Epson WorkForce Pro WF-6590DTWFC Omaniku manuaal

Kategooria
Prindi
Tüüp
Omaniku manuaal
Series
PT
Começar por aqui
DA
Start her
FI
Aloita tästä
NO
Start her
SV
Starta här
UK
Встановлення
RU
Установка
KK
Осы жерден бастаңыз
Windows
O conteúdo pode variar dependendo da localização.
Indholdet kan variere afhængigt af regionen.
Sisältö voi vaihdella maasta riippuen.
Innhold kan variere avhengig av område.
Innehållet kan variera beroende på platsen.
Вміст може відрізнятися залежно від країни.
В зависимости от страны поставки комплектация может отличаться.
Құрамы жеткізілетін елге байланысты әртүрлі болады.
Não ligue qualquer cabo USB a menos que
seja instruído nesse sentido.
Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det.
Älä liitä USB-kaapelia ennen kuin niin
neuvotaan tekemään.
Ikke koble til en USB-kabel med mindre du
blir bedt om å gjøre det.
Anslut inte en USB-kabel om du inte uppmanas att göra det.
Не під’єднуйте кабель USB, доки не отримаєте вказівки зробити це.
Не подключайте USB-кабель, пока не будет получено указание
выполнить данное действие.
Нұсқау берілмесе, USB кабелін жалғамаңыз.
1
A
Remova todos os materiais de proteção.
Fjern alle beskyttelsesmaterialer.
Poista kaikki pakkaus- ja suojamateriaalit.
Fjern alle beskyttende materialer.
Ta bort allt skyddsmaterial.
Видаліть усі захисні матеріали.
Снимите все защитные материалы.
Қорғау материалдарын алып тастаңыз.
Consulte na embalagem o alimentador de papel opcional a instalar.
Se pakken for installation af ekstra papirkassette.
Katso pakkauksesta valinnainen, asennettava paperikasetti.
Sjekk innpakningen for den valgfrie papirkassetten som kan installeres.
Se förpackningen för installation av tillvalskassetten.
Дивіться упаковку, щоб встановити додаткову касету для паперу.
Дополнительную кассету с бумагой для установки можно найти в упаковке.
Қосымша қағаз кассеталарын орнату үшін қаптамасын қараңыз.
B
Ligue um cabo telefónico.
Forbind et telefonkabel.
Liitä puhelinkaapeli.
Koble til en telefonkabel.
Anslut en telefonkabel.
Підключіть телефонний кабель.
Подключите телефонный кабель.
Телефон кабелін жалғаңыз.
Ligar a PSTN ou PBX.
Forbind til PSTN- eller PBX-stikket.
Liittäminen PSTN:ään tai PBX:ään.
Koble til PSTN eller PBX.
Anslutning till PSTN eller PBX.
Підключення до PSTN або PBX.
Подключение к PSTN или PBX.
PSTN немесе PBX желісіне жалғау.
Ligar a DSL ou ISDN.
Forbind til DSL- eller ISDN-stikket.
Liittäminen DSL:ään tai ISDN:ään.
Koble til DSL eller ISDN.
Anslutning till DSL eller ISDN.
Підключення до DSL або ISDN.
Подключение к DSL или ISDN.
DSL немесе ISDN желісіне жалғау.
Cabo telefónico disponível
Linha telefónica RJ-11 / Ligação de telefone RJ-11.
Tilgængeligt telefonkabel RJ-11 telefonlinje/RJ-11 telefonsæt-forbindelse.
Käytettävissä oleva
puhelinkaapeli
RJ-11-puhelinlinja / RJ-11-puhelinlaiteyhteys.
Tilgjengelig telefonkabel
Koble til med RJ-11-telefonlinje / RJ-11-telefonsett.
Tillgänglig telefonkabel RJ-11 telefonlinje / RJ-11 telefonanslutning.
Доступний телефонний
кабель
Телефонна лінія RJ-11 / Підключення
телефонного апарата RJ-11.
Телефонный кабель в
наличии
Телефонная линия RJ-11 / оборудование для
телефонных линий RJ-11.
Қол жетімді телефон кабелі
RJ-11 телефон желісі / RJ-11 телефон қосылымы.
Dependendo da área, poderá ser fornecido um cabo telefónico com a
impressora. Caso seja fornecido, utilize o cabo.
Afhængig af dit område følger der muligvis et telefonkabel med din printer. I
så fald skal du brug dette kabel.
Puhelinkaapeli voi kuulua aluekohtaisesti tulostimen toimitukseen. Jos
kuuluu, käytä kaapelia.
I noen områder følger en telefonkabel med skriveren. I så fall kan du bruke
denne kabelen.
Beroende på område, kan en telefonkabel medfölja skrivaren och använd i så
fall den kabeln.
Залежно від регіону телефонний кабель може входити до комплекту
принтера, якщо це так, використовуйте кабель.
В зависимости от региона в комплект поставки принтера может входить
телефонный кабель. При его наличии используйте этот кабель.
Аумаққа байланысты принтермен бірге телефон кабелі қамтылған
болуы мүмкін, солай болса, сол кабельді пайдаланыңыз.
C
Se deseja partilhar a mesma linha telefónica do seu telefone, retire a tampa e
ligue o telefone à porta EXT.
Hvis du ønsker at dele telefonlinje med din telefon, skal du tage hætten af, og
forbind derefter telefonen til EXT-stikket.
Jos haluat jakaa saman puhelinlinjan puhelimesi kanssa, poista suojus ja liitä
sitten puhelin EXT.-porttiin.
Hvis du vil dele telefonlinjen med en telefon, må du erne hetten og deretter
koble telefonen til EXT.-porten.
Om du vill dela samma telefonlinje som din telefon, ta bort pluggen och
anslut sedan telefonen till EXT.-porten.
Якщо потрібно розподілити таку ж телефонну лінію, що й для телефону,
зніміть кришку та підключіть телефон до порту EXT.
Если вы хотите использовать ту же самую телефонную линию, по которой
подключен ваш телефон, снимите крышку с порта EXT., после чего
подключите к нему телефонный кабель.
Телефонның желісін ортақ пайдаланғыңыз келсе, қақпақты алыңыз,
содан кейін телефонды EXT. портына жалғаңыз.
D
Conectar e ligar.
Sæt stikket i printeren og i stikkontakten.
Yhdistä laitteeseen ja pistokkeeseen.
Koble til og plugg inn.
Anslut och koppla in.
Під’єднайте та підключіть.
Подсоедините и подключите к сети питания.
Жалғаңыз және электр тогына қосыңыз.
E
Ligar.
Tænd.
Käynnistä.
Slå på.
Slå på.
Увімкніть.
Включите.
Қосу.
Se for apresentada uma mensagem de erro, desligue a impressora e certique-se
de que não caram materiais de proteção no interior dos alimentadores de papel.
Hvis skærmen viser en fejlmeddelelse, skal du slukke for printeren og kontrollere,
at der ikke er noget beskyttelsesmateriale tilbage inden i papirkassetten.
Jos näkyviin tulee virhe, sammuta tulostin ja tarkista, että suojamateriaaleja
ei ole jäänyt paperikasettien sisälle.
Hvis det vises en feil, slår du av skriveren og kontrollerer at ingen
beskyttende materialer er igjen i papirkassettene.
Om ett felmeddelande visas, stäng av skrivaren och kontrollera att inget
skyddande material har lämnats kvar inne i papperskassetterna.
Якщо відображається помилка, вимкніть принтер і перевірте, чи не
залишилися всередині паперових касет захисні матеріали.
Если на экране появится сообщение об ошибке, выключите принтер и убедитесь
в том, что внутри кассетных лотков для бумаги не осталось защитных материалов.
Егер қате көрсетілсе, принтерді өшіріңіз және қағаз кассеталарының
ішінде қорғағыш материалдар қалдырылмағанын тексеріңіз.
F
Selecione o idioma, país e hora.
Vælg et sprog, land og tid.
Valitse kieli, maa ja aika.
Velg språk, land og klokkeslett.
Välj ett språk, land och tid.
Виберіть мову, країну та час.
Выберите язык, страну и время.
Тілді, елді және уақытты таңдаңыз.
G
Abra a tampa frontal.
Åbn frontlåget.
Avaa etukansi.
Åpne frontdekselet.
Öppna den främre luckan.
Відкрийте передню кришку.
Откройте переднюю крышку.
Алдыңғы қақпақты ашыңыз.
Não toque no chip verde, conforme ilustrado.
Undgå at røre ved den grønne chip, som vist på billedet.
Älä kosketa vihreää sirua kuten piirroksessa esitetään.
Ikke berør den grønne brikken som vist på illustrasjonen.
Vidrör inte det gröna chipet som på bilden.
Не торкайтеся зеленого чіпа, як показано на малюнку.
Не прикасайтесь к зеленой микросхеме (показана на иллюстрации).
Суретте көрсетілген жасыл чипке тимеңіз.
I
Insira o tinteiro até ouvir um clique.
Tryk blækpatronen i indtil den klikker.
Aseta patruuna niin, että se naksahtaa paikalleen.
Skyv patronen inn til den klikker på plass.
Skjut in kassetten tills det klickar.
Вставте картридж. Ви почуєте звук клацання.
Вставьте картридж до щелчка.
Картридж сарт етіп орнына орнамағанша, оны салыңыз.
Na conguração inicial, certique-se de que utiliza os tinteiros fornecidos com
esta impressora. Não pode guardar estes tinteiros para os utilizar mais tarde. Os
tinteiros iniciais serão utilizados parcialmente para carregar a cabeça de impressão.
Estes tinteiros poderão imprimir menos páginas do que os tinteiros posteriores.
Ved første opsætning skal du bruge de medfølgende blækpatroner. Disse
blækpatroner kan ikke genbruges. Blækket i blækpatronen bruges delvist til
at fylde printhovedet. Disse blækpatroner udskriver derfor færre sider end de
efterfølgende blækpatroner.
Varmista, että käytät ensimmäisessä asetuksessa tämän tulostimen toimitukseen
kuuluvia mustepatruunoita. Näitä patruunoita ei voi säästää tulevaa käyttöä varten.
Aloitusmustepatruunoita käytetään osittain tulostuspään lataamiseen. Näillä
mustepatruunoilla voi tulostaa vähemmän sivuja verrattuna seuraaviin patruunoihin.
For det første oppsettet, pass på å bruke blekkpatronene som kom sammen
med denne skriveren. Disse patronene kan ikke spares for senere bruk. De første
blekkpatronene vil delvis bli brukt for å lade skriverhodet. Disse blekkpatronene
kan muligens skrive ut mindre sider sammenlignet med påfølgende blekkpatroner.
För den första kongurationen se till att använda bläckpatronerna som medföljde
skrivaren. Dessa patroner kan inte sparas och användas vid ett senare tillfälle. De
första bläckpatronerna används delvis för att fylla på skrivhuvudet. Det gör att
patronerna kanske skriver ut färre sidor än efterföljande bläckpatroner.
Під час першого встановлення переконайтеся, що ви використовуєте картриджі
з комплекту. Картриджі не можуть зберігатись для пізнішого користування.
Картриджі з комплекту частково використовуються для заряджання друкуючої
головки, та друкують меншу кількість сторінок у порівнянні з новими картриджами.
При первоначальной настройке убедитесь, что вы используете картриджи,
прилагающиеся к принтеру. Эти картриджи нельзя сохранить для последующего
использования. Они будут частично использованы для заправки головки печати.
Поэтому, возможно, что с их помощью удастся распечатать меньше страниц, чем
с помощью последующих картриджей.
Бастапқы орнату кезінде бұл принтермен бірге ұсынылған картридждердің
пайдалануына көз жеткізіңіз. Бұл картридждер кейінгі пайдалану үшін
сақтала алмайды. Бастапқы сия картридждері басып шығару басына
бояуды жеткізу үшін ішінара қолданылады. Бұл сия картридждері кейінгі
картридждермен салыстырғанда азырақ беттерді басып шығаруы мүмкін.
H
Retire o tinteiro da embalagem. Agite o tinteiro durante 5 segundos, 15 vezes
na horizontal em movimentos de aproximadamente 10 cm.
Tag blækpatronen ud af emballagen. Ryst blækpatronen i 5 sekunder, ca. 15
gange vandret i bevægelser på ca. 10 cm.
Poista mustepatruuna pakkauksesta. Ravista mustepatruunaa 5 sekuntia 15
kertaa vaakasuunnassa noin 10 cm liikkein.
Ta blekkpatronen ut av pakken. Rist blekkpatronen i 5 sekunder 15 ganger
vannrett med bevegelser på ca. 10 cm.
Ta ut bläckpatronen ur förpackningen. Skaka bläckpatronen i 5 sekunder 15
gånger horisontellt med cirka 10 cm rörelser.
Вийміть картридж з чорнилом з упаковки. Потрусіть картридж 15 разів
протягом 5 секунд горизонтальними рухами в межах 10 см.
Извлеките картридж с чернилами из упаковки. Встряхните картридж 15
раз в течение 5 секунд, перемещая его горизонтально примерно на 10 см.
Сия картриджін қаптамасынан шығарыңыз. Сия картриджін 5 секунд бойы
15 рет көлденең бағытта шамамен 10 см аралықта қозғалтып шайқаңыз.
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder
weniger gemäss EN ISO 7779.
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
Для пользователей из России
Срок службы: 3 года
Türkiye’deki kullanıcılar için
• AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
• Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.
• Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem
heyetlerine yapılabilir.
Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: http://www.epson.com/
Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.
Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android™ is a trademark of Google Inc.
The contents of this manual and the specications of this product are subject to
change without notice.
https://www.epsonconnect.com/
http://www.epson.eu/Support (Europe)
http://support.epson.net (outside Europe)
Não coloque papel acima da marca de seta
d
no interior do guia das extremidades.
Bakken må højst fyldes op med papir til mærket
d
på indersiden af kantstyret.
Älä lisää paperia yli reunaohjaimen sisäpuolella olevan nuolimerkin d.
Ikke legg inn papir over d-pilen som er merket på innsiden av kantskinnen.
Fyll inte på med papper ovanför d pilmarkeringen på insidan av kantstödet.
Не завантажуйте папір вище мітки стрілки d всередині напрямної.
Не загружайте бумагу выше значка в виде стрелки
d
с внутренней стороны
направляющей.
Жиектік бағыттағыш ішіндегі d белгішесінен жоғары қағаз жүктемеңіз.
N
O
Selecione a origem do papel e, em seguida, selecione o tamanho e tipo de papel.
Vælg papirkilde, efterfulgt af papirstørrelse og type.
Valitse paperilähde, valitse sitten paperikoko ja -tyyppi.
Velg papirkilden, og velg papirstørrelse og -type.
Välj papperskälla och sedan pappersstorlek och papperstyp.
Виберіть джерело паперу, а потім виберіть формат і тип паперу.
Выберите источник бумаги, а затем — размер и тип бумаги.
Қағаз көзін таңдаңыз, содан кейін қағаз өлшемін және түрін таңдаңыз.
P
Congure o tamanho e tipo do
papel das outras origens. Pode
alterar estas denições mais tarde.
Indstil papirstørrelsen og typen på
de andre kilder. Du kan ændre disse
indstillinger senere.
Aseta paperikoko ja paperityyppi muita lähteitä varten. Voit muuttaa näitä
asetuksia myöhemmin.
Angi papirstørrelse og -type for andre kilder. Du kan endre disse innstillingene senere.
Ställ in pappersstorlek och papperstyp för de andra källorna. Du kan ändra
dessa inställningar senare.
Встановіть формат і тип паперу для інших джерел. Ці налаштування можна
змінити пізніше.
Укажите размер и тип бумаги для других источников. Эти параметры
можно будет изменить позднее.
Басқа көздер үшін қағаз өлшемін және түрін орнатыңыз. Бұл
параметрлерді кейінірек өзгертуге болады.
Q
Quando o ecrã do assistente de conguração de fax for exibido, toque em
iniciar para congurar as denições mínimas para as funcionalidades de fax. Se
não deseja congurar neste momento, feche o ecrã de conguração de fax. O
ecrã inicial será apresentado e a impressora estará preparada para imprimir.
Når fax-indstillingsguiden vises, skal du trykke på start for at kongurere
faxindstillingerne. Hvis du ikke ønsker at kongurere dem nu, skal du lukke fax-
indstillingsskærmen. Herefter vises startskærmen, og printeren er klar til brug.
Kun ohjattu faksin asetus -näyttö tulee näkyviin, napauta Käynnistä määrittääksesi
faksiominaisuuksien minimiasetukset. Jollet halua määrittää niitä nyt, sulje
faksiasetusnäyttö. Aloitusnäyttö tulee näkyviin ja tulostin on valmis tulostamaan.
Når skjermen med faksinnstillingsveiviseren vises, klikker du Start for å kongurere
minimumsinnstillingene for faksfunksjoner. Hvis du ikke vil kongurere dette nå, lukker
du skjermen med faksinnstillinger. Startskjermen vises, og skriveren er klar til å skrive ut.
När faxinställningsguiden visas trycker du på start för att kongurera de lägsta
inställningarna för faxfunktionerna. Om du inte vill ställa in dem nu, stäng
skärmen faxinställningar. Startskärmen visas och skrivaren är klar för utskrift.
Коли з’явиться екран встановлення факсу, натисніть, щоб налаштувати
мінімальні параметри властивостей факсу. Якщо ви не бажаєте вводити
параметри зараз, закрийте вікно налаштувань параметрів факсу. принтер
готовий до друку, якщо відображається головний екран.
Когда отобразится экран мастера настройки факса, нажмите “Пуск”,
чтобы выполнить минимально необходимые настройки функции факса.
Если вы не хотите выполнять их сейчас, закройте экран настроек факса.
Отобразится начальный экран и принтер будет готов к печати.
Факсті орнату шеберінің экраны көрсетілгенде, факс функциялары үшін
минималды параметрлерді теңшеу үшін Іске қосу түймешігін түртіңіз.
Оларды қазір теңшеу қажет болмаса, факсті теңшеу терезесін жабыңыз.
Басты бет экраны көрсетіліп, принтер басып шығару үшін дайын болады.
2
Windows
Insira o CD e depois selecione A ou B.
Sæt cd’en i, og vælg derefter A eller B.
Aseta CD-levy ja valitse A tai B.
Sett inn CD-en, og velg A eller B.
Sätt i CD-skivan och välj sedan A eller B.
Вставте компакт-диск і виберіть A або B.
Вставьте компакт-диск, затем выберите A или B.
Ықшам дискіні салыңыз, содан кейін A немесе B параметрін таңдаңыз.
Caso seja apresentada a mensagem de alerta da Firewall, permita o acesso
para aplicações Epson.
Hvis du ser en Firewall-meddelelse komme frem skal du tillade, at Epson
programmerne kan køre.
Jos palomuurihälytys tulee näkyviin, salli Epsonin sovellusten käyttää verkkoa.
Dersom brannmurvarsel vises, må du gi tilgang til Epson-programmer.
Om brandväggsvarning visas, tillåt åtkomst för Epson-program.
У разі виникнення сигналу тривоги брандмауера дозвольте доступ до
програм Epson.
При возникновении сигнала тревоги брандмауэра разрешите доступ к
приложениям Epson.
Брандмауэр дабылы шықса, Epson бағдарламаларына рұқсат беріңіз.
No CD/DVD drive
Mac OS X
Visite o Web site para iniciar o processo de conguração, instalar o software e
congurar as denições de rede.
Besøg hjemmesiden for at starte opsætningen, installer softwaren og
kongurer netværksindstillingerne.
Aloita asennusprosessi, asenna ohjelmisto ja määritä verkkoasetukset
käymällä verkkosivustolla.
Besøk nettsiden for å starte installasjonsprosessen, installere programvaren,
og kongurere nettverksinnstillingene.
Besök webbplatsen för att starta installationsprocessen, installera program
och kongurera nätverksinställningarna.
Перейдіть на веб-сайт, щоб почати процес настройки, встановити
програмне забезпечення та виконати налаштування мережі.
Для запуска процесса настройки, установки программного обеспечения и
конфигурации настроек сети посетите наш веб-сайт.
Орнату процесін бастау үшін веб-сайтқа кіріңіз, бағдарламаны
орнатыңыз және желі параметрлерін конфигурациялаңыз.
iOS/Android
Epson Connect
Através do seu dispositivo móvel, pode imprimir a partir de qualquer local no
mundo diretamente na sua impressora Epson Connect compatível. Visite o
Web site para mais informações.
Du kan nu udskrive med din mobilenhed, fra ethvert sted i verden til din
Epson Connect-kompatibel printer. Du kan læse mere på vores hjemmeside.
Voit tulostaa mistä tahansa maailmanlaajuisesti mobiililaitteen avulla käyttämällä
Epson Connect -yhteensopivaa tulostintasi. Katso lisätietoja verkkosivustolta.
Du kan bruke den mobile enheten til å skrive ut fra hvor som helst i verden til
din Epson Connect-kompatible skriver. Besøk nettsiden for mer informasjon.
Med hjälp av din mobila enhet kan du skriva ut från vilken plats som helst i världen
till din Epson Connect-kompatibla skrivare. Besök webbplatsen för mer information.
За допомогою мобільного пристрою на принтері, сумісному з Epson
Connect, можна виконувати друк з будь-якої точки світу. Для отримання
додаткової інформації відвідайте веб-сайт.
С помощью мобильного устройства можно из любой точки мира
выполнить печать с принтера, совместимого с Epson Connect. Для
получения дополнительных сведений посетите наш веб-сайт.
Мобильді құрылғыны пайдаланып, дүние жүзіндегі кез келген
орыннан Epson Connect үйлесімді принтерге басып шығаруға болады.
Қосымша ақпарат алу үшін веб-сайтқа кіріңіз.
Questions?
Pode abrir os manuais em PDF a partir do ícone de atalho, ou transferir as
versões mais recentes a partir do seguinte Web site.
Consulte o Guia do Utilizador para instalar o controlador PS/PCL.
Det er muligt at åbne PDF-vejledningerne via genvejsikonet, eller du kan
downloade de nyeste udgaver på følgende hjemmeside.
Se afsnittet Brugervejledning for at installere PS/PCL-driveren.
Voit avata PDF-käyttöoppaat pikakuvakkeesta tai ladata uusimmat versiot
seuraavalta verkkosivustolta.
Katso Käyttöopas asentaaksesi PS/PCL -ohjaimen.
Du kan åpne PDF-bruksanvisninger fra snarveisikonet, eller laste ned de nyeste
versjonene fra følgende nettsted.
Se Brukerhåndboken for å installere PS/PCL-driveren.
Du kan öppna PDF-manualerna från genvägsikonen eller hämta de senaste
versionerna från följande webbplats.
Se Användarhandboken för att installera PS/PCL-drivrutinen.
PDF-посібники можна відкрити через ярлик або завантажити останні
версії з вказаного веб-сайту.
Див. Посібник користувача для встановлення драйвера PS/PCL.
Руководства в формате PDF можно открыть с помощью соответствующего
значка либо загрузить их последние версии со следующего веб-сайта.
См. Руководство пользователя по установке драйвера PS/PCL.
PDF нұсқаулықтарын таңбаша белгіше арқылы ашуға болады немесе
соңғы нұсқаларды келесі веб-сайттан жүктеуге болады.
PS/PCL драйверін орнату үшін Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
J
Feche a tampa frontal. O carregamento da tinta irá iniciar. Aguarde que o
carregamento termine.
Luk frontlåget, hvorefter installation af blækpatronen starter. Vent indtil
opfyldningen er færdig.
Sulje etukansi. Musteen lataaminen alkaa. Odota, kunnes lataaminen on valmis.
Lukk frontdekselet. Blekk fylles. Vent til ladingen er fullført.
Stäng den främre luckan. Bläckladdning startar. Vänta tills påfyllningen är klar.
Закрите передню кришку. Починається заряджання картриджа чорнилом.
Зачекайте, доки процес заряджання завершиться.
Закройте переднюю крышку. Начнется заливка чернил. Подождите, пока
она не завершится.
Алдыңғы қақпақты жабыңыз. Сияны беру басталады. Зарядталу
аяқталғанша күте тұрыңыз.
K
Puxe.
Træk den derefter ud.
Vedä pois.
Trekk ut.
Dra ut.
Витягніть.
Вытяните.
Тартып шығарыңыз.
L
Aperte e ene os guias de extremidades.
Tryk kantstyrene sammen og tilpas dem.
Purista ja liu’uta reunaohjaimia.
Klem og skyv kantskinnene.
Dra ihop och skjut på kantstöden.
Стисніть і зсуньте напрямні.
Сожмите и переместите
направляющие.
Жиектік бағыттағыштарды қысып,
сырғытыңыз.
M
Coloque papel A4 no sentido da parte posterior do alimentador de papel com o
lado a imprimir voltado para baixo e ajuste o guia da extremidade frontal ao papel.
Ilæg A4-papir i bagerste enden i papirkassetten med printsiden vendt nedad,
og yt derefter frontstyret ned til papiret.
Lisää A4-kokoinen paperi paperikasetin takareunaohjainta kohti tulostettavan
puolen osoittaessa alaspäin ja sen jälkeen liu’uta etureunaohjain kiinni paperiin.
Legg i papir i størrelse A4 mot baksiden av papirkassetten med utskriftssiden
vendt ned, og skyv den fremre kantskinnen inn mot papiret.
Fyll på med A4-papper mot bakre delen av papperskassetten med
utskriftssidan nedåt, och skjut främre kantstöd mot papperet.
Завантажте папір формату A4 в напрямку задньої частини паперової касети
друкованою стороною донизу, а потім зсуньте передню напрямну до паперу.
Загрузите бумагу формата A4, прижав ее к задней стороне кассетного лотка
для бумаги, так, чтобы сторона, на которой будет производиться печать, была
обращена вниз, затем установите переднюю направляющую по размеру бумаги.
A4 өлшемді қағазды басылатын бетін төмен қаратып, қағаз
кассетасының артына қарай жүктеңіз, содан кейін алдыңғы жиектік
бағыттағышты қағазға сырғытыңыз.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Epson WorkForce Pro WF-6590DTWFC Omaniku manuaal

Kategooria
Prindi
Tüüp
Omaniku manuaal