Thule Coaster XT Kasutusjuhend

Bränd
Thule
Mudel
Coaster XT
Tüüp
Kasutusjuhend
Thule Coaster XT
Käyttöohjeet
F
51100985
TÄRKEÄÄ - Pidä nämä käyttöohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten.
101018XX
FI
FI-2
51100985 - F
1 ESITTELY
1.1 Käyttöoppaan käyttötarkoitus 04
1.2 Lastenkuljetuskärryn käyttötarkoitus 04
1.3 Tekniset tiedot 04
2 OSIEN KUVAUS
2.1 Sisältö 05
3 TURVALLISUUS
3.1 Merkkien selitykset ja käyttöohjeet 06
3.2 Yleisiä turvallisuusohjeita 06
4 ALOITTAMINEN
4.1 Tuotteen osat 08
4.2 Lastenkuljetuskärryn taittaminen
auki 09
4.3 Lastenkuljetuskärryn taittaminen
kokoon 09
4.4 Pyörien asentaminen 10
4.5 Pyörien irrottaminen 10
4.6 Heijastimien asentaminen 10
4.7 Työntöaisan asentaminen 11
4.8 Pyöräily
4.8.1 Turvaviirin asentaminen 11
4.8.2 ezHitch
TM
-pikamekanismin asentaminen 12
4.8.3 ezHitch
TM
-mekanismin
asentaminen kiinteään akseliin 13
4.8.4 Vetoaisan asentaminen 13
4.8.5 Lastenkuljetuskärryn kiinnittäminen pyörään 14
4.8.6 Lastenkuljetuskärryn irrottaminen
pyörästä 15
4.9 Taluttaminen
4.9.1 Vetoaisan säätäminen taluttamista varten 15
4.9.2 Talutuspyörän asettaminen paikalleen 16
4.9.3 Talutuspyörän säilyttäminen
pyöräilyn aikana 16
5 KÄYTTÄMINEN JA OMINAISUUDET
5.1 Seisontajarrun asettaminen 17
5.2 Pehmustettujen olkavöiden säätäminen 18
5.3 Kaksitoimisen suojan käyttäminen 19
5.4 Aurinkosuojan käyttäminen 20
5.5 Säilytys 20
6 LISÄTIETOJA
6.1 Lisävarusteet 21
6.2 Huoltaminen ja ylläpito 21
6.3 Säilytys 22
6.4 Kuluminen 22
SISÄLLYS
51100985 - F
FI-3
1
ESITTELY
Kiitos, että valitsit Thule Coaster XT:n. Se on erittäin laadukas, turvallinen ja mukava.
HUOMAUTUS:
Thule Child Transport Systems Ltd. pidättää kaikki oikeudet tähän omistajan käyttöoppaaseen. Tämän
käyttöoppaan tekstejä, tietoja tai kuvia ei saa jäljentää, jakaa tai käyttää luvattomasti kaupallisiin tarkoituksiin
eikä saattaa muiden käyttöön. Tämän lastenkuljetuskärryn oppaan voi ladata osoitteesta www.thule.com.
Tämä käyttöopas on pyritty laatimaan mahdollisimman huolellisesti. Jos kuitenkin huomaat virheitä, otamme
mielellämme palautetta vastaan.
FI-4
51100985 - F
1.1 KÄYTTÖOPPAAN KÄYTTÖTARKOITUS
Kenelle tämä käyttöopas on tarkoitettu?
Tämä käyttöopas on tarkoitettu Thule-
lastenkuljetuskärryn ostajalle ja käyttäjälle, joka
myös vastaa sen pitämisestä asianmukaisessa
kunnossa, ohjeiden mukaisesta huoltamisesta
jakorjausten tekemisestä.
1.2 LASTENKULJETUSKÄRRYN
KÄYTTÖTARKOITUS
Tarkoituksenmukainen käyttö
Lastenkuljetuskärry on tarkoitettu
käytettäväksi lasten kuljettamiseen
päiväsaikaan jalkakäytävillä, julkisilla kevyen
liikenteen väylillä ja tasaisilla teillä.
Myös matkatavaroita voi kuljettaa niille
tarkoitetuissa säilytyspaikoissa sillä
edellytyksellä, että ne eivät aiheuta vaaraa
lastenkuljetuskärryssä matkustaville lapsille.
Jos Thule-lastenkuljetuskärryä käytetään
näkyvyydeltään heikossa säässä tai hämärän
taipimeän aikaan, suosittelemme asentamaan
siihenturvallisuushyväksytyn, toimivan
valosarjan.
Suositusten mukaiseen käyttöön kuuluu
myös se, että tätä omistajan käyttöopasta ja
ilmoitettuja huoltovaatimuksia noudatetaan.
Suositusten vastainen käyttö
Mitään sellaista käyttöä ei suositella, joka on
edellä mainitun vastaista.
Suositusten vastaista käyttämistä ovat
pääasiassa ihmisten kuljettaminen yhdessä
eläinten kanssa, lastenkuljetuskärryn
käyttäminen maasto-olosuhteissa, käyttäminen
kaupalliseen tarkoitukseen, ylikuormittaminen,
liian suuri nopeus ja vikojen korjaaminen väärin
sekä muutostyöt.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
aiheutuvat suositusten vastaisesta käytöstä –
tämä on käyttäjän omalla vastuulla.
1.3 TEKNISET TIEDOT
Max
xx kg
MAX kg/lbs MAX
x 2
6 m - 4 y
22 kg x 2
49 lbs x 2
45 kg
100 lbs
111 cm / 40"
Mitat ilman työntöaisoja (pituus x leveys x korkeus)
91 x 77 x 67 cm
35 x 30 x 26 in
Mitat taitettuna (pituus x leveys x korkeus)
94 x 77 x 28 cm
37 x 30 x 11 in
Thule-lastenkuljetuskärryn paino ilman lisävarustesarjoja 12 kg / 26 lb
51100985 - F
FI-5
2
OSIEN KUVAUS
D
EC
B
SISÄLTÄÄ
A. Thule Coaster XT -runko
B. Pyöräilysarja
C. Kävelysarja
D. Työntöaisa
E. Kaksi 20 tuuman pyörää
A
FI-6
51100985 - F
3
TURVALLISUUS
Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn turvallinen
käyttäminen on myös käyttömukavuuden
ehdoton edellytys. Siksi on erityisen tärkeää,
että tutustut tarkasti tämän käyttöoppaan
turvallisuusohjeisiin ja noudatat niitä aina,
kunkäytät Thule- lastenkuljetuskärryä.
3.1 MERKKIEN SELITYKSET
JAKÄYTTÖOHJEET
Tämän omistajan käyttöoppaan eri kohdissa on
varoituksia ja huomautuksia, joissa painotetaan
turvallisuutta ja tuotteen käyttämistä optimaalisella
tavalla.
3.2 YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tärkeää – Pidä nämä käyttöohjeet tallessa tulevaa
käyttöä varten.
Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen
voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen.
Älä koskaan jätä lasta valvomatta.
Käytä aina turvavaljaita
Kytke jarru päälle aina, kun pysäköit tämän Thule-
lastenkuljetuskärryn.
Älä kuljeta tällä Thule-lastenkuljetuskärryllä
ylimääräisiä lapsia tai laukkuja.
Tästä Thule-lastenkuljetuskärrystä tulee
epävakaa, josvalmistajan kuormasuositukset
ylitetään.
Älä kuljeta lastenkuljetuskärryssä lapsia, joiden
paino ylittää painorajoitukset.
Kun tässä Thule-lastenkuljetuskärryssä matkustaa
vain yksi lapsi, hänet täytyy asettaa istumaan
oikealle puolelle.
Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn käyttäjän
täytyy olla tietoinen altistumisvaaroista, kuten
tuulen hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta
ja kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta.
Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys täytyy
HUOMAUTUS
Huomautuksissa on lisäohjeita, jotka
helpottavat tuotteen käyttämistä.
VAROITUS
Varoituksissa on ohjeita, joiden
noudattaminen on tämän Thule-
lastenkuljetuskärryn turvallisen
käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi johtaa onnettomuuteen, joka voi
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman sinulleja/tai matkustajille.
51100985 - F
FI-7
ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään
kylmälle ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän.
Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan
täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään
lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja
vettä.
Älä päästä lasten kehoa, vaatetusta,
kengännauhoja taileluja kosketuksiin liikkuvien
osien kanssa.
Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta
avatessaan tätä Thule-lastenkuljetuskärryä tai
taittaessaan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää
puristuksiin. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse
tekemisiin liikkuvien osien kanssa, sillämuutoin he
saattavat loukkaantua.
Käytä vain valmistajan toimittamia tai hyväksymiä
vaihto-osia.
Älä asenna Thule-lastenkuljetuskärryyn
turvakaukaloa taimuuta istuinta, jolla ei ole Thule
Child Transport Systems Ltd:n hyväksyntää.
Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät ole Thule Child
Transport Systems Ltd:n hyväksymiä.
Älä käytä liuottimia tämän Thule-
lastenkuljetuskärryn puhdistamiseen. Puhdista
vain miedolla pesuaineella javedellä.
Älä tee muutoksia Thule-lastenkuljetuskärryyn.
Älä käytä tätä Thule-lastenkuljetuskärryä
avotulen tai suojaamattoman tulen ympärillä tai
läheisyydessä.
Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn takana
täytyy käyttää paikallisten määräysten mukaista
heijastinta, kun lastenkuljetuskärryä käytetään
polkupyörän kanssa.
Käytä aina turvaviiriä.
Älä käytä Thule-lastenkuljetuskärryä, ennen kuin
olet lukenut tämän käyttöoppaan.
Kuljetuskärryä käytettäessä on toimittava
äärimmäisen varovaisesti. Nopeus ei saa koskaan
olla yli 25 km/h /
15 mph:n, ja mutkissa ja hankalilla väylillä on
hidastettava alle 10 km/h:n / 6 mph:n nopeuteen.
Kun käännyt oikealle, vetävän polkupyörän ja
Thule-lastenkuljetuskärryn välinen kulma saa olla
enintään 45°.
Kun käännyt vasemmalle, kulma saa olla enintään
90°.
Matkustajien on aina käytettävä turvavöitä ja
hyväksyttyä kypärää.
Aseta lapsi paikalleen asianmukaisesti Thule-
lastenkuljetuskärryn mukana tulleiden ohjeiden
mukaisesti.
Lapsen on oltava riittävän vanha pitämään
kypärää päässään ja hänen on pystyttävä
istumaan suorassa kuljetuksen ajan. Jos lapsi on
alle 1-vuotias, kysy ensin neuvoa lastenlääkäriltä.
Lapsen pää, kypärä mukaan lukien, ei saa ulottua
ylärungon yli.
Kun käytät Thule-lastenkuljetuskärryä
polkupyörän kanssa, selvitä käyttörajoitukset ja
-ehdot aina polkupyörän käyttöoppaasta ja/tai
erikoistuneelta jälleenmyyjältä.
Älä jätä lasta milloinkaan valvomatta Thule-
lastenkuljetuskärryyn.
Pysäköi Thule-lastenkuljetuskärry tasaiselle
alustalle jalukitse se paikalleen seisontajarrulla.
Tarkistuta polkupyörä pätevällä
polkupyörämekaanikolla, ennen kuin kiinnität sen
kuljetusvaunun pyöräilysarjaan.
Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn
enimmäiskapasiteetti on 45 kg / 100 lb lapset ja
tavarat mukaan lukien.
Pyöräilijän on oltava kokenut, vahva ajaja.
Älä milloinkaan aja polkupyörällä yöaikaan ilman
riittävää valaistusta. Noudata valaisussa kaikkia
paikallisen lainsäädännön määräyksiä.
Varmista aina ennen pyörämatkaa, että
polkupyörään kiinnitetty Thule-lastenkuljetuskärry
ei millään tavalla estä polkupyörän jarrujen ja
polkimien käyttämistä tai pyörän ohjaamista.
Kun tätä Thule-lastenkuljetuskärryä käytetään
polkupyörän kuljetusvaununa, sääsuoja täytyy
sulkea, jotta lastenkuljetuskärryyn ei pääse
esimerkiksi irtokiviä.
Kun Thule-lastenkuljetuskärryä käytetään
polkupyörän kuljetusvaununa, talutuspyörää
ei saa koskaan asentaa käyttöasentoon
(pyörä alhaalla). Sitä voidaan kantaa vain
säilytysasennossa (pyörä ylhäällä).
Jotta Thule-lastenkuljetuskärry ei kaadu
taaksepäin, kärryn takaosaan ei saa kuormata
liikaa painoa. Tee seuraava tarkastus, kun kärry on
tasaisella alustalla:
Kallista Thule-lastenkuljetuskärryä taaksepäin
noin 15 cm / 6 tuumaa. Thule-lastenkuljetuskärryn
pitäisi palautua alkuperäiseen asentoon, eikä sen
pitäisi kallistua taaksepäin. Takaosan säilytystilaan
voi lastata enintään yhteensä 4 kg:n / 8,8 lb:n
kuorman.
Laki voi rajoittaa pyöräilyvaunujen vetämistä
sähköavusteisella polkupyörällä. Noudata kaikkia
paikallisen lainsäädännön määräyksiä.
Huomioi pyöräilyvaunun jarrutusmatkaa
pidentävä vaikutus aina, kun vaunu on
kiinnitettynä polkupyörään.
VAROITUS
Tämä tuote ei sovellu juoksuun eikä
luisteluun.
VAROITUS
Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
FI-8
51100985 - F
4
ALOITTAMINEN
4.1 TUOTTEEN OSAT
Varmista, että pakkauksessa lastenkuljetuskärryn
mukana on seuraavat nimikkeet:
Thule Coaster XT -runko
• Pyöräilysarja
• Kävelysarja
• Työntöaisa
Kaksi 20 tuuman pyörää
Omistajan käyttöopas
HUOMAUTUS
Säilytä lastenkuljetuskärryä ja sen osia
turvallisessa ja kuivassa paikassa, jotta ne
ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa,
kunniitä tarvitaan.
51100985 - F
FI-9
4.2 LASTENKULJETUSKÄRRYN
TAITTAMINEN AUKI
A. Tartu yhdellä kädellä ylärunkoon ja toisella
alarunkoon ja vedä puoliskot erilleen (kuva 1).
B. Tartu yhdellä kädellä ylärunkoon ja toisella
takarunkoon ja vedä takarunkoa taaksepäin,
kunnes automaattiset lukituslevyt lukittuvat
(kuva 2).
C. Varmista lastenkuljetuskärryn rungon
lukittuminen työntämällä takarunkoa
sisäänpäin.
4.3 LASTENKULJETUSKÄRRYN
TAITTAMINEN KOKOON
A. Vedä tai avaa kahdella kädellä automaattiset
lukituslevyt takarungon molemmilta puolilta.
Kun lukot on avattu, työnnä takarunkoa
napakasti alas- jasisäänpäin (kuva 3).
B. Tartu yhdellä kädellä ylärunkoon ja toisella
lastenkuljetuskärryn akseliin ja työnnä puoliskot
yhteen.
VAROITUS
Varmista ennen käyttämistä, että
kaikki lukitusvälineet ovat lukittuneet
paikalleen.
VAROITUS
Käyttäjän täytyy noudattaa
varovaisuutta avatessaan tätä
Thule-lastenkuljetuskärryä tai
taittaessaan sitä kokoon, jotta sormet
eivät jää puristuksiin. Huolehdi
loukkaantumisten välttämiseksi siitä,
että lapsi on kauempana tuotteen
avaamisen jakokoon taittamisen
aikana.
2
1 3
FI-10
51100985 - F
4.4 PYÖRIEN ASENTAMINEN
VAROITUS
Tarkista ennen jokaista matkaa,
että molemmat pyörät ovat lujasti
paikallaan lastenkuljetuskärryn
akselissa.
A. Kytke seisontajarru pois päältä.
B. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna.
C. Aseta pyörän akseli akselikantaan (kuva 1).
D. Vapauta pyörän vapautuspainike.
E. Paina pyörä kokonaan akselikantaan.
F. Varmista pyörän kunnollinen kiinnittyminen
lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä pyörää
napakasti.
G. Tee samat toimet toiselle pyörälle.
H. Tarkista kunkin renkaan ilmanpaine
rengaspaineen mittarilla.
Vähimmäissuosituspaine on 30 psi (2,1 baaria)
ja suurin 35 psi (2,5 baaria).
I. Jos jommankumman renkaan ilmanpaine
on liian pieni, täytä se polkupyörän
rengaspumpulla.
4.5 PYÖRIEN IRROTTAMINEN
A. Kytke seisontajarru pois päältä.
B. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna
(kuva 2).
C. Irrota pyörä lastenkuljetuskärryn akselista.
D. Tee samat toimet toiselle pyörälle.
4.6 HEIJASTIMIEN ASENTAMINEN
A. Asenna heijastin alarunkoon pyörien eteen
kohtaan, jossa kankaassa on reikä (kuva 3).
B. Kohdista heijastimen reikä rungossa olevaan
reikään.
C. Aseta pultti yläkautta reikien läpi.
D. Kiristä mutteri tiukasti pulttiin 10 mm:n
kiintoavaimella ja ristipääruuviavaimella (#3)
(kuva 4).
E. Tee samat toimet toisella puolella.
1
2
4
3
51100985 - F
FI-11
4.7 TYÖNTÖAISAN ASENTAMINEN
A. Aseta työntöaisa lastenkuljetuskärryn taakse
niin, ettäkädensijat osoittavat taaksepäin.
B. Pidä työntöaisan molemmissa päissä olevia
jousen tappeja painettuna (kuva 1).
C. Liu'uta työntöaisan molemmat päät
lastenkuljetuskärryn ylärunkoon. Päästä jousen
tapit ylärungon sisään (kuva 2).
D. Liu'uta työntöaisa ylärunkoon, kunnes jousen
tapit lukittuvat paikalleen.
E. Varmista työntöaisan kunnollinen
kiinnittyminen lastenkuljetuskärryyn
nykäisemällä pyörää napakasti. Sen ei pitäisi
irrota.
F. Kun haluat irrottaa työntöaisan, paina
molemmat jousen tapit ylärungon sisään ja
vedä työntöaisa irti.
G. Tee samat toimet, kun haluat irrottaa jarruvivun
työntöaisasta.
VAROITUS
Kaikki aisaan kiinnitetty kuorma
vaikuttaa Thule-lastenkuljetuskärryn
vakauteen.
HUOMAUTUS
Säädettävässä HeightRight™-
työntöaisassa on kaksi asentoa: korkea
ja matala. Vaihda asennosta toiseen
irrottamalla työntöaisa jakääntämällä se
ympäri.
4.8 PYÖR ÄILY
4.8.1 TURVAVIIRIN ASENTAMINEN
A. Aseta viiritanko turvaviirin metalliseen tai
muoviseen kaulukseen.
B. Aseta viiritanko rungon vasemmanpuoleisen
taskun läpi (kuva 3).
2
1
3
FI-12
51100985 - F
4.8.2 EZHITCH
TM
-PIKAMEKANISMIN
ASENTAMINEN
A. Varmista, että pikalinkku on yhteensopiva
pyöräsi kanssa.
B. Avaa kaikki pikanupin ruuvit ja irrota se
pikalinkusta.
C. Irrota yksi pikalinkun jousista.
D. Aseta pikalinkku ezHitch™-mekanismin läpi
(kuva 1).
E. Aseta pikalinkku pyörän akseliin vasemmalta
puolelta siten, että se osoittaa oikealle.
F. Aseta jousi takaisin pikalinkkuun siten, että
kapea pääosoittaa sisäänpäin polkupyörän
suuntaan.
G. Sulje pikavapautuskahva.
H. Aseta pikanuppi takaisin paikalleen ja kiristä
sesormikireyteen.
I. Avaa pikavapautuskahva (kuva 2).
J. Kiristä pikanuppia vielä yksi täysin kierros.
K. Sulje pikavapautuskahva (kuva 3).
L. Varmista pyörän kunnollinen kiinnittyminen
polkupyörään nykäisemällä pyörää napakasti.
VAROITUS
Pikanuppi on kiristettävä pikalinkkuun
kunnolla siten, että vähintään kaksi
kierrettä on näkyvissä pikanupin yli.
Tämävarmistaa, että polkupyörän
takapyörä ei irtoa.
Varmista aina, että
pikavapautusjärjestelmä on kiinnitetty
oikein. Virheellisesti kiristetty
pikavapautusjärjestelmä voi aiheuttaa
takapyörän irtoamisen.
2
1
3
51100985 - F
FI-13
4.8.4 VETOAISAN ASENTAMINEN
A. Tarkasta, ettei vetoaisassa ole sen turvallista
käyttöä vaarantavia vaurioita tai kulumia.
B. Aseta vetoaisa Thule-lastenkuljetuskärryn
eteen siten, että vetonuppi osoittaa eteenpäin
ja oikealle.
C. Aseta vetoaisa kuljetuskärryn vasemmassa
kulmassa olevaan suojaan (kuva 1).
D. Aseta varmistussokka siivekkeen ja vetoaisan
läpitakakautta ja sulje D-kiinnike (kuva 2).
E. Varmista vetoaisan kunnollinen kiinnittyminen
Thule-lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä aisaa
napakasti poispäin Thule-lastenkuljetuskärrystä.
F. Voit irrottaa vetoaisan irrottamalla
varmistussokan javetämällä sen ulos.
1
4.8.3 ezHITCH
TM
-MEKANISMIN
ASENTAMINEN
KIINTEÄÄN AKSELIIN
A. Varmista, että ezHitch™ on yhteensopiva
pyöräsi kanssa.
B. Irrota mutteri ja aluslevyt akselin vasemmalta
puolelta ketjupyörän vastapäästä.
C. Aseta ezHitch™ akselin vasemmalle puolelle.
D. Asenna mutteri ja aluslevyt takaisin akseliin.
E. Kiristä mutteri pyörän valmistajan
suosittelemaan vääntömomenttiin.
VAROITUS
Taka-akselin mutteria on kiristettävä
vähintään 5 täyttä kierrosta, jotta
kiinnitysvoima on riittävä. Joidenkin
akseleiden alkuperäisen aluslevyn voi
hävittää, jotta ezHitch
TM
-mekanismille
saadaan tilaa. Varmista asia
polkupyöräsi jälleenmyyjältä.
Vääntömomenttia tukeva aluslevy
on mahdollisesti pidettävä rungossa
napavaihteesta riippuen. Noudata
napavaihteen kokoamisohjeita
ja valmistajan ilmoittamia
vääntömomenttitietoja, kunkiinnität
akselimutterin.
HUOMAUTUS
Lue napavaihteita koskevat
asennusohjeet Thule Napavaihteen
aisasovitin -sarjan mukana toimitettavista
käyttöoppaista.
VAROITUS
Varmistussokkaa on käytettävä aina.
Josvetoaisaa ei kiinnitetä kunnolla,
sesaattaa irrota ajettaessa.
Varmista vetoaisan asianmukainen
kiinnittyminen Thule-
lastenkuljetuskärryyn. Jos
kokoonpanossa on tehty virheitä,
Thule-lastenkuljetuskärry saattaa irrota
polkupyörästä.
2
FI-14
51100985 - F
4.8.5 LASTENKULJETUSKÄRRYN
KIINNITTÄMINEN PYÖRÄÄN
A. Aseta kärry pystyasennossa olevan pyörän
vasemmalle puolelle siten, että vetonuppi
osoittaa ezHitch™-mekanismiin päin (kuva 1).
B. Aseta vetonuppi ezHitch™-mekanismin eteen
ja liu'uta sitä taaksepäin, kunnes se pysähtyy
paikalleen (kuva 2).
C. Aseta varmistussokka ezHitch™-mekanismiin
ylhäältä alaspäin.
D. Vedä kumiluiska alas varmistussokan
ulkonevan pään päälle ja kiinnitä se ezHitch™-
mekanismiin (kuva 3).
E. Kierrä varaturvahihna polkupyörän rungon
ympärille jakiinnitä pidike D-renkaaseen
(kuva 4).
VAROITUS
Kiinnitä vetolaitteen varaturvahihna
aina yllä kuvatulla tavalla. Se
toimii lisäsuojana ja estää kärryä
irtoamasta käytön aikana.
Älä käytä kuljetusvaunua, jos
et voi kiinnittää vetolaitteen
varaturvahihnaa polkupyörän runkoon
jostain syystä. Jos vetolaitteen
varaturvahihnaa ei oleasennettu,
Thule-lastenkuljetuskärry voi irrota
polkupyörästä.
VAROITUS
Vetoaisan kuormituksen on oltava
vähintään 0,1 kg / 0,22 lb ja
enintään 8 kg / 17,6 lb. Tämän voi
tarkistaa mittaamalla vetoaisan
pään kuormituksen, kun matkustajat
ja tavarat ovat paikoillaan Thule-
lastenkuljetuskärryssä.
1
2
3
4
51100985 - F
FI-15
4.9.1 VETOAISAN SÄÄTÄMINEN
TALUTTAMISTA VARTEN
A. Liu'uta vetoaisaa sisäänpäin, kunnes sen
etureikä on siivekkeen reiän kohdalla (kuva 2).
B. Aseta varmistussokka siivekkeen ja vetoaisan
läpi takakautta ja sulje D-kiinnike (kuva 3).
C. Varmista vetoaisan kunnollinen kiinnittyminen
Thule-lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä aisaa
napakasti poispäin Thule-lastenkuljetuskärrystä.
4.8.6 LASTENKULJETUSKÄRRYN
IRROTTAMINEN PYÖRÄSTÄ
A. Irrota varaturvahihna polkupyörän rungosta
(kuva 1).
B. Vedä kumiluiska pois varmistussokan pään
päältä.
C. Vedä varmistussokkaa ylöspäin ja ulos
ezHitch™-mekanismista.
D. Vedä vetonuppia eteenpäin ja ulos ezHitch™-
mekanismista.
4.9 TALUTTAMINEN
1
2
3
FI-16
51100985 - F
4.9.3 TALUTUSPYÖRÄN SÄILYTTÄMINEN
PYÖRÄILYN AIKANA
A. Irrota talutuspyörä avaamalla D-kiinnike,
vetämälläsokka ulos ja irrottamalla pyörä.
B. Aseta talutuspyörä vetoaisaan yläkautta
(kuva 3).
C. Aseta sokka talutuspyörän kiinnikkeen läpi ja
sulje D-kiinnike (kuva 4).
4.9.2 TALUTUSPYÖRÄN ASETTAMINEN
PAIKALLEEN
A. Aseta talutuspyörä vetoaisaan alakautta
(kuva 1).
B. Aseta sokka talutuspyörän kiinnikkeen läpi ja
sulje D-kiinnike (kuva 2).
1 3
2 4
VAROITUS
Varmista aina, että talutuspyörä
on kunnolla kiinni ja lukittuna.
Voit tarkistaa tämän siirtämällä
talutuspyörää ylös- ja alaspäin
pystysuunnassa.
51100985 - F
FI-17
5
YTTÄMINEN
JAOMINAISUUDET
5.1 SEISONTAJARRUN ASETTAMINEN
A. Tartu jarruvivun punaiseen kahvaan ja vedä sitä
alaspäin (kuva 1).
B. Kun seisontajarru on kytketty, tarkista aina,
ettäjarrutoimii. Lastenkuljetuskärryn ei pitäisi
päästärullaamaan eteen- tai taaksepäin.
C. Tartu jarruvivun punaiseen kahvaan ja vapauta
seisontajarru työntämällä kahvaa ylöspäin
(kuva 2).
1 2
VAROITUS
Älä jätä lasta milloinkaan valvomatta
tähän Thule-lastenkuljetuskärryyn.
Seisontajarrun täytyy aina olla
kytkettynä, kun lapsia asetetaan
lastenkuljetuskärryyn tainostetaan
pois lastenkuljetuskärrystä.
FI-18
51100985 - F
5.2 PEHMUSTETTUJEN OLKAIDEN
SÄÄTÄMINEN
A. Kytke seisontajarru päälle.
B. Avaa kaksitoiminen suoja.
C. Löysää vöiden kaikki säädöt.
D. Avaa olkavöiden haarahihnan solki painamalla
punaista vapautuspainiketta.
E. Aseta lapsi tai lapset istumaan.
F. Siirrä istuimen takana pystysuuntaisissa
hihnoissa olevaa olkavöiden korkeussäädintä
niin, että korkeus on lasten hartioiden tasalla
(kuva 1).
G. Nosta haarahihnaa, liitä kaksi olkavöiden solkea
yhteen ja kiinnitä ne yhdessä haarahihnan
solkeen (kuva 2).
H. Säädä olkavöiden pituussäätimiä niin, että
haarahihnan solki sijoittuu rintakehän alaosan
päälle(kuva 3).
I. Kiristä kaksi olkavyötä tiiviisti vetämällä
olkahihnojen vapaita päitä alaspäin. Varmista,
että vöissä ei ole löysää lapsen vyötärön
ja hartioiden kohdalla. Varmista, että
olkapehmikkeet ovat lapsen hartioiden päällä
kaulan vieressä.
VAROITUS
Tämä istuin ei sovellu alle 6 kuukauden
ikäisille lapsille. Alle 6 kuukauden
ikäisten lasten on käytettävä
hyväksyttyä, vauvoille tarkoitettua
Thule-lisävarustetta.
1
3
HUOMAUTUS
Kun asetat yhden lapsen kärryyn, aseta
hänet aina oikealle puolelle.
2
51100985 - F
FI-19
5.3 KAKSITOIMISEN SUOJAN
KÄYTMINEN
A. Jos haluat tehostaa lastenkuljetuskärryn
matkustamon ilmanvaihtoa, rullaa muovi-
ikkuna ylös. Pidä ikkuna ylhäällä suojan yläosan
kumirenkaiden avulla (kuva 1).
B. Voit suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat säältä
rullaamalla muovi-ikkunan alas. Voit kiinnittää
ikkunan paikalleen suojan alaosassa olevalla
tarranauhalla.
C. Voit avata suojan avaamalla tarranauhan
lastenkuljetuskärryn kustakin etukulmasta.
D. Kun haluat sulkea suojan, vedä suojan etuosa
alas jakiinnitä nurkat tarranauhalla (kuva 2).
VAROITUS
Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn
käyttäjän täytyy olla tietoinen
altistumisvaaroista, kuten
tuulen hyytävyydestä, pakkasen
purevuudesta ja kuumuuden
aiheuttamasta uupumuksesta.
Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys
täytyy ottaa huomioon, jos lapsi
altistuu pitkään kylmälle ilmalle.
Kuumuuden aiheuttama uupumus
puolestaan täytyy ottaa huomioon, jos
lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle
ilman riittävää tuuletusta ja vettä.
VAROITUS
Kun tätä Thule-lastenkuljetuskärryä
käytetään polkupyörän
kuljetusvaununa, sääsuoja täytyy
sulkea, jotta lastenkuljetuskärryyn ei
pääse esimerkiksi irtokiviä.
1
2
FI-20
51100985 - F
5.4 AURINKOSUOJANYTTÄMINEN
A. Jos haluat sulkea Thule-lastenkuljetuskärryn
takaosan, rullaa takaläppä alas
lastenkuljetuskärryn takaosan eteen. Voit
kiinnittää takaläpän paikalleen sen alaosassa
olevalla tarranauhalla.
B. Jos haluat suojata matkustamon auringolta,
rullaa takaläppä alas lastenkuljetuskärryn
etuosan eteen. Voit kiinnittää aurinkosuojan
paikalleen sen alaosassa olevalla tarranauhalla
(kuva 1).
C. Jos haluat avata Thule-lastenkuljetuskärryn
etu- jatakaosan kokonaan, rullaa takaläppä
ylös. Pidäsepaikallaan takaläpän yläosan
kumirenkailla.
VAROITUS
Älä kuljeta tällä Thule-
lastenkuljetuskärryllä ylimääräisiä
lapsia tai laukkuja.
5.5 SÄILYTYS
Lastenkuljetuskärry on varustettu seuraavilla
säilytysratkaisuilla:
A. Yksi suuri syvennys takana (kuva 2).
B. Yksi pieni verkkotasku edessä
lastenkuljetuskärryn sisällä (kuva 3).
1
2
3
/