Microlife BP A3L Comfort Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend
Microlife BP A3L Comfort BP A3L Comfort
BP A3L PC
22
25
24
23
15
20
21
Guarantee Card
Name of Purchaser / Inköparens namn /
Ostajan nimi / Forhandlers navn / Kjøpers navn /
Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi /
Ф.И.О. покупателя / Nafn kaupanda
Serial Number / Sarjanumero / Serienummer /
Serienummer / Sērijas numurs / Serijos numeris /
Seerianumber / Серийный номер / Lotunúmer
Date of Purchase / Inköpsdatum /
Ostopäivämäärä / Købsdato / Kjøpsdato /
Iegādes datums / Pardavimo data /
Ostukuupäev / Дата покупки / Kaupdagur
Specialist Dealer / Återförsäljare / Alan kauppias /
Special-forhandler / Spesialist forhandler /
Speciālists - pārstāvis / Pardavusi įstaiga /
Ametlik müügiesindaja / Специализированный
дилер / Söluaðili
52
Näidik
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Sihtotsarbeline kasutus:
Antud ostsillomeetriline vererõhuapraat on ette nähtud mitte-inva-
siiseks vererõhu mõõtmiseks 12 aastastel ja vanematel inimestel.
Austatud klient,
Aparaat on välja töötatud koostöös arstidega ning selle täpsus on
kliiniliste uuringutega tunnistatud väga heaks.*
Kui teil tekib küsimusi või probleeme või soovite tagavaraosi tellida,
võtke ühendust oma kohaliku Microlife esindajaga. Kohaliku Microlife
esindaja aadressi saate oma müügiesindajalt või apteekrilt. Teise
võimalusena külastage meie veebilehte www.microlife.ee, kust leiate
väärtuslikku teavet meie toodete kohta.
Tugevat tervist – Microlife AG!
* Antud seade on kontrollitud vastavuses ESH protokollile ja
ISO81060-2:2013.
Sisukord
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu
mõõtmise kohta
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Kuupäeva ja kellaaja seadistus
Valige õige suurusega mansett
Kasutaja valimine
Valige standard või MAM-režiim
MAM režiim (soovitatav)
3. Vererõhu mõõtmine
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
4. Pulsi arütmia tuvastamine (PAD)
5. Vererõhu taseme näit näidikul
6. Arvutiga ühildumise funktsioon
Tarkvara installeerimine ja andmete ülekanne
7. Andmemälu
Salvestatud tulemuste vaatamine
Mälu täis
Kustuta kogu mälu
8. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Tühjade patareide vahetus – asendus
Microlife BP A3L Comfort
EE
1
ON/OFF nupp
2
Näidik
3
Manseti ühenduspesa
4
Patarei sahtel
5
Vooluadapteri pesa
6
Mansett
7
Manseti ühenduslüli
8
USB port
9
MAM lüliti
AT
Kasutaja lüliti
AK
M-nupp (mälu)
AL
Aja nupp
AM
Kasutaja indikaator
AN
Patarei näit
AO
Kuupäev/kellaaeg
AP
Süstoolne näit
AQ
Diastoolne näit
AR
Pulsisagedus
AS
Vererõhu taseme näitaja
BT
MAM ajaintervall
BK
Pulsi näitaja
BL
Manseti kontrollnäitaja
BM
MAM režiim
BN
Südame rütmihäire indikaator (PAD)
BO
Käe liigutuse näitaja
BP
Salvestatud mõõtmistulemus
Hoida kuivana
53BP A3L Comfort
EE
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Laetavate patareide kasutus
9. Vooluadapteri kasutus
10. Veateated
11. Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Aparaadi hooldus
Manseti puhastamine
Täpsustest
Käitlus
12. Garantii
13. Tehnilised andmed
Garantiikaart (vt tagakaant)
1. Oluline teave vererõhu ja iseendal vererõhu
mõõtmise kohta
Vererõhk on südamest arteritesse pumbatud vere tekitatud
rõhk. Alati mõõdetakse kahte näitajat - süstoolset (ülemist) ja
diastoolset (alumist) vererõhku.
Aparaat mõõdab ka pulsisagedust (arv, mis näitab, mitu lööki
teeb süda minutis).
Pidevalt kõrge vererõhk võib kahjustada teie tervist ja see
vajab arsti juhendatud ravi!
Arutage oma vererõhuväärtusi alati koos arstiga ja öelge talle, kui
olete täheldanud midagi tavalisest erinevat või te pole milleski
kindel.
Ärge kunagi tuginege ainult ühele vererõhuväärtusele.
Liiga kõrgel vererõhulib olla palju põhjuseid. Arst selgitab
neid teile täpsemalt ja määrab vajadusel ravi. Peale ravimite
langetab vererõhku ka kehakaalu alandamine ja treening.
Ravimi annuste muutmine või ravi alustamine arstiga eelne-
valt konsulteerimata ei ole mitte mingil tingimusel lubatud.
Sõltuvalt kehalisest koormusest ja tingimustest kõigub vererõhk
päeva lõikes oluliselt.
Seetõttu peate vererõhku mõõtma alati
samades rahulikes tingimustes ja lõõgastununa!
Tehke vähemalt
kaks mõõtmist (hommikul ja õhtul) ja arvutage keskmine tulemus.
Kui kaks mõõtmist on tehtud vahetult teineteise järel, on
normaalne, kui saate märkimisväärselt erinevad tulemused.
Seepärast soovitame kasutada MAM tehnoloogiat.
Samuti on normaalne, et arsti (apteekri) juures ja kodus mõõdetud
tulemused
ei ole sarnased
, kuna need olukorrad erinevad teine-
teisest täielikult.
Mitmed mõõtmised annavad palju parema informatsiooni teie
vererõhust kui üks ja ainus mõõdetud tulemus. Seepärast
soovitame kasutada MAM tehnoloogiat.
Jätke kahe mõõtmise vahele vähemalt 15-sekundiline paus.
Kui teil on südamerütmihäired, tuleks lasta selle aparaadi
tulemusi hinnata teie raviarstil.
Pulsi mõõtja ei sobi südamestimulaatori sageduse kontrolliks!
Raseduse korral peaksite oma vererõhku regulaarselt jälgima,
kuna sel perioodil võib see olulisel määral muutuda.
Selle vererõhumõõtja kasutamist raseduse ja preeklampsia
korral on spetsiaalselt kontrollitud. Kui tuvastate raseduse
ajal ebatavaliselt kõrge näidu, peaksite veidi aja (nt tunni)
pärast uuesti mõõtma. Kui näit on endiselt liiga kõrge,
konsulteerige oma arsti või günekoloogiga.
Kuidas hinnata vererõhu väärtuseid?
Vererõhku hinnatakse kõrgeima mõõdetud väärtuse järgi. Näide:
vererõhu väärtus 140/80 mmHg või 130/90 mmHg tähendab, et
«vererõhk on liiga kõrge».
2. Aparaadi esmakordne kasutus
Patareide paigaldamine
Pärast seadme lahtipakkimist, paigaldage esmalt patareid. Patarei
sahtel 4 on aparaadi all. Paigaldage patareid (4 x 1,5 V, suurus
AA) jälgides etteantud polaarsust.
Kuupäeva ja kellaaja seadistus
1. Kui uued patareid on sisestatud, hakkab näidikul vilkuma aasta
number. Õige aasta saate sisestada, kui vajutate M-nuppu
AK
. Et
aasta kinnitada ja hakata kuud sisestama, vajutage aja-nuppu
AL
.
2. Nüüd saate M-nuppu kasutades sisestada kuu. Vajutage kinnita-
miseks aja-nuppu ja seejärel sisestage päev.
3. Päeva, tunni ja minutite sisestamiseks järgige ülaltoodud juhiseid.
4. Kui olete minutid sisestanud ja aja-nupule vajutanud, on
kuupäev ja kellaaeg määratud ning näidikule ilmub õige aeg.
Tabel on täiskasvanu vererõhutulemuste hindamiseks ja vastab
rahvusvahelistele ravijuhenditele (ESH, ESC, JSH). Ühikud on mmHg.
Vahemik
Süstoolne
Dias-
toolne Soovitus
1. normaalne vere-
rõhk
< 120 < 74 Iseseisev kontroll
2. optimaalne vere-
rõhk
120 - 129 74 - 79 Iseseisev kontroll
3. kõrgenenud vere-
rõhk
130 - 134 80 - 84 Iseseisev kontroll
4. liiga kõrge vererõhk 135 - 159 85 - 99
Pöörduge arsti
poole
5. ohtlikult kõrge vere-
rõhk
160 100 Pöörduge viivita-
matult arsti poole!
54
5. Kui soovite kuupäeva ja kellaaega muuta, hoidke aja-nuppu all
ligikaudu 3 sekundit kuni aasta number hakkab vilkuma. Nüüd
saate sisestusi uuendada, järgides ülaltoodud juhiseid.
Valige õige suurusega mansett
Microlife pakub erineva suurusega mansette. Valige õlavarre
ümbermõõdule sobiva suurusega mansett (mõõdetakse tihkelt
õlavarre keskelt).
Mugavamaks ja paremaks paigaldamiseks on lisatarvikutena
saadaval «Easy» mansetid.
Kasutage ainult Microlife mansette!
Pöörduge oma kohaliku
Microlife
esindaja poole, kui kaasasolev
mansett
6
ei sobi.
Ühendage mansett aparaadi külge, sisestades manseti ühen-
duslüli 7 manseti pessa 3 lõpuni sisse.
Kasutaja valimine
See aparaat võimaldab säilitada kahe kasutaja tulemused.
Enne igat mõõtmist, määrake kasutaja lülitiga AT kasutaja:
kasutaja 1 või kasutaja 2.
Kasutaja 1: nihutage kasutajalüliti AT ülespoole, kasutaja 1
sümboli poole.
Kasutaja 2: nihutage kasutajalüliti AT allapoole, kasutaja 2
sümboli poole.
Esimene kasutaja peaks valima 1. kasutaja asendi.
Valige standard või MAM-režiim
Selle aparaadiga saate valida kas standardse (tavaline ühekordne
mõõtmine) või MAM režiimi (automaatne kolmekordne mõõtmine).
Standardrežiimi valikuks lükake MAM lüliti 9 aparaadi küljel
tagasi, asendisse «1» ja et valida MAM režiim, lükake lüliti edasi,
asendisse «3».
MAM režiim (soovitatav)
MAM režiimis tehakse automaatselt 3 järjestikust mõõtmist.
Näidikule ilmuv tulemus saadakse automaatse analüüsi teel. Et
vererõhk kõigub pidevalt, saadakse nii usaldusväärsemad tule-
mused kui ühekordsel mõõtmisel.
Kui valite 3 kordse mõõtmisviisi, ilmub näidikule MAM-sümbol
BM
.
Näidiku alla paremasse ossa ilmuvad 1, 2 ja 3, mis näitavad,
mitmes mõõtmine on hetkel käimas.
Mõõtmiste vahel on 15-sekundiline paus. Pöördloendus näitab
järelejäänud aega.
Üksiktulemused ei ilmu näidikule. Vererõhuväärtus ilmub näidi-
kule, kui kõik 3 mõõtmist on läbitud.
Ärge eemaldage mansetti mõõtmiste vahelisel ajal.
Kui mõni mõõtmistulemus oli küsitav, tehakse automaatselt
neljas mõõtmine.
3. Vererõhu mõõtmine
Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks
1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge
sööge ega suitsetage.
2. Istuge seljatoega toolile ja lõdvestuge viieks minutiks. Hoidke
jalatallad põrandal ja ärge ristake jalgu.
3. Mõõtke vererõhku alati samal käel (üldiselt vasakul). Soovi-
tatav on arsti esimesel visiidil teha mõlemalt käelt mõõtmised,
et määrata ära kummalt käelt edaspidi rõhku mõõdetakse.
Mõõdetavaks käeks peab olema kõrgema rõhuga käsi.
4. Eemaldage õlavarrelt kitsad riided. Soonimise vältimiseks ärge
käärige pluusi varrukat üles – see ei häiri manseti tööd.
5. Alati veenduge, et kasutate õige suurusega mansetti (suurus
on märgitud mansetile).
Asetage mansett ümber käe tihed
alt, kuid m
itte liiga tugevalt.
Veenduge, et mansett oleks paigutatud 2 cm küünarliigesest
kõrgemale.
Mansetil olev arteri märk (3 cm pikkune joon) peab ületama
arteri, mis paikneb käsivarre sisepinna all.
Toetage kätt, et see oleks pingevaba.
Veenduge, et mansett on südamega samal kõrgusel.
6. Alustage mõõtmist, vajutades ON/OFF nuppu 1.
7. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage
ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule
ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
8. Mõõtmine toimub inflatsiooni ajal. Inflatsiooni kiirus võib variee-
ruda, see on täiesti normaalne.
9. Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja BK.
10.Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest AP ja dias-
toolsest AQ vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest AR. Lugege
ka teisi selles brošüüris toodud näitude selgitusi.
11.Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
12.Lülitage aparaat välja. Ekraan lülitub ligikaudu 1 minuti jooksul
automaatselt välja.
Kuidas jätta mõõtmistulemused salvestamata
Kui tulemus ilmub ekraanile, vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu 1
all kuni «M» sümbol BP vilgub. Kinnitage tulemuse kustutamine
vajutades M-nuppu AK.
Manseti suurus õlavarre ümbermõõt
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
55BP A3L Comfort
EE
Te saate mõõtmise igal ajal katkestada, vajutades ON/OFF
nuppu (nt kui tekib halb enesetunne või tunnete ebameel-
divat survet).
4. Pulsi arütmia tuvastamine (PAD)
Sümbol
BN
näitab, et mõõtmise ajal tehti kindlaks südame rütmihäire.
Sellisel juhul võib mõõdetud tulemus teie tavalisest vererõhust
erineda – korrake mõõtmist. Enamikul juhtudest ei ole see põhjus
muretsemiseks. Kui see sümbol ilmub aga regulaarselt (nt mitu korda
nädalas, kui mõõdate vererõhku iga päev), siis pöörduge nõu saami-
seks arsti poole. Palun näidake oma arstile järgmist selgitust:
5. Vererõhu taseme näit näidikul
Näidiku AS vasakul pool olevad ekraani vöödid näitavad, mis
tasemel teie vererõhu väärtus on. Näidiku kõrgusest sõltuvalt, on
teie tulemus optimaalne (roheline), kõrgenenud (kollane), liiga
kõrge (oranž) või ohtlikult kõrge (punane). Klassifikatsioon vastab
rahvusvahelistes ravijuhistes (ESH, ESC, JSH) kasutatava tabeli
4 tasemele, nagu on kirjeldatud «lõigus 1.».
6. Arvutiga ühildumise funktsioon
Seda aparaati saab arvutiga ühendada ja koos
Microlife
Vererõhu
Analüüsi tarkvaraga kasutada. Kui ühendada aparaat juhtme abil arvu-
tiga, on võimalik kanda näidud vererõhuaparaadi mälust arvutisse.
Kui komplektis CD-d ja kaablit ei ole, installeerige tarkvara kodulehelt
www.microlife.ee ja kasutage 5 nõelaga Mini-B ühendusega USB kaablit.
Tarkvara installeerimine ja andmete ülekanne
1. Asetage plaat arvuti CD lugejasse. Installeerimine algab auto-
maatselt. Kui ei hakka, klõpsake «SETUP.EXE» peal.
2. Ühendage aparaat kaabli abil arvutiga. Aparaati ei ole vaja sisse
lülitada.
3
sekundiks ilmub ekraanile
3
horisontaalset vööti.
3. Seejärel hakkavad vöödid vilkuma kinnitamaks, et ühendus
arvuti ja aparaadi vahel õnnestus luua. Kogu aeg, mil juhe on
arvuti ja aparaadi vahel ühenduses, need vöödid vilguvad ja
aparaadi nuppe kasutada ei ole võimalik.
Kogu ühenduse ajal on aparaat kontrollitav ainult arvuti kaudu.
Tarkvaralisteks juhisteks vaadake palun «help» kausta CD peal.
7. Andmemälu
Aparaat salvestab automaatselt 2 kasutaja 99 viimast mõõdetud
väärtust.
Salvestatud tulemuste vaatamine
Vali kas kasutaja 1 või kasutaja 2 kasutajalüliti AT abil.
Vajutage väljalülitatud aparaadil korra M-nuppu
AK
. Näidikule ilmub
kõigepealt «
M
»
BP
ja «
A
», mis tähistab kõikide salvestatud mõõtmis-
tulemuste keskmist väärtust.
Vajutage veel korra M-nuppu ja näidikule ilmub eelmine näit. M-nupule
korduvalt vajutades saate liikuda ühelt salvestatud näidult teisele.
Mälu täis
Pöörake tähelepanu sellele, et te ei ületaks 99-st mälumahtu
ühe kasutaja kohta.
Kui 99 mälupesa on täis, kirjutatakse
automaatselt vanim tulemus üle 100. tulemusega.
Vererõhu
mõõtmise tulemusi peab hindama arst enne, kui mälumaht on
täis, sest vastasel korral ei ole osa andmeid enam saadaval.
Kustuta kogu mälu
Veenduge, et õige kasutaja on aktiveeritud.
1. Valige vastava nupuga AT, kas kasutaja 1 või 2.
2. Hoidke M-nuppu AK all kuni ekraanile ilmub «CL» teade ja
seejärel vabastage nupp.
3. Valitud kasutaja kõigi kogutud näitude kustutamiseks vajutage
«CL» teate vilkumise ajal M-nuppu uuesti.
Kustutamise ära jätmine: Vajutage «CL» vilkumise ajal
ON/OFF nuppu 1
Üksikuid mõõtmistulemusi ei saa kustutada.
8. Patarei indikaator ja patareide vahetus
Patareid on tühjenemas
Kui patareid on ligikaudu ¾ kasutatud, süttib kohe pärast aparaadi
sisselülitamist patarei sümbol AN (osaliselt täis patarei sümbol).
Aparaat töötab küll usaldusväärselt edasi, kuid peaksite peagi
uued patareid kasutusele võtma.
Tühjade patareide vahetus – asendus
Kui patareid on tühjad, süttib kohe pärast aparaadi sisselülitamist
patarei sümbol AN (tühja patarei sümbol). Aparaati ei saa enne
patareide vahetust enam kasutada.
1. Avage patareisahtel 4 aparaadi all.
Teave arstile arütmianäidu sagedase ilmumise kohta
See aparaat on ostsillomeetriline vererõhumonitor, mis samal
ajal analüüsib ka pulsi ebaregulaarset rütmi. Aparaat on läbinud
kliinilised uuringud.
Arütmia sümbol ilmub näidikule mõõtmise järgselt, kui mõõtmise
ajal on sedastatud südame rütmihäire. Kui sümbol ilmub sageli
(nt mitu korda nädalas, kui mõõta vererõhku iga päev), soovitame
patsiendil pöörduda arsti poole.
Aparaat ei asenda südameuuringuid, kuid aitab varases staadiumis
avastada südame rütmihäireid.
56
2. Vahetage patareid – veenduge, et patareide poolused asuksid
õigesti, nagu patareisahtlis näidatud.
3. Et kuupäeva ja kellaaega valida, järgige «lõigus 2.» kirjeldatud
protseduuri.
Kõik mällu sisestatud väärtused püsivad, kuid te peate uuesti
sisestama kuupäeva ja kellaaja – aasta number vilgub
sellele viitavalt automaatselt, kui patareid on asendatud.
Millised patareid sobivad ja kuidas neid vahetada?
Kasutada 4 uut, pika elueaga 1,5 V, AA suurusega patareidega.
Ärge kasutage patareisid, mille kasutusaeg on lõppenud.
Kui vererõhuaparaati ei ole plaanis pikka aega kasutada,
võtke palun patareid aparaadi seest välja.
Laetavate patareide kasutus
Te saate seda aparaati kasutada ka laetavate patareidega.
Palun kasutage ainult «NiMH» tüüpi korduvkasutatavaid
patareisid!
Kui näidikule ilmub patarei («patarei tühi») sümbol, tuleb patareid
aparaadi seest välja võtta ja laadida! Tühjasid laetavaid patareisid
ei tohi aparaadi sisse jätta, see võib patareisid kahjustada (pata-
reid võivad täielikult tühjeneda ka siis kui aparaat on väljalülitatud).
Eemaldage alati laetavad patareid aparaadist, kui teil jääb
kasutamisse nädalane või pikem paus.
Patareisid EI TOHI vererõhuaparaadi sees laadida! Laadige
patareisid välises laadijas. Järgige juhiseid laadimise, hoolduse
ja kestvuse kohta!
9. Vooluadapteri kasutus
Aparaati võib kasutada
Microlife
vooluadapteriga (
DC 6V, 600 mA
).
Kasutage ainult Microlife vooluadapterit, mis on saadaval
originaal-lisatarvikuna ja mis sobib teie vooluvõrguga.
Kontrollige, et vooluadapter ja selle kaabel poleks vigastatud.
1. Ühendage adapteri kaabel vererõhuaparaadil olevasse voolu-
adapteri pessa 5.
2. Ühendage adapteri pistik seinakontakti.
Kui vooluadapter on ühendatud, siis patareidelt voolu ei kasutata.
10.Veateated
Kui mõõtmise ajal tekib viga, siis toiming katkestatakse ja vastav
veateade ilmub näidikule, nt «ERR 3».
* Kui see või mõni muu probleem ilmneb korduvalt, konsulteerige
kohe arstiga.
Kui teie meelest on tulemused ebatõenäolised, lugege
«1. lõigus» toodud teave hoolikalt läbi.
11.Ohutus, hooldus, täpsustest ja käitlus
Ohutus ja kaitse
Järgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tähtsat informat-
siooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist
palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise taga-
järjel tekkinud kahjustuste eest.
See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatli-
kult. Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja
kasutustingimusi!
Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
Viga Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
«ERR 1» Liiga nõrk
signaal
Mansetini jõudvad pulsilöögid on liiga
nõrgad. Asetage mansett uuesti ja
korrake mõõtmist.*
«ERR 2»
BO
Veasignaal Mõõtmise ajal avastati manseti kaudu
veasignaal, mille võis põhjustada liiguta-
mine või lihaste pingutamine. Korrake
mõõtmist, hoides kätt rahulikult paigal.
«ERR 3»
BL
Manseti-
rõhk ei tõuse
Mansetti ei pumbata piisavas koguses
õhku. Võimalik on lekke olemasolu. Kontrol-
lige, et mansett oleks korralikult ühendatud
ja piisavalt tihedalt ümber käe. Vajadusel
vahetage patareid. Korrake mõõtmist.
«ERR 5» Ebatõenäo-
line tulemus
Mõõtmissignaalid on ebatäpsed ja
tulemus ei ilmu näidikule. Lugege läbi
«olulised punktid usaldusväärseks
mõõtmiseks» ja korrake mõõtmist.*
«ERR 6» MAM režiim MAM režiimis mõõtes tekkis liiga palju
vigu, mistõttu ei olnud lõpptulemuse
saamine võimalik. Lugege läbi «olulised
punktid usaldusväärseks mõõtmiseks»
ja korrake mõõtmist.*
«HI» Pulss või
mansetis
olev rõhk on
liiga kõrge
Mansetis olev rõhk on liiga kõrge (üle
299 mmHg) või pulss liiga sage (üle
200 löögi minutis). Lõõgastuge 5 minutit
ja korrake mõõtmist.*
«LO» Pulss on
liiga aeglane
Pulss on liiga aeglane (alla 40 löögi
minutis). Korrake mõõtmist.*
Viga Kirjeldus Võimalik põhjus ja kuidas toimida
57BP A3L Comfort
EE
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
Mõõtes selle aparaadiga, ärge vahetage ega kasutage mõnda
muud tüüpi mansetti või ühenduslüli.
Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiil-
telefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise
ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.
Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
Ärge ühelgi juhul seadet avage.
Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.
Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos. See ei
asenda arsti konsultatiooni, eriti siis kui tulumus ei vasta patsiendi
sümptomitele. Ärge tuginege ainult mõõtetulemusele, alati arves-
tage teiste esinevate potensiaalsete sümptomitega ja patsiendi
seisundiga. Vajadusel on soovitav kutsuda arst või kiirabi.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned
selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla
neelata. Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on
varustatud juhtmete ja voolikutega.
Aparaadi hooldus
Puhastage vererõhuaparaati ainult pehme kuiva riidelapiga.
Manseti puhastamine
Eemaldage plekid ettevaatlikult kasutades niisket lappi ja seebivahtu.
HOIATUS: Ärge peske mansetti pesumasinas ega nõude-
pesumasinas!
Täpsustest
Me soovitame vererõhuaparaadi mõõtetäpsust kontrollida iga
2 aasta järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt
pärast maha pillamist). Täpsustesti tegemiseks pöörduge oma
kohaliku Microlife esindaja poole (vt eessõna).
Käitlus
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
12.Garantii
Sellele seadmele on antud
5 -aastane garantii
, mis algab ostukuu-
päevast. Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi
(vt tagakaas) või ostutšeki esitamisel.
Garantii alla ei kuulu patareid ja kandeosad.
Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti võetud või on
seda muudetud.
Garantii ei kata valest käsitsemisest, tühjaks jooksnud patarei-
dest, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhiste mittejärgimisest
tekkinud kahjusid.
Sellele mansetile anname 2-aastase funktsionaalse garantii
(puudutab sisekummi pingsuse püsimist).
Palun võtke ühendust oma kohaliku Microlife esindajaga (vt eessõna).
13.Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Töötingimused: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus
Kaal: 385 g (koos patareidega)
Mõõdud: 143 x 85 x 58 mm
Mõõtmisprotseduur: ostsillomeetriline, vastab Korotkovi meeto-
dile: faas I süstoolne, faas V diastoolne
Mõõtevahemik: 20 - 280 mmHg – vererõhk
40 - 200 lööki minutis – pulss
Mansetirõhu
vahemik näidikul: 0 - 299 mmHg
Resolutsioon: 1 mmHg
Staatiline täpsus: rõhu täpsus ± 3 mmHg
Pulsi täpsus: ± 5 % tegelikust
Vooluallikas:
4 x 1,5 V patareidega; suurus AA
Vooluadapter DC 6V, 600 mA (lisatarvik)
Patareide eluiga: ligikaudu 580 mõõtmist (uued patareid)
IP Klass: IP20
Vastavus
standarditele:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: Aparaat: 5 aastat või 10000 mõõtmist
Tarvikud: 2 aastat
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75

Microlife BP A3L Comfort Kasutusjuhend

Kategooria
Vererõhu ühikud
Tüüp
Kasutusjuhend