Behringer AT108 Omaniku manuaal

Bränd
Behringer
Mudel
AT108
Tüüp
Omaniku manuaal
Käytohje
ULTRACOUSTIC AT108
Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplier with
VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker
2 ULTRACOUSTIC AT108 Käyttöohje
Kiittää te
Onnittelut! ULTRACOUSTIC AT108 on huipputasoinen akustisten soittimien
vahvistin. Vahvistin on pienikokoinen, ja se antaa samanlaisen soundin kuin
perinteiset putkivahvistimet. AT108 on kehitetty erityisesti harjoittelua
varten. Vahvistinta voidaan käyttää monipuolisesti, sillä sen ylimääräisen
XLR-mikrofoniliitännän avulla akustisiin soittimiin voidaan liittää mikrofoni ja
vahvistinta voidaan käyttää myös lauluvahvistimena.
Sisällysluettelo
Kiittää te .......................................................................... 2
Tärkeitä turvallisuusohjeita .......................................... 3
Juridinen Peruutus ......................................................... 3
1. Johdanto ..................................................................... 4
1.1 Ennen kuin aloitat .............................................................. 4
1.1.1 Toimitus ........................................................................... 4
1.1.2 Käyttöönotto ................................................................. 4
1.1.3 Online-rekisteröinti ...................................................... 4
2. Kaapelointiohjeita .................................................... 5
3. Hallintalaitteet .......................................................... 6
4. Audioliitännät ............................................................ 7
5. Tekniset Tied .............................................................. 8
3 ULTRACOUSTIC AT108 Käyttöohje
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
JURIDINEN PERUUTUS
Varoitus
Symbolilla merkityissä päätteissä
sähkövirran voimakkuus on niin korkea,
että ne sisältävät sähköiskun vaaran. Käytäainoastaan
korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia
kaiutinjohtoja, joissa on ¼"TS-liittimet valmiiksi
asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten
teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön toimesta.
Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan
mukana seuraavissa liitteissä olevista
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
Luekäyttöohjeet.
Varoitus
Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta
(tai taustasektion kantta) tule poistaa.
Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia.
Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.
Varoitus
Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai
kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen
päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten maljakoita.
Varoitus
Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu
ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan
käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun
tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa
kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain
alanammattihenkilö.
1. Lue nä mä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten
lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien
laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä.
Leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu
pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen
aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti
pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä
kohdasta, jossa verkkojohto tulee uloslaitteesta.
11. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.
12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä
pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava
sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään
millointahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksiä/lisälaitteita.
14. Käytä ainoastaan
valmistajan mainitseman
tai laitteen mukana
myydyn cartin,
seisontatuen, kolmijalan,
kan-nattimen tai
pöydän kanssa. Cartia
käytettäessä tulee cart/
laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta
itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta
vältyttäisiin.
15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja
laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon
ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kunlaite
on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai
–pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt
nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle
tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on
päässytputoamaan.
17. Tuotteen oikea hävitys:
Tämäsymboli osoittaa, että
tuotetta ei WEEE-direktiivin
(2002/96/EY) ja paikallisen
lain mukaan saa hävittää
kotitalousjätteen mukana.
Tuotetulee toimittaa
valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille
tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisenjätteen
epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa
ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja
elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien
vaarallisten aineiden takia. Kunhävität tuotteen
asianmukaisesti, autat myös tehostamaan
luonnonvarojen käyttöä. Saatlisätietoja
hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista
kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi viranomaisilta,
jätteenkäsittelyviranomaiselta taijätehuoltoyritykseltä.
TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄKERROTUT
TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ.
KAIKKITAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA,
NIIDENOMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSICGROUP EI OTA
VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ,
JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI
OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA
KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN.
VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT
VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ.
MUSICGROUPTUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT
JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJATJA JÄLLEENMYYJÄT
EIVÄT OLE MUSICGROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄHEILLÄ
OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ
MUSICGROUP:IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA
LUPAUKSIA TAI TUOTEESITTELYJÄ.OPAS ON
TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN
OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN
MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI
MEKAANISESTI, MUKAANLUKIEN VALOKOPIOINTI JA
KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄNTARKOITUSTA
VARTEN, ILMANMUSICGROUPIPLTD.:N AIEMPAA
KIRJALLISTALUPAA.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2013 MUSICGroupIPLtd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
4 ULTRACOUSTIC AT108 Käyttöohje
1. Johdanto
VTC Virtual Tube-kytkentä
Erikoiskehitteinen VTC Virtual Tube-kytkentä antaa klassisten putkivahvistimien
ainutlaatuisen vintage-soundin.
Jam it!
AT108-vahvistin sopii loistavasti harjoittelukäyttöön, sillä siinä on
CD-soitinliitäntä, jonka ansiosta voit jammailla helposti lempilevyjesi tahtiin.
Joshaluat pitää musiikin äänettömällä, voit kuunnella levyjä kuulokkeiden
avulla. Esimerkiksi BEHRINGER HPS3000 -kuulokkeet soveltuvat tähän
tarkoitukseen mainiosti.
Elinikäinen kumppani!
ULTRACOUSTIC AT108-vahvistimen elektroniikka on sijoitettu hyvin suojaavan
ja lujatekoisen teräslevyn alle. Kotelo on laadukasta puuta, ja se on verhoiltu
kestävällä vinyylillä. AT108 ei jätä sinua pulaan kovassakaan lavakäytössä.
Seuraavan ohjeiston tarkoituksena on tutustuttaa sinut
käyttöelementteihin, jotta oppisit tuntemaan laitteen kaikki
toiminnot. Kun olet lukenut käyttöohjeen huolella läpi, säilytä se
voidaksesi lukea sitä tarvittaessa yhä uudelleen.
HUOMIO!
Haluamme huomauttaa, että korkeat äänen-voimakkuudet
saattavat vahingoittaa kuuloa ja/tai vaurioittaa kuulokkeitasi.
Ole hyvä ja käännä kaikki äänenvoimakkuussäätimet nollaan
(vasempaan vasteeseen), ennen kuin kytket laitteen päälle.
Huomioi aina sovelias äänenvoimakkuus.
1.1 Ennen kuin aloitat
1.1.1 Toimitus
AT108 on tehtaalla pakattu huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi.
Mikäli pakkauslaatikossa tästä huolimatta näkyy vaurioita, tarkasta laite heti
ulkoisten vaurioiden varalta.
Älä lähetä laitetta mahdollisessa vauriotapauksessa takaisin
meille, vaan ilmoita asiasta ehdottomasti ensin laitteen myyjälle
ja kuljetusyritykselle, sillä muutoin kaikki vahingonkorvausvaateet
saattavat raueta.
Käytäthän aina alkuperäistä pakkauslaatikkoa säilyttäessäsi tai
lähettäessäsi laitetta, jotta vältyt mahdollisilta vahingoilta.
Älä koskaan anna lapsien käsitellä laitetta tai pakkausmateriaalia
ilman valvontaa.
Huolehdithan pakkausmateriaalin ympäristö-
ystävällisestä hävittämisestä.
1.1.2 Käyttöönotto
Huolehdi riittävästä ilmansaannista, äläkä sijoita laitetta lämmitinten lähelle,
jotta se ei ylikuumenisi.
Muista, että kaikki laitteet on ehdottomasti maadoitettava.
Oman turvallisuutesi vuoksi sinun ei pidä missään tapauksessa
poistaa laitteiden tai verkkokaapelien maadoitusta tai tehdä sitä
tehottomaksi. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.
1.1.3 Online-rekisteröinti
Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian
sen ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa http://behringer.com ja lue
takuuehdothuolellisesti.
Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaa-maan sen
mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen. Josliike
sijaitsee kaukana, voit kääntyä myös suoraan sivukonttorimme puoleen.
Haaraliikkeidemme yhteystiedot löydät laitteen alkuperäispakkauksessa
olevasta luettelosta (Global Contact Information/European Contact Information).
Jospakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, käänny lähimmän
maahantuojan puoleen. Yhteystiedot löydät Support-sivuilta Internet-
osoitteesta http://behringer.com.
Laitteen ja sen ostopäivän rekisteröinti sivustoon helpottaa takuukäsittelyä.
Kiitos yhteistyöstäsi!
5 ULTRACOUSTIC AT108 Käyttöohje
2. Kaapelointiohjeita
Kuvissa 2.1 ja 2.2 näytetään, miten akustinen kitara ja mikrofoni
liitetäänvahvistimeen.
Voit kokeilla erilaisia efektejä efektipedaalin avulla (esim. BEHRINGERXV-AMP)
liittämällä vain kitaran suoraan efektilaitteen tuloon (Input).
Efektilaitteenlähdön (Output) ja vahvistimen tulon välille tarvitaan tällöin
toinenkaapeli.
Jos käytössäsi on elektroninen viritin, se on kytkettävä efektilaitteen eteen,
jottaefektisignaali ei vaikuttaisi virittimen toimintaan.
X V-AMP: lisäviritintä ei tarvita.
Vahvistimen kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun asetat
pistokkeen kuulokeliitäntään ( 9 ) .
Microphone
Acoustic guitar
Headphone
Output
X V-AMP
BEHRINGER ULTRATONE AT108
HPS3000
CD player
PEDAL
CONFIGURE
BASS EQ PRESENCE
GAIN
2
ND
FUNCTION
COPY
/ VOLUME
ADJUST
BYPASS/TUNER
1
2
3
4
Input
Instrument
input
CD input
Mic input
Kuva 2.1: ULTRACOUSTIC AT108 ja esimerkkikokoonpano.
Kuvassa 2.2 on ehdotus siitä, kuinka voit vahvistaa AT108-vahvistimen soundia
laululaitteiston tai pienen PA-laitteiston avulla. Näin voit käyttää vahvistinta
live-esiintymisissä tai bändin kanssa harjoitellessa.
EP2000
EUROLIVE B1520 PRO
XENYX 2222FX
Acoustic guitar
Output
X V-AMP
BEHRINGER ULTRATONE AT108
PEDAL
CONFIGURE
BASS EQ PRESENCE
GAIN
2
ND
FUNCTION
COPY
/ VOLUME
ADJUST
BYPASS/TUNER
1
2
3
4
Headphone
Main
Outputs
Instrument
input
Input
Kuva 2.2: Live-kokoonpano
6 ULTRACOUSTIC AT108 Käyttöohje
3. Hallintalaitteet
(3) (4) (5) (6) (7) (8)(2)(1) (9) (10)
Kuva 3.1: Laitteen etuosan hallintalaitteet
(1) MIC INPUT-merkinnällä varustettu liitäntä on symmetrinen
XLR-mikrofonitulo.
(2) INSTR(UMENT) INPUT-liitäntään voit kytkeä soittimen. Käytä tavallista
kaupoissa myytävää 6,3 mm:n mono- jakkikaapelia.
(3)
MIC VOL(UME)-säätimellä voit säätää mikrofonikanavanäänenvoimakkuutta
(4) INSTR(UMENT) VOL(UME)-säätimellä voit säätää
soitinkanavanäänenvoimakkuutta.
(5) CD INPUT-liitäntään voit kytkeä CD-soittimen, dekin tai kannettavan
CD- tai MD-soittimen. Näin voit kuunnella esimerkiksi musiikkia tai
kitaransoiton oppimateriaalia sisältäviä CD-levyjä erittäin helposti ja
harjoitellasamanaikaisesti.
Liitäntä on 6,3 mm:n stereojakkiliitäntä. Jos CD-soittimessasi on vain
Cinch-lähtöjä, tarvitset lisäksi sovitinkaapelin. Sovittimia ja sovitinkaapeleita
myydään musiikkiliikkeissä. Luvun 4. “Audioliitännät” kuvassa 4.4 on kuva
sovittimesta. Voit käyttää myös monokaapelia (kuva 4.5) vahvistinta tai
CD-soitinta vahingoittamatta.
(6) LOW-säätimellä voit nostaa tai laskea matalia taajuuksia.
(7) MID-säätimellä voit nostaa tai laskea keskitaajuuksia.
(8) HIGH-säätimellä voit säätää korkeita taajuuksia. Näin voit määrittää,
miten“terävä” soittimesi soundi on.
(9) HEADPHONES-liitäntään voit kytkeä kuulokkeet. Kuulokeliitäntää
käyttäessäsi kaiutin on äänettömässä tilassa.
Kuulokelähdön signaali voidaan toistaa myös mikserin tai
laululaitteiston kautta. Liitä tätä varten AT108-vahvistimen
kuulokelähtö mikserin (esim. BEHRINGER EURORACK UB1222FX-PRO)
Line- tuloon (LINE IN). Käytä apuna monojakkikaapelia.
Jos äänenvoimakkuus nousee liian suureksi, joissain kaiuttimissa voi
esiintyä äänen säröilyä. Kierrä kyseistä äänenvoimakkuuden säädintä
hieman pienemmälle, kunnes ääni kuuluu kuulokkeista säröttä.
(10) POWER-kytkimellä AT108-vahvistin kytketään päälle. POWER-kytkimen on
oltava kytkettynä pois päältä, kun liität laitteen sähköverkkoon.
Huomaa: Kun POWER-kytkin kytketään pois päältä, laite ei kytkeydy
kokonaan irti sähköverkosta. Kytke laite irti verkosta poistamalla
verkko- tai laitepistoke pistorasiasta. Varmista laitetta asentaessasi,
että verkko- ja laitepistoke ovat virheettömässä kunnossa. Jos laite on
pitkään käyttämättömänä,poista verkkopistoke pistorasiasta.
(11)
Kuva 3.2: Takasivu: sarjanumero.
(11) SARJANUMERO.
Kaikkia säätöjä koskee seuraava: Soittimen tai mikrofonin oma ääni muovaa
soinnin omalla luonnollisella tavallaan. Sen vuoksi voimme antaa vain laitteen
käyttöönottoa helpottavia vinkkejä.
Useimmat kitarat soivat parhaiten, kun kitaran äänenvoimakkuuden
ja -sävyn säädin on asetettu mahdollisimman suureen arvoon.
Kokeile kaikkia säätimiä, jotta saat kokemusta laitteen käytöstä ja jotta voit
muuttaa ääntä haluamallasi tavalla. Monilla kokeneilla muusikoilla on tapana
kirjoittaa hyväksi havaitut säädöt muistiin tai merkitä ne vahvistimeen tarroilla.
Näin oikea säätö löytyy aina salamannopeasti.
7 ULTRACOUSTIC AT108 Käyttöohje
4. Audioliitännät
BEHRINGER ULTRACOUSTIC AT108 -vahvistimen tulot ja lähdöt ovat 6,3mm:n
jakkiliitäntöjä XLR-mikrofonituloon asti. Tarkemmat tiedot luvussa 5
“TeknisetTied”. Lisätietoja vahvistimen kaapeloinnista on myös kuvissa 2.1 ja 2.2.
Huomaa, että kaikkien laitteiden tulee ehdottomasti olla
maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi ei laitteiden tai
verkkokaapelin maadoituksia tule missään tapauksessa poistaa tai
tehdä tehottomaksi!
strain relief clamp
sleeve
tip
sleeve
(ground/shield)
Unbalanced ¼" TS connector
tip
(signal)
Kuva 4.1: Monojakkiliittimen kaapelointi INSTRUMENT INPUT-liitäntää varten
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
¼" TRS headphones connector
ring
right signal
tip
left signal
Kuva 4.2: Stereojakkiliittimen kaapelointi kuulokkeita ja CD INPUT-liitäntää varten
output
For unbalanced use, pin 1 and pin 3
have to be bridged
1 = ground/shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)
input
12
3
1
2
3
Balanced use with XLR connectors
Kuva 4.3: XLR-liitännät
R
L
R
L
ring
tip
sleeve
tip
tip
sleeve
sleeve
Kuva 4.4: Sovitinkaapeli, stereo
sleevesleeve
tiptip
Kuva 4.5: Sovitinkaapeli, mono
8 ULTRACOUSTIC AT108 Käyttöohje
5. Tekniset Tied
Audiotulot
Kitaratulo Liitäntä 6,3 mm:n monojakkiliitäntä
Mikrofonitulo Liitäntä XLR, symmetrinen
CD-tulo Liitäntä 6,3 mm:n stereojakkiliitäntä
Audiolähtö
Kuulokelähtö Liitäntä 6,3 mm:n stereojakkiliitäntä
Järjestelmätiedot
Pääteasteen teho 15 wattia
Kaiutin
Tyyppi 8" Dual-Cone-kitara-kaiutin
Impedanssi 4 Ω
Kuormitettavuus 20 wattia
Virran Syöttö
Verkkojännite
Eurooppa 230 V~, 50 Hz
Englanti/Australia 230 V~, 50 Hz,
Kiina 220 V~, 50 Hz
USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
Japani 100 V~, 5060 Hz
Mitat/Paino
Mitat (K x L x S) n. 322 x 357 x 162 mm
(n. 13 ⁄ x 14 ⁄ x 6 ⁄")
Paino n. 5,3 kg (n. 11,7 lbs)
BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset
suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset Tied ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista
tiedoista ja kuvauksista.
We Hear You
/