Stanley LD200 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

84
77-132 / 77-133
Sisukord
• Ohutus
• Toote kirjeldus
• Funktsioonid
Klaviatuur ja LCD ikoonid
Patareide paigaldamine / eemaldamine
• Seadistamine
• Kasutamine
• Tehnilised andmed
Ohutus
(See toode ei sisalda laserit. Lasertööriistadega
töötamisel tuleb siiski järgida konkreetse instrumendi
ohutusnõudeid)
HOIATUS:
Lugege enne toote kasutamist tähelepanelikult
ohutusjuhiseid ja kasutusjuhendit.
Instrumendi eest vastutav isik peab tagama,
et kõik kasutajad mõistaksid ja järgiksid neid
juhiseid.
ETTEVAATUST:
Vältige lasertööriista töötamise ajal laserikiire
(punase valgusallika) silma paistmist. Laserikiire
silma paistmine pikema aja vältel võib teie silmi
kahjustada.
Hoidke kasutusjuhend alles.
Toote kirjeldus
Joonis A - Laserdetektori eest- ja tagantvaade
1. Mull-lood
2. Laseri vastuvõtuaken
3. Eesmine baasjoon
4. Eesmine LCD-ekraan
5. Klaviatuur
6. Kõlar
7. 1/4" statiivikeere
8. Tagumine LCD-ekraan
9. Joondamisava
10. Tagumine baasjoon
11. Patarei pesa
Joonis B - Detektor koos klambriga
12. Laserdetektor
13. Klamber
Joonis C - Patareide asukoht
14. Patareide pesa kate
15. Patareid (2 x AAA)
Joonis D - Detektori ühendamine klambriga
16. Kinnituskruvi
17. Joondamistihvt
Joonis E - Kasutamine vardaga
18. Mõõtevarras
19. Baasserv
20. Baasmärgistuse asukoht (vasak ja parem)
21. Klamber
LD200 / RLD400
EE
Détecteur de ligne à double écran LCD /
Détecteur laser rotatif à double écran LCD
LD200 RLD400
Kasutamine impulssrežiimiga joonlasertööriistadega X
Kasutamine pöördlasertööriistadega X
Funktsioonid
85
77-132 / 77-133
Klaviatuur
Klaviatuur ja LCD ikoonid
(Vt joonist
B
)
Toide SISSE/VÄLJA
Valgustus SISSE/VÄLJA
Kõrge / madal täpsus
Kõlari helitugevus
LCD ikoonid
Laser tuvastati - baas on laserikiirest kõrgemal.
Nihutage detektorit näidatud suunas (alla).
Laser tuvastati - baas on laserikiirest
madalamal. Nihutage detektorit näidatud
suunas (üles).
Laser tuvastati - baas ühtib laserikiirega.
Kõlari helitugevus - vali / vaikne / vaigistatud
Madal täpsus
Kõrge täpsus
Akupinge - pidev
Kuvatakse ligikaudne aku eluiga
Akupinge - vilkuv
Patareisid tuleb vahetada
VÄLJAS
Patareide paigaldamine /
eemaldamine
(Vt joonist
C
, et leida patareide asukoht)
Detektor
Avage patareide pesa, avades katte.
Patareide paigaldamine / eemaldamine Paigaldage
patareid õiges suunas.
Sulgege ja lukustage kindlalt patareide pesa kate.
HOIATUS:
Jälgige tähelepanelikult patareide pesas olevaid
märgistusi (+) ja (-), et paigutada patareid
õigesti. Patareid peavad olema samatüübilised
ja sama pingega. Ärge kasutage patareisid,
millel on alles jäänud erinevad laengud.
Seadistamine
(Detektor võib kasutada käes või koos valikulise
klambriga, kinnitatuna mõõtevarda, posti vms külge)
Klambri kinnitamiseks detektori külge (vt joonist
D
) :
Lükake klamber detektori suunas, kasutades
joondamisava.
Keerake kinnituskruvi kinni.
Klambri kinnitamiseks mõõtevarda külge (vt joonist
E
) :
Keerake kinnitusnupp lahti.
Paigutage seade mõõtevarda, posti vms külge.
Keerake nupp kinni.
Referentstaseme tuvastamisel keerake klamber lahti, et
võimaldada üles / alla nihutamist.
Referentstaseme leidmisel keerake nupp taas kinni.
Kasutamine
(Vt kasutamise ajal klaviatuuri ja LCD kirjeldusi)
Toide
Vajutage detektori sisselülitamiseks
.
Sisselülitamise järel kuvab LCD hetkeks kõik ikoonid
(see võimaldab kontrollida, kas LCD töötab korralikult).
Vajutage ja hoidke
≥ 3 sekundit, et lülitada
laser välja.
86
77-132 / 77-133
MÄRKUS:
Detektor lülitub patareide säästmiseks automaatselt 10
minuti pärast välja, kui laserikiirt ei tuvastata. Taas sisse
lülitamiseks vajutage
.
LCD valgustus
Kui detektor on sisse lülitatud, vajutage
LCD
valgustuse sisse / välja lülitamiseks.
MÄRKUS:
Valgustus lülitub 60 sekundi pärast automaatselt välja, kui
laserikiirt ei tuvastata ega mõnda nuppu ei vajutata.
Täpsus
Kui detektor on sisse lülitatud, vajutage
KÕRGE
või MADALA täpsuse valimiseks.
Sisselülitamise järel on täpsus vaikimisi KÕRGE.
MÄRKUS:
Valige MADAL täpsus ainult siis, kui KÕRGET täpsust
pole vaja ja / või kui stabiilset referentsjoont ei saavutata
vibratsiooni tõttu töökohal.
Kui mõõdetav punkt on kaugemal, võib MADAL täpsus olla
vajalik kuuma õhu lainete või vibratsiooni tõttu, mis võib
stabiilse referentstaseme saavutamist takistada.
Kõlari helitugevus
Kui detektor on sisse lülitatud, vajutage
helitugevuse valimiseks (vali / vaikne / vaigistatud).
Sisselülitamise järel on helitugevus vaikimisi KÕRGE.
Referentstaseme tuvastamine
Kui detektor on sisse lülitatud, siis paigutage see
piirkonda, kuhu laserikiir suunatakse.
Kasutage mull-loodi, et saavutada detektori loodis
asend.
Kontrollige, et vastuvõtuaken oleks suunatud laserikiire
allika suunas.
Nihutage detektorit LCD-ekraanil näidatud suunas, et
joondada baasjoon laserikiirega.
Kui kõlari helitugevus on sisselülitatud (vali / vaikne),
siis kõlab signaal, mis abistab detektori paigutamisel.
Piiksuv signaal tähendab, et laserikiir tuvastati. Kiiresti
piiksuv signaal tähendab, et detektorit tuleb allapoole
nihutada. Aeglasemalt piiksuv signaal tähendab, et
detektorit tuleb ülespoole nihutada. Samuti näitab
detektori liigutamise suunda ka LCD-ekraan.
Pidev signaal tähendab, et laserikiir ühtib detektori
baasjoonega.
MÄRKUS:
Referentstaseme tuvastamisel peab laseri vastuvõtuaken
olema suunatud laserikiire allika suunas 40° ulatuses
paremalt.
Märgistamine (vt joonist
E
)
Kui referentstase on tuvastatud, siis saab asendi
baasjoonele märkida.
MÄRKUS:
Kontrollige, et vaatate detektori tagaküljelt mõõtmise
kompensatsiooniväärtuse (kaugus baasi ülaosast), kui
märgistamiseks kasutati detektori ülaosa.
Taseme lugemine (vt joonist
E
)
Kui referentstase on tuvastatud, siis lugege klambri
baasservas näidatud asendit.
MÄRKUS:
Referentstaseme leidmisel mõõtevarda abil keerake
kinnitusnuppu kergelt lahti, et detektorit saaks kergemini
üles või alla nihutada. Kui referentstase on leitud, siis
kinnitage klamber kindlalt, tagamaks, et detektor ei nihku
vardal paigast.
87
77-132 / 77-133
Tehnilised andmed
Loodimistäpsus (kõrge):
Loodimistäpsus (madal):
Laseri vastuvõtuakna laius:
Tööulatus:
Mull-loodi täpsus:
Kasutamisaeg:
Automaatne väljalülitus (kui signaali ei tuvastata):
Toiteallikas:
IP klass:
Kasutamistemperatuuri vahemik:
Hoiustamistemperatuuri vahemik:
≤ 1 mm
≤ 2 mm
55 mm
≥ 300 m
2 mm
20 h
10 min
2 x AAA patareid (leelis)
IP66
-10 °C kuni +50 °C (+14° F kuni +122° F)
-25 °C kuni +70 °C (-13° F kuni +158° F)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Stanley LD200 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka