Brandt AHLQ6X1N Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

Bedienungsanleitung
Dekor-Dunstabzugshaube
DE
SE
NO
FI
DK
Användarmanual
Dekorativ köksfläkt
Bruksveiledning
Kjøkkenvifte
Käyttöopas
Koristeliesituuletin
Betjeningsvejledning
Dekorativ emhætte
9961-9372 02/02
2
ANVENDELSE og INSTALLATION af EMHÆTTEN
Anvendelse
A.O
VERSIGT OVER EMHÆTTEN S
.3
B.R
ENGØRING AF EMHÆTTEN S
.4
-
Løbende vedligeholdelse
-
Månedlig vedligeholdelse (rengøring af filterkassetten)
-
Årlig vedligeholdelse (installation af det aktive
kulfilter på model med recirkulering).
C.
UDSKIFTNING AF ELPÆREN S
.6
- Model med elpære- eller neonrørsbelysning
(lampeglas)
- Model med halogenbelysning.
Installation
A. G
ENERELT S
.7
B. T
EKNISKE SPECIFIKATIONER S
.7
C. M
ONTERING S
.8-10
-
1)Anvisninger før montering .
- 2)Montering af emhætten.
-
3)Elektrisk tilslutning.
-
4)Montering af skorstensrøret.
a) Med bortledning til fri luft.
b) Med recirkulering.
Kære kunde,
Tak fordi De har valgt et Brandt - Blomberg apparat! Apparatet er et resultat af vort forskningsarbejde, og vi håber, at
det opfylder Deres krav til kvalitet, komfort og vellykket madlavning.
Vi anbefaler, at De nøje læser denne betjeningsvejledning for hurtigt at få fuldt udbytte af Deres nye emhætte.
Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, installation, brug og vedligeholdelse af apparatet.
Den kan indeholde instruktioner, som ikke gælder for dette apparat, da ikke alle funktioner findes på alle modeller i
produktserien.
Vi takker Dem for den tillid, De har vist os, og ønsker Dem held og lykke med madlavningen og Deres nye apparat. I
mange år fremover.
Denne emhætte er beregnet til privat brug i hjemmet.
Læs denne vejledning, før De installerer og bruger emhætten.
Vi forbeholder os retten til at ændre apparatets specifikationer i forbindelse med den tekniske videreudvikling og forbedring af
vore produkter.
Produktet indeholder ingen komponenter med asbest.
Bør læses!
31
32
LIESTITUULETTIMEN KÄYTTÖ ja ASENNUS
Käyttö
A. L
IESITUULETTIMEN ESITTELY S
.33
B. L
IESITUULETTIMEN PUHDISTUS S
.34
-
Ylläpito
-
Kuukausittainen huolto (kasettisuodattimen puhdistus)
-
Vuotuinen huolto (aktiivihiilisuodattimen
asentaminen kierrätysversioon).
C. L
AMPPUJEN VAIHTO S
.36
- Lamppu- tai neonvalaistus (suojalasi)
-
Halogeenivalaistus.
Asennus
A. Y
LEISTÄ S
.37
B. M
ITAT S
.37
C. K
OKOONPANO S
.38-40
-
1)Suositukset ennen asennusta.
- 2)Liesituulettimen rungon kokoonpano.
-
3)Sähkökytkentä.
-
4)Hormin asennus.
a) Evakuointi ulos.
b) Kierrätys.
Hyvä asiakas!
Kiitos, että valitsit tuotteemme. Se on huolellisen tutkimustyön tulos ja toivomme, että se vastaa laatu- ja
mukavuusvaatimuksiasi.
Jotta voisit mahdollisimman pikaisesti ja tehokkaasti hyödyntää ostostasi pyydämme Sinua lukemaan tämän
käyttöoppaan huolellisesti. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta.
Tämä käyttöopas saattaa sisältää ohjeita, jotka eivät koske ostamaasi laitetta. Tämä johtuu siitä, että oppaassa
esitetään toiminnot malliston eri laitteiden mukaisesti.
Kiitämme osoittamastasi luottamuksesta ja toivotamme vuosikausia kestäviä miellyttäviä keittohetkiä.
Tämä liesituuletin on tarkoitettu kotikäyttöön.
Lue tämä opas ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöä.
Koska pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteitamme pidätämme oikeuden tehdä teknisen kehityksen mukaisia muutoksia.
Näissä tuotteissa ei ole amianttipitoisia osia.
Luettavaksi
33
KK
KK
ÄÄ
ÄÄ
YY
YY
TT
TT
TT
TT
ÖÖ
ÖÖ
Off Moottorin pysäyttäminen
1 Pieni nopeus
2 Keskinopeus
3 Suuri nopeus
Valaistus
Pieni nopeus:
- haudutukseen ja vähän höyryä päästävien ruokien valmistukseen,
- keittiön tuulettamiseen.
Keskinopeus:
- jokapäiväiseen kokkaukseen.
Maksiminopeus:
- paljon savua ja höyryä päästävien ruokien valmistukseen (rasvassa paistaminen, painekattilan käyttö…).
Paa keskinopeuteen heti kun maksinopeus ei ole enää tarpeen.
Parhaan tehokkuuden saamiseki:
- Käytä mieluiten lieden takalevyjä.
- Suosittelemme liesituulettimen käyttöä keittämisen alusta alkaen ja sen jättämistä päälle hetkeksi vielä
kokkauksen päätyttyä.
Huomaa:
Edistä huoneen ilmanvaihtoa tuulettamalla sitä mahdollisuuksien mukaan.
Huomaa, että suurella nopeudella keittiön ilmanvaihto tapahtuu muutamassa minuutissa.
TÄRKEÄÄ
- Kun keittiön lämmitys tapahtuu savuhormiin (esim. puuliesi, takka…) liitetyn laitteen kautta on tässä tapauksessa
käytettävä kierrätysversiota (ks. kappaleesta Asennus, s. 38).
- Älä käytä liestituuletinta ilman metallisuodattimia.
Turvallisuutesi takaamiseksi: - ruokien liekittäminen tai kaasuliesien sytyttäminen ilman keittoastiaa on kielletty
liesituulettimen käytön aikana (imeytyvät liekit saattavat vaurioittaa laitetta).
- noudattaen ja jatkuvan valvonnan alaisena.
- Korjaukset saa tehdä vain valtuutettu kodinkonekorjaamo.
- Puhdista kasettisuodatin säännöllisin väliajoin (ainakin kerran kuukaudessa).
- Liesituulettimen käyttö puu-, hiili- tms. lieden yläpuolella on kielletty.
A. LIESITUULETTIMEN ESITTELY
KÄYTTÖOHJEET
3-nopeuksinen
Moottorin käytön
merkkivalo
Kasettiduosatin
(sivu 34)
Säätönapit (katso alla)
Lamppu
(sivu 36)
FI
34
Älä koskaan käytä metallisieniä, hiovia aineita tai kovia harjoja.
Käytä ulkopintojen ja valaistuksen suojalasin puhdistukseen vain veteen laimennettuja pesuaineita. Huuhtele
puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ: Puhdista suodattimet vähintään kerran kuukaudessa tulipaloriskin välttämiseksi.
Suodatin kerää rasvaiset höyryt ja pölyt. Se on osa, joka takaa liesituulettimen tehokkuuden.
Rasvan kertyessä pikkuhiljaa suodattimelle se voi tulla tulenaraksi.
Pese suodatin pesuaineella, huuhtele huolellisesti ja kuivaa.
Suodatin voidaan pestä myös astianpesukoneessa. Aseta se koneeseen pystysuorasti (älä saata sitä
kosketukseen likaisiin astioihin).
- Kasettisuodattimen poistaminen
1. Nosta suodattimessa olevaa kahvaa. 2. Käännä sitten suodatinta alaspäin
- Puhdistuksen jälkeen asenna suodatin takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.
C. LIESITUULETTIMEN PUHDISTUS
1) YLLÄPITO
2) KUUKAUSITTAINEN HUOLTO: Kasettisuodatin
kahva (1)
35
1. Poista kasettisuodattimet.
2. Aseta uusi hiilisuodatin kasettiin, liesituulettimen
sisäpuolelle.
3. Aseta tukitangot (2 kpl) paikoilleen.
4. Toista toimenpiteet kullekkin kasettisuodattimelle.
ÄÄNETÖN MALLI
3) VUOTUINEN HUOLTO: Aktiivihiilisuodatin
'Ei-äänetön' malli
1. Poista kasettisuodattimet.
2. Sovita aktiivihiilisuodatin paikalleen ja käännä
sitä myötäpäivään..
3. Aseta kasettisuodattimet paikoilleen.
AINOASTAAN liesituulettimet, jotka on asennettu kierrätysversiona (joita ei ole kytketty ulkoiseen evakuointiin).
Tämä suodatin vähentää hajua ja se on vaihdettava vähintään kerran vuodessa asennutyypistä riippuen.
Tilaa suodattimia jälleenmyyjältäsi (viitenumero löytyy tuulettimen sisäpuolella olevasta arvokilvestä) ja merkkaa
vaihtopäivä muistiin.
VAROITUS:
Muista aina saattaa liesituuletin jännitteettömäksi ennen sen huoltoa.
Moottori
Suodattimen sijaintipaikka
Hiilisuodatin (vaahtomuovi)
FI
36
1. Irroita suojalasin ruuvi.
2. Kallista.
3. - Malli, jossa on E14 40 W-tyyppinen lamppu,
Irroita lamppu ruuvaamalla se auki ja vaihda se uuteen.
- Malli, jossa on G23-11 W-tyyppinen neon:
(ks. viereisestä piirroksesta)
4. Aseta suojalasi paikalleen.
5. Ruuvaa ruuvi kiinni.
1. Irroita kromatut koristelistat "A" kääntämällä
myötäpäivään.
2. Vaihda halogeenilamput "B", tyyppiä GU10 - 50° -
50W - 230 V, auki ruuvaamalla.
3. Asenna uudet lamput ja osat takaisin paikoilleen
päinvastaisessa järjestyksessä.
B
A
Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, saata liesituuletin jännitteettömäksi joko irroittamalla
pistokoskettimen tai pääkatkaisimesta.
A. Vedä neonlamppua vasemmalle.
B. Poista se paikaltaan.
C. LAMPPUJEN VAIHTO:
LAMPPU- TAI NEONVALAISTUS
HALOGEENIVALAISTUS
37
Leveys: 600 tai 900 mm mallista riippuen
Syvyys: 500 mm
Korkeus ilman hormia: 280 mm
Kokonaiskorkeus: 815 / 1031 mm
Ulosluovutushalkaisija: 150 mm (takaisinvirtauksen estoventtiilillä) tai 125 mm.
Ulosevakuointimahdollisuutta ei ole:
Kaikkissa laitteissamme on kierrätystoiminto (ilman
ulosevakuointia).
Tässä tapauksessa, lisää aktiivihiilisuodatin, joka
estää hajun (ks. selostus sivulta 35).
Näitä suodattimia voi hankkia jälleenmyyjältä
(viitenumero löytyy liesituulettimen sisäpuolella
olevasta arvokilvestä).
Ulosevakuointimahdollisuus:
Liesituuletin voidaan kytkeä ulosevakuointihormiin
liitäntäputkella (emaloitu, joustava tai syttymätöntä materiaalia,
sisäläpimitaltaan 150 mm) (ei toimiteta mukana).
Sovitin (toimitetaan mukana) mahdollistaa liesituulettimen
kytkennän sisähalkaisijaltaan 125 mm:n ulosevakuointihormiin.
ULOSEVAKUOINTI
KIERRÄTYS
Minimi 144
Maksimi 360
AA
AA
SS
SS
EE
EE
NN
NN
NN
NN
UU
UU
SS
SS
A. Yleistä
B. Mitat:
600 tai 900
391
280
Minimi 815 - Maksimi 1031
500
FI
38
Liesituulettimen tulee olla vähintään 70 cm keittolevyjen yläpuolella. Tätä varten:
- Piirrä seinään pystysuora viiva niin, että voit täsmällisesti kohdistaa liesituulettimen (ja sen hormin) keskiviivan
keittolevyn keskiviivalle.
- Merkkaa kohdistusmerkki pystysuoralle viivalle, vähintään 70 cm:n etäisyydelle keittotasosta.
Pystysuora viiva ja 70 cm:n korkeudella oleva kohdistusmerkki auttavat sinua sijoittamaan mukana toimitetun asennusmallineen.
- Aseta asennusmalline seinää vasten: linjaa seinässä oleva pystysuora viiva asennusmallineeseen merkitylle
"liesituulettimen keskiviivalle".
- Poraa neljä reikää (halkaisija 8) mallineen mukaisesti.
- Kiinnitä molemmat kannattimet seinään laitteen mukana toimitetuilla neljällä ruuvilla ja naulalla (kuvio 1).
Huomautus: mikäli seinä on ontto, käytä sopivia ruuveja ja nauloja.
- Poista kasettisuodattimet.
- Kiinnitä liesituuletin suorakulmaisista aukoista. Aukkojen koko sallii sovittamisen vasemmalle tai oikealla.
TÄRKEÄÄ:
- Sovita korkeus ja vaakataso kannattimien säätöruuveilla "A" (kuvio 1) ja kiinnitä sitten liesituuletin seinään
ruuveja "B" kiristämällä (kuvio 1).
Tämän laitteen mukana toimitetaan 3-johtiminen (nolla, vaihe, maa) H 05 VVF verkkojohto 0,75 mm².
Se on kytkettävä yksivaiheiseen 230 V:n verkkovirtaan EEC-standardin 7 mukaisella pistokoskettimella (jonka on
oltava käsiksipäästävillä) tai moninapaisen katkaisulaitteen (jonka kontaktien avausvälin on oltava vähintään 3 mm)
välityksellä.
Emme ole vastuussa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka aiheutuvat puutteellisesta tai olemattomasta
maadoituksesta.
Sähköasennuksessa käytettävän sulakkeen on oltava kokoa 10 tai 16A.
Jos verkkojohto on vaurioitunut, ota yhteys asiakaspalveluun.
kuvio. 1
C. Kokoonpano:
1) Suositukset ennen asennusta:
2) Liesituulettimen rungon kokoonpano:
3) Sähkökytkentä:
A (pitkä
kuusikulmakanta:
B (pitkä ristikanta:
25 mm)
Paikka mukana
toimitetuille
ruuveille ja nauloille
(4 kpl).
Suorakulmaiset
aukot
39
a) Evakuointi ulos
Asennuksen on oltava ilmastoinnista annettujen, voimassa olevien määräysten mukainen.
Ranskassa nämä määräykset annetaan asiakirjassa CSTB/DTU 61.1. Eritoten poistoilmaa ei saa johtaa tuuletuskanavaan,
lämminilmakiertoon tai savunpoistokanavaan.
Käytöstä poistettujen kanavien käyttö on mahdollista vain mikäli erikoisasiantuntija on antanut siihen luvan.
VAROITUS:
Kun liesituuletin käynnistetään samanaikaisesti muiden kuin sähkökäyttöisten laitteiden kanssa, niin huoneessa oleva alipaine ei
saa ylittää 4 Pa (4X10
-S
bar).
- Irroita kuljetusta varten kiinnitetyt kaksi ruuvia (kuvio 5).
- Poista muovisen ohjauslevyn molemmat kiinnitysruuvit (kuvio 6). Tätä osaa käytetään vain kierrätysversion asennuksessa
(sivu 30).
- Ota talteen hormiin teipattu hormin kannatin (kuvio 3) sekä muovinen sovitin (kuvio 4).
- Sovita virtauksen paluunestoventtiilit (kuvio 2) liesituulettimen luovutusputkelle.
- Kiinnitä metallinen kannatin (kuvio 3) seinään, vasten kattoa. Linjaa kolmiolovet seinässä olevalle pystysuoralle viivalle
(poraushalkaisija 8, mukana toimitetut 2 ruuvia ja naulaa).
- Sovita ja kiinnitä halkaisijaltaan 150 mm:n poistoputki (ei toimiteta mukana) liesituulettimen luovutusputkelle.
- Jos kysymyksessä on halkaisijaltaan 125 mm:n poistoputki, niin käytä mukana toimitettua sovitinta (kuvio 4).
- Valmistele teleskooppinen hormi, muista piilottaa aukot (kuvio 5). Sovita hormin osat toisiinsa, maksimiasentoon.
- Kiinnitä sisäpuolisen hormin yläosa metallikannattimelle. Käytä mukana toimitettuja ruuveja (asennus helpottuu kun levität
hormia kevyesti niin, että voit viedä molemmat ulokkeet metallikannattimen taakse).
- Säädä teleskooppihormin korkeus laskemalla ulkopuolista osaa alaspäin ja sovita se liesituulettimelle.
- Poista kasettisuodattimien suojakelmu ja aseta ne paikoilleen.
kuvio 2
kuvio 4
kuvio 3
kuvio 5
SISÄPUTKI Æ150
Hormin kiinnitys
Hormin yläosa
Kolmiolovet
4) Hormin asennus:
venttiili
Hormin metallikannatin
tai
äänetön malli
Kuljetusta
varten
kiinnitetty ruuvi
Asennusohjeemme: laitteen optimaalista käyttöä varten suosittelemme kytkentää halkaisijaltaan 150 mm:n
poistoputkeen. Putken pituutta ja mutkien määrää on syytä rajoittaa.
Mikäli ulosevakuointi on mahdollista on syytä varmistaa riittävä raittiin ilman saanti, ettei huone pääse
alipaineeseen.
FI
40
b) Kierrätys:
- virtauksen paluunestoventtiilien asentaminen ei ole tarpeen (kuvio 2, s. 39).
- Irroita kuljetusta varten kiinnitetyt kaksi ruuvia (kuvio 7).
- Poista muovisen ohjauslevyn molemmat kiinnitysruuvit (kuvio 6).
- Ota talteen hormiin teipattu hormin kannatin (kuvio 3, s. 39) sekä muovinen
sovitin (kuvio 4, s. 39).
Näitä osia käytetään vain ulos evakuoitaessa (sivu 39).
- Kiinnitä muovinen ohjauslevy seinään, vasten kattoa (2 porausta, halkaisija 8,
etäisyys 200 mm, mukana toimitetut ruuvit ja naulat) (kuvio 6).
Keskiöi ohjauslevy seinään merkityn pystysuoran viivan mukaisesti.
- Sovita ja kiinnitä halkaisijaltaan 150 mm:n poistoputki (ei toimiteta mukana)
ohjauslevyn ja liesituulettimen väliin.
- Valmistele hormi, muista sijoittaa aukot ylöspäin niin, että ne jäävät näkyviin
(kuvio 7). Sovita hormin osat toisiinsa, maksimiasentoon.
- Kiinnitä hormin yläosa muoviselle ohjainlevylle. Käytä mukana toimitettuja
ruuveja (asennus helpottuu kun levität hormia kevyesti niin, että voit viedä
molemmat ulokkeet muovisen ohjainlevyn taakse).
- Säädä teleskooppihormin korkeus laskemalla ulkopuolista osaa alaspäin ja
sovita se liesituulettimelle.
- Poista kasettisuodattimien suojakelmu ja aseta ne paikoilleen.
Kuvio 6
Kuvio 7
Hormin kiinnitys
Hormin yläosa
Ruuvin ja naulan
sijaintipaikka
Kuljetusta
varten
kiinnitetty
ruuvi
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Brandt AHLQ6X1N Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka

teistes keeltes