Epson TM-H6000IV Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Wireless LAN Cable Set
User's Manual....................................... 3
Manuel d’utilisation........................... 6
Benutzerhandbuch............................ 9
Gebruikershandleiding...................12
Manuale dell’utente.........................15
Manual de usuario............................18
Manual do utilizador .......................21
Kullanıcı Kılavuzu..............................24
Εγχειρίδιο χρήστη ............................27
Navodila za uporabo.......................30
Korisnički priručnik ..........................33
Упатство за корисникот...............36
Korisnički priručnik ..........................39
Brugervejledning..............................42
Käyttöohje.......................................... 45
Brukermanual.................................... 48
Bruksanvisning.................................. 51
Podręcznik użytkownika ............... 54
Uživatelská příručka........................ 57
Felhasználói kézikönyv .................. 60
Užívateľská príručka........................ 63
Manualul utilizatorului................... 66
Ръководство за потребителя.... 69
Lietotāja rokasgrāmata.................. 72
Naudotojo vadovas......................... 75
Kasutusjuhend.................................. 78
................ 81
78
Eesti
Sissejuhatus
See toode on traadita LAN-kaablite komplekt Epson TM printeritele.
Veenduge, et antud toodet saab teie printeriga kasutada, vaadates järele
oma printeri kasutusjuhendist.
Ohutuks kasutamiseks lugege see juhend enne kasutamist hoolega läbi.
Hoidke seda juhendit käepärast, et saaksite alati vajadusel lugeda.
Kasutaja ettevaatusabinõud
Seda toodet saab kasutada üksnes allpool loetletud riikides:
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage seda toodet mujal kui allpool loetletud riikides.
Selle toote kasutamisega mujal kui nimetatud riikides võite rikkuda selle riigi
raadiolaineseadusi, mille tagajärjeks on seadusjärgsed karistused.
Samuti tuleb veenduda, et kasutate seda toodet koos TM printeriga, mis on mõeldud teie
kasutusriigis rakendamiseks.
Ärge ühendage seda toodet muu seadmega, kui vastava ühilduva TM printeriga.
Kui ühendada Põhja-Ameerika jaoks mõeldud printeriga:
Kanada, Colombia, Costa Rica, USA
Kui ühendada Euroopa/Okeaania jaoks mõeldud TM printeriga:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa,
Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luxemburg, Malta,
Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia,Sloveenia,Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi,
Suurbritannia, Austraalia, Uus-Meremaa
Kui ühendada Jaapani jaoks mõeldud TM printeriga:
Jaapan
Lahtipakkimine
79
ET
Traadita LAN-seadme ühendamine
Veenduge, et printer on välja lülitatud, ja seejärel sisestage see toode
printeri USB-pistikusse (tüüp A).
Kui see põhjustab muude kaablitega häireid või halba ülekannet, ühendage
USB-pikenduskaabli kaudu, nagu joonisel näidatud. Sellisel juhul kinnitage
kaasa antud kummist kate, et vältida toote eemaldumist. Samuti kasutage
kaasa antud teipi traadita LAN-seadme kinnitamiseks.
Võrguga ühendamine
TM printeri ühendamiseks selle toote võrguga vt OT-WL05 Technical
Reference Guide (Tehniline viitejuhend).
Technical Reference Guide (Tehniline viitejuhend) saab laadida alla veebilehelt:
http://www.epson-biz.com/?prd=ot-wl05&inf=trg
USB
80
Tehnilised andmed
EPSON on ettevõtte Seiko Epson Corporation registreeritud kaubamärk.
Exceed Your Vision on ettevõtte Seiko Epson Corporation registreeritud
kaubamärk.
Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavalt nende omanikele ja on
kasutusel ainult tuvastamise eesmärgil. Tooteteave võib muutuda ilma
etteteatamiseta.
©Seiko Epson Corporation 2015-2017. Kõik õigused kaitstud.
Toitepi nge
DC 5 V
Voolukulu
Maksimaalselt 0,5 A
Sagedusvahemik
Kanada/
Colombia/
Costa Rica/
USA
IEEE 802,11b/g/n (2,4 GHz):
1 kuni 11 ch
IEEE 802,11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 ch) *
1
W53 (52,56,60,64 ch) *
2
W56 (100,104,108,112,116,132,136,140 ch) *
2
W58 (149,153,157,161,165 ch)
Euroopa/
Okeaania
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 kuni 13 ch
IEEE 802,11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 ch) *
1
W53 (52,56,60,64 ch) *
2,
*
3
W56 (100,104,108,112,116,120,124,128,132,
136,140 ch) *
2
Potentsiaalne
häirevahemik
40 m {43,74 yd}
Väljanägemine
Traadita LAN-seade:
L × S × K: umbes 67 mm × 20 mm × 10 mm
{2,64 × 0,79 × 0,39”}
USB-pikenduskaabel
Pikkus: 1 m {39,37”}
*
1
Ruumidest väljas kasutamine on keelatud (v.a Costa Rica ja USA).
*
2
Ad hoc-režiim pole saadaval.
*
3
Ruumidest väljas kasutamine on keelatud (Euroopa/Austraalia).
1 / 1

Epson TM-H6000IV Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend