Casio ClassPad II fx-CP400 Esimerkit

Bränd
Casio
Mudel
ClassPad II fx-CP400
Tüüp
Esimerkit
ClassPad II
Esimerkit
CASIO-koulutussivuston osoite on
http://edu.casio.com
Lataa ilmainen kokeiluversioohjelmisto ja tukiohjelmisto
http://edu.casio.com/dl/
Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa
http://world.casio.com/manual/calc
Fi
2
Sisältö
Luku 2: Pääsovellus .............................................................................................................. 3
Luku 3: Käyrä & taulukko -sovellus ................................................................................... 13
Luku 4: Kartio-sovellus ....................................................................................................... 19
Luku 5: Differentiaaliyhtälögraafi-sovellus ....................................................................... 21
Luku 6: Sekvenssi-sovellus ................................................................................................ 26
Luku 7: Tilasto-sovellus ...................................................................................................... 28
Luku 8: Geometria-sovellus ............................................................................................... 32
Luku 9: Numeronratkaisu-sovellus .................................................................................... 35
Luku 10: eActivity-sovellus ................................................................................................ 36
Luku 11: Taloudellinen-sovellus ........................................................................................ 37
Luku 12: Ohjelmasovellus .................................................................................................. 42
Luku 13: Taulukko-sovellus ................................................................................................ 44
Luku 14: 3D-graafi-sovellus ................................................................................................ 46
Tietoja tästä vihkosesta...
Tässä vihkosessa on esimerkkejä ClassPad II:n Käyttäjän oppaassa kuvatuista toiminnoista.
Käytä tätä vihkosta yhdessä Käyttäjän oppaan kanssa.
Luku 2: Pääsovellus 3
Luku 2:
Pääsovellus
0201
Laskutoimitus Näppäily
56 × (–12) ÷ (–2,5) = 268,8
56*(z12)/(z2.5)E
2 + 3 × (4 + 5) = 29
2+3*(4+5)E
6
= 0,3
4
×
5
6/(4*5)E tai N
*
6c4*5E
* Näyttönäppäimistön [Math1]-näppäimistöasettelu
0202
2,54 × 10
3
= 2540 2.54e3E
1600 × 10
–4
= 0,16 bgaaE-ew
0203
123 + 456 = 579 123+456E
789 – 579 = 210 789-DE
210 ÷ 7 = 30 /7E
0204 x:=123E
0205 Napauta u, kun ClassPadiin on määritetty Standard-tilan (Normal 1) mukainen näyttö.
Lauseke ClassPad-toimet Näytetty tulos
100 ÷ 6 = 16,6666666...
100/6u
(siirtyminen Decimal-tilaan)
16.66666667
u (paluu Standard-tilaan)
50
3
0206 Napauta u, kun ClassPadiin on määritetty Decimal-tilan (Normal 1) mukainen näyttö.
Lauseke ClassPad-toimet Näytetty tulos
2
+ 2 = 3,414213562...
!2e+2u
(siirtyminen Standard-tilaan)
2
+ 2
u (paluu Decimal-tilaan)
3.414213562
0207 (Complex-tilan ja Real-tilan laskentatulokset)
Lauseke Complex-tila Real-tila
solve (
x
3
x
2
+ x – 1 = 0, x)
{
x = –i, x = i, x = 1}
{
x = 1}
i + 2 i i
VIRHE: Non-Real in Calc
(1 +
'3 i)((2,45°))
(4,105)
VIRHE: Non-Real in Calc
Luku 2: Pääsovellus 4
0208 (Assistant-tilan ja Algebra-tilan laskentatulokset)
Lauseke Assistant-tila Algebra-tila
x
2
+ 2x + 3x + 6 x
2
+ 2 · x + 3 · x + 6 x
2
+ 5 · x + 6
expand ((
x+1)
2
) x
2
+ 2 · x · 1 + 1
2
x
2
+ 2 · x + 1
x + 1 (kun muuttujan x arvo on 1) x + 1
2
0209
1. Napauta kohtaa 1.
2. K3E
Laskettu uudelleen
1
0210 0211
0212
0213
0214
{1,2,3}WlistaE
tai
)1,2,3eWlistaE
0215 lista[2]E
tai
lista[d2E
Luku 2: Pääsovellus 5
0216 5Wlista[2]E
Vinkki: Edellä mainituissa laskutoimituksissa voi käyttää myös ans-muuttujaa, kun siinä on LIST-tiedot.
Esimerkki: {1, 2, 3} E {1, 2, 3}
D[2]E 2
0217 list3*{6,0,4}E
0218 {10,20,30}W{x,y,Z}
E
0219
[[1,2][3,4]]Wmat1E
tai
[d[d1,2e[d3,4eeW
mat1E
0220
mat1[2,1]E
Rivi Sarake
0221 5Wmat1[1,2]E
Vinkki: Edellä mainituissa laskutoimituksissa voi käyttää myös ans-muuttujaa, kun siinä on MATRIX-tiedot.
0222
1. 6 (Luo matriisin, jossa on 1 rivi × 2 saraketta.)
1e2
2. 6 (Lisää yhden sarakkeen matriisiin.)
3
3. 7 (Lisää yhden rivin matriisiin.)
4e5e6
4. Sijoittaa matriisin mat2-nimiseen muuttujaan.
eWmat2E
Luku 2: Pääsovellus 6
0223
[[1,1][2,1]]+
[[2,3][2,1]]E
0224
81e1cd2e1
e*
82e3cd2e1E
0225 [[1,2][3,4]]*5E
0226 [[1,2][3,4]]{3E
0227 81e2cd3e4em3E
0228
710c20730eW7xcy7ZE
0229
1. Napauta <-painikkeen kohdalla olevaa alanuolipainiketta ja napauta sitten 1.
2. 10111+11010E
0230
1. Napauta <-painikkeen kohdalla olevaa alanuolipainiketta ja napauta sitten 2.
2. (11+7){2E
0231
1. Napauta <-painikkeen kohdalla olevaa alanuolipainiketta ja napauta sitten 4.
2. 123d+1010bE
Luku 2: Pääsovellus 7
0232
10102 and 11002 = 10002 (lukujärjestelmä: binaari)
1010pandp1100E
10112 or 110102 = 110112 (lukujärjestelmä: binaari)
1011porp11010E
10102 xor 11002 = 1102 (lukujärjestelmä: binaari)
1010pxorp1100E
not (FFFF16) = FFFF000016 (lukujärjestelmä: heksadesimaali)
not(ffff)E
0233
baseConvert( 579,15,12)E
baseConvert( 100,13,10)E
baseConvert( 123,16,3)E
0234
Koska pisteelle P saadaan ratkaisu s = 1, se tarkoittaa, että se on suoralla
viivalla l.
Ratkaisua ei saada (No Solution) s:lle pisteen Q tapauksessa, mikä tarkoittaa,
että pistettä ei ole suoralla viivalla l.
0235
1. x{3-3x{2+3x-1
2. Valitse lauseke vetämällä kynää sen ylitse.
3. Napauta [Interactive], [Transformation], [factor] ja sitten [factor].
Luku 2: Pääsovellus 8
0236
1. x{2+2x
2. Valitse lauseke vetämällä kynää sen ylitse.
3. Napauta [Interactive], [Calculation] ja sitten [
]. Näkyviin tulee
-valintaikkuna.
4. Valitse Definite sitä napauttamalla.
5. Syötä tarvittavat tiedot seuraaville kolmelle argumentille.
Variable:
x, Lower: 1, Upper: 2
6. Napauta [OK].
0237
1. Syötä seuraava laskutoimitus ja suorita se.
diff(sin(
x),x) × cos(x) + sin(x) × diff(cos(x),x)
2. Valitse diff(sin(
x),x) vetämällä kynää sen ylitse.
3. Napauta [Interactive], [Assistant] ja sitten [apply].
Tämä suorittaa vaiheessa 2 valitsemasi osan laskutoimituksesta. Se laskutoimituksen osa, jota ei valita (×
cos(
x) + sin(x) × diff(cos(x),x)), tulostetaan näyttöön sellaisenaan.
0238
1. Napauta !, jolloin alaikkunaan tulee näkyviin Graafieditori-ikkuna.
2. Valitse x^2 – 1 vetämällä kynää sen ylitse työalueessa.
3. Vedä valittu lauseke Graafieditori-ikkunaan.
Tämä kopioi lausekkeen kohtaan, johon pudotit sen.
Luku 2: Pääsovellus 9
0239
1. Napauta $, jolloin alaikkunaan tulee näkyviin Graafi-ikkuna.
2. Valitse
x^2 – 1 vetämällä kynää sen ylitse työalueessa.
3. Vedä valittu lauseke Graafi-ikkunaan.
0240
1. Napauta työalueikkunassa (, jolloin alaikkunaan tulee näkyviin Tilastoeditori-ikkuna.
2. Syötä Tilastoeditori-ikkunassa {1, 2, 3} list1-muuttujaan ja {4, 5, 6} list2-muuttujaan.
3. Tee työalueikkunasta aktiivinen, paina k ja suorita sitten seuraava laskutoimitus: list1 + list2 list3.
4. Piilota näppäimistö painamalla k.
Tästä näkyy, että list3 sisältää laskutoimituksen list1 + list2 tuloksen.
Luku 2: Pääsovellus 10
0241
1. Tee Pääsovelluksen työalueikkunasta aktiivinen napauttamalla sitä.
2. Suorita toiminto {12, 24, 36} test, joka sijoittaa luettelotiedot {12, 24, 36} test-nimiseen LIST-muuttujaan.
3. Tee Tilastoeditori-ikkunasta aktiivinen napauttamalla sitä ja vieritä sitten näyttöä oikealle e-näppäimellä,
kunnes näkyviin tulee list6:n oikealla puolella oleva tyhjä luettelo.
4. Napauta list6:n vieressä olevaa tyhjää solua, kirjoita ”test” ja napauta sitten
w.
Näkyviin tulee luettelotiedot {12, 24, 36}, jotka on sijoitettu test-nimiseen
muuttujaan.
0242
1. Syötä lauseke x^2/5^2 + y^2/2^2 = 1 työalueessa.
2. Napauta 3, jolloin alaikkunaan tulee näkyviin Geometria-ikkuna.
3. Valitse lauseke vetämällä kynää sen ylitse työalueessa ja vedä sitten valittu
lauseke Geometria-ikkunaan.
Geometria-ikkunaan tulee näkyviin ellipsi.
0243
Piste Ympyrä Piste ja sen kuva
Luku 2: Pääsovellus 11
0244
1. Käynnistä tarkistustoiminto.
2. Syötä 50 ja paina E.
3. Syötä yhtäsuuruusmerkin (=) jälkeen 25 × 3 ja paina E.
4. Sulje näkyviin tuleva virheikkuna napauttamalla [OK].
5. Muuta 25 × 3 muotoon 25 × 2 ja paina E.
6. Syötä yhtäsuuruusmerkin (=) jälkeen 5 × 5 ×
2 ja paina E.
0245
1. Tyhjennä ikkuna napauttamalla O ja sitten [OK].
2. Napauta työkalurivin alanuolta ja valitse T.
3. Syötä
x^2 + 1 ja paina E.
4. Syötä (
x + i)(xi) ja paina E.
0246
1. Käynnistä todennäköisyystoiminto ja valitse sitten 2 Dice +.
2. Syötä 50 Number of trials -ruutuun.
3. Tuo tulos Todennäköisyys-ikkunaan
napauttamalla [OK].
0247
1. Tuo Probability-valintaikkuna näkyviin napauttamalla P ja valitse sitten Container.
2. Määritä seuraavat asetukset
valintaikkunassa.
Replace: Yes*, A: 10, B: 20, C: 30
(Jätä muiden kirjaimien asetukset nolliksi.),
Number of trials: 50
3. Napauta [OK].
* Osoittaa, että pallo palautetaan paikalleen ennen seuraavaa nostoa. Jos palloa ei palauteta paikalleen, valitse No.
Luku 2: Pääsovellus 12
0248
1. OCTA()E
2. Syötä 20 ja napauta sitten [OK].
Tämä suorittaa OCTA-ohjelman ja näyttää tulokset
Ohjelman tulostus -ikkunassa.
Ohjelman
tulostus -ikkuna
Luku 3: Käyrä & taulukko -sovellus 13
Luku 3:
Käyrä & taulukko -sovellus
0301
1. Napauta a-valikossa [Draw Shade].
2. Syötä näkyviin tulevassa valintaikkunassa
seuraavat tiedot: Lower Func:
x
2
– 1,
Upper Func: –x
2
+ 1.
Jätä x min- ja x max -kohdat tyhjiksi.
3. Napauta [OK].
0302
1. Napauta 8, jolloin näkyviin tulee Table Input -valintaikkuna, ja määritä sitten alla mainitut asetukset.
Start: –4.9, End: 7.1, Step: 2
2. Syötä ja tallenna Graafieditori-ikkunassa
y = 3log(x + 5) riville y1 ja napauta sitten #.
Tämä luo numerotaulukon ja tuo sen näkyviin.
3. Napauta a ja sitten [Link].
ClassPad näyttää Graafi-ikkunan ja piirtää graafin siten, että jäljitysosoitin
on graafin viivalla. Näkyvissä on myös jäljitysosoittimen sijainnin
koordinaatit.
• Napauttamalla
y1-sarakkeessa olevaa solua voit siirtää solun arvon
sijaintia jäljitysosoittimella.
Voit siirtää numerotaulukon korostusta painamalla ylös- tai alaspäin
osoittavaa kohdistinnäppäintä tai napauttamalla valittavaa solua. Tällöin
jäljitysosoitin siirtyy kyseiseen graafin kohtaan.
4. Lopeta linkkijäljitys napauttamalla l kuvakepaneelissa.
0303
1. Napauta 8, jolloin näkyviin tulee Table Input -valintaikkuna, ja määritä sitten alla mainitut asetukset.
Start: 0, End: 1, Step: 0.2
2. Syötä funktio
y = x
3
– 3x Graafieditori-ikkunassa ja tee funktiosta sitten graafi napauttamalla $.
3. Luo numerotaulukko napauttamalla #.
Luku 3: Käyrä & taulukko -sovellus 14
4. Aktivoi Graafi-ikkuna napauttamalla sitä. Napauta seuraavaksi [Analysis] ja
sitten [Trace].
Tämä tuo osoittimen graafiin.
5. Siirrä osoitinta kohdistinnäppäimellä graafissa, kunnes se on kohdassa,
jonka koordinaatit haluat syöttää taulukkoon.
6. Syötä kohdistimen osoittaman kohdan koordinaatit taulukon loppuun
painamalla E.
7. Syötä loput haluamasi koordinaatit toistamalla vaiheita 5 ja 6.
0304
1. Syötä ja tallenna Graafieditori-ikkunan y1-rivillä x
2
x – 2 ja napauta sitten $.
2. Napauta [Analysis], [Sketch] ja sitten [Inverse].
Tämä tekee graafin käänteisfunktiosta. Käänteisfunktio näkyy hetken sanomaruudussa.
Vinkki: Jos funktiolla ei ole käänteisfunktiota, [Inverse]-komennon tuottama graafi on tulos alkuperäisen funktion x- ja
y-muuttujien paikan vaihtamisesta.
0305
1. Kun Graafi-ikkuna on aktiivinen, napauta [Analysis], [Sketch] ja sitten [Circle].
Graafi-ikkunaan tulee näkyviin sana Circle.
2. Napauta kohtaa, johon haluat ympyrän keskipisteen, ja napauta sitten toista kohtaa ympyrän kehällä.
Tämä piirtää ympyrän, ja sanomaruudussa näkyy ympyrän funktio.
Voit piirtää ympyrän myös määrittämällä sen keskipisteen koordinaatit ja määrittämällä sen säteen. Edellä
vaiheessa 2 mainitun toimen sijasta paina vakionäppäimistön numeronäppäintä. Syötä näkyviin tulevassa
valintaikkunassa haluamasi arvot ja napauta sitten [OK].
0306
1. Kun Graafi-ikkuna on aktiivinen, napauta [Analysis], [Sketch] ja sitten [Vertical].
Graafi-ikkunaan tulee näkyviin sana Vertical.
2. Paina 2.
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voi määrittää pystyviivan
x-koordinaatin ja jossa x-koordinaatin arvona
on 2.
Sen sijaan, että syöttäisit arvon, voit napauttaa kynällä sitä kohtaa, jonka kautta pystyviivan on kuljettava.
3. Napauta [OK].
Voit piirtää vaakaviivan napauttamalla [Analysis], [Sketch] ja sitten [Horizontal] eikä [Vertical] edellä olevan
ohjeen vaiheessa 1. Vaakaviivalle on määritettävä
y-koordinaatti vaiheessa 2.
Luku 3: Käyrä & taulukko -sovellus 15
0307
1. Syötä ja tallenna Graafieditori-ikkunassa y = x + 1 riville y1 ja y = x
2
riville y2 ja tee siitä sitten graafi
napauttamalla $.
2. Napauta [Analysis], [G-Solve] ja sitten [Intersection].
Graafi-ikkunaan tulee sana Intersection, ja osoitin näkyy leikkauskohdassa.
Myös kulloisenkin osoittimen paikan
x- ja y-koordinaatit näkyvät Graafi-
ikkunassa.
3. Saat muut leikkauskohdat näkyviin painamalla vasenta tai oikeaa
kohdistinnäppäintä tai napauttamalla vasenta tai oikeaa graafin
ohjausnuolta.
0308
1. Syötä ja tallenna Graafieditori-ikkunassa y = x (x + 2)(x – 2) riville y1 ja tee siitä sitten graafi napauttamalla
$.
2. Määritä
y:n arvo tietyllä x-arvolla napauttamalla [Analysis], [G-Solve], [x-Cal/y-Cal] ja sitten [y-Cal].
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voi määrittää
x-arvon.
3. Syötä tässä esimerkissä 0.5 ja napauta sitten [OK].
Osoitin siirtyy graafin kohtaan, jossa
x = 0.5, ja näyttää kohdan
x-koordinaatin ja y-koordinaatin.
4. Määritä x:n arvo tietyllä y-arvolla napauttamalla [Analysis], [G-Solve], [x-Cal/y-Cal] ja sitten [x-Cal].
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voi määrittää
y-arvon.
5. Syötä tässä esimerkissä 2.2 ja napauta sitten [OK].
Osoitin siirtyy graafin kohtaan, jossa
y = 2.2, ja näyttää kohdan
x-koordinaatin ja y-koordinaatin.
Vinkki: Jos edellä mainitut ohjeet tuottavat useita tuloksia, laske seuraava arvo painamalla e. Edelliseen arvoon voi
siirtyä painamalla d.
Luku 3: Käyrä & taulukko -sovellus 16
0309
1. Syötä ja tallenna Graafieditori-ikkunassa y = x (x + 2)(x – 2) riville y1 ja tee siitä sitten graafi napauttamalla
$.
2. Napauta [Analysis], [G-Solve], [Integral] ja sitten [
dx].
Graafi-ikkunaan tulee näkyviin sana Lower.
3. Paina 1.
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voi syöttää
x-arvojen välin ja jossa on määritetty 1 x-akselin alarajaksi
(Lower).
4. Napauta [Upper]-syöttöruutua ja syötä sitten 2
x-akselin ylärajaksi.
5. Napauta [OK].
0310
1. Syötä ja tallenna Graafieditori-ikkunassa y = x
3
– 1 riville y1 ja tee siitä sitten graafi napauttamalla $.
2. Napauta [Analysis], [G-Solve] ja sitten [Inflection].
Graafi-ikkunaan tulee sana Inflection, ja osoitin näkyy käännepisteessä.
Vinkki: Jos funktiolla on useita käännepisteitä, voit siirtää osoitinta niiden välillä kohdistinnäppäimillä tai graafin
ohjausnuolilla, jolloin näkyviin tulee niiden koordinaatit.
0311
1. Syötä ja tallenna Graafieditori-ikkunassa y = x
2
x – 2 riville y1, ja tee siitä sitten graafi napauttamalla $.
2. Napauta [Analysis], [G-Solve] ja sitten [π f(x)
2
dx].
Graafiin tulee näkyviin ristikko-osoitin ja Graafi-ikkunan oikeassa alakulmassa näkyy sana Lower.
3. Paina 1.
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voi syöttää
x:n arvot ja jossa on määritetty 1 x-akselin alarajaksi
(Lower).
4. Napauta [Upper]-syöttöruutua ja syötä sitten 2 x-akselin ylärajaksi.
5. Napauta [OK].
Graafi-ikkunassa näkyy pyörähdyskappaleen ääriviivat, ja kappaleen
tilavuus näkyy sanomaruudussa.
Luku 3: Käyrä & taulukko -sovellus 17
0312
1. Jos Graafi-ikkunassa ei näy graafin ohjausnuolia, suorita alla mainittu toimi.
(1) Napauta O ja sitten [Graph Format], jolloin näkyviin tulee Graafin muoto -valintaikkuna.
(2) Valitse G-Controller -valintaruutu.
(3) Napauta [Set].
2. Syötä Graafieditori-ikkunassa 2
x
2
+ 3x – 1 riville y1 ja 2x + 1 riville y2.
3. Tee funktiosta graafi napauttamalla $.
4. Napauta [Analysis] ja sitten [Modify].
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voi syöttää askelarvon.
5. Syötä muutosarvo (askelarvo) parametrin arvoksi ja napauta sitten [OK].
Graafi-ikkunaan tulee näkyviin sana Modify ja
y1-graafi (2x
2
+ 3x – 1) aktivoituu, mikä näkyy graafin
paksusta viivasta.
Aktiivisen graafin funktio näkyy Graafi-ikkunan sanomaruudussa.
6. Valitse sanomaruudussa näkyvässä funktiossa parametri, jota haluat muuttaa.
7. Muuta vaiheessa 5 valitsemasi parametrin arvoa napauttamalla vasenta tai oikeaa graafin ohjauspainiketta.
Voit suurentaa parametrin arvoa napauttamalla oikeaa graafin ohjausnuolta.
Voit pienentää parametrin arvoa napauttamalla vasenta graafin ohjausnuolta.
Tässä kohdassa voit halutessasi valita muita parametreja ja muuttaa myös niiden arvoja.
8. Muokkaa
y2-graafia (2x + 1) aktivoimalla graafi napauttamalla alaspäin osoittavaa graafin ohjausnuolta.
Muokkaa valittuna olevaa graafia toistamalla vaiheet 6 ja 7.
9. Lopeta graafin muokkaus napauttamalla l kuvakepaneelissa.
0313
1. Syötä Graafieditori-ikkunassa ax
2
bx rivillä y1 ja ax + b rivillä y2.
2. Napauta a ja sitten [Dynamic Graph] tai napauta 4.
3. Napauta [Settings] valikossa, joka tulee näkyviin, kun liukusäätimen näyttöruudun vasenta yläkulmaa
napautetaan.
4. Käytä näkyviin tulevassa Slider Settings -valintaikkunassa välilehtiä [Slider 1] ja [Slider 2] alla olevassa
taulukossa näkyvien arvojen syöttämiseen parametrien
a ja b minimiarvoiksi, maksimiarvoiksi ja
askellusarvoiksi.
Välilehti Parameter Min Max Step
[Slider 1]
a
141
[Slider 2]
b
–2 2 1
Luku 3: Käyrä & taulukko -sovellus 18
5. Sulje valintaikkuna napauttamalla [OK].
6. Muokkaa käyriä muuttamalla parametrin
a tai b arvoa.
Jos haluat muuttaa parametrien
a ja b arvoja, suurenna tai pienennä arvoa askellusarvolla napauttamalla
L- tai R-painiketta tai napauttamalla liukusäätimen näyttöruudun vasenta yläkulmaa ja napauttamalla
sitten esiin tulevassa valikossa [Auto Play].
Jos napautit [Auto Play], lopeta käyrän muodon muuttaminen napauttamalla l tai painamalla c.
Luku 4: Kartio-sovellus 19
Luku 4:
Kartio-sovellus
0401
1. Napauta Kartioeditori-ikkunassa q, jolloin näkyviin tulee Select Conics Form -valintaikkuna.
2. Valitse x = A(y – K)
2
+ H ja napauta sitten [OK].
• Kartioeditori-ikkunassa näkyy
x = A(y – K)
2
+ H.
3. Muuta yhtälön parametrit seuraavasti: A = 2, K = 1,
H = –2.
4. Piirrä yhtälöstä graafi napauttamalla ^.
0402
1. Syötä Kartioeditori-ikkunassa yhtälö
(
x
− 1)
2
2
2
x
2
4
+ (
y − 2)
2
=
.
2. Napauta w, jolloin näkyviin tulee Select Conics Form -valintaikkuna, valitse
x = Ay
2
+ By + C ja napauta sitten [OK].
Tämä muuntaa yhtälön valitsemaasi muotoon.