Behringer A500 Omaniku manuaal

Bränd
Behringer
Kategooria
helivõimendid
Mudel
A500
Tüüp
Omaniku manuaal
Käyttöohje
REFERENCE AMPLIFIER A500
Professional 600-Watt Reference-Class Studio Power Amplier
2 REFERENCE AMPLIFIER A500 Käyttöohje
Kiittää te
REFERENCE AMPLIFIER A500 on huippulaatuinen, uusinta tekniikkaa edustava
vahvistin. Se on kehitetty ammattilaiskäyttöön äänitysstudioita varten,
muttasiinä on riittävästi tehoa myös pienempien esiintymisten toiston
vahvistamiseen. Tämän luotettavan laitteen laajat käyttömahdollisuudet
tekevätsiitä ihanteellisen, monipuolisen täydennyksen varusteisiisi.
Sisällysluettelo
Kiittää te .......................................................................... 2
Tärkeitä turvallisuusohjeita .......................................... 3
Juridinen Peruutus ......................................................... 3
Rajoitettu takuu ............................................................. 3
1. Johdatus ..................................................................... 5
1.1 Ennen kuin aloitatte ........................................................... 5
1.1.1 Toimitus ............................................................................ 5
1.1.2yttöönotto .................................................................. 5
1.1.3 Online-rekisteröinti ...................................................... 5
2. Käyttöelementit ........................................................ 6
2.1 Etusivu .................................................................................... 6
2.2 Takasivu .................................................................................. 6
3. Käyttöesimerkkejä .................................................... 7
3.1 Stereokäyttö ......................................................................... 7
3.2 Monoliitoskäyttö ................................................................ 8
4. Asennus ...................................................................... 8
4.1 Asentaminen hyllykköön ................................................. 8
4.2 Liitännät ................................................................................. 8
4.3 Audioliitännät ...................................................................... 9
5. Tekniset Tied ............................................................ 10
3 REFERENCE AMPLIFIER A500 Käyttöohje
Varoitus
Symbolilla merkityissä päätteissä
sähkövirran voimakkuus on niin korkea,
että ne sisältävät sähköiskun vaaran. Käytäainoastaan
korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia
kaiutinjohtoja, joissa on ¼"TS-liittimet valmiiksi
asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten
teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön toimesta.
Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan
mukana seuraavissa liitteissä olevista
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
Luekäyttöohjeet.
Varoitus
Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta
(tai taustasektion kantta) tule poistaa.
Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia.
Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.
Varoitus
Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai
kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen
päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten maljakoita.
Varoitus
Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu
ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan
käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun
tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa
kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain
alanammattihenkilö.
1. Lue nä mä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten
lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien
laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) l
ähelle.
9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä.
Leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu
pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen
aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti
pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä
kohdasta, jossa verkkojohto tulee uloslaitteesta.
11. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.
12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä
pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava
sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään
millointahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksiä/lisälaitteita.
14. Käytä ainoastaan
valmistajan mainitseman
tai laitteen mukana
myydyn cartin,
seisontatuen, kolmijalan,
kan-nattimen tai
pöydän kanssa. Cartia
käytettäessä tulee cart/
laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta
itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta
vältyttäisiin.
15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja
laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon ammatti-
laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kunlaite on jotenkin
vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai –pistoke on
vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt nestettä tai jotakin
muuta, yksikkö on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei
toimi tavano-maisesti tai on päässytputoamaan.
17. Tuotteen oikea hävitys:
Tämäsymboli osoittaa, että
tuotetta ei WEEE-direktiivin
(2002/96/EY) ja paikallisen
lain mukaan saa hävittää
kotitalousj
ätteen mukana.
Tuotetulee toimittaa
valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille
tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisenjätteen
epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa
ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja
elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien
vaarallisten aineiden takia. Kunhävität tuotteen
asianmukaisesti, autat myös tehostamaan luonnonvarojen
käyttöä. Saatlisätietoja hävitettävälle laitteelle
tarkoitetuista kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi
viranomaisilta, jätteenkäsittelyviranomaiselta
taijätehuoltoyritykseltä.
TEKNISET MÄÄ
RITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄKERROTUT
TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ.
KAIKKITAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA,
NIIDENOMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSICGROUP EI OTA
VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ,
JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI
OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA
KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN.
VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT
VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ.
MUSICGROUPTUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT
JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJATJA JÄLLEENMYYJÄT
EIVÄT OLE MUSICGROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄHEILLÄ
OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ
MUSICGROUP:IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA
LUPAUKSIA TAI TUOTEESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON
TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN
OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN
MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI
MEKAANISESTI, MUKAANLUKIEN VALOKOPIOINTI JA
KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄ
NTARKOITUSTA
VARTEN, ILMANMUSICGROUPIPLTD.:N AIEMPAA
KIRJALLISTALUPAA.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2012 MUSICGroupIPLtd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
§ 1 Takuu
(1) Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain,
mikäli olette ostaneet tuotteen ostomaassa
MUSICGroup:in valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Valtuutettujenjälleenmyyjien luettelo on nähtävissä
BEHRINGER:in internet-sivulla behringer. com
„Mistäostaa“ –otsikon alla, tai voitte ottaa yhteyttä
lähimpään MUSICGroup:intoimistoon.
(2) MUSICGroup* takaa, että tämän tuotteen
mekaaniset ja elektroniset osat ovat virheettömiä
niin materiaaliensa, kuin työn laadunkin suhteen,
normaaleissa käyttöolosuhteissa käytettynä, yhden (1)
vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä lukien (katso
rajoitetun takuun ehdot kohdasta §4 alla), elleivät
sovellettavissa olevat paikalliset lait edellytä pidempää
minimitakuuaikaa. Mikälilaitteeseen ilmaantuu
minkäänlaista vikaa määriteltynä takuuaikana, eikä
kyseistä vikaa ole poissuljettu kohdassa §4, MUSICGroup,
harkintansa mukaan, joko korvaa tai korjaa tuotteen
asianmukaisella uudella tai kunnostetulla tuotteella
tai osilla. MikäliMUSICGroup päättää vaihtaa koko
tuotteen, tämä rajoitettu takuu ulottuu vaihdettuun
tuotteeseen alkuperäisen takuun jäljellä olevan keston
ajan, eli yhden (1) vuoden (taimuutoin sovellettavissa
olevan minimitakuuajan) alkuperäisen tuotteen
ostohetkestäalkaen.
(3) Kun takuuvaatimus on hyväksytty,
MUSICGrouptoimittaa korjatun tai vaihdetun tuotteen
asiakkaalle valmiiksi maksettuna rahtina.
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
JURIDINEN PERUUTUS
RAJOITETTU TAKUU
4 REFERENCE AMPLIFIER A500 Käyttöohje
(4)
Muut, kuin yllä mainitut takuuvaatimukset ovat
nimenomaisesti poissuljettu.
SÄILYTTÄKÄÄ OSTOKUITTINNE. OSTOKUITTI ON
TODISTE RAJOITETUN TAKUUN ALAISESTA OSTOKSESTA.
TÄMÄRAJOITETTU TAKUU ON MITÄTÖN ILMAN
KYSEISTÄOSTOTOSITETTA.
§ 2 Rekisteröityminen internetissä
Muistattehan rekisteröidä BEHRINGER-laitteenne
välittömästi ostamisen jälkeen osoitteessa behringer. com
”Tuki”-otsikon alla ja lukea rajoitetun takuumme
käyttöehdot huolellisesti. Rekisteröimälläostoksenne
ja laitteenne autatte meitä käsittelemään
huoltopyyntönne nopeammin ja tehokkaammin.
Kiitämmeyhteistyöstänne!
§ 3 Palautusmateriaalilupa
(1) Takuuhuoltoa saadaksenne, ottakaa yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostitte laitteen. Mikäli lähistöllänne
ei ole MUSICGroup-jälleenmyyjää, voitte ottaa yhteyttä
maanne MUSICGroup-jakelijaan, jonka löydätte kohdasta
“Tuki” osoitteessa behringer. com. Mikälimaatanne ei
löydy luettelosta, voitte ottaa yhteyttä BEHRINGER:in
asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät
myös kohdasta “Tuki” osoitteessa behringer. com.
Vaihtoehtoisesti, voitte lähettää takuuvaatimuksen
internetin kautta osoitteessa behringer. com ENNEN
tuotteen palauttamista. Kaikkiin kyselyihin tulee
liittää ongelman kuvaus ja tuotteen sarjanumero.
Kuntuotteen takuunalaisuus on vahvistettu alkuperäisellä
myyntikuitilla, MUSICGroup antaa materiaalin
palautusvaltuutusnumeron (”RMA”).
(2) Tämän jälkeen tuote täytyy palauttaa alkuperäisessä
pakkauksessaan yhdessä palautusvaltuutusnumeron
kanssa MUSICGroup:in ilmoittamaan osoitteeseen.
(3) Lähetyksiä, joiden rahtia ei ole maksettu,
eiotetavastaan.
§ 4 Takuurajoitukset
(1) Tämä rajoitettu takuu ei kata kuluvia osia,
mukaanlukien, mutta niihin rajoittumatta, sulakkeet ja
akut. MUSICGroup takaa tuotteen sisältämien venttiilien
tai mittarien, milloin sovellettavissa, olevan virheettömiä
niin materiaaliensa kuin työn laadunkin suhteen
yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan ostopäivästä lukien.
(2) Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa,
mikälituotetta on elektronisesti tai mekaanisesti
muokattu millään tavoin. Mikäli tuotteen muokkaus
tai mukauttaminen on välttämätöntä maakohtaisten
tai paikallisten teknisten tai turvallisuusstandardien
vaatimusten vuoksi, tätä muokkausta/mukauttamista
ei katsota materiaalien tai työn laadun virheellisyydeksi
maassa, jota varten tuote ei ole alunperin suunniteltu ja
valmistettu. Tämä rajoitettu takuu ei kata tämän kaltaista
muokkausta/mukauttamista, riippumatta siitä, onkose
suoritettu asianmukaisesti vai ei. Tämänrajoitetun
takuun ehtojen mukaisesti, MUSICGroup ei ole vastuussa
mahdollisista tämän kaltaisista muokkauksista/
mukauttamisista aiheutuvista kuluista.
(3)
Tämä rajoitettu takuu kattaa ainoastaan tuotteen
laitteiston. Se ei korvaa laitteiston tai ohjelmiston
käyttöön liittyvää teknistä tukea, eikä mitään
ohjelmistotuotteita, sisältyvät ne sitten tuotteeseen tai
eivät. Kaikki ohjelmistot toimitetaan “SELLAISENAAN”,
ellei mukana olevan ohjelmiston rajoitetussa takuussa
nimenomaisesti toisinmainita.
(4) Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa,
mikälituotteeseen tehtaalla merkittyä sarjanumeroa on
muutettu tai se on poistettu.
(5) Tämä takuu ei nimenomaisesti kata ilmaisia
tarkastuksia ja huolto-/korjaustöitä, etenkään jos
ne ovat aiheutuneet käyttäjän sopimattomasta
tuotteen käsittelystä. Tämä pätee myös normaalista
kulumisesta johtuviin vikoihin, etenkin, vaimentimien,
crossfadereiden, potentiometrien, näppäinten/
painikkeiden, kitarankielien, valonlähteiden ja muiden
samankaltaisten osien osalta.
(6) Tämä rajoitettu takuu ei takaa seuraavista syistä
aiheutuneita vaurioita/vikoja:
sopimaton käsittely, huolimattomuus tai
kykenemättömyys laitteen käyttöön BEHRINGER:in
käyttö - tai huolto-oppaiden ohjeiden mukaisesti;
yksikön liittäminen tai käyttö tavalla, joka ei ole
laitteen käyttömaassa sovellettavien teknisten tai
turvallisuussäädösten mukaista;
luonnonmullistusten (onnettomuus, tulipalo,
tulva jne.) tai muiden sellaisten olosuhteiden
aiheuttamat vauriot/viat, joihin MUSICGroup ei
pystyvaikuttamaan.
(7) Valtuuttamattomien henkilöiden (mukaan lukien
käyttäjä) suorittamat korjaukset tai laitteen avaaminen
mitätöivät tämän rajoitetun takuun.
(8) Mikäli MUSICGroup:in suorittamassa tuotteen
tarkastuksessa käy ilmi, että kyseinen vika ei kuulu
rajoitetun takuun piiriin, tarkastuksesta aiheutuneet kulut
tulevat asiakkaan maksettaviksi.
(9) Tuotteet, jotka eivät täytä tämän rajoitetun
takuun ehtoja, korjataan ainoastaan ostajan omalla
kustannuksella. Tällaisessa tilanteessa MUSICGroup tai
sen valtuutettu huoltopiste ilmoittaa asiasta ostajalle.
Mikäli asiakas ei jätä kirjallista korjaustilausta 6 viikon
kuluessa tiedonannosta, MUSICGroup palauttaa yksikön
jälkivaatimuksella, mukaan liitettynä erillinen lasku
rahdista ja pakkauksesta. Nämäkulut laskutetaan
erikseen myös silloin, kun ostaja on lähettänyt
kirjallisenkorjaustilauksen.
(18) Valtuutetut MUSICGroup-jälleenmyyjät eivät
myy uusia tuotteita suoraan internet-huutokaupoissa.
Internet-huutokauppojen kautta suoritetuissa
ostoksissa tulee noudattaa ostajan varovaisuutta.
Internet- huutokauppojen vahvistuksia tai myyntitositteita
ei hyväksytä takuuvahvistuksiksi, eikäMUSICGroup korjaa
tai vaihda internet-huutokaupan kautta ostettuatuotetta.
§ 5 Takuun siirrettävyys
Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan alkuperäistä
ostajaa (valtuutetun jälleenmyyjän asiakasta), eikäse
ole siirtokelpoinen henkilölle, jokamahdollisesti ostaa
tuotteen edelleen. Kenelläkään(jälleenmyyjälläjne.)
ei ole oikeutta antaa takuulupauksia
MUSICGroup:inpuolesta.
§ 6 Korvausvaatimus
MUSICGroup ei ole vastuussa asiakkaalle koituvista
seurauksellisista tai epäsuorista menetyksistä tai
vahingoista, paitsi ainoastaan sitovien sovellettavissa
olevien paikallisten lakien alaisena. Missääntapauksessa
MUSICGroup:in vastuu tämän rajoitetun takuun suhteen
ei ylitä tuotteesta laskutettuahintaa.
§ 7 Vastuurajoitukset
Tämä rajoitettu takuu on teidän ja MUSICGroup:in
välinen täydellinen ja yksinomainen takuu. Se ylittää
kaiken muun kirjallisen tai suullisen tähän tuotteeseen
liittyvän viestinnän. MUSICGroup ei anna tälle tuotteelle
muitatakuita.
§ 8 Muut takuuoikeudet ja
kansallinenlaki
(1) Tämä rajoitettu takuu ei poissulje tai rajoita
ostajan lakisääteisiä kuluttajalle kuuluvia oikeuksia
millääntavoin.
(2) Tässä mainitut takuusäädökset ovat
sovellettavissa, elleivät ne loukkaa sovellettavissa olevia,
sitoviapaikallisialakeja.
(3) Tämä takuu ei heikennä myyjän vastuuta tuotteen
vaatimustenmukaisuuden tai salatun vian suhteen.
§ 9 Lisäys
Takuuhuollon ehdot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta. Saat uusimmat takuuehdot ja MUSICGroup:in
rajoitettua takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot
internetistä osoitteesta behringer. com.
* MUSICGroup Macao Commercial O shore Limited,
RuedePequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau,
mukaan lukien kaikki MUSICGroup yritykset
5 REFERENCE AMPLIFIER A500 Käyttöohje
1. Johdatus
A500 on varustettu erityisillä kytkennöillä, jotka suojaavat kaiuttimiasi
kytkentäräsähtelyiltä ja itse pääteastetta ylikuumenemiselta. Edes
antoliitäntöihin syntynyt oikosulku ei vaaranna pääteastetta.
Tämän pääteasteen eri käyttötavat (stereo- tai monoliitoskäyttö) avaavat niin
monenlaisia mähdollisuuksia hyödyntää audiolaitteidesi tehokasta käyttöä, ettei
mikään toive jää täyttymättä.
Symmetriset tulot ja lähdöt
BEHRINGER A500:issa on elektroniset servo-symmetroidut tulot ja lähdöt
(poikkeus: rengaspinniliitäntöjä (6) ja (7) ytetään vain epäsymmetriseen
liitäntään). Automaattisesti työskentelevä servotoiminto tunnistaa,
kunepäsymmetriset pistokeliitännät ovat käytössä, ja muuntaa nimellistasoa
sisäisesti, jottei tulo- ja lähtösignaalin välistä tasoeroa esiinny (6 dB-korjaus).
Tämän ohjeiston tarkoituksena on tutustuttaa teidät ensin
laitteen käyttöelementteihin, jotta opitte tuntemaan laitteen
kaikki toiminnot. Kun olette lukeneet käyttöohjeen huolellisesti,
säilyttäkää se voidaksenne tarvittaessa lukea sitä yhä uudelleen.
1.1 Ennen kuin aloitatte
1.1.1 Toimitus
A500 on tehtaalla pakattu huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi.
Mikäli pakkauslaatikossa tästä huolimatta näkyy vaurioita, tarkastakaa laite heti
ulkoisten vaurioiden osalta.
ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdollisessa vauriota pauksessa takaisin
meille, vaan ilmoittakaa asiasta ehdottomasti ensin laitteen myyjälle
ja kuljetusyritykselle, sillä muutoin kaikki vahingon kor vausvaateet
saattavat raueta.
Käytäthän aina alkuperäistä pakkauslaatikkoa säilyttäessäsi tai
lähettäessäsi laitetta, jotta vältyt mahdollisilta vahingoilta.
Älä koskaan anna lapsien käsitellä laitetta tai pakkausmateriaalia
ilman valvontaa.
Huolehdithan pakkausmateriaalin ympäristö ystävällisestä
hävittämisestä.
1.1.2 yttöönotto
Huolehtikaa riittävästä ilmansaannista, älkääkä sijoittako A500:ta pääteasteelle
tai lähelle lämmitystä, jotta laitteen ylikuumenemiselta vältyttäisiin.
Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon tarkastakaa huolellisesti,
että laite on asetettu oikealle käyttöjännitteelle:
Verkkoliitäntäholkin sulakkeenpitimessä on kolme kolmionmuotoista
merkintää. Kaksi näistä kolmioista sijaitsevat toisiaan vastakkain. Laitteenneon
säädetty näiden merkintöjen vieressä sijaitsevalle käyttöjännitteelle ja säätöä
voidaan muuttaa kääntämällä sulakkeenpidintä 180°. HUOMIO: Tämä ei
koske vientimalleja, jotka on esim. suunniteltu ainoastaan 120V
verkkojännitteelle!
Kun säädätte laitteen toiselle verkkojännitteelle, tulee teidän
myös vaihtaa sulake toiseen. Oikean arvon löydätte kappaleesta
TEKNISET TIEDOT.
Vialliset sulakkeet tulee ehdottomasti korvata oikean arvoisilla
sulakkeilla! Oikean arvon löydätte kappaleesta “TEKNISET TIEDOT”.
Verkkoliitäntä suoritetaan mukanatoimitetulla verkkokaapelilla
kylmälaiteliitäntään. Verkkokaapeli on edellytettyjen turvallisuus-
määräystenmukainen.
Huomioikaa, että kaikkien laitteiden tulee ehdottomasti olla
maadotettuja. Oman turvallis uutenne vuoksi ei laitteiden tai
verkkokaapelien maadoitusta saa missään tapauksessa poistaa tai
tehdä tehottomaksi. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.
Huomio!
Haluaisimme muistuttaa, että suuret äänenvoimakkuudet voivat
vahingoittaa kuuloa ja/tai rikkoa kaiuttimen. Käännä pääteasteen
molemmat äänenvoimakkuussäätimet vasempaan vasteeseen
asti, ennen kuin kytket laitteen toimimaan. Huolehdi aina
tarkoituksenmukaisesta äänenvoimakkuudesta.
1.1.3 Online-rekisteröinti
Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian
sen ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa http://behringer.com ja lue
takuuehdothuolellisesti.
Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaa-maan sen
mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen. Josliike
sijaitsee kaukana, voit kääntyä myös suoraan sivukonttorimme puoleen.
Haaraliikkeidemme yhteystiedot löydät laitteen alkuperäispakkauksessa
olevasta luettelosta (Global Contact Information/European Contact Information).
Jospakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, käänny lähimmän
maahantuojan puoleen. Yhteystiedot löydät Support-sivuilta Internet-
osoitteesta http://behringer.com.
Laitteen ja sen ostopäivän rekisteröinti sivustoon helpottaa takuukäsittelyä.
Kiitos yhteistyöstäsi!!
6 REFERENCE AMPLIFIER A500 Käyttöohje
2. Käyttöelementit
2.1 Etusivu
(2) (3) (4) (5)
(1)
Kuva 2.1: Etusivulla olevat käyttölaitteet
(1) POWER-kytkimellä otetaan A500 käyttöön. POWER-kytkimen tulee olla
asennossa “Pois päältä” (ei painettuna) laitetta sähköverkkoon liitettäessä.
POWER-valodiodi syttyy palamaan heti kun kytket laitteen päälle.
Huomatkaa: POWER-kytkin ei poispainettaessa irrota laitetta täysin
sähköverkosta. Irrottakaa kaapeli siksi pistorasiasta, kun laite on
pidempään käyttämättä.
On suositeltavaa kytkeä pääteasteet aina päälle kytkentäketjun
viimeisinä jäseninä, koska monet muut signaalireitillä olevat laitteet
kehittävät päällekytkettäessä voimakkaita impulsseja, jotka saapuvat
sitten vastaavasti vahvistettuina kaiuttimiin ja saattavat vahingoittaa
kaiuttimia. Samoin tulisi pääteasteet sammuttaa myös aina
ensimmäisinä ketjussa.
(2) Kussakin kanavassa on äänenvoimakkuuden säädin, jolla voit säätää A500: n
lopullisen vahvistustehon. Molempien äänenvoimakkuuden säätimien
tulisi olla käännettyinä aivan vasemmalle, kun kytket laitteen päälle tai
pois. Jos ennen käynnistystä nimittäin jo sattuu laitteeseen tulemaan
ottosignaali, niin tästä ei aiheudu ikäviä yllätyksiä, kun äänenvoimakkuus
onnollasäädöllä.
(3) PROT-valodiodi syttyy palamaan, kun suojakytkentä on kytkenyt kaiuttimen
antosignaalin mykäksi. Kytke A500 viipymättä pois päältä, jos näin tapahtuu.
Suojakytkentä toimentuu, kun vahvistin kuumenee liikaa. Anna A500:n
siis jäähtyä hieman, ennen kuin kytket sen jälleen toimimaan.
Tarkasta lisäksi, onko jäähdytyslevyillä riitvästi tilaa, jotta ne voivat
suorittaa tehtävänsä.
(4) A500:n erittäin tarkat tehonnäyttöinstrumentit ilmoittavat jatkuvasti
pääteasteesi modulointiasteen.
(5) CLIP-valodiodi syttyy palamaan, kun signaalintaso ylimoduloi pääteastetta,
josta voi aiheutua kuultavaa säröilyä. Alenna tässä tapauksessa ottotasoa
sopivalle tasolle, kunnes valodiodi ei enää pala.
Jos CLIP-valodiodi palaa kuitenkin jatkuvasti, tarkasta kaiuttimiin
johtavat liitäntäjohdot, koska kaiutinantoliitännässä saattaa silloin
olla oikosulku.
2.2 Takasivu
(13)
(8)
(9) (10) (11) (12) (6)(7)
Kuva 2.2: Takasivulla olevat käyttölaitteet ja liitännät
7 REFERENCE AMPLIFIER A500 Käyttöohje
(6) CHANNEL INPUT 1 (MONO). Liitä tähän se signaalinlähde,
jonkaantosignaaleja haluat vahvistaa A500-laitteella.
Käytä aina vain yhtä kolmesta ottoliitäntäholkista!
Liitä tähän siis yksi sekoituspöytäsi, Hi-Fi-esivahvistimesi tai muun
signaalilähteen antoliitännöistä.
Hyllykkö-sekoituspöytämme EURORACK PRO RX1602 tarjoaa kahdeksalla
symmetrisellä stereokanavalla, joita voidaan käyttää myös monona,
ihanteelliset mahdollisuudet sovittaa tasot ja kytkeä valitut lähteet.
Liitännät molempia kanavia varten on varustettu rengaspinni-, XLR- ja
6,3-mm-stereojakkipistokeholkein. Rengaspinniottoliitännät on suunniteltu
sellaisten laitteiden antoliitäntöihin liittämistä varten, jotka antavat
epäsymmetrisen signaalin -10 dBV linjavoimakkuudella. Koska nämä
ottoliitännät ovat muita herkempiä, voit liittää tähän suoraan esim. jopa
CD-soittimen tai DAT-tallentimen. Mutta tämä ottoliitäntä sopii tietysti
myös sekoituspöytien tms. liittämiseen.
XLR- ja 6,3-mm-stereojakkipistokeliitännät on kytketty symmetrisesti,
mutta niitä voi luonnollisesti käyttää myös epäsymmetrisesti.
Näidenherkkyys on +4 dBu (katso myös lukua 4).
Periaatteessa tulisi mieluummin suosia symmetristä käyttöä, koska se ei ole
niin altis häiriöille.
Ottoliitäntöjä ei turvallisuussyistä saa käyttää samanaikaisesti.
Jos kuitenkin rengaspinni- ja jakkipistokeliitännät ovat yhtä aikaa
käytössä, niinrengaspinniottoliitäntä on etusijalla ja toinen signaali
kytketäänmykäksi.
Jos haluat käyttää A500-laitetta monoliitoskytkennällä,
käytä ainoastaan yhtä kanavan 1 ottoliitännöistä!
(7) CHANNEL INPUT 2. Nämä ovat A500:n kanavan 2 ottoliitännät.
(8) STEREO/BRIDGED MONO-vaihtokytkimellä voit vaihdella A500:n yhdestä
käyttötavasta toiseen.
Kytke A500 pois päältä käyttäen POWER-katkaisinta, ennen kuin
vaihdat käyttötapaa. Irroita tai liitä myös kaiuttimien johdot
ainoastaan kun laite on sammutettu!
(9) OUTPUT 1, OUTPUT 2 ja BRIDGED MONO: Nämä ovat
A500:n kaiutinantoliitännät 6,3-mm-monojakkipistokkeelle.
Käytämonoliitoskäytössä ainoastaan antoliitäntää BRIDGED MONO.
Muista, että stereokäytössä kunkin kanavan pienin kuormaimpedanssi
on 4 ohmia. Monoliitoskäytössä tulee liittää kaiutin, jonka impedanssi
on vähintään 8 ohmia.
(10) Jakkipistokeholkkien sijaan voit käyttää myös johtopinteitä kaiutinjohtojen
liittämiseen. Huolehdi siitä, että monoliitoskäytössä kaiutin liitetään - kuten
laitteessa näytetään - molempiin keskellä oleviin liitäntöihin.
(11) SULAKKEEN PIDIN/JÄNNITTEEN VALINTA. Ennen laitteen kytkemistä
verkkoon tulee tarkistaa, että jännitenäytön arvo vastaa paikallista
verkkojännitettä. Sulaketta vaihdettaessa tulee ehdottomasti käyttää
saman tyyppistä sulaketta. Joissakin laitteissa voidaan sulakkeen
pidin asettaa kahteen asentoon ja näin valita 230 V ja 120 V välillä.
Huomatkaa:jos haluatte käyttää laitetta Euroopan ulkopuolella
120 V:lla, tulee laite asentaa suuremmalle sulakearvolle.
(12) Verkkoliitäntä tapahtuu IEC-kylmälaiteholkin avulla. Sopiva verkkokaapeli
kuuluu toimituslaajuuteen.
(13) SARJANUMERO.
3. Käyttöesimerkkejä
3.1 Stereokäyttö
Tässä käyttötavassa toimivat pääteasteen molemmat kanavat toisistaan
riippumatta erillisiä ottosignaaleja käyttäen. Antoliitäntöihin tulee liittää
passiiviset kaiutinkaapit, parhaiten korkealaatuiset studiomonitorit, kuten esim.
BEHRINGER TRUTH B2031P. Kytke STEREO/BRIDGED MONO-katkaisin (8)STEREO”-
asentoon, kun haluat toimentaa tämän käyttötavan.
Kytke A500 pois päältä käyttäen POWER-katkaisinta, ennen kuin
vaihdat käyttötapaa.
Huomaa, että stereokäytössä pienin kuormaimpedanssi on 4 ohmia
kanavaa kohti.
XENYX 2222FX
Ctrl. Room out
Input
Channel 1
REFERENCE AMPLIFIER A500
Input
Channel 2
TRUTH B2031P
R
L
Kuva 3.1: A500 stereokäytössä
Muita esimerkkejä:
• Kaksi toisistaan riippumatonta monosignaalia, esim. soittimen signaali ja
monitorin sekoitus.
• Bi-Amp-käyttö, jossa bassot ovat kanavalla 1 ja korkeat äänet kanavalla 2.
8 REFERENCE AMPLIFIER A500 Käyttöohje
3.2 Monoliitoskäyttö
Tässä käyttötavassa molempien kanavien jännitteet yhdistetään ja
johdetaan yhteen kaiuttimeen. Tästä seuraa yhden kanavan jännitteen
kaksinkertaistuminen, huipputehon nelinkertaistuminen sekä jatkuvan
antotehon nousu noin kolminkertaiseksi. Monoliitoskäytössä kanava 1 käyttää
ottoliitäntää ja Gain-säädintä. Kanavan 2 käyttölaitteita ei käytetä lainkaan tässä
käyttötavassa. HUOMIO: Jotta vältytään sisäisen vaiheenkäännön aiheuttamilta
pyyhinnöiltä, tulee kanavan 2 GAIN-säädin kääntää vasemmalle vasteeseen asti!
Käytä tätä käyttötapaa, jotta molempien kanavien teho on yhden 8 ohmin
kuormituksen käytettävissä. Kytke tätä varten STEREO/BRIDGED MONO-katkaisin
(8) asentoon “BRIDGED MONO”.
Liitä kaiutin ainoastaan BRIDGED MONO-holkkiin (9) tai molempiin keskellä
oleviin liitospinteisiin (10).
Kytke A500 pois päältä käyttäen POWER-katkaisinta, ennen kuin
vaihdat käyttötapaa.
Huomaa, että monoliitoskäytössä pienin kuormaimpedanssi on
4 ohmia kanavaa kohti.
BB410
Input
Channel 1
BASS V-AMP PRO
Bass
REFERENCE AMPLIFIER A500
Kuva 3.2: Monoliitoskäyt
Jos pääteastetta ylimoduloidaan pitemmän aikaa, niin vahvistin
voi kytkeytyä mykäksi muutaman sekunnin ajaksi. Huolehdi aina
sopivasta äänenvoimakkuuden tasosta ylimoduloinnin välttämiseksi.
Varotoimenpiteet monoliitoskäytön aikana
A500:n antoliitäntöjen välillä on antojännite, jonka voimakkuus
voi olla jopa 60 V RMS. Suorita sen vuoksi ehdottomasti kaikki
varotoimenpiteet liittäessäsi kaiuttimen.
Monoliitoskäyttö asettaa suuret vaatimukset vahvistimelle ja
kaiuttimille. Liiallinen ylimodulointi saattaa johtaa vahvistimen
mykistymiseen tai kaiuttimien vahingoittumiseen. Varmista
ehdottomasti, että kaiuttimesi (vähintään 8 ohmia) ja sen johdot
pystyvät käsittelemään näin suurta tehoa.
4. Asennus
4.1 Asentaminen hyllykköön
REFERENCE AMPLIFIER A500 sopii asennettavaksi 19"-hyllykköön ja tarvitsee tilaa
2 korkeusyksikköä. Käytä etusivun asennukseen 4 kiinnitysruuvia aluslevyjen
kera. Tue myös vahvistimen takasivu, varsinkin jos laitetta siirretään käytössä
paikasta toiseen. Varmista, että hyllykköön pääsee riittävästi viileätä ilmaa,
erityisesti jos muutkin laitteet kehittävät myös lämpöä. Vahvistimenpainon
vuoksi suosittelemme asentamaan sen alas hyllykköön. Jos hyllykköön
asennetaan useampia pääteasteita, tulee laitteitten väliin jättää hieman tyhjää
tilaa (n. 1 korkeusyksikkö), jotta riittävä jäähdytys on taattu.
A500 on varustettu kotelon sivuosissa olevilla suurilla
jäähdytyslevyillä, jotka takaavat turvallisen käytön. Älä koskaan
tuki näiden jäähdytyslevyjen ilmansaantia, sillä kuumuus
vahingoittaa rakenneosia. Pääteasteen suojakytkentä estää tosin
sen vahingoittumisen liian korkeiden sisällä vallitsevien lämpötilojen
vuoksi, mutta jos suojakytkentä laukeaa usein, tulee silti tarkastaa
pääteasteen ja johtoliitäntöjen asennuspaikka.
4.2 Liitännät
Ottoliitännät
Jos haluat käyttää XLP-liitäntöjä epäsymmetrisiin ottosignaaleihin, liitä XLR-
pistokkeen käyttämätön pinni (pinni 3) massaliitäntään. Monojakkipistokkeisiin
ei tarvitse tehdä mitään muutoksia (katso myös lukua 4.3).
Mikäli havaitset häiriösignaaleja kuten rahinaa tai suhinaa,
on suositeltavaa irroittaa vahvistimen ottoliitäntä lähteestä. Täten voit
todeta, tulevatko häiriöäänet sen edelle kytketyistä laitteista.
Huolehdi ehdottomasti siitä, että molempien kanavien vahvistus on
säädetty alas ennen käyttöönottoa (aäänenvoimakkuudensäädin
vasempaan vasteeseen), koska muuten kaiuttimesi saattaa vaurioitua.
Antoliitännät
A500 on varustettu useammilla antoliitännöillä: kaksi 6,3-mm-monojakkiholkkia
ja kaksi paria kosketusvarmistettua ruuvipinnettä. Molempien yksittäisille
kanaville tarkoitettujen 6,3-mm-monojakkiholkkien lisäksi siinä on vielä yksi
erillinen 6,3-mm-jakkiantoliitäntä monoliitoskäyttöä varten.
Käytä mahdollisimman lyhyitä, suuriläpimittaisia kaiutinjohtoja,
jotta tehonhäviöt pysyvät alhaisina. Älä vedä antojohtoja
ottojohtojen viereen.
Liitäntäpinteitä käytettäessä tulee huolehtia siitä, ettei johdonpään eristettä
ole poistettu liian pitkälti ja että johdonpää viedään kokonaan sisään ilman että
paljasta johtoa jää näkyviin. Johdon pinnekengissä tulee olla eristetyt pinteet
sähköiskuvaaran välttämiseksi. Monoliitoskäytössä tulee käyttää molempia
keskellä olevia liitäntäpinteitä. Huolehdi myös siitä, että napaisuus on oikein.
HUOMIO! Jos liitäntäpinteissä näkyy paljasta johdonpäätä,
ei vahvistinta tule käyttää, koska tästä aiheutuu sähköiskun vaara.
Verkkoliitän
Liitä A500 ainoastaan oikeanvahvuiseen verkkojännitteeseen, joka on
merkitty laitteeseen. Liittäminen väärään verkkojännitteeseen saattaa
vahingoittaa vahvistintasi (katso myös lukua 2, kohtaa [11] VAROKKEENPIDIKE /
JÄNNITTEENVALINTA).
Ennen kuin kytket laitteen päälle, tarkasta kaikki johtoliitännät ja käännä
vahvistusteho nollaan.
9 REFERENCE AMPLIFIER A500 Käyttöohje
4.3 Audioliitännät
Eri sovelluksille tarvitsette useita erilaisia kaapeleita ja johtoja.
Seuraavissakuvissa selvitetään, kuinka nämä kaapelit ja johdot tulee liittää.
Varmistakaa, että käytätte ainoastaan korkealaatuisia kaapeleita ja johtoja.
output
For unbalanced use, pin 1 and pin 3
have to be bridged
1 = ground/shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)
input
12
3
1
2
3
Balanced use with XLR connectors
Kuva 4.1: XLR-liitännät
strain relief clamp
sleeve
tip
sleeve
(ground/shield)
Unbalanced ¼" TS connector
tip
(signal)
Kuva 4.2: 6,3-mm-monojakkipistoke
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
For connection of balanced and unbalanced plugs,
ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.
Balanced ¼" TRS connector
ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)
Kuva 4.3: 6,3-mm-stereojakkipistoke
shield
sleevesleeve
tip tip
Kuva 4.4: Epäsymmetrinen liitäntä rengaspistokeliitäntäjohdolla
10 REFERENCE AMPLIFIER A500 Käyttöohje
5. Tekniset Tied
Output Power
RMS Power
Stereo Mode (both channels driven)
8 Ω / 1 kHz @ 1 % THD 125 W
4 Ω / 1 kHz @ 1 % THD 185 W
Bridged Mono
8 Ω / 1 kHz @ 1 % THD 375 W
Peak Power
Stereo Mode (both channels driven)
8 Ω / 1 kHz 175 W
4 Ω / 1 kHz 300 W
Bridged Mono
8 Ω / 1 kHz 600 W
Input Sensitivity 1.64 V
Distortion <0.01 %
Frequency Response 20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB
Voltage Gain: 26 dB
Damping Factor > 220 @ 8 Ω
Input impedance 10 kΩ unbalanced, 20 kΩ balanced
Signal-to-Noise >100 dBA
Controls
Front POWER switch
GAIN control (channel 1 and 2)
Rear MODE switch
Indicators
POWER Blue LEDs
CLIP (per channel) Red LEDs
PROT (per channel) Yellow LEDs
SIGNAL (per channel)
-30 dB ~ -6 dB Green LEDs
SIGNAL (per channel)
-3 dB; 0 dB Yellow LEDs
Connectors
Inputs Balanced XLR, ¼" TRS , RCA
Outputs ¼'' TS connectors and ”touch-proof
binding posts
Circuit protection
Cooling Convection-type
Amplier protection Short circuit and overload
Output circuit type Class AB
Power supply / Voltage (Fuses)
USA / Canada 120 V~, 60 Hz (T 10 A H 250 V)
UK / Australia 240 V~, 50 Hz (T 5 A H 250 V)
Europe 230 V~, 50 Hz (T 5 A H 250 V)
Japan 100 V~, 50-60 Hz (T 10 A H 250 V)
Power consumption 660 W
Mains connector Standard IEC receptacle
Dimensions/Weight
Dimensions (H x W x D) 482.6 x 257.5 x 101.6 mm
19 x 10.14 x 4"
Weight 19.4 Ibs / 8.8 kg
BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset
suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset tiedot ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista
tiedoista ja kuvauksista.
We Hear You
/