Casio ClassPad Manager ClassPad II -sarjalle Käyttäjän opas

Bränd
Casio
Mudel
ClassPad Manager ClassPad II -sarjalle
Tüüp
Käyttäjän opas
ClassPad II -sarjalle
ClassPad
Manager
(Windows
®
)
Käyttäjän opas
Fi
CASIO-koulutussivuston osoite on
http://edu.casio.com
Mene alla olevaan osoitteeseen ja rekisteröidy käyttäjäksi.
http://edu.casio.com/dl/
Fi-1
Aloittaminen
ClassPad Managerin avulla voit kehittää ohjelmia ja eActivity-tiedostoja käyttämällä samoja
komentoja kuin ClassPadissa. Voit tallentaa ohjelmia ja eActivity-tiedostoja tietokoneeseen.
ClassPad Manager tarjoaa seuraavat ominaisuudet.
·
ClassPad-emulointi, onka avulla voit suorittaa ClassPad-toimintoja tietokoneessa
·
ClassPad-emuloinnin ruutukaappaus (leikepöydälle) ja ruudun tulostus
·
Tietojen (tekstin, arvojen, lausekkeiden yms.) kopioiminen ja liittäminen ClassPad
Managerin ja muiden Windows-sovellusten välillä
Huomautus
Katso lisätietoja ClassPad-yksikön näyttöemulaattorin käytöstä ClassPadin käyttäjän oppaasta.
ClassPad Managerin tuottamat laskentatulokset voivat poiketa ClassPadin tuottamista. Tämä
johtuu tavasta, jolla tietokoneet suorittavat liukulukulaskutoimituksia. Huomaa kuitenkin, että
ClassPad Managerin laskenta-alue on sama kuin ClassPadin (±1×10
−999
– ±9,999999999×10
999
ja
0).
Tämän käyttäjän oppaan näyttöesimerkit on tarkoitettu vain selventämään ohjeita.
Näytössä näkyvä
teksti ja arvot voivat poiketa tämän käyttäjän oppaan esimerkeistä.
Fi-2
Käyttäjän rekisteröinti
Mene alla olevaan osoitteeseen ja rekisteröidy viralliseksi käyttäjäksi.
http://edu.casio.com/dl/
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmät: Windows XP Home Edition (SP3 tai uudempi), Windows XP Professional
(32-bittinen) (SP3 tai uudempi), Windows Vista
®
(32-bittinen), Windows
7 (32-bittinen/64-bittinen), Windows 8 (32-bittinen/64-bittinen)
(työpöytäkäyttöjärjestelmä)
Laitteistokokoonpanon on oltava käyttöjärjestelmän suosituksia parempi.
Tietokone: Tietokone, johon on esiasennettu jokin Windows-käyttöjärjestelmä (pois lukien
tietokoneet, joissa on päivitetty käyttöjärjestelmä, ja itse kootut tietokoneet)
Levytila: 100 Mt asennusta ja asennuksen poistoa varten
Huomautus: Todelliset vaatimukset ja tuotteen toimivuus saattavat vaihdella laitteiston ja
käyttöjärjestelmän mukaan.
Muuta: USB-portti suoraa yhteyttä varten. Älä liitä USB-keskittimen kautta.
ytönohjaimen ja näytön on tuettava XGA-tarkkuutta (1024×768) tai suurempaa
(enintään FHD (1920×1080)), 16 bitin tai korkeampaa järjestelmäväriä.
CD-ROM-asema
Adobe
®
Reader
®
6.0 tai uudempi.
Huomautus
Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Oppaassa mainitut yritysten ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Huomaa, että tämän käyttöoppaan tekstissä ei käytetä tavaramerkin symbolia ™ eikä
rekisteröidyn tavaramerkin symbolia
®
.
Fi-3
Sisältö
Luku 1 Ohjelmiston asentaminen, poistaminen tai päivittäminen ..........Fi-4
ClassPad Managerin tiedot ..............................................................................Fi-7
Luku 2 ClassPad Managerin käyttäminen .................................................Fi-8
ClassPad Managerin yleiskuvaus ....................................................................Fi-8
ClassPad Manager -toiminnot ........................................................................Fi-10
ClassPad Managerin käyttö muutettavassa kokotilassa/vaakatilassa ............Fi-14
Muutettava kokotila/vaakatila -valikon komennot ............................................Fi-21
ClassPad Managerin käyttö kiinteässä kokotilassa ........................................Fi-27
Kiinteä kokotila -valikon komennot ..................................................................Fi-28
Liite ..............................................................................................................Fi-29
ClassPad Managerin pikanäppäimet ..............................................................Fi-29
Fi-4
Luku 1
Ohjelmiston asentaminen, poistaminen tai
päivittäminen
Asennus
Huomautus
Älä asenna ClassPad Manageria kansioon, jota muut ohjelmistot käyttävät.
Noudata näitä ohjeita, jos tietokoneessa on jo aiempi ClassPad Manager -versio.
k ClassPad Managerin asentaminen
1. Aseta toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta esiin tulevassa valikossa INSTALL.
3. Valitse, millä kielellä haluat asentaa ClassPad- ja ClassPad Manager -oppaat ClassPad
Managerin kanssa, ja napsauta sitten [OK]-painiketta.
4. Lue käyttöoikeussopimuksen ehdot huolellisesti. Jos hyväksyt noudattamaan
käyttöoikeussopimuksen ehtoja, valitse “I accept the terms in the license agreement” ja
napsauta [Next]-painiketta.
5. Syötä ohjelmiston mukana tulevaan asennusavaintarraan painettu asennusavain ja napsauta
[Next]-painiketta.
Fi-5
6. Valitse ClassPad Managerin asennusasema ja -kansio valitsemalla jokin näistä vaihtoehdoista
ja napsauta [Next]-painiketta.
7. Aloita asennus napsauttamalla [Install]-painiketta.
8. Napsauta [Finish]-painiketta asennuksen valmistumisen jälkeen esiin tulevassa näytössä.
Asennuksen poistaminen
Noudata seuraavia ohjeita, jos haluat poistaa ClassPad Managerin tietokoneesta.
k Poistaminen
1. Avaa Windowsin Ohjauspaneeli.
2. Napsauta [Lisää/poista ohjelma].
3. Valitse esiin tulevan valintaikkunan sovellusluettelosta “ClassPad Manager” sen mukaan, mikä
versio on asennettu.
4. Käynnistä ohjattu ohjelman ylläpitotoiminto napsauttamalla [Lisää/poista]-painiketta.
5. Napsauta [Kyllä]-painiketta.
Asennus on nyt poistettu.
Fi-6
Automaattinen ilmoitus päivityksestä
Jos tietokoneessa on Internet-yhteys, sovellus muodostaa yhteyden CASIO-palvelimeen aina, kun
se käynnistetään. Jos CASIO-palvelimella on saatavana päivitystiedosto ClassPad Managerille,
esiin tulee asiasta ilmoittava valintaikkuna.
http://www.edu.casio.com/: Tämän linkin napsauttaminen käynnistää selaimen ja vie CASIO-
sivustoon.
Voit sulkea valintaikkunan napsauttamalla [OK].
Voit poistaa myöhemmät automaattiset päivitysilmoitukset käytöstä valitsemalla kohdan “Disable
Auto Notification of Update” vieressä olevan valintaruudun, ennen kuin napsautat [OK]. Jos haluat
ottaa automaattiset päivitysilmoitukset uudelleen käyttöön, valitse “Auto Notification of Update”
ClassPad Managerin Help-valikosta.
ClassPad Managerin käynnistäminen ja sulkeminen
k Voit käynnistää ja sulkea ClassPad Managerin noudattamalla seuraavia ohjeita
1. Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydällä ClassPad Manager -kuvaketta.
Tällöin ClassPad Manager käynnistyy.
2. Suorita ClassPad Managerissa haluamasi hallintatehtävät.
Fi-7
3. Kun haluat sulkea ClassPad Managerin, siirrä kohdistin ClassPad Manager -ikkunaan,
napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja valitse
esiin tulevasta pikavalikosta [Exit]. Voit sulkea ClassPad Managerin myös napsauttamalla
fc.
Huomautus
Alla näkyvä valintaikkuna tulee esiin, kun ClassPad Manager käynnistetään ensimmäisen kerran.
Painikkeen [OK] napsautus määrittää Asiakirjat\CASIO\ClassPad Manager for ClassPad II
-kansion ClassPad Manager -kotikansioksi. Voit valita toisen kansion kotikansioksi napsauttamalla
[Browse]. Lisätietoja kotikansion määrittämisestä on kohdassa Kotikansio sivulla Fi-13.
About ClassPad Manager -tietojen tarkastelu
About ClassPad Manager on valintaikkuna, joka näyttää ClassPad Managerin versiotiedot ja
sarjanumerosi.
Voit näyttää About ClassPad Manager -tiedot jommallakummalla seuraavista tavoista.
Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä. Valitse esiin
tulevasta ikkunasta About ClassPad Manager.
Napsauta kohdassa muutettava kokotila/vaakatila (katso sivu Fi-14) [Help] ja valitse sitten About
ClassPad Manager.
ClassPad Managerin tiedot
ClassPad tallentaa eActivity-tiedot yhdelle muistialueelle ja kaikki muut tiedot (sovellustiedot
ja muuttujat) eri muistialueelle. eActivity-tiedot tallennetaan eActivity-alueelle ja muut tiedot
päämuistiin. Lisätietoja on ClassPadin käyttäjän oppaassa.
ClassPad Manager tallentaa molemmat tietotyypit tietokoneen kiintolevylle “virtual ClassPad”-
muotoisina tiedostoina (.vcp). Alkuoletusasetuksilla ClassPad Managerin aktiiviseksi asiakirjaksi
luodaan automaattisesti tiedosto nimeltä “default.vcp”.
Fi-8
Luku 2
ClassPad Managerin käyttäminen
Huomautus
Lisätietoja ClassPad-sovelluksista ja -toiminnoista on ClassPadin käyttäjän oppaassa.
ClassPad Managerin yleiskuvaus
ClassPad Manager tuo tietokoneen näyttöön virtuaalisen ClassPadin, jonka kanssa voit suorittaa
lähes kaikki ClassPadissa käytettävissä olevat toiminnot. Tässä osassa selitetään ClassPad
Managerin toimintojen ja ClassPad-yksikön sekä kolmen ClassPad Manager -tilan väliset erot.
ClassPad Managerin ja ClassPad-sovellusten toimintojen väliset erot
ClassPad Managerin ja ClassPad-sovellusten väliset erot esitellään alla.
Eräitä ClassPad-asetuksia ja -toimintoja, joita ei tarvita tietokoneessa suoritettaessa (kuten
kosketuspaneelin kalibrointi), on poistettu käytöstä ClassPad Managerissa. Jos yritetään käyttää
käytöstä poistettua asetusta tai toimintoa, näyttöön ilmestyy ilmoitus “Unavailable”.
Fi-9
ClassPad Managerin näyttötila
ClassPad Managerissa on kolme näyttötilaa: muutettava kokotila, vaakatila ja kiinteä kokotila.
Siirry vaakatilaan käyttämällä pääsovellusta.
Muutettava kokotila/vaakatila tarjoaa käytännössä samat toiminnot kuin ClassPad mutta
tyypillisessä Windows-käyttöympäristössä. Muutettava kokotila/vaakatila tarjoa myös useita
laajennettuja toimintoja, jotka eivät ole käytettävissä kiinteässä kokotilassa. Lisätietoja on
kohdassa ClassPad Managerin käyttö muutettavassa kokotilassa/vaakatilassa sivulla Fi-14.
Kiinteä kokotila näyttää virtuaalisen ClassPadin, joka näyttää melkein samalta kuin ClassPad-
yksikkö.
Kiinteä kokotilaVaakatilaMuutettava kokotila
Q Näyttötilan valinta
Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta
sitten esiin tulevassa pikavalikossa [Resizable Mode], [Landscape Mode] tai [Fixed-size Mode].
Fi-10
ClassPad Manager -toiminnot
Tässä osassa selitetään toimenpiteet, jotka voidaan suorittaa ClassPad Managerin muutettavan
kokotilan, vaakatilan ja kiinteän kokotilan näytöissä.
Tietokoneen näppäimistötoiminnot
Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa tietokoneen näppäimistöllä ClassPad Managerissa
käynnissä olevan ClassPad-sovelluksen ohjausta varten.
• Aakkosnumeerinen syöttö
Kohdistinnäppäintoiminnot (tietokoneen kohdistinnäppäimet vastaavat ClassPad-
kohdistinnäppäimiä)
• Erikoismerkkien (kuten π) ja komentojen syöttäminen pikanäppäintoiminnoilla
Huomautus
Lisätietoja pikanäppäimistä on liitteessä ClassPad Managerin pikanäppäimet sivulla Fi-29.
Kopioiminen ja liittäminen
Q Näyttökuvan kopioiminen Windowsin leikepöydälle
1. Tuo kopioitava kuva esiin.
2. Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta
sitten esiin tulevassa pikavalikossa [Capture Screen].
Yllä oleva menettely kopioi vaiheessa 1 näytetyn ruudun kuvan Windowsin leikepöydälle.
Tämän jälkeen voit liittää kuvan toiseen Windows-sovellukseen.
Vinkki
Jos näyttötilaksi on valittu muutettava kokotila/vaakatila, valitse [Edit]-valikosta vaiheessa 2
[Capture Screen] pikavalikon käytön sijasta.
Jos muutettavassa kokotilassa/vaakatilassa näytössä on kaksi sovellusikkunaa, tämä [Capture
Screen] -komento kopioi molemmat ikkunat sellaisina kuin ne näkyvät tietokoneen näytössä. Jos
haluat kopioida tietyn sovellusikkunan, tee siitä aktiivinen napsauttamalla ja napsauta sitten yllä
olevan menettelyn vaiheessa 2 [Edit]-valikossa [Capture Current Panel].
Q Aakkosnumeerisen tekstin kopiointi näyttöruudusta Windowsin leikepöydälle
1. Vedä ClassPad Managerissa hiiren kohdistin valittavan tekstialueen yli niin, että se korostuu.
2. Kopioi valittu teksti painamalla tietokoneen näppäimistöstä [Ctrl] + [C].
Tämä kopioi vaiheessa 1 valitun tekstin Windowsin leikepöydälle (Unicode-tekstinä).
Tämän jälkeen voit liittää kopioidun tekstin toiseen Windows-sovellukseen (Unicode-tekstinä).
Fi-11
Q Tekstin liittäminen Windowsin leikepöydältä ClassPad Manageriin
1. Kopioi Windows-sovelluksessa haluamasi teksti Windowsin leikepöydälle.
2. Avaa ClassPad Managerissa ClassPad-sovellus, johon haluat liittää leikepöydällä olevan
tekstin.
3. Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta
sitten esiin tulevassa pikavalikossa [Paste Special].
Tämä liittää Windowsin leikepöydällä olevan tekstin ClassPad Manageriin.
Huomautus
Paste Special tunnistaa, mitä Windowsin leikepöydällä on, ja liittää sen sitten Windows-tekstinä tai
MathML-tietoina.
Paste Special -toiminnon avulla voit liittää muissa Windows-sovelluksissa luotua tekstiä tai
MathML-tietoa.
Tärkeä varoitus
Kun ClassPad tunnistaa leikepöydällä MathML-tietoja, se yrittää liittää ne
2D-matematiikkamuodossa (luonnollinen syöttömuoto) varoittamatta asiasta. Liitetty muoto ei
välttämättä ole identtinen muista sovelluksista kopioidun muodon kanssa.
vcp-tiedostotoimenpiteet (New, Open, Save, Save As)
Tässä osassa selitetään, miten ClassPad Managerissa suoritetaan seuraavat vcp-
tiedostotoimenpiteet: New, Open, Save ja Save As.
Q Uuden vcp-tiedoston luominen
1. Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta
sitten esiin tulevassa pikavalikossa [File] – [New].
Näkyviin tulee Create New Document -valintaikkuna.
2. Kirjoita uuden tiedoston nimi File Name -ruutuun.
3. Napsauta [Save].
Tämä luo uuden vcp-tiedoston ja tekee siitä aktiivisen asiakirjan.
Jos näyttötilana on muutettava kokotila, aktiivisen asiakirjan nimi näkyy ClassPad Managerin
otsikkorivillä.
Fi-12
Q Olemassa olevan vcp-tiedoston avaaminen vetämällä ja pudottamalla
Vedä vcp-tiedosto ClassPad Manageriin.
Q Olemassa olevan vcp-tiedoston avaaminen valikkokomennolla
1. Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta
sitten esiin tulevassa pikavalikossa [File] – [Open].
Näkyviin tulee Open-valintaikkuna.
2. Valitse valintaikkunassa tiedosto, jonka haluat avata, ja napsauta sitten [Open].
Tämä avaa valitun tiedoston ja tekee siitä aktiivisen asiakirjan.
Huomautus
Voit avata myös aiemmalla ClassPad Manager -versiolla luodun mcs- tai fls-tiedoston
noudattamalla yllä olevia ohjeita. Tällöin tiedosto kuitenkin muunnetaan automaattisesti vcp-
muotoon.
Q Avoinna olevan vcp-tiedoston tallentaminen
Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta
sitten esiin tulevassa pikavalikossa [File] – [Save].
Huomautus
Aktiivinen asiakirja tallennetaan automaattisesti aina, kun ClassPad Manager suljetaan. Kun
ClassPad Manager käynnistetään seuraavan kerran, edellisen istunnon aikana avoinna ollut
aktiivinen asiakirja avautuu automaattisesti.
Q Avoinna olevan vcp-tiedoston tallentaminen eri nimellä
1. Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta
sitten esiin tulevassa pikavalikossa [File] – [Save As].
Näkyviin tulee Save As -valintaikkuna.
2. Kirjoita uusi nimi File Name -ruutuun.
3. Napsauta [Save].
Tämä tallentaa vcp-tiedoston uudella nimellä ja tekee uudesta tiedostosta aktiivisen
asiakirjan.
Fi-13
Kotikansio
Kotikansio on paikka, johon ClassPad Manager luo oletusasiakirjan.
Voit käyttää kotikansiota myös ClassPadin tallennusalueena. Tallenna ClassPad-sovelluksella
viedyt C2P/XCP-tiedostot kotikansioon. Lisätietoja tallennusalueesta ja C2P/XCP-tiedostoista on
ClassPadin käyttäjän oppaassa.
Oletusarvoisesti kotikansio sijaitsee kohteessa Asiakirjat\CASIO\ClassPad Manager for ClassPad
II.
Q Kotikansion vaihtaminen
1. Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta
sitten esiin tulevassa pikavalikossa [File] – [Change Home Folder].
Esiin tulee alla olevan mukainen Home Folder -valintaikkuna.
2. Napsauta [Browse].
Näkyviin tulee Browse Folder -valintaikkuna.
3. Valitse kansio, jota haluat käyttää kotikansiona, ja napsauta [OK].
Tämä palauttaa Home Folder -valintaikkunaan.
4. Napsauta [OK].
Tämä rekisteröi vaiheessa 3 valitun kansion kotikansioksi.
Päämuistin tyhjentäminen (Reset)
eActivity-tiedostoja lukuun ottamatta päämuisti on paikka, johon kaikki ClassPadin tiedot
tallennetaan. Lisätietoja on kohdassa ClassPad Managerin tiedot sivulla Fi-7.
Q Kaikkien tietojen tyhjentäminen eActivity-tiedostoja lukuun ottamatta
1. Napsauta hiiren kakkospainiketta ClassPad Managerissa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta
sitten esiin tulevassa pikavalikossa [File] – [Reset].
Esiin tulee vahvistusvalintaikkuna, jossa on viesti “Reset Memory? Are you sure?”.
2. Tyhjennä muisti napsauttamalla [Yes]. Peruuta toimenpide tyhjentämättä mitään
napsauttamalla [No].
Fi-14
ClassPad Managerin käyttö muutettavassa kokotilassa/
vaakatilassa
Muutettavan kokotilan/vaakatilan ruudun rakenne
Seuraavassa esitetään ClassPad Managerin rakenne muutettavassa kokotilassa/vaakatilassa.
Muutettavakokoinen
ikkuna
Vaakaikkuna
Kelluva
valikkorivi
Toimintorivi
ClassPad-
käyttöjärjestelmän
näyttö
Tilarivi
Muutettava kokotila Vaakatila
Muutettavakokoinen ikkuna/vaakaikkuna
Huomautus
Muutettavakokoisen ikkunan kokoa voidaan muuttaa napsauttamalla reunaa ja vetämällä se
halutun kokoiseksi. Säädä muutettavakokoista ikkunaa niin, että ClassPad-käyttöjärjestelmän
näytön koko on vähintään 320×528.
Kelluva valikkorivi Valikkorivillä on viisi valikkoa: File, Edit, Applications, Window
ja Help. Valikkorivi kelluu, eli voit siirtää sitä vapaasti huolimatta
muutettavakokoisesta ikkunasta/vaakaikkunasta.
Toimintorivi Toimintorivillä on neljä painiketta, jotka vastaavat ClassPadin
kuvakepaneelia (Menu, Resize, Swap), sekä Keyboard-painike, joka
vastaa ClassPadin k-näppäintä.
Fi-15
Tilarivi Tilarivi näyttää seuraavat tiedot.
1
3
2
1 ClassPad Managerin tila ja muut viestit
2 Nykyinen zoomausasetus (Normal tai Large)
Lisätietoja on kohdassa ClassPad-käyttöjärjestelmän näytön
zoomausasetuksen muuttaminen (Zoom) sivulla Fi-16.
3 Nykyisessä ikkunassa näytettävän ClassPad-käyttöjärjestelmän
näytön koko
Q Toimintorivin painiketoiminnot
Alla olevassa taulukossa esitetään, mitä toimintorivin painikkeilla voidaan tehdä.
Kun haluat tehdä näin:
Napsauta tätä
toimintorivin
painiketta:
Tai valitse tämä
valikkokomento:
Näytä sovellusvalikko*
1
Menu [Applications] – [Menu]
Muuta aktiivisen ikkunan kokoa (kun näkyvissä on
kaksi ikkunaa) niin, että se täyttää koko näytön, tai
palaa kahden ikkunan näyttöön
Resize [Window] – [Resize]
Vaihda ylä- ja alaikkunan paikka tai vaihda
täysikokoiset ikkunat, kun toinen on auki toisen
takana
Swap [Window] – [Swap]
Vaihda ClassPadin näyttönäppäimistön näyttö päälle
ja pois
Keyboard [Window] – [Keyboard]
*1 Vain muutettava kokotila
Kelluvan valikkorivin käyttäminen ClassPad-sovelluksen käynnistämiseen
Voit käynnistää sovelluksen napsauttamalla [Applications]-valikkoa ja sitten sovelluksen nimeä
valikossa.
Fi-16
ClassPad-käyttöjärjestelmän näytön zoomausasetuksen muuttaminen
(Zoom)
Kun haluat muuttaa ClassPad-käyttöjärjestelmän näytön zoomausasetusta, napsauta hiiren
kakkospainiketta ikkunassa tai napsauta otsikkoriviä ja napsauta sitten [Zoom] – [Normal] tai
[Zoom] – [Large].
[Zoom] - [Normal] [Zoom] - [Large]
Huomautus
Voit muuttaa zoomausasetusta myös napsauttamalla [Zoom] – [Normal] tai [Zoom] – [Large]
kelluvan valikkorivin [Window]-valikossa.
Fi-17
Näppäinpalettien näyttäminen
Näppäinpalettien alivalikko saadaan näkyviin napsauttamalla kelluvassa valikkorivissä [Window]
– [Palette]. Tuo näppäinpaletti esiin napsauttamalla sen nimeä. Jokainen näppäinpaletti voidaan
avata, sulkea ja sijoittaa itsenäisesti.
[General Math] [Variables][2D Math ADV][2D Math]
[Math] [Symbols] [International Characters]
Huomautus
Voit tuoda näyttönäppäimistön esiin myös napsauttamalla toimintorivin [Keyboard]-painiketta
samalla tavalla kuin ClassPadissa.
Fi-18
MathML-tietojen luominen
ClassPad Manager voit tulostaa Pää-, eActivity- tai muussa sovelluksessa syötettyjä
algebralausekkeita ja tekstiä MathML-tiedostona (.mml). Voit myös kopioida algebralausekkeita ja
tekstiä MathML-tietoina (sisältö, esitys tai yhdistelmämuoto) Windowsin leikepöydälle.
Q Valitun algebralausekkeen vienti MathML-tiedostoon
Esimerkki: Algebralausekkeen syötön tulostus Pääsovelluksesta MathML-tiedostoon
1. Käynnistä Pääsovellus napsauttamalla [Applications] – [Main].
2. Syötä algebralauseke, jonka haluat tulostaa MathML-tiedostoon.
3. Valitse (korosta) lauseke vetämällä hiiren kohdistin sen ylitse.
4. Napsauta [File] – [Export MathML].
Näkyviin tulee Save As -valintaikkuna.
5. Kirjoita tiedoston nimi ja napsauta [Save].
Tämä tallentaa vaiheessa 3 valitun lausekkeen mml-tiedostona.
Q Valitun algebralausekkeen kopioiminen MathML-tietoina Windowsin
leikepöydälle
1. Valitse (korosta) kopioitava lauseke vetämällä hiiren kohdistin sen yli.
2. Napsauta [Edit] – [Copy Special] – [MathML].
Näkyviin tulee alla näkyvä alivalikko.
Fi-19
3. Napsauta haluamaasi alivalikon komentoa.
Tietojen kopiointi käyttämällä tämäntyyppistä MathML-merkintää:
Valitse tämä
vaihtoehto:
Sisältö
Sisältömerkintä sieppaa matemaattisen rakenteen.
Content
Esitys
Esitysmerkintä sieppaa notaatiorakenteen.
Presentation
Yhdistetty
Tämä vaihtoehto käyttää sisältömerkintää aina kun mahdollista. Muuten
se käyttää esitysmerkintää.
Combined
Täydelliset tiedot MathML-sisältömerkinnästä ja esitysmerkinnästä on saatavana Internetistä
tai muista julkaisuista.
Algebralausekkeiden ja tekstin kopiointi Unicode-tekstinä
Noudata alla olevia ohjeita, kun haluat kopioida ClassPad-sovelluksesta valittua tekstiä tai
algebralausekkeen Windowsin leikepöydälle Unicode-tekstinä.
Q Algebralausekkeiden tai tekstin kopiointi Unicode-tekstinä
1. Valitse (korosta) kopioitava lauseke tai teksti vetämällä hiiren kohdistin sen yli.
2. Napsauta [Edit] – [Copy Special] – [Unicode].
Tämä kopioi vaiheessa valitun lausekkeen tai tekstin Windowsin leikepöydälle Unicode-
tekstinä.
Voit liittää kopioidun tekstin mihin tahansa tekstin muokkausta tukevaan Windows-
sovellukseen.
/