Powerplus POWAIR0215 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
POWAIR0215 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 1 www.varo.com
AUTOMAATTINEN ILMALETKUN KELA 10 M
POWAIR0215
1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut
kuljetuksen aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne
sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x automaattinen ilmaletkun kela 10 m
2 x kiilapulttia
1 x käyttöohje
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
2 KÄYTTÖ
Asenna kela haluamaasi paikkaan.
Tarkasta kelan oikea toiminta vetämällä letkua ulos hitaasti. Naksahdus kuuluu
kelarummun joka puolikierroksella.
Vedä letkua ulos, kunnes saat haluamasi pituuden. Jokaisen naksahduksen jälkeen
voit "lukita" letkun juuri siihen pituuteen.
Kun haluat letkun kiertyvän takaisin, vedä vain hiukan enemmän. Jos mitään
naksahdusta ei kuulu, letku vetäytyy sisään automaattisesti.
Älä anna letkun koskaan kiertyä takaisin ilman että ohjaat
sisäänvetäytymisnopeutta.
3 TEKNISET TIEDOT
Malli
POWAIR0215
Käyttöpaine
12 bar
Tuloilma-aukon koko
¼”
Letkun pituus
10 m + 1,5 m
POWAIR0215 FI
Copyright © 2018 VARO S i v u | 2 www.varo.com
4 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudut poistamaan laitteen käytöstä pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Powerplus POWAIR0215 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal