Powerplus POWAIR0010 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
POWAIR0010 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ..........................................................................................................2
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ............................................................................2
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ...............................................................................2
4 TURVAOHJEET ..............................................................................................2
5 ILMANTULO ....................................................................................................3
6 VOITELU..........................................................................................................3
7 TÄRKEÄÄ!!! ....................................................................................................4
8 KUORMITUS JA KÄYTTÖ ..............................................................................4
9 KUNNOSSAPITO ............................................................................................5
10 TEKNISET TIEDOT .........................................................................................5
11 MELU ...............................................................................................................5
12 VIANETSINTÄ .................................................................................................5
13 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN .........................................................7
14 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ......................................................................7
POWAIR0010 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 2 www.varo.com
PAINEILMAKÄYTTÖINEN ISKUVÄÄNNIN
POWAIR0010
1 KÄYTTÖ
Paineilmakäyttöinen iskuväännin on kannettava paineilmatyökalu, jota käytetään mutterien,
pulttien ja kierreruuvien ruuvaamiseen ja irrottamiseen, erilaisia varusteita vaihtamalla.
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Liipaisin
2. Liitin
3. Ilmavirtauksen säädin
4. Suunnanvaihtonuppi
5. Öljyn tuloaukko
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut
kuljetuksen aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne
sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x paineilmakäyttöinen väännin
10 x hylsyt
1 x jatkotanko
1 x kuusiokantaväännin
1 x mini voitelulaite
1 x nippa
1 x muotoon valettu laukku
1 x käyttöohje
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
4 TURVAOHJEET
Noudata kaikkia työpajan turvallisuussääntöjä, määräyksiä ja työskentelyolosuhteita
väännintä käytettäessä.
Älä käytä kelloja, sormuksia, ranneketjuja tai löysiä vaatteita paineilmatyökaluja
käytettäessä.
VAROITUS! Irrota ilmantulosta ennen kuin vaihdat lisävarusteita tai suoritat huoltoa.
POWAIR0010 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 3 www.varo.com
Pidä väännin hyvässä kunnossa ja vaihda vioittuneet tai kuluneet osat. Käytä vain
aitoja varaosia. Ei-hyväksytyt osat voivat olla vaarallisia.
VAROITUS! Tarkasta että pidetään yllä oikea ilmanpaine ja että sitä ei ylitetä.
Suosittelemme 90psi.
Pidä ilmaletku etäällä lämmöstä, öljystä ja terävistä reunoista. Tarkasta ilmaletkun
kuluminen ennen jokaista käyttöä ja varmista, että kaikki liitännät ovat tiukat.
Käytä vain iskuholkkeja, jotka on erityisesti suunniteltu iskuvääntimen kanssa
käytettäväksi.
Käytä hyväksyttyjä silmä/kasvosuojaimia, kuulosuojaimia ja käsineitä.
VAROITUS! Koska jarrujen kitkapinnat voivat sisältää asbestipölyä, työskenneltäessä
auton jarrujärjestelmien parissa, suosittelemme että käytät sopivaa hengityssuojainta.
Pidä yllä hyvä tasapaino ja tukeva asento. Varmista että lattia ei ole liukas ja käytä
luistamattomia kenkiä.
Pidä lapset ja muut ulkopuoliset etäällä työalueelta.
ÄLÄ käytä väännintä työhön, johon sitä ei ole tarkoitettu.
ÄLÄ käytä väännintä, jos se on vioittunut tai sen arvellaan olevan viallinen.
ÄLÄ käytä väännintä, ellei ammattitaitoinen henkilö ole ohjannut sinua sen käytössä.
ÄLÄ kanna väännintä ilmaletkusta, tai nykäise letkua irti ilmantuloliitännästä.
ÄLÄ suuntaa ilmaa ilmaletkusta itseesi tai muihin päin.
Kun laitetta ei käytetä, irrota ilmantulo ja varastoi turvallisessa, kuivassa paikassa
etäällä lapsista.
5 ILMANTULO
Varmista että vääntimen ilmaventtiili (tai liipaisin) on OFF-asennossa ennen kuin liität
ilmantulon.
Se vaatii 90psi ilmanpaineen ja ilmavirran teknisten tietojen mukaisesti.
VAROITUS! Varmista että tuloilma on puhdasta ja että se ei ylitä 90psi väännintä
käytettäessä. Liian korkea ilmanpaine ja likainen ilma lyhentää tuotteen elinikää
liiallisen kulumisen vuoksi, ja voi olla vaarallista aiheuttaen vikoja tai loukkaantumisia.
Tyhjennä ilmasäiliö päivittäin. Vesi ilmaputkessa vioittaa väännintä.
Puhdista ilmantulosuodatin viikoittain.
Putkiston paineen tulisi nousta ja kompensoida epätavallisen pitkät ilmaletkut (yli 8
metriä). Letkun läpimitan tulisi olla 3/8” I.D.
Pidä letku etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Tarkasta letkun
kuluminen ja varmista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni.
6 VOITELU
On suositeltavaa käyttää automaattista linjakytkettyä suodatin-säädin-voitelulaitetta (kuva
1), koska se pidentää työkalun kestoikää ja pitää työkalun jatkuvassa käytössä.
Linjakytketty voitelulaite on tarkastettava säännöllisesti ja ytettävä paineilmakäyttöisen
työkalun öljyllä.
Linjakytketyn voitelulaitteen oikea säätäminen suoritetaan asettamalla paperiarkki
poistoaukkojen viereen ja pitämällä kaasu auki noin 30 sekuntia. Voitelulaite on asetettu
oikein, kun pieni öljytahra kerääntyy paperille. On vältettävä liian suuria öljymääriä.
Jos on tilanne, että työkalua on varastoitava pitkähkö aika (yön yli, viikonloppu jne.), se tulisi
silloin voidella runsaalla öljyllä. Työkalua tulisi käyttää noin 30 sekuntia ja varmistaa, että
öljy jakautuu tasaisesti koko työkaluun. Työkalu on varastoitava puhtaassa ja kuivassa
ympäristössä.
POWAIR0010 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 4 www.varo.com
On erittäin tärkeää, että työkalu voidellaan oikein pitämällä ilmaputken voitelulaite
täynnä ja oikein säädettynä. Ilman oikeaa voitelua työkalu ei toimi oikein ja osat kuluvat
ennenaikaisesti.
Käytä oikeaa voiteluainetta ilmaputken voitelulaitteessa. Voitelulaitteessa tulisi olla
alhainen ilmavirta tai vaihtuva ilmavirtaus, ja se on pidettävä täytettynä oikeaan tasoon.
Käytä vain suositeltuja voiteluaineita, jotka on erityisesti valmistettu
paineilmasovelluksia varten. Vastikkeet voivat vioittaa kumiseoksia työkaluissa, O-
renkaissa ja muissa kumiosissa.
7 TÄRKEÄÄ!!!
Ellei mitään suodatinta/ paineensäädintä/ voitelulaitetta asenneta paineilmajärjestelmään,
silloin paineilmakäyttöiset työkalut on voideltava 2 - 6 öljypisaralla vähintään kerran päivässä
tai kahden käyttötunnin välein. Se on tehtävä suoraan urosliittimen kautta tai käyttäen ruuvia
(ÖLJY), joka on pantu sitä varten työkalun kotelon sivulle.
Automaattinen voitelu on myös mahdollista toimitukseen kuuluvalla minivoitelulaitteella, joka
on asennettava työkalun kierreliittimen ja urosliittimen väliin. Varmista että voitelulaite on
aina täytetty sopivalla öljyllä.
Fig. 1
1. työkalu
2. pikaliitin
3. pikakytkin
4. ilmaletku
5. pikaliitin
6. pikakytkin
7. voitelulaite
8. säädin
9. suodatin
10. takavirtauksen suljin
11. paineilmakompressori
8 KUORMITUS JA KÄYTTÖ
VAROITUS: Varmista että luet, ymmärrät ja sovellat turvaohjeita ennen
käyttöä.
1. Käytä vain iskuholkkeja, jotka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi iskuvääntimen
kanssa.
2. Liitä väännin ilmaletkuun.
3. Aseta holkki alusmutterin päälle ja käytä väännintä painamalla liipaisinta.
4. Vaihda suunta painamalla kahvan päällä olevaa painiketta. “R” –suunta tarkoittaa
taaksepäin ja “F” eteenpäin.
5. Ilmavirtaa voidaan säätää säätämällä virtausventtiiliä kahvan pohjassa.
6. Varmista että tuloilma on puhdasta ja että se ei ylitä 90 psi väännintä käytettäessä.
Liian korkea ilmanpaine ja likainen ilma lyhentää tuotteen kestoikää liiallisen
kulumisen vuoksi, ja voi olla vaarallista ja aiheuttaa vikoja tai loukkaantumisia.
7. Pidä lapset etäällä työkaluista ja työpaikoilta.
ÄLÄ kohdista liikaa voimaa vääntimeen ruuvia irrotettaessa.
ÄLÄ anna vääntimen käydä erittäin pitkää aikaa, koska se lyhentää sen
kestoikää.
POWAIR0010 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 5 www.varo.com
9 KUNNOSSAPITO
VAROITUS: Irrota väännin ilman tuloliitännästä ennen kuin vaihdat
lisävarusteita, huollat tai suoritat kunnossapitoa. Vaihda tai korjaa
vioittuneet osat. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Ei-hyväksytyt osat voivat
olla vaarallisia.
1. Voitele paineilmaväännin päivittäin muutamalla paineilmatyökalun öljypisaralla,
joiden annetaan valua ilman tuloaukkoon
2. ÄLÄ käytä kuluneita tai vioittuneita holkkeja.
3. Tehon menetys tai viallinen toiminta voi johtua seuraavasta:
4. Liiallinen ilmaputken tyhjennys. Kosteutta tai tukoksia ilmaputkessa. Vääränkokoisia
tai -tyyppisiä letkun liittimiä. Korjaa tarkastamalla ilmantulo ja noudata ohjeita.
5. Sora tai kumikarsta vääntimessä voi myös heikentää suorituskykyä. Jos mallissasi
on ilmansuodatin (sijaitsee ilmantuloaukon kohdalla), irrota suodatin ja puhdista se.
6. Kun laitetta ei käytetä, irrota ilmantulo, puhdista väännin ja varastoi turvallisessa,
kuivassa paikassa, lapsilta suojattuna.
10 TEKNISET TIEDOT
Malli
POWAIR0010
Joutokäyntinopeus Iskujen määrä
7000 min
-1
Maks. vääntö
310 Nm
Käyttöpaine
6,3 bar / 91 psi
Tuloilma-aukon koko
¼”
Keskimääräinen ilman kulutus
114 l/min
11 MELU
Meluarvon on mitattu asianmukaisten normien mukaisesti. (K=3)
Akustinen painetaso LpA
84 dB(A)
Akustinen tehotaso LwA
95 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
Tärinätaso
3.3 m/s²
K = 0.8 m/s²
12 VIANETSINTÄ
Seuraavassa luetellaan tavallisessa käyttöjärjestelmässä esiintyviä vikoja ja vikojen
korjauksia. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
VAROITUS: Jos joku seuraavista merkeistä ilmenee käytön aikana, pysäytä
työkalu välittömästi, sillä seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.
Vain ammattitaitoiset henkilöt tai valtuutettu huoltoliike saa tehdä
korjaukset tai työkalun vaihdot.
POWAIR0010 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 6 www.varo.com
Irrota työkalu ilmantuloliitännästä ennen kuin yrität korjata tai tehdä
säätöjä. Ennen kuin vaihdat O-renkaita tai sylinteriä, voitele öljyllä ennen
kokoamista.
MAHDOLLISET SYYT
KORJAUS
Moottorin osat
kuluneet.
Kytkinkotelon voitelu.
Tarkasta ettei ole liikaa kytkinöljyä.
Kytkinkotelot saavat olla vain puoleksi
täynnä. Liika täyttö voi aiheuttaa
laahausta nopeissa kytkimen osissa,
eli tyypillinen öljytty/voideltu väännin
vaatii 1⁄2 unssia öljyä.
HUOM.: Lämpö on
yleensä osoitus
riittämättömästä rasvasta
kammiossa. Ankarat
käyttöolosuhteet voivat
vaatia useammin
tapahtuvaa voitelua.
Nokkakytkin kulunut tai
juuttuu kiinni
voiteluaineen
puuttumisen vuoksi.
Moottorin osat
tukkeutuneet
likahiukkasista
Tarkasta tuloilman suodattimen tukos.
Kaada paineilmakäyttöisen työkalun
voiteluöljyä ilma-aukkoon ohjeiden
mukaisesti.
Käytä työkalua lyhyin nykäyksin eteen
ja/tai taaksepäin kierrolla mikäli
mahdollista.
Toista yllä oleva tarvittaessa.
Tehon säädin
suljetussa asennossa
Ilmavirta tukkeutunut
liasta.
Yksi tai useampi
moottorin siipi juuttunut
materiaalin
kerääntymisen vuoksi.
Kaada paineilmakäyttöisen työkalun
voiteluöljyä ilma-aukkoon.
Käytä työkalua lyhyin nykäyksin eteen
ja/tai taaksepäin kierrolla mikäli
mahdollista.
Taputa moottorin koteloa
hellävaraisesti muovivasaralla.
Irrota tuloliitin. Vapauta moottori
kiertämällä vetotanko manuaalisesti
mikäli sopivaa
O-renkaiden
kaasuventtiili siirtynyt
pois istukan
tuloventtiilistä.
Vaihda O-rengas.
Huom.: Korjaukset saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
POWAIR0010 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 7 www.varo.com
13 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla.
14 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että
Tuote: Paineilmakäyttöinen iskuväännin
Tavaramerkki: PowerPlus
Malli: POWAIR0010
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien
sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän
vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään
saakka);
2006/42/EY
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka);
EN ISO 11148-6: 2012
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sertifiointijohtaja
02/01/2020, Lier - Belgium
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7

Powerplus POWAIR0010 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal