Powerplus POWAIR0013 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Mudel
POWAIR0013
Tüüp
Omaniku manuaal
POWAIR0013 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ..........................................................................................................2
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ............................................................................2
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ...............................................................................2
4 TURVAOHJEET ..............................................................................................2
5 SYMBOLIT .......................................................................................................3
6 VOITELU..........................................................................................................3
7 TÄRKEÄÄ!!! ....................................................................................................3
8 LIITÄNTÄ JA KÄYTTÖ....................................................................................4
8.1 Hiomalautasen asentaminen (Kuva 2) ..........................................................4
8.2 Nopeuden säätö (Kuva 3) ..............................................................................4
9 TEKNISET TIEDOT .........................................................................................4
10 MELU ...............................................................................................................4
11 VIANETSINTÄ .................................................................................................4
12 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN .........................................................6
13 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ......................................................................6
POWAIR0013 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 2 www.varo.com
PNEUMAATTINEN EPÄKESKOHIOMAKONE
POWAIR0013
1 KÄYTTÖ
Sopii erittäin hyvin puun, metallin, lasikuidun ja muiden sekoitemateriaalien viimeistelyyn.
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta.
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Hiomalautanen
2. Liipaisin
3. Kahva
4. Liitin
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne
sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x pneumaattinen epäkeskohiomakone
1 x käyttöohje
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
4 TURVAOHJEET
Älä ylitä paineilmatyökalun maksimaalista käyttöpainetta. Epäkeskohiomakone voi
räjähtää ja seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen.
Irrota työkalu ilmakompressorista ennen kuin vaihdat työkaluja tai lisävarusteita,
huollon aikana tai silloin kun laitetta ei käytetä.
Älä paina liipaisinta, kun liität ilmaletkua.
Älä käytä koskaan liipaisinta, jos työkalu ei ole kohdistettu työkappaleeseen.
Lisävarusteet on kiinnitettävä lujasti.
Varmista että kaikki liitännät ovat lujasti kiinni ja tarkasta ilmaletkujen kuluminen ja
kunto ennen jokaista käyttöä.
Älä asenna koskaan hiomalaikkoja epäkeskohiomakoneeseen.
POWAIR0013 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 3 www.varo.com
5 SYMBOLIT
Lue käyttöopas
huolellisesti ennen
käyttöä.
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.
Käytä silmäsuojaimia.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä
hengityssuojainta
pölyävässä työssä.
Käytä suojakäsineitä.
6 VOITELU
On suositeltavaa käyttää automaattista linjakytkettyä suodatin-säädin-voitelulaitetta (kuva
1), koska se pidentää työkalun kestoikää ja pitää työkalun jatkuvassa ytössä.
Linjakytketty voitelulaite on tarkastettava säännöllisesti ja täytettävä paineilmakäyttöisen
työkalun öljyllä.
Linjakytketyn voitelulaitteen oikea säätäminen suoritetaan asettamalla paperiarkki
poistoaukkojen viereen ja pitämällä kaasu auki noin 30 sekuntia. Voitelulaite on asetettu
oikein, kun pieni öljytahra kerääntyy paperille. On vältettävä liian suuria öljymääriä.
Jos on tilanne, että työkalua on varastoitava pitkähkö aika (yön yli, viikonloppu jne.), se tulisi
silloin voidella runsaalla öljyllä. Työkalua tulisi käyttää noin 30 sekuntia ja varmistaa, että
öljy jakautuu tasaisesti koko työkaluun. Työkalu on varastoitava puhtaassa ja kuivassa
ympäristössä.
On erittäin tärkeää, että työkalu voidellaan oikein pitämällä ilmaputken voitelulaite
täynnä ja oikein säädettynä. Ilman oikeaa voitelua työkalu ei toimi oikein ja osat kuluvat
ennenaikaisesti.
Käytä oikeaa voiteluainetta ilmaputken voitelulaitteessa. Voitelulaitteessa tulisi olla
alhainen ilmavirta tai vaihtuva ilmavirtaus, ja se on pidettävä täytettynä oikeaan tasoon.
Käytä vain suositeltuja voiteluaineita, jotka on erityisesti valmistettu
paineilmasovelluksia varten. Vastikkeet voivat vioittaa kumiseoksia työkaluissa, O-
renkaissa ja muissa kumiosissa.
7 TÄRKEÄÄ!!!
Jos suodatinta/säädintä/voitelulaitetta ei ole asennettu ilmajärjestelmään, ilmakäyttöiset
työkalut on voideltava vähintään kerran päivässä tai 2 työtunnin välein 2 6 öljypisaralla,
työympäristöstä riippuen, suoraan työkalukotelossa olevan urosliittimen läpi.
Kuva 1
1. työkalu
2. pikaliitin
3. pikakytkin
4. ilmaletku
5. pikaliitin
6. pikakytkin
7. voitelulaite
8. säädin
9. suodatin
10. takavirtauksen suljin
11. paineilmakompressori
POWAIR0013 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 4 www.varo.com
8 LIITÄNTÄ JA KÄYTTÖ
8.1 Hiomalautasen asentaminen (Kuva 2)
1. Ruuvaa hiomalautanen epäkeskohiomakoneeseen.
2. Tuki hiomalautanen.
8.2 Nopeuden säätö (Kuva 3)
Kierrosnopeuden säätö voidaan tehdä avaamalla / sulkemalla tulppa ilman tuloaukon
vieressä.
9 TEKNISET TIEDOT
Malli
POWAIR0013
Nopeus kuormittamattomana
Max. 10 500 min-1
Työpaine
6,3 bar
Ilman tuloaukon liitäntä, läpimitta
¼”
Keskimääräinen ilman kulutus
240 l/min
Paino
1,4 kg
Hiomalaikan läpimitta
150 mm
10 MELU
Meluarvon on mitattu asianmukaisten normien mukaisesti. (K=3)
Akustinen painetaso LpA
Akustinen tehotaso LwA
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
Tärinätaso
6,6 m/s²
K = 1,5 m/s²
11 VIANETSINTÄ
Seuraavassa luetellaan tavallisessa käyttöjärjestelmässä esiintyviä vikoja ja vikojen
korjauksia. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
VAROITUS: Jos joku seuraavista merkeistä ilmenee ytön aikana, pysäytä
työkalu välittömästi, sillä seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.
Vain ammattitaitoiset henkilöt tai valtuutettu huoltoliike saa tehdä
korjaukset tai työkalun vaihdot.
Irrota työkalu ilmantuloliitännästä ennen kuin yrität korjata tai tehdä
säätöjä. Ennen kuin vaihdat O-renkaita tai sylinteriä, voitele öljyllä ennen
kokoamista.
POWAIR0013 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 5 www.varo.com
ONGELMAT
MAHDOLLISET SYYT
KORJAUS
Työkalu käy
normaali
nopeudella,
mutta menettää
nopeutta
kuormitettuna
Moottorin osat
kuluneet.
Kytkinkotelon voitelu.
Tarkasta ettei ole liikaa kytkinöljyä.
Kytkinkotelot saavat olla vain puoleksi
täynnä. Liika täyttö voi aiheuttaa
laahausta nopeissa kytkimen osissa,
eli tyypillinen öljytty/voideltu väännin
vaatii 1⁄2 unssia öljyä.
HUOM.: Lämpö on
yleensä osoitus
riittämättömästä rasvasta
kammiossa. Ankarat
käyttöolosuhteet voivat
vaatia useammin
tapahtuvaa voitelua.
Nokkakytkin kulunut tai
juuttuu kiinni
voiteluaineen
puuttumisen vuoksi.
Työkalu käy
hitaasti. Ilmaa
virtaa hiukan
poistoaukosta
Moottorin osat
tukkeutuneet
likahiukkasista
Tarkasta tuloilman suodattimen tukos.
Kaada paineilmakäyttöisen työkalun
voiteluöljyä ilma-aukkoon ohjeiden
mukaisesti.
Käytä työkalua lyhyin nykäyksin eteen
ja/tai taaksepäin kierrolla mikäli
mahdollista.
Toista yllä oleva tarvittaessa.
Tehon säädin
suljetussa asennossa
Ilmavirta tukkeutunut
liasta.
Työkalut eivät
käy. Ilma virtaa
vapaasti
poistoaukosta.
Yksi tai useampi
moottorin siipi juuttunut
materiaalin
kerääntymisen vuoksi.
Kaada paineilmakäyttöisen työkalun
voiteluöljyä ilma-aukkoon.
Käytä työkalua lyhyin nykäyksin eteen
ja/tai taaksepäin kierrolla mikäli
mahdollista.
Taputa moottorin koteloa
hellävaraisesti muovivasaralla.
Irrota tuloliitin. Vapauta moottori
kiertämällä vetotanko manuaalisesti
mikäli sopivaa
Työkalu ei
kytkeydy pois
O-renkaiden
kaasuventtiili siirtynyt
pois istukan
tuloventtiilistä.
Vaihda O-rengas.
Huom.: Korjaukset saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
POWAIR0013 FI
Copyright © 2020 VARO S i v u | 6 www.varo.com
12 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla.
13 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että
Tuote: Pneumaattinen epäkeskohiomakone
Tavaramerkki: PowerPlus
Malli: POWAIR0013
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien
sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän
vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään
saakka);
2006/42/EC
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka);
EN ISO 11148-8: 2011
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sertifiointijohtaja
13/05/2020, Lier - Belgium
/