Bauknecht HA55TM 4110 S Kasutusjuhend

Bränd
Bauknecht
Kategooria
kombikülmikud
Mudel
HA55TM 4110 S
Tüüp
Kasutusjuhend
КОМБИНИРАН ХЛАДИЛНИК С ДВЕ ВРАТИ
Фризер - Хладилник
Инструкции за използване
DVOUDVEŘOVÁ CHLADNIČKA
Mraznička – chladnička
Návod k obsluze
KÜHLSCHRANK MIT ZWEI TÜREN
Kühl-/Gefrierkombination
Gebrauchsanleitung
DOUBLE DOOR REFRIGERATOR
Freezer - Fridge
Instructions for use
FRIGORÍFICO DE PUERTA DOBLE
Congelador - Nevera
Instrucciones de uso
TOPELTUKSEGA SÜGAVKÜLMIK
Sügavkülmik - külmkapp
Kasutusjuhised
RÉFRIGÉRATEUR DEUX PORTES
Congélateur - Réfrigérateur
Guide d’utilisation
FRIGORIFERO DOPPIA PORTA
Freezer - Frigo
Istruzioni per l’uso
ŠALDYTUVAS SU DVEJOMIS DURELĖMIS DURELĖS
Šaldiklis – šaldytuvas
Naudojimo instrukcija
LEDUSSKAPIS AR DUBULTDURVĪM
Saldētava - ledusskapis
Lietošanas norādījumi
DUBBELDEURKOELKAST
Vriezer - Koelkast
Gebruiksaanwijzing
FRIGORÍFICO DE DUPLA PORTA
Congelador - Frigoríco
Instruções de utilização
DVOJDVEROVÁ CHLADNIČKA
Mraznička – chladnička
Návod na používanie
3
БЪЛГAРCКИ Инcтpyкция зa yпoтpeбa Cтpaницa 4
ČESKY Návod k použití Strana 15
DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 26
ENGLISH Instructions for use Page 37
ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 48
EESTI Kasutusjuhised Lehekülg 59
FRANÇAIS Mode d’emploi Page 70
ITALIANO Istruzioni per l’uso Pagina 81
LIETUVIŲ Naudojimo instrukcija Puslapis 92
LATVIEŠU Lietošanas norādījumi Lappuse 103
NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 114
PORTUGUÊS Manual de utilização Página 125
SLOVENSKY Návod na použitie Strana 136
BG - 4
Указания за безопасност
Важно е да ги прочетете и да ги спазвате
Преди използването на уреда
прочетете внимателно тези указания
за безопасност.
Дръжте ги на удобно място за
бъдещи справки.
В тези указания и на самия уред са
представени важни предупреждения
за безопасността, които трябва да се
прочетат и да се съблюдават винаги.
Производителят отказва всякаква
отговорност при неспазване на тези
указания за безопасността, във
връзка с неподходяща употреба на
уреда или неправилна настройка на
органите за управление.
Много малки деца (0-3 год.) трябва
да стоят далеч от уреда. Малки деца
(3-8 год.) трябва да стоят далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение. Този уред може да се
използва от деца на 8 години и по-
големи, както и от лица с ограничени
физически, сетивни или умствени
възможности или с недостатъчен
опит и познания само ако са под
надзор или са им дадени инструкции
за употребата на уреда по безопасен
начин и разбират възможните
опасности. Децата не трябва да
си играят с уреда. Почистването
и поддръжката от потребителя не
трябва да се извършва от деца без
надзор.
Децата на възраст от 3 до 8 години
могат да поставят и изваждат
продукти от хладилни уреди.
ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: Уредът не е
предназначен да се използва с
външен таймер или с отделна
система с дистанционно управление.
Този уред е предназначен за
употреба в домашни условия и
подобни приложения, като: кухни
за служители в магазини, офиси и
други работни среди; в стопанства;
от клиенти в хотели, мотели и други
места за настаняване.
Този уред не е предназначен
за професионална употреба. Не
използвайте този уред на открито.
Крушката, използвана в уреда,
е специално проектирана за
домашни уреди и не е подходяща
за осветяване на помещения в дома
(Регламент на ЕО 244/2009).
Уредът е предназначен за
употреба на места, където
температурата е в следните
диапазони в съответствие с
климатичния клас, посочен на
табелката с номиналните данни.
Уредът може да не функционира
правилно, ако бъде оставен
за продължителен период при
температура, извън указания
диапазон.
Температура на околната среда за
нормална работа на уреда според
климатичния клас:
SN: 10 °C до 32 °C
ST: 16 °C до 38 °C;
N: 16 °C до 32 °C
T: 16 °C до 43 °C
Този уред не съдържа
хлорофлуоровъглероди (CFC).
Хладилната система съдържа
R600a (HC). Устройства с
изобутан (R600a): изобутанът е
природен газ без въздействие
върху околната среда, но
е запалим. Поради това се
уверявайте, че тръбите на
хладилната система не са
повредени, особено по време
на нейното изпразване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимавайте
да не повредите тръбите на
хладилната система на уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
запушвайте вентилационните
BG - 5
отвори в корпуса на уреда или във
вградената конструкция.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте механични,
електрически или химически
средства, различни от
препоръчваните от производителя,
за ускоряване на процеса на
обезскрежаване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте и не поставяйте
електрически устройства в
отделенията на уреда, ако те не
са от вида, изрично одобрен от
производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Устройствата за лед и/или
диспенсърите за вода, които
не са директно свързани към
водоснабдителната мрежа, трябва да
се пълнят само с питейна вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Автоматичните ледогенератори и/
или диспенсърите за вода трябва да
бъдат свързани към водоснабдителна
мрежа, която подава само питейна
вода с налягане между 0,17 и 0,81
MPa (1,7 и 8,1 bar).
Не съхранявайте избухливи
вещества като кутии с аерозоли и не
поставяйте, нито използвайте бензин
или други запалими материали във
или в близост до уреда.
Не поглъщайте съдържанието
(нетоксично) на опаковките за лед
(при някои модели).
Не консумирайте ледени кубчета
или ледени близалки веднага след
изваждането им от фризера, тъй
като това може да предизвика
студени изгаряния.
За продукти, проектирани за
използване на въздушен филтър,
намиращ се под достъпен капак
на вентилатора, филтърът винаги
трябва да е поставен, когато
хладилникът работи.
Не съхранявайте стъклени
контейнери, съдържащи течности, в
отделението на фризера, тъй като те
могат да се счупят.
Не закривайте вентилатора (ако има
такъв) с храни.
След поставянето на храни
проверете дали вратите на
отделенията се затварят добре,
особено тази на фризера.
Повредените уплътнения трябва
да се подменят възможно най-скоро.
Използвайте отделението на
хладилника само за съхраняване
на пресни продукти, а отделението
на фризера само за съхраняване на
замразени храни, замразяване на
пресни храни и правене на ледени
кубчета.
Избягвайте съхраняването на
необвити храни в пряк контакт
с вътрешните повърхности на
хладилника или фризера.
Уредите може да разполагат със
специални отделения (отделение
за пресни храни, кутия за нула
градуса...). Ако не е указано друго в
съответната брошура за продукта,
те могат да се отстраняват със
запазване на еквивалентните
характеристики.
C-пентан се използва като
газообразуващ агент в
изолационната пяна и е
запалим газ.
Изброените по-долу отделения
на уреда са най-подходящи за
съхранение на определени типове
храни, като се има предвид
различното разпределение на
температурата в тях:
- Отделение на хладилника:
1) 1) Горна зона на отделението
на хладилника & с врата - умерена
зона: За съхранение на тропически
плодове, консерви, напитки, яйца,
туршии, масло, конфитюр
BG - 6
2) Средна зона на отделението
на хладилника - студена зона: За
съхранение на сирене, мляко, млечни
продукти, деликатесни храни, кисело
мляко
3) Долна зона на отделението на
хладилника - най-студена зона: За
съхранение на колбаси, десерти,
месо и риба, чийзкейк, прясна
паста, подквасена сметана, песто/
салса, домашно приготвени храни,
сладкиши с крем, пудинг и крема
сирене
4) Чекмедже за плодове & и
зеленчуци в най- долната част на
отделението на хладилника: За
съхранение на плодове и зеленчуци
(с изключение на тропически
плодове)
5) Отделение на чилъра: В това
най-студено чекмедже съхранявайте
само месо и риба
- Отделение на фризера:
Отделението “Зона 4 звездички
(****) е подходящо за замразяване
на хранителни продукти със стайна
температура и за съхранение
на замразени храни, тъй като
температурата се разпределя
поравно в цялото отделение. Срокът
на годност на закупените замразени
храни е посочен на опаковката им.
Тази дата е определена в зависимост
от типа на храната, която ще се
съхранява във фризера, затова
следва да се спазва. Пресните
храни трябва да се съхраняват за
следния период от време: 1-3 месеца
за сирене, черупести мекотели,
сладолед, шунка/наденици, мляко,
пресни напитки; 4 месеца за стекове
или пържоли (говежди, агнешки,
свински); 6 месеца за масло или
маргарин и птиче месо (пилешко,
пуешко); 8-12 месеца за плодове (с
изключение на цитрусови), печено
месо (говеждо, свинско, агнешко),
зеленчуци. За храните, съхранявани
в зоната с 2 звездички, спазвайте
посочения на опаковката срок на
годност.
За избягване на разваляне на
храните спазвайте следните
указания:
- Оставянето на вратата отворена за
продължителен период от време
може да доведе до значително
повишаване на температурата в
отделенията на уреда.
- Почиствайте редовно
повърхностите, които могат да
влязат в контакт с храните и
достъпните системи за източване.
- Почиствайте резервоарите за
вода, ако не са били използвани в
продължение на 48 часа; пуснете
вода през системата, свързана
към водоподаването, ако не сте
източвали вода в продължение на
5 дни.
- Съхранявайте сурово месо и риба
в подходящи съдове в хладилника,
така че да не влизат в контакт с
други храни или да протекат върху
тях.
- Отделенията за замразени храни,
маркирани с две звездички, са
подходящи за съхранение на
предварително замразени храни,
съхранение и приготвяне на
сладолед и правене на кубчета лед.
- Не замразявайте пресни храни в
отделенията, маркирани с една, две
или три звездички.
- Ако хладилникът е оставен празен
за продължителен период от време,
изключете го, обезскрежете го,
почистете го и го подсушете и
оставете вратата отворена, за да
предотвратите образуването на
плесен в него.
МОНТИРАНЕ
Боравенето и монтажът на уреда
трябва да се извършват от две
или повече лица – има опасност от
наранявания. Използвайте предпазни
BG - 7
ръкавици за разопаковането и
монтажа на уреда – има опасност от
порязвания.
Монтирането, включително
подаването на вода (ако е
приложимо) и електрическото
свързване и ремонт трябва да се
извършват от квалифициран техник.
Не поправяйте и не подменяйте
части от уреда, ако това не е
изрично посочено в ръководството
на потребителя. Пазете децата
далеч от мястото, където се
извършва монтажът. След като
разопаковате уреда, проверете
дали не е повреден по време на
транспортирането. При проблеми се
обърнете към търговеца или към най-
близкия сервиз за следпродажбено
обслужване. След като уредът бъде
монтиран, отпадъците от опаковката
(пластмаса, стиропор и др.) трябва
да стоят далеч от обсега на деца
- има опасност от задушаване.
Уредът трябва да бъде изключен от
захранването преди монтажа – има
опасност от електрически удар. По
време на монтажа внимавайте уредът
да не повреди захранващия кабел
– има опасност от електрически
удар. Включете уреда едва след
завършване на монтажа.
Внимавайте да не повредите
подовите настилки (например
паркета), когато премествате уреда.
Монтирайте уреда върху под, който
е достатъчно здрав за поддържане
на тежестта, и на място, подходящо
за размера и употребата на уреда.
При монтажа се уверете, че уредът
не е близо до източник на топлина и
четирите крачета се опират плътно
на пода, като при необходимост ги
нагласете, и след това проверете
дали уредът е нивелиран безупречно
с помощта на нивелир. Изчакайте
поне два часа, преди да включите
уреда, за да се гарантира, че
хладилната система е напълно
функционална.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато
поставяте уреда на мястото му, се
уверете, че захранващият кабел не е
притиснат или повреден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за
избягване на опасност, дължаща
се на нестабилност, поставянето
или фиксирането на уреда трябва
да се извършва в съответствие с
инструкциите на производителя.
Забранено е да се поставя
хладилникът така, че металната
тръба на газова бутилка, метални
тръби за газ или вода, или
електрически кабели да са в контакт
със задната стена на хладилника
(намотката на кондензатора).
За да се гарантира подходяща
вентилация, оставете пространство
от двете страни и над уреда.
Разстоянието между задната
част на уреда и стената зад
него трябва да е 50 mm, за да се
избегне съприкосновение с горещи
повърхности. Намаляването на
това пространство ще увеличи
консумацията на енергия на
продукта.
По време на инсталиране на
уреда и преди да го свържете към
електрическата мрежа, свалете
захранващия кабел от куката на
кондензатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
Трябва да е възможно уредът
да се изключи от захранването
чрез изваждане на щепсела, ако
е достъпен, или чрез достъпен
многополюсен превключвател,
монтиран след контакта, както и
уредът да е заземен в съответствие
с националните стандарти за
електрическа безопасност.
Не използвайте удължители,
разклонители с няколко гнезда
или адаптери. След монтирането
BG - 8
електрическите компоненти не
трябва да бъдат достъпни за
потребителя. Не използвайте уреда,
когато сте с мокри или боси крака.
Не използвайте този уред, ако
захранващият му кабел или щепсел
е повреден, ако не работи правилно
или ако е бил повреден или е падал.
Ако захранващият кабел е
повреден, той трябва да се смени
с еднакъв такъв от производителя,
негов сервизен агент или лице с
достатъчна квалификация, за да се
избегне опасна ситуация, например
електрически удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
поставяйте разклонители с няколко
гнезда или преносими захранващи
устройства в задната част на уреда.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
извършване на каквато и да било
дейност по поддръжката на уреда,
се уверете, че той е изключен и не е
свързан към захранването; никога не
използвайте уреди за почистване с
пара - има опасност от електрически
удар.
Не използвайте абразивни или
груби почистващи средства, като
спрейове за прозорци, стъргалки,
запалими течности, почистващи
вакси, концентрирани препарати,
белина или почистващи средства,
съдържащи петролни продукти, върху
пластмасовите части, вътрешността
и уплътненията или изолацията на
вратичката. Не използвайте хартиени
кърпи, стъргалки или други груби
почистващи средства.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ
МАТЕРИАЛИ
Опаковъчният материал е 100% годен за
рециклиране и е маркиран със символа за
рециклиране .
Различните опаковъчни материали трябва да
бъдат изхвърлени отговорно и в съответствие с
наредбите на местните органи за изхвърляне на
отпадъци.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДОМАКИНСКИ
ЕЛЕКТРОУРЕДИ
Този уред е произведен с материали, годни
за рециклиране или за повторно използване.
При изхвърлянето му спазвайте местните
разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За
допълнителна информация относно третирането,
оползотворяването и рециклирането на домакински
електроуреди се обърнете към компетентните
местни органи, службата за битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили уреда. Този
уред е маркиран в съответствие с Директива
2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо
и електронно оборудване (WEEE). Като се
погрижите уредът да бъде изхвърлен по правилен
начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за околната
среда и здравето на хората. Символът ,
поставен на изделието или придружаващите
документи, показва, че този уред не бива да
се третира като битов отпадък, а трябва да се
предаде в специализиран пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА
ЕНЕРГИЯ
Монтирайте уреда в сухо, добре проветриво
помещение, далеч от топлинни източници (напр.
радиатор, готварска печка и т.н.) и на място,
което не е изложено на пряка слънчева светлина.
Ако е необходимо, използвайте изолационна
пластина. За да се гарантира правилната
вентилация, следвайте инструкциите за монтиране.
Недостатъчната вентилация в задната част
на уреда увеличава консумацията на енергия
и намалява ефективността на охлаждането.
Честото отваряне на вратичката може да увеличи
консумацията на енергия. Вътрешната температура
на уреда и консумацията на енергия може да се
повлияе от околната температура, както и от
разположението на уреда. При настройването на
температурата трябва да се имат предвид тези
фактори. Сведете до минимум отварянето на
вратата. Когато размразявате замразени храни, ги
поставете в хладилника.
Ниската температура на замразените продукти
охлажда храните в хладилника. Оставете топлите
храни и напитки да се охладят, преди да ги
поставите в уреда.
Позиционирането на рафтовете в хладилника не
оказва влияние върху ефективното използване
на енергия. Храните трябва да се поставят на
рафтовете по такъв начин, че да се гарантира
правилна циркулация на въздух (храните не трябва
да се допират една в друга и трябва да се оставя
разстояние между храните и задната стена).
Можете да увеличите капацитета за съхранение на
замразени храни, като махнете кошниците и рафта
Stop Frost (ако има такъв).
Шумовете, които издава компресорът по време на
работа, са нормални и не бива да Ви притесняват.
BG - 9
Информация относно технологията Less Frost
Благодарение на контурния изпарител, технологията LessFrost предлага по-ефективно охлаждане, по-малка
необходимост от обезскрежаване на ръка и по-гъвкаво пространство за съхранение.
Настройване на термостата
Термостатът на хладилник-фризера регулира автоматично
температурата в отделенията. Чрез завъртане на ключа от положение 1
до 5 се задават по-ниски температури.
Важна забележка: Не се опитвайте да въртите ключа до положение преди 1, тъй като по този начин ще спрете
уреда.
1 – 2 :
За съхранение на храни за кратък период в отделението на фризера може да зададете ключа в
положение между минимално и средно.
3 – 4 :
За съхранение на храни за дълъг период в отделението на фризера може да зададете ключа в средно
положение.
5 : За замразяване на пресни храни. Уредът ще работи по-дълго време. След достигане на желаното
състояние върнете ключа на предишната настройка.
Предупреждения относно регулирането на температурата
Околната температура, температурата на прясно съхранената храна и честотата на отваряне на вратата
влияят на температурата в отделението на хладилника. Ако е необходимо, променете настройката на
температурата.
Не е препоръчително хладилникът да работи в помещения с околна температура, по-ниска от 10°C, тъй
като това ще повлияе на ефективността му.
Настройването на термостата трябва да се извършва, като се има предвид колко често се отварят и
затварят вратите на хладилника и фризера, какво количество храни се съхранява в хладилника, както и
работната среда и разположението на уреда.
След включване към захранването хладилникът трябва да работи 24 часа без прекъсване с цел адаптиране
към околната температура, за да е сигурно, че се е охладил напълно. През този период не отваряйте често
вратите на хладилника и не поставяйте твърде много храни в него.
Вашият хладилник разполага с функция за 5-минутно забавяне с цел предотвратяване на повреда на
компресора, когато го изключвате и включвате, за да извършите дадена дейност, или при спиране на
електрозахранването. Хладилникът ще започне да работи нормално след 5 минути.
Хладилникът е проектиран да работи в среда с околна
температура, посочена в стандартите в зависимост от
климатичния клас, написан на информационната табелка.
Не се препоръчва хладилникът да работи в среда с околна
температура извън посочената, за да не се нарушава
ефективността на охлаждането.
Уредът е проектиран за използване в среда с околна
температура в диапазона 16°C - 32°C.
Принадлежности
Форма за лед
Напълнете формата за лед с вода и я поставете в
отделението на фризера.
След като водата е напълно замръзнала, можете да
завъртите формата, както е показано по-долу, за да
извадите кубчетата лед.
Пластмасова стъргалка
След известен период от време в някои зони на отделението на фризера ще се натрупа скреж.
Натрупаният във фризера скреж трябва да се отстранява периодично. Ако е необходимо, използвайте
предоставената пластмасова стъргалка. Не използвайте остри метални предмети за премахване на
скрежа.
Те биха могли да пробият хладилния контур и да причинят непоправима повреда на уреда.
Всички описани и показани описания на принадлежностите могат да се различават в зависимост от модела на уреда.
РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
НА УРЕДА
Климатичен
клас
Ок. темп. (°C)
SN: От 10 до 32°C
ST: От 16 до 38°C;
N: От 16 до 32°C
T: От 16 до 43°C
BG - 10
Поставяне на храни в най-студената зона на хладилника
За най-добро съхранение на храните ги поставяйте в най-подходящата зона за охлаждане. Най-студената зона
се намира точно над чекмеджето crisper.
За да сте сигурни, че температурата в тази зона е достатъчно ниска, уверете се, че рафтът е
поставен на нивото на символа, показан на илюстрацията.
Индикатор за температура (при някои модели)
За да Ви улесним при настройването на Вашия хладилник, ние поставихме индикатор за температура,
разположен в най-студената зона.
Можете лесно да проверите подходяща ли е температурата в най-студената зона: когато
индикаторът показва “OK”, това означава, че термостатът е правилно настроен и вътрешната
температура е правилна.
Тъй като “OK” се появява на черен фон, ще Ви бъде трудно да видите индикацията при лоша
осветеност. За да можете да виждате добре индикацията, трябва да има достатъчно светлина.
Ако символът „OK“ не се появява, температурата е твърде висока: ще трябва да промените
настройката на термостата и да изчакате 12 часа, преди отново да направите визуална проверка на
температурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: При многократни отваряния (или продължително оставяне отворена) на вратата на уреда или
след като сте поставили пресни храни в него, е нормално индикацията “OK” да не се появи на индикатора за
температура. В случай на необичайно натрупване на ледени кристали (на дъното на уреда) върху изпарителя в
отделението на хладилника (препълнен уред, висока температура в помещението, често отваряне на вратата),
задайте устройството за регулиране на температурата на по-ниско положение, докато бъдат достигнати отново
периодите на изключване на компресора.
Горната граница на най-студената зона е обозначена от долната страна на стикера
(върха на стрелката). Горният рафт на най-студената зона трябва да бъде на едно
ниво с върха на стрелката. Най-студената зона е под това ниво.
Тъй като тези рафтове са изваждащи се, уверете се, че те винаги са на едно ниво
с границите на зоните, обозначени върху стикерите, за да гарантирате правилните
температури в тези зони.
Всеки тип храна има собствена идеална температура на съхранение и следователно
трябва да бъде поставен на точно определено място.
Места Продукти
Горни рафтове Сготвени храни, десерти и всякаква храна, която трябва да се консумира достатъчно бързо
Най-студена зона Месо, птиче месо, дивечово месо и сурова риба. Максимално време на съхранение: 1 до 2 дни. Пресни
плодове, сготвено свинско месо.
Чекмедже Crisper Пресни плодове и зеленчуци.
Рафтове на
вратите
В долната част на рафтовете на вратите трябва да се поставят бутилки, а в горната част често
използвани продукти с малък обем, като кисело мляко, прясна сметана и др.
Маслото, зрелите сирена и яйцата трябва да се поставят в съответните им поставки.
OK
O
K
Отделение на хладилника
За ограничаване на влажността и последващото натрупване на скреж не поставяйте в хладилник течности
в незапечатани съдове. Скрежът обикновено се концентрира в най-студените части на изпарителя и с
времето ще бъде необходимо по-често обезскрежаване.
Никога не поставяйте топли храни в хладилника. Топлите храни трябва да се охладят на стайна темпера-
тура и трябва да се подредят така, че да се осигури подходяща циркулация на въздух в отделението на
хладилника.
Нищо в хладилника не бива да се докосва до задната му стена, тъй като това ще доведе до образуването
на скреж, а опаковките могат да залепнат за стената. Не отваряйте вратата на хладилника прекалено
често.
Поставете месото и почистената риба (увити в найлонови пликове или стреч фолио), които ще консумирате
след 1-2 дни, в долната зона на отделението на хладилника (тази над чекмеджето crisper), която е най-сту-
дена и ще гарантира най-добри условия на съхранение.
Можете да поставите плодовете и зеленчуците в чекмеджето crisper без да ги опаковате.
ПОДРЕЖДАНЕ НА ХРАНИТЕ В УРЕДА
BG - 11
Отделение на фризера
Фризерът се използва за съхранение на дълбоко замразени или замразени храни за дълъг период от време
и за правене на кубчета лед.
За замразяване на пресни храни се уверете, че възможно най-голяма част от повърхността на храната е в
контакт с охлаждащата повърхност.
Пресните храни не бива да се докосват до замразените, тъй като могат да ги размразят.
Когато замразявате пресни храни (месо, риба и кайма), разделете ги на порции, така че да ги използвате
наведнъж.
След размразяване на уреда поставете храните обратно във фризера и не забравяйте да ги консумирате
възможно най-скоро.
Никога не поставяйте топли храни в отделението на фризера. Това ще повлияе лошо на замразените храни.
Когато съхранявате замразени храни, винаги следвайте внимателно инструкциите, дадени на опаковка-
та им, а в случай че не е дадена информация, храните не бива да се съхраняват по-дълго от 3 месеца от
датата на закупуване.
Когато купувате замразени храни, винаги се уверявайте, че те са стояли замразени на подходяща темпера-
тура и опаковката им е здрава.
Замразените храни трябва да се пренасят в подходящи съдове, за да се поддържа качеството на храната, и
трябва да се поставят във фризер възможно най-бързо.
Ако по опаковката на замразените храни се виждат следи от влага или необичайно надуване, вероятно
храните са стояли на неподходяща температура и хранителните им качества са се влошили.
Срокът на годност на замразените храни зависи от температурата в помещението, настройката на термо-
стата, честотата на отваряне на вратата, типа на храните и времето, за което са били пренесени от магази-
на до дома Ви. Винаги следвайте инструкциите, отпечатани на опаковките на храните, и не превишавайте
максималния посочен срок на годност.
Отбележете, че: ако желаете да отворите вратата на фризера веднага след като сте я затворили, тя няма да
се отвори лесно. Това е напълно нормално! След уравновесяване на условията вратата ще се отваря лесно.
Изключете уреда от електрозахранването, преди да го почистите.
Не почиствайте уреда с течаща вода.
Уверете се, че водата не навлиза в корпуса на лампата и останалите електрически компоненти.
Уредът трябва да се почиства периодично с разтвор от сода бикарбонат и хладка вода.
Почиствайте принадлежностите поотделно със сапун и вода. Не ги слагайте в съдомиялна машина.
Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители или сапуни. След измиване ги изплакнете
с чиста вода и ги подсушете внимателно. След завършване на почистването, включете щепсела на уреда в
захранването със сухи ръце.
Не използвайте запалими, избухливи или корозивни материали, като разредител, бензин или киселина, за
почистването.
Кондензаторът (черната част с черни крилца в задната част на уреда) трябва да се поч-
иства най-малко веднъж годишно с прахосмукачка или суха четка. Това ще Ви помогне да
спестите енергия и да увеличите производителността на уреда.
Уверете се, че водата не достига електрическите връзки на термостата или вътрешното
осветление. Проверявайте редовно уплътнението на вратата и го почиствайте, ако е необходимо.
Обезскрежаване
Отделение на хладилника:
Обезскрежаването в отделението на хладилника става автоматич-
но по време на работа; водата от обезскрежаването се събира в
специална за целта тавичка и се изпарява автоматично.
Тавичката и дренажният отвор за водата от обезскрежаването
трябва да се почистват периодично с пробката за източване, за да
не се събира водата на дъното на хладилника, а вместо това да се
отвежда.
Можете също така да налеете 1/2 чаша вода в дренажния отвор, за да го почистите отвътре.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
BG - 12
Отделение на фризера:
Натрупаният в отделението на фризера скреж трябва да се отстранява периодично. (Използвайте пре-
доставената пластмасова стъргалка) Отделението на фризера трябва да се почиства по същия начин като
отделението на хладилника, като размразяването трябва да се извършва най-малко два пъти годишно.
За тази цел:
В деня преди размразяването задайте ключа на термостата на положение “5”, за да се замразят храните
максимално.
По време на размразяването замразените храни трябва да се увият в няколко слоя хартия и да се съхраня-
ват на хладно място. Неизбежното покачване на температурата ще съкрати срока им на годност.
Не забравяйте да консумирате тези храни в рамките на сравнително кратък период от време.
Задайте ключа на термостата в положение “•” или извадете щепсела на уреда; оставете вратата отворена
до пълното размразяване.
За ускоряване на процеса на размразяване може да поставите един или няколко съда с топла вода в отде-
лението на фризера.
Подсушете внимателно вътрешността на уреда и задайте ключа на термостата на положение MAX.
Смяна на крушката на осветлението
За смяна на крушка в отделенията на фризера и хладилника:
1. Изключете хладилника от захранването.
2. Извадете капака на корпуса от държачите с помощта на отвертка.
3. Сменете крушката с нова, макс. 15 W.
4. Поставете капака.
5. Изчакайте 5 минути, преди отново да включите уреда към захран-
ването, и задайте термостата на първоначалното му положение.
Смяна на LED осветление
Ако Вашият хладилник е с LED осветление, се свържете с отдела за обслужване на клиенти, тъй като смяната
може да се извърши само от упълномощен персонал.
Транспортиране и промяна на мястото на инсталиране на уреда
Можете да запазите оригиналната опаковка и пяната за бъдещо транспортиране (по желание).
Подсигурете хладилника с дебела опаковка, ленти или здрави въжета и следвайте инструкциите за транспортира-
не, дадени върху опаковката.
Свалете изваждащите се части (рафтове, принадлежности, кошници за зеленчуци и др.) или ги фиксирайте в
хладилника със залепящи ленти, за да ги предпазите от удари по време на местене и транспортиране на уреда.
По време на пренасяне хладилникът трябва да стои изправен.
Обръщане на посоката на отваряне на вратата
Възможно е да промените посоката на отваряне на вратите на уреда. Ако желаете да направите това, свържете
се с най-близкия упълномощен сервиз.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРОМЯНА НА
МЯСТОТО НА УРЕДА
Ако Вашият хладилник не работи нормално, това може да се дължи на несъществен проблем; затова проверете
следното, преди да се обадите на електротехник, за да спестите време и пари.
Какво да направите, ако хладилникът не работи:
Проверете дали:
Има захранване,
Главният прекъсвач в дома Ви не е изключен,
Термостатът не е зададен на положение “•”,
Контактът функционира. За да проверите това, свържете в същия контакт уред, за който сте сигурни, че
работи.
ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ОТДЕЛА ЗА
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
BG - 13
Какво да направите, ако хладилникът не е ефективен:
Проверете дали:
Не сте препълнили уреда,
Вратите се затварят идеално,
Няма натрупан прах по кондензатора,
Има достатъчно пространство зад и отстрани на уреда.
Ако чувате шум:
Охлаждащият газ, който циркулира в хладилния контур, може да издава лек шум (бълбукащ звук), дори когато
компресорът не работи. Не се тревожете, тъй като това е напълно нормално. Ако звуците са по-различни, проверете
дали:
Уредът е добре нивелиран,
Нещо не докосва задната част на уреда,
Върху него няма предмет, който да вибрира.
Ако на дъното на хладилника има вода:
Проверете дали:
Дренажният отвор за водата от обезскрежаването не е запушен (Използвайте дренажната пробка, за да
почистите дренажния отвор)
Препоръки
При спиране на електрозахранването извадете щепсела на уреда, за да предотвратите повреда на
компресора. След пускане на електрозахранването изчакайте 5 – 10 минути, преди да включите щепсела
на уреда. Ако поради някаква причина извадите щепсела на хладилника, изчакайте поне 5 минути, преди
да го включите отново. Това е важно с цел да се избегнат повреди на компонентите на хладилника.
Охлаждащото тяло на Вашия хладилник е скрито в задната му стена. Поради това на определени
интервали от време по задната повърхност на хладилника може да се забележат капчици вода
или заскрежаване вследствие на работата на компресора. Това е нормално. Не е необходимо да
обезскрежавате уреда, освен ако няма прекалено много натрупан скреж.
Ако възнамерявате да не използвате хладилника за продължителен период от време (напр. през лятната
Ви ваканция), задайте термостата на положение “•”. След обезскрежаване почистете хладилника и
оставете отворена вратата, за да предотвратите образуването на влага и неприятни миризми. Ако
проблемът не бъде отстранен, въпреки че сте следвали всички изброени по-горе инструкции, свържете се
с най-близкия упълномощен сервиз.
Уредът, който сте закупили, е проектиран за домашна употреба и може да се използва само в дома Ви
и за посочените цели. Той не е предназначен за търговско или обществено ползване. Ако потребителят
използва уреда по начин, който не отговаря на тези предписания, държим да отбележим, че
производителят и търговецът не носят отговорност за ремонти или неизправности, възникнали в рамките
на гаранционния период.
Съвети за пестене на енергия
1. Инсталирайте уреда в хладно, добре проветриво помещение, но не изложен на пряка слънчева светлина
и не в близост до източник на топлина (радиатор, готварска печка и др.). В противен случай използвайте
изолираща плоча.
2. Оставете горещите храни и напитки да се охладят, преди да ги поставите в уреда.
3. Когато размразявате замразени храни, поставете ги в отделението на хладилника. Ниската температура на
замразените храни ще помогне да се охлади отделението на хладилника по време на размразяването. Това
спестява енергия. Ако просто извадите замразените храни, това ще бъде загуба на енергия.
4. Покривайте напитките и останалите течности, когато ги поставяте в уреда. В противен случай влажността
вътре в уреда ще се увеличи. Това, от своя страна, ще увеличи времето на работа. Освен това с покриване-
то на напитките и останалите течности запазвате аромата и вкуса им.
5. Когато поставяте храни и напитки, отваряйте вратата на уреда възможно най-рядко.
6. Дръжте затворени капаците на отделенията с различна температура (чекмедже crisper, чилър и др).
7. Уплътненията на вратите трябва да бъдат чисти и еластични. Сменете уплътненията, ако са износени.
8. Възможно е да съхранявате по-голямо количество храни, като извадите рафта на фризера. Посоченият
разход на енергия е за максимално пълен уред без рафт на фризера.
BG - 14
ЧАСТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТА
(TM 55 cm / 140 cm)
A. ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИК
B. ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА
1. Форма за лед
2. Пластмасова стъргалка за лед
3. Рафт на фризера
4. Кутия на термостата
5. Рафтове на хладилника
6. Капак на чекмеджето Crisper
7. Чекмедже Crisper
8. Нивелиращи крачета
9. Рафт за бутилки
10. Рафтове за масло / сирене
11. Поставка за яйца
Това представяне служи само за информация относно частите на уреда.
Частите могат да се различават в зависимост от модела на уреда.
CS - 15
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Je důležité si je důkladně přečíst a řídit se jimi
Před použitím spotřebiče si přečtěte
tento návod k použití. Uschovejte si
jej pro pozdější použití.
V tomto návodu a na samotném
spotřebiči jsou uvedena důležitá
bezpečnostní upozornění, která
je nutné si přečíst a řídit se
jimi. Výrobce se zříká jakékoli
odpovědnosti za nedodržení
těchto bezpečnostních pokynů,
nevhodné používání spotřebiče nebo
nesprávné nastavení ovladačů.
Velmi malé děti (0−3 roky) je třeba
držet v bezpečné vzdálenosti od
spotřebiče. Nejsou-li malé děti (3−8
let) pod dohledem, je třeba je držet v
bezpečné vzdálenosti od spotřebiče.
Děti starší 8 let a osoby s fyzickým,
smyslovým či duševním postižením
nebo bez patřičných zkušeností
a znalostí mohou tento spotřebič
používat pouze pod dohledem nebo
tehdy, pokud obdržely informace
o bezpečném použití spotřebiče
a pokud rozumějí rizikům, která s
používáním spotřebiče souvisejí.
Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Nedovolte dětem,
aby bez dohledu prováděly čištění a
běžnou údržbu spotřebiče.
Děti od 3 do 8 let mohou dávat
a vyndávat věci z chladicích
spotřebičů.
POVOLENÉ POUŽITÍ
POZOR: Tento spotřebič není
určen k ovládání pomocí externího
spínacího zařízení, jako je časovač,
či samostatného systému dálkového
ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití
v domácnostech a zařízeních,
jako jsou: kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech,
kancelářích a na jiných pracovištích;
statky; klienty hotelů, motelů,
zařízení typu bed & breakfast a
jiných rezidenčních prostředích.
Tento spotřebič není určen k
profesionálnímu použití. Spotřebič
nepoužívejte venku.
Žárovka použitá uvnitř spotřebiče
je speciálně navržena pro domácí
spotřebiče a není vhodná pro
všeobecné osvětlení místnosti v
domácnosti (nařízení ES 244/2009).
Spotřebič je určen k provozu v
prostředích, ve kterých se teplota
pohybuje v následujícím rozmezí v
závislosti na klimatické třídě uvedené
na výrobním štítku. Při dlouhodobém
ponechání spotřebiče v nižší či vyšší
teplotě nemusí spotřebič správně
fungovat.
Teploty prostředí pro klimatickou
třídu:
SN: 10 až 32 °C
ST: 16 až 38 °C;
N: 16 až 32 °C
T: 16 až 43 °C
Tento spotřebič neobsahuje
CFC. Chladicí okruh obsahuje
látku R600a (HC). Spotřebiče
obsahující isobutan (R600a):
isobutan je přírodní plyn bez
škodlivých účinků na životní
prostředí, který je nicméně
hořlavý. Je tedy třeba se
přesvědčit, že nedošlo k
poškození trubek chladicího
okruhu, zvláště při vypouštění
chladicí kapaliny.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte potrubí
chladicího okruhu kapaliny.
CS - 16
VAROVÁNÍ: Větrací otvory v
plášti spotřebiče nebo ve vestavěné
konstrukci nesmí být zakryty.
VAROVÁNÍ: Neurychlujte
odmrazování jinými mechanickými,
elektrickými a chemickými postupy,
než jaké doporučuje výrobce.
VAROVÁNÍ: Do oddílů spotřebiče
neumisťujte, ani v nich nepoužívejte
elektrické přístroje, které nejsou
výslovně schváleny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Výrobníky ledu a
dávkovače vody, které nejsou přímo
připojeny k přívodu vody, musí být
plněny pouze pitnou vodou.
VAROVÁNÍ: Automatické tvořiče
ledu a/nebo nádobky na vodu musí
být připojeny výhradně k přívodu
pitné vody s tlakem v rozmezí 0,17
až 0,81 MPa (1,7 až 8,1 bar).
Neumisťujte do zařízení nebo
v jeho blízkosti výbušné látky,
jako např. plechovky s aerosoly,
a neskladujte ani nemanipulujte
zde s benzínem či jinými hořlavými
materiály.
Je-li váš model vybaven
chladicími vložkami, nepijte kapalinu,
která je v nich obsažena (není
toxická). Nejezte ledové kostky nebo
ledová lízátka ihned po vyjmutí z
mrazničky, mohly by vám způsobit
omrzliny v ústech.
Je-li výrobek určen k použití se
vzduchovým ltrem v přístupném
krytu ventilátoru, musí být ltr vložen
vždy, když je chladnička zapnutá.
Do mrazničky nevkládejte
skleněné nádoby s tekutinami, neboť
by mohly prasknout.
Nezakrývejte ventilátor (je-li jím
spotřebič vybaven) potravinami.
Po vložení potravin zkontrolujte, zda
jste správně zavřeli dvířka, zejména
pak dvířka mrazničky.
Poškozené těsnění je nutné co
nejdříve vyměnit.
Chladicí oddíl používejte pouze
k uchovávání čerstvých potravin a
mrazicí oddíl pouze k uchovávání
zmrazených potravin, zmrazování
čerstvých potravin a k výrobě
ledových kostek.
Vyvarujte se skladování
nezabalených potravin v přímém
kontaktu s vnitřními povrchy
chladničky nebo mrazničky.
Spotřebiče mohou obsahovat
speciální přihrádky (přihrádka
na čerstvé potraviny, přihrádka s
nulovou teplotou, ...).
Není-li v příručce ke konkrétnímu
výrobku uvedeno jinak, tyto přihrádky
je možné vyjmout, aniž by to mělo
vliv na výkon spotřebiče.
Cyklopentan se používá jako
nadouvadlo v izolační pěně a
je hořlav
Nejvhodnější oddíly spotřebiče pro
skladování různých druhů potravin
s ohledem na distribuci tepla v
oddílech spotřebiče jsou následující:
‒ Chladicí oddíl:
1) Horní část chladicího oddílu &
dvířka ‒ zóna: Zde skladujte tropické
ovoce, plechovky, nápoje, vejce,
omáčky, kyselé okurky, máslo,
džemy
2) Střední část chladicího oddílu ‒
chladná zóna: Zde skladujte sýry,
mléko, mléčné výrobky, lahůdky,
jogurty
3) Dolní část chladicího oddílu ‒
nejchladnější zóna: Zde skladujte
šunky a salámy, dezerty, masa a
ryby, cheesecake, čerstvé těstoviny,
CS - 17
zakysanou smetanu, pesto a salsy,
jídlo vařené doma, custard, pudinky
a smetanové sýry
4) Zásuvka na ovoce & a zeleninu v
dolní části chladničky: Skladujte zde
zeleninu a ovoce (kromě tropického
ovoce)
5) Chladicí oddíl „Chiller“: V
nejchladnější zásuvce skladujte
pouze masa a ryby
‒ Oddíl mrazničky:
Oddíl se čtyřmi hvězdičkami (****)
je vhodný pro zmrazování potravin
z pokojové teploty a pro skladování
mražených potravin, jelikož je zde
teplota rovnoměrně distribuovaná
napříč celým oddílem. Koupené
mražené potraviny mají skladovací
datum expirace uvedené na
obalu. Toto datum bere v potaz
typ potraviny a její vhodnou dobu
skladování, a tudíž by se mělo
dodržovat.
Čerstvé potraviny by se měly ukládat
následovně: sýry, měkkýše, zmrzlina,
šunky/klobásy, mléko, čerstvé
tekutiny po dobu 1‒3 měsíce; steaky
a kotlety (hovězí, jehněčí, vepřové)
4 měsíce; máslo a rostlinný tuk,
drůbež (kuře, krůtí maso) 6 měsíců;
ovoce (kromě citrusů), pečené maso
(hovězí, vepřové, jehněčí), zeleninu
po dobu 8‒12 měsíců. V oddílu se
2 hvězdičkami je třeba dodržovat
datum exspirace uvedené na balení
potravin.
Dbejte následujících opatření k
zamezení kontaminace potravin:
- Dveře otevřené dlouhou dobu
mohou způsobit zvýšení teploty
uvnitř oddílů spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které
mají kontakt s potravinami a také
přístupné odtokové systémy.
- Vypláchněte a vyčistěte zásobníky
vody, pokud nebyly používány déle
než 48 hodin; propláchněte vodní
systém napojený na přívod vody,
pokud jste vodu nečerpali déle než
5 dní.
- Skladujte syrová masa a ryby
v chladničce ve vhodných
kontejnerech, aby se nedotýkaly
jiných potravin a aby na ně
nekapaly.
- Oddíly na mražené potraviny se
2 hvězdičkami jsou vhodné pro
skladování předem mražených
potravin, skladování a vyrábění
zmrzliny a ledových kostek.
- Nezmrazujte čerstvé jídlo v
oddílech s 1, 2 či 3 hvězdičkami.
- Pokud je chladnička delší dobu
prázdná, vypněte ji, umyjte, osušte
a nechte její dvířka otevřená
k zamezení růstu plísní uvnitř
spotřebiče.
INSTALACE
Stěhování a instalaci spotřebiče
musejí provádět minimálně dvě
osoby – nebezpečí zranění! Při
rozbalování a instalaci používejte
ochranné rukavice – nebezpečí
pořezání!
IInstalaci, včetně případného
připojení k přívodu vody a elektřiny,
a opravy musí provádět kvalikovaný
technik. Neopravujte ani
nevyměňujte žádnou část spotřebiče,
pokud to není výslovně uvedeno
v návodu k použití. Nedovolte
dětem, aby se přibližovaly k místu
instalace. Po vybalení spotřebiče
se přesvědčte, že během přepravy
nedošlo k jeho poškození. V případě
problémů se obraťte na prodejce
nebo na nejbližší servisní středisko.
Po instalaci musí být obalový
materiál (plasty, polystyrenová pěna
CS - 18
atd.) uložen mimo dosah dětí –
nebezpečí udušení. Před zahájením
instalace je nutné spotřebič odpojit
od elektrické sítě – nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Během instalace se ujistěte, že
zařízení nepoškozuje napájecí
kabel – nebezpečí požáru a úrazu
elektrickým proudem. Spotřebič
zapněte až po dokončení jeho
instalace.
Při přemísťování spotřebiče dejte
pozor, abyste nepoškodili podlahu
(např. parkety). Spotřebič umístěte
na podlahu či podložku, která unese
jeho hmotnost, na místo vhodné
s ohledem na velikost a způsob
použití spotřebiče. Přesvědčte se, že
spotřebič není umístěn do blízkosti
zdroje tepla a že všechny čtyři nožky
stojí pevně na zemi. Podle potřeby
nožky nastavte a pomocí vodováhy
zkontrolujte, zda je spotřebič
dokonale vodorovný.
Doporučujeme vám, abyste se
zapojením spotřebiče počkali
nejméně dvě hodiny, aby chladicí
okruh mohl dokonale fungovat.
Všechny rozměry a vzdálenosti,
které je třeba při instalaci spotřebiče
dodržet, jsou uvedeny v instalační
příručce.
VAROVÁNÍ: Při umisťování
spotřebiče na místo určení se
ujistěte, že napájecí kabel není
někde zachycen nebo zda nedošlo k
jeho poškození.
VAROVÁNÍ: Aby se předešlo
nebezpečí v důsledku nestability,
musí být spotřebič umístěn nebo
upevněn v souladu s pokyny
výrobce.
Je zakázáno umisťovat chladničku
tak, aby se kovová hadice plynového
sporáku, kovové plynové nebo
vodní potrubí nebo elektrické vedení
dotýkaly zadní stěny chladničky
(výparník).
Aby bylo zajištěno dostatečné
větrání, ponechte prostor na obou
stranách a nad spotřebičem.
Za účelem zamezení přístupu k
horkému povrchu by měla mezera
mezi zadní stranou spotřebiče a
stěnou za spotřebičem být 50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu
energie spotřebiče.
Při montáži sundejte napájecí kabel z
kondenzačního háčku, než spotřebič
zapojíte do zásuvky.
UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
V souladu s národními
bezpečnostními normami týkajícími
se elektrických zařízení musí
být možné odpojit spotřebič od
elektrické sítě vytažením zástrčky,
pokud je zástrčka přístupná, nebo,
v souladu s pravidly pro zapojování,
prostřednictvím vícepólového
vypínače umístěného před zásuvkou
a spotřebič musí být uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely,
sdružené zásuvky nebo adaptéry.
Po provedení montáže nesmí být
elektrické prvky spotřebiče pro
uživatele přístupné. Nepoužívejte
spotřebič, pokud jste mokří nebo
naboso.
Tento spotřebič nezapínejte, pokud
je poškozen napájecí síťový kabel či
zástrčka, pokud správně nefunguje
nebo byl poškozen či spadl.
Jestliže je poškozen napájecí
kabel, výměnu za identický díl
smí provádět pouze výrobce, jeho
servisní technik nebo osoba s
obdobnou kvalikací.
V opačném případě by mohlo dojít k
CS - 19
úrazu − riziko elektrického šoku.
VAROVÁNÍ: Zezadu spotřebiče
neumisťujte přenosné vícezásuvkové
prodlužovací přívody nebo přenosné
napájecí zdroje.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Před zahájením
jakékoli údržby musí být spotřebič
odpojen od elektrického napájení;
nikdy nepoužívejte parní čističe –
riziko elektrického šoku!
Na plastové části, vnitřek
spotřebiče a obložení dvířek či
těsnění nepoužívejte abrazivní
nebo nešetrné čisticí prostředky,
jako jsou např. spreje na okna,
žíravé odmašťovací přípravky,
hořlavé kapaliny, čisticí vosky,
koncentrované čisticí prostředky,
bělidla nebo čističe obsahující ropné
látky. K čištění nepoužívejte papírové
utěrky, abrazivní houbičky nebo jiné
nešetrné nástroje.
LIKVIDACE OBALOVÉHO
MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je
označen recyklačním znakem
.
Jednotlivé části obalového materiálu proto
zlikvidujte odpovědně podle platných místních
předpisů upravujících nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných
nebo opakovaně použitelných materiálů.
Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci
odpadu.
Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě,
ve středisku pro sběr domácího odpadu nebo
v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento
spotřebič je označen v souladu s evropskou
směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Symbol
na výrobku nebo příslušných
dokladech udává, že tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s domácím odpadem, ale je
nutné ho odevzdat do příslušného sběrného
střediska k recyklaci elektrických a elektronických
zařízení.
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ
ENERGIE
TPro zajištění adekvátní ventilace dodržujte
pokyny k instalaci spotřebiče.
Nedostatečné větrání na zadní straně spotřebiče
zvyšuje spotřebu energie a snižuje účinnost
chlazení.
Časté otevírání dvířek může zvýšit spotřebu
energie.
Na teplotu uvnitř spotřebiče a spotřebu energie
může mít vliv i pokojová teplota a umístění
spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát
tyto faktory v úvahu. Omezte otevírání dveří na
minimum.
Při rozmrazování umístěte potraviny do
chladničky. Nízká teplota zmrazených výrobků
pomáhá chladit potraviny v chladničce.
Před vložením do spotřebiče nechte teplá jídla a
nápoje vychladnout.
Umístění polic v chladničce nemá žádný vliv na
efektivitu využití energie.
Potraviny by měly být na policích uloženy takovým
způsobem, aby byla zajištěna patřičná cirkulace
vzduchu (potraviny by se neměly navzájem
dotýkat a mezi potravinami a zadní stěnou by měl
být dostatečný volný prostor).
Úložnou kapacitu pro mražené potraviny můžete
zvýšit tak, že odstraníte koše a přihrádku „Stop
Frost“, je-li u modelu.
Nenechte se znepokojovat hlukem kompresoru.
Jedná se o běžný provozní zvuk.
CS - 20
Informace ohledně technologie LessFrost (méně námrazy)
Díky výparníku, který je kolem chladicího boxu, umožňuje technologie LessFrost účinnější chlazení, má
nižší požadavky na manuální odstraňování námrazy a nabízí více variant uspořádání vnitřního prostoru.
Nastavení termostatu
Termostat v mrazničce automaticky reguluje vnitřní teplotu všech
oddílů. Pro chladnější teplotu otočte ovladačem z polohy 1 do
polohy 5.
Důležité upozornění: Nepokoušejte se otočit ovladač za polohu 1, jinak se váš spotřebič vypne.
1–2: Nastavte ovladač mezi minimální a střední polohu pro krátkodobé uložení potravin v mrazicím
oddílu.
3–4:
Nastavte ovladač do střední polohy pro dlouhodobé uložení potravin v mrazicím oddílu.
5: Pro zmrazování čerstvých potravin. Spotřebič bude chladit delší dobu. Při dosažení
požadovaného stavu vraťte ovladač do předešlé polohy.
Varování ohledně nastavování teploty
Okolní teplota, teplota čerstvě uložených potravin i jak často se otevírají dveře, to vše ovlivňuje
teplotu uvnitř chladicího oddílu. Pokud je to potřeba, změňte nastavení teploty.
S ohledem na výkonnost nedoporučujeme, aby chladnička byla provozována v prostředí s teplotou
nižší než 10 °C.
Nastavení termostatu proveďte s ohledem na to, jak často se otevírají a zavírají dveře, kolik jídla je
v chladničce uloženo a v jakém prostředí se spotřebič nachází.
Při znovupřipojení chladničky do zásuvky doporučujeme nechat spotřebič zapnutý 24 hodin
v kuse podle okolní teploty, aby se celý kompletně vychladil. Po tuto dobu neotevírejte často dveře
chladničky a nedávejte do ní větší množství potravin.
Chladnička je vybavena funkcí 5minutového zpoždění, která chrání kompresor před poškozením,
když spotřebič odpojíte a znovu zapojíte do zásuvky nebo při výpadku proudu. Vaše chladnička
poběží normálně po 5 minutách.
Vaše chladnička je navržena pro fungování při okolní
teplotě v rozmezí podle stanovených standardů, a to
podle klimatické třídy uvedené na informačním štítku.
Nedoporučuje se, aby chladnička byla provozována
v prostředí, která jsou mimo stanovené teplotní intervaly
z hlediska účinnosti chlazení.
Tento spotřebič je určen pro použití při okolní teplotě mezi
16 °C a 32 °C.
Příslušenství
Nádobka na led
Nádobku na ledové kostky naplňte vodou a postavte ji
do mrazicího oddílu.
Poté, co se vytvoří led, zakruťte nádobkou podle
obrázku níže pro vyjmutí ledových kostek.
Plastová škrabka
Po určité době se na částech mrazicího oddílu vytvoří námraza.
Námrazu je třeba čas od času odstranit. Za tímto účelem použijte plastovou škrabku. V žádném
případě za tímto účelem nepoužívejte kovové pomůcky.
Ty by mohly propíchnout chladicí okruh a spotřebič nevratně poškodit.
Veškeré popisy a obrázky týkající se příslušenství se mohou lišit podle modelu spotřebiče.
FUNKCE A MOŽNOSTI
Klimatická
třída
Pokoj. tepl. (°C)
SN:
od 10 do 32 °C
ST: od 16 do 38 °C;
N: od 16 do 32 °C
T: od 16 do 43 °C
/