Epson TM-H6000IV with Validation Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Wireless LAN Cable Set
User's Manual....................................... 3
Manuel d’utilisation........................... 6
Benutzerhandbuch............................ 9
Gebruikershandleiding...................12
Manuale dell’utente.........................15
Manual de usuario............................18
Manual do utilizador .......................21
Kullanıcı Kılavuzu..............................24
Εγχειρίδιο χρήστη ............................27
Navodila za uporabo.......................30
Korisnički priručnik ..........................33
Упатство за корисникот...............36
Korisnički priručnik ..........................39
Brugervejledning..............................42
Käyttöohje.......................................... 45
Brukermanual.................................... 48
Bruksanvisning.................................. 51
Podręcznik użytkownika ............... 54
Uživatelská příručka........................ 57
Felhasználói kézikönyv .................. 60
Užívateľská príručka........................ 63
Manualul utilizatorului................... 66
Ръководство за потребителя.... 69
Lietotāja rokasgrāmata.................. 72
Naudotojo vadovas......................... 75
Kasutusjuhend.................................. 78
................ 81
78
Eesti
Sissejuhatus
See toode on traadita LAN-kaablite komplekt Epson TM printeritele.
Veenduge, et antud toodet saab teie printeriga kasutada, vaadates järele
oma printeri kasutusjuhendist.
Ohutuks kasutamiseks lugege see juhend enne kasutamist hoolega läbi.
Hoidke seda juhendit käepärast, et saaksite alati vajadusel lugeda.
Kasutaja ettevaatusabinõud
Seda toodet saab kasutada üksnes allpool loetletud riikides:
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage seda toodet mujal kui allpool loetletud riikides.
Selle toote kasutamisega mujal kui nimetatud riikides võite rikkuda selle riigi
raadiolaineseadusi, mille tagajärjeks on seadusjärgsed karistused.
Samuti tuleb veenduda, et kasutate seda toodet koos TM printeriga, mis on mõeldud teie
kasutusriigis rakendamiseks.
Ärge ühendage seda toodet muu seadmega, kui vastava ühilduva TM printeriga.
Kui ühendada Põhja-Ameerika jaoks mõeldud printeriga:
Kanada, Colombia, Costa Rica, USA
Kui ühendada Euroopa/Okeaania jaoks mõeldud TM printeriga:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa,
Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luxemburg, Malta,
Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia,Sloveenia,Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi,
Suurbritannia, Austraalia, Uus-Meremaa
Kui ühendada Jaapani jaoks mõeldud TM printeriga:
Jaapan
Lahtipakkimine
79
ET
Traadita LAN-seadme ühendamine
Veenduge, et printer on välja lülitatud, ja seejärel sisestage see toode
printeri USB-pistikusse (tüüp A).
Kui see põhjustab muude kaablitega häireid või halba ülekannet, ühendage
USB-pikenduskaabli kaudu, nagu joonisel näidatud. Sellisel juhul kinnitage
kaasa antud kummist kate, et vältida toote eemaldumist. Samuti kasutage
kaasa antud teipi traadita LAN-seadme kinnitamiseks.
Võrguga ühendamine
TM printeri ühendamiseks selle toote võrguga vt OT-WL05 Technical
Reference Guide (Tehniline viitejuhend).
Technical Reference Guide (Tehniline viitejuhend) saab laadida alla veebilehelt:
http://www.epson-biz.com/?prd=ot-wl05&inf=trg
USB
80
Tehnilised andmed
EPSON on ettevõtte Seiko Epson Corporation registreeritud kaubamärk.
Exceed Your Vision on ettevõtte Seiko Epson Corporation registreeritud
kaubamärk.
Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavalt nende omanikele ja on
kasutusel ainult tuvastamise eesmärgil. Tooteteave võib muutuda ilma
etteteatamiseta.
©Seiko Epson Corporation 2015-2017. Kõik õigused kaitstud.
Toitepi nge
DC 5 V
Voolukulu
Maksimaalselt 0,5 A
Sagedusvahemik
Kanada/
Colombia/
Costa Rica/
USA
IEEE 802,11b/g/n (2,4 GHz):
1 kuni 11 ch
IEEE 802,11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 ch) *
1
W53 (52,56,60,64 ch) *
2
W56 (100,104,108,112,116,132,136,140 ch) *
2
W58 (149,153,157,161,165 ch)
Euroopa/
Okeaania
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 kuni 13 ch
IEEE 802,11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 ch) *
1
W53 (52,56,60,64 ch) *
2,
*
3
W56 (100,104,108,112,116,120,124,128,132,
136,140 ch) *
2
Potentsiaalne
häirevahemik
40 m {43,74 yd}
Väljanägemine
Traadita LAN-seade:
L × S × K: umbes 67 mm × 20 mm × 10 mm
{2,64 × 0,79 × 0,39”}
USB-pikenduskaabel
Pikkus: 1 m {39,37”}
*
1
Ruumidest väljas kasutamine on keelatud (v.a Costa Rica ja USA).
*
2
Ad hoc-režiim pole saadaval.
*
3
Ruumidest väljas kasutamine on keelatud (Euroopa/Austraalia).
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88

Epson TM-H6000IV with Validation Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend