Dometic Saneo B, Saneo C, Saneo BLP, Saneo CLP, Saneo BS, Saneo CS, Saneo BW, Saneo CW Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Kassettetoilet
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . 3
Kassettoalett
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kassettoalett
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kasettikäymä
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
DA
SV
NO
FI
Saneo
®
B, Saneo
®
C,
Saneo
®
BLP, Saneo
®
CLP,
Saneo
®
BS, Saneo
®
CS,
Saneo
®
BW, Saneo
®
CW
DA
Saneo B, Saneo C
3
For din sikkerhed
!
A
FORSIGTIG!
Opbevar sanitære tilsætningsstoffer, så børn ikke har adgang til
dem.
VIGTIGT!
Rengøringsmidler til toilettet må hverken indeholde chlor eller
alkohol!
Ryst ikke kassettetanken ikke kraftigt.
Rengør ikke kassettetanken indvendig med en højtryksrenser.
Hæng ikke kassettetanken på en cykel eller et andet køretøj
ved transport.
Anvend ikke frostbeskyttelsesmidler. Disse midler kan
beskadige kassettetoilettet.
Anvend ikke politur til rengøringen.
Saneo B
Saneo C
Saneo BLP
Saneo CLP
Saneo BS
Saneo CS
Saneo BW
Saneo CW
DA
Saneo B, Saneo C
4
Indholdsfortegnelse
1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Henvisninger til denne vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Beskyttelses af ophavsret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Forklaring af de anvendte symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5 Begrænsning af ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.6 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7 Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.8 Reservedele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.9 Overensstemmelseserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.10 Sanitære tilsætningsstoffer fra Dometic. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.11 Miljøhenvisninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2 Sikkerhedshenvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Korrekt anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Brugerens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Anvendelse af sanitære tilsætningsstoffer. . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4 Arbejder og kontroller på toilettet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 Modelbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1 Modelbetegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2 Toilettets typeskilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.4 Forklaring af komponenterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4 Anvendelse af toilettet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1 Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2 Forberedelse af kassettetanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.3 Fyldning af friskvandstanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.4 Kontrol- og betjeningsenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.5 Intervalskylning (kun som option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.6 Anvendelse af toilettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.7 Tømning af kassettetanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.8 Positionering af toiletsædet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.9 Anvendelse om vinteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.10 Ud-af-drifttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5 Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.1 Rengøring af skylledyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.2 Smøring af skyderstængerne med fedt . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DA
Saneo B, Saneo C Generelt
5
5.3 Smøring af skydertætningen med fedt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.4 Smøring af kassettetætningen med fedt . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.5 Udskiftning af kassettetætningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.6 Rengøring af bajonetlukningen og smøring af
bajonettætningen med fedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.7 Udskiftning af bajonettætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.8 Smøring kassetteudluftningens O-ring med fedt . . . . . . . . . . 37
5.9 Udskiftning af sikringen i betjeningsenheden . . . . . . . . . . . . 37
5.10 Afmontering af betjeningsenheden (væg) . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.11 Udskiftning af hjulene på kassettetanken . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.12 Afmontering/udskiftning af låg og sæde . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.13 Montering/udskiftning af sænkeautomatikken . . . . . . . . . . . . 40
5.14 Reaktion ved fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1 Generelt
1.1 Forord
Med dette kassettetoilet fra Dometic har du foretaget et godt valg. Vi er
overbevist om, at du i enhver henseende vil blive tilfreds med dette toilet. Det
opfylder høje kvalitetskrav og sikrer en effektiv omgang med ressourcer og
energier i hele levetiden – ved produktion, anvendelse og bortskaffelse.
1.2 Henvisninger til denne vejledning
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tager toilettet i
brug.
Denne vejledning giver dig de nødvendige henvisninger til den rigtige
brug af toilettet. Læs især sikkerhedshenvisningerne. Overholdelsen
af henvisningerne og handlingsanvisningerne er vigtig for sikker omgang
med dit toilet og beskytter dig og anlægget mod skader. Det læste skal
være forstået, før du gennemfører en foranstaltning.
Opbevar denne vejledning omhyggeligt i nærheden af toilettet, så det altid
kan anvendes.
DA
Generelt Saneo B, Saneo C
6
1.3 Beskyttelses af ophavsret
Oplysningerne, teksterne og illustrationerne i denne vejledning er beskyttet
af ophavsret og er underlagt de erhvervsmæssige beskyttelsesrettigheder.
Ingen del af denne vejledning må reproduceres, kopieres eller på anden
måde anvendes uden skriftlig tilladelse fra Dometic GmbH, Siegen.
1.4 Forklaring af de anvendte symboler
!
!
A
I
1.5 Begrænsning af ansvar
Producenten påtager sig intet ansvar for skader i følgende tilfælde:
Beskadigelser på produktet på grund af mekanisk påvirkning og over-
spænding
Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
Anvendelse til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen
ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre
død eller alvorlig kvæstelse.
FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre
kvæstelser.
VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medføre materielle skader og
begrænse produktets funktion.
BEMÆRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.
DA
Saneo B, Saneo C Generelt
7
1.6 Garanti
Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du
kontakte din forhandler eller producentens afdeling i dit land (adresser, se
vejledningens bagside).
Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:
En kopi af regningen med købsdato
En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse
1.7 Kundeservice
Dometic tilbyder et kundeservicenet i hele Europa. Autoriserede kunde-
servicesteder kan du finde i internettet på hjemmesiden www.dometic.com.
Angiv altid modellen, produktnummeret, serienummeret og evt. MLC-koden
ved kontakt med kundeserviceafdelingen! Disse informationer findes på
toilettets typeskilt.
1.8 Reservedele
Reservedele kan bestilles hos det pågældende lands kundeserviceafdeling.
Informationer om sanitærtilbehør erfarer du på internettet under
http://www.dometic.com
DA
Generelt Saneo B, Saneo C
8
1.9 Overensstemmelseserklæring
Dometic-produkter svarer til de specificerede egenskaber i henhold til de
pågældende europæiske direktiver.
Den aktuelle overensstemmelseserklæring kan rekvireres direkte hos
Dometic GmbH, Siegen.
DA
Saneo B, Saneo C Generelt
9
1.10 Sanitære tilsætningsstoffer fra Dometic
Med „Dometic CARE“-serien tilbyder Dometic førsteklasses sanitære
tilsætningsstoffer til dit toilet. Disse produkter hjælper til at gøre brugen af
toilettet mere komfortabel og hygiejnisk og kan i tilbehørshandlen.
Dometic POWER CARE TABS (1)
Højeffektivt tilsætningsstof til fækalietanken, nedbryder fækalier og
forhindrer ubehagelig lugt:
kraftigt og billigt
emballeret i selvopløsende folie
kun 1 tab pr. tankfyldning
kan anvendes til alle mobile toiletter
pladsbesparende emballage
mængde pr. dåse: 16 stk.
1
3
1
2
DA
Generelt Saneo B, Saneo C
10
Dometic GREEN CARE TABS (2)
Højeffektivt tilsætningsstof til fækalietanken, nedbryder fækalier og
forhindrer ubehagelig lugt:
kraftigt og miljøvenligt
kun 1 tab pr. tankfyldning
kan anvendes til alle mobile toiletter
pladsbesparende emballage
mængde pr. dåse: 16 stk.
Dometic COMFORT CARE (3)
Specielt, hurtigtopløsende toiletpapir til komfort som hjemme:
hurtigtopløsende
forebygger dermed tilstopninger af toilettet
2-lags
ekstra blødt
gør det nemmere at tømme fækalietanken
mængde pr. pakning: 4 stk.
1.11 Miljøhenvisninger
Anvendelse af sanitære tilsætningsstoffer
Overhold brugsanvisningen på emballagen, når der anvendes sanitære
tilsætningsstoffer.
Bortskaffelse
For at sikre den materielle anvendelse af de genanvendelige emballerings-
materialer skal de afleveres til de almindelige lokale indsamlingssystemer.
Apparatet skal afleveres til en tilsvarende bortskaffelsesvirksomhed, som
sikrer en anvendelse af de genanvendelige dele og korrekt bortskaffelse af
resten.
DA
Saneo B, Saneo C Sikkerhedshenvisninger
11
2 Sikkerhedshenvisninger
2.1 Korrekt anvendelse
Dette toilet er beregnet til installation og anvendelse i fritidskøretøjer som
f.eks. campingvogne og autocampere.
I
2.2 Brugerens ansvar
!
ADVARSEL!
Personer, der betjener dette kassettetoilet, skal være bekendt
med den sikre omgang og kende henvisningerne i denne
betjeningsvejledning.
Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år og derudover af
personer med begrænsede fysiske, sanse- eller mentale evner
eller uden erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller blev
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne, der følger
heraf.
Rengøring og brugerens vedligeholdelse må ikke udføres af
børn uden opsyn.
Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
2.3 Anvendelse af sanitære tilsætningsstoffer
!
FORSIGTIG!
Opbevar sanitære tilsætningsstoffer, så børn ikke har adgang til
dem.
A
VIGTIGT!
Læs brugsanvisningerne på emballagen, før sanitære midler
anvendes til brug og rengøring af toilettet.
I
BEMÆRK
Almindeligt toiletpapir kan tilstoppe toilettet. Anvend
Dometic COMFORT CARE, et specielt, hurtigtopløsende
toiletpapir.
BEMÆRK
Toilettet er dimensioneret til personvægt på maks. 150 kg.
DA
Sikkerhedshenvisninger Saneo B, Saneo C
12
2.4 Arbejder og kontroller på toilettet
Lad fagpersonale udføre vedligeholdelses- og servicearbejder.
Undtagelser
Regelmæssig smøring af tætningerne, der er nævnt i kapitlet „Vedligehol-
delse“ på side 29, med fedt
Afmontering af kassettetætningen
!
FORSIGTIG! Fare for kvæstelser!
Sørg for at forhindre, at toiletskyderen lukkes utilsigtet under
rengøring og smøring.
DA
Saneo B, Saneo C Modelbeskrivelse
13
3 Modelbeskrivelse
3.1 Modelbetegnelse
Eksempel:
Kassettetoilettet Saneo består af et toilet, der er fast installeret i køretøjet, og
en udtagelig kassette, der kan køres, som spildevandstank. Der er adgang
til kassetten udefra gennem en dør. Afhængigt af modellen får toilettet
skyllevandet fra en tank, der er integreret i huset, eller fra friskvandstanken
på køretøjssiden.
Der kan leveres følgende modeludførelser:
Saneo B, Saneo C: fritstående, uden vandtank, uden konsol
Saneo BW, Saneo CS: fritstående, uden vandtank, med konsol
Saneo BW, Saneo CW: fritstående, med vandtank i konsollen
Saneo BLP, Saneo CLP: fritstående, uden vandtank, lav konsol
S = fritstående, uden skyllevandstank, med konsol
W = fritstående med integreret skyllevandstank, med konsol
LP = Low Profile, lav niedrige konsol
Modelserie
Modelvariant
B = Basic med kunststofkumme
C = Comfort med keramikkumme
Saneo B L P
DA
Modelbeskrivelse Saneo B, Saneo C
14
3.2 Toilettets typeskilt
Typeskiltet indeholder alle vigtige data. Dér kan du aflæse modelbetegnel-
sen, produktnummeret og serienummeret. Disse oplysninger har du brug for
ved al kontakt med kundeservice eller bestilling af reservedele. Du finder
typeskiltet i kassettehuset efter udtagning af kassetten.
Pos. Betegnelse
1 Modelnummer
2 Produktnummer
3 Serienummer
1
1
2
3
DA
Saneo B, Saneo C Modelbeskrivelse
15
3.3 Tekniske data
I
Dometic Saneo
Forsyningsspænding: 12 Vg
Strømforbrug: maks. 2 A ved intern pumpe
maks. 10 A ved ekstern pumpe
Mål: se oplysningerne i installationsvejledningen
Driftstemperatur: 0 °C til +50 °C
Kapacitet: 16 l (kassettetank)
7 l (friskvandstank, option)
Kontrolmærke:
N1 10 R – 047317
BEMÆRK
Vandforsyning (pumpe på køretøjssiden):
Toilettet har på køretøjssiden brug for min. 7 l/min ved udgangen
på toilettets slangetilslutning for at sikre en tilstrækkelig skylning
med min. 5 l/min.
1
DA
Modelbeskrivelse Saneo B, Saneo C
16
3.4 Forklaring af komponenterne
Position på
fig. 2, side 16
Betegnelse
1 Niveauvisning/skylning (kontrol- og betjeningsenhed)
2 Konsol
3 Sæde (låg/sæde):
Saneo Comfort-modeller med sænkeautomatik
(„Autoclose“)
Saneo Basic-modeller uden sænkeautomatik
(„Autoclose“-eftermonteringssæt som option)
4 Toiletkumme, kunststof eller keramik
5 Hus til kassettetank
6 Tømningsskyder til toiletkummen
7 Tankdæksel (option: aflåseligt tankdæksel), kun
Saneo BW/CW
8 Integreret friskvandstank, kun Saneo BW/CW
9 Kassettetank
2
DA
Saneo B, Saneo C Anvendelse af toilettet
17
4 Anvendelse af toilettet
4.1 Rengøring
Før den første anvendelse af toilettet anbefaler vi at rengøre toilettet
indvendigt og udvendigt. Anvend en blød klud og lunket vand med et
mildt rengøringsmiddel. Vask derefter overfladerne med rent vand. For
at undgå materialeændringer må du ikke anvende skarpe, kornede eller
bzw. sodaholdige rengøringsmidler (ingen skuremidler).
!
A
I
4.2 Forberedelse af kassettetanken
Før du anvender toilettet første gang:
Åbn servicedøren.
Lås kassettetanken op ved at trykke sikringen (fig. 1 1, side 18) op.
10 Tømningsstuds
11 Skyder på kassetten
12 Udluftningsknap til tømning
13 Håndtag, der kan trækkes ud (kassettetanken kan køres)
14 Servicedør
FORSIGTIG!
Rengøringsmidler til toilettet må hverken indeholde chlor eller
alkohol!
VIGTIGT!
Anvend ikke politur til rengøringen.
BEMÆRK
Anvend et mildt og farveløst rengøringsmiddel til den
regelmæssige rengøring af toiletkummen.
Position på
fig. 2, side 16
Betegnelse
DA
Anvendelse af toilettet Saneo B, Saneo C
18
I
Træk kassettetanken ud. Når den trækkes ud, skal der overvindes en
modstand.
I
Stil kassettetanken oprejst, og drej tømningsstudsen ca. 90° op.
I
BEMÆRK
Af hensyn til komfortabel brug og håndtering skal
kassetteskyderen konstant være smurt med fedt.
BEMÆRK
Når kassetten er taget ud, er skydegrebet på toilethuset låst.
Træk ikke i grebet! Kassetten kan ikke sættes ind, når skyderen
er åbnet.
BEMÆRK
Undgå at dreje studsen mere end 90°, da den ellers kan løsne sig.
1
1
90° > 90°
2
DA
Saneo B, Saneo C Anvendelse af toilettet
19
Fjern hætten (fig. 3, side 19).
Sæt hætten på kassetten (fig. 4, side 19) på den modsatte side.
Kom en Dometic Power CARE Tab i kassettetanken gennem studsen i
henhold til brugsanvisningen (kapitlet „Sanitære tilsætningsstoffer fra
Dometic“ på side 9).
A
Sæt kassettetanken ind igen, og skub den ind indtil anslag.
Tankens lås lukker af sig selv, når den skubbes ind. Kontrollér alligevel,
om kassettetanken sidder fast.
Luk og lås servicedøren.
VIGTIGT!
Sørg for, at tanken let kan skubbes ind. Sørg for, at tanken ikke
støder mod andre genstande eller komponenter.
3
4
Power Care
TAB
5
DA
Anvendelse af toilettet Saneo B, Saneo C
20
4.3 Fyldning af friskvandstanken
Fyld friskvandstanken via påfyldningsstudsen på køretøjets yderside.
Mængden afhænger af den anvendte tank (integreret tank ved
modellerne Saneo BW og Saneo CW, = 7 liter).
4.4 Kontrol- og betjeningsenhed
Tact-switch-betjeningsenhed (standard ved Saneo Basic)
Tryk på kontakten (fig. 7 1a) med en finger for at aktivere skylningen.
6
Tankdæksel/
påfyldningsstuds til
friskvand
Servicedør
1a
2
5
4
3
7
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168

Dometic Saneo B, Saneo C, Saneo BLP, Saneo CLP, Saneo BS, Saneo CS, Saneo BW, Saneo CW Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend