperheater IOM Omaniku manuaal

Kategooria
Pliidikubud
Tüüp
Omaniku manuaal