GROHE Allure 19316 Kasutusjuhend

Bränd
GROHE
Mudel
Allure 19316
Tüüp
Kasutusjuhend
22
EST
Tehnilised andmed
Läbivool 3-baarise veesurve korral:
- segistitila u 26 l/min
- Dušš u 9,4 l/min
Temperatuur
- Temperatuuri piiraja paigaldamine kaitseb liiga kuuma
veega põletada saamise eest (vt Tagavaraosad voldiku lk II,
tellimisnumber 46 375).
Paigaldamine
Vooliku läbiviigu paigaldus, vt voldiku lk I, joonised [1]
ja [2].
1. Eemaldage kaitsehülsid (A1) ja katteplaat (A), vt joonis [1].
2. Paigaldage vooliku läbiviik (B) kinnitus- ja
tihendikomplektiga (B1) katteplaadile (A).
3. Kinnitage rosett (B2) adapteriga (B3).
4. Sulgege segisti ning avage külma ja kuuma vee
juurdevool.
5. Ühendage dušivoolik (C) voolikuliidesega (C1) süvises,
vt joonis [2].
6. Lükake vedru (K) dušivooliku (C) otsa ja pistke läbi vooliku
läbiviigu (B).
7. Kruvige koonusmutter (D) dušivooliku (C) külge.
Pange peale katteplaat (A).
Paigaldage segistitila ja käsidušš, vt joonis [3].
1. Asetage tihend (E1) koonusmutrisse (D) ja kruvige
käsidušš (E) koonusmutri (D) peale.
2. Pange segistitila (G) koos tihendiga (G1) varda (H) otsa,
keerake 3mm kuuskantvõtmega sisse seadekruvi (J) ja
paigaldage kork (J1).
Paigaldage rosett ja kang, vt joonis [4].
1. Kruvige peale keraamilise sisu kate (L).
2. Pange roseti alusplaat (M) segisti otsa ja kinnitage see
kruvidega (M1).
3. Määrige sisemine rõngastihend (N1) ja lükake see peale.
4. Pange tagasi rosett (N).
5. Pange tagasi kang (O), kinnitage see 3mm kuuskantvõtme
abil vabalt sissekeeratud seadekruviga (O1) ja paigaldage
kork (O2).
Täitke vuuk katteplaadi ümber püsivalt elastse
materjaliga.
Nii saate hooldusava igal ajal uuesti avada!
Kasutamine
- Kang (O), vt lk III, joonis [5].
- Ümberlülitus (U)
Kangi tõstmisel avaneb vee juurdevool.
Kõigepealt voolab vesi vanni.
Vajutage ümberlülitusnupule = vesi suundub vannitilast
dušiväljundisse
Tõmmake ümberlülitusnuppu = vesi suundub dušiväljundist
vannitilasse
Segisti sulgemine suunab veevoolu automaatselt dušivoolikust
vannitilasse.
Tehniline hooldus
Kõiki osi tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja
määrida spetsiaalse segistimäärdega.
Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.
I. Keraamiline sisu, vt voldiku III lk joonis [6].
1. Eemaldage kork (O2).
2. Keerake 3mm kuuskantvõtme abil lahti seadekruvi (O1) ja
eemaldage kang (O).
3. Eemaldage rosett (N) ja rõngastihend (N1).
4. Keerake välja kruvid (M1) ja eemaldage roseti alusplaat (M).
5. Kruvige ära keraamilise sisu kate (L).
6. Keerake lahti kruvid (R) ja võtke välja kogu keraamiline
sisu (S).
7. Vahetage kogu keraamiline sisu (S) välja.
Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.
Pidage kinni kokkupaneku järjekorrast.
Segisti kokkumonteerimisel tuleb jälgida, et keraamilise sisu
tihendid asetseksid vastavates korpuse süvendites. Paigaldage
kruvid (R) ja kruvige need vaheldumisi ühtlaselt keerates kinni.
II. Dušivoolik, vt joonis [7] ja [8].
1. Tõmmake välja dušivoolik (C) ja võtke käsidušš (E)
koonusmutri (D) küljest lahti, vt joonis [7].
2. Keerake välja adapter (D1), vt joonist [8].
3. Tõmmake dušivoolik (C) nii kaugele välja, et dušivooliku
liides (C1) tuleks välja.
4. Ärge laske dušivooliku liidesel (C1) tagasi libiseda.
5. Monteerige lahti dušivoolik (C) ja eemaldage vedru (K).
Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.
Tagavaraosad, vt voldiku II lk (* = Lisatarvikud).
Hooldamine
Segisti hooldusjuhised on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.
/