Powerplus POW64123 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Mudel
POW64123
Tüüp
Omaniku manuaal
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ .......................................................................................... 3
2 KUVAUS (KUVA A) ........................................................................ 3
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ............................................................... 4
4 SYMBOLIT ...................................................................................... 4
5 TURVALLISUUS ............................................................................. 4
6 TAKAPOTKUN VAROTOIMENPITEET ......................................... 5
7 KOKOAMINEN ................................................................................ 6
7.1 Kokoonpanotyökalut ............................................................................................. 6
7.2 Kokoonpanovaatimukset ...................................................................................... 6
7.3 Terälevyn / sahaketjun / kytkinkannen asennus .................................................. 7
7.3.1 Terälevyn asentaminen: ........................................................................................... 7
7.3.2 Sahaketjun asentaminen: ........................................................................................ 7
7.3.3 Sahaketjun kireyden säätö ....................................................................................... 7
7.3.4 Sahaketjun säätäminen: .......................................................................................... 8
7.3.5 Ketjujarrun mekaaninen testaus ............................................................................... 8
7.3.6 Ketjujarrun testaaminen: .......................................................................................... 8
8 POLTTOAINE JA VOITELU ........................................................... 9
8.1 Polttoaine ............................................................................................................... 9
8.2 Polttoaineen sekoittaminen .................................................................................. 9
8.2.1 Polttoaine ja voitelusymbolit ..................................................................................... 9
8.2.2 Polttoaineen sekoitustaulukko .................................................................................. 9
8.2.3 Suositellut polttoaineet ............................................................................................. 9
8.2.4 Ketjun ja terälevyn voitelu ........................................................................................ 9
9 KÄYTTÖ ........................................................................................ 10
9.1 Moottorin esikäynnistyksen tarkastus (kuva 8) ................................................. 10
9.2 Kylmän moottorin käynnistys ............................................................................. 10
9.3 Lämpimän moottorin käynnistys ........................................................................ 10
9.4 Kun moottori on kastunut öljystä ....................................................................... 10
9.5 Moottorin pysäyttäminen (kuva 9n) .................................................................... 10
9.6 Ketjujarrun toiminnan testaus ............................................................................ 10
9.7 Sahaketjun / terälevyn voitelu ............................................................................. 11
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 2 www.varo.com
9.8 Automaattinen voitelu ......................................................................................... 11
9.9 Yleiset sahausohjeet ........................................................................................... 11
9.9.1 Puunkaato ............................................................................................................. 11
9.9.2 Oksien karsiminen ................................................................................................. 12
9.9.3 Katkonta ................................................................................................................ 13
9.9.4 Katkonta sahapukkia käyttäen ............................................................................... 13
10 KUNNOSSAPITOOHJEET ........................................................... 13
10.1 Ehkäisevä kunnossapito ..................................................................................... 13
10.2 Kunnossapito talvella .......................................................................................... 14
10.3 Ilmansuodatin ...................................................................................................... 14
10.4 Polttoainesuodatin (kuva 17) .............................................................................. 14
10.5 Sytytystulppa ....................................................................................................... 15
11 KUNNOSSAPITO .......................................................................... 15
11.1 Ketjupyörän kärjen voitelu .................................................................................. 15
11.2 Terälevyn kunnossapito ...................................................................................... 16
11.3 Ketju teroittaminen .............................................................................................. 16
11.4 Terälevy ................................................................................................................ 17
11.5 Ketjun kunnossapito ........................................................................................... 17
12 TEKNISET TIEDOT ....................................................................... 18
13 MELU ............................................................................................. 18
14 KETJUSAHAN SÄILYTYS ............................................................ 18
15 VIANETSINTÄ ............................................................................... 19
16 TAKUU .......................................................................................... 20
17 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN ...................................... 20
18 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ................................................... 21
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 3 www.varo.com
BENSIINIKÄYTTÖINEN KETJUSAHA 37.2CC 14”
POW64123
1 KÄYTTÖ
Nämä mallit on tarkoitettu yksityiseen omakoti-, kesämökki- ja leirintäkäyttöön, ja yleiseen
käyttöön kuten puiden karsimiseen, leikkaamiseen, polttopuiden tekoon jne. Niitä ei ole
tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Jos tarkoitettu käyttö sisältää pitkäaikaisia käyttöjaksoja,
siitä voi olla seurauksena verenkiertohäiriöitä käyttäjän käsissä tärinän vuoksi.
VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös tämä
käyttöohje.
2 KUVAUS (KUVA A)
1. Sahaketju
2. Terälevy
3. Ketjujarrun vipu / Käden suojus
4. Etukahva
5. Käynnistinkahva
6. Pysäytysnuppi
7. Turvaliipaisin
8. Takakahva / takalenkki
9. Öljysäiliön tulppa
10. Polttoainesäiliön korkki
11. Terälevyn suojus
12. Katkontapiikki
13. Laipan kiinnitysmutterit
14. Ilmanpuhdistimen kansi
15. Rikastinvipu
16. Ketjutarrain
17. Ketjusieppo
18. Kaasuvipu/liipaisin
19. Öljyn tulon säätöruuvi
20. Pumppauspallo.
ALHAISEN TAKAPOTKUN SAHAKETJU auttaa huomattavasti vähentämään takapotkua
tai takapotkun voimakkuutta erityisesti suunniteltujen syvyysmittojen ja lenkkien suojusten
ansiosta.
KETJUJARRU on turvallisuusominaisuus, joka on tarkoitettu vähentämään takapotkun
aiheuttamaa loukkaantumista, koska se pysäyttää liikkuvan sahaketjun sekunnin murto-
osassa. Se aktivoidaan ketjujarruvivulla.
PYSÄYTYSNUPPI pysäyttää moottorin välittömästi laukaistaessa. Pysäytysnuppi on
painettava ON-asentoon moottoria käynnistettäessä ensimmäistä kertaa tai uudelleen.
TURVALIIPAISIN estää moottorin vahingossa tapahtuvan kiihdytyksen. Kaasuliipaisinta ei
voi
KETJUJARRUN VIPU / KÄDEN SUOJUS suojaa käyttäjän vasenta kättä, jos se irtoaa
etukahvasta sahan ollessa käynnissä.
KETJUTARRAIN vähentää loukkaantumisvaaraa, jos sahaketju rikkoutuu tai pääsee irti
käytön aikana. Ketjutarrain on tarkoitettu sieppaamaan heiluva ketju.
Huom.: tutki ja tutustu sahasi osiin
VAROITUS Varo takapotkua. Pidä ketjusahasta kiinni molemmin käsin, kun
käytät sitä. Oman turvallisuutesi vuoksi, lue tämä ohjekirja ja noudata sen
ohjeita ennen kuin yrität käyttää uutta ketjusahaa. Väärästä käytöstä voi
olla seurauksena vakava loukkaantuminen.
VAROITUS! Kun käytät bensiinikäyttöisiä työkaluja, alla mainittuja
perusturvavaroituksia on aina noudatettava, jotta voidaan vähentää vakavat
loukkaantumiset ja/tai laitteen vioittuminen.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 4 www.varo.com
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on)
Tarkasta pakkauksen sisältö
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x Bensiinikäyttöinen ketjusaha 37.2 CC
- 14”
1 x Käyttöohje
1 x ketju
1 x terälevy
1 x terälevyn kotelo
1 x pullo 2-tahtimoottoriöljyä varten (tyhjä)
1 x sytytystulpan avain
1 x pyöröviila
1 x pieni ruuviavain
2 x kuusioavain terälevyn kiinnittämiseen
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
4 SYMBOLIT
Tässä käyttöoppaassa ja koneessa käytetään seuraavia symboleita:
Kuulosuojaimien käyttöä
suositellaan
Suojalasien käyttöä
suositellaan
Käytä käsineitä
Käytä hengityssuojainta
pölyävässä työssä
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.
Soveltuvien EU-direktiivien
turvallisuusstandardien
mukainen
Lue ohjekirja ennen
käyttöä
Suojajalkineiden käyttöä
suositellaan
5 TURVALLISUUS
Älä käytä ketjusahaa yhdellä kädel! Yhdellä kädellä käyttäminen voi aiheuttaa käyttäjän,
avustajien, lähellä olevien tai muiden mukana olevien vakavan loukkaantumisen.
Ketjusaha on tarkoitettu käytettäväksi kahdella kädellä.
Älä käytä ketjusaha, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena.
Käytä turvajalkineita, sopivaa vaatetusta, suojakäsineitä, silmien, korvien ja pään
suojaimia.
Ole varovainen polttoainetta käsitellessä. Voidaksesi välttää tulipalon, siirrä ketjusaha
vähintään 3m etäisyydelle polttoaineen täyttöpaikasta ennen kuin käynnistät moottorin.
Älä anna muiden henkilöiden olla lähellä, kun käynnistät tai leikkaat ketjusahalla. Pidä
muut henkilöt ja eläimet etäällä työalueelta.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 5 www.varo.com
Älä aloita sahausta ennen kuin työalue on vapaa, voit seisoa tukevasti ja ennen kuin olet
suunnitellut poistumistien kaatuvien puiden alta.
Pidä kaikki ruumiin osat etäällä sahaketjusta moottorin käydessä.
Ennen kuin käynnistät konetta, varmista että sahaketju ei kosketa mihinkään.
Kanna ketjusahaa moottorin ollessa sammutettu ja terälevy ja sahaketju taaksepäin ja
äänenvaimennin kehosta poispäin.
Älä käytä ketjusahaa, joka on vioittunut, väärin säädetty tai ei täysin tai turvallisesti
kokoonpantu. Varmista että sahaketju lakkaa liikkumasta, kun kaasun säätöliipaisin
vapautetaan.
Sammuta moottori ennen kuin lasket ketjusahan maahan.
Ole erittäin varovainen, kun leikkaat pienikokoista pensasta ja pieniä puita, koska hieno
materiaali voi jäädä kiinni sahaketjuun ja viskautua sinua kohti tai voit menettää
tasapainosi.
Sahattaessa oksaa, joka on jännitettynä, ole tarkkaavainen niin, että se ei osu sinuun, kun
jännitys puun kuiduissa vapautuu.
Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja vapaana öljy- tai polttoaineseoksesta.
Käytä ketjusahaa vain hyvin tuuletetuissa paikoissa.
Älä käytä ketjusahaa puussa, ellei sinua ole siihen erityisesti koulutettu.
Kaikki ketjusahan huollot, lukuun ottamatta niitä jotka on lueteltu käyttöohjeiden
turvallisuus- ja kunnossapito-ohjeissa, on annettava pätevän ketjusahan huoltohenkilöstön
suoritettavaksi.
Kun kuljetat ketjusahaa, käytä asianmukaista terälevyn tuppia.
Älä käytä ketjusahaa lähellä herkästi syttyviä nesteitä tai kaasuja olitpa ulkona tai sisällä.
Seurauksena voi olla räjähdys ja/tai tulipalo.
Älä täytä polttoainesäiliötä, öljysäiliötä tai voitele konetta, jos moottori käy.
Käytä oikeaa työkalua: sahaa vain puuta. Älä käytä ketjusahaa muuhun kuin sille
tarkoitetuun käyttöön. Älä esimerkiksi käytä ketjusahaa muovin, tiilien tai muiden ei
rakennusalan materiaalien sahaukseen.
Henkilön joka käyttää sahaa ensimmäistä kertaa, tulisi saada ohjeita ketjusahan ja
suojavarusteiden käytöstä kokeneelta käyttäjältä.
Älä yritä pitää kiinni sahasta vain yhdellä kädellä. Et voi hallita reaktiovoimia ja voit
menettää sahan hallinnan, mistä voi olla seurauksena terälevyn ja ketjun luistaminen tai
ponnahtaminen raajaasi tai puuhun.
Älä käytä koskaan ketjusahaa sisällä. Ketjusahasi kehittää myrkyllistä pakokaasua heti,
kun polttomoottori on käynnistetty. Se voi olla väritöntä ja hajutonta. . Tätä laitetta
käytettäessä voi kehittyä pölyä, sumuja ja savua jotka sisältävät kemikaaleja, joiden
tiedetään vaikuttavan vahingollisesti lisääntymiseen. Varo vaarallista pölyä, sumua (kuten
sahanpölyä tai öljysumua ketjun voitelusta) ja suojaa itsesi oikein.
Käytä käsineitä ja pidä kätesi lämpiminä. Pitkäaikainen ketjusahan käyttö, jossa käyttäjä
altistuu tärinälle, voi aiheuttaa sormenpäiden verenkiertohäiriöitä. Voidaksesi vähentää
valkosormisuustaudin vaaraa, käytä käsineitä ja pidä kätesi lämpiminä. Jos sellaisia oireita
ilmenee, etsi heti lääkärin apua.
Työnnä ketjusahan kuorituki suoraan tarkoitetun murtumiskohdan taakse ja pyöritä saha
kohdan ympäri. Kuorituki vierii puunrunkoa vasten.
6 TAKAPOTKUN VAROTOIMENPITEET
Takapotku voi tapahtua, kun terälevyn kärki tai nokka koskettaa kappaleeseen tai kun puu
sulkeutuu ja puristaa sahaketjun viiltoon.
Kärjen kosketus joissakin tapauksissa voi aiheuttaa salamannopean vastareaktion, terälevyn
ponnahtamisen ylös ja takaisin käyttäjää kohti.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 6 www.varo.com
Sahaketjun puristuminen terälevyn pohjasta voi vetää sahaa eteenpäin käyttäjästä pois.
Sahaketjun puristuminen terälevyn kärjestä voi työntää terälevyn nopeasti takaisin käyttäjää
kohti.
Joku näistä reaktioista voi aiheuttaa sahan hallinnan menettämisen, mistä voi olla
seurauksena vakava loukkaantuminen.
Jos ymmärrät kuinka takapotku syntyy, voit vähentää tai eliminoida yllätykset. Yllättävät
tilanteet vaikuttavat onnettomuuksiin.
Pidä tukeva ote sahasta molemmin käsin, oikea käsi takakahvassa ja vasen käsi
etukahvassa moottorin käydessä. Pidä tukevasti kiinni peukalon ja sormien ollessa
ketjusahan kahvojen ympärillä. Tukeva ote vähentää takapotkua ja pitää sahan
hallinnassa. Älä päästä irti.
Varmista että alueella, jolla työskentelet ei ole esteitä. Älä anna terälevyn kärjen koskettaa
tukkiin, oksaan tai muuhun kappaleeseen, joka voi olla tiellä, kun käytät sahaa.
Sahaa suurilla moottorin nopeuksilla.
Älä kurota tai sahaa hartiakorkeuden yläpuolella.
Noudata valmistajan teroitus- ja kunnossapito-ohjeita sahaa käytettäessä.
Käytä vain valmistajan suosittelemia tai vastaavanlaisia terälevyjä ja ketjuja vaihto-osina.
Huom.: alhaisen takapotkun omaava sahaketju on ketju, joka täyttää
takapotkun vaimentamisehdot.
Varoitus: takapotku voi johtaa vaaralliseen ketjusahan hallinnan
menettämiseen ja aiheuttaa käyttäjän tai lähellä olevan henkilön vakavan tai
kohtalokkaan loukkaantumisen. Ole aina tarkkaavainen. Kiertävä takapotku
ja puristustakapotku ovat ketjusahan käytön pääasiallisia vaaroja ja
useimpien onnettomuuksien syynä.
Varo:
Kiertävä takapotku (kuva 1)
A = takapotkun reitti
B = takapotkun reaktiovyöhyke
Puristus (puristustakapotku) ja vetoreaktiot (kuva 2)
A = vedä
B = kiinteät kappaleet
C = paina
7 KOKOAMINEN
Huom.: alla kuvatut toiminnot voivat vaihdella hiukan ostamastasi mallista
riippuen.
7.1 Kokoonpanotyökalut
Tarvitset näitä työkaluja ketjusahasi kokoamiseen:
Yhdistelmäavain-ruuviavain (tulevat pakkauksen mukana).
Tukevat työkäsineet (käyttäjän hankittava).
7.2 Kokoonpanovaatimukset
Varoitus: älä käynnistä sahan moottoria ennen kuin laite on täysin oikein
kokoonpantu.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 7 www.varo.com
Uusi ketjusahasi vaatii ketjun säätämistä, polttoainesäiliön täyttämistä oikealla
polttoaineseoksella ja öljysäiliön täyttämistä ketjun voiteluöljyllä ennen kuin laite on
käyttövalmis.
Lue koko käyttöopas ennen kuin yrität käyttää laitettasi. Kiinnitä erityisesti huomiota kaikkiin
turvatoimenpiteisiin.
Käyttöohjeet toimivat sekä oppaana, josta voi katsoa ohjeita että käsikirjana, josta saat
yleistietoja siitä, kuinka saha kootaan, sitä käytetään ja pidetään kunnossa.
7.3 Terälevyn / sahaketjun / kytkinkannen asennus
Varoitus: käytä aina suojakäsineitä kun käsittelet ketjua.
7.3.1 Terälevyn asentaminen:
Voidaksesi varmistaa, että terälevyyn ja ketjuun pääsee öljyä, käytä vain alkuperäismallista
terälevyä, jossa on öljyn kulkureikä (A) yllä kuvatulla tavalla. (kuva 3a)
Varmista että ketjujarruvipu on vedetty taakse vapautettu/ disengaged asentoon (kuva 3b)
Irrota terälevyn kiinnitysmutteri(t) (B. Irrota ketjujarrun kansi (C) vetämällä pois
suhteellisen voimakkaasti suoraan. (kuva 3c).
Aseta terälevyn lovipää terälevyn pultin (F) päälle. Työnnä terälevy kytkinrummun (G)
taakse, kunnes terälevy pysähtyy (kuva 3d).
7.3.2 Sahaketjun asentaminen:
Käytä aina tukevia työkäsineitä kun käsittelet sahaketjua tai teet sahaketjun säätöjä.
Levitä ketju silmukan muotoon leikkuureunojen (A) ollessa myötäpäivään suunnassa
(kuva 4a).
Aseta ketju ketjupyörän (B) ympärille kytkimen (C) takaa. Varmista että lenkit sopivat
ketjupyörän hampaiden (kuva 4b) väliin.
Ohjaa linkit uraan (D) ja terälevyn pään ympäri (kuva 4b).
Huom.: sahanketju voi olla hiukan ysällä terälevyn alaosassa. Se on
normaali tilanne.
Vedä terälevyä eteen, kunnes ketju on kireällä. Varmista että kaikki vetolenkit ovat
terälevyn urassa.
Asenna kytkimen kansi varmistaen että kieleke on asetettu terälevyn alempaan reikään.
Varmista että ketju ei luista pois terälevystä. Asenna terälevyn kiinnitysmutteri
sormikireyteen ja noudata kireyden säätöohjeita osasta sahaketjun kireyden säätö.
Huom.: terälevyn kiinnitysmutterit asennetaan vain sormikireyteeen tässä
kohdassa, koska tarvitaan sahaketjun kireyden säätö. Noudata kohdan
sahaketjun kireyden säätö ohjeita.
7.3.3 Sahaketjun kireyden säätö
Sahaketjun oikea kireys on erittäin tärkeää ja se on tarkastettava ennen käynnistystä sekä
sahauksen aikana. Jos varataan aikaa niin, että voidaan tehdä tarvittavat säädöt sahaketjuun,
seurauksena on parempi sahausteho ja pidempi ketjun kestoikä.
Varoitus: käytä aina tukevia käsineitä, kun käsittelet sahaketjua tai teet
sahaketjun säätöjä.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 8 www.varo.com
7.3.4 Sahaketjun säätäminen:
Pidä terälevyn kärki ylöspäin ja käännä säätöruuvia (16) myötäpäivään voidaksesi kiristää
ketjua. Ruuvin kääntäminen vastapäivään löysää ketjua. Varmista että ketju on oikein
asetettu koko terälevyn pituudelta (kuva 5).
Kun olet tehnyt säädön ja samalla kun pidät vielä terälevyn kärkeä ylimmässä asennossa,
kiristä terälevyn kiinnitysmutterit huolellisesti. Ketjun kireys on oikea, kun se on sopivasti
paikoillaan koko pituudeltaan ja voidaan vetää käsineisen käden ympäri.
Huom.: jos ketjua on vaikea pyörittää terälevyllä tai jos se juuttuu kiinni,
ketju on liian kireällä. Se vaatii vähemmän säätöä seuraavasti:
A. Löysää terälevyn kiinnitysmutterit niin, että ne ovat sormikireydellä. Vähennä kireyttä
kääntämällä terälevyn säätöruuvia hitaasti vastapäivään. Liikuta ketjua edestakaisin
terälevyllä. Jatka säätämistä, kunnes ketju pyörii vapaasti, mutta on sopivasti urassa. Kiristä
lisää kääntämällä terälevyn säätöruuvia myötäpäivään.
B. Kun sahaketjun kireys on oikea, pidä terälevyn kärki ylimmässä asennossa ja kiristä 2
terälevyn kiinnitysmutteria huolellisesti.
Varo: sahaketju venyy ja se vaatii säätämistä jopa 5 sahauksen jälkeen.
Tämä on normaalia uudelle ketjulle, mutta säätöväli pitenee nopeasti, kun
sahaa käytetään enemmän.
Varo: jos sahaketju on liian löysällä tai liian kireällä, ketjupyörä, terälevy,
ketju ja kampiakselin laakerit kuluvat nopeammin. Tutki kuvaa 6 voidaksesi
saada tietoja oikeasta kylmäkireydestä (A), oikeasta kuumakireydestä (B) ja
ohjeita siitä, milloin sahaketju on säädettävä (C).
7.3.5 Ketjujarrun mekaaninen testaus
Ketjusahasi on varustettu ketjujarrulla, joka vähentää takapotkusta johtuvaa
loukkaantumisvaara. Jarru aktivoituu, jos jarruvipuun kohdistetaan paine, kun käyttäjän käsi
osuu vipuun, kuten se tapahtuu takapotkun aikana. Kun jarru on aktivoitu, ketjun liike pysähtyy
heti.
Varoitus: ketjujarrun tarkoitus on vähentää takapotkun aiheuttamaa
loukkaantumisvaaraa; se ei kuitenkaan voi antaa tarvittavaa suojausta, jos
sahaa käytetään huolimattomasti. Testaa aina ketjujarru ennen kuin käytät
sahaa ja säännöllisesti työn aikana.
7.3.6 Ketjujarrun testaaminen:
Ketjujarru on vapautettu/ disengaged (ketju voi liikkua), kun jarruvipu on vedetty taakse ja
lukittu. Varmista että ketjujarrun lukko on off-asennossa. (kuva 7a)
Ketjujarru on kiinnitetty/ engaged (ketju ei liiku), kun jarruvipu on eteen asennossa ja
ketjujarrun lukko on on-asennossa. Silloin et voi liikuttaa ketjua. (kuva 7b)
Huom.: jarruvivun tulisi napsahtaa molempiin asentoihin. Jos tuntuu kovaa
vastustusta tai vipu ei siirry kumpaankaan asentoon, älä käysahaa. Vie
se heti ammattialan liikkeeseen korjattavaksi.
Äanna moottorin käysuurella nopeudella, kun ketjujarru on kytketty
päälle.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 9 www.varo.com
8 POLTTOAINE JA VOITELU
8.1 Polttoaine
Käytä tavallista lyijytöntä bensiiniä, joka on sekoitettu suhteessa 40:1 tavanomaiseen 2-
tahtimoottoriöljyyn, jotta saat parhaat tulokset. Käytä sekoitussuhteita, jotka on annettu alla
olevassa kohdassa polttoaineen sekoitustaulukko.
Varoitus: älä käytä koskaan pelkkää bensiiniä laitteessasi. Se voi aiheuttaa
pysyvän moottorivian ja mitätöi valmistajan tuotteelle antaman takuun. Älä
käytä koskaan polttoaineseosta, jota on varastoitu yli 90 päivää.
Varoitus: 2-tahtimoottorin voiteluaineen on oltava ensiluokkaista öljyä 2-
tahtisiin ilmajäähdytteisiin moottoreihin, sekoitussuhteen ollessa 40:1. Älä
käytä mitään 2-tahtimoottoriöljyä, jonka suositeltu sekoitussuhde on 100:1.
Jos moottorivian syyon riittämätön voitelu, mitätöi valmistajan tuotteelle
antaman takuun.
8.2 Polttoaineen sekoittaminen
Kaada öljy sopivaan kanisteriin ja lisää sen jälkeen bensiini niin että lisätty bensiini sekoittuu
öljyyn. Ravista astiaa ja varmista, että se on sekoittunut hyvin.
Varoitus: Voitelun puute mitätöi valmistajan moottorille antaman takuun.
Bensiini ja öljy on sekoitettava suhteessa 40:1.
8.2.1 Polttoaine ja voitelusymbolit
8.2.2 Polttoaineen sekoitustaulukko
Bensiini (litra)
1
2
3
4
2-tahtimoottoriöljy (ml)
25
50
75
100
8.2.3 Suositellut polttoaineet
Joihinkin tavanomaisiin bensiineihin on sekoitettu oksygenaatteja kuten alkoholia tai
eetteriyhdistettä vastaamaan puhtaan ilman normeja. Moottori on suunniteltu toimimaan
tyydyttävästi bensiinillä, joka on tarkoitettu autojen käyttöön mukaan lukien oksygenoidut
bensiinit.
8.2.4 Ketjun ja terälevyn voitelu
Täytä ketjun öljysäiliö joka kerta kun polttoainesäiliötä täytetään. Suosittelemme ketju &
terälevy vaihto-osia. Käytä aina hyvälaatuista ketjupyörän öljyä, joka sisältää lisäaineita, jotka
vähentää kitkaa ja kulumista ja auttaa estämään noen muodostumista terälevyn ja ketjun
päälle.
40:1
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 10 www.varo.com
9 KÄYTTÖ
9.1 Moottorin esikäynnistyksen tarkastus (kuva 8)
Varoitus: älä käynnistä tai käytä koskaan sahaa, ellei terälevy ja ketju ole
Täytä polttoainesäiliö (A) oikealla polttoaineseoksella.
Täytä öljysäiliö (B) oikealla ketju- ja terälevyöljyllä.
9.2 Kylmän moottorin käynnistys
Aktivoi ketjujarru (siirrä kädensuojus eteen ja kiinnitä se) (kuva 9a).
Vedä rikastin (A) ulos kohtaan, jossa se lukkiutuu paikoilleen. (kuva 9b)
Purista turvaliipaisinta ja kuristusläppää, ja pidä puristettuna (kuva 9c)
Aseta saha tukevalle ja tasaiselle pinnalle. Paina sahaa tukevasti jalallasi kuvan
osoittamalla tavalla. Nykäise ripakasti käynnistimestä useamman kerran, kunnes kuuluu
ensimmäinen sytytysääni. (kuva 9d)
Rikastin pysähtyy automaattisesti, kun kaasuvipua painetaan (kuva. 9e).
Vedä käynnistimestä lujasti, kunnes moottori käynnistyy..(Kuva 9f)
Paina kaasua hiukan alas (Kuva 9g)
Vedä jarruvipu takaisin, jotta ketjunjarru vapautuu (Kuva 9h)
9.3 Lämpimän moottorin käynnistys
Aktivoi ketjujarru (Kuva 9i)
Aseta virtakatkaisin ON-asentoon (I). (Kuva9j)
Vedä käynnistimestä lujasti, kunnes moottori käynnistyy (Kuva 9k)
Paina kaasua hiukan alas (Kuva 9i)
Vapauta ketjujarru (Kuva 9m)
9.4 Kun moottori on kastunut öljystä
Poista ilmansuodatin
Irrota sytytystulppa
Aseta kone 45° kulmaan terä ylöspäin
Vedä käynnistysnarusta muutama kerta
Puhdista sytytystulppa ja aseta takaisin
Aseta ilmansuodatin takaisin ja käynnistä ilman rikastinta
9.5 Moottorin pysäyttäminen (kuva 9n)
Vapauta liipaisin ja anna moottorin palata joutokäyntiin.
Sammuta moottori painamalla I/O katkaisin (on/off) o-asentoon (off) .
Huom.: hätäpysäytystilanteessa kytke vain ketjujarru ja käännä i/o katkaisin
(on/off) o-asentoon (off).
9.6 Ketjujarrun toiminnan testaus
Testaa ketjujarru säännöllisesti voidaksesi varmistaa sen toiminnan.
Suorita ketjujarrun testaus ennen sahaamisen alkamista, pitkäaikaisen sahauksen jälkeen ja
aina kun ketjujarrua on huollettu.
Testaa ketjujarru seuraavasti:
Aseta saha tukevalle tasaiselle alustalle.
Käynnistä moottori.
Tartu takakahvasta (A) oikealla kädellä (kuva 10).
Pidä vasemmalla kädellä lujasti kiinni etukahvasta (B) [ei ketjujarrun vivusta (C)] (kuva
10).
Purista kaasuliipaisin 1/3 kaasuasentoon ja aktivoi sitten heti ketjujarru vipu (C) (kuva 10).
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 11 www.varo.com
Varoitus: aktivoi ketjujarru hitaasti ja harkitusti. Äanna ketjun koskettaa
mitään; älä anna sahan kallistua eteenpäin.
Ketjun tulisi pysähtyä äkillisesti. Kun niin tapahtuu vapauta heti kaasuliipaisin.
Varoitus: ellei ketju pysähdy, sammuta moottori ja vie kone lähimpään
valtuutettuun palvelupisteeseen huoltoa varten.
Jos ketjujarru toimii oikein, sammuta moottori ja palauta ketjujarru vapautettu/ disengaged
asentoon.
9.7 Sahaketjun / terälevyn voitelu
Sahaketjun riittävä voitelu on aina olennaisen tärkeää, koska se vähentää terälevyn kitkaa.
Älä koskaan jätä terälevyä eikä ketjua vähälle öljylle. Jos sahaa käytetään liian vähällä öljyllä,
se vähentää leikkaustehoa, lyhentää sahaketjun kestoikää, ja aiheuttaa ketjun nopean
tylsymisen ja aiheuttaa terälevyn liiallisen kulumisen ylikuumenemisen vuoksi. Jos öljyä on
liian vähän, siitä on osoituksena savua, terälevyn värittyminen tai noen kerääntymistä.
Huom.: sahaketju venyy käytön aikana, erityisesti kun se on uusi ja sitä on
säädettävä ja kiristettävä säännöllisin väliajoin. Uusi ketju vaatii säätöä
noin 5 minuutin käytön jälkeen.
9.8 Automaattinen voitelu
Ketjusahasi on varustettu automaattisella kytkinvetoisella voitelujärjestelmällä. Voitelulaite
luovuttaa automaattisesti oikean määrän öljyä terälevyyn ja ketjuun. Kun moottorin nopeus
kasvaa, niin myös öljyn virtaus terälevyn satulaan.
Virtauksen määrää ei tarvitse säätää.
Älä säädä ketjun voitelujärjestelmää, ellei moottori ole sammutettu!.
Ketjun voitelujärjestelmä on esiasetettu tehtaalla keskinkertaiseen öljyn virtausmäärään.
Virtauksen määrää on mahdollista säätää tarvittaessa.
Säädä öljyn virtausta kääntämällä kotelon sivulla alareunassa olevaa säätöruuvia (19)
(Kuva 11)
Käännettäessä myötäpäivään, öljyvirta heikkenee ja käännettäessä vastapäivään öljyvirta
lisääntyy.
9.9 Yleiset sahausohjeet
9.9.1 Puunkaato
Puunkaato on termi, jota käytetään puun sahaamisesta. Pienet puut, joiden läpimitta on 15-
18cm, sahataan yleensä yhdellä sahauksella. Suuremmat puut vaativat kaatoloven
sahaamista. Loven sahaus määrittelee suunnan, johon puu kaatuu.
Puun kaato:
Varoitus: poistumisreitti (a) on suunniteltava ja raivattava tarvittaessa
ennen sahaamisen alkamista. Poistumisreitin tulisi ulottua taakse ja
viistosti oletetun kaatumislinjan taakse kuvan esittämällä tavalla. Kuva 12a
19
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 12 www.varo.com
Varo: jos puu kaadetaan rinteessä, ketjusahan käyttäjän on pysyteltävä
puun yläpuolella rinteessä, koska puu todennäköisesti vierii tai liukuu
rinnettä alas, kun se on kaadettu.
Huom.: kaatumissuuntaa (B) ohjataan loven sahaamisella. Ennen kuin teet
mitään sahauksia, harkitse suurimpien oksien paikka ja mihin päin puu on
kallellaan voidaksesi määritellä tavan, jolla puu kaatuu.
Varoitus: älä kaada puuta, jos tuuli on kova tai puuskittainen tai jos lähellä
on rakennuksia. Pyyneuvoja asiantuntijalta. Älä kaada puuta, jos se voi
kaatua johtojen päälle; ota yhteys sähkö- tai puhelinviranomaisiin ennen
sahauksen alkamista.
Yleisiä ohjeita puiden kaadossa:
Yleensä kaato käsittää 2 pääsahaustoimintoa, lovetus (C) ja kaatosahaus (D). Aloita
tekemällä ylempi leikkauslovi (C) sille puolelle puuta, joka on kaatumissuunnassa (E).
Varmista ettet tee alempaa sahausviiltoa liian syvälle runkoon.
Loven (C) tulisi olla tarpeeksi syvä niin, että syntyy tarpeeksi leveä ja luja murtumiskohta (F).
Loven tulisi olla tarpeeksi leveä, että se voi ohjata puun kaatumista mahdollisimman kauan.
Varoitus: älä kävele koskaan lovetun puun edessä. Tee kaatava sahaus (D)
puun toiselta puolelta ja 3-5 cm loven reunan yläpuolelta (C) (kuva 12b)
Älä sahaa koskaan täysin rungon läpi. Jätä aina murtumiskohta. Murtumiskohta ohjaa puuta.
Jos runko on sahattu täysin läpi, silloin kaatumissuunnan hallinta menetetään. Työnnä kiila tai
kaatovipu viiltouraan ennen kuin puu menettää tasapainoaan ja alkaa liikkua. Tämä estää
ohjauslevyn juuttumasta kiinni viiltoon, jos olet arvioinut väärin kaatumissuunnan. Varmista
että ketään ihmisiä ei ole kaatuvan puun alla ennen kuin työnnät puun nurin.
Varoitus: ennen kuin teet lopullista sahausta, tarkasta aina ettei alueella ole
henkilöitä, eläimiä tai esteitä.
Kaatosahaus:
Käytä puisia tai muovisia kiiloja (G) voidaksesi estää terälevyn tai ketjun (H)
kiinnijuuttuminen viiltoon. Kiilat ohjaavat myös kaatumista (kuva 12c).
Kun puun läpimitta on sahattaessa suurempi kuin terälevyn pituus, tee 2 sahausviiltoa
kuvan osoittamalla tavalla (kuva 12d).
Varoitus: kun kaatosahaus tulee lähelle murtumiskohtaa, puun tulisi alkaa
kaatua. Kun puu alkaa kaatua, irrota saha viillosta, sammuta moottori ja
laske ketjusaha maahan ja lähde pois alueelta poistoreittiä pitkin (kuva
12a).
9.9.2 Oksien karsiminen
Puun oksien karsiminen on prosessi, jolla poistetaan oksat kaatuneesta puusta. Älä irrota
tukioksia (A) ennen kuin puunrunko on katkottu (sahattu) tietyn pituiseksi (kuva 13).
Jännitettyinä olevat oksat on katkaistava alhaalta ylöspäin, jotta voidaan välttää ketjusahan
kiinnijuuttuminen.
Varoitus: älä katko koskaan puunoksia seisoessasi puunrungon päällä.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 13 www.varo.com
9.9.3 Katkonta
Katkonta tarkoittaa kaadetun puunrungon sahaamista tiettyyn pituuteen. Varmista että seisot
tukevasti ja että seisot ylämaan puolella puusta katsottuna, kun sahaat rinteessä. Mikäli
mahdollista puu olisi tuettava niin, että sahattava pää ei lepää maassa. Jos puunrunko on
tuettu molemmista päistä ja on sahattava keskeltä, tee viilto alaspäin rungon puoliväliin ja tee
sitten viilto altapäin. Tämä estää sen, että terälevy eikä ketju puristaudu rungon väliin. Varo
ettei ketju sahaa maahan katkottaessa, koska se voi aiheuttaa ketjun nopean tylsymisen. Kun
katkot rinteessä, seiso aina ylämäen puolella.
Puunrungon tukeminen koko pituudelta: sahaa päältäpäin varoen sahaamista maahan
(kuva 14a).
Puunrungon tukeminen toisesta päästä: sahaa ensin altapäin 1/3 puunrungon läpimitasta
voidaksesi välttää halkeamisen. Sahaa sitten päältäpäin ensimmäiseen viiltoon ja vältä
kiinnipuristuminen (kuva 14b).
Puunrungon tukeminen molemmista päistä: sahaa ensin päältäpäiin 1/3 puunrungon
läpimitasta voidaksesi välttää halkeamisen. Sahaa sitten altapäin ensimmäiseen viiltoon
ja vältä kiinnipuristuminen (kuva 14c).
Huom.: paras tapa pitää puu katkonnan aikana on yttää sahapukkia. Kun
se ei ole mahdollista, puunrunko tulisi nostaa ja tukea oksan tynkien varaan
tai käyttämällä tukipuita. Varmista että sahattava puu on tuettu tukevasti.
9.9.4 Katkonta sahapukkia käyttäen
Oman turvallisuutesi vuoksi ja sahauksen helpottamiseksi on tärkeää pitää oikea pystyasento
katkonnan aikana (kuva 15).
Pystysahaus:
A. Pidä sahasta lujasti kiinni molemmin käsin ja pidä saha kehosi oikealla puolella sahattaessa.
B. Pidä vasen käsivarsi mahdollisimman suorana.
C. Pidä paino molempien jalkojen päällä.
Varo: muista pitää ketju ja terälevy asianmukaisesti voideltuina
sahattaessa.
10 KUNNOSSAPITOOHJEET
Kaikki ketjusahan huollot samoin kuin ne, jotka on lueteltu tämän käsikirjan kunnossapito-
ohjeissa on annettava ammattitaitoisten henkilöiden suoritettavaksi.
10.1 Ehkäisevä kunnossapito
Hyvä ehkäisevä kunnossapito-ohjelma, säännöllinen tarkastus ja huolto pidentävät kestoikää
ja parantavat ketjusahan suorituskykyä. Tämä kunnossapidon tarkastuslista on ohje sellaista
ohjelmaa varten. Puhdistusta, säätöä ja vaihto-osia voidaan tarvita tietyissä olosuhteissa
lyhyemmin aikavälein kuin mitä tässä on ilmoitettu.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 14 www.varo.com
Kunnossapidon tarkastuslista
Joka käyttö
Käyttö-tunnit
Kohta
Toimenpide
10
20
Ruuvit/mutterit/pultit
Tarkasta/kiristä
V
Ilmansuodatin
Puhdista tai vaihda
V
Polttoainesuodatin/öljynsuodatin
Vaihda
V
Sytytystulppa
Puhdista/säädä/vaihda
V
Polttoaineletkut
Tarkasta
V
Vaihda tarvittaessa
Ketjujarrun komponentit
Tarkasta
V
Vaihda tarvittaessa
10.2 Kunnossapito talvella
Ketjusaha tarvitsee kunnossapitoa talvella. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tässä
yhteydessä.
Siihen sisältyy seuraava:
Sytytystulpan vaihtaminen
Ketjun teroittaminen
Ilmansuodattimen puhdistus (vaihdetaan tarvittaessa)
Terälevyn puhdistaminen
Öljypumpun tarkastus
Huolellinen puhdistus
Hienosäätö ja testaus
10.3 Ilmansuodatin
Varo: älä käytä sahaa koskaan ilman ilmansuodatinta. Pöly ja lika
imeytyvät moottoriin ja vioittavat sitä. Pidä ilmansuodatin puhtaana!
ilmansuodattimen puhdistaminen:
Irrota nuppi (A) pitäen ilmansuodattimen kansi paikoillaan, irrota yläkansi (B) löysäämällä
kannen kiinnitysruuvit. Kansi nousee irti. (kuva 16a)
Nosta ilmansuodati pois ilmarasiasta (kuva 16b).
Puhdista ilmansuodatin paineilmalla. Jos suodatin on erittäin likainen, pese se puhtaalla,
lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele puhtaalla kylmällä vedellä. Ilmakuivaa täysin
kuivaksi.
Huom.: on suositeltavaa pitää varastossa varasuodattimia.
Asenna ilmansuodatin. Asenna moottori / ilmansuodattimen kansi. Varmista että lukot (E)
lukko (F) ja kansi kiinnittyvät oikein. Kiristä kannen kiinnitysnuppi huolellisesti
Varoitus: älä suorita koskaan kunnossapitoa, kun moottori on kuuma, jotta
voisit välttää käsiesi tai sormiesi palamisen.
10.4 Polttoainesuodatin (kuva 17)
Irrota polttoainesäiliön korkki.
Taivuta pehmeää rautalankaa ja tee sen päähän koukku.
Työnnä se polttoainesäiliön aukkoon ja tartu kiinni polttoaineletkuun. Vedä
polttoaineletkua varovasti aukkoon päin, kunnes voit ottaa siitä kiinni sormillasi.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 15 www.varo.com
Huom.: älä vedä letkua täysin pois säiliöstä.
Nosta suodatin (a) pois säiliöstä.
Vedä suodatin pois kiertoliikkein. Hävitä suodatin.
Asenna uusi suodatin. Työnnä suodattimen pää säiliön aukkoon. Varmista että suodatin
on säiliön pohjakulmassa. Käytä tarvittaessa pitkää ruuviavainta apuna suodattimen
asettamiseen.
Täytä säiliö tuoreella polttoaine- /öljyseoksella. Katso kohta polttoaine ja voitelu. Asenna
polttoainetulppa.
10.5 Sytytystulppa
Huom.: sahan moottorin tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää pitää
sytytystulppa puhtaana ja kärkiväli oikeana.
Paina stop katkaisin alas.
Irrota nuppi (A), joka pitää ilmansuodattimen kannen paikoillaan, irrota yläkansi (B)
löysäämällä kannen kiinnitysruuvit. Kannen voi nostaa pois. (kuva 18a)
Irrota johtoliitin (C) sytytystulpasta (D) vetämällä ja kiertämällä samanaikaisesti (kuva
18b).
Irrota sytytystulppa sytytystulpan avaimella.
Älä käytä mitään muuta työkalua
Tarkasta elektrodien välit johdon välystulkilla ja aseta väleiksi 0.635mm tarvittaessa.
Asenna uusi sytytystulppa.
Huom.: vastustussytytystulppaa on käytettävä vaihdossa.
Huom.: tämä kipinän sytytysjärjestelmä täyttää häiriöitä aiheuttavien
laitteiden käyttöä koskevien asetusten kaikki vaatimukset.
11 KUNNOSSAPITO
11.1 Ketjupyörän kärjen voitelu
Varo: ketjupyörän kärki uudessa sahassasi on esivoideltu tehtaalla. Ellei
terälevyn ketjupyörän kärkeä voidella alla kuvatulla tavalla, seurauksena on
huono teho ja kiinnijuuttuminen, ja se mitätöi valmistajan antaman takuun.
Ketjupyörän kärjen voitelua suositellaan 25 käyttötunnin jälkeen tai kerran viikossa, riippuen
siitä kumpi tulee ensin. Puhdista aina huolellisesti terälevyn ketjupyörän kärki ennen voitelua.
Työkalut voitelua varten:
Lube gun -voitelutykkiä (valinnainen) suositellaan rasvan levittämiseen terälevyn ketjupyörän
kärkeen. Voitelutykki on varustettu neulakärjellä, joka on välttämätön rasvan tehokkaaseen
levittämiseen ketjupyörän kärkeen.
Ketjupyörän kärjen voiteleminen:
Varoitus: käytä tukevia työkäsineitä, kun käsittelet terälevyä ja ketjua.
Paina stop pysäytyskatkaisin alas.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 16 www.varo.com
Huom.: sahaketjua ei tarvitse irrottaa terälevyn ketjupyörän kärjen voitelua
varten. Voitelu voidaan tehdä työpaikalla.
Puhdista terälevyn ketjupyörän kärki.
Voitelutykin (valinnainen) käyttö: työnnä neulakärki voitelureikään ja suihkuta rasvaa,
kunnes sitä tulee ketjupyörän kärjen ulkoreunalle (kuva 19).
Pyöritä sahaketjua käsin. Toista voiteluprosessia, kunnes koko ketjupyörän kärki on
rasvattu.
11.2 Terälevyn kunnossapito
Useimmat terälevyongelmat voidaan estää vain pitämällä ketjusaha hyvässä kunnossa.
Riittämätön terälevyn voitelu ja käytettäessä sahaa ketjulla, joka on liian kireällä vaikuttaa
nopeaan terälevyn kulumiseen. Voidakseen vähentää terälevyn kulumista, seuraavia terälevyn
kunnossapito-ohjeita suositellaan.
Varoitus: käytä aina suojakäsineitä kunnossapitotoimien aikana. Älä suorita
kunnossapitoa, kun moottori on kuuma.
11.3 Ketju teroittaminen
Kokemattomalle ketjusahan käyttäjälle suosittelemme, että sahaketju teroitetaan ammatti-
ihmisten toimesta lähimmässä valtuutetussa huoltamossa. Jos haluat itse teroittaa oman
sahasi ketjun, saatavissa on erityistyökaluja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
Ketjun teroittaminen vaatii erityisiä työkaluja, jotta voidaan varmistaa, että hammaslenkit on
teroitettu oikeaan kulmaan ja syvyyteen. Jos haluat itse teroittaa oman sahasi ketjun,
saatavissa on erityistyökaluja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
Varoitus: kun ketju on teroitettu väärin, takapotkun vaara voi olla suurempi.
Teroita sahaketju, käyttämällä sopivia teroitustyökaluja:
ketjun pyöröviila.
viilan ohjain
ketjun mitta-asteikko
Näitä työkaluja voidaan ostaa kaikista erikoisliikkeistä.
Voidaksesi saada hyvälaatuista sahanpölyä, käytä terävää ketjua. Jos jauhe on
puuterimaista, sahaketju on teroitettava.
Varoitus: kaikkien hampaiden on oltava samanpituisia. Hampaiden eri
pituus voi aiheuttaa ketjun epätasaisen käynnin tai sen katkeamisen.
Hampaiden minimi pituuden on oltava 4mm. Jos ne ovat lyhyempiä, irrota sahaketju.
Kulmien, joiden alla hampaat ovat, teroittamismääräyksiä on noudatettava.
Terottaessasi ketjua, tee vain 2 - 3 vetoa viilalla sisäpuolelta ulospäin.
Varoitus: hampaiden 3 - 4 teroituksen jälkeen, terotuta sahaketju
valtuutetussa huoltamossa. Siellä teroitetaan myös syvyyden rajoitin, joka
määrittelee etäisyyden.
Ketjun jako riippuu mallista. (kuva 20).
POW64123
Ketjujako
9.525mm (3/8)
Ketjukoko
1.27mm (0.05)
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 17 www.varo.com
Teroita ketju käyttäen suojakäsineitä ja pyöröviilaa ø5/32” (4mm).
Teroita aina hammaslenkit vain ulkopuolisilla vedoilla (kuva 21) ottaen huomioon arvot, jotka
on annettu kuvassa 20. Teroituksen jälkeen on kaikilla hammaslenkeillä oltava sama leveys ja
pituus.
Varoitus: terävä ketju saa aikaan määrätynlaisia lastuja. Kun ketju alkaa
kehittää sahanpölyä, se on aika teroittaa.
3-4 kerran jälkeen kun hammaslenkit on teroitettu, syvyydensäätöhampaiden korkeus on
tarkastettava ja tarvittaessa alennettava niitä tasoviilaa ja mukana tulevaa mallinetta apuna
käyttäen. Pyöristä sitten leikkuusärmä. (kuva 22)
Varoitus: syvyysmitan oikea säätö on yhtä tärkeää kuin ketjun oikea
teroitus.
11.4 Terälevy
Terälevy tulisi kääntää 8 käyttötunnin välein, jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukainen
kuluminen. Pidä terälevyn ura ja voitelureikä puhtaana käyttäen terälevyn uran puhdistinta
(valinnainen). (kuva 23)
Varoitus: älä asenna koskaan uutta ketjua kuluneeseen ketjupyörään tai
itsesuuntautuvaan renkaaseen.
Öljykanavat öljykanavat terälevyllä on puhdistettava, jotta voidaan varmistaa terälevyn ja
ketjun oikea voitelu käytön aikana.
Huom.: öljykanavien kunto voidaan tarkastaa helposti. Jos kanavat ovat
auki, ketjusta tulee automaattisesti öljysuihku muutaman sekunnin sisällä
sahan käynnistämisen jälkeen. Sahasi on varustettu automaattisella
voitelujärjestelmällä.
11.5 Ketjun kunnossapito
Ketjun kireys:
Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti ja säädä niin usein kuin tarvitaan, jotta ketju pysyisi
sopivasti terälevyn päällä, mutta tarpeeksi löysällä niin että sen voi vetää käden ympäri.
Uuden sahaketjun esikäyttö:
Uusi ketju ja terälevy tarvitsee ketjun uudelleen säätöä jopa 5 sahauksen jälkeen. Tämä on
normaalia esikäytön aikana, mutta väli tulevien säätöjen välillä alkaa pidetä nopeasti.
Varoitus: älä irrota koskaan enempää kuin 3 lenkkiä ketjusta. Tämä voi
vioittaa ketjupyörää.
Ketjun voitelu:
varmista aina että automaattinen voitelujärjestelmä toimii oikein. Pidä öljysäiliö täytettynä
hyvälaatuisella ketju-, terälevy- ja ketjupyöräöljyllä.
Terälevyn ja ketjun riittävä voitelu sahausten aikana on tärkeää kitkan minimoimiseksi
terälevystä.
Älä koskaan jätä terälevyä eikä ketjua vähälle öljylle. Jos sahaa käytetään liian kuivana tai
liian vähällä öljyllä, se vähentää leikkaustehoa, lyhentää sahaketjun kestoikää, aiheuttaa
ketjun nopean tylsymisen ja aiheuttaa terälevyn liiallisen kulumisen ylikuumenemisen vuoksi.
Jos öljyä on liian vähän, siitä on osoituksena savua ja terälevyn värittyminen.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 18 www.varo.com
12 TEKNISET TIEDOT
Tyyppi:
POW64123
Sylinteritilavuus
37.2 CC
Maks. akselin jarrutusteho
1.2kW
Terän pituus
350mm
Terälevyn pituus
14”
Ketjun jakoväli
9.525mm (3/8")
Ketjun paksuus
1.27mm (0.05")
Joutokäyntinopeus (maks.)
3000 kierr/min
Suositeltu huippunopeus, leikkuulaitteella
10500 kierr/min
Polttoaineen määrä
310 ml
Tärinänvaimennin
Kyllä
Vetopyörä
6 hammasta
Öljyn määrä
210 ml
Ketjujarru
Kyllä
13 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Akustinen painetaso LpA
97 dB(A)
Akustinen tehotaso LwA
110 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
aw (Tärinätaso)
Max. 5.0 m/s²
K = 1.5 m/s²
14 KETJUSAHAN SÄILYTYS
Varo: älä säilytä ketjusahaa kauemmin kuin 30 päivää suorittamatta seuraavia toimenpiteitäö
ketjusahan säilyttäminen kauemmin kuin 30 päivää vaatii säilytyksen valmistelua. Ellei
säilytysohjeita noudateta, kaasuttimeen jäänyt polttoaine haihtuu jättäen jälkeen kumimaista
jätettä. Se voi vaikeuttaa käynnistystä ja aiheuttaa kalliita korjauksia.
Irrota polttoainesäiliön tulppa hitaasti ja vapauta mahdollinen paine säiliöstä. Tyhjennä
polttoainesäiliö huolellisesti.
Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes laite pysähtyy, jotta polttoaine poistuu
kaasuttimesta.
Anna moottorin jäähtyä (noin 5 minuuttia).
Sytytystulpan avainta käyttäen irrota sytytystulppa.
Kaada 1 teelusikallinen puhdasta 2-tahti öljyä polttokammioon. Vedä käynnistinnarua
hitaasti useita kertoja niin että sisäkomponentit saavat öljyä. Vaihda sytytystulppa.
(kuva24)
Huom.: säily laite kuivassa paikassa ja etäällä mahdollisista
sytytyslähteistä kuten tulipesistä, kaasulämmittimistä, kaasukuivureista
yms.
Laitteen ottaminen pois säilytyksestä
Irrota sytytystulppa.
Vedä käynnistinnarusta ripakasti, jotta voit poistaa liian öljyn polttokammiosta.
Puhdista ja säädä sytytystulpan kärkiväli tai asenna uusi sytytystulppa oikealla kärkivälillä.
Valmistele laite käyttöä varten.
Täytä polttoainesäiliö oikealla poltto-/ öljyseoksella. Katso polttoaine ja voitelu osaa.
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 19 www.varo.com
15 VIANETSINTÄ
VIKA
MAHDOLLINEN SYY
KORJAUS
Laite ei
käynnisty tai
käynnistyy,
mutta ei käy.
Väärät käynnistysmenetelmät.
Väärä kaasuttimen seoksen
säätöasetus.
Likainen sytytystulppa.
Tyhjä polttoainesäiliö
Pumppauspalloa ei painettu
riittävästi
Noudata käsikirjan ohjeita.
Anna valtuutetun huoltopisteen
säätää kaasutin.
Puhdista /säädä väli tai vaihda
tulppa.
Täytä polttoainesäiliö oikein
sekoitetulla polttoaineella.
Laite
käynnistyy,
mutta
moottorin
teho on
huono
Polttoainesuodatin on tukossa.
Väärä vivun asento.
Likainen kipinänsammutin- suoja.
Likainen ilmansuodatin.
Väärä kaasuttimen seoksen
säätöasetus.
Vaihda polttoainesuodatin.
Siirrä run asentoon.
Vaihda kipinänsammutinsuoja.
Irrota, puhdista ja asenna suodatin
takaisin.
Anna valtuutetun huoltopisteen
säätää kaasutin.
Moottori
kangertelee.
Väärä kaasuttimen seoksen
säätöasetus.
Ilmansuodatin on tukossa.
Vanha tai väärin sekoitettu
polttoaine.
Anna valtuutetun huoltopisteen
säätää kaasutin.
Vaihda tai puhdista ilmansuodatin.
Tyhjennä polttoainesäiliö/ lisää
tuore polttoaineseos.
Ei tehoa
kuormitettuna.
Väärä kaasuttimen seoksen
säätöasetus.
Vanha tai väärin sekoitettu
polttoaine.
Ilmansuodatin on tukossa.
Likaantunut sytytystulppa.
Anna valtuutetun huoltopisteen
säätää kaasutin.
Tyhjennä polttoainesäiliö (katso
säilytys)/ / lisää tuore
polttoaineseos.
Vaihda tai puhdista ilmansuodatin.
Vaihda tai puhdista sytytystulppa.
Käy huonosti.
Väärin säädetty sytytystulpan väli.
Tukkeutunut kipinänsammutin.
Likainen ilmansuodatin
Puhdista /säädä väli tai vaihda
tulppa.
Puhdista tai vaihda
kipinänsammutin.
Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.
Savuaa liikaa.
Väärä kaasuttimen seoksen
säätöasetus.
Väärä polttoaineseos.
Anna valtuutetun huoltopisteen
säätää kaasutin.
Käytä oikein sekoitettua
polttoainetta (40:1 suhde).
POW64123 FI
Copyright © 2015 VARO P a g e | 20 www.varo.com
16 TAKUU
Tälle tuotteelle on annettu lakisääteinen 24 kuukauden takuu, joka alkaa
hankintapäivämäärästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut tuotteen.
Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita, tulppia
tai lisävarusteita kuten poria, poran teriä, sahan teriä jne.; vahinkoja tai vikoja, jotka
johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista; eikä
myöskään kuljetuskustannuksia.
Väärästä käytöstä johtuvat viat ja/tai vauriot eivät myöskään kuulu takuun piiriin.
Pidätämme myös itsellämme oikeuden hylätä vaatimus, joka koskee työkalun väärästä
käytöstä aiheutunutta ruumiillista vammaa.
Korjaukset saa suorittaa vain Powerplus työkalujen valtuuttamassa huoltopisteessä.
Lisätietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta 00 32 3 292 92 90.
Asiakas vastaa myös mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.
Samanaikaisesti mitään vaatimuksia ei voida tehdä takuuseen, jos laitteessa ilmenevä
vika on seurausta laiminlyödystä huollosta tai ylikuormituksesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta pölystä, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), väärästä käytöstä (laitteelle sopimattomat
käyttötarkoitukset), taitamattomasta käytöstä (esim. käsikirjan ohjeita ei noudateta),
väärästä kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisestä verkkojännitteestä. Tämä lista ei
ole rajoittava.
Vaatimusten hyväksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentämiseen eikä uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.
Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat Varo NV:n omaisuutta.
Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeistä, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen säännöllinen huolto,…)
Säilytä kassakuitti ostopäivämäärän tositteena.
Työkalu on palautettava purkamattomana jälleenmyyjälle hyväksyttävän puhtaassa
kunnossa, alkuperäisessä muotoillussa laatikossaan (mikäli käytettävissä tälle yksikölle)
ostotositteen kera.
17 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudet tehokkaan pitkäaikaisen käytön jälkeen poistamaan laitteen käytöstä, älä hävitä sitä
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä suojaavalla
tavalla.
/