Microlife MT 410 Kasutusjuhend

Kategooria
Digitaalsed keretermomeetrid
Tüüp
Kasutusjuhend
MT 410
IB MT 410 N-V9 1217
Termometra apraksts
Šis pretmikrobu digitālais medicīniskais termometrs nodrošina precīzu
mērījumu veikšanu cilvēka ķermeņa temperatūras diapazonā. Tajā
pašā laikā tas samazina mikrobu daudzumu kā arī lipīgo mikroorga-
nismu izplatību tādejādi nodrošinot augstu gala lietotāja drošību.
Antimikrobiālais vara pārklājums
Virsmām, kuras pārklātas ar īpašiem vara sakausējumiem, ir spēcīgas
antimikrobiālas īpašības pret plašu mikroorganismu spektru*. Vara
sakausējumi emitē antimikrobiālus vara jonus Cu+, kuri, nonākot
saskarsmē ar mikrobiem un baktērijām, sarauj to šūnu membrānas un
tādejādi iznīcina šos mikroorganismus. Šādā veidā tiek samazināta
mikrobiālā flora uz pārklātajām virsmām un – pateicoties «halo feno-
menam» – vienlaicīgi izraisa spēcīgu patogēnu samazinājumu arī uz
pārējās termometra korpusa virsmas. Detaļas no vara antimikrobiālā
sakausējuma termometriem ļauj spēcīgi samazināt mikrobiālo floru,
samazināt kratīgo mikroorganismu izplatību un tādejādi nodrošinot
gala lietotājam augstu drošības līmeni.
* Efstathiou A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing
Healthcare associated Infections», European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2,
Autumn 2011.
Svarīgi drošības norādījumi
Instrumentu var izmantot tikai ķermeņa temperatūras mērīšanai!
Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas
signāla izdzirdēšanai!
Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības! Dažas
tā sastāvdaļas ir pietiekami sīkas, lai tās varētu norīt. Jāapzinās, ka
ir iespējams nožņaugšanās risks, ja ierīce ir piegādāta kopā ar kabe-
ļiem vai caurulēm.
Neizmantojiet instrumentu tuvu spēcīgiem elektromagnētiskiem
laukiem, piemēram, mobilajiem telefoniem un radiouztvērējiem.
Lietojot šo ierīci, ievērot minimāli 3,3 m attālumu līdz šādām ierīcēm.
Instrumentu nemest zemē un pasargāt pret triecieniem!
Nenoliekt termometra uzgali vairāk kā par 45°!
Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra
pārsniedz 60 °C. NEKAD nevāriet izstrādājumu!
Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti katru otro gadu vai
pēc mehāniskās ietekmes (piemēram, nometot to zemē). Lūdzu,
sazinieties ar Microlife dienestu - par testa veikšanu.
UZMANĪBU:
Šīs ierīces parādītais mērījuma rezultāts nav
diagnoze! Nepaļaujieties tikai un vienīgi uz mērījuma rezultātu.
Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē saskaņā ar
vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves atkritumos.
Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasīt instrukciju.
Aizsardzības klase: BF
Termometra ieslēgšana
Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu 1; īss skaņas
signāls signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts». Tiek veikts displeja
tests. Jāuzrāda visi segmenti.
Pēdējais mērījuma nolasījums automātiski parādīsies displejā 2 un
2 sekundes mirgos «M» simbols.
Pēc tam, pie apkārtējās vides temperatūras zemākas par 32 °C,
displeja lauciņā 2 tiek parādīts «L» un mirgojošs «°C». Tagad termo-
metrs ir gatavs lietošanai.
Funkcionēšanas tests
Termometra pareiza funkcionēšana tiek automātiski pārbaudīta katru
reizi, kad termometrs tiek ieslēgts. Ja tiek atklāta nepareiza darbība
(mērīšanas neprecizitāte), tā tiek norādīta ar «ERR» uz displeja, un
mērīšanu veikt nav iespējams. Šādā gadījumā termometrs ir jāmaina.
Termometra lietošana
Pirms lietošanas vismaz 2 stundu laikā nepieļaujiet nekādu fizisku
kontaktu ar termometru. Šajā laikā aktivizējas vara antimikrobiālās
īpašības, kā aprakstīts 2 sadaļā «Antimikrobiālais vara pārklājums».
Antimikrobiālā vara sakausējuma izmantošana ir papildinājums infek-
ciju kontroles standarta procedūrām, nevis to aizvietotājs. Lietotājiem
jāturpina ievērot visas noteiktās infekciju ierobežošanas un tīrīšanas
procedūras. Termometra tīrīšanu iesakām veikt atbilstoši sadaļā
«Tīrīšana un dezinficēšana» sniegtajiem norādījumiem.
Izvēlieties nepieciešamo mērījuma metodi. Veicot mērīšanu, displejā
tiek attēlota pašreizējā temperatūra, un mirgo simbols «°C». Ja
skaņas signāls tiek izdzirdēts 10 reizes, un displeja nemirgo «°C», tad
temperatūra ir izmērīta un var veikt temperatūras nolasījumu.
10 īsi skaņas signāli atskanēs, ja temperatūra ir augstāka par 37,5 °C,
lai brīdinātu pacientu, ka viņam/viņai varētu būt drudzis. Atsauce:
Temperatūra, mērot mutē.
Lai iegūtu salīdzināmus rezultātus, starp mērījumiem jābūt 1 minūtes
intervālam.
Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi
nospiežot ON/OFF pogu 1. Pretējā gadījumā termometrs automā-
tiski izsl
ēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.
Mērījumu saglabāšana
Ja ON/OFF poga
1
tiek turēta ilgāk par 3 sekundēm, termometru ieslē-
dzot, displejā tiks automātiski saglabāta maksimālā temperatūra kopš
pēdējās mērīšanas reizes. Tajā pašā laikā uz displeja parādīsies
«M»
,
kas apzīmē atmiņu (memory). Pēc 3 sekundēm, kad poga tiek palaista
vaļā, temperatūras mērījums pazūd, un termometrs ir gatavs jaunai
mērīšanai.
Mērīšanas metodes / Normāla ķermeņa temperatūra
Mutē (orāli) / 35,5 - 37,5 °C
Novietojiet termometru vienā no diviem iedobumiem zem mēles - pa
labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērīšanas sensoram 4 ir jābūt
saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur
degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 10 sek.!
Anālajā atverē (taisnajā zarnā) / 36,6 - 38,0 °C
Šī ir visuzticamākā mērīšanas metode, un jo īpaši ir piemērota zīdai-
ņiem un maziem bērniem. Uzmanīgi ievadiet termometra mērīšanas
sensoru 4 2-3 cm anālajā atverē.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 10 sek.!
Padusē / 34,7 - 37,3 °C
Iesakām pirms lietošanas ielikt termometru padusē, pēc tam
piespiest pogu. Lai saņemtu daudz uzticamākus rezultātus, mēs
iesakām mērīt temperatūru mutē vai taisnajā zarnā.
Tīrīšana un dezinficēšana
Termometra tīrīšanai lietojiet mīkstu, sausu drānu vai kokvilnas drānu,
kas samitrināta izopropila alkoholā (70%). Neļaujiet termometram
nonākt saskarsmē ar jebkāda veida ķīmiskajiem šķīdinātājiem!
Lūdzu nekad neiegremdēt šķidrumos!
Bateriju nomainīšana
Kad uz displeja parādās
«»
simbols (otrādi apgriezts trīsstūris), bate-
rija ir nosēdusies un to nepieciešams apmainīt. Lai nomainītu bateriju,
noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu
3
no termometra. Ielieciet jaunu
bateriju ar + uz augšu. Pārliecinieties, ka jums ir tāda paša veida baterija
nomaiņai. Baterijas var iegādāties jebkurā elektronisko preču veikalā.
Tehniskā specifikācija
Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm.
Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
1 Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)
2 Displejs
3 Bateriju nodalījuma vāciņš ar antimikrobu vara pārklājumu
4 Mērīšanas sensors antimikrobu vara pārklājumu
Veids:
Prognozējošais maksimālās temperatūras termometrs
Mērīšanas diapazons: 32,0 - 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: displejā parādās «L» (low), kas
nozīmē zema temp. (pārāk zema).
Temp. > 42,9 °C: displejā parādās «H» (high), kas
nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).
Mērīšanas precizitāte: ± 0,1 °C starp 34 °C un 42 °C
Darbības nosacījumi: 10 - 40 °C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Uzglabāšanas nosacījumi:
-25 - +60°C;
15-95
% relatīvais maksimālais mitrums
Baterija: 1,5/1,55 V; SR41
Baterijas derīguma termiņš: apmēram 2700 mērījumi (lietojot jaunu bateriju)
IP klase: IP22
Atsauce uz standartiem: EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Paredzētais lietderīgās
kalpošanas termiņš: 5 gadi vai 10000 mērījumi
LV
Garantija
Mēs garantējam Jums
2
gadu garantiju pēc iegādāšanās datuma. Garan-
tija neattiecas uz jebkādiem zaudējumiem, kas radušies neatbilstošas
lietošanas rezultātā. Arī uz baterijām un iepakojumu garantija neattiecas.
Visas pārējās sūdzības par zaudējumiem netiek izskatītas. Garantijas
sūdzības ir jāiesniedz kopā ar pirkuma čeku. Lūdzu, iesaiņojiet bojāto
izstrādājumu un nosūtiet to
Microlife
izplatītājam, sedzot pasta izdevumus.
Termometro aprašymas
Šis skaitmeninis antimikrobinis termometras užtikrina tikslų žmogaus
kūno temperatūros matavimą. Tuo pačiu prietaisas sumažina mikrobinį
užterštumą ir užtikrina saugų naudojimą.
Vario antimikrobinės savybės
Paviršiai, padengti specialiu vario lydiniu ar pagaminti iš jo, turi stiprų
antimikrobinį poveikį*. Vario lydinys išskiria vario jonus Cu+, kurie
suardo bakterijų membraną ir sunaikina jas. Tokiu būdu ant paviršių
ženkliai sumažinamas mikroorganizmų kiekis, o dėl vadinamojo halo
efekto mikrobų sumažėja ir ant viso termometro. Termometrai,
kuriuose yra vario lydinio dalys, sumažina mikrobinįterštumą ir užti-
krina saugų naudojimą.
* Efstathiou A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing
Healthcare associated Infections», European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2,
Autumn 2011.
Atsargumo priemonės
Prietaisas skirtas tik kūno temperatūros matavimui!
Būtina išlaikyti minimalų matavimo laiką iki pasigirstant signalui!
Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis prietaisu; kai kurios
datalės yra labai smulkios ir vaikai jas gali praryti. Prietaisų, tiekiamų
su laidais ir vamzdeliais, atveju yra pasismaugimo pavojus.
Nesinaudokite prietaisu stiprių elektromagnetinių laukų zonoje, pvz.
prie mobiliojo ryšio telefono ar radijo aparatūros. Naudodamiesi prie-
taisu išlaikykite bent 3.3 m atstumą nuo tokios aparatūros.
Prietaiso nemėtyti ir netrankyti!
Nelankstykite galiuko daugiau nei 45° kampu!
Nelaikyti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaiso nevirinti!
Kas 2 metus arba po sutrenkimo (pvz. numetus ant grindų) rekomen-
duojama patikrinti prietaiso tikslumą. Dėl patikros kreipkitės į
Microlife
.
DĖMESIO! Nepasikliaukite vien tik matavimo rezultatu.
Gauta temperatūros reikšmė dar nereiškia diagnozės.
Baterijų ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų
konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti
utilizuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.
Panaudotos BF tipo dalys
Termometro įjungimas
Įjunkite termometrą, nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1;
trumpas pyptelėjimas reiškia «termometras įjungtas». Vyksta ekrano
testas. Turi matytis visi segmentai.
Paskutinio matavimo rezultatas automatiškai bus rodomas ekrane 2
2 sek. kartu su «M» simboliu.
Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 32 °C, prietaiso ekrane 2
pasirodo «L» ir mirksintis «°C». Termometras parengtas naudojimui.
Veikimo testas
Termometro veikimo patikrinimas įvyksta automatiškai kiekvieną kartą
jį įjungiant. Nustačius veikimo sutrikimus (netikslus matavimas), ekrane
atsiranda simbolis
«ERR»
ir temperatūros matavimas pasidaro nebeį-
manomas. Tokiu atveju termometrą reikia pakeisti.
Kaip naudotis termometru
Prieš naudodami termometrą mažiausiai 2 valandas laikykite neliesdami
prie kūno. Taip sukuriamas antimikrobinis efektas, aprašytas skyriuje
«
Vario antimikrobinės savybės
»
. Antimikrobinio termometro naudojimas
yra tik papildoma priemonė, nepakeičianti standartinių infekcijų
kontrolės procedūrų. Naudotojai turi laikytis standartinių infekcijų
kontrolės bei valymo procedūrų. Rekomenduojame termometrą valyti,
laikantis skyriuje
«
Valymas ir dezinfekcija
»
išdėstytų reikalavimų.
Pasirinkite matavimo metodą. Visą matavimo laiką ekrane rodoma
daviklio temperatūra, mirksi «°C» simbolis. Kai pasigirsta signalas ir
«°C» nustoja mirksėti, tai reiškia, galutinė prognozuojama tempera-
tūra buvo nustatyta.
10 ilgų tonų indikuoja, kad kūno temperatūra aukštesnė nei 37.5 °C ir
greičiausiai ligonis karščiuoja. Pagrindas - oralinė temperatūra.
Norėdami gauti palygintinus rezultatus tarp matavimų darykite
1
minutės
pertrauką.
Baigę matavimą, norėdami prailginti baterijų tarnavimo laiką, išjunkite
termometrą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką
1
. Termome-
tras taip pat automatiškai išsijungia maždaug po 10 min. nuo paskutinio
matavimo.
Matavimo rezultatų atmintis
Įjungdami termometrą, nuspaustą įjungimo/išjungimo mygtuką 1
palaikykite 3 sek. ir ekrane pamatysite automatiškai įsimintą aukš-
čiausią paskutinio matavimo temperatūrą. Tuo pat metu ekrane
matysis atminties simbolis «M». Dar po 3 sek. termometras persijungs
į matavimo režimą, o atmintyje buvę duomenys bus ištrinti.
Matavimo būdai / Normali kūno temperatūra
Burnoje (oralinis) / 35.5 - 37.5 °C
Įveskite termometrą po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuvio šaknies
pusėje. Matavimo daviklis
4
turi gerai priglusti prie gleivinės. Uždary-
kite burną, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta įkvepiamo/iškvepiamo
oro įtakos.
Apytikrė matavimo trukmė 10 sek.!
Tiesiojoje žarnoje (rektalinis) / 36.6 - 38.0 °C
Patikimiausias matavimo būdas, ypač tinkantis kūdikiams ir mažiems
vaikams. Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį
4
2-3 cm į
išangę.
Aytikrė matavimo trukmė 10 sek.!
Pažastyje (aksiliarinis) / 34.7 - 37.3 °C
Norint gauti patikimesnius matavimo rezultatus temperatūrą matuoti
rekomenduojama burnoje arba tiesiojoje žarnoje.
Valymas ir dezinfekcija
Termometrą valykite minkšta sausa šluoste arba medvilnės servetėle,
suvilgyta 70% izopropilo alkoholiu. Saugokite termometrą nuo
kontakto su tirpikliais!
Prašome niekada prietaiso nenardinti į skystį!
Baterijų pakeitimas
Ekrano dešinėje apačioje pasirodęs «» simbolis signalizuoja, kad
maitinimo elementas išsikrovė ir jį būtina pakeisti. Tai atliekama taip:
nuimamas termometro baterijos skyrelio dangtelis 3. Naujas baterija
įdedama atsižvelgiant į poliariškumą («+» viršuje). Įsitikinkite, kad tai
to paties tipo baterija. Baterijų galima įsigyti artimiausioje elektros
prekių parduotuvėje.
Techninės specifikacijos
Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB
reiklavimus.
Galimi techniniai pakeitimai.
Garantija
Prietaisui suteikiama
2
metų garantija nuo pardavimo datos. Garantija
netaikoma, jei prietaisas sugadinamas dėl neteisingo naudojimo.
Garantija netaikoma baterija bei pakuotei. Garantija netaikoma pažeis-
1 Įjungimo/išjungimo mygtukas
2 Ekranas
3 Antimikrobinis vario lydinio baterijos skyriaus dangtelis
4 Antimikrobinis vario lydinio sensorius
Tipas: Predikcinis maksimalios temperatūros termometras
Matavimo ribos: 32.0 - 42.9 °C
Esant 32.0 °C temperatūrai, ekrane matomas «L»
Esant 42.9 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Matavimo tikslumas: ± 0.1 °C 34 - 42 °C ribose
Darbinės salygos: 10 - 40 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Saugojimo sąlygos: -25 - +60 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Baterija: 1.5/1.55 V; SR41
Baterijos tinkamumas: apytiksliai 2700 matavimų (naudojant naują bateriją)
Saugos klasė: IP22
Standartų nuorodos: EN 12470-3, klinikiniams termometrams;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Tinkamumo laikas: 5 metai ar 10000 matavimų
LT
tiems prietaisams. Išsaugokite prietaiso pirkimo kvitą. Neveikiantį
prietaisą saugiai supakuokite ir siųskite paštu
Microlife
atstovybei.
Termomeetri kirjeldus
Antud antibakteriaalne digitaalne termomeeter tagab kõrge täpsusega
mõõtetulemused inimese kehatemperatuuri raames. Samal ajal
vähenb mikroobide floora ja minimaliseerub nakkuvate mikroobide
levik, tagades sellega kasutajale ohutuse.
Vase antimikroobsed omadused
Pinnad, mis on tehtud või kaetud vasesulamiga, omavad tugevat laia
spektriga antimikroobset toimet*. Vasesulamid eritavad antimikroob-
seid vase ioone Cu+, mis kokkupuutes mikroobidega ja bakteritega
lagundavad nende rakumembraane hävitades nii mikroorgnisme.
Selline aktiivsus vähendab mikroobide floorat kaetud pindadel ja tänu
«hale fenomenile» põhjustab see üheaegselt patogeensete mikroobide
märgatava vähenemise termomeetri ülejäänud pinnal. Termomeetrid,
mille pinnad on kaetud antibakteriaalse vasesulamiga, vähendavad
patogeenset mikrofloorat, minimaliseerides mikroobide levikut ning
tagades seetõttu kasutajale ohutuse.
* Efstathiou A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing
Healthcare associated Infections», European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2,
Autumn 2011.
Tähtsad ohutusjuhised
Instrumenti võib kasutada ainult kehatemperatuuri mõõtmiseks!
Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st
senikaua, kuni kostub piip-toon!
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad
on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata. Olge teadlik
kägistamise riskist kui seade on varustatud juhtmete ja voolikutega.
Ärge kasutage aparaati elektromagnetiliste väljade (näiteks mobiil-
telefonid, raadiosaatjad) läheduses. Hoidke aparaati kasutamise
ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.
Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda põrutuste eest!
Termomeetri otsa ei tohi painutada üle 45°!
Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
Me soovitame instrumendi mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta
järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast maha
pillamist). Mõõtetäpsuse kontrollimiseks võtke ühendust Microlife
esindusega.
HOIATUS:
Antud seadme poolt saadud tulemus pole diagnoos!
Ärge tuginege ainult mõõtmise tulemusele.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
prügi hulka.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
BF-tüüpi kontaktosa
Termomeetri sisse lülitamine
Termomeetri sisselülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu
1
; lühikese
piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISSE lülitatud».
Toimub näidiku test. Kõik ekraani elemendid peavad ilmuma nähtavale.
Viimane mõõtmistulemus ilmub näidikule
2
automaatselt
2
sekundiks
koos
«M»
tähisega.
Kui ümbritsev temperatuur on alla 32 °C, ilmuvad näidikule «L» ja
vilkuv «°C» 2. Termomeeter on nüüd kasutuseks valmis.
Töökorrasoleku kontroll
Termomeetri töökorrasoleku kontroll toimub automaatselt iga kord, kui
selle sisse lülitate. Avastatud rikkele (mõõtmise ebatäpsus) viitab
näidikule ilmuv «ERR» ja termomeetrit ei saa kasutada. Sel juhul tuleb
termomeeter välja vahetada.
Termomeetri kasutus
2 tundi enne termomeetri kasutust tuleks vältida sellega igasugust
füüsilist kontakti. See on tingitud vase antimikroobsetest omadustest
nagu kirjeldatud peatükis «Vase antimikroobsed omadused». Antimik-
roobse vaskkatte kasutus on täiendav abinõu, kuid mitte standatrsete
desinfitseerimisvahendite asendamiseks; kasutaja peab ikkagi
järgima juhendis toodud puhastamise ja desinfitseerimise juhiseid.
Soovitame puhastada termomeetrit nii nagu see on kirjeldatud
peatükis «Puhastamine ja desinfitseerimine».
Valige sobiv mõõtmismeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidikul pide-
valt mõõdetavat temperatuuri ja tähis «°C» vilgub. Kui kuulete piip-
tooni 10 korda ja «°C» enam ei vilgu, tähendab see, et eeldatav lõpp-
temperatuur on kindlaks tehtud ja termomeeter on lugemiseks valmis.
10 lühikest piip-tooni hoiatavad, et temperatuur on üle 37,5 °C ja
mõõdetaval võib olla palavik. Viide: Oraalne temperatuur.
Võrreldavate tulemuste saavutamiseks mõõtke 1 minutiliste intervalli-
dega.
Et patareide kasutusiga pikendada, lülitage termomeeter välja, vaju-
tades korra ON/OFF nupule 1. Vastasel juhul lülitub termomeeter
automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.
Mõõdetud temperatuurinäitude salvestamine
Kui hoiate termomeetrit sisse lülitades ON/OFF nuppu
1
all kauem kui
3 sekundit, ilmub näidikule viimasel mõõtmisel saadud maksimaalne
temperatuurinäit. Samal ajal ilmub näidikule mälu tähistav
«M»
. Ligi-
kaudu 3 sekundi möödudes nupu vabastamisest temperatuurinäit kaob
ja termomeeter on kasutusvalmis.
Mõõtmisviisid / Normaalne kehatemperatuur
Suust (oraalselt) / 35,5 - 37,5 °C
Asetage termomeeter ühte kahest keele all olevast taskust, keele-
juurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur 4 peab olema
tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi nina, et
sisse-välja hingatav õhk ei mõjutaks mõõtmistulemust.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 10 sekundit!
Pärasoolest (rektaalselt) / 36,6 - 38,0 °C
See on kõige usaldusväärsem mõõtmisviis ja eriti sobilik imikute ja
väikelaste puhul. Sisestage termomeetri mõõteandur 4 ettevaatli-
kult 2 kuni 3 cm sügavusele pärasoolde.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 10 sekundit!
Kaenla alt (aksillaarselt) / 34,7 - 37,3 °C
Et saada usaldusväärsemad tulemused, on soovitatav temperatuuri
mõõta suu kaudu või rektaalselt.
Puhastamine ja desinfitseerimine
Puhastage termomeetrit isoprpüülalkoholis (70%) niisutatud pehme
kuiva puuvillase riidelapiga. Vältige termomeetri kontakti keemiliste
lahustitega!
Palun ärge kunagi kastke termomeetrit vedelikesse!
Patarei vahetus
Kui näidikule ilmub «» tähis (tagurpidi kolmnurk), on patarei tühi ja
vajab vahetamist. Et patereid asendada, eemaldage termomeetri
patareipesalt kate 3. Asetage uus patarei nii, et +-märk asuks üleval.
Kontrollige, et kasutate sama tüüpi patareid. Patareisid saate osta
igast elektritarvete poest.
Tehnilised andmed
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Garantii
Anname tootele
2
aastane garantii, mis algab ostukuupäevast. Valest
käsitsemisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla. Garantii ei
hõlma patareid ega pakendit. Ka kõik muud kahjuga seotud kaebused
ei kuulu garantii alla. Garantiitaotlusele tuleb lisada ostutšekk. Palun
pakkige instrument hoolikalt ja saatke makstud saatekuludega
Microlife
müügiesindajale.
1 ON/OFF nupp
2 Näidik
3 Antibakteriaalse vasega kaetud patareipesa katteosa
4 Antibakteriaalse vasega kaetud sensor
Tüüp: Ennustav maksimum termomeeter
Mõõtevahemik: 32,0 °C kuni 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: näidikule ilmub «L», mis viitab liiga madalale
temperatuurile
Temp. > 42,9 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele
temperatuurile
Mõõtetäpsus: ± 0,1 °C vahemikus 34...42 °C
Töötingimused: 10 - 40 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -25 - +60 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Patarei: 1,5/1,55 V; SR41
Patareide eluiga: ligikaudu 2700 mõõtmist (uue patarei kasutamisel)
IP Klass: IP22
Vastavus
standarditele:
EN 12470-3, kliinilised termomeetrid;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Teeninduse välp: 5 aastat või 10000 mõõtmist
EE
Описание термометра
Этот цифровой антимикробный термометр обеспечивает высоко-
точные показания измерений в диапазоне температуры тела
человека. В то же время, он снижает микробную флору и миними-
зирует распространение контагиозных микроорганизмов, таким
образом, обеспечивая повышенную безопасность пользователю.
Антимикробные свойства меди
Поверхности, выполненные или покрытые сплавом меди, обладают
сильным антимикробным действием, эффективным против широкого
спектра микроорганизмов*. Сплавы меди излучают антимикробные
ионы меди Cu+, которые при контакте с микробами и бактериями
разрушают их клеточные мембраны и таким обраом, разрушают эти
микроорганизмы. Эта активность сокращает микробную флору на
покрытых поверхностях, и благодаря «гало-эффекту», одновременно
приводит к значительному сокращению патогенов на остальной повер-
хности термометра. Термометры, части которых покрыты антимикроб-
ными сплавами меди, значительно сокращают микробную флору,
минимизируя распространение контагиозных микроорганизмов, обес-
печивая таким образом повышенную безопасность пользователю.
* Efstathiou A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing
Healthcare associated Infections», European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2,
Autumn 2011.
Важные указания по безопасности
Прибор можно использовать только для измерения температуры тела!
Минимальное время измерения до появления звукового
сигнала обязательно должно соблюдаться!
Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без
присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут быть
проглочены. При поставке прибора с кабелями и шлангами
возможен риск удушения.
Не используйте прибор вблизи сильных электромагнитных полей,
например рядом с мобильными телефонами или радиостанциями.
Во время использования прибора сохраняйте минимальное
расстояние 3,3 м от таких приборов.
Оберегайте прибор от ударов и падений!
Избегайте сгибания наконечника термометра более чем на 45°!
При хранении и использовании прибора температура окружающей
среды не должна превышать 60 °С. НИКОГДА не подвергайте
прибор кипячению!
Мы рекомендуем проверять точность прибора каждые два года либо
после механического удара (например, падения). Для проверки
прибора, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу Microlife.
ВНИМАНИЕ:
Результат измерения, который предоставлен
этот прибор не является диагнозом! Не только полагайтесь
на результат измерения.
Батареи и электронные приборы следует утилизировать
в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать
вместе с бытовыми отходами.
Перед использованием прибора внимательно прочтите
данное руководство.
Изделие типа BF
Включение термометра
Для включения термометра нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1;
короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра.
Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор
символов, подтверждающих исправность прибора.
Данные последнего измерения отображаются на дисплее 2
автоматически в течение 2 секунд со значком «M».
Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на
дисплее 2 появляются символ «L» и мигающий символ «°C».
Термометр готов к работе.
Функциональная проверка
Правильность работы термометра проверяется автоматически
при каждом включении. При обнаружении ошибок работы (неточ-
ность измерения) на дисплей выводится сообщение «ERR», и
измерение становится невозможным. В этом случае термометр
необходимо заменить.
Использование термометра
Перед тем, как использовать термометр, нужно избегать физического
контакта с ним как минимум 2 часа. Это необходимо из-за антимикробных
свойств меди, как описано в главе
«
Антимикробные свойства меди
»
.
Использование антимикробного медного покрытия является дополни-
тельным средством, но не заменителем стандартных дезинфекционных
средств; пользователь должен продолжать следовать принятым инструк-
циям по очистке и дезинфекции. Мы рекомендуем очищать термометр
так, как это описано в главе
«
Очистка и дезинфекция
»
.
Bыберите предпочтительный метод измерения. Во время измерения
на дисплее непрерывно отображается текущая температура, символ
«°C»
мигает. Окончание измерения подтверждается 10-кратным
звуковым сигналом, символ
«°C»
прекращает мигать. Температура
тела определена. Результат измерения отображается на дисплее.
Если температура превышает 37,5 °C, раздается 10 коротких
звуковых сигналов, извещающих пациента о том, что у него повы-
шенная температура. Ссылка: температура во рту.
Проводите измерения с интервалом в 1 минуту, чтобы получить
сопоставимые результаты.
Для продления срока службы батареи выключайте термометр
кратким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
1
. Автоматически термометр
выключается примерно через 10 минут.
Сохранение результатов измерения
При нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
1
дольше 3 секунд при включении
термометра на дисплее отображается максимальная температура,
автоматически сохраненная во время последнего измерения. При
этом на дисплее отображается символ
«M»
(память). Через
3 секунды после того, как кнопка была отпущена, значение темпера-
туры исчезает, и термометр готов к новому измерению.
Способы измерения / Нормальная температура тела
Во рту (орально) / 35,5 - 37,5 °C
Расположите термометр в подъязычной области, слева или справа от
корня языка. Измерительный датчик
4
должен находиться в хорошем
контакте с тканями. Закройте рот и ровно дышите носом, чтобы вдыха-
емый/выдыхаемый воздух не влиял на результат измерения.
Приблизительное время измерения: 10 секунд!
В заднем проходе (ректально) / 36,6 - 38,0 °C
Это наиболее надежный метод измерения, особенно подходящий
для грудных и маленьких детей. Осторожно введите измерительный
датчик
4
термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.
Приблизительное время измерения: 10 секунд!
В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C
Для получения более надежных результатов мы рекомендуем
измерять температуру орально или ректально.
Очистка и дезинфекция
Очищайте термометр мягкой, сухой тканью, или хлопчатобумажной
тканью, смоченной изопропиловым спиртом (70%). Предотвращайте
возможный контакт термометра с любыми химическими растворителями!
Пожалуйста, не помещайте в жидкости и растворы!
Замена батареи
Если на дисплее появился символ
«»
перевернутый» треу-
гольник), это означает, что батарея разряжена и нуждается в
замене. Чтобы заменить батарею, снимите крышку батарейного
отсека
3
с термометра. Вставьте новую батарею положительным
полюсом кверху. Убедитесь, что вы взяли батарею такого же типа.
Батареи можно приобрести в любом магазине электротоваров.
Технические характеристики
Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о
медицинском оборудовании 93/42/EEC.
Право на внесение технических изменений сохраняется.
Гарантия
Мы предоставляем Вам гарантию 2 года с момента приобретения
термометра. Данная гарантия не распространяется на любые
1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2 Дисплей
3 Антимикробное медное покрытие крышки отделения для
батареи
4 Антимикробное медное покрытие сенсора
Тип: Предиктивный максимальный термометр
Диапазон измерений: от 32,0 °C до 42,9 °C
Темп. < 32,0 °C: отображается «L» (слишком низкая)
Темп. > 42,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)
Точность измерений: ± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C
Условия
применения:
10 - 40 °C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Условия хранения: -25- +6C; максимальная относительная влажность
15-95 %
Батарея: 1,5/1,55 В; SR41
Срок службы
батареи:
примерно 2700 измерений (при использовании новой
батареи)
Класс защиты: IP22
Соответствие
ст
андартам:
E
N 12470-3, медицинские термометры
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Ожидаемый срок
службы: 5 лет или 10000 измерений
RU
повреждения, вызванные неправильным обращением с прибором.
Гарантия также не распространяется на батарею и упаковку. Любые
требования по возмещению ущерба в этих случаях исключены.
Гарантийные претензии должны подаваться с документом, подтвер-
ждающим покупку. Пожалуйста, тщательно упакуйте неисправный
прибор и отправьте его по почте дистрибьютору Microlife, проследив
за достаточностью оплаты почтовых расходов.
1 / 1