Aeg-Electrolux DK9660-M Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

See käsiraamat sobib ka

DK 9160-9190
DK 9360-9390
DK 9660-9690
DK 9960-9990
HC 5690-3360
Köksfläkt
Ventilator
Liesituuletin
Emhætte
Instruktionsbok
Bruksanvisning
Käyttöohje
Brugsvejledning
42
S Innehållsförteckning ............................................................. 2
N Innholdsfortegnelse ............................................................ 22
FIN Sisällysluettelo .................................................................. 42
DK Indholdsfortegnelse ............................................................ 62
Sisällysluettelo
Turvallisuustietoa............................................................................... 42
Liesituulettimen kuvaus ..................................................................... 44
Näin käytät liesituuletinta
DK 9160 - DK 9190 - DK 9360 - DK 9390 - HC 3360 .................... 46
Näin käytät liesituuletinta ......................................................................
DK 9660 - DK 9690 - HC 5690 ...................................................... 47
Näin käytät liesituuletinta
DK 9960 - DK 9990 ....................................................................... 48
Rasvasuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen merkkivalot
DK 9660 - DK 9690 - DK 9960 - DK 9990 - HC 5690 ..................... 50
Hoito ja puhdistus ............................................................................. 51
Tekniset tiedot ................................................................................... 55
Lisävarusteet ..................................................................................... 55
Asennus ........................................................................................... 56
Liitäntä ulkomoottoriin ....................................................................... 60
Turvallisuustietoa
Liesituuletin on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Se
täyttää kansainväliset turvallisuusmääräykset ja laatustandardit.
Turvallisuustoimenpiteet eivät voi kuitenkaan kokonaan poistaa kaikkia
tapaturmavaaroja. Lue sen vuoksi huolellisesti ohjeet, neuvot ja
varoitustekstit ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa.
Kiinnitä erityistä huomiota varoituskolmiolla merkittyihin teksteihin
henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Säilytä käyttöohje ja anna se
liesituulettimen mukana, jos se myydään tai luovutetaan toiselle
henkilölle.
Asennus ja huolto
Kaikki sähköasennukset on annettava valtuutetun asentajan ja lieden
asennus ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Jos työt tekee
henkilö, jolla ei ole riittäviä tietoja, liesituulettimen ominaisuudet
saattavat huonontua ja seurauksena saattaa olla henkilö ja/ tai
esinevahinkoja.
Pienin sallittu etäisyys liesituulettimen alareunasta sähkölieteen tai
tasoon on 50 cm ja kaasulieteen tai tasoon 65 cm.
Jos kaasulieden asennus vaatii suuremman etäisyyden, on se
43
otettava huomioon.
Varmista, ettei liesituulettimen liitäntäjohto joudu puristuksiin
asennettaessa.
Liesituuletin on jännitteetön vain silloin, kun pistoke tai sulake on
irrotettu.
Poistoilmaa ei saa johtaa kanavaan, jota käytetään muulla kuin
sähköllä toimivien laitteiden, esim. öljypolttimen tai puulieden
savukanavana.
Kun käytät tuuletinta
Uppopaistettaessa tai sulatettaessa rasvaa, parafiinia tai muita
helposti syttyviä elintarvikkeita liettä ei saa jättää ilman valvontaa.
Mahdollisen palon sattuessa: Sulje välittömästi liesituuletin ja
käännä keittoalueen/-levyn vääntimet nolla-asentoon HUOM!
Tukahduta tuli kannella. Älä koskaan käytä vettä.
Tuulettimen alla ei saa liekittää. Se voisi aiheuttaa palovaaran.
Muista myös, että paistorasva saattaa ylikuumetessaan syttyä
palamaan. Älä koskaan jätä paistinpannua ilman valvontaa.
Hygieenisyys- ja turvallisuussyistä rasvasuodatin on puhdistettava
säännöllisesti, sillä keittoalueelle-/levylle tippuva rasva voisi aiheuttaa
palovaaran. Katso tarkemmin käyttöohjeen kohdasta Hoito ja
puhdistus.
Liesituulettimen romuttaminen
Estä myös romutetun liesituulettimen aiheuttamat tapaturmat. Irrota
pistoke pistorasiasta ja katkaise johto liesituulettimen päästä. Kysy
kunnallisesta jätehuollosta, minne romutetun liesituulettimen voi
toimittaa.
44
Liesituulettimen kuvaus
Toiminnat
Valittavissa on kaksi toimintatapaa:
Puhallus hormiliitännän (lisävarusteet) ja ilmanpoistokanavan läpi.
Ilmankierto hiilisuodattimen läpi (lisävarusteet).
Huomio ! Malli DK 9660-mr / DK 9690-mr on suunniteltu toimivaksi
ainoastaan imukupuversiona ja se liitetään ulkoiseen imuyksikköön.
Suodatinversiota, hiilisuodattimen ja ilmanohjaimen asennusta,
käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita ei siksi oteta huomioon.
Liitosletkua ei saa liittää kanavaan, jota käytetään muulla kuin
sähköllä toimivien laitteiden, esim. öljypolttimen tai puulieden
savukanavana.
Vakiovarusteet
Liesituulettimen mukana tulevat:
1 tuuletin,jossa säätimet, valaisin ja tuuletinmoottori (mallissa DK
9660-mr / DK 9690-mr ei ole moottoria ja se yhdistetään ulkoiseen
imuyksikköön).
1 teleskooppihormi, joka koostuu U-muotoisesta yläosasta ja U-
muotoisesta alaosasta.
1 ilmanohjain hiilisuodatusta varten (Huomio, vain malleissa joissa
imumoottori sisällä ja joita mahdollista käyttää suodatinversiona).
1 moniliitos 150/125/120 mm (Huomio, vain joissakin malleissa)
1 muovipussi joka sisältää: seinätulpat, ruuvit sekä käyttö- ja
asennusohje.
Seuraavat osat tilataan jälleenmyyjältä:
(Huomio, vain malleissa joissa imumoottori sisällä ja joita
mahdollista käyttää suodatinversiona).
Hiilisuodatin, Type 150 LONG LIFE.
Hiilisuodatinta käytetään, kun tuuletin toimii huoneilmaan
palauttavana.
45
Fig. 1
Ilmanpoistotoiminto
Ilma poistuu ulos putken kautta jonka on oltava laipassa A. Kuva 1.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi reiän on oltava läpimitaltaan
samankokoinen kuin poistoaukko.
Huomio, vain joissakin malleissa: Imukupuversiossa letkun on
oltava läpimitaltaan 150 mm. Jos laitteessa on jo 125 mm letku, joka
on vedetty ulos seinien tai katon läpi, on mahdollista käyttää laitteen
mukana tulevaa 150/125/120 mm pienennyslaippaa.
Tässä tapauksessa tuulettimen ääni on hieman voimakkaampi.
Ilmankiertotoiminto
Huomio ! Mallia DK 9660-mr / DK 9690-mr ei ole suunniteltu
toimivaksi suodatinversiona. Sitä käytetään ainoastaan
imukupuversiona ja se yhdistetään ulkoiseen imuyksikköön.
Aktiivihiilisuodatin suodattaa ilman ja puhaltaa sen takaisin keittiöön
poistoputken ylemmän ritilän kautta.
Ilmankiertotoimintoa varten tarvitaan alkuperäinen AEG Type 150
LONG LIFE -aktiivihiilisuodatin.
Hormin osien paikkoja voidaan haluttaessa vaihtaa.
Hiilisuodatinversiossa hormi on kiinnitettävä yläosaan siten että
ilmanpoistoritilä on sivulla.
46
Näin käytät liesituuletinta
Paras tulos saavutetaan käyttämällä alhaista nopeutta
normaalikäytössä ja täyttä nopeutta silloin kun hajuja on kehittynyt
enemmän. Käynnistä tuuletin muutama minuutti ennen ruoanlaiton
aloittamista, siten keittiöön syntyy alipaine. Ruoanlaiton jälkeen
tuulettimen tulisi antaa toimia noin 15 minuuttia tai kunnes hajut ovat
haihtuneet. Ohjauskatkaisijat sijaitsevat yksikön etupaneelissa:
DK 9160 - 9190
valokytkin sytyttää ja sammuttaa liesituulettimen lampun
moottorin nopeuskytkin käynnistää ja sammuttaa moottorin,
lisäksi sen avulla voidaan valita yksi kolmesta toimintanopeudesta.
DK 9360 - DK 9390 - HC 3360
Valokytkin: valaistus päällä/pois.
OFF kytkin
Kytkin, imuteho 1: valitaan imuteho 1.
Kytkin, imuteho 2: valitaan imuteho 2.
Kytkin, imuteho 3: valitaan imuteho 3.
Valokytkin
Moottorin
nopeuskytkin
Valokytkin
OFF kytkin
Kytkin,
imuteho 1
Kytkin,
imuteho 2
Kytkin,
imuteho 3
47
Näin käytät liesituuletinta
DK 9660 - DK 9690 - HC 5690
Paras tulos saavutetaan käyttämällä alhaista nopeutta
normaalikäytössä ja täyttä nopeutta silloin kun hajuja on kehittynyt
enemmän. Käynnistä tuuletin muutama minuutti ennen ruoanlaiton
aloittamista, siten keittiöön syntyy alipaine. Ruoanlaiton jälkeen
tuulettimen tulisi antaa toimia noin 15 minuuttia tai kunnes hajut ovat
haihtuneet. Ohjauskytkimet sijaitsevat yksikön etupaneelissa:
A - OFF (merkkivalo ei pala)- ON (näppäin päällä)
Paina yhden tai useamman kerran halutun toiminnon
käynnistämiseksi:
ON (merkkivalo palaa]: tuuletin toimii viimeksi valitulla nopeudella.
OFF (merkkivalo ei pala): kaikki toiminnot estetty paitsi valaistus.
B - Nopeudensäätöpainike (imuteho)
Paina painiketta yhden tai useamman kerran ja valitse sopivin
imunopeus (teho) 1-2-3).
C - Näyttö: näyttää valitun imutehon (1-2-3), ilmoittaa, kun
suodattimet tulee puhdistaa tai vaihtaa (F).
D - Tehotuuletus-painike. Tehotuuletus toimii 5 minuutin ajan:
- jos tuulettimen teho muutetaan Tehotuuletus-toiminnolle,
palautuu tuulettimen teho takaisin aikaisemmin valittuun tehoon,
kun Tehotuuletuksen aika, 5 minuuttia, on kulunut.
- jos tuuletin on kytketään suoraan Tehotuuletus-toiminnolle,
kytkeytyy tuuletin pois toiminnasta, kun 5 minuuttia on kulunut.
Käytä Tehotuuletus-toimintoa ruuan laiton jälkeen, käryn ja höyryn
poistamiseen. Jos haluat keskeyttää Tehotuuletus-toiminnon,
ennen kuin 5 minuuttia on kulunut, paina painiketta A tai B.
E - Valaistus päällä/pois.
Jos tuuletin tai sen toiminnot eivät toimi: irrota tuuletin sähköverkosta
vähintään 5 sekunnin ajaksi ja käynnistä tuuletin sen jälkeen
uudestaan. Odota noin 15 sekuntia ennenkuin tarkistat että tuuletin
toimii oikein.
i
AB
C
DE
48
Näin käytät liesituuletinta
DK 9960 - DK 9990
Paras tulos saavutetaan käyttämällä alhaista nopeutta
normaalikäytössä ja täyttä nopeutta silloin kun hajuja on kehittynyt
enemmän. Käynnistä tuuletin muutama minuutti ennen ruoanlaiton
aloittamista, siten keittiöön syntyy alipaine. Ruoanlaiton jälkeen
tuulettimen tulisi antaa toimia noin 15 minuuttia tai kunnes hajut ovat
haihtuneet. Ohjauskytkimet sijaitsevat yksikön etupaneelissa:
A - ON painike (stand-by-valopainike)/ OFF painike.
Paina painiketta yhden tai useamman kerran halutun toiminnon
käynnistämiseksi.
Stand-by painike valittuna: tuuletin on toimintavalmis,
turvallisuusmenettely on aktivoitavissa ( katso alla-
turvallisuusmenettely):
OFF (painike vapautettu): kaikki toiminnot estetty, paitsi valaistus.
B - Nopeudensäätöpainike (imuteho)
Paina painiketta yhden tai useamman kerran ja valitse sopivin
imunopeus (teho) ( 1-2-3-i).
Huomio: nopeus i (intensiivinen) on aikarajattu, minkä jälkeen
järjestelmä siirtyy automaattisesti nopeudelle 2.
Painamalla painiketta aktivoituu myös turvallisuusmenettely
(katso alla turvallisuusmenettely).
C - Näyttö: näyttää valitun imutehon (1-2-3-i) ilmoittaa, kun
suodattimet tulee puhdistaa tai vaihtaa (F).
D - Manuaalisen toiminnon valintapainike (painike vapautettuna)
automaattinen ( anturit- Painike valittuna):
Automaattisessa toiminnossa (painike valittuna) tuuletin alkaa
toimia (imu) normaalien ympäristöolosuhteiden mukaan, joista
tuuletin ilmoittaa siinä olevien anturien avulla.
Näytölle ilmestyy säädetty imunopeus (teho).
Huomio ! Tuulettimessa on automaattinen luokitusjärjestelmä,
jonka avulla voidaan määritellä mitkä ovat normaalit
ympäristöolosuhteet.
SENSOR
AB
C
DE
49
Epänormaalin toiminnon yhteydessä luokitus voidaan toistaa
manuaalisesti:
Manuaalinen luokitus
On suositeltavaa tehdä manuaalinen luokitus seuraavissa
tapauksissa:
Kun tuuletin asennetaan ensimmäistä kertaa.
Kun virta katkaistaan useaksi tunniksi tai päiväksi ( esim.
Pitkän loman ajaksi)
Kun keittiön lämpötila ja/tai kosteusaste vaihtuu hyvin
nopeasti
Tee luokitus silloin kun liesi on kytketty pois toiminnasta,
normaalissa huoneiston lämpötilassa ja silloin kun huoneistossa
ei ole paljon höyryä.
- paina painiketta A ja säädä tuuletin OFF asentoon (painike
A vapautettu)
- paina yhtäaikaisesti 3 sekunnin ajan painikkeita A ja D,
tuuletin ilmoittaa äänimerkillä luokituksen tapahtuneen.
Anturitesti
Automaattisen toiminnon aikana järjestelmä testaa jatkuvasti
antureiden tehokkuutta.
Järjestelmä ilmoittaa viasta siten, että koskettimen D SENSOR
kirjaimet vilkkuvat.
Ottakaa tämän vuoksi yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Tässä tilanteessa tuuletinta voidaan kuitenkin käyttää
manuaalisesti.
Turvallisuusmenettely
Automaattisen toiminnon TURVAJÄRJESTELMÄN
itseaktivointi erikoisolosuhteissa:
jos anturit ilmoittavat liiallisesta lämpötilan noususta, vaikka
tuuletin on manuaalisella toiminnolla, järjestelmä valitsee itse
automaattisen toiminnon ja imumoottori käynnistyy, tuuletin
voidaan kytkeä pois toiminnasta painamalla painiketta A.
E - Valokytkin ON/OFF.
Jos tuuletin tai sen toiminnot eivät toimi: irrota tuuletin sähköverkosta
vähintään 5 sekunnin ajaksi ja käynnistä tuuletin sen jälkeen
uudestaan. Odota noin 15 sekuntia ennenkuin tarkistat että tuuletin
toimii oikein.
50
Rasvasuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen merkkivalot
DK 9660 - DK 9690 - DK 9960 - DK 9990 - HC 5690
Tämä liesituuletin on varustettu merkkivaloilla, jotka osoittavat milloin
rasvasuodatin on puhdistettava tai aktiivihiilisuodatin vaihdettava
(suodatinversio aktiivihiilisuodattimilla). Tuuletin toimitetaan tehtaalta
ilman aktiivihiilisuodatinta, joten hiilisuodattimen vaihtamisen merkkivalo
ei ole käytössä. Mikäli liesituuletinta aiotaan käyttää
aktiivihiilisuodattimilla, vaihtamisen merkkivalo aktivoidaan seuraavasti:
DK 9660 - DK 9690 - HC 5690: Laita tuuletin OFF asentoon.
Paina yhtäaikaisesti näppäimiä B ja D kolmen sekunnin ajan, LED F
syttyy ja 1 nopeuden led alkaa vilkkua, 1 sekunnin jälkeen vilkkuu
myös 2 nopeuden led ja järjestelmä ilmoittaa äänimerkillä kytketyn
toiminnon.
Hiilisuodattimen merkkivalo sammuu painamalla yhtäaikaisesti
painikkeita B ja D kolmen sekunnin ajan, LED F syttyy ja 1 nopeuden
led (rasvasuodatin ) ja 2 nopeuden led alkavat vilkkua, yhden sekunnin
kuluttua vilkkuu ainoastaan 1 nopeuden led, järjestelmä ilmoittaa
kytketyn toiminnon äänimerkillä (-Piip-).
Led (1) rasvasuodattimen vaihtamisen merkkivalo
1 Nopeuden LED alkaa vilkkua, kun rasvasuodatin on puhdistettava.
Noudata huolto-ohjeita.
Led (2) hiilisuodattimen merkkivalo
2 nopeuden LED alkaa vilkkua, kun hiilisuodatin on puhdistettava (tai
vaihdettava).
Noudata huolto-ohjeita.
Vaihtamisen merkkivalon uudelleenkäynnistys
Kun suodatin on huollettu, paina painiketta A 3 sekunnin ajan, kunnes
1 ja/tai 2 nopeuden LED eivät enää vilku.
51
Hoito ja puhdistus
Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen puhdistusta, joko
irrottamalla pistoke tai sulake.
Puhdista suodatin usein. Rasvakerros suodattimessa tai
keittiöhormissa aiheuttaa palovaaran, jos esimerkiksi keittolevy
unohtuu päälle (tai muunlaisen ylikuumenemisen yhteydessä).
Kuvun puhdistus
Käytä liesituulettimen ulkopuolen puhdistukseen kosteaa liinaa ja
mietoa puhdistusainetta. Älä käytä puhdistukseen syövyttäviä,
hankaavia tai helposti syttyviä aineita.
Rasvasuodattimien puhdistus
Rasvasuodattimet on puhdistettava kuukauden tai kahden kuukauden
välein käytöstä riippuen.
Mitä puhtaampi rasvasuodatin on, sitä paremmin se kerää rasvaa. Irrota
suodattimet seuraavasti, kuva 2:
Paina ensin metallisen rasvasuodattimen suljinta taaksepäin ja ota
suodatin sitten pois vetämällä sitä alaspäin.
Rasvasuodatin koostuu alumiinilangoista, joihin rasva tarttuu kiinni.
Suodatin puhdistetaan kuumassa vedessä rasvaa liuottavalla
astianpesuaineella tai astianpesukoneessa. Anna suodattimen kuivua
ennen takaisin asennusta. HUOM! Suodatin voi hieman värjäytyä
astianpesukoneessa.
Fig. 2
52
Hiilisuodattimien vaihto ja puhdistus
Koskee vain ilman takaisinkierrätystä. Hiilisuodattimet imevät hajua ja
tuoksuja. Erona muihin hiilisuodattimiin LONGLIFE-hiilisuodattimen voi
puhdistaa ja käyttää uudelleen. Normaalikäytössä hiilisuodatin tulee
puhdistaa kerran kahdessa kuukaudessa.
Kätevimmin puhdistat suodattimen astianpesukoneessa. Käytä
puhdistukseen tavallista konetiskiainetta ja korkeinta lämpötilaa
(65 ºC).
Puhdista suodatin erikseen, jotta siihen ei jäisi ruoantähteitä tai
vastaavaa, jolloin ne voisivat aiheuttaa tuoksuja ja hajuja. Suodattimen
normaalin toiminnan varmistamiseksi sitä on kuivattava uunissa 10
minuuttia enintään 100 ºC:ssa.
Noin kolmen vuoden käytön jälkeen suodatin on vaihdettava uuteen,
koska suodattimen toiminta heikkenee.
Asennus Kuva 3
Kiinnitä aktiivihiilisuodattimen suojus kuvun sisäpuolelle 5 mukana
toimitettavan ruuvin avulla.
Aseta aktiivihiilisuodatin sivuun, aseta se paikalleen suodatinpesään
kiertämällä yksinkertaisella liikkeellä ja kiinnitä se punaisen
painikkeen A avulla.
Poista suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Ilmoita aina liesituulettimen mallin koodi- ja valmistusnumero, kun
tilaat vaihtosuodattimia. Nämä tiedot näkyvät yksikön sisäpuolella
olevassa arvokilvessä.
Hiilisuodatin voidaan hankkia valtuutetusta huoltoliikkeestä.
Fig. 3
53
3
1
2
Lampun vaihto
Kytke laite irti sähköverkosta.
DK 9160 - DK 9190
Poista lasilevy. Kuva 4.
Korvaa vanha lamppu uudella
vastaavanlaisella lampulla.
Jos valo ei syty varmista, että
lamppu on kiristetty kunnolla ennen
kuin otat yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Aseta lasilevy takaisin paikalleen.
DK 9360 - DK9390 - DK 9660 - HC 5690
DK 9690 - DK 9960 - DK9990 - HC 3360
Paina lampun suojalasia (1) ja
avaa se (2). Kuva 5.
Vaihda rikkinäinen lamppu (3).
Pane suojalasi paikalleen.
Fig. 5
1
2
Fig. 4
54
Jos liesituuletin ei toimi
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
Tarkista alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
Onko sulake ehjä?
Onko pistoke pistorasiassa?
Onko ilmanpoistoletku oikein asennettu?
Onko rasvasuodatin puhdistettu?
Ovatko lamput ehjiä tai oikein asennettu?
Älä tee liesituulettimelle mitään, mikä voisi aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Huollot ja
mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi
laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
Aiheettomasta valituksesta.
Ellei käyttöohjeita ole noudatettu.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty,
noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot
noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään,
koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan
periä myös takuuaikana:
aiheettomasta huoltokäynnistä
ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole
noudatettu.
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta
sivuilta tai soittamalla numeroon 0200 - 2662 (0,1597 /min +pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa.
Kuluttajaneuvonta.
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597/min+pvm).
Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa:
Liitosjohdon vaihto
Jos verkkojohto vahingoittuu, saa johdon vaihtaa vain asennusoikeudet omaava
huoltoliike tai henkilö vaaran estämiseksi.
55
Tekniset tiedot
* Ulkomoottori (ulkotila-asennukseen) 942 121 135
Ulkomoottori (sisätila-asennukseen) 942 121 182
Lisävarusteet
Hiilisuodatin Type 150 LONG LIFE
Ulkomoottori (ulkotila-asennukseen) 942 121 135
Ulkomoottori (sisätila-asennukseen) 942 121 182
80-135 59,8 47 170W 1x170W 1x11W(PL) 180cm 220-240V
82-137 89,8 48 170W 1x170W 1x11W(PL) 180cm 220-240V
80-135 59,8 47 200W 1x170W 2x20W(G4) 150cm 220-240V
82-137 89,8 48 200W 1x170W 2x20W(G4) 150cm 220-240V
80-135 59,8 47 290W 1x250W 2x20W(G4) 150cm 220-240V
82-137 89,8 48 290W 1x250W 2x20W(G4) 150cm 220-240V
80-135 59,8 47 290W 1x250W 2x20W(G4) 150cm 220-240V
82-137 89,8 48 290W 1x250W 2x20W(G4) 150cm 220-240V
80-135 59,8 47 230W* 1x186W* 2x20W(G4) 150cm 230V
82-137 89,8 48 230W* 1x186W* 2x20W(G4) 150cm 230V
Mallim.
Ulkomitat (cm)
Kork.
Lev.
Syv
.
Kokonai-
steho
Moottorin
absorptio
Valaistus
Jännite
Sähkö-
johdon
pituus
56
Asennus
Pakkauksen purkaminen
HUOM! Tarkista, että liesituuletin on vahingoittumaton. Mahdollisista
kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjälle. Vaurioista,
virheistä ja mahdollisista puuttuvista osista on myös välittömästi
ilmoitettava myyjälle. Älä jätä pakkausmateriaalia lasten ulottuville.
Sijoitus
Liesituuletin asennetaan sähkölieden tai keittotason
yläpuolellem minimikorkeudelle 50 cm. Minimikorkeus
kaasulieteen tai tasoon on 65 cm.
Poistoilmaa ei saa johtaa kanavaan, jota käytetään muulla kuin
sähköllä toimivien laitteiden, esim. öljypolttimen tai puulieden
savukanavana.
Noudata virallisia ohjeita höyrynpoistoa asennettaessa.
Sähköliitäntä
Sähköliitäntä on sijoitettava hormin sisään. Liesituuletin on varustettu
liitosjohdolla, jossa on maadoitettu pistoke ja liitetään 220-240V (DK
9690-mr:220-230 V , DK 9990-m: 230 V).
57
Liesituulettimen asennus - Kuva 6-7-8
Aseta porausmalli (1) seinälle ja merkitse porausreikien paikat (2).
Poraa reiät (2 x Ø 8 mm). Asenna seinäkiinnikkeet (3) ruuveilla
tulppia käyttäen.
Kiinnitä tuuletin kiinnikkeisiin ja säädä sitä vaaka- ja pystysuorassa
säätöruuveilla (4).
Irrota rasvasuodattimet (5) ja merkitse porausreiät kahdelle ruuville
(6). Nosta tuuletin alas ja poraa reiät (2 x Ø 8 mm).
Pane tulpat (7) reikiin ja kiinnitä tuuletin seinään. Säädä se
vaakasuoraan ruuveilla (8) ja kiinnitä ruuveilla (9).
Asenna hormin pidike (11) tulpilla (10) ja ruuveilla (12).
HUOM! Varmista, että hormi on keskellä tuulettimen päällä ja että se
on vaakasuorassa paikallaan.
Liittäminen ilmanvaihtokanavaan (S)
Asenna ilmanpoistoletku tuulettimen puhaltimen ja seinä- ja
kattopuhaltimen väliin oheisilla letkuliittimillä.
Asetus ilmankierrätystä varten (K)
Kiinnitä aktiivihiilisuodattimen suojus tuulettimen sisäpuolelle 5 mukana
toimitettavan ruuvin avulla. Kuva 6.
Asenna ilmanohjain oheisilla ruuveilla. Kuva 7.
Hormin asennus
Tee sähköliitäntä (13).
Asenna hormin yläosa (14) yläseinäkiinnikkeeseen oheisilla kahdella
ruuvilla (15).
Sovita hormin alaosa (16) tuulettimen yläosaan ja kiinnitä tämä
oheisilla ruuveilla (17).
HUOM! Hormin yläosa voidaan asentaa ritilä ylös- tai alaspäin.
Takaisinkierron varmistamiseksi hormi tulee asentaa ritilä ylöspäin.
kuva 7.
Fig. 7Fig. 6
58
Fig. 8
4
3
2
2
8
8
1
6
6
6
7
7
9
9
6
10
10
11
12
12
13
14
15
15
16
17
17
5
4
4
Ø 150
Ø 125
Sähköliesi 500 mm
Kaasuliesi 650 mm
59
599-899
265
100
60
20
530-550
105
105 105
X
=
=
Sähköliesi 500 mm
Kaasuliesi 650 mm
Puhallusilma
Ø 150 mm
Pistorasia
240
22
599-899
350
270
330
Seinäkiinnike
Sähköliesi 500 mm
Kaasuliesi 650 mm
DK 9190
DK 9390
DK 9690
DK 9990
HC 5690
DK9160
DK9360
DK9660
DK9960
HC3360
60
Liitäntä ulkomoottoriin
Vain mallissa DK 9660-mr / DK 9690-mr
Tuulettimen sisällä ei ole moottoria ja sen vuoksi se on liitettävä
ulkoiseen moottoriin ( lisävarusteena).
Sähköliitäntä tehdään käyttämällä tarkoitukseen varattuja liitäntöjä.
Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen
sähköasentaja.
Huomio: Käytä ainoastaan saman valmistajan ulkomoottoria.
Poistoputken yhdistäminen ulkomoottoriin
Asenna ulkomoottori riittävän suureen tilaan normien mukaisesti.
Ulkomoottori yhdistetään tuulettimeen sopivan kokoisella poistoputkella
(vähintään
. Ø 150 mm).
Ota huomioon että mitä pitempi poistoputki sitä pienempi imuteho
Tämän vuoksi poistoputki ei saa olla yli 7 metriä pitkä.
Kuvun yhdistämiseen ulkomoottoriin tarvittava materiaali (putket,
sähköjohdot ym.) eivät kuulu varustukseen ja ne ostetaan erikseen.
Ulkomoottorin sähköliitäntä
Tarkistakaa kuvun yläpuolella olevan sähköliitännän tilan B sijainti.
Irrota ruuvit S ja avaa tilan B kansi. Avaa jakorasia poistamalla ruuvit
L.
Käytä H05 VVF (3 x 0,75) sähköjohtoa yhdistäessäsi tuuletinta
moottoriin.
Yhdistä moottorista tulevan johdon liittimet kuvun tilassa B olevaan
liitäntäkoteloon
Sulje jakorasia ruuveilla L.
Sulje kansi B ja kiristä ruuvit S.
Liitä tuuletin sähköverkkoon.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22

Aeg-Electrolux DK9660-M Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
See käsiraamat sobib ka

teistes keeltes