Electrolux EMS17216X Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
Mikrolaineahi
EMS17216
2 electrolux ohutusinfo
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
ET
Sisukord
ET
ET
Ohutusinfo 4
Toote kirjeldus 7
Enne esmakordset kasutamist 9
Kasutamine 10
Programmide tabel 16
Retseptid 20
Hooldus & puhastamine 23
Mida teha, kui . . . 24
Tehnilised andmed 24
Paigaldamine 25
Keskkonnainfo 27
Garantii / Klienditeenindus 28
4 electrolux ohutusinfo
Tähtsad ohutusjuhised: Lugege need hoolega läbi ja hoidke alles!
Tulekahju ohu vältimiseks
Mikrolaineahju ei tohi kasutamise ajaks
järelevalveta jäta. Liiga kõrge võimsustase
või pikk toiduvalmistusaeg võib toidu üle
kuumendada ja tulekahju põhjustada.
Stepsel peab olema kergesti ligipääsetav
selleks, et seadet saaks vajadusel kiirelt
vooluvõrgust välja tõmmata.
Ärge hoidke või kasutage ahju
välitingimustes.
Juhul kui soojendatav toit hakkab
suitsema, ÄRGE AVAGE UST.
Lülitage seade välja ja tõmmake juhe
seinast ning oodake kuni toit on
suitsemise lõpetanud. Toidu suitsemise
ajal ukse avamine võib tulekahju
põhjustada.
Kasutage ainult mikrolaineahjus
kasutamiseks mõeldud anumaid.
Ärge jätke ahju järelevalveta kui
kasutate ühekordseid paberist, plastikust
või muust tuleohtlikust materjalist
anumaid. Pärast kasutamist puhastage
ahju sisemus, pöördalus ja pöördaluse
tugi. Need peavad olema kuivad ja
rasvavabad. Kogunenud rasv võib üle
kuumeneda ja suitsema hakata või
süttida.
Ärge pange kergestisüttivaid materjale
ahju või ventilatsiooniava lähedale. Ärge
blokeerige ventilatsiooniavasid.
Eemaldage toidult ja pakendilt kõik
metallist sulgurid, traadid, jne. Kaarleek
metallpindadel võib tulekahju põhjustada.
Ärge kasutage mikrolaineahju fritüüri õli
kuumutamiseks. Temperatuuri pole võimalik
kontrollida ja õli võib süttida.
Popkorni tegemiseks kasutage ainult
spetsiaalseid mikrolaineahjus kasutamiseks
mõeldud pakendeid.
Ärge hoidke ahjus toitu või muid
esemeid.
Kontrollige seadistusi pärast ahju
käivitamist veendumaks, et ahi töötab nii
nagu soovite.
Vaadake käesolevas kasutusjuhendis
olevaid vihjeid.
Võimalike vigastuste vältimine
Hoiatus: Ärge kasutage ahju, kui see on
viga saanud või rikkis. Enne kasutamist
kontrollige järgnevat:
a) Uks; veenduge, et uks sulguks
korralikult ja kontrollige, et see poleks
ver või viltu.
b) Hinged ja ukse lukustus; kontrollige,
et need poleks katki või lahti.
c) Uksetihend ja selle vastaspind;
veenduge, et need poleks viga saanud.
d) Ahju sisemus või ukse sisepind;
veenduge, et seal poleks mõlke.
e) Toitejuhe ja pistik; veenduge, et need
poleks vigastatud.
Ärge kunagi seadistage, parandage või
modifitseerige ahju ise. On ohtlik lasta
ahju hooldada või parandada (juhul kui
see hõlmab endast mikrolainete eest
kaitsva kaane eemaldamist)
mittekompetentsel isikul.
electrolux ohutusinfo 5
Ärge kasutage ahju lahtise uksega või
modifitseerige ukse sulgemismehhanismi
mingil moel.
Ärge kasutage ahju kui midagi on
uksetihendi ja selle vastaspinna vahel.
Ärge laske rasval või mustusel
koguneda uksetihendile ja selle ümber.
Järgige osas „Hooldus &
puhastamine“ toodud juhiseid. Kui jätate
ahju puhastamata, siis võib see viia
pindade riknemiseni, mis omakorda võib
ahju tood negatiivselt mõjutada ja viia
ohtliku olukorrani.
Isikud, kellel on
SÜDAMESTIMULAATOR, peaksid
mikrolaineahju kasutamise turvalisuse kohta
uurima oma arstilt või stimulaatori tootjalt.
Elektrilöögi ohu vältimine
Mitte mingil juhul ei tohi eemaldada
seadme korpust.
Kunagi ei tohi midagi valada või panna
ukseluku või ventilatsiooni avaustesse. Juhul
kui midagi peaks ümber minema, lülitage
seade välja, tõmmake juhe kohe seinast ja
võtke ühendust ELECTROLUXi
teenindusega.
Ärge kastke toitejuhet või pistikut vette
või mõne muu vedeliku sisse. Ärge laske
toitejuhtmel puutuda kokku teravate servade
või tuliste pindadega, näiteks kuumaõhu
ventilatsiooniavad ahju taga.
Ärge üritage ise ahju lambipirni vahetada
või lasta seda teha ELECTROLUXi poolt
volitamata isikul. Juhul kui ahju lambipirn
peaks läbi minema, võtke ühendust
edasimüüja või volitatud ELECTROLUXi
teenindusega.
Juhul kui seadme toitekaabel saab viga,
tuleb see spetsiaalse kaabli vastu vahetada.
Vahetuse peab läbi viima volitatud
ELECTROLUXi teenindust.
Plahvatuse ja äkk-keemise vältimine
Hoiatus: Vedelikke või muid toiduaineid ei
tohi kuumutada suletud anumates, kuna
need võivad plahvatada.
Ärge kunagi kasutage kinniseid anumaid.
Enne kasutamist eemaldage kinnitused ja
kaaned. Suletud anumad võivad plahvatada
suurenenud rõhu tõttu isegi pärast ahju
väljalülitamist.
Olge ettevaatlik vedelike kuumutamisel.
Kasutage laia suuga anumaid, et mullid
vabalt välja pääseksid.
Mikrolaineahjus vedelike kuumutamisel
võib ilmneda viivitusega keemist, seega tuleb
anuma käsitlemisel väga ettevaatlik olla.
Äkilise keemise ja sellest tuleneva
põletuse vältimiseks:
1. Segage vedelikku enne kuumutamist.
2. Soojendamisel on soovitatav panna
vedelikku klaaspulk või midagi sarnast.
3. Äkilise keemise vältimiseks laske
vedelikul vähemalt 20 sekundit ahjus
seista pärast kuumutamise lõppemist.
Ärge küpsetage mikrolaineahjus terveid
tooreid või keedetud mune, kuna need
võivad plahvatada ka pärast
mikrolaineahju kasutamise lõpetamist.
Vahustamata või segamata munade
küpsetamiseks või soojendamiseks,
torgake läbi munakollane ja -valge,
vastasel juhul võivad munad plahvatada.
Enne kõvaks keedetud munade
kuumutamist koorige ja viilutage need ära.
Torgake läbi koor ka sellistel toiduainetel
nagu kartulid, vorstid ja puuviljad, kuna ka
need võivad plahvatada.
Võimalike põletuste vältimine
Põletuste vältimiseks kasutage pajalappe või
-kindaid.
6 electrolux ohutusinfo
Põletuse vältimiseks hoidke anumaid,
popkorni tegijaid, ahjukotte, jne. alati
avamisel eemal kätest ja näost.
Põletuste vältimiseks testige alati
toidu temperatuuri ja segage seda enne
serveerimist ning pöörake erilist
tähelepanu imikutele või vanuritele
antavate jookide ja toidu temperatuurile.
Anuma temperatuur ei ole sama, mis
selle sees oleva toidu või joogi temperatuur;
kontrollige toidu temperatuuri alati. Ukse
avamisel seiske sellest alati eemal, nii väldite
väljuvast aurust tingitud põletusi.
Viilutage täidetud toidud pärast
soojendamist, nii pääseb aur välja ja väldite
põletusi.
Hoidke lapsed seadme uksest eemale, nii
ei saa nad ennast põletada.
Laste poolt väärkasutuse vältimine
Hoiatus: Lapsed ja teovõimetud inimesed
tohivad mikrolaineahju kasutada ilma
järelevalveta ainult juhul, kui neile on
antud piisavalt juhiseid mõistmaks ,
kuidas mikrolaineahju turvaliselt kasutada
ning mis võivad olla vale kasutamise
tagajärjed.
See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised,
sensoorsed või vaimsed võimed või
kogemuse ja teadmiste puudus seda ei
võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab
järelvalvet või neid juhendab seadme
kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest
vastutab.
Jälgige lapsi ja veenduge, et nad ei
mängiks seadmega.
Ärge nõjatuge või rippuge ukse küljes.
Ärge mängige ahjuga või kasutage seda
mänguasjana.
Lastele tuleb selgeks teha kõik olulised
turvajuhised: pajalappide kasutamine,
ettevaatlik katte eemaldamine toidult;
tähelepanu pööramine pakendile (nt
isekuumenevad materjalid), mis on mõeldud
toidu krõbedaks muutmiseks, kuna need
võivad eriti kuumaks minna.
Teised hoiatused
Ärge kunagi muutke ahju mingil viisil. See
ahi on mõeldud ainult koduseks
toiduvalmistamiseks ja seda võib
kasutada ainult toidu valmistamiseks. See
ei sobi kaubanduslikuks või
laboratooriumis kasutamiseks.
Probleemidevaba kasutamine ja
kahjustuste vältimine
Ärge kunagi pange tööle tühja ahju. Kui
kasutate pruunistusnõud või isekuumenevat
materjali, siis pange kindlasti selle alla
kuumuse isoleerimiseks portselanist taldrik
selleks, et vältida pöördaluse ja selle toe
kahjustamist. Nõul märgitud
eelsoojendusaega ei tohi ületada.
Ärge kasutage metallist nõusid, mis
peegeldavad mikrolaineid ja põhjustavad
kaarleegi tekkimist. Ärge pange panne
sellesse ahju.
Kasutage ainult selle ahju jaoks mõeldud
pöördalust ja selle tuge. Ärge kasutage
seadet ilma pöördaluseta. Pöördaluse
purunemise vältimiseks:
a) Enne pöördaluse pesemist vees laske
sellel maha jahtuda.
b) Ärge pange külmale pöördalusele kuuma
toitu või nõud.
c) Ärge pange kuumale pöördalusele külma
toitu või nõud.
Ärge pange midagi seadme korpusele selle
kasutamise ajal.
Tähtis:
Juhul kui te pole kindel, kuidas ahju
ühendada, siis võtke ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Ei tootja ega edasimüüja ei võta endale
vastutust vigastuste ja kahjustuste eest, mis
on tingitud elektriühenduse tegemisel nõuete
eiramisest.
Veeaur või -piisad võivad aegajalt ahju
seintele või tihendi ümber ja selle
vastaspinnale koguneda. See on tavaline ja
ei tähenda mikrolainete lekkimist või tõrget.
electrolux toote kirjeldus 7
Toote kirjeldus
Veenduge, et järgmised lisatarvikud oleksid
olemas:
(1) Pöördalus (2) Pöördaluse tugi
(3) 4 kinnituskruvi (pole pildil)
Asetage pöördaluse tugi põrandas asuva
süvendi tihendile.
Seejärel asetage pöördalus pöördaluse toele.
Pöördaluse kahjustamise vältimiseks
veenduge, et enne ahjust väljavõtmist oleksid
nõud või anumad pöördaluselt üles tõstetud.
Tähtis:
Kui tellite lisavahendeid, mainige palun järgmist:
osa nimetus ja mudeli nimetus edasimüüjale või
volitatud ELECTROLUXi teenindusele.
1 Esipaneel
2 Ahju lamp
3 Juhtpaneel
4 Ukse avamise nupp
5 Lainejuhi kate
6 Ahjuõõs
7 Tihend
8 Uksetihend ja selle vastaspind
9 Kinnituskohad (4 tk)
10 Ventilatsiooniavad
11 Välimine kate
12 Tagumine korpus
13 Toitejuhe
8 electrolux toote kirjeldus
Juhtpaneel
1 Digitaalne displei
Mikrolaineahi
Kell
Küpsetusetapid
Pluss/Miinus
Leiva automaatne sulatus
Automaatne sulatamine
Kaal
2 Automaatse toiduvalmistamise
märgutuled
3 Automaatse toiduvalmistamise nupp
6 Automaatse sulatamise nupp
5 Võimsuse nupp
6 Taimeri/kaalu nupp
7 Start nupp
8 Stopp nupp
8 Ukse avamise nupp
electrolux enne esmakordset kasutamist 9
Enne esmakordset kasutamist
Ökorežiim
Ahi on energiasäästurežiimis („Econ“).
1. Ühendage ahi vooluvõrku.
2. Ekraan on kustunud.
3. Avage uks ja toide lülitub sisse.
4. Sulgege uks ja ekraanile kuvatakse
„Econ“.
5. Ekraanil hakkab taimer 3:00-st nullini
lugema.
6. Kui jõutakse nullini, siis läheb ahi
„Econ“ režiimi ja ekraan kustub.
7. „Econ“ režiimi tühistamiseks pange kell
õigeks.
8. „Econ“ režiimi määramiseks pärast kella
seadistamist, avage uks, hoidke
startnuppu alla 5 sekundit, vajutage stop
ja sulgege uks.
Kellaaja õigeks panemine
Ahjul on 12-tunniline kell.
Näide: Selleks, et määrata kellaajaks 11:30.
1. Ühendage ahi vooluvõrku.
2. Ekraan on kustunud.
3. Avage uks ja toide lülitub sisse.
4. Kui uks on lahti, keerake tundide
määramiseks taimeri/kaalu nuppu.
5. Vajutage korra start nuppu ja keerake
minutite määramiseks taimeri/kaalu
nuppu.
6. Vajutage start nuppu.
Vaadake ekraanile:
7. Sulgege uks.
Tähtis:
1. Taimeri/kaalu nuppu võib keerata nii päri-
kui vastupäeva.
2. Energiasäästurežiimi ei saa pärast kella
õigeks panemist enam määrata.
Kellaaja muutmine kui kell on
eelnevalt õigeks pandud või ahi
on „Econ“ režiimis
Näide: Selleks, et määrata kellaajaks 12:45.
1. Avage uks.
2. Vajutage ja hoidke start nuppu 5 sekundit.
Ahi teeb piiksu. Tundide määramiseks
keerake taimeri/kaalu nuppu.
3. Vajutage korra start nuppu ja keerake
minutite määramiseks taimeri/kaalu
nuppu.
4. Vajutage start nuppu.
Vaadake ekraanile:
Stopp nupu kasutamine
Kasutage stopp nuppu järgnevaks:
1. Vea tühistamine programmeerimisel.
2. Ahju ajutiseks peatamiseks kasutamise
ajal vajutage nuppu ühe korra.
3. Programmi tühistamiseks kasutamise ajal
vajutage kaks korda.
Lapselukk
Sellel ahjul on turvameede, mis takistab ahju
soovimatut käivitamist laste poolt. Pärast
kella seadistamist ei tööta enne lapseluku
deaktiveerimist ükski mikrolaineahju
funktsioon.
Näide: Lapseluku aktiveerimiseks.
1. Vajutage ja hoidke nuppu stopp nuppu 5
sekundit.
Ahi teeb kaks piiksu ja ekraanile ilmub LOC’:
Märkus:
Lapseluku tühistamiseks vajutage ja
hoidke stopp nuppu 5 sekundit kuni ahi
teeb piiksu ja ekraanile kuvatakse
kellaaeg.
Lapselukku ei saa aktiveerida, kui
kellaaega pole määratud.
10 electrolux kasutamine
Mikrolaineahjus toiduvalmistamise juhised
Mikrolaineahjus toidu
küpsetamiseks/sulatamiseks peavad
mikrolained toidu soojendamiseks läbima
anuma. Seepärast tuleb kasutada sobivaid
anumaid.
Ristküliku-/ruudukujuliste anumate
asemel tuleks kasutada
ümmargusi/ovaalseid, kuna nurkades olev
toit võib üleküpseda.
Ühtlase soojenemise tagamiseks tuleb
toitu kas ümber keerata või segada.
Pärast küpsetamist peab toit seisma, kuna
nii levib kuumus läbi terve toidu.
Toidu omadused
Koostis Kõrge rasva või suhkrusisaldusega toidud (nt ploomipuding) vajavad vähem
küpsetusaega. Nende puhul tuleb ettevaatlik olla, kuna ülekuumenemine võib
tulekahju põhjustada.
Tihedus Toidu tihedust mõjutab vajaminevat küpsetusaega. Kerged poorsed toiduained,
näiteks koogid või leib, küpsevad kiiremini kui rasked, tihedad toidud nagu praed
või pajaroad.
Kogus Ahju pandava toidu koguse suurenemisel tuleb pikendada ka küpsetusaega. Nt
neli kartulit küpseb kauem kui kaks.
Mõõtmed Väiksed toiduained või tükid valmivad kiiremini kui suured, kuna mikrolained
pääsevad nii kergemini toidu sisemusse. Ühtlase küpsemise tagamiseks peavad
kõik tükid olema ühesuurused.
Kuju Korrapäratu kujuga toiduained, nagu kanafilee või koivad, küpsevad aeglasemalt
paksemas osas. Ümmargused toiduained valmivad mikrolaineahjus ühtlasemalt
kui neljakandilised.
Toidu
temperatuur
Toidu algtemperatuur mõjutab vajaminevat küpsetusaega. Jahutatud toidud
valmivad kauem kui toatemperatuuril olevad. Täidetud toidud, näiteks
moosipirukad, tuleb auru väljalaskmiseks pooleks lõigata.
Küpsetusviisid
Paigutus Pange jämedamad osad nõu välisserva poole. Nt kanakoivad
Kaas Kasutage mikrolaineahju jaoks mõeldud toidukilet või sobivat kaant.
Augusta Koorega, naha või membraaniga toidud tuleb enne küpsetamist või soojendamist
mitmest kohast läbi torgata kuna auru kogunemisel võib toiduaine plahvatada, nt
kartulid, kala, kana, vorstid.
Tähtis: Mune ei tohi mikrolaineahjus soojendada, kuna need võivad ka pärast
küpsetamise lõppemist plahvatada, nt blanšeeritud või kõvaks keedetud munad.
Segage,
keerake ja
muutke
paigutust
Ühtlase valmimise tagamiseks on oluline toitu küpsetamise ajal segada, keerata
ja seda ümber paigutada. Alati segage ja paigutage ümber väljast sissepoole.
Hoidmine Pärast valmimist on oluline toidul seista lasta, nii jaotub kuumus ühtlasemalt
terves toidus.
Kaitske Sulatamisel võivad mõned toidu osad soojaks muutuda. Soojasid kohti saab
kaitsta väikese mikrolaineid peegeldava fooliumitükiga, nt kanakoivad või tiivad.
electrolux kasutamine 11
Mikrolaineahju nõud
Küpsetusnõud Mikrolaineahjus
kasutatavad
Kommentaarid
Foolium/
fooliumist anumad
9 / 8
Väikseid fooliumitükke võib kasutada toidu kaitsmiseks
ülekuumenemise eest. Hoidke fooliumit vähemalt 2 cm
kaugusel ahju seinast, nii väldite kaarleegi tekkimist.
Fooliumist anumaid ei ole soovituslik kasutada va juhul
kui seda soovitab tootja, nt Microfoil
®
, viimasel juhul
järgige hoolega juhiseid.
Roogade
pruunistamine
9
Järgige alati tootja juhiseid. Ärge ületage antud
küpsetusaega. Olge ettevaatlik, kuna osad nõud
muutuvad väga kuumaks.
Portselan ja
keraamika
9 / 8
Portselan, keraamika, savinõud ja kondiportselan on
tavaliselt kasutuskõlblikud, väljaarvatud juhul kui neil on
metalseid kaunistusi.
Klaasnõud nt
Pyrex
®
9
Õhukeste klaasnõude kasutamisel tuleb ettevaatlik olla,
kuna need võivad kiirel kuumutamisel mõraneda.
Metall
8
Metalli ei ole soovituslik mikrolaineahjus kasutada, kuna
tekkiv kaarleek võib tulekahju põhjustada.
