Stanley RLHVPW Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

250
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
HOIATUS:
Lasertööriistale on paigutatud järgmised sildid,
et teavitada teid mugavuse ja turvalisuse
huvides laseri klassist. Palun lugege toote
kasutusjuhendit konkreetse tootemudeli
spetsiiliste omaduste kohta.
Sisukord
Ohutus
Toote kirjeldus
Funktsioonid
Klaviatuur, LED ja LCD
Patareid ja toide
Seadistamine
Kasutamine
Täpsuse kontrollimine ja kalibreerimine
Tehnilised andmed
Toote kirjeldus
Joonis A - Lasertööriist horisontaalasendis
1. Joondamisava
2. Vertikaalse üles suunatud kiire aken (RL HV / RL HVPW
/ RL HVPW-G)
3. Pöördlaser / klaasümbrises
4. Laadimis- / toiteadapteri pistik
5. Klaviatuur (vt joonist
E
)
6. Vertikaalne alla suunatud kiir (RL HVPW / RL HVPW-G)
Joonis B - Lasertööriist vertikaalasendis
Joonis C - Lasertööriist koos sihik-teleskoobiga (lisava-
rustus) (RL HGW)
7. Kaugjuhtimispuldi infrapunaandur
8. Sihik-teleskoop
9. Sihik-teleskoobi kinnitusalus
Joonis D - Sihik-teleskoop
10. Okulaar (koos kattega)
11. Sihiku fookus
12. Lõtku / kõrguse reguleerimise katted
(MITTE AVADA / REGULEERIDA)
13. Kinnituskruvid
14. Objektiiv (koos kattega)
Joonis E - Klaviatuurid
Joonis F - Lasertööriista aku asukoht
15. Aku
16. Valikulised patareid - 4 x “C”
17. Patareide hoidik 4 C patareiga kasutamiseks
Kasutaja ohutus
HOIATUS:
Lugege enne toote kasutamist tähelepanelikult
ohutusjuhiseid ja kasutusjuhendit.
Instrumendi eest vastutav isik peab tagama,
et kõik kasutajad mõistaksid ja järgiksid neid
juhiseid.
ETTEVAATUST:
Vältige lasertööriista töötamise ajal laserikiire
silma paistmist. Laserikiire silma paistmine
pikema aja vältel võib teie silmi kahjustada.
ETTEVAATUST:
Mõne lasertööriistaga võivad kaasas olla
kaitseprillid. Need EI OLE sertitseeritud
kaitseprillid. Neid prille kasutatakse AINULT
kiire nähtavuse parandamiseks heledamas
keskkonnas või valgusallikast kaugemal.
Hoidke kasutusjuhend alles.
EE
1.0mW @ 630-680nm
IEC 60825-1: 2014
251
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Joonis G - Kaugjuhtimispult
18. Infrapuna LED
19. Klaviatuur
Joonis H - Kaugjuhtimispuldi patarei asukoht
20. Patareid (2 x AAA)
21. Patarei pesa
Joonis J - Klamber (lisavarustus)
22. Võtmeaugu kujuline ava seinale riputamiseks
23. Laevõrestiku klamber
24. Vertikaalne (üles / alla) peenhäälestuse nupp
25. Kaasasolev 5/8 - 1/4 üleminek
26. Vertikaalse reguleerimise lukustusnupp
27. 5/8 kinnituskruvi
28. Pöörlev peenhäälestuse nupp
29. Kinnitusnupp
30. Magnetkinnitus
31. Võtmeaugu kujuline kinnitus täiendavate magnetite ja /
või klambrite jaoks (lisavarustus)
32. 5/8 - 1/4 ülemineku hoiukoht
Joonis K - Kinnitamine statiivile
33. 5/8 keskkruvi
34. Jala lukustushoob
Joonis L - Kalibreerimine ja / või kallaku telje suund
Joonis M - Punkti ja / või skaneerimise pöörlemissuund
Joonis N - Horisontaalne kontrollimine
Joonis P - Vertikaalne kontrollimine
RL HW RL HW+ RL HGW RL HV
RL HV-
PW/-G
Horisontaalne iseloodimine X X X X X
Kalde hoiatus X X X X X
Manuaalrežiim X X X X X
Kalibreerimisrežiim X X X X X
Kaugjuhtimispuldi infrapunaandur X X X X
Vertikaalne iseloodimine X X X X
Manuaalne kallaku režiim (iseloodimiseta) X X X X
Kiiruse valik X X X
Punktrežiim X X X
Skaneerimisrežiim X X
Vertikaalne üles suunatud kiir X X
Vertikaalne alla suunatud kiir X
Digitaalne kallaku režiim (koos iseloodimisega) X
Funktsioonid
252
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Klaviatuur, LED ja LCD
(Vt joonist
E
, et näha iga lasertööriista mudeli klaviatuuri ja ekraani)
Klaviatuurid
(RL HW+
E
2
)
Toide SISSE/VÄLJA
Kaldehoiatus SISSE / VÄLJA
Manuaalse kallakurežiimi klahv
Kallaku ja kalibreeringu reguleerimise
klahvid
(RL HGW
E
4
)
Toide SISSE/VÄLJA
Kaldehoiatus SISSE / VÄLJA
Pöörlemiskiiruse klahv
Iseloodimise / manuaalse kallakurežiimi
klahv
Punkti, kallaku ja kalibreeringu reguleeri-
mise klahvid
(RL HV / RL HVPW /RL HVPW-G
E
3
)
Toide SISSE/VÄLJA
Kaldehoiatus SISSE / VÄLJA
Pöörlemiskiiruse klahv
Skaneerimisrežiimi klahv
Manuaalse kallakurežiimi klahv
Skaneerimise, punkti, kallaku ja kalibree-
ringu reguleerimise klahvid
(RL HW
E
1
)
Toide SISSE/VÄLJA
Kaldehoiatus SISSE / VÄLJA
Kalibreerimisrežiimi klahv
Kalibreeringu reguleerimine klahvid
253
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
LED-id
Toite LED - vilkuv ROHELINE
Lasertööriist on iseloodimas
Kalibreerimise ja / või vaikekalde hoiatuse
seadistamine
Toite LED - püsiv ROHELINE
Iseloodimine lõpetatud
Toite LED - vilkuv PUNANE
Patarei on tühjenemas
Toite LED - püsiv PUNANE
Patarei vajab vahetamist
Manuaalrežiimi LED - vilkuv PUNANE
Manuaalrežiim SEES (iseloodimine
VÄLJAS)
Manuaalrežiimi LED - vilkuv PUNANE
ja
Toite LED - vilkuv ROHELINE
Väljaspool kompensatsiooniulatust
Kaldehoiatuse LED - püsiv PUNANE
Kaldehoiatus SEES
Kalde hoiatuse LED - vilkuv PUNANE
Kaldehoiatuse alarm
X / Y valiku LED - püsiv ROHELINE
Kallaku režiimi X-telje reguleerimine
X / Y valiku LED - püsiv PUNANE
Kallaku režiimi Y-telje reguleerimine
X / Y valiku LED - vilkuv ROHELINE
X-telje maksimaalne lubatud kalle kallaku
režiimis
X-telje reguleerimise kalibreerimisrežiim
X / Y valiku LED - vilkuv PUNANE
Y-telje maksimaalne lubatud kalle kallaku
režiimis
Y-telje reguleerimise kalibreerimisrežiim
LCD ikoonid
Iseloodimise ikoon - vilkuv
Lasertööriist on iseloodimas
Kalibreerimise ja / või vaikekalde hoiatuse
seadistamine
Manuaalrežiimi ikoon - vilkuv
Manuaalrežiim SEES (iseloodimine
VÄLJAS)
Hoiatuse ikoon - vilkuv
Väljaspool kompensatsiooniulatust
Löök iseloodimisel
Kalde ikoon - püsiv
Kaldehoiatus SEES
Kalde ikoon - vilkuv
Kaldehoiatuse alarm
Kallaku ikoon - püsiv
Kallaku režiim SEES
Kallaku ikoon - vilkuv
Maksimaalne lubatud kallak
Kalibreerimisikoon - püsiv
Kalibreerimisrežiim SEES - horisontaalne
Kalibreerimisikoon - vilkuv
Kalibreerimisrežiim SEES - vertikaalne
Pöörlemisikoon koos kiiruse väärtusega
Kiirus
Ainult X / Y ikoon - vilkuv
Reguleerige näidatud telge manuaalse
kallaku ja / või kalibreerimisrežiimis
Ainult X / Y ikoon koos väärtusega - väärtus
vilgub
Reguleerige näidatud väärtust iseloodimise
kallaku režiimis
Akupinge - pidev
Kuvatakse ligikaudne aku eluiga
Akupinge - vilkuv
Patarei vajab vahetamist
Vertikaalse asendi ikoon - püsiv
Kuvatakse, kui lasertööriist on vertikaa-
lasendis
254
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Patareid ja toide
Patareide paigaldamine /
eemaldamine
(Vt jooniseid
F
ja
G
, et leida patareide asukoht
lasertööriistas ja kaugjuhtimispuldis)
Vajutage nagadele, et avada patareide pesa ja tõmmata
see välja.
Patareide paigaldamine / eemaldamine Paigaldage
patareid õiges suunas.
Sulgege ja lukustage kindlalt patareide pesa kate.
Lasertööriist (vt joonist
F
)
Infrapuna kaugjuhtimispult (vt joonist
G
)
Avage patareide pesa, lükates katte lahti.
Patareide paigaldamine / eemaldamine. Paigaldage
patareid õiges suunas.
Sulgege ja lukustage kindlalt patareide pesa kate.
HOIATUS:
Jälgige tähelepanelikult patareide pesas olevaid
märgistusi (+) ja (-), et paigutada patareid
õigesti. Ärge kasutage patareisid, millel on alles
jäänud erinevad laengud. Ärge kasutage erineva
pingega patareisid.
Aku laadimine
Pika eluea huvides tuleb akusid enne esmakordset
kasutamist laadida 4 tundi.
Ühendage laadimis- / toiteadapter lasertööriista
laadimispistikuga
Ühendage laadimis- / toiteadapter vastava kontaktiga
toitepistikusse (110 V või 220 V).
Laadimise ajal põleb laadimis- / toiteadapteri LED
PUNASELT.
Jätke aku laadima ligikaudu 4 tunniks, et see jõuaks täis
laadida.
Kui aku on täiesti laetud, siis eemaldage laadimis- /
toiteadapter lasertööriista ja toitepistiku küljest.
Laadimise lõppedes süttib laadimis- / toiteadapteri LED
ROHELISELT.
HOIATUS:
Kasutage laadimis- / toiteadapterit ainult
kaasasolevate Ni-MH akudega. Muud tüüpi
akude laadimine võib põhjustada kahjustusi ja/
või kehavigastusi.
HOIATUS:
Aku ja laadimis- / toiteadapter võib niiskuse
tõttu kahjustuda. Hoidke ja laadige tööriista alati
kuivas ja kaetud kohas.
MÄRKUS:
Aku pika eluea huvides on soovitatav laadida akut siis,
kui see on täiesti tühjenenud ja vältida selle laadimist >
10 tundi korraga.
Kasutamine laadimis- /
toiteadapteriga
Lasertööriista saab kasutada ka laadimis- / toiteadapteriga.
Lasertööriista funktsioonid ja kasutamine on samad, mis
ilma adapterita töötamisel.
Seadistamine
Paigutamine
(Vt osa Funktsioonid, et näha millised mudelid
võimaldavad antud asendites iseloodimist)
Horisontaalasend (vt joonist
A
)
Asetage lasertööriist selle põhjale. Tagage, et pind oleks
enam-vähem loodis. Vajutage sisselülitamiseks .
Vertikaalasend (vt joonist
B
)
Asetage lasertööriist küljele, käepide üles. Tagage,
et pind oleks enam-vähem loodis. Vajutage
sisselülitamiseks .
Nurga all
255
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Vajutage sisselülitamiseks . Vajutage ja hoidke
all , et lülitada sisse manuaalrežiim. nüüd
saab lasertööriista asetada erinevate nurkade alla ja
iseloodimine on välja lülitatud.
MÄRKUS:
Horisontaalse ja vertikaalse asendi vahel vahetamiseks
tuleb lasertööriist välja lülitada, asendit muuta ja seejärel
taas sisse lülitada.
Lisavarustusele paigaldamine
Paigalduskonsooliga (vt joonist
J
)
Kinnitage seinaklamber kindlalt mõõdetavasse kohta.
Orienteerige klamber visuaalselt enam-vähem
horisontaalseks.
Kinnitage lasertööriist klambri külge ja keerake
kinnitusnupp kinni.
Statiivikinnitus (vt joonist
K
)
Paigutage statiiv kohta, kus miski seda ei sega,
mõõdetava ala keskkoha lähedale.
Pikendage vastavalt vajadusele statiivi jalgu.
Reguleerige jalgade asendit, et olla kindel, et statiivipea
on enam-vähem horisontaalne.
Kinnitage lasertööriist statiivile, lükates 5/8 kruvi üles ja
keerates selle kinni.
ETTEVAATUST:
Ärge jätke lasertööriista järelevalveta
lisaseadmele ilma keskkruvi täielikult
kinnitamata. See võib põhjustada lasertööriista
mahakukkumise ja võimaliku kahjustuse.
MÄRKUS:
Lasertööriistaga võib kasutada kas kuulpea-, lamepea- või
tõstuk-tüüpi statiivi.
Soovitame lasertööriista lisaseadmele paigutamisel või
sellelt eemaldamisel alati ühe käega toetada.
Sihtmärgile paigutamisel keerake 5/8 kruvikinnitus osaliselt
kinni, reguleerige lasertööriista asendit ja seejärel keerake
5/8 kruvikinnitus täielikult kinni.
Sihik-teleskoop (RL HGW)
(Lasertööriista ülemisel kattel asuvat joondamisava võib
kasutada mudelitel, millel pole sihik-teleskoopi)
Kinnitamine ja kasutamine (vt joonist
C
)
Keerake lõdvaks mõlemad sihik-teleskoobil asuvad
kinnituskruvid. Lükake teleskoop lasertööriista peal
asuvale kinnitusalusele objektiiv (väiksem ots) sihtmärgi
poole (
C
1
). Kinnitage kruvid kindlalt (
C
2
).
Eemaldage teleskoobi läätsede katted ja suunake
lasertööriist / teleskoop umbkaudu sihtmärgi suunas.
Vaadake läbi okulaari (suurem ots) ja pöörake sihiku
fookust kuni sihik (niitrist) on terav ja selgelt nähtav.
Vaadake läbi okulaari, et joondada niitristi vertikaaljoon
sihtmärgiga. Reguleerige silma ja okulaari vahelist
kaugust, et fokuseerida sihtmärk.
MÄRKUS:
Joondamisava / sihik-teleskoobi kasutamine lasertööriista
täpseks joondamiseks ja sihtmärgiga täisnurkselt
paigutamiseks, kui kasutate lasertööriista kallakul.
Sihik-teleskoop on tootja poolt häälestatud ja ei vaja mingit
täiendavat reguleerimist. ÄRGE proovige sihik-teleskoopi
vertikaal- ega horisontaalsuunas korrigeerida. See võib
põhjustada ebatäpsusi sihtmärgi tabamisel ja lasertööriista
joondamisel.
Kasutamine
MÄRKUS:
Vt osa Funktsioonid, et näha, millistel mudelitel on
millised funktsioonid / režiimid.
Vt osa LCD / LED kirjeldused, et näha kasutamisel
kuvatavaid näitusid.
Enne lasertööriista kasutamist kontrollige alati
lasertööriista täpsust.
Manuaalrežiimis on iseloodimine välja lülitatud. Kiire
horisontaalsus pole tagatud.
Lasertööriist näitab, kui see on väljaspool
kompensatsiooniulatust. Vt osa LED / LCD kirjeldused.
Paigutage lasertööriist ümber, et see oleks horisontaalsem.
Kui lasertööriist pole kasutusel, siis lülitage see välja.
Kuna lasertööriist on täppisinstrument, siis on soovitatav
kasutada funktsioonide sooritamiseks võimalusel alati
kaugjuhtimispulti (kui see on olemas).
Lasertööriist on vaikimisi iseloodiv.
Kalde hoiatus on tehases vaikimisi sisselülitatud.
256
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Kalde hoiatus on saadaval ainult iseloodimise režiimides.
Kalde hoiatus pole saadaval manuaalrežiimis.
Toide
Vajutage lasertööriista sisse või välja lülitamiseks .
Sisse lülitamise järel on kalde hoiatus vaikimisi sisselüli-
tatud (vaikesätet saab muuta).
Sisselülitamise järel alustab lasertööriist iseloodimist.
Kui iseloodimine on lõpetatud, siis pöörleb lasertööriist
viimati valitud kiirusega.
Kalde hoiatus (pole saadaval manuaalrežiimis)
Sisselülitamise järel on kalde hoiatus vaikimisi
sisselülitatud.
Sisselülitamise järel vajutage , et lülitada kalde
hoiatus sisse / välja.
Kui kalde hoiatus on sees, siis näitab lasertööriist
LEDi / LCD ja vilkuva laserikiirega, kui lasertööriist on
tuvastanud liikumise.
Kui alarm on käivitunud, siis vajutage lähtestamiseks
.
Lähtestamise järel alustab lasertööriist iseloodimist.
Kontrollige joondamist algse sihtmärgiga.
Kalde hoiatuse vaikesäte
Kui seade on välja lülitatud, siis vajutage ja hoidke all
ja seejärel .
Vabastage mõlemad klahvid.
Kui kalde LED / ikoon põleb, siis on vaikesätteks SEES.
Kui kalde LED / ikoon ei põle, siis on vaikesätteks
VÄLJAS.
Lasertööriist alustab iseloodimist, nagu tavapärasel
sisselülitamisel.
Sammude kordamine lülitab kalde hoiatuse vaikesätet
sisse / välja.
Manuaalrežiim
Sisselülitamise järel vajutage ja hoidke all ≥ 3
sekundit, et lülitada manuaalrežiim sisse / välja.
Manuaalrežiimis on iseloodimine välja lülitatud.
Lasertööriista võib paigutada käsitsi mistahes nurga
alla.
Kui manuaalrežiim on välja lülitatud, siis alustab laser-
tööriist iseloodimist, nagu esialgsel sisselülitamisel.
Kalibreerimisrežiim - vt osa Täpsuse kontrollimine ja
kalibreerimine.
Manuaalse kallaku režiim
(Mudelitel RL HW / RL HW+ kasutage kui
viidatakse nupule )
Sisselülitamise järel vajutage . Manuaalrežiim
lülitub sisse, iseloodimine välja.
(Mudelil RL HGW tuleb vajutada ja all hoida ≥ 3
sekundit, et siseneda manuaalrežiimi, enne ülatoodud
vajutamist)
LED / LCD näitab X-telje reguleerimist. Vajutage telje
reguleerimiseks .
LED / LCD näitab, kui saavutatud on maksimaalne
kallaku nurk. See telg ei liigu selles suunas enam
kaugemale.
Vajutage uuesti , et kinnitada X-telg ja / või jätkata
Y-telje reguleerimisega.
LED / LCD näitab Y-telje reguleerimist. Vajutage telje
reguleerimiseks .
LED / LCD näitab, kui saavutatud on maksimaalne
kallaku nurk. See telg ei liigu selles suunas enam
kaugemale.
Vajutage uuesti , et kinnitada Y-telg ja / või jätkata
lasertööriista kasutamist manuaalse kallaku režiimis.
X ja Y-teljed on nüüd käsitsi seadistatud kallakutega.
Manuaalse kallaku režiimi väljalülitamiseks vajutage ja
hoidke all ≥ 3 sekundit.
Kui manuaalrežiim on välja lülitatud, siis alustab laser-
tööriist iseloodimist, nagu esialgsel sisselülitamisel.
257
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
MÄRKUS:
Nupu ühekordne vajutamine muudab kallakut
0,01%.
Nuppu allhoidmisel muutub kallak pidevalt, algul
aeglaselt, kauem hoides kiiremini.
Vt joonist
L
, et näha iga nupu kallaku suunda.
Kiirus
Vajutage , et lülitada saadaolevate kiiruste vahel
kiiremast aeglasemani kuni seiskumiseni.
Punktrežiim
Vajutage kuni seiskumiseni (0 p/min).
Vajutage , et pöörata punkti suunda.
MÄRKUS:
Nupu ühekordne vajutamine pöörab suunda
0,10°.
Nuppu allhoidmisel pöördub suund pidevalt, algul
aeglaselt, kauem hoides kiiremini.
Laser vilgub 3 korda enne kiiremini liikuma hakkamist.
Vt joonist
M
, et näha iga nupu pööramissuunda.
Skaneerimisrežiim
Vajutage , et lülitada saadaolevate skaneerimis-
nurkade vahel (15° / 45° / 90°).
Vajutage , et pöörata skaneerimissuunda.
Vajutage , et lülitada skaneerimisrežiim välja ja
taastada viimati kasutatud kiirus.
MÄRKUS:
Nupu ühekordne vajutamine pöörab suunda
2,0°.
Nuppu allhoidmisel pöördub suund pidevalt, algul
aeglaselt, kauem hoides kiiremini.
Laser vilgub 3 korda enne kiiremini liikuma hakkamist.
Vt joonist
M
, et näha iga nupu pööramissuunda.
Digitaalne kallaku režiim (koos iseloodimisega)
Sisselülitamise järel vajutage .
LCD näitab X-telje reguleerimist. Vajutage telje regulee-
rimiseks .
LCD näitab, kui saavutatud on maksimaalne
kallaku nurk. See väärtus ei liigu selles suunas enam
kaugemale.
Vajutage uuesti , et kinnitada X-telg ja / või jätkata
Y-telje reguleerimisega.
LCD näitab Y-telje reguleerimist. Vajutage telje regulee-
rimiseks .
LCD näitab, kui saavutatud on maksimaalne
kallaku nurk. See väärtus ei liigu selles suunas enam
kaugemale.
Vajutage uuesti , et kinnitada Y-telg ja / või jätkata
lasertööriista kasutamist digitaalse kallaku režiimis.
Lasertööriist alustab iseloodimist, nagu esialgse sisselü-
litamise järel ja seejärel kalduvad X- ja Y-telg määratud
kallaku väärtustele.
Digitaalse kallaku režiimi väljalülitamiseks tuleb
lasertööriist välja ja taas sisse lülitada. Vajutage 2 korda
, et lülitada seade välja ja taas sisse.
MÄRKUS:
Nupu ühekordne vajutamine muudab väärtust
0,01%.
Nuppu allhoidmisel muutub väärtus pidevalt, algul
aeglaselt, kauem hoides kiiremini.
Vt joonist
L
, et näha iga nupu kallaku suunda.
Kaugjuhtimispult
Kõik lasertööriistade funktsioonid / režiimid on kasutata-
vad ka kaugjuhtimispuldi nuppude abil.
Lasertööriista saab kaugjuhtimispuldiga välja lülitada,
258
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Täpsuse kontrollimine ja
kalibreerimine
MÄRKUS:
Vt osa Funktsioonid, et näha, millistel mudelitel on
millised funktsioonid.
Lasertööriistad on tehases pitseeritud ja kalibreeritud
spetsikatsioonis näidatud täpsusega.
Soovitatav on kalibreeringut enne esmakordset kasutamist
ja perioodiliselt kontrollida.
Laske lasertööriistal enne kalibreerimise kontrollimist
piisavalt kaua iseloodida (<60 sekundit).
Lasertööriista täpsust tuleb regulaarselt kontrollida, eriti
täpsete plaanide korral.
Horisontaalsuse kontroll (vt joonist
N
)
Paigutage lasertööriist statiivile 20 m seinast eemal
külg X1 seina suunas (
N
1
).
Lülitage lasertööriist sisse ja laske sel iseloodida ja
kontrollige, et laser pöörleks.
Minge seina juurde ja märgistage referentspunkt “D
1
”,
kus laserjoon on seinal. Laserdetektori kasutamine,
kui see on olemas, aitab kiire asukohta lihtsamini
tuvastada.
Keerake lasertööriista statiivi küljest lahti ja keerake
lasertööriista 180°, nii et nüüd oleks seina suunas külg
X2 (
N
2
).
Minge tagasi seina juurde ja mõõtke esimese
referentspunkti “D
1
” ja teise referentspunkti “D
2
vaheline kaugus (
N
3
).
Kalibreeringut pole vaja reguleerida, kui
referentspunktide “D
1
” ja “D
2
” vaheline kaugus on alla
2,0 mm.
Kui mõõdetud kaugus on ≥ 2,0 mm, siis tuleb
kalibreeringut reguleerida.
Sooritage samad sammud Y-teljel, mis sooritasite
X-teljel. Asendage “X1” ja “X2” külgedega “Y1” ja “Y2”
(
N
4
).
Horisontaalne kalibreerimine (vt
joonist
N
)
(Mudelil RL HW kasutage kui viidatakse nupule
)
(Mudelitel RL HW / RL HW+ kasutage kui
viidatakse nupule )
Kui seade on välja lülitatud, siis vajutage ja hoidke all
ja seejärel .
Vabastage ja hoidke endiselt all ≥ 3
sekundit.
Vabastage .
LED/LCD näitab, et lasertööriist on kalibreerimisrežiimis.
Vajadusel reguleerige X-telge, vajutades
kuni kiir ühtib punktiga “D
0
”. “D
0
” on “D
1
” ja “D
2
” vaheline
punkt X-telje kontrollimisel.
Vajutage uuesti , et kinnitada X-telg ja / või jätkata
Y-telje reguleerimisega.
Vajadusel reguleerige Y-telge, vajutades kuni
kiir ühtib punktiga “D
0
”. “D
0
” on “D
1
” ja “D
2
” vaheline
punkt Y-telje kontrollimisel.
Vajutage uuesti , et kinnitada X-telg ja / või väljuda
kalibreerimisrežiimist.
Telje sätted on nüüd salvestatud, kalibreerimisrežiim on
välja lülitatud ja lasertöörist alustab iseloodimist, nagu
algsel sisselülitamisel.
MÄRKUS:
Vajutades kaldub telg 3,5 kaaresekundi võrra.
Vt joonist
L
, et näha iga nupu kallaku suunda.
vajutades korraga . Lasertööriista saab sisse lüli-
tada ainult lasertööriistal oleva sisselülitamisnupu abil.
259
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Kui lasertööriista ei saa kalibreerida ka pärast kalib-
reerimisprotseduuri sooritamist, siis saatke see palun
remontimiseks volitatud hoolduskeskusse.
Vertikaalsuse kontroll (vt joonist
P
)
(Vajalik ainult vertikaalse iseloodimisega mudelitel)
Seadke lasertööriist stabiilsele pinnale vertikaalasendis
1 m kaugusel seinast, mis ulatub 2 m kõrgusele külg
Y1 selle seina suunas (
P
1
).
Lülitage lasertööriist sisse ja laske sel iseloodida ja
kontrollige, et laser pöörleks.
Märkige referentspunktid “A” (kus laserjoon on
põrandal 1m kaugusel seinast), “B “ (kus laserjoon
on nurgas) ja “D
1
(kus laserjoon on 2m kõrgusel
seinal).
Keerake lasertööriista 180°, nii et külg Y2 on nüüd
seina poole (
P
2
).
Joondage laserikiir referentspunktidega A ja B, seejärel
minge tagasi seina juurde ja mõõtke referentspunktide
“D
1
” ja “D
2
” vaheline kaugus (
P
3
).
Kalibreeringut pole vaja reguleerida, kui
referentspunktide “D
1
” ja “D
2
” vaheline kaugus on alla
1,0 mm.
Kui mõõdetud kaugus on ≥ 1,0 mm, siis tuleb
kalibreeringut reguleerida.
Vertikaalne kalibreerimine (vt joonist
P
)
(Mudelil RL HW+ kasutage kui viidatakse nupule
)
Kui seade on välja lülitatud, siis vajutage ja hoidke all
ja seejärel .
Vabastage ja hoidke endiselt all ≥ 3
sekundit.
Vabastage .
LED/LCD näitab, et lasertööriist on
kalibreerimisrežiimis.
Vajadusel reguleerige vertikaalset X-telge, vajutades
kuni kiir ühtib punktiga “D
0
”. “D
0
” on “D
1
” ja
“D
2
” vaheline punkt vertikaalse telje kontrollimisel.
.
Vajutage , et kinnitada vertikaalne X-telg.
Telje säte on nüüd salvestatud, kalibreerimisrežiim on
välja lülitatud ja lasertöörist alustab iseloodimist, nagu
algsel sisselülitamisel.
MÄRKUS:
Vajutades kaldub telg 3,5 kaaresekundi võrra.
Vt joonist
L
, et näha iga nupu kallaku suunda.
Kui lasertööriista ei saa kalibreerida ka pärast kalib-
reerimisprotseduuri sooritamist, siis saatke see palun
remontimiseks volitatud hoolduskeskusse.
260
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Tehnilised andmed
Lasertööriist
RL HW RL HW+ RL HGW RL HV
RL
HVPW
RL HVPW-G
Horisontaalse pöörlemise
täpsus:
±1,5 mm/30 m (±10”)
Vertikaalse pöörlemise
täpsus:
±3 mm/30 m (±20”)
Vertikaalse üles suunatud
kiire täpsus:
±3 mm/30 m (±20”)
Vertikaalse alla suunaud
kiire täpsus:
±9 mm/30 m (±60”)
Kallaku täpsus: ±9 mm/30 m (±60”)
Kompenseerimisulatus: ≥ 5°±1° (kahel teljel)
Kallaku ulatus: ±10% (kahel teljel)
Miinimumsamm: 0,01%
Skaneerimisulatus: 10°/45°/90° ±20%
Tööulatuse diameeter
koos laserdetektoriga:
≤ 600 m
Loodimisaeg ≤ 20 sekundit
Pöörlemiskiirus: 600 p/min ±10%
1000/600/300/150/0
p/min ±10%
600/300/150/0 p/min ±10%
Laseri klass: Klass 2 (IEC/EN60825-1)
Laseri lainepikkus: 635nm
515-540nm
635nm
Kasutamisaeg: ≥ 20 tundi (Ni-MH)
Laadimisaeg: ≤ 4 tundi
Toiteallikas: NI-MH aku
IP klass: IP66
Kasutamistemperatuuri
vahemik:
-10° C ~ +50° C
Hoiustamistemperatuuri
vahemik:
-25° C ~ +70° C
261
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Kaugjuhtimispult
Infrapuna
40 m
2 x AAA patareid (leelis)
Tüüp:
Töökaugus sisetingimustes:
Toiteallikas:
Sihik-teleskoop
2,5 x
5° 36’
8 mm
32 mm
≤ 8°
85 mm
Suurendus:
Vaateväli:
Visuaalne diameeter:
Objektiivi diameeter:
Eraldusvõime:
Silma kaugus:
RL HW RL HW+ RL HGW RL HV
RL
HVPW
RL HVPW-G
Horisontaalse pöörlemise
täpsus:
±1,5 mm/30 m (±10”)
Vertikaalse pöörlemise
täpsus:
±3 mm/30 m (±20”)
Vertikaalse üles suunatud
kiire täpsus:
±3 mm/30 m (±20”)
Vertikaalse alla suunaud
kiire täpsus:
±9 mm/30 m (±60”)
Kallaku täpsus: ±9 mm/30 m (±60”)
Kompenseerimisulatus: ≥ 5°±1° (kahel teljel)
Kallaku ulatus: ±10% (kahel teljel)
Miinimumsamm: 0,01%
Skaneerimisulatus: 10°/45°/90° ±20%
Tööulatuse diameeter
koos laserdetektoriga:
≤ 600 m
Loodimisaeg ≤ 20 sekundit
Pöörlemiskiirus: 600 p/min ±10%
1000/600/300/150/0
p/min ±10%
600/300/150/0 p/min ±10%
Laseri klass: Klass 2 (IEC/EN60825-1)
Laseri lainepikkus: 635nm
515-540nm
635nm
Kasutamisaeg: ≥ 20 tundi (Ni-MH)
Laadimisaeg: ≤ 4 tundi
Toiteallikas: NI-MH aku
IP klass: IP66
Kasutamistemperatuuri
vahemik:
-10° C ~ +50° C
Hoiustamistemperatuuri
vahemik:
-25° C ~ +70° C
Märgib
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310

Stanley RLHVPW Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka