Powerplus POWAIR0804 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
POWAIR0804 FI
Copyright © 2014 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ..........................................................................................................2
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A) ............................................................................2
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ...............................................................................2
4 TURVAOHJEET ..............................................................................................2
5 ILMANTULO ....................................................................................................3
6 VOITELU..........................................................................................................3
7 TÄRKEÄÄ!!! ....................................................................................................4
8 KUORMITUS JA KÄYTTÖ ..............................................................................4
8.1 Katkaisuhiomalaikkojen asentamine (Kuva 2) .............................................4
8.2 Katkaisuhiomalaikkojen vaihtaminen (Kuva 2) ...........................................4
8.3 Katkaisutyökalun kytkeminen PÄÄLLE/POIS ..............................................4
9 KUNNOSSAPITO ............................................................................................5
10 SÄILYTYS........................................................................................................5
11 TEKNISET TIEDOT .........................................................................................5
12 MELU ...............................................................................................................5
13 VIANETSINTÄ .................................................................................................6
14 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN .........................................................7
15 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ......................................................................8
POWAIR0804 FI
Copyright © 2014 VARO P a g e | 2 www.varo.com
PNEUMAATTINEN KATKAISUTYÖKALU
POWAIR0804
1 KÄYTTÖ
Tämä katkaisutyökalu on suunniteltu äänenvaimentimien ja pakoputkien nopeaan ja
tehokkaaseen katkaisemiseen. Kromipäällysteinen terässuojus suojaa sinua kipinöiltä.
VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös
tämä käyttöohje.
2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1. Liipaisin
2. Liipaisimen lukko
3. Turvasuojus
4. Kara
5. Katkaisulaikka
6. Laippa
7. Karan ruuvi
8. Liitin
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on)
Tarkasta pakkauksen sisältö
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut
kuljetuksen aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne
sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x pneumaattinen katkaisutyökalu
3 x katkaisulevy
1 x kuusiokoloavain
1 x ruuviavain
1 x euro-liitin, uros
1 x orion-liitin, uros
1 x öljypullo (tyhjä)
1 x PTFE tiivistenauha
1 x Käyttöohje
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
4 TURVAOHJEET
VAROITUS! Älä ylitä ilmatyökalun enimmäiskäyttöpainetta. Pneumaattinen
katkaisutyökalu saattaa räjähtää ja seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava
loukkaantuminen.
POWAIR0804 FI
Copyright © 2014 VARO P a g e | 3 www.varo.com
Kytke katkaisutyökalu ilmakompressorista ennen työkalujen tai lisävarusteiden
vaihtamista, huoltoa tai kun et käytä laitetta.
Muista käyttää suojalaseja ja kuulosuojaimia aina käytön aikana.
Älä käytä väljiä vaatteita ja koruja, jotka saattavat jäädä kiinni laitteen liikkuviin osiin
ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
Älä paina liipaisinta alas ilmaletkua kytkettäessä.
Älä koskaan käynnistä työkalua ilman työstettävää esinettä. Kytke lisätarvikkeet
työkaluun turvallisesti.
Varmista, että kaikki kytkennät on tehty turvallisesti. Tarkista, että ilmaletkut ovat
hyvässä kunnossa ennen jokaista käyttökertaa.
VAROITUS! Kytke ilmantulo pois päältä ennen asennusta tai huoltotoimenpiteitä.
5 ILMANTULO
Ilmantulon TULEE olla korkeampi kuin työkalun tarvitsema ilma. Suositeltava
ilmakompressori on 3/4HP säiliöllä jaksottaiseen käyttöön; 1,5HP tai suurempi
raskaampaan käyttöön. Ilmasuodattimien ja ilmalinjan voitelijoiden käyttö on
suositeltavaa.
On parasta käyttää 3 tai 7,5 metrin pituisia ilmaletkuja 5 mm sisähalkaisijalla. Jos
käytät yli 7,5 metrin pituisia ilmaletkuja, niiden sisähalkaisijan tulisi olla 10 mm tai
jopa 12 mm. Se parantaa tehokkuutta ja käyttömukavuutta. Jos käytät liian pieniä
osia tai ilmaletkuja, se saattaa synnyttää paineen laskua ja vähentää ilmatyökalun
tehoa.
VAROITUS! Pidä letkut kaukana kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista. Vaihda kaikki vioittuneet, heikentyneet tai kuluneet letkut. Älä
koskaan kanna työkalua letkusta tai vedä letkua siirtääksesi työkalua tai
kompressoria.
6 VOITELU
On suositeltavaa käyttää automaattista linjakytkettyä suodatin-säädin-voitelulaitetta (kuva
1), koska se pidentää työkalun kestoikää ja pitää työkalun jatkuvassa käytössä.
Linjakytketty voitelulaite on tarkastettava säännöllisesti ja täytettävä paineilmakäyttöisen
työkalun öljyllä.
Linjakytketyn voitelulaitteen oikea säätäminen suoritetaan asettamalla paperiarkki
poistoaukkojen viereen ja pitämällä kaasu auki noin 30 sekuntia. Voitelulaite on asetettu
oikein, kun pieni öljytahra kerääntyy paperille. On vältettävä liian suuria öljymääriä.
Jos on tilanne, että työkalua on varastoitava pitkähkö aika (yön yli, viikonloppu jne.), se
tulisi silloin voidella runsaalla öljyllä. Työkalua tulisi käyttää noin 30 sekuntia ja varmistaa,
että öljy jakautuu tasaisesti koko työkaluun. Työkalu on varastoitava puhtaassa ja kuivassa
ympäristössä.
On erittäin tärkeää, että työkalu voidellaan oikein pitämällä ilmaputken voitelulaite
täynnä ja oikein säädettynä. Ilman oikeaa voitelua työkalu ei toimi oikein ja osat
kuluvat ennenaikaisesti.
Käytä oikeaa voiteluainetta ilmaputken voitelulaitteessa. Voitelulaitteessa tulisi olla
alhainen ilmavirta tai vaihtuva ilmavirtaus, ja se on pidettävä täytettynä oikeaan
tasoon. Käytä vain suositeltuja voiteluaineita, jotka on erityisesti valmistettu
POWAIR0804 FI
Copyright © 2014 VARO P a g e | 4 www.varo.com
paineilmasovelluksia varten. Vastikkeet voivat vioittaa kumiseoksia työkaluissa, O-
renkaissa ja muissa kumiosissa.
7 TÄRKEÄÄ!!!
Jos suodatinta/säädintä/voitelulaitetta ei ole asennettu ilmajärjestelmään, ilmakäyttöiset
työkalut on voideltava hintään kerran päivässä tai 2 työtunnin välein 2 6 öljypisaralla,
työympäristöstä riippuen, suoraan työkalukotelossa olevan urosliittimen läpi.
Kuva 1
1. työkalu
2. pikaliitin
3. pikakytkin
4. ilmaletku
5. pikaliitin
6. pikakytkin
7. voitelulaite
8. säädin
9. suodatin
10. takavirtauksen suljin
11. paineilmakompressori
8 KUORMITUS JA KÄYTTÖ
Laske vesi pois ilmakompressorin säiliöstä ja lauhdevesi ilmaletkuista ennen jokaista
käyttökertaa. Poistettuasi kosteuden ilmakompressorista ja voideltuasi työkalun,
kytke se suositeltavan kokoiseen ilmaletkuun.
Paina liipaisinta alas osien poistamiseksi tai asentamiseksi.
8.1 Katkaisuhiomalaikkojen asentamine (Kuva 2)
VARO! Irrota työkalu aina paineilmalähteestä ennen kuin asennat tai
irrotat katkaisuhiomalaikan.
Pidä luja ote paineilmajohdosta voidaksesi estää takaisinponnahduksen, kun irrotat
pikaliittimen.
Pidä kara paikoillaan karan avaimella ja irrota karan ruuvi kuusioavaimella kuvan
osoittamalla tavalla.
Aseta sopiva katkaisulaikka (saatavissa autotarvikeliikkeistä) karan päälle ja varmista
että katkaisuhiomalaikan päällä oleva nuoli (mikäli on) on samansuuntainen kuin
työkalun päälle merkitty kiertosuuntaa osoittava nuoli.
Aseta laippa katkaisuhiomalaikkaan kuvan osoittamalla tavalla.
Pidä kara paikoillaan karan avaimella ja vaihda/kiristä uudelleen karan ruuvi
kuusiotappiavaimella niin että katkaisuhiomalaikka ja laippa kiinnittyvät paikoilleen.
8.2 Katkaisuhiomalaikkojen vaihtaminen (Kuva 2)
Irrota työkalu paineilmalähteestä. Pidä luja ote paineilmajohdosta voidaksesi estää
takaisinponnahduksen kun irrotat pikaliittimen.
Irrota katkaisuhiomalaikka, jota et enää halua käyttää, karasta.
Vastaavasti asenna uusi katkaisuhiomalaikka (saatavissa autotarvikeliikkeistä)
karaan yllä kuvatulla tavalla.
8.3 Katkaisutyökalun kytkeminen PÄÄLLE/POIS
Kytkeminen päälle: Paina liipaisimen lukkoa ja paina paina liipaisinta.
Kytkeminen pois: vapauta liipaisin.
POWAIR0804 FI
Copyright © 2014 VARO P a g e | 5 www.varo.com
VAROITUS! Älä kiristä osia liian tiukkaan.
9 KUNNOSSAPITO
Tämä pneumaattinen katkaisutyökalu vaatii voitelua ENNEN ensimmäistä
käyttöä ja aina ENNEN jokaista käyttökertaa ja sen JÄLKEEN koko sen
käyttöiän ajan.
1. VAROITUS: Kytke katkaisutyökalu pois ilmantulosta ja pidä sitä ilman tuloaukko
ylöspäin.
2. Paina liipaisinta, laita yksi teelusikallinen ilmatyökalun öljyä ilman tuloaukkoon ja
paina sen jälkeen peruutuspainiketta molempiin suuntiin helpottaaksesi öljyn
leviämistä moottorissa.
3. Kytke katkaisutyökalu takaisin ilmantuloon ja peitä poistoaukko pyyhkeellä.
Käynnistä työkalu 20 sekunnin ajaksi. Öljy valuu pois poistoaukosta, kun ilmanpaine
käynnistyy.
VAROITUS! Kaikki ylimääräinen moottoriöljy valuu heti pois
poistoaukosta. Muista aina suunnata poistoaukko pois ihmisistä tai
esineistä.
10 SÄILYTYS
Pneumaattinen katkaisutyökalu tulee voidella ennen ilytystä. Noudata ilmamoottorin
voiteluohjeita. Käynnistä vain 10 sekunnin ajan 20 sekunnin sijaan, sillä työkaluun tulee
jäädä enemmän öljyä säilytyksen ajaksi.
11 TEKNISET TIEDOT
Malli
POWAIR0804
Katkaisulevy
3” (75mm)
Joutokäyntinopeus Iskujen määrä
20000min
-1
Käyttöpaine
6.2bar / 90psi
Tuloilma-aukon koko
¼”
Keskimääräinen ilman kulutus
113l/min
12 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Äänenpainetaso LpA
92 dB(A)
Äänitehotaso LwA
103 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
POWAIR0804 FI
Copyright © 2014 VARO P a g e | 6 www.varo.com
aw (Tärinätaso)
4,3m/s²
K = 1.5 m/s²
13 VIANETSINTÄ
Seuraavassa luetellaan tavallisessa käyttöjärjestelmässä esiintyviä vikoja ja vikojen
korjauksia. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
VAROITUS: Jos joku seuraavista merkeistä ilmenee käytön aikana,
pysäytä työkalu välittömästi, sil seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen. Vain ammattitaitoiset henkilöt tai valtuutettu huoltoliike
saa tehdä korjaukset tai työkalun vaihdot.
Irrota työkalu ilmantuloliitännästä ennen kuin yrität korjata tai tehdä
säätöjä. Ennen kuin vaihdat O-renkaita tai sylinteriä, voitele öljyllä ennen
kokoamista.
ONGELMAT
MAHDOLLISET SYYT
Työkalu käy
normaali
nopeudella,
mutta menettää
nopeutta
kuormitettuna
Moottorin osat kuluneet.
Nokkakytkin kulunut tai
juuttuu kiinni
voiteluaineen
puuttumisen vuoksi.
Työkalu käy
hitaasti. Ilmaa
virtaa hiukan
poistoaukosta
Moottorin osat
tukkeutuneet
likahiukkasista
Tehon säädin suljetussa
asennossa
Ilmavirta tukkeutunut
liasta.
POWAIR0804 FI
Copyright © 2014 VARO P a g e | 7 www.varo.com
ONGELMAT
MAHDOLLISET SYYT
Työkalut eivät
käy. Ilma virtaa
vapaasti
poistoaukosta.
Yksi tai useampi
moottorin siipi juuttunut
materiaalin
kerääntymisen vuoksi.
Työkalu ei
kytkeydy pois
O-renkaiden
kaasuventtiili siirtynyt
pois istukan
tuloventtiilistä.
Huom.: Korjaukset saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
14 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla.
POWAIR0804 FI
Copyright © 2014 VARO P a g e | 8 www.varo.com
15 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA ilmoittaa, että
Tuote: Pneumaattinen katkaisutyökalu
Tavaramerkki: POWERplus
Malli: POWAIR0804
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien
sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän
vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään
saakka);
2006/42/EY
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka);
EN ISO 11148-7 : 2012
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Hugo Cuypers
Sertifiointijohtaja
Päivämäärä: 29/01/2014
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Powerplus POWAIR0804 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal