Behringer AMP800 Omaniku manuaal

Bränd
Behringer
Mudel
AMP800
Tüüp
Omaniku manuaal
Käytohje
MINIAMP AMP800
Ultra-Compact 4-Channel Stereo Headphone Amplier
2 MINIAMP AMP800 Käyttöohje
Sisällysluettelo
Tärkeitä turvallisuusohjeita .................................3
Juridinen Peruutus ................................................3
1. Johdanto ............................................................5
1.1 Ennen kuin aloitatte ............................................... 5
1.1.1 Toimitus ................................................................ 5
1.1.2 Käyttöönotto .....................................................5
1.1.3 Online-rekisteröinti .........................................5
2. Säätölaitteet ......................................................6
2.1 Etupaneeli ..................................................................6
2.2 Takapaneeli ............................................................... 7
3. Kokoonpanoesimerkki .....................................................7
4. Audioliitännät ...................................................8
5. Tekniset Tied ......................................................9
6. Muut Mini-Sarjan Tuotteet .............................10
3 MINIAMP AMP800 Käyttöohje
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
JURIDINEN PERUUTUS
Varoitus
Symbolilla merkityissä
päätteissä sähkövirran
voimakkuus on niin korkea, ettäne
sisältävät sähköiskun vaaran.
Käytäainoastaan korkealaatuisia,
kaupallisesti saatavana olevia
kaiutinjohtoja, joissa on ¼"TS-
liittimet valmiiksi asennettuina.
Kaikenlainenmuu asennus tai muutosten
teko tulisi tehdä ammattitaitoisen
henkilöntoimesta.
Tämä symboli muistuttaa
läsnäolollaan mukana
seuraavissa liitteissä olevista
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
Luekäyttöohjeet.
Varoitus
Sähköiskulta välttyäksesi
ei päällyskantta
(taitaustasektion kantta) tule poistaa.
Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi
soveltuvia osia. Huoltotoimet saa
suorittaa vain alan ammattihenkilö.
Varoitus
Vähentääksesi tulipalon
tai sähköiskun vaaraa
ei laitetta saa altistaa sateelle tai
kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa
roiskevedelle, eikäsen päälle saa asettaa
mitään nesteellä täytettyjä esineitä,
kutenmaljakoita.
Varoitus
Nämä huolto-ohjeet on
tarkoitettu ainoastaan
pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön.
Vähentääksesisähköiskun vaaraa ei
sinun tulisi suorittaa mitään muita kuin
käyttöohjeessa kuvattuja huoltotoimia.
Huoltotoimet saa suorittaa vain
alanammattihenkilö.
1. Lue nä mä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5.
Ä
lä käytä tätä laitetta
vedenläheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja.
Asenna valmistajan antamien
ohjeidenmukaisesti.
8. Älä asenna lämpölähteiden,
kuten lämpöpattereiden, uunien tai
muiden lämpöä tuottavien laitteiden
(vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä kierrä polarisoidun tai
maadoitetun pistokkeen turvatoimintaa.
Polarisoidussapistokkeessa on kaksi
kieltä, joista toinen on toista leveämpi.
Maadoitetussa pistokkeessa on
kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä.
Leveäkieli tai kol- mas terä on tarkoitettu
oman turvallisuutesi takaamiseksi.
Mikälimukana toimitettu pistoke ei sovi
lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lähdön
vaihtamiseksiuuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn
tai puristuksen aiheuttamien vaurioiden
varalta. Huolehdi erityisesti pistokkeiden
ja jatkojohtojen suojaamiselta se
siitä kohdasta, jossa verkkojohto tulee
uloslaitteesta.
11. Laitteen tule olla
liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomallasuojajohtimella.
12. Jos laitteen sähkövirta kytketään
pois päältä pääverkon tai laitteen
pistokkeesta, onnäiden oltava sellaisessa
paikassa, että niitä pääsee käyttämään
millointahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan
mainitsemia kiinnityksiä/lisälaitteita.
14. Käytä
ainoastaan
valmistajan
mainitseman tai
laitteen mukana
myydyn cartin,
seisontatuen, kolmijalan, kan-nattimen
tai pöydän kanssa. Cartiakäytettäessä
tulee cart/laite-yhdistelmää
siirrettäessä varoa kompa- stumasta
itse laitteeseen, jotta mahdollisilta
vahin- goittumisiltavält y tt äisiin.
15. Irrota laite sähköverkosta
ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa
pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen
huollon ammatti-laisten tehtäväksi.
Huoltoatarvitaan, kunlaite on jotenkin
vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai
–pistoke on vaurioitunut, laitteensisälle
on päässyt nestettä tai jotakin muuta,
yksikkö on altistunut sateelle tai
kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti
tai on päässytputoamaan.
17. Tuotteen oikea
hävitys: Tämäsymboli
osoittaa, että tuotetta
ei WEEE-direktiivin
(2002/96/ E Y) ja
paikallisen lain mukaan saa hävittää
kotitalousjätteen mukana. Tuotetulee
toimittaa valtuutettuun, sähkö- ja
elektroniikkalaitteille tarkoitettuun
kierrätyspisteeseen. Tällaisenjätteen
epäasianmukainen hävitys
saattaa vahingoittaa ympäristöä
ja henkilön terveyttä sähkö- ja
elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti
sisältyvien vaarallisten aineiden takia.
Kunhävität tuotteen asianmukaisesti,
autat myös tehostamaan luonnonvarojen
käyttöä. Saatlisätietoja hävitettävälle
laitteelle tarkoitetuista kierrätyspisteistä
kotipaikkakuntasi viranomaisilta,
jätteenkäsittelyviranomaiselta
taijätehuoltoyritykseltä.
TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU
VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ
ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT
OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ.
KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT
OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN
OMAISUUTTA. MUSICGROUP EI OTA
VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA
MENETYKSIS, JOTKA SAATTAVAT
AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI
OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA
TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAUKSIA,
VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN.
VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT
SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN
VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ.
MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYT
VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT.
JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT
EIVÄT OLE MUSICGROUP:IN
EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE
MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA
4 MINIAMP AMP800 Käyttöohje
ESITT
ÄÄ
MUSICGROUP:I
Ä
SITOVIA,
SUORIATAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA
TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS
ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU.
MITÄÄNTÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA
KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN
MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN,
SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI,
MUKAANLUKIEN VALOKOPIOINTI
JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN,
MITÄÄNTARKOITUSTA VARTEN,
ILMANMUSICGROUPIPLTD.:N AIEMPAA
KIRJALLISTALUPAA.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2013 MUSICGroupIPLtd.
Trident Chambers, Wickhams Cay,
P.O. Box 146, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
5 MINIAMP AMP800 Käyttöohje
1. Johdanto
Kiitämme tuotteitamme kohtaan osoitetusta luottamuksesta,
jonka ilmaisit ostamalla yhden kuulokevahvistinjärjestelmis
mme. Tämä 4-kanavainen stereokuulokevahvistin on suunniteltu
käytettäväksi kaikentyyppisten kuulokkeiden kera ja se on siksi
erittäin monipuolinen. Sen suuritehoiset stereovahvistimet
varmistavat parhaan äänentoiston laadun. Erittäin vähäkohinaiset
4850-käyttövahvistimet takaavat huippuluokan äänentoiston.
Ole hyvä ja lue ohjekirja huolella ja säilytä se myöhempää
tarvetta varten.
1.1 Ennen kuin aloitatte
1.1.1 Toimitus
MINIAMP AMP800 on tehtaalla pakattu huolellisesti turvallisen
kuljetuksen takaamiseksi. Mikäli pakkauslaatikossa tästä huolimatta
näkyy vaurioita, tarkastakaa laite heti ulkoisten vaurioiden osalta.
ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdollisessa vauriotapauksessa
takaisin meille, vaan ilmoittakaa asiasta ehdottomasti ensin
laitteen myyjälle ja kuljetusyritykselle, sillä muutoin kaikki
vahingonkorvausvaateet saattavat raueta.
Käytäthän aina alkuperäistä pakkauslaatikkoa
säilyttäessäsi tai lähettäessäsi laitetta,
välttyäksesi mahdollisilta vahingoilta.
Älä ikinä anna lapsien käsitellä laitetta tai sen
pakkausmateriaalia ilman valvontaa.
Huolehdithan pakkausmateriaalin ympäristöystävällisestä
hävittämisestä.
1.1.2 Käyttöönotto
Älä aseta AMP800-laitetta minkään sellaisen laitteen
päälle, joka kehittää paljon lämpöä, kuten esim. vahvistin.
Varmista, että AMP800:n yläpaneelissa olevia tuuletusaukkoja ei
peitetä tai tukita.
Käytä AMP800:n virransyötössä vain sitä verkkolaitetta,
joka toimitetaan laitteen mukana.
1.1.3 Online-rekisteröinti
Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian
sen ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa http://behringer.com ja
lue takuuehdot huolellisesti.
Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaa-maan
sen mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen
liikkeeseen. Jos liike sijaitsee kaukana, voit kääntyä myös suoraan
sivukonttorimme puoleen. Haaraliikkeidemme yhteystiedot löydät
laitteen alkuperäispakkauksessa olevasta luettelosta (Global Contact
Information/European Contact Information). Jos pakkauksessa ei
ole asuinmaasi yhteystietoja, käänny lähimmän maahantuojan
puoleen. Yhteystiedot löydät Support-sivuilta Internet-osoitteesta
http://behringer.com.
Laitteen ja sen ostopäivän rekisteröinti sivustoon
helpottaa takuukäsittelyä.
Kiitos yhteistyöstäsi!
6 MINIAMP AMP800 Käyttöohje
2. Säätölaitteet
AMP800 on kuulokevahvistin, jossa on 4 kuulokekanavaa, joten voit
jakaa laitteen muiden soittajien kera. Lisäksi jokainen soittaja voi
valita 2 audiokanavan välillä: syöttökanava A ja syöttökanava B.
Varmista, että vain asiantuntevat henkilöt liittävät
AMP800:n ja käyttävät sitä.
2.1 Etupaneeli
Tässä luvussa selitetään, miten käytetään AMP800:n etupaneelin
säätimiä, jotka on kuvattu seuraavasti:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kuva 2.1: AMP800:n etupaneeli
Edelläolevassa kuvassa kutakin säätölaitetta vastaa tunnusnumero,
esim . Käytä näitä tunnusnumeroita tässä luvussa löytääksesi kunkin
säätimen yksittäiset ominaisuudet.
Kutakin syötkanavaa (A ja B) varten etupaneelissa on säätimet (1)
ja (2). Käsittele kunkin syöttökanavan signaalia näillä säätimillä:
(1) LEVEL-säädin: Säädä signaalin syöttövoimakkuus
kääntämällä tätä säädintä suuntaan 0 (pienin arvo) tai suuntaan
6 (suurin arvo).
(2) BALANCE-säädin: Säätele signaalin stereotehoa kääntämällä
tätä säädintä suuntaan L (vasemmalle) tai R (oikealle).
(3) A + B-mittari: Käytä tätä mittaria valvoaksesi
molempien signaalien (A ja B) yhdistettyä tasoa.
Valodiodi palaa sen arvon vierellä, joka ilmoittaa yhdistetyn
tason (-24 dB - 0 dB). Jos signaali on liian voimakas,
niin CLIP-valodiodi palaa. Suurimman osan ajasta optimaalinen
taso on 0 dB (täysi signaali).
Kutakin kuulokekanavaa (1, 2, 3 ja 4) varten on etupaneelissa on
säätimet (4) - (7). Käsittele kunkin kuulokekanavan signaalia
näillä säätimillä:
(4) (kuulokkeiden) liitin: Liitä kuulokkeet käyttäen tätä
6,3 mm stereo-jakkikosketin. Tarkemmat tiedot TRS-liittimistä
löytyvät kohdasta 4. Audioliitännät.
(5) INPUT-painike: Valitse syöttökanava painamalla tätä
painiketta. Kun kuuntelet:
• syöttökanavaa A, tämä painike ei ole alaspainettu eikä siinä
pala valo
• syöttökanavaa B, tämä painike on painettu ja siinä palaa valo
(6) PHONES LEVEL-säädin: Säädä kuulokesignaalin voimakkuutta
kääntämällä tätä säädintä suuntaan 0 (alhaisin voimakkuus)
tai suuntaan 6 (suurin voimakkuus).
(7) CH-säädin: Säädä kuulokesignaalin voimakkuutta kääntämällä
tätä säädintä suuntaan 0 (alhaisin voimakkuus) tai suuntaan
6 (suurin voimakkuus).
(8) (virta)-painike: Kytke AMP800 päälle ja pois painamalla
tätä painiketta. Kun kytket AMP800:n:
• päälle, niin tämä painike on painettu alas ja siinä
palaa valo
• pois, niin tämä painike ei ole alaspainettu eikä siinä
pala valo
Kun päätät AMP800:n käytön, irroita verkkopistoke
virranlähteestä. Verkkoliitäntä kuluttaa virtaa niin kauan
kuin se on liitettynä virranlähteeseen.
7 MINIAMP AMP800 Käyttöohje
2.2 Takapaneeli
Tässä luvussa kuvataan, miten liität AMP800:n laitteisiisi käyttäen takapaneelia.
Seuraavassa kuvataan AMP800:n takapaneeli:
(9) (10) (11) (12) (13)
Kuva 2.2: AMP800:n takapaneeli
Edelläolevassa kuvassa kutakin säätölaitetta vastaa tunnusnumero,
esim. (9). Käytä näitä tunnusnumeroita tässä luvussa löytääksesi
kunkin säätimen yksittäiset ominaisuudet:
(9) POWER-virtaliitin: Liitä AMP800 virranlähteeseen
yhdistämällä verkkolaite tähän liittimeen Tämä verkkolaite
toimitetaan AMP800:n mukana.
(10) PHONES OUT-liittimet: Kutakin kuulokekanavaa (1, 2, 3 ja 4
varten takapaneelissa on ylimääräinen kuulokeliitäntä, joka on
6,3 mm stereo-jakkikosketin.
(11) LINK OUT A-liittimet: IJos tarvitset enemmän kuin ne 4
kuulokekanavaa, jotka saat yhdessä AMP800:ssa, liitä nämä
tasapainoitetut 6,3 mm stereo-jakkikosketin (L = vasen,
R = oikea) toisen AMP800:n ottoliitäntöihin. LINK OUT
A-liittimet lähettävät vain kanavan A syöttösignaalin,
ilman mitään LEVEL- tai BALANCE-säätöjä.
(12) INPUT-liittimet: Kutakin syöttökanavaa (A ja B)
varten takapaneelissa on 2 tasapainotettua 6,3 mm
stereo-jakkikosketin (L = vasen ja R = oikea). Liitä ne
sekoituspöydän, CD-soittimen tai äänikortin antoliitäntöihin.
Monosignaaleja varten käytä vain L-liitintä.
Jos anto on tasapainotettu ja työnnät
tasapainottamattomat 6,3 mm mono-jakkikosketin INPUT-
liittimiin, niin signaalin taso laskee 6 dB. Nosta signaalin
tasoa käyttäen sitä koskevaa LEVEL-säädintä ((1)).
(13) SERIAL NUMBER: Rekisteröi AMP800 käyten tätä
yksilöllistä sarjanumeroa .
Tarkemmat tiedot mono- stereo-jakkikosketin löytyvät kohdasta
4. Audioliitännät.
3. Kokoonpanoesimerkki
Seuraava esimerkki selvittää AMP800:n osuutta audioyhdistelmissäsi: setups:
<
1
CD Player
PRO MIXER VMX100USB
MINIAMP AMP800
MINIAMP AMP800
L & R Input
Phones Out
L & R Input
L & R Link Out A
Kuva 3.1: Kokoonpanoesimerkki
8 MINIAMP AMP800 Käyttöohje
Yhdistäminen muihin MINI-tuotteisiin
AMP800 kuuluu BEHRINGER-tuotteiden MINI-sarjaan. Voit yhdistää
AMP800:n näihin tuotteisiin. Tarkemmat yksityiskohdat löydät
luvusta 6. Muut Mini-Sarjan Tuotteet.
4. Audioliitännät
Seuraavat esimerkit selvittävät niiden kytkentäjohtojen käyttöä,
joissa on tasapainottamattomat 6,3 mm mono-jakkikosketin ja
tasapainotetut 6,3 mm stereo-jakkikosketin.
strain relief clamp
strain relief clamp
sleeve
sleeve
tip
tip
sleeve
ground/shield
sleeve
ground/shield
tip
signal
tip
signal
Kuva 4.1: Kytkentäjohto tasapainottamattomilla 6,3 mm mono-jakkikosketin
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)
Kuva 4.2: Kytkentäjohto tasapainotetuilla 6,3 mm stereo-jakkikosketin
9 MINIAMP AMP800 Käyttöohje
5. Tekniset Tied
INPUT
Tyyppi 6,3 mm stereo-jakkikosketin,
tasapainotettu
Impedanssi n. 20 kΩ, tasapainotettu
n. 10 kΩ, tasapainottamaton
CMRR 40 dB tyyp. @ 1 kHz
PHONES OUT
Tyyppi 6,3 mm stereo-jakkikosketin
Impedanssi väh. 100 Ω
Suurin antotaso +13 dBu @ 100 Ω kuormitus
LINK OUT A
Tyyppi 6,3 mm stereo-jakkikosketin,
tasapainotettu
JÄRJESTELMÄERITTELYT
Taajuusalue 10 Hz - 120 kHz, -3 dB
Dynaaminen alue 108 dB, 10 Hz - 22 kHz
(100 Ω kuormitus)
Särinä 0,007% tyyp.
(100 Ω kuormitus)
Keskinäishäir < 80 dBu @ 1 kHz
Signaali-kohinasuhde 10 Hz - 22 kHz < 95 dB @
0 dBu, A-painotettu
VAHVISTIN
Suurin antotaso +21 dBm / 124 mW
(kuorma 100 Ω)
Väh. antoimpedanssi väh. 47 Ω
VIRRANSYÖTTÖ
Verkkoliitäntä ulkoinen virtalähde,
9 V~ / 750 mA
Verkkovirtajännitteet
USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
Iso-Brit./Australia 240 V~, 50 Hz
Kiina 220 V~, 50 Hz
Eurooppa 230 V~, 50 Hz
Japani 100 V~, 50 - 60 Hz
Virrankulutus 11 W
MITAT / PAINO
Mitat (pituus x leveys x syvyys) n. 48 x 242,6 x 120 mm
Paino n. 0,77 kg
BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason.
Vaadittavat muutokset suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset tiedot ja laitteen ulkonäkö
saattavat siksi poiketa annetuista tiedoista ja kuvauksista.
10 MINIAMP AMP800 Käyttöohje
6. Muut Mini-Sarjan Tuotteet
MINIAMP kuuluu BEHRINGERin Mini-sarjaan. Kaikki tämän sarjan 8
tuotetta toimivat täydellisesti yhdessä, ja ne esitellään tässä lyhyesti.
MINIFEX FEX800
Erittäin pienikokoinen 9,5" stereo-monitehosteprosessori
studio-ja lavakäyttöön
• 16 ällistyttävää tehoste-esiasetusta 24-bit/48 kHz-
resoluutiolla, mukana kaiku, kuoro, anger, vääristin,
kiertävä ääni, äänenkorkeuden muutos ja monitehosteets
• Intuitiivinen tehoste-esisäätöjen valvonta, valodiodit näyttävät
valitun ohjelman
MINIMIC MIC800
Erittäin pienikokoinen 9,5" mikrofonimuokkausesivahvistin
studio-ja lavakäyttöön
• Huipputason esivahvistin kaikkia mikrofoni-, soitin- ja
linjatason lähteitä varten. Täydentää ihanteellisesti
studioluokan kondenssimikrofoneja
• Erittäin joustava esivahvistinmuokkaus mahdollistaa
äänitystesi nopean optimoinnin
MINIMON MON800
Erittäin pienikokoinen 9,5" monitorimatriisisekoitin
studio-ja lavakäyttöön
• Huipputason ottolohko, jossa 4 valittavaa ja sekoitettavaa
stereosisääntuloa
• Tarkat 6-numeroiset stereopääantosignaalin valodiodimittarit
täsmälliseen tasonnäyttöön
MINIFBQ FBQ800
Erittäin pienikokoinen 9,5" graanen tasoitin studioja lavakäyttöön
• Vallankuvauksellinen FBQ-palautehavaintojärjestelmä
ilmoittaa heti kriittiset taajuudet ja sitä voi käyttää myös
analyysilaitteena
• Lisänä oleva Low Cut-suodatin poistaa epätoivotut taajuudet,
esim. pohjarahinan
MINIMIX MIX800
Erittäin pienikokoinen 9,5" karaokelaite studioja lavakäyttöön
• Vallankumouksellinen äänenpoistin – poistaa tehokkaasti
lauluäänen mistä tahansa stereolähteestä jättäen
useimmat musiikkiosat
• Integroitu digitaalinen kaikuprosessori 24-bit/40 kHz
resoluutiolla lauluäänen parhaaseen tehostukseen
MINI-tuotteet voidaan pinota toistensa päälle
We Hear You
/