Plastik /
polüstereen nt
kiirtoidu pakendid.
9
Nende kasutamisel tuleb ettevaatlik olla, kuna mõned
nõud võivad kõrgel temperatuuril kõverduda, sulada või
värvi muuta.
Toidukile
9
See ei tohiks puutuda vastu toitu ja sinna tuleb auru
väljalaskmiseks augud sisse teha.
Külmutus- /
küpsetuskotid
9
Ka neid tuleb auru väljalaskmiseks augustada.
Veenduge, et kotid on mikrolaineahjus kasutamiseks
sobilikud. Ärge kasutage plastikust või metallist kinniteid,
kuna need võivad sulada või kaarleegi tõttu süttida.
Pabertaldrikud, -
tassid ja
majapidamispaber
9
Kasutage ainult soojendamiseks või niiskuse imamiseks.
Nende kasutamisel tuleb ettevaatlik olla, kuna
ülekuumenemisel võivad need süttida.
Õlest ja puust
nõud
9
Nende materjalide kasutamisel olge ettevaatlik, kuna
ülekuumenemine võib põhjustada süttimise.
Ümbertöödeldud
ja ajalehe paber
8
Võib sisaldada metallijääke, mis võivad põhjustada
kaarleeki ja seepeale süttida.
12 electrolux kasutamine
Toiduvalmistamine
mikrolaineahjus
Mitteautomaatne sulatamine
Ahju saab programmeerida kuni 90 minutiks.
Küpsetusaja sisendühik on 10 sekundist 5
minutini. See sõltub küpsetamise koguajast
nagu näete juuresolevast tabelist.
Küpsetusaeg Suureneb ühik
0-5 minutit 10 sekundit
5-10 minutit 30 sekundit
10-30 minutit 1 minut
30-90 minutit 5 minutit
Mikrolaine võimsuse tasandid
Teie ahjul on 6 võimsuse tasandit:
Mitteautomaatse sulatamise (automaatse
sulatamise funktsiooni kasutamata) määrake
võimsuseks 240 W. Sulatamise sümbol ilmub
ekraanile kui võimsus on valitud.
Võimsus Soovituslik eesmärk
800 W/
HIGH
Kasutatakse kiireks toiduvalmistamiseks või soojendamiseks, nt supp, pajaroog,
konservitoidud, kuumad joogid, jne.
560 W Kasutatakse tihedamate toiduainete (pikk poiss ja mikrolaineahju toitude) aga ka
õrnmate roogade valmistamiseks. Sellel vähendatud tasemel ei hakka soust üle
keema ja toit küpseb ühtlaselt ning ei esine üleküpsemist.
400 W Pikemat valmistusaega vajavate tihedamate toiduainete valmistamiseks, nt
veiseliha puhul on õrnema liha saamiseks soovituslik just seda seadistust
kasutada.
240 W/
DEFROST
Sulatamiseks valige see seadistus, nii sulab toiduaine ühtlaselt. See seadistus on
ideaalne ka riisi, pasta ja klimpide hautamiseks ning munaroa valmistamiseks.
80 W Aeglaseks sulatamiseks, nt kreemid või küpsetised.
0 W Taimeri kasutamiseks
W = VATT
Näide: Supi kuumutamine 2 minuti ja 30
sekundi jooksul mikrolaine võimsusel 560 W.
1. Valutage kaks korda start nuppu.
2. Sisestage aeg keerates taimeri/kaalu
nuppu päri- või vastupäeva kuni ekraanile
on kuvatud 2:30.
3. Vajutage start nuppu.
4. Vaadake ekraanile:
Tähtis:
Kui võimsust ei valite, siis määratakse
automaatselt HIGH/800 W.
electrolux kasutamine 13
Märkus:
Kui uks tehakse kuumutamise ajal lahti,
siis peatub määratud aeg automaatselt.
Aja mahalugemine jätkub pärast ukse
sulgumist ja start nupu vajutamist.
Kui soovite kasutamise ajal võimsust
teada saada, siis vajutage korra
võimsuse nuppu.
Kasutusaja pikendamiseks-
lühendamiseks keerake taimeri/kaalu
nuppu.
Võimsuse muutmiseks kasutamise ajal
vajutage võimsuse nuppu.
Programmi tühistamiseks kasutamise ajal
vajutage kaks korda stopp nuppu.
Köögi taimer
Näide: Taimeri määramine 7 minutile.
1. Vajutage võimsuse nuppu 7 korda.
2. Sisestage aeg keerates taimeri/kaalu
nuppu päri- või vastupäeva kuni ekraanile
on kuvatud 7:00.
3. Vajutage start nuppu.
4. Vaadake ekraanile:
Märkus:
Taimeri peatamiseks vajutage stopp
nuppu. Taimeri jätkamiseks vajutage start
nuppu ja väljumiseks uuesti stopp nuppu.
Lisage 30 sekundit.
Start nupu abil saate kasutada kahte
järgnevat funktsiooni:
1. Kiirkäivitus
Saate kohe alustada kasutamist
võimsusel 900 W/HIGH kestusega 30
sekundit kui vajutate start nuppu.
2. Küpsetusaja pikendamine
Võite pikendada kasutusaega 30 sekundi
kaupa kui vajutate start nuppu ahju
kasutamise ajal.
Märkus:
Seda funktsiooni pole võimalik kasutada
automaatsel küpsetamisel või
automaatsel sulatamisel.
Pluss & miinus
Pluss&Miinus funktsioon võimaldab teil
suurendada-vähendada küpsetusaega
automaatsete programmide puhul.
Kui eelistate keedetud kartuleid, mis on pole
täitsa läbi keenud, kasutage miinust.
Kui
soovite, et kartulid oleksid pehmemad,
kasutage plussi.
.
Näide: Selleks, et keeta 0,3 kg kartuleid hästi
pehmeks.
1. Valige soovitud menüü vajutades
automaatse toiduvalmistamise nuppu
kaks korda.
14 electrolux kasutamine
2. Keerake taimeri/kaalu nuppu kuni
ekraanile kuvatakse 0,3 kg.
3. Vajutage korra võimsuse nuppu ja
seejärel pluss nuppu.
4. Vajutage start nuppu.
5. Vaadake ekraanile:
Märkus:
Plussi/miinuse tühistamiseks vajutage
võimsuse nuppu 3 korda.
Kui vajutate pluss nuppu, kuvatakse
ekraanile
.
Kui vajutate miinus nuppu, kuvatakse
ekraanile
.
Mitmes osas küpsetamine
Mikrolaineahju funktsiooni kasutades on
võimalik programmeerida 3 etappi
(maksimaalselt).
Näide: Valmistamine:
5 minutit võimsusel 800 W (Etapp 1)
16 kuni võimsusel 240 W (Etapp 2)
Etapp 1
1. Valutage korra võimsuse nuppu.
2. Sisestage aeg keerates taimeri/kaalu
nuppu päri- või vastupäeva kuni ekraanile
on kuvatud 5:00.
3. Vaadake ekraanile:
Etapp 2
1. Vajutage võimsuse nuppu 4 korda.
2. Sisestage aeg keerates taimeri/kaalu
nuppu päri- või vastupäeva kuni ekraanile
on kuvatud 16:00.
3. Küpsetamise alustamiseks vajutage start
nuppu.
4. Vaadake ekraanile:
Ahi küpsetab kõigepealt 5 minutit võimsusel
800 W ja seejärel 16 minutit võimsusel 240
W.
electrolux kasutamine 15
Automaatne toiduvalmistamine ja
automaatne sulatamine
Automaatne toiduvalmistamine ja
automaatne sulatamine panevad
automaatselt paika õige režiimi ja aja. Valida
on võimalik kuue automaatse
toiduvalmistamise ja kahe automaatse
sulatamise režiimi vahel.
Automaatne küpsetus
Automaatne küpsetus Sümbol
Jook
Keedetud kartulid/
Koorega kartuleid
Sügavkülmutatud
köögivili
Värsked köögiviljad
Sügavkülmutatud
valmistoidud
Kalafilee kastmes
Näide: Selleks, et keeta 0,3 kg kartuleid.
1. Valige soovitud menüü vajutades
automaatse toiduvalmistamise nuppu
kaks korda.
2. Keerake taimeri/kaalu nuppu kuni
ekraanile kuvatakse 0,3 kg.
3. Vajutage start nuppu.
4. Vaadake ekraanile:
Kui sekkumine on vajalik (nt toitu on vaja
ümber keerata) peatub ahi ja kostub
helisignaal; järelejäänud aeg ja indikaator
vilguvad ekraanil. Jätkamiseks vajutage start
nuppu.
Automaatse toiduvalmistamise lõpus peatub
programm automaatselt. Kõlab helisignaal ja
toiduvalmistamise sümbol hakkab vilkuma.
Ühe minuti möödudes ja pärast
meeldetuletus piiksu, kuvatakse ekraanile
kellaaeg.
Automaatne sulatamine
Automaatne küpsetus Sümbol
Liha/kala/linnuliha
Leib
Näide: Selleks, et sulatada 0,2 kg leiba.
1. Valige soovitud menüü vajutades
automaatse sulatamise nuppu kaks korda.
2. Keerake taimeri/kaalu nuppu kuni
ekraanile kuvatakse 0,2 kg.
3. Vajutage start nuppu.
4. Vaadake ekraanile:
Kui sekkumine on vajalik (nt toitu on vaja
ümber keerata) peatub ahi ja kostub
helisignaal; järelejäänud aeg ja indikaator
vilguvad ekraanil. Jätkamiseks vajutage start
nuppu. Automaatse sulatamise lõpus peatub
programm automaatselt. Kõlab helisignaal ja
toiduvalmistamise sümbol hakkab vilkuma.
Ühe minuti möödudes ja pärast
meeldetuletus piiksu, kuvatakse ekraanile
kellaaeg.
16 electrolux programmitabelid
Programmide tabel
Automaatse küpsetamise ja sulatamise tabelid
Automaatne
küpsetus
Kaal (suurenev
ühik) / Nõud
Nupp Programm
Jook (tee/kohvi)
1-4 tassi
Pange tass pöördaluse serva lähedale.
1 tass = 200 ml
Keedetud ja
koorega kartulid
0,1-0,8 kg (100 g)
Kauss ja kaas
Keedetud kartulid: Koorige kartulid ja
lõigake need ühesuurusteks tükkideks.
Koorega kartulid: Valige välja ühesuurused
kartulid ja peske need puhtaks.
Pange keedetud või koorega kartulid
kaussi. • Lisage vajalik veehulk (100 g
kohta), umbes 2 teelusikat ja väheke
soola.
Katke kaanega.
Kui kõlab helisignaal, siis segage ja katke
uuesti kinni.
Pärast küpsetamist laske seista umbes 2
minutit.
Sügavkülmutatud
köögivili
0,1-0,6 kg (100 g)
Kauss ja kaas
Lisage 1 spl vett 100 g kohta ja vajadusel
soola. (Seente puhul pole vett lisada
vaja.)
Katke kaanega.
Kui kõlab helisignaal, siis segage ja katke
uuesti kinni.
Pärast küpsetamist laske seista umbes 2
minutit.
Tähtis: Juhul kui külmutatud köögiviljad
on kokkupressitud, kasutage
mitteautomaatset küpsetust.
Värsked
köögiviljad
0,1-0,6 kg (100 g)
Kauss ja kaas
Lõigake väikesteks tükkideks, nt ribad,
kuubikud või viilud.
Lisage 1 spl vett 100 g kohta ja vajadusel
soola. (Seente puhul pole vett lisada
vaja.)
Katke kaanega.
Kui kõlab helisignaal, siis segage ja katke
uuesti kinni.
Pärast küpsetamist laske seista umbes 2
minutit.
Külmutatud
valmisroad
(segatavad)
0,3-1,0 kg (100 g)
Kauss ja kaas
Pange roog sobivasse mikrolaineahju
nõusse.
Lisage vedelikku kui tootja seda soovitab.
Katke kaanega.
Juhul kui tootja seda soovitab, siis
küpsetage ilma kaaneta.
Kui kõlab helisignaal, siis segage ja katke
uuesti kinni.
Pärast küpsetamist segage ja laske
seista umbes 2 minutit.
Kalafilee
kastmes
0,4-1,2 kg* (100 g)
Vaadake „Kalafilee kastmes“ retsepte
leheküljel 18.
* Kõikide koostisainete kogukaal.
Praevaagen ja
mikrolaineahju
electrolux programmitabelid 17
toidukile
Tähtis: Jahutatud toitude algtemperatuuriks on 5 °C, külmutatud toitude omaks on -18 °C.
18 electrolux programmitabelid
Automaatne
küpsetus
Kaal (suurenev
ühik) / Nõud
Nupp Programm
Liha, kala
Linnuliha
(Terve kala,
kala steigid,
kalafilee,
kanakoivad,
kanafilee,
hakkliha,
praelõigud,
kotletid,
vorstid)
0,2-0,8 kg (100 g)
Pirukavorm
Pange toit pirukavormi pöördaluse keskele.
Kui kõlab helisignaal, siis keerake toitu,
paigutage ümber ja eraldage tükid. Kaitske
õhukesed tükid ja soojad kohad fooliumiga.
Pärast sulatamist, mässige fooliumisse 15-
45 minutiks, kuni roog on täiesti sulanud.
Märkus: Ei ole kasutatav terve linnu puhul.
Hakkliha: Helisignaali kõlades keerake toit
ümber. Võimalusel eraldage sulanud tükid.
Leib
0,1-1,0 kg (100 g)
Pirukavorm
Laotage pirukavormi ja pange see
pöördaluse keskele. 1,0 kg puhul pange otse
pöördalusele.
Kui kõlab helisignaal, siis keerake, paigutage
ümber ja eemaldage sulanud viilud.
Pärast sulatamist, katke fooliumiga 5-15
minutiks, kuni roog on täiesti sulanud.
Tähtis: Jahutatud toitude algtemperatuuriks on 5 °C, külmutatud toitude omaks on -18 °C.
Märkus:
Toitude küpsetamisel tuleb kinni pidada
programmitabelis toodud kaaludega.
• Juhul kui soovite küpsetada koguseid või
toite, mida pole programmitabelis toodud,
siis vaadake kokaraamatu osas olevaid
tabeleid.
Sisestage ainult toidu enda kaal. Ärge
lisage sellele anuma kaalu.
• Juhul kui toit kaalub rohkem või vähem kui
Automaatse küpsetamise ja sulatamise
tabelis näidatud, kasutage
mitteautomaatset küpsetamist.
• Lõplik temperatuur võib varieeruda
vastavalt toidu esialgsele temperatuurile.
Toit peab pärast küpsetamist olema täiesti
tuline.
• Kui sekkumine on vajalik (nt toitu on vaja
ümber keerata) peatub ahi ja kostub
helisignaal; järelejäänud aeg ja indikaator
vilguvad ekraanil. Jätkamiseks vajutage
start nuppu.
Pärast mikrolaine režiimi kasutamist võib
sisse lülituda ventilaator.
Juhul kui kellaaega pole määratud, läheb
seade umbes 3 minuti pärast
„Econ“ režiimi.
Tähtis: Automaatne sulatamine
1. Steigid ja tükid tuleks külmutada ühe
kihina.
2. Hakkliha tuleks külmutada õhukese
kihina.
3. Pärast ümberkeeramist, kaitske sulanud
osad väikese sileda fooliumitükiga.
4. Linnuliha tuleb küpsetada kohe pärast
sulatamist.
electrolux programmitabelid 19
Automaatse küpsetamise retseptid
Kalafilee teravas kastmes
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
140 g 280 g 420 g tomatikonservi
(nõrutatud)
40 g 80 g 120 g maisi
4 g 8 g 12 g tšillikastet
12 g 24 g 36 g sibulat
(peeneks
hakitud)
1 tl 1-2 tl 2 tl punase veini
äädikay:
sinepit,
tüümiani ja
cayenne’i
pipart
200 g 400 g 600 g kalafileed
soola
1. Segage kokku kastme koostisosad.
2. Pange kalafilee ümmargusse
praevaagnasse nii, et õhem ots oleks
keskel ja raputage peale soola.
3. Katke kalafilee kastmega.
4. Katke mikrolaineahju toidukilega ja
küpsetage automaatrežiimis „Kalafilee
kastmega“.
5. Pärast küpsetamist laske seista umbes 2
minutit.
Kalafilee karrikastmes
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
200 g 400 g 600 g kalafileed
sool
40 g 80 g 120 g banaani
(viilutatud)
160 g 320 g 480 g valmistehtud
karrikastet
1. Pange kalafilee ümmargusse
praevaagnasse nii, et õhem ots oleks
keskel ja raputage peale soola.
2. Katke kalafilee banaani ja valmistehtud
karrikastmega.
3. Katke mikrolaineahju toidukilega ja
küpsetage automaatrežiimis „Kalafilee
kastmega“.
4. Pärast küpsetamist laske seista umbes 2
minutit.
Toiduvalmistamise tabelid
Kasutatud lühendid
spl = supilusikas Tass = tassitäis g = gramm ml = milliliiter min = minutit
tl = teelusikas kg = kilogramm l = liiter cm = sentimeeter
Toidu ja joogi soojendamine
Toit / jook Kogus Võimsus Aeg Valmistamine
-g/ml- -Tase- -min-
Piim 1 tass 150 800 W umbes 1 ärge katke kinni
Vesi 1 tass 150 800 W 1-2 ärge katke kinni
6 tassi 900 800 W 10-12 ärge katke kinni
1 portsjon 1000 800 W 11-13 ärge katke kinni
Roog ühel taldrikul
(köögiviljad, liha ja
garneering)
400 800 W 3-6 piserdage kastmele veidi vett,
katke kinni, segage poole
soojendamise peal
20 electrolux programmitabelid
Toidu ja joogi soojendamine
Toit / jook Kogus Võimsus Aeg Valmistamine
-g/ml- -Tase- -min-
Supp / hautis 200 800 W 1-2 katke kinni, segage pärast
soojendamist
Köögiviljad 200
500
800 W 2-3
4-5
vajadusel lisage vett, katke
kinni, segage poole
soojendamise peal
Liha, 1 viil* 200 800 W 3-4 katke õhukese kastmekihiga,
katke kinni
Kalafilee* 200 800 W 2-3 katke kinni
Kook, 1 viil 100 400 W 1/2 pange pirukavormi
Beebitoit, 1 purk 190 400 W umbes 1 pange toit sobivasse
mikrolaineahju nõusse, pärast
kuumutamist segage hästi ja
kontrollige temperatuuri
Margariini või või
sulatamine*
50 800 W 1/2 katke kinni
Šokolaadi sulatamine 100 400 W 2-3 Segage aeg-ajalt
* jahutatud
Sulatamine
Toiduaine Kogus Võimsus Aeg Valmistamine Hoidmine
-g- -Tase- -min- aeg -
-min-
Guljaš 500 240 W 8-12 segage poole sulatamise pealt 10-15
Kook, 1 viil 150 80 W 2-5 pange pirukavormi 5
Viljad nt kirsid,
maasikad, vaarikad,
ploomid
250 240 W 4-5 laotage ühtlaselt laiali,
keerake poole sulatamise
pealt ümber
5
Tabelis toodud ajad on soovituslikud ja võivad erineda sõltuvalt toidu külmetustemperatuurist, kvaliteedist ja
kaalust.
Sulatamine ja küpsetamine
Toiduaine Kogus Võimsus Aeg Valmistamine Hoidmin
e
-g- -Tase- -min- aeg -
-min-
Kalafilee 300 800 W 10-12 puhastage klaaskate 2
Ühe taldriku roog 400 800 W 9-11 katke kinni, segage 6 minuti
pärast
2
Liha ja kala küpsetamine
Toiduaine Kogus Võimsus Aeg Valmistamine Hoidmin
e
-g- -Tase- -min- aeg -
-min-
Praed (siga, vasikas,
lambatall)
1000
1500
800 W
400 W
800
400 W
19-21*
11-14
33-36*
13-17
maitsestage, asetage
pirukavormi, keerake kui on
möödunud *
10
10
Rostbiif (poolküps) 1000 800 W
400 W
9-11*
5-7
maitsestage, asetage
pirukavormi, keerake kui on
möödunud *
10
Kalafilee 200 800 W 3-4 maitsestage, asetage
pirukavormi, katke kinni
3
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29

Electrolux EMS17216X Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend