Powerplus POWAIR0020 Omaniku manuaal

Bränd
Powerplus
Mudel
POWAIR0020
Tüüp
Omaniku manuaal
POWAIR0020 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ...............................................................................2
2 TURVALLISUUSOHJEET ...............................................................................2
3 KÄYTTÖ ..........................................................................................................3
3.1 Pesupistooli ....................................................................................................3
3.2 Maalauspistooli ..............................................................................................3
3.3 Puhalluspistooli .............................................................................................4
3.4 Täyttöpistooli ..................................................................................................4
4 HOITO ..............................................................................................................4
4.1 Ruiskupistooli ................................................................................................4
4.2 Pesupistooli ....................................................................................................4
5 TEKNISET TIEDOT .........................................................................................5
6 RUISKUPISTOOLIN VIANETSINTÄ ...............................................................5
7 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN .........................................................5
8 YHDENMUKAISUUSILMOITUS ......................................................................6
POWAIR0020 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 2 www.varo.com
5 PCS PAINEILMATYÖKALUSARJA
POWAIR0020
VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös
tämä käyttöohje.
1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on)
Tarkasta pakkauksen sisältö
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut
kuljetuksen aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne
sitten paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1 x Pesupistooli
1 x Puhalluspistooli
1 x Täyttöpistooli
1 x Maalauspistooli
1 x Kierukkaletku
1 x Käyttöohje
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
2 TURVALLISUUSOHJEET
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Tiettyjen materiaalien ruiskutuksen yhteydessä syntyvät myrkylliset höyryt voivat
saada aikaan myrkytyksen ja vaurioittaa vakavasti terveyttä. Käytä aina
silmäsuojaimia, käsineitä ja hengityssuojainta, jotta voit estää myrkylliset
höyryvauriot, liuottimen ja maalin joutumisen silmiin tai iholle. (kuva 1)
Älä käytä koskaan happea, helposti syttyvää tai muuta pullokaasua voimanlähteenä,
koska se voi aiheuttaa räjähdyksen ja henkilöiden vakavan loukkaantumisen (kuva 2)
Neste ja liuotin voi olla erittäin helposti syttyvää tai tulenarkaa. Käytä hyvin
tuuletetussa ruiskutuskopissa ja vältä sytytyslähteitä, kuten tupakointia, avotulia,
yms. (kuva 3)
Irrota työkalu ilmantuloletkusta ennen kuin huollat työkalua ja silloin, kun sitä ei
käytetä, hätätilanteessa ja vahingossa tapahtuvan käynnistämisen estämiseksi. On
suositeltavaa käyttää palloventtiiliä pistoolin vieressä ilmantuloon.
Älä käytä koskaan homogeenista hiilivetyliuotinta, joka voi reagoida kemiallisesti
alumiini- ja sinkkihiukkasten kanssa.
Älä osoita pistoolilla koskaan itseesi eikä muihin ihmisiin päin.
Ennen kuin käytät työkalua, varmista että kaikki ruuvit ja korkit on kiristetty tiukasti
niin, että ne eivät vuoda;
POWAIR0020 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 3 www.varo.com
Ennen maalaamista tarkasta liipaisimen ja suuttimen vapaaliike voidaksesi varmistaa
työkalun moitteettoman toiminnan.
Älä tee mitään muutoksia tähän työkaluun tiettyjä sovelluksia varten. Käytä vain
valmistajien suosittelemia varaosia, suuttimia ja lisävarusteita.
3 KÄYTTÖ
3.1 Pesupistooli
Käyttö
Käyttötapa
Suositeltava
paine
Kasvien kastelu
Täytä kuppi B halutulla tuotteella ja kiinnitä
ruuveilla liittimeen A. Kytke paineilman syöttö
liittimeen C. Paina liipaisinta kohdistaen
suihkun kohti työstettävää pintaa.
1-2 bar
Seinien
ruiskumaalaus
2-3 bar
Tehopesut
5 bar
Varoitus: Vältä erittäin herkästi syttyvien liuottimien käyttöä. Älä käytä
bensiiniä suihkutuksessa. Laitteessa saa käyttää vain kaupallisia
rasvanpoistoaineita ja puhdistusaineita, jotka eivät ole helposti syttyviä.
Älä käytä koskaan syövyttäviä puhdistusaineita.
3.2 Maalauspistooli
Huomio laitteen käytön aikana varmista ettei työskentely-ympäristössä ole
avotulia tai syttyviä höyryjä, käytä suojanaamaria ja irrota laite aina
virtalähteestä kun et käytä sitä.
Käyttö
Suositeltava
paine
Maalaus
1,5 - 4 bar
(maalin
paksuudesta
riippuen)
POWAIR0020 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 4 www.varo.com
3.3 Puhalluspistooli
Käyttö
Käyttötapa
Suositeltava
paine
Puhallus
Kytke paineilman syöttö liittimeen C. Paina
liipaisinta kohdistaen suihkun työskenneltävään
pintaan.
Säädä paine
sopivaksi.
VAROITUS Käytä silmäsuojaimia. Puhallusilma voi saada aikaan jätteen ja
pölyn lentämään sinuun itseesi päin.
3.4 Täyttöpistooli
Käyttö
Käyttötapa
Suositeltava
paine
Täyttö
Kytke paineilman syöttö liittimeen C. Kytke nokka D
pyörän venttiiliin ja tarkista painemittarista E paine.
Paina liipaisinta täytön aloittamiseksi pitäen silmällä
painemittarissa näkyvää painetta: jos arvo on liian
korkea käytä painiketta F laskeaksesi paineen oikealle
tasolle.
6 bar
4 HOITO
4.1 Ruiskupistooli
Kaada jäljellä oleva maali toiseen astiaan ja puhdista sitten maalikanava ja
ilmakorkki. Ruiskuta vähän ohenninta kanavan puhdistamiseksi. Huonosta
puhdistuksesta on seurauksena epätarkka maalausjälki ja tuotteeseen voi jäädä
hiukkasia. Puhdista hyvin ja oikein kaksikomponenttimaalin käytön jälkeen.
Puhdista muut osat mukaan liitetyllä harjalla, joka on kasteltu ohentimeen ja
pehmeillä pyyhkeillä.
Puhdista maalikanavat huolellisesti ennen osiin purkamista.
Irrota nestesuutin nesteneulaosan irrottamisen jälkeen tai pitäessäsi nesteneulaa
sisäänvedettynä jotta voisit suojata kantaa.
VARO: Älä käytä koskaan johtoa tai muuta kovaa esinettä suuttimen,
nesteneulan kaivamiseen. Se aiheuttaa vikoja. Älä upota ruiskupistoolia
täysin ohentimeen tai liuottimeen. Kokoonpanon yhteydessä puhdista aina
osat voidaksesi estää pölyn kerääntymisen.
4.2 Pesupistooli
Kaada jäljellä oleva puhdistusaine toiseen astiaan ja puhdista puhdistusainekanava
ja nestesuutin ohentimella.
Pehmeitä pyyhkeitä ja hiukan ohenninta käyttäen puhdista pesupistoolin runko ja
astian pinta.
VARO: Älä käytä koskaan syövyttävää pesuainetta tai homogeenista
hiilivetyliuotinta koneen osien tai pesupistoolin puhdistamiseen, koska se
voi reagoida kemiallisesti alumiinin ja rautahiukkasten kanssa tai ironic
parts.
POWAIR0020 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 5 www.varo.com
5 TEKNISET TIEDOT
Maalipistooli
Pesu- &
ruiskupistooli
Rengaspaine ja
täyttömitta
Ilmankulutus
85-142l/min
57-170l/min
142-283l/min
Ilman paine
4bar
5bar
6bar
6 RUISKUPISTOOLIN VIANETSINTÄ
Ilmeneminen
Vika
Korjaus
Lepattava tai roiskuva
Materiaali astiassa on roskaa
Lisää materiaalia
astiaan
Kuiva tai kulunut
neulatiivisteosa
Voitele tai vaihda
neulatiiviste
Nestesuutin löysällä tai
kulunut
Kiristä tai vaihda
nestesuutin
Jälki kaarimainen
Kulunut tai löystynyt
nestesuutin
Kiristä tai vaihda
nestesuutin
Materiaalia kerääntynyt
ilmatulppaan
Irrota tukokset
rei’istä, mutta älä
käytä
metalliesineitä
puhdistamiseen
Jälki ei ole tasaisesti
levittäytynyt
Materiaalia kerääntynyt
ilmatulppaan
Puhdista tai vaihda
ilmakorkki
Nestesuutin likainen tai
kulunut
Puhdista tai vaihda
nestesuutin
Jäljen keskikohta liian
kapea
Materiaali liian ohutta tai sitä
ei ole tarpeeksi
Säädä materiaalin
viskositeettia
Sumutusilmanpaine liian
korkea
Pienennä
ilmanpainetta
Jäljen leveys ei ole
tarpeeksi terävä
Materiaali liian paksua
Säädä materiaalin
viskositeettia
Sumutusilmanpaine liian
alhainen
Lisää ilmanpainetta
7 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Jos joudet tehokkaan pitkäaikaisen käytön jälkeen poistamaan laitteen käytöstä, älä hävitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan huolehdi sen hävittämisestä ympäristöä
suojaavalla tavalla.
POWAIR0020 FI
Copyright © 2021 VARO P a g e | 6 www.varo.com
8 YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
ilmoittaa, että
Tuote: 5 pcs paineilmatyökalusarja
Tavaramerkki: PowerPlus
Malli: POWAIR0020
on yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardien soveltamiseen perustuvien
sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen. Laitteen luvaton muokkaaminen johtaa tämän
vakuutuksen mitätöitymiseen.
Euroopan yhteisön direktiivit (sekä niiden mahdolliset muutokset allekirjoituspäivään
saakka);
2006/42/EY Konedirektiivi
Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekä niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspäivään saakka);
Air gun Paint gun Washing gun
EN1953 : 2013
Inflation gun
EN ISO 4414 : 2010
Teknisten asiakirjojen haltija: Philippe Vankerkhove, VARO Vic Van Rompuy N.V.
Allekirjoittanut toimii yrityksen toimitusjohtajan puolesta,
Ludo Mertens
Sertifiointijohtaja
10/12/2020, Lier - Belgium
/