Behringer ACX900 Omaniku manuaal

Bränd
Behringer
Mudel
ACX900
Tüüp
Omaniku manuaal
Versio 1.1 kesäkuu 2006
Käyttöohje
ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800
2
ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800
Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kotelon
sisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden
olemassaolosta jännitteiden, jotka saattavat riittää
sähkösokin aikaan saamiseksi.
Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan mukana
seuraavissa liitteissä olevista tärkeistä käyttö- ja
huolto-ohjeista. Lukekaa käyttöohjeet.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai
taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole
käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia; antakaa
huolto ammattilaisten suoritettavaksi.
VAROITUS: Vähentääksenne tulipalon tai sähköiskun vaaraa ei
laitetta saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Laitetta
ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen päälle saa
asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, kuten
maljakoita.
YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET:
1) Lukekaa nämä ohjeet.
2) Säilyttäkää nämä ohjeet.
3) Huomioikaa kaikki varoitukset.
4) Seuratkaa kaikkia ohjeita.
5) Älkää käyttäkö tätä laitetta veden läheisyydessä.
6) Puhdistakaa ainoastaan kuivalla liinalla.
7) Älkää peittäkö tuuletusaukkoja. Asentakaa valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
8) Älkää asentako lämpölähteiden, kuten lämpöpatterien,
uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan-
lukien vahvistinten), lähelle.
9) Älkää kiertäkö polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä.
Leveä kieli tai kolmas terä on tarkoitettu oman turvallis-
uutenne takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu pistoke
ei sovi lähtöönne, kysykää sähköalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10) Suojatkaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen
varalta erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen kohdissa
sekä siinä kohdassa, jossa ne lähtevät yksiköstä.
11) Käyttäkää ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksiä / lisälaitteita.
12) Käyttäkää ainoastaan valmistajan mainitseman tai
laitteen mukana myydyn cartin, seisontatuen, kolmijalan,
kannattimen tai pöydän kanssa. Cartia käytettäessä tulee
cart/laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompastu-
masta itse laitteeseen ja näin aiheutuvaa mahdollista
vahingoittumista.
13) Irrottakaa laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen
aikana ja laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
14) Antakaa kaikki huolto valtuutettujen huollon
ammattilaisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun yksikkö
on jotekin vaurioitunut, esimerkiksi kun virtajohto tai
pistoke on vaurioitunut, nestettä on roiskunut laitteelle tai
laitteen päälle on pudonnut jotakin, yksikkö on altistunut
sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tavanomaisesti tai
on päässyt putoamaan.
15) HUOMIO Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu
ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön.
Vähentääksenne sähköiskun vaaraa ei teidän tulisi
suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa olevia
huoltotoimia, ellei teillä ole näihin pätevyyttä.
Pidätämme oikeuden teknisiin ja ulkoasun muutoksiin. Kaikki tiedot
vastaavat tilannetta painohetkellä. Tässä yhteydessä kuvatut tai mainitut
muiden yritysten, instituutioiden tai julkaisujen nimet ja niiden logot ovat
omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niiden käyttö ei oikeuta
mihinkään kyseistä tavaramerkkiä koskeviin vaatimuksiin tai ole merkki
minkään yhteyden olemassaolosta tavaramerkin omistajan ja BEHRINGER-
yhtiön välillä. BEHRINGER ei ota minkäänlaista vastuuta tämän
käyttöohjeen sisältämien kuvausten, piirrosten ja tietojen oikeellisuudesta
ja täydellisyydestä. Kuvien värit ja erittelyt voivat poiketa hieman
tuotteesta. BEHRINGER-tuotteita on saatavilla vain valtuutetuilta
kauppiailta. Tavarantoimittajat ja kauppiaat eivät ole BEHRINGERin
prokuristeja eikä heillä ole minkäänlaista valtaa oikeudellisesti sitoa
BEHRINGERiä tekemiinsä kauppoihin. Tämä kirja on suojattu
tekijänoikeuksin. Sen jäljentäminen tai uudelleenpainanta, otteet mukaan
lukien, samoin kuin kuvien kopiointi muunneltunakin on sallittua ainoastaan
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:n kirjallisella suostumuksella.
BEHRINGER
®
on rekisteröity tavaramerkki.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2006 BEHRINGER Spezielle
Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38
47877 Willich-Muenchheide II, Saksa.
Puh. +49 2154 9206 0, Faksi +49 2154 9206 4903
3
ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
1. JOHDANTO
Kiitämme luottamuksesta, jota osoitit meille ostamalla
ULTRACOUSTIC-laitteen. Hankkimasi ULTRACOUSTIC on
moderni 2-kanavainen vahvistin, joka takaa sinulle mitä
erilaisimmissa käyttötarkoituksissa mahtavan soundin sekä
nopeat, selkeät käyttökytkennät ja säädöt. Siinä on kukkuramitalla
erikoisominaisuuksia, kuten esim. integroitu 24-bittinen
monitehosteprosessori tai FBQ Feedback-tunnistusmenetelmä,
joiden avulla voit antaa soitollesi viimeisen silauksen. Moninaiset
liitäntämahdollisuudet ulkoisten tehostelaitteiden silmukoimiseen
tai playback-toistoihin tekevät ULTRACOUSTIC-vahvistimesta
monitaiturin, joka ei jätä mitään toiveita täyttämättä.
+ Seuraavien ohjeiden tarkoitus on tutustuttaa sinut
laitteen käyttölaitteisiin, jotta perehdyt laitteen
kaikkiin toimintoihin nopeasti. Kun olet lukenut
ohjeet huolella läpi, säilytä tämä käyttöohje, jotta
voit tarvitessasi hakea siitä lisätietoja aina
uudelleen.
1.1 Ennen kuin aloitat
1.1.1 Toimitus
ULTRACOUSTIC on pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen
kuljetuksen varmistamiseksi. Jos laatikko on kuitenkin
vahingoittunut, tarkasta heti, onko laitteessa ulkoisia vaurioita.
+ ÄLÄ LÄHETÄ mahdollisesti vioittunutta laitetta
takaisin meille, vaan ilmoita asiasta ehdottomasti
ensin kauppiaalle ja kuljetusliikkeelle, koska
muuten kaikkinaiset takuuvaateet saattaisivat
raueta.
+ Käytä aina alkuperäispakkausta säilytyksessä tai
kuljetuksessa tapahtuvien vaurioiden välttämiseksi.
+ Älä koskaan anna lasten käsitellä laitetta tai
pakkausmateriaaleja valvomatta.
+ Ole hyvä ja hävitä kaikki pakkausmateriaalit
ympäristöystävällisesti.
1.1.2 Käyttöönotto
Huolehdi aina riittävästä ilmansyötöstä äläkä aseta laitetta
pääteasteen päälle tai lämmittimen lähistölle, jotta laite ei kuumene
liikaa.
+ Ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan, tarkasta
huolellisesti, että laite on varmasti säädetty oikealle
jännitteensyöttöarvolle:
Useiden laitteiden verkkoliitäntäholkin vieressä olevassa
varokepidikkeessä on 3 kolmikulmaista merkintää. Kaksi näistä
kolmioista on vastakkain. Laite on säädetty näiden merkintöjen
vieressä olevalle käyttöjännitteelle ja säädön voi muuttaa
kääntämällä varokkepidikettä 180°. HUOMIO: Tämä ei koske
vientimalleja, jotka on laadittu esim. ainoastaan 120 V
verkkojännitteelle!
+ Jos säädät laitteen toiselle verkkojännitteelle, tulee
sinun asettaa siihen myös erilainen varoke. Oikean
arvon löydät luvusta TEKNISET TIEDOT.
+ Palaneet sulakevarokkeet tulee ehdottomasti
korvata oikeanarvoisilla varokkeilla! Oikean arvon
löydät luvusta TEKNISET TIEDOT.
Verkkoliitäntä tulee tehdä mukana toimitetulla kylmälaiteliitäntäisellä
verkkojohdolla. Se vastaa laitetta koskevia
turvallisuusmääräyksiä.
+ Muista aina, että kaikki laitteet täytyy ehdottomasti
maadoittaa. Oman turvallisuutesi vuoksi ei sinun
tule missään tapauksessa poistaa tai ohittaa
laitteiden tai verkkojohdon maadoitusta. Laitteen
tulee aina olla liitettynä sähköverkkoon
moitteettoman suojajohtimen kera.
1.1.3 Online-rekisteröinti
Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian
sen ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa www.behringer.com
ja lue takuuehdot huolellisesti.
BEHRINGER myöntää laitteelle vuoden* takuun ostopäivästä
lukien. Tarvittaessa voit hakea takuuehdot suomeksi
websivuiltamme osoitteesta http://www.behringer.com tai pyytää
puhelimitse numerosta +49 2154 9206 4149.
Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaamaan
sen mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen
liikkeeseen. Jos liike sijaitsee kaukana, voit kääntyä myös suoraan
sivukonttorimme puoleen. BEHRINGERin sivukonttorit ja niiden
yhteystiedot on lueteltu laitteen alkuperäispakkauksessa (Global
Contact Information/European Contact Information). Jos
pakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, käänny lähimmän
maahantuojan puoleen. Yhteystiedot löydät Support-sivuilta
Internet-osoitteesta www.behringer.com.
Laitteen ja sen ostopäivän rekisteröinti sivustoon helpottaa
takuukäsittelyä.
Kiitos yhteistyöstäsi!
*EU:n jäsenvaltioiden asiakkaille saattaa päteä hieman erinlaiset
takuuehdot. Tarkempia tietoja EU:n alueella asuville asiakkaille
antaa BEHRINGER Support Saksa.
2. KÄYTTÖLAITTEET JA LIITÄNNÄT
2.1 Etusivu
Merkinnällä INSTR(UMENT) varustettu 6,3 mm-
jakkiliitinholkki on ULTRACOUSTIC-laitteesi soitinkanavan
tuloliitäntä, johon voit liittää akustisen kitarasi. Käytä
liittämisessä vakiotyyppistä 6,3-mm-monojakkikaapelia.
Käytä parhaiten askelvaimennettua kaapelia, jotta
harjoituksissa tai konserteissa ei tule epämiellyttäviä
yllätyksiä.
PHASE-katkaisin (ei mallissa ACX450) kääntää
soitinkanavan vaiheen 180°. Käytä tätä toimintoa
poistamaan takaisinkytkentäongelmia tai
kaksoisäänirasiajärjestelmien vaihevirheitä.
GAIN-säädin määrittää kunkin kanavan äänenvoimakkuuden.
TUNER-katkaisimella (ei mallissa ACX450) kytketään
kanava mykäksi. Signaali tulee jatkuvasti takasivulla
olevaan TUNER-holkkiin. Tähän holkkiin voit liittää
ulkoisen virityslaitteen (esim. BTR2000, TU100).
Kun sisääntulo on yliohjautunut, niin TUNER-
katkaisimessa oleva CLIP-valodiodi (vain mallissa
ACX1800) syttyy palamaan. Vähennä sisääntulon
vahvistusta GAIN-säätimellä, kunnes CLIP-valodiodi ei
juuri ja juuri enää pala. Jos CLIP-valodiodi välähtelee
silloin tällöin signaalihuippujen kohdalla, ei tästä ole
haittaa, koska soitinkanavassa on riittävästi
ohjausreservejä.
Tämä on FBQ EQUALIZER. Jokainen työntösäädin
säätelee tiettyä taajuusaluetta. Asennossa 0 ei tapahdu
mitään käsittelyä. Voimista yhtä taajuusaluetta työntämällä
siihen kuuluvaa säädintä ylöspäin, heikennä työntämällä
säädintä alaspäin. Suurin mahdollinen voimistus tai
heikennys on 12 dB.
4
ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
FBQ-katkaisin aktivoi FBQ-toiminnon. Säätimien valodiodit,
jotka palavat kaikki yhtä kirkkaina kun FBQ un kytketty pois,
osoittavat valovoimallaan niihin kuuluvien taajuusalueiden
energiasisällön. Täten saadun optisen avustuksen
tukemana on helppo sovittaa sointia yhteen ja poistaa
takaisinkytkennät. Tasain on aina aktiivinen riippumatta
FBQ-toiminnosta.
MIC-merkinnällä varustettu holkki on mikrofonin line-kanavan
symmetrinen XLR-mikrofonituloliitäntä.
Mikrofonin line-kanavan symmetrinen LINE-sisääntulo
(6,3-mm-jakkiliitinholkki) soveltuu line-tasoisten signaalien
syöttöön, lähteenä esim. kosketinsoittimet tai
rumputietokone.
COMPRESSOR-säätimellä säädät kompression
voimakkuuden (vain AXC1800, katso lukua 4.3).
Tällä IN/OUT-katkaisimella (vain ACX1800) aktivioit
kompressorin.
Porrastetulla FX SELECT-säätimellä valitset yhden 16
tehosteohjelmasta. Tehosteet on selitetty taulukossa 4.1
luvussa 4.2.
PARAMETER-säätimellä (vain ACX1800) on mahdollista
muokata yhtä tehosteparametriä. Taulukosta 4.1 näet, mitä
kunkin parametrin tehosteista voi muuttaa.
IN/OUT-painikkeella (ei mallissa ACX450) aktivoit
valitsemasi tehosteen. Painikkeessa oleva valodiodi palaa,
kun tehoste on aktivoitu. Tehosteen voit kytkeä päälle ja
pois myös mukana toimitetulla jalkapolkimella.
FX LEVEL-säätimellä säädellään valitun tehosteen
tehosteosuutta.
MASTER-säätimellä määrität ACX1800:n
kokonaisäänenvoimakkuuden.
PHASE-katkaisimella käännetään summasignaalin vaihe
180° (vain ACX1800). Aktivoi tämä katkaisin, jos ilmenee
palautuskytkentäongelmia.
ULTRACOUSTIC-laitteen takasivulla on CD-sisääntuloliitäntä.
Master-ryhmässä (vain ACX1800) olevalla CD LEVEL-
säätimellä määräät CD-sisääntuloon liitetyn signaalin
äänenvoimakkuuden. Malleissa ACX900 ja ACX450 tämä
säädin on laitteen takasivulla (katso kuvaa 2.2).
MUTE-katkaisimella kytket mallin ACX1800 CD-sisääntulon
mykäksi.
POWER-katkaisimella kytket ULTRACOUSTIC-vahvistimen
päälle. POWER-katkaisimen tulee olla Pois-asennossa, kun
liität laitteen sähköverkkoon. Erota laite verkosta vetämällä
verkkopistoke pois. Kun asennat laitteen käyttöönottoa
varten, varmista, että verkkopistokkeeseen pääsee helposti
käsiksi.
+ Muista aina: POWER-katkaisin ei erota laitetta
kokonaan sähköverkosta, kun sammutat laitteen.
Vedä sen vuoksi pistoke pois pistorasiasta, jos et
käytä laitetta pitempään aikaan.
ACX450
ACX900
ACX1800
Kuva 2.1: Etusivulla olevat käyttölaitteet
5
ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
2.2 Takasivu
ACX450
ACX900
ACX1800
Kuva 2.2: Takasivulla olevat liitännät
Symmetristen LINE-lähtöjen (XLR-liitäntöjen) kautta voit
liittää ULTRACOUSTIC-laitteesi miksauspöydän
sisääntuloihin (koskee vain malleja ACX1800 ja ACX900).
GND LIFT-katkaisimella (Ground Lift = maadoituksen
irroitus) voit erottaa vahvistimen ja miksauspöydän välisen
maadoitusliitännän (kun katkaisin on painettuna). Täten voit
poistaa hurinaäänet tai maadoitussilmukat.
Voit ottaa soitinkanavan audiosignaalin TUNER-lähdöstä
ja johtaa sen virityslaitteeseen. Signaali on aina voimassa
tässä holkissa.
Liitä mukana toimitettu kaksois-jalkapoljin FOOT SW(ITCH)-
holkkiin. Jalkapolkimella voit kytkeä molempien kanavien
tehosteet päälle ja pois (vastaa IN/OUT-painikkeen
toimintoja).
CD IN-sisääntulo (cinch-pistoke) mahdollistaa ulkoisen
stereosignaalilähteen liitännän. Sillä voit esim. soittaa
CD- tai MD-levyille tallennettujen lempikappaleittesi tai
rumputietokoneen mukana.
+ MIC INSERT: Mikrofonikanavassa on sarjaliitäntäinen
silmukkareitti, johon voit silmukoida ulkoisia tehostelaitteita.
Yhdistä tätä varten SEND-holkki tehostelaitteesi
sisääntuloon. Yhdistä ulkoisen tehostelaitteen lähtöliitäntä
ULTRACOUSTIC-laitteen RETURN-holkkiin .
+ INST(RUMENT) INSERT. Soitinkanavassa on samoin
sarjaliitäntäinen silmukkareitti ulkoisia tehostelaitteita varten.
on SEND-holkki (lähtö), on RETURN-holkki (tulo).
+ INSERT SEND-holkkeja voi käyttää myös
rinnakkaislähtöinä, esim. yhden kanavan signaalin
tallentamiseen erillisenä. Niin kauan kuin RETURN-
liitäntä on tyhjä, ei signaalinvirtaus keskeydy laitteen
sisällä.
Kuva 2.3: IEC-tuloliitäntä, varokkeenpidike ja sarjanumero
(takasivulla)
Verkkoliitäntä tehdään IEC-KYLMÄLAITEHOLKIN kautta.
Sopiva verkkojohto kuuluu toimitukseen.
VAROKKEENPIDIKE / JÄNNITTEENVALINTA Ennen kuin
liität laitteen verkkoon, tarkasta vielä kerran, että sen
jännitetiedot vastaavat paikallista verkkojännitettä. Kun
vaihdat varokkeen uuteen, tulee ehdottomasti käyttää samaa
varoketyyppiä. Useissa laitteissa varokkeenpitimen voi
asettaa paikalleen kahteen eri asentoon, jotta voidaan
vaihdella kytkentää 230 V ja 120 V välillä. Muista aina: Jos
haluat käyttää laitetta Euroopan ulkopuolella 120 V
jännitteellä, tulee laitteeseen asentaa suurempiarvoinen
varoke.
SARJANUMERO.
6
ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800
3. JOHDOTUSESIMERKKEJÄ
3. JOHDOTUSESIMERKKEJÄ
3.1 Mallin ACX450 liitäntämahdollisuudet
Kuva 3.1: Mallin ACX450 liitäntämahdollisuudet
Tämä johdotus soveltuu kokeilusoittoon ennen esitystä tai
harjoitteluun kotona. Liitä kitarasi kanavan 1 soitintuloliitäntään.
Kanavaan 2 voit liittää toisen soittimen tai dynaamisen
mikrofonin.
Yhdistä mukana toimitettu jalkapoljin FS112 takasivulla olevaan
jalkapoljintuloliitäntään. Jalkapolkimella voit kytkeä molempien
kanavien tehostelaitteet päälle ja pois, tämä on erityisen
hyödyllistä live-esiintymisissä.
Liitä CD-sisääntuloon CD-soitin, jotta voit soittaa taustan päälle.
Toistolaitteena voit tietysti käyttää myös MD-soitinta tai
tietokonetta.
3.2 Laajemmat liitäntämahdollisuudet
(ACX900 ja ACX1800
Kuva 3.2: Laajemmat liitäntämahdollisuudet
(ACX900 ja ACX1800)
Malleissa ACX900 ja ACX1800 on erityisen runsaat
liitäntämahdollisuudet. Oheinen kuva on vain yksi esimerkki:
Soittimien, mikrofonien ja jalkapolkimen sekä CD-soittimen
liittäminen yhteen tehdään aivan samoin kuin kuvassa 3.1.
Virityslaite liitetään Tuner-lähtöön. Tässä on soitinsignaali
jatkuvasti voimassa. Jos haluat liittää ulkoisia tehostelaitteita, voit
tehdä sen molempia kanavia varten erikseen. Yhdistä yhden
kanavan INSERT SEND tehostelaitteen tuloliitäntään ja
tehostelähtöliitäntä saman kanavan INSERT RETURN-liitäntään.
Tässä esitettyjen pohjatehosteiden sijaan, jotka ovat sarjana
signaalieritillä, voit rakentaa myös rinnakkaisen tehosteloopin
esim. 19"-studiotehostelaitteen kanssa. Tätä varten tulee yhdistää
MIC INSERT SEND- tai INSTRUMENT INSERT SEND-lähtö
tehostelaitteen tuloliitäntään ja viedä tehostelaitteen
stereolähtösignaali CD INPUT-tuloliitäntöjen kautta takaisin.
CD LEVEL-säätimellä voit sitten miksata tehostesignaalin
kitarasignaaliin. Huolehdi tässä muunnoksessa siitä, että
tehostelaite antaa ainoastaan tehostesignaalin (100% Wet) eikä
alkuperäistä signaalia.
Kun haluat soittaa soitintasi live-esityksen aikana kaikulaitteen
(PA) kera, tarvitset tähän tavallisesti DI-Box-laitteen.
DI-Box valmistelee signaalin pitkiä johtoyhteyksiä varten ja antaa
miksauspöytään korkeamman lähtotason. ULTRACOUSTIC-
vahvistimiin olemme lisänneet DI-Boxin suoraan mukaan!
Liitä symmetrinen LINE-lähtö suoraan miksauspöydän
sisääntuloon tai Multicore-laitteeseen, joka vie miksauspöytään.
Käytä tätä varten mikrofonijohtoa (kaksijohtiminen, suojattu johto,
jossa on XLR-pistokkeet).
7
ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800
4. SOINNIN KÄSITTELY
4. SOINNIN KÄSITTELY
ULTRACOUSTIC tarjoaa moninaisia mahdollisuuksia soinnin
käsittelyyn. Näihin kuuluvat FBQ-tasauslaite, monitehostelaite
sekä mallin ACX1800 kompressori. Tässä luvussa selitetään näitä
erilaisia käsittelymahdollisuuksia.
4.1 FBQ-Equalizer
Soinnin säätelyä tai korjausta varten on käytettävissä graafinen
tasauslaite, jossa on FBQ-spektrianalysaattori. Kun työntösäätimet
ovat nolla-asennossa, ei signaalin käsittelyä tapahdu.
s Vahvista yhtä taajuusaluetta työntämällä sitä koskevaa
säädintä ylöspäin.
s Heikennä sitä työntämällä säädintä alaspäin.
s Paina FBQ-katkaisinta kytkeäksesi FBQ-näytön päälle.
FBQ-toiminto: Kussakin säätimessä on yksi valodiodi, joka voi
ilmoittaa tämän säätimen säätelemän taajuusalueen tason
valovoimakkuudellaan. Tämä ominaispiirre auttaa sinua
valitsemaan soinnin käsittelyssä tarvittavat oikeat säätimet. Jos
sointi on esimerkiksi sameaa tai jyrisevää, niin tästä ilmoittaa
vastaavan säätimen voimakkaasti palava valodiodi. Vedä tätä
säädintä hieman alaspäin, jotta jyrinä (bassojen yliohjaus) poistuu.
Vaihtoehtoisesti voit korostaa tiettyjä signaalin osia (vedä säätimiä
ylöspäin), jotka ovat liian heikkoja (valodiodi palaa heikosti).
+ Jos haluat painottaa taajuusalueita, ei niitä
välttämättä tarvitse vahvistaa. Aivan yhtä hyvin voit
heikentää muita taajuuksia hieman (työnnä säätimiä
alaspäin). Tällöin vältät nostamasta sisäistä
signaalin voimakkuutta liian voimakkaaksi ja säilytät
myös arvokkaita tehoreservejä (Headroom).
4.2 Digitaalinen tehosteprosessori
Toinen ULTRACOUSTIC-laitteiden erityinen ominaispiirre ovat niiden
kaksi monitehosteprosessoria, jotka toimivat täysin toisistaan
riippumatta molemmilla kanavilla. Kukin tehostemoduuli tarjoaa
käyttäjälleen 16 erilaista ohjelmaa, jotka on jaettu neljään ryhmään.
s Tehosteiden kytkemiseksi päälle ja pois täytyy vain painaa
laitteessa olevaa IN/OUT-painiketta tai jalkapoljinta. am
s Valitse haluamasi ohjelma kääntämällä FX SELECT-säädintä
. Tässä taulukossa on yhteenveto niistä:
Chamber Decay
Room Decay
Hall Decay
Concert Decay
Chorus Depth
Flanger Depth
Phaser Speed
Tremolo Speed
Chorus / Delay 400 ms Delay Level
Flanger / Delay 400 ms Delay Level
Chorus / Delay 300 ms Delay Level
Flanger / Delay 300 ms Delay Level
Delay 80 ms Feedback
Delay 300 ms Feedback
Delay 400 ms Feedback
Delay 500 ms Feedback
Taulukko 4.1: Tehosteohjelmat
s FX LEVEL-säätimellä saat tehosteen kuulumaan.
s Muuta tehostetta PARAMETER-säätimellä (vain mallissa
ACX1800).
Reverb-Preset-tehosteet ovat kaikutehosteita, jotka jäljittelevät
eri kokoisten huoneiden kaikuominaisuuksia. PARAMETER-
säätimellä voit säädellä jälkikaikuajan (Decay).
1 CHAMBER jäljittelee studion tyypillisiä akustisia ominaisuuksia.
Tämä tehoste sopii käytettäväksi aina silloin, kun haluat
huomaamattoman kaiun, joka tekee signaalista elävämmän.
2 ROOM: Keskikokoinen huone, jossa kuullaan selvästi
heijastumat seinistä.
3 HALL: Jäljittelee elävää, vahvasti heijastavaa salia.
4 CONCERT jäljittelee suuren konserttisalin pitkää, tiivistä
jälkikaikua.
Tässä on neljä eri modulaatiotehostetta, jotka aikaansaadaan eri
tavoin. Säädettävissä ovat Depth (mModulaatiosyvyys) tai Speed
(modulaationopeus).
5 CHORUS antaa kitarasignaaleillesi lisää täyteläisyyttä ja
laajuutta. Tämä aikaansaadaan tulosignaalin moduloidulla
aikaviiveellä.
6 FLANGER: Suosittu kitaratehoste, joka aikaansaadaan
äänenkorkeuden jatkuvalla moduloinnilla.
7 PHASER: Phaser ei kuulosta yhtä huomiotaherättävältä kuin
Flanger. Tehoste aikaansaadaan asettamalla tulosignaalin
päälle vaihesiirtynyt tehostesignaali.
8 TREMOLO: Äänenvoimakkuuden enemmän tai vähemmän
nopea, intensiivinen muunnos.
Tässä on muutamia kaksoistehosteita. joissa yhdistetään Chorus
tai Flanger Delayn kanssa. Mallissa ACX1800 voit säätää Delay-
tehosteen äänenvoimakkuuden..
9 CHORUS/DELAY 400 ms Delay-ajalla.
10 FLANGER/DELAY pitkällä Delay-ajalla (400 ms)
11 CHORUS/DELAY lyhemmällä Delay-ajalla (300 ms).
12 FLANGER/DELAY 300 ms Delay-ajalla.
Viivetehosteita eri pituisilla Delay-ajoilla. Parametrillä Feedback
voidaan säätää toistojen lukumäärä.
13 Lyhyt DELAY 80 millisekunnin (ms) viiveellä.
14 Keskipitkä DELAY 300 ms Delay-ajalla.
15 DELAY 400 ms viiveellä.
16 Pitkä DELAY: Delay-aika kestää 500 ms.
8
ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800
5. ASENNUS
4.3 Kompressori (vain ACX1800)
Kompressori alentaa signaalin dynaamista laajuutta.
Äänenvoimakkuuden huippuja alennetaan ja hiljaisempia signaaleja
korostetaan, jolloin soittimen tai laulun voimakkaimpien ja
hiljaisimpien äänien välinen ero vähenee. Täten aikaansaadan
huomattavasti painokkaampi, yhtenäisempi sointi. Lisäksi
pidennetään pitkien äänien venytystä (loppusointia).
s Kytke kompressori päälle (ON-katkaisin ).
s Käännä COMPRESSOR-säädintä hitaasti oikealle
lisätäksesi kompression voimakkuutta.
s Kytkemällä kompressorin vuorotellen päälle ja pois (ON-
katkaisin) voit verrata tiivistettyä ja käsittelemätöntä
signaalia toisiinsa.
Kompressori toimii parhaiten, kun siihen syötetään voimakas
tulosignaali. Jos signaali on heikko, niin tehoste ilmenee vasta
kompressorin korkeiden säätöjen avulla. Tällöin saattaa
kompressorin käynnistämisen yhteydessä syntyä suuria
voimakkuudenvaihteluja. Jos GAIN on säädetty voimakkaaksi,
niin kompressorin vaikutus tuntuu jo aikaisemmin. Tässä
tapauksessa ei COMPRESSOR-säädintä tarvitse avata niin paljoa,
jotta saadaan haluttu vaikutus aikaan. Kokeile, jotta löydät itsellesi
sopivimman säädön!
5. ASENNUS
5.1 Audioliitännät
Lukuunottamatta symmetristä LINE-monojakkituloa ovat kaikki
BEHRINGER ULTRACOUSTIC-laitteen jakkitulo- ja lähtöliitännät
epäsymmetrisiä monojakkiholkkeja. LINE OUT-lähdöt ovat
symmetrisiä XLR-lähtöjä. CD-sisääntulot ovat RCA-pistokeliitäntöjä.
+ Huolehdi ehdottomasti siitä, että laitteen
asennuksesta ja käytöstä huolehtivat vain
asiantuntevat henkilöt. Asennuksen aikana ja sen
jälkeen tulee aina huolehtia siitä, että laitetta
käsittelevä(t) henkilö(t) on maadotettu riittävästi,
koska muutoin sähköstaattiset purkaukset tms.
saattavat aiheuttaa häiriöitä laitteen
käyttöominaisuuksiin.
Kuva 5.1: XLR-liitännät
Kuva 5.2: 6,3 mm-stereojakkipistoke
Kuva 5.3: 6,3 mm-monojakkipistoke
9
ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800
6. TEKNISET TIEDOT
6. TEKNISET TIEDOT
INSTRUMENT IN
Sisääntuloimpedanssi
MIC IN
Sisääntuloimpedanssi
LINE IN
Sisääntuloimpedanssi
INST INSERT RETURN
-
Sisääntuloimpedanssi -
MIC INSERT RETURN
-
Sisääntuloimpedanssi -
CD IN
Sisääntuloimpedanssi
LINE OUT
-
Ulostuloimpedanssi -
Max. Ulostulotaso -
INST INSERT SEND
-
Ulostuloimpedanssi -
Max. Ulostulotaso -
MIC INSERT SEND
-
Ulostuloimpedanssi -
Max. Ulostulotaso -
TUNER OUT
-
Ulostuloimpedanssi -
Max. Ulostulotaso -
Päätevahvistimen teho
1 x 45 W / 4
2 x 45 W / 2 x 4 2 x 90 / 2 x 4
Muunnin
Näytteenottotaajuus
Tyyppi 1 x 8" 2 x 8" 2 x 8"
Malli
Impedanssi 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
Kuormitettavuus 40 W 60 W 60 W
Syöttöteho max. 90 W max. 135 W max. 265 W
Varoke 100 - 120 V~
250 V 250 V 250 V
Varoke 200 - 240 V~
250 V 250 V 250 V
Verkkoliitänta
Mitat (H x B x T)
413 x 455 x 212 mm 423 x 526 x 232 mm 427 x 526 x 242 mm
Paino
13,2 kg 16,8 kg 18,4 kg
>18 dBu
6,3 mm mono-jakkikosketin
33 kOhm
>6 dBu
100 Ohm
>18 dBu
6,3 mm mono-jakkikosketin
Vakiokylmälaiteliitäntä
24-bit Sigma-Selta, 64/128-kertainen Oversampling
40 kHz
BUGERA™ kovääninen dual-cone
Verkkojännite
USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
Euroopa/Iso-Britannia/Australia 230 V~, 50 Hz
Japani 100 V~, 50 - 60 Hz
Kiina/Korea 220 V~, 50 Hz
Yleinen vientimalli 120/230 V~, 50 - 60 Hz
100 Ohm
XLR symmetrinen
4,3 kOhm
>24 dBu
6,3 mm mono-jakkikosketin
6,3 mm mono-jakkikosketin
220 kOhm
RCA
>10 kOhm
6,3 mm stereo-jakkikosketin
40 kOhm
6,3 mm mono-jakkikosketin
220 kOhm
6,3 mm mono-jakkikosketin
10 MOhm
XLR symmetrinen
4 kOhm
BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason.Vaadittavat muutokset suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia.
Tekniset tiedot ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista tiedoista ja kuvauksista.
/

See käsiraamat sobib ka