Powerplus POWAIR0019 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Mudel
POWAIR0019
Tüüp
Omaniku manuaal
POWAIR0019 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ..........................................................................................................2
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ............................................................................2
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ...............................................................................2
4 TURVAOHJEET JA VAROTOIMENPITEET ...................................................2
5 PAINEILMAKÄYTTÖISEN VASARAN ERITYISET TURVAVAROITUKSET .4
6 ILMANTULO ....................................................................................................4
7 VOITELU..........................................................................................................5
8 TÄRKEÄÄ!!! ....................................................................................................5
9 KUORMITUS JA KÄYTTÖ ..............................................................................5
10 KUNNOSSAPITO ............................................................................................6
11 TEKNISET TIEDOT .........................................................................................6
12 MELU ...............................................................................................................6
13 VIANETSINTÄ .................................................................................................7
14 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN .........................................................8
15 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ......................................................................9
POWAIR0019 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 2 www.varo.com
PAINEILMAKÄYTTÖINEN TALTTA/VASARASARJA
POWAIR0019
1 KÄYTTÖ
Sopii yleisleikkuuseen, haketukseen ja kaavintaan.
VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös
tämä käyttöohje.
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Taltta
2. Jousi
3. Liipaisin
4. Kahva
5. Liitin
6. Ilmansäädin
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on)
Tarkasta pakkauksen sisältö
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne
sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x paineilmakäyttöinen taltta
5 x 7” Taltta
1 x Kiinnitysjousi
1 x Nippa
1 x Muotoon valettu laukku
1 x Käyttöohje
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
4 TURVAOHJEET JA VAROTOIMENPITEET
Pidä työskentelyalue puhtaana. Sotkuiset alueet ovat herkkiä onnettomuuksille.
POWAIR0019 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 3 www.varo.com
Noudata kaikkia työpajan turvallisuussääntöjä. Älä käytä koneita tai voimatyökaluja
kosteissa tai märissä paikoissa. Älä altista sateelle. Pidä työalue hyvin valaistuna. Älä
käytä sähkötoimisia työkaluja herkästi syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyydessä.
Pidä lapset etäällä. Lapsia ei saa koskaan päästää työalueelle. Älä anna heidän
käsitellä koneita, työkaluja, jatkojohtoja tai ilmaletkuja.
Varastoi joutilaina olevat laitteet. Kun työkaluja ei käytetä, ne on säilytettävä kuivassa
paikassa, jotta ne eivät ruostu. Lukitse työkalut aina ja pidä ne lasten ulottumattomissa.
Käytä työhön sopivaa työkalua. Älä yritä pakottaa pientä työkalua tai lisävarustetta
tekemään työtä, joka on tehtävä suuremmalla teollisella työkalulla. Työkalu on
suunniteltu tiettyjä käyttösovelluksia varten. Se tekee työn paremmin ja turvallisemmin
nopeudella, jolle se on tarkoitettu. Älä tee muutoksia tähän työkaluun äläkä käytä sitä
käyttötarkoitukseen, johon se ei ole tarkoitettu.
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana,
koska ne voivat jäädä kiinni liikkuvien osien väliin. On suositeltavaa käyttää suojaavia,
ei sähköä johtavia vaatteita ja luistamattomia jalkineita työskenneltäessä. Sido pitkät
hiukset tai käytä suojapäähinettä.
Käytä silmä- ja kuulosuojaimia. Käytä aina ANSI hyväksyttyjä iskunkestäviä laseja
täyden kasvosuojuksen alla työskentelyn aikana. Käytä aina ANSI hyväksyttyä
pölymaskia tai hengityssuojainta, kun työskentelet paikassa, jossa on metallin, puun tai
kemiallisten aineiden pölyä ja sumua.
Älä kurottaudu. Pidä aina oikea asento ja hyvä tasapaino. Älä kurottaudu käyvän
koneen tai ilmaletkujen yli tai poikki.
Huolla työkalut huolellisesti. Pidä työkalut puhtaana, jotta saat paremman ja
turvallisemman suorituskyvyn. Noudata voitelu- ja varaosien vaihto-ohjeita. Tarkasta
työkalun johdot ja ilmaletkut säännöllisesti ja jos ne ovat vioittuneet, korjauta ne
valtuutetulla mekaanikolla. Kahvat on pidettävä aina puhtaina, kuivina ja vapaina
öljystä ja rasvasta.
Irrota ilmantulo. Irrota ilmaletkun silloin, kun sitä ei käytetä.
Irrota säätöavaimet ja vääntimet. Tarkasta että avaimet ja säätimet on irrotettu
työkalusta tai koneen työpinnalta, ennen kuin liität työkalun.
Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä. Varmista että liipaisin on vapautettu, kun
työkalua ei käytetä ja ennen kuin se liitetään ilmantuloon. Älä kanna virtalähteeseen
liitettyä työkalua sormen ollessa liipaisimen päällä olipa se liitetty virtalähteeseen tai ei.
Pysy valppaana. Tarkkaile mitä teet ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä mitään työkalua,
jos olet väsynyt.
Tarkasta vioittuneet osat. Ennen kuin käytät mitään työkalua, tarkasta huolellisesti
osat, jotka näyttävät vioittuneilta ja määrittele, toimiiko se oikein ja suorittaa sille
tarkoitetun tehtävän. Tarkasta liikkuvien osien paikka ja yhteenliittyminen; rikkoutuneet
osat tai kiinnittimet; ja kaikki muut olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa toimintaan.
Vioittuneet osat on annettava pätevän ammattimiehen korjattavaksi tai vaihdettavaksi.
Älä käytä työkalua, jos liipaisin ei toimi oikein.
Suojaudu sähköiskuja vastaan. Estä kehon kosketus maadoitettuihin pintoihin kuten
putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jäähdyttimien koteloihin.
Vaihto-osat ja lisävarusteet. Laitetta huollettaessa käytä vain yhdenmukaisia vaihto-
osia. Muiden osien käyttö voi mitätöidä takuun. Käytä vain lisävarusteita, jotka on
tarkoitettu käytettäväksi tämän työkalun kanssa.
Teollisissa sovelluksissa tulee noudattaa OSHA -ohjeistusta.
POWAIR0019 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 4 www.varo.com
Älä käytä työkalua alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Jos käytät
reseptilääkkeitä, lue etiketit ja ota selvää, vaikuttavatko ne haitallisesti arviointikykyysi
tai reagointiisi. Jos sen suhteen on jotain epäselvää, älä käytä työkalua.
Käytä oikeankokoista ja -tyyppistä jatkojohtoa. Jos tarvitaan jatkojohtoa, sen on oltava
oikeankokoinen ja tyyppinen, jotta kompressoriin saadaan oikea virta ilman sen
kuumentumista. Muuten jatkojohto voi sulaa ja syttyä tuleen, tai aiheuttaa sähkövian
kompressoriin. Tarkasta kompressorin käsikirjasta johdon oikea koko.
Kunnossapito. Turvallisuutesi vuoksi ammattitaitoisen henkilön on suoritettava
säännöllisesti kunnossapito.
Vain paineilmaa. Älä käytä koskaan tulenarkaa kaasua voimanlähteenä.
Käytä molempia käsiä. Tämän työkalun aikaan saama voima voi saada sen
irtautumaan otteestasi ja aiheuttaa henkilön vakavan loukkaantumisen ja laitteen
vioittumisen. Käytä aina tätä työkalua molemmin käsin.
Huom.: Kompressorin suorituskyky (jos se saa voimansa
verkkojännitteestä) voi vaihdella paikallisen verkkojännitteen vaihteluista
riippuen. Jatkojohdon käyttö voi myös vaikuttaa työkalun suorituskykyyn.
5 PAINEILMAKÄYTTÖISEN VASARAN ERITYISET TURVAVAROITUKSET
Toistuvat liikkeet tai altistuminen tärinälle voi olla haitallista käsille ja käsivarsille.
Kun käytät käsineitä paineilmakäyttöistä vasaraa käytettäessä, varmista että käsineet
eivät häiritse liipaisimen käyttöä. Testaa käsineiden käyttö liipaisimella ennen kuin liität
laitteen paineilmaan.
Älä käynnistä työkalua koskaan ennen kuin olet saanut lujan otteen molemmilla käsillä
ja olet asettunut työkappaleen viereen tai työalueelle.
Ennen kuin käytät paineilmakäyttöistä vasaraa, ota selvää mitä on työalueen tai
työkappaleen alapuolella. Paineilmakäyttöinen vasara voi lävistää nopeasti materiaalin.
Jos työskentelet suoraan maanpinnalla, varmista ettet ole suoraan pintaa lähellä
olevien kaapelien, linjojen tai putkien päällä.
Pidä raajasi ja kehosi etäällä paineilmakäyttöisestä vasarasta. Jos taltta tai porankärki
katkeaa, työkalu yleensä ponnahtaa äkillisesti eteenpäin. Varmista että
lähiympäristössä ei ole muita ihmisiä tai eläimiä. Ulkopuolisten on pysyteltävä
turvallisella etäisyydellä.
Älä kohdista koskaan työkalua tai paineilmaletkua (ei sisälly toimitukseen) keneenkään
päin.
Pidä sormesi etäällä liipaisimesta, kunnes olet valmis työskentelemään.
Varoitus! Kaikki lähialueella olevat tarvitsevat silmä- ja kuulosuojaimet.
Varo puun, betonin, metallin tai muun työstettävän materiaalin lentäviä
lastuja.
6 ILMANTULO
Varmista että ilmaventtiili (tai liipaisin) on OFF-asennossa ennen kuin teet
ilmantuloliitännän.
Se vaatii 91psi ilmanpaineen ja ilmavirran teknisten tietojen mukaisesti.
POWAIR0019 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 5 www.varo.com
VAROITUS! Varmista että tuloilma on puhdasta ja että se ei ylitä 91psi väännintä
käytettäessä. Liian korkea ilmanpaine ja likainen ilma lyhentää tuotteen elinikää
liiallisen kulumisen vuoksi, ja voi olla vaarallista aiheuttaen vikoja tai loukkaantumisia.
Tyhjennä ilmasäiliö päivittäin. Vesi ilmaputkessa vioittaa työkalua.
Puhdista ilmantulosuodatin viikoittain.
Putkiston paineen tulisi nousta ja kompensoida epätavallisen pitkät ilmaletkut (yli 8
metriä). Letkun minimi läpimitan tulisi olla 3/8” I.D. ja kiinnittimillä tulee olla samat
sisämitat.
Pidä letku etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Tarkasta letkun
kuluminen ja varmista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni.
7 VOITELU
On suositeltavaa käyttää automaattista linjakytkettyä suodatin-säädin-voitelulaitetta (kuva
1), koska se pidentää työkalun kestoikää ja pitää työkalun jatkuvassa käytössä.
Linjakytketty voitelulaite on tarkastettava säännöllisesti ja täytettävä paineilmakäyttöisen
työkalun öljyllä.
Linjakytketyn voitelulaitteen oikea säätäminen suoritetaan asettamalla paperiarkki
poistoaukkojen viereen ja pitämällä kaasu auki noin 30 sekuntia. Voitelulaite on asetettu
oikein, kun pieni öljytahra kerääntyy paperille. On vältettävä liian suuria öljymääriä.
Jos on tilanne, että työkalua on varastoitava pitkähkö aika (yön yli, viikonloppu jne.), se tulisi
silloin voidella runsaalla öljyllä. Työkalua tulisi käyttää noin 30 sekuntia ja varmistaa, että
öljy jakautuu tasaisesti koko työkaluun. Työkalu on varastoitava puhtaassa ja kuivassa
ympäristössä.
On erittäin tärkeää, että työkalu voidellaan oikein pitämällä ilmaputken voitelulaite
täynnä ja oikein säädettynä. Ilman oikeaa voitelua työkalu ei toimi oikein ja osat kuluvat
ennenaikaisesti.
Käytä oikeaa voiteluainetta ilmaputken voitelulaitteessa. Voitelulaitteessa tulisi olla
alhainen ilmavirta tai vaihtuva ilmavirtaus, ja se on pidettävä täytettynä oikeaan tasoon.
Käytä vain suositeltuja voiteluaineita, jotka on erityisesti valmistettu
paineilmasovelluksia varten. Vastikkeet voivat vioittaa kumiseoksia työkaluissa, O-
renkaissa ja muissa kumiosissa.
8 TÄRKEÄÄ!!!
Jos suodatinta/säädintä/voitelulaitetta ei ole asennettu ilmajärjestelmään, ilmakäyttöiset
työkalut on voideltava vähintään kerran päivässä tai 2 työtunnin välein 2 6 öljypisaralla,
työympäristöstä riippuen, suoraan työkalukotelossa olevan urosliittimen läpi.
Kuva 1
1. työkalu
2. pikaliitin
3. pikakytkin
4. ilmaletku
5. pikaliitin
6. pikakytkin
7. voitelulaite
8. säädin
9. suodatin
10. takavirtauksen suljin
11. paineilmakompressori
9 KUORMITUS JA KÄYTTÖ
VAROITUS: Varmista että luet, ymmärrät ja sovellat turvaohjeita ennen
käyttöä.
POWAIR0019 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 6 www.varo.com
1. Liitä työkalu ilmaletkuun.
2. Käytä työkalua painamalla liipaisinta.
3. Ilmavirtaa voidaan säädellä säätämällä virtausventtiiliä kahvan pohjassa.
4. Varmista että tuloilma on puhdasta ja että se ei ylitä 91 psi työkalua käytettäessä.
Liian korkea ilmanpaine ja likainen ilma lyhentää tuotteen kestoikää liiallisen
kulumisen vuoksi. Se voi olla vaarallista ja aiheuttaa vikoja tai loukkaantumisia.
ÄLÄ kohdista liikaa voimaa vääntimeen ruuvia irrotettaessa.
ÄLÄ anna vääntimen käydä erittäin pitkää aikaa, koska se lyhentää sen
kestoikää.
10 KUNNOSSAPITO
VAROITUS: Irrota väännin ilman tuloliitännästä ennen kuin vaihdat
lisävarusteita, huollat tai suoritat kunnossapitoa. Vaihda tai korjaa
vioittuneet osat. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Ei-hyväksytyt osat voivat
olla vaarallisia.
1. Voitele paineilmakäyttöinen työkalu päivittäin muutamalla paineilmatyökalun
öljypisaralla, joiden annetaan valua ilman tuloaukkoon.
2. ÄLÄ käytä kulunutta tai vioittunutta työkalua.
3. Tehon menetys tai viallinen toiminta voi johtua seuraavasta:
4. Liiallinen ilmaputken tyhjennys. Kosteutta tai tukoksia ilmaputkessa. Vääränkokoisia
tai -tyyppisiä letkun liittimiä. Korjaa tarkastamalla ilmantulo.
5. Sora tai kumikarsta työkalussa voi myös heikentää suorituskykyä. Jos mallissasi on
ilmansuodatin (sijaitsee ilmantuloaukon kohdalla), irrota suodatin ja puhdista se.
6. Kun laitetta ei käytetä, irrota ilmantulo, puhdista työkalu ja varastoi turvallisessa,
kuivassa paikassa, lapsilta suojattuna.
11 TEKNISET TIEDOT
Malli
POWAIR0019
Puhallus minuutissa
3500min-1
Työpaine
6.3bar / 91psi
Ilman tuloaukon koko
¼”
Keskimääräinen ilman kulutus
216l/min
Taltan varsi
2/5”
Sisäläpimitta
¾”
12 MELU
Meluarvon on mitattu asianmukaisten normien mukaisesti. (K=3)
Akustinen painetaso LpA
84 dB(A)
Akustinen tehotaso LwA
95 dB(A)
POWAIR0019 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 7 www.varo.com
HUOMIO! Äänen tehotaso voi ylittää 85 dB(A), siinä tapauksessa on
käytettävä henkilökohtaisia kuulosuojaimia.
Tärinätaso
9,5 m/s²
K = 1,4 m/s²
13 VIANETSINTÄ
Seuraavassa luetellaan tavallisessa käyttöjärjestelmässä esiintyviä vikoja ja vikojen
korjauksia. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
VAROITUS: Jos joku seuraavista merkeistä ilmenee käytön aikana, pysäytä
työkalu välittömästi, sillä seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.
Vain ammattitaitoiset henkilöt tai valtuutettu huoltoliike saa tehdä
korjaukset tai työkalun vaihdot.
Irrota työkalu ilmantuloliitännästä ennen kuin yrität korjata tai tehdä
säätöjä. Ennen kuin vaihdat O-renkaita tai sylinteriä, voitele öljyllä ennen
kokoamista.
MAHDOLLISET SYYT
KORJAUS
Moottorin osat
kuluneet.
Kytkinkotelon voitelu.
Tarkasta ettei ole liikaa kytkinöljyä.
Kytkinkotelot saavat olla vain puoleksi
täynnä. Liika täyttö voi aiheuttaa
laahausta nopeissa kytkimen osissa,
eli tyypillinen öljytty/voideltu väännin
vaatii 1⁄2 unssia öljyä.
HUOM.: Lämpö on
yleensä osoitus
riittämättömästä rasvasta
kammiossa. Ankarat
käyttöolosuhteet voivat
vaatia useammin
tapahtuvaa voitelua.
Nokkakytkin kulunut tai
juuttuu kiinni
voiteluaineen
puuttumisen vuoksi.
Moottorin osat
tukkeutuneet
likahiukkasista
Tarkasta tuloilman suodattimen tukos.
Kaada paineilmakäyttöisen työkalun
voiteluöljyä ilma-aukkoon ohjeiden
mukaisesti.
Käytä työkalua lyhyin nykäyksin eteen
ja/tai taaksepäin kierrolla mikäli
mahdollista.
Toista yllä oleva tarvittaessa.
Tehon säädin
suljetussa asennossa
Ilmavirta tukkeutunut
liasta.
POWAIR0019 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 8 www.varo.com
MAHDOLLISET SYYT
KORJAUS
Yksi tai useampi
moottorin siipi juuttunut
materiaalin
kerääntymisen vuoksi.
Kaada paineilmakäyttöisen työkalun
voiteluöljyä ilma-aukkoon.
Käytä työkalua lyhyin nykäyksin eteen
ja/tai taaksepäin kierrolla mikäli
mahdollista.
Taputa moottorin koteloa
hellävaraisesti muovivasaralla.
Irrota tuloliitin. Vapauta moottori
kiertämällä vetotanko manuaalisesti
mikäli sopivaa
O-renkaiden
kaasuventtiili siirtynyt
pois istukan
tuloventtiilistä.
Vaihda O-rengas.
Huom.: Korjaukset saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
14 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla.
POWAIR0019 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 9 www.varo.com
15 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että
Tuote: Paineilmakäyttöinen taltta/vasarasarja
Tavaramerkki: PowerPlus
Malli: POWAIR0019
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien
sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän
vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään
saakka);
2006/42/EC
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka);
EN11148-4: 2012
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sertifiointijohtaja
07/12/2020, Lier - Belgium
/