Microlife BP W1 Basic Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend
Microlife BP W1 Basic
18
2
5
6
1
15
11
14
17 16 13
12
10
7
8
9
3
4
BP W1 BasicGuarantee Card
Name of Purchaser / Inköparens namn / Ostajan nimi / Forhandlers
navn / Kjøpers navn / Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя
Serial Number / Sarjanumero / Serienummer / Serienummer /
Sērijas numurs / Serijos numeris / Seerianumber / Серийный
номер
Date of Purchase / Inköpsdatum / Ostopäivämäärä / Købsdato /
Kjøpsdato / Iegādes datums / Pardavimo data / Ostukuupäev /
Дата покупки
Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias / Special-
forhandler / Spesialist forhandler / Speciālists - pārstāvis /
Pardavusi įstaiga / Ametlik müügiesindaja / Специализированный
дилер
70
Näidik
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
Austatud klient,
Teie uus
Microlife
vererõhuaparaat on usaldusväärne meditsiiniseade,
mille abil mõõdetakse randmelt vererõhku. Aparaati on lihtne kasutada,
see on täpne ning sobib väga hästi kodustes tingimustes vererõhu
mõõtmiseks. Aparaat on välja töötatud koostöös arstidega ning selle
täpsus on kliiniliste uuringutega tunnistatud väga heaks.*
Palun lugege need juhised hoolikalt läbi, et oskaksite kõiki funktsioone
kasutada ning oleksite teadlikud ohutusjuhistest. Me soovime, et olek-
site oma
Microlife
tootega rahul. Kui teil tekib küsimusi või probleeme
või soovite tagavaraosi tellida, võtke ühendust oma kohaliku
Microlife
esindajaga. Kohaliku
Microlife
esindaja aadressi saate oma
müügiesindajalt või apteekrilt. Teise võimalusena külastage meie
veebilehte www.microlife.ee, kust leiate väärtuslikku teavet meie
toodete kohta.
Tugevat tervist – Microlife AG!
* Antud seade kasutab sama mõõtmise algoritmi nii nagu auhinnatud
võitja mudel BP W100 mida testiti vastavalt Briti Hüpertensiooni
Ühingu (BHS) protokollile.
Microlife BP W1 Basic
EE
1
ON/OFF nupp
2
Näidik
3
Patarei sahtel
4
Mansett
5
M-nupp (mälu)
6
Aja nupp
7
Süstoolne näit
8
Diastoolne näit
9
Pulsisagedus
AT
Kuupäev/kellaaeg
AK
Vererõhu taseme näitaja
AL
Salvestatud mõõtmistulemus
AM
Südamerütmihäire indikaator
AN
Pulsi näitaja
AO
Patarei näit
AP
Käe liigutuse näitaja
AQ
Manseti kontrollnäitaja
AR
LED positsiooni indikaator
71BP W1 Basic
EE
Sisukord
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõtmise kohta
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Kuupäeva ja kellaaja seadistus
3. Vererõhu mõõtmine selle aparaadiga
4. Südamerütmihäire indikaatori ilmumine varaseks hoiatuseks
5. Vererõhu taseme näit näidikul
6. Andmemälu
Salvestatud tulemuste vaatamine
Mälu täis
Kustuta kogu mälu
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
7. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Tühjade patareide vahetus – asendus
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Laetavate patareide kasutus
8. Veateated
9. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Aparaadi hooldus
Manseti puhastamine
Täpsustest
•Käitlus
10. Garantii
11. Tehnilised andmed
Garantiikaart (vt tagakaant)
BF-tüüpi kontaktosa
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu mõõtmise
kohta
Vererõhk on südamest arteritesse pumbatud vere tekitatud rõhk.
Alati mõõdetakse kahte näitajat - süstoolset (ülemist) ja dias-
toolset (alumist) vererõhku.
Aparaat mõõdab ka pulsisagedust (arv, mis näitab, mitu lööki
teeb süda minutis).
Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see
vajab arsti juhendatud ravi!
Hoida kuivana
72
Arutage oma vererõhuväärtusi alati koos arstiga ja öelge talle, kui
olete täheldanud midagi tavalisest erinevat või te pole milleski
kindel. Ärge kunagi tuginege ainult ühele vererõhuväärtusele.
Liiga kõrgel vererõhul võib olla palju põhjuseid. Arst selgitab neid
teile täpsemalt ja määrab vajadusel ravi. Peale ravimite langetab
vererõhku ka kehakaalu alandamine ja treening.
Ärge ühelgi juhul muutke arsti määratud ravimite annuseid!
Sõltuvalt kehalisest koormusest ja tingimustest kõigub vererõhk
päeva lõikes oluliselt. Seetõttu peate vererõhku mõõtma alati
samades rahulikes tingimustes ja lõõgastununa! Tehke vähe-
malt kaks mõõtmist (hommikul ja õhtul) ja arvutage keskmine
tulemus.
Kui kaks mõõtmist on tehtud vahetult teineteise järel, on
normaalne, kui saate märkimisväärselt erinevad tulemused.
Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus mõõdetud
tulemused ei ole sarnased, kuna need olukorrad erinevad teine-
teisest täielikult.
Mitmed mõõtmised annavad palju parema informatsiooni teie
vererõhust kui üks ja ainus mõõdetud tulemus.
Jätke kahe mõõtmise vahele vähemalt 15-sekundiline paus.
Kui teil on südamerütmihäired (arütmia, vt «lõik 4.»), tuleks lasta
selle aparaadi tulemusi hinnata teie raviarstil.
Pulsi mõõtja ei sobi südamestimulaatori sageduse kontrolliks!
Kui olete rase, peaksite oma vererõhku hoolikalt jälgima, sest see
võib oluliselt muutuda!
Randmelt tehtud mõõtmiste täpsust võivad mõjutada
mitmed faktorid. Osadel juhtudel võivad tulemused erineda
õlavarrelt mõõdetud vererõhunäitudest. Seetõttu soovitame
teil võrrelda saadud tulemusi õlavarrelt mõõdetud vererõhu-
näitudega ja pidada nõu oma arstiga.
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
Vererõhku hinnatakse kõrgeima mõõdetud väärtuse järgi. Näide:
vererõhu väärtus 140/80 mmHg või 130/90 mmHg tähendab, et
«vererõhk on liiga kõrge».
Tabel on täiskasvanu vererõhutulemuste hindamiseks ja vastab
rahvusvahelistele ravijuhenditele (ESH, AHA, JSH). Ühikud on
mmHg.
Vahemik Süstoolne Diastoolne Soovitus
liiga madal vererõhk
100
60
Pida
ge n
õu arstiga
1. optimaalne vererõhk
100 - 130 60 - 80
Iseseisev kontroll
2.
kõrgenenud vererõhk
130 - 135 80 - 85
Iseseisev kontroll
3. liiga kõrge vererõhk
135 - 160 85 - 100
Pöörduge arsti
poole
4. ohtlikult kõrge
vererõhk
160
100
Pöörduge viivita-
matult arsti poole!
73BP W1 Basic
EE
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Pärast seadme lahtipakkimist, paigaldage esmalt patareid. Patarei
sahtel 3 on aparaadi alla. Paigaldage patareid (2 x 1,5 V, suurus
AAA) jälgides etteantud polaarsust.
Kuupäeva ja kellaaja seadistus
1. Kui uued patareid on sisestatud, hakkab näidikul vilkuma aasta
number. Õige aasta saate sisestada, kui vajutate M-nuppu 5. Et
aasta kinnitada ja hakata kuud sisestama, vajutage aja-nuppu 6.
2. Nüüd saate M-nuppu kasutades sisestada kuu. Vajutage kinnita-
miseks aja-nuppu ja seejärel sisestage päev.
3. Päeva, tunni ja minutite sisestamiseks järgige ülaltoodud juhiseid.
4. Kui olete minutid sisestanud ja aja-nupule vajutanud, on kuupäev
ja kellaaeg määratud ning näidikule ilmub õige aeg.
5. Kui soovite kuupäeva ja kellaaega muuta, hoidke aja-nuppu all
ligikaudu 3 sekundit kuni aasta number hakkab vilkuma. Nüüd
saate sisestusi uuendada, järgides ülaltoodud juhiseid.
3. Vererõhu mõõtmine selle aparaadiga
Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks
1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge sööge
ega suitsetage.
2. Istuge enne iga mõõtmist vähemalt 5 minutit ja lõõgastuge.
3. Mõõtke vererõhku istuvas asendis ja alati ühel ja samal randmel.
Valige see ranne kus on kõrgemad vererõhu väärtused.
4. Ranne peab olema vaba - eemaldage mõõdetavalt käelt kõik
riideesemed ja käekell.
5. Kontrollige alati, et mansett on asetatud õigesti, nagu on näidatud
lühijuhiste kaardil olevatel piltidel.
6. Asetage mansett ümber käe tihedalt, kuid mitte liiga kitsalt. Mansett
sobib randmele ümbermõõduga 13,5 - 21,5 cm (5,25 - 8,5 tolli).
7. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
8. LED positsiooni indikaator
AR
on aktiveeritud. Toestage küünarvars
lõdvestunud asendis südamega samal kõrgusel, nihutage oma
küünarvart seni kuni LED valgus muutub kõige eredamaks ja
paikneb indikaatori keskel.
9.
5
sekundi pärast, mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge
liigutage ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidi-
kule ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
10.Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk
hakkab järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud,
pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
11.Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja AN.
12.Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest 7 ja diastool-
sest 8 vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest 9. Lugege ka
teisi selles brošüüris toodud näitude selgitusi.
74
13.Võtke vererõhumõõtja randmelt ära, lülitage välja ja märkige
mõõdetud vererõhunäit vererõhupassi. Automaatselt lülitub
monitor ligikaudu 1 minuti möödudes välja.
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF nuppu
(nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameeldivat survet).
4. Südamerütmihäire indikaatori ilmumine varaseks
hoiatuseks
Sümbol AM näitab, et mõõtmise ajal tehti kindlaks südame rütmihäire.
Sellisel juhul võib mõõdetud tulemus teie tavalisest vererõhust
erineda – korrake mõõtmist. Enamikul juhtudest ei ole see põhjus
muretsemiseks. Kui see sümbol ilmub aga regulaarselt (nt mitu korda
nädalas, kui mõõdate vererõhku iga päev), siis pöörduge nõu saami-
seks arsti poole. Palun näidake oma arstile järgmist selgitust:
5. Vererõhu taseme näit näidikul
Näidiku AK vasakul pool olevad ekraani vöödid näitavad, mis tasemel
teie vererõhu väärtus on. Näidiku kõrgusest sõltuvalt, on teie tulemus
optimaalne (roheline), kõrgenenud (kollane), liiga kõrge (oranž) või
ohtlikult kõrge (punane). Klassifikatsioon vastab rahvusvahelistes
ravijuhistes (ESH, AHA, JSH) kasutatava tabeli 4 tasemele, nagu on
kirjeldatud «lõigus 1.».
6. Andmemälu
Kui mõõtmine on lõppenud, salvestab aparaat tulemuse automaatselt,
sh kuupäeva ja kellaaja.
Salvestatud tulemuste vaatamine
Vajutage väljalülitatud aparaadil korra M-nuppu
5
. Näidikule ilmub
kõigepealt «
M
»
AL
ja seejärel väärtus, nt «
M 17
». See tähendab, et
mälus on 17 näitu. Aparaat lülitub viimasele salvestatud tulemusele.
Vajutage veel korra M-nuppu ja näidikule ilmub eelmine näit. M-nupule
korduvalt vajutades saate liikuda ühelt salvestatud näidult teisele.
Mälu täis
Pöörake tähelepanu sellele, et te ei ületaks 60-st mälumahtu.
Kui 60 mälupesa on täis, kirjutatakse automaatselt vanim
tulemus üle 61. tulemusega. Vererõhu mõõtmise tulemusi
peab hindama arst enne, kui mälumaht on täis, sest vastasel
korral ei ole osa andmeid enam saadaval.
Teave arstile arütmianäidu sagedase ilmumise kohta
See aparaat on ostsillomeetriline vererõhumonitor, mis analüüsib
mõõtmise ajal ka pulsisagedust. Aparaat on läbinud kliinilised katsed.
Arütmia sümbol ilmub näidikule mõõtmise järgselt, kui mõõtmise
ajal on sedastatud südame rütmihäire. Kui sümbol ilmub sageli (nt
mitu korda nädalas, kui mõõta vererõhku iga päev), soovitame
patsiendil pöörduda arsti poole.
Aparaat ei asenda südameuuringuid, kuid aitab varases staadiumis
avastada südame rütmihäireid.
75BP W1 Basic
EE
Kustuta kogu mälu
Kui olete kindel, et tahate kõik väärtused jäädavalt kustutada, hoidke all M-
nuppu (aparaat peab enne olema välja lülitatud) kuni ilmub «
CL
» ja vabas-
tage seejärel nupp. Et mälu lõplikult kustutada, vajutage siis, kui «
CL
»
vilgub, uuesti M-nuppu. Üksikuid mõõtmistulemusi ei saa kustutada.
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
Kui tulemus ilmub ekraanile, vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu 1
all kuni «M» sümbol AL vilgub. Kinnitage tulemuse kustutamine vaju-
tades M-nuppu 5.
7. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Kui patareid on ligikaudu ¾ kasutatud, süttib kohe pärast aparaadi
sisselülitamist patarei sümbol AO (osaliselt täis patarei sümbol).
Aparaat töötab küll usaldusväärselt edasi, kuid peaksite peagi uued
patareid kasutusele võtma.
Tühjade patareide vahetus – asendus
Kui patareid on tühjad, süttib kohe pärast aparaadi sisselülitamist
patarei sümbol AO (tühja patarei sümbol). Aparaati ei saa enne pata-
reide vahetust enam kasutada.
1. Tõmmake kaas lahti 3, et patareide pesa avada.
2. Vahetage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
3. Et kuupäeva ja kellaaega valida, järgige «lõigus 2.» kirjeldatud
protseduuri.
Kõik mällu sisestatud väärtused püsivad, kuid te peate uuesti
sisestama kuupäeva ja kellaaja – aasta number vilgub sellele
viitavalt automaatselt, kui patareid on asendatud.
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Kasutada 2 uut, pika elueaga 1,5 V, AAA suurusega patarei-
dega.
Ärge kasutage patareisid, mille kasutusaeg on lõppenud.
Kui vererõhuaparaati ei ole plaanis pikka aega kasutada,
võtke palun patareid aparaadi seest välja.
Laetavate patareide kasutus
Te saate seda aparaati kasutada ka laetavate patareidega.
Palun kasutage ainult «NiMH» tüüpi korduvkasutatavaid pata-
reisid!
Kui näidikule ilmub patarei («patarei tühi») sümbol, tuleb pata-
reid aparaadi seest välja võtta ja laadida! Tühjasid laetavaid
patareisid ei tohi aparaadi sisse jätta, see võib patareisid
kahjustada (patareid võivad täielikult tühjeneda ka siis kui
aparaat on väljalülitatud).
Eemaldage alati laetavad patareid aparaadist, kui teil jääb
kasutamisse nädalane või pikem paus.
76
Patareisid EI TOHI vererõhuaparaadi sees laadida! Laadige
patareisid välises laadijas. Järgige juhiseid laadimise, hoolduse
ja kestvuse kohta!
8. Veateated
Kui mõõtmise ajal tekib viga, siis toiming katkestatakse ja vastav
veateade ilmub näidikule, nt «ERR 3».
* Selle või mõne muu vea kordumisel pidage nõu oma arstiga.
Kui teie meelest on tulemused ebatõenäolised, lugege
«1. lõigus» toodud teave hoolikalt läbi.
9. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat informat-
siooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist
palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.
Viga Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
«
ERR 1
»
Liiga nõrk
signaal
Mansetini jõudvad pulsilöögid on liiga
nõrgad. Asetage mansett uuesti ja
korrake mõõtmist.*
«
ERR 2
»
AP
Veasignaal Mõõtmise ajal avastati manseti kaudu
veasignaal, mille võis põhjustada liiguta-
mine või lihaste pingutamine. Korrake
mõõtmist, hoides kätt rahulikult paigal.
«
ERR 3
»
AQ
Mansetirõhk ei
tõuse
Mansetti ei pumbata piisavas koguses
õhku. Võimalik on lekke olemasolu.
Kontrollige, et mansett oleks korralikult
ühendatud ja piisavalt tihedalt ümber
käe. Vajadusel vahetage patareid.
Korrake mõõtmist.
«
ERR 5
»
Ebatõenäo-
line tulemus
Mõõtmissignaalid on ebatäpsed ja
tulemus ei ilmu näidikule. Lugege läbi
«olulised punktid usaldusväärseks
mõõtmiseks» ja korrake mõõtmist.*
«
HI
»
Pulss või
mansetis olev
rõhk on liiga
kõrge
Mansetis olev rõhk on liiga kõrge (üle
299 mmHg) või pulss liiga sage (üle
200 löögi minutis). Lõõgastuge 5 minutit
ja korrake mõõtmist.*
«
LO
»
Pulss on liiga
aeglane
Pulss on liiga aeglane (alla 40 löögi
minutis). Korrake mõõtmist.*
Viga Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
77BP W1 Basic
EE
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel.
Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel tekkinud
kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult.
Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja kasutus-
tingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiil-
telefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise
ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid selle
seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.
Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos. See ei asenda
arsti konsultatiooni, eriti siis kui tulumus ei vasta patsiendi sümpto-
mitele. Ärge tuginege ainult mõõtetulemusele, alati arvestage teiste
esinevate potensiaalsete sümptomitega ja patsiendi seisundiga.
Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned
selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata.
Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on varustatud juht-
mete ja voolikutega.
Aparaadi hooldus
Puhastage vererõhuaparaati ainult pehme kuiva riidelapiga.
Manseti puhastamine
Puhastage mansett hoolikalt, kasutades niisket riidelappi ja õrnatoi-
melist puhastusvahendit.
Täpsustest
Me soovitame vererõhuaparaadi mõõtetäpsust kontrollida iga
2 aasta järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast
maha pillamist). Täpsustesti tegemiseks pöörduge oma kohaliku
Microlife esindaja poole (vt eessõna).
Käitlus
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas asja-
kohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olmeprügi hulka.
78
10.Garantii
Sellele seadmele on antud 5 -aastane garantii, mis algab ostukuu-
päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi
(vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii alla ei kuulu patareid, mansett ja kandeosad.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on seda
muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patareidest,
õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest tekkinud
kahjusid.
Palun võtke ühendust oma kohaliku
Microlife
esindajaga (vt eessõna).
11.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Töötingimused: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Kaal: 124 g (koos patareidega)
Mõõdud: 73 x 66 x 38 mm
Manseti suurus: 13,5 - 21,5 cm (5,25 - 8,5 tolli)
Mõõtmisprotseduur:
ostsillomeetriline, vastab Korotkovi meetodile:
faas I süstoolne, faas V diastoolne
Mõõtevahemik: 20 - 280 mmHg – vererõhk
40 - 200 lööki minutis – pulss
Mansetirõhu
vahemik näidikul: 0 - 299 mmHg
Resolutsioon: 1 mmHg
Staatiline täpsus: rõhu täpsus ± 3 mmHg
Pulsi täpsus: ± 5 % tegelikust
Vooluallikas:
2 x 1,5 V patareidega; suurus AAA
Patareide eluiga: ligikaudu 320 mõõtmist (uued patareid)
IP Klass: IP20
Vastavus
standarditele:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: Aparaat: 5 aastat või 10000 mõõtmist
Tarvikud: 2 aastat
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

Microlife BP W1 Basic Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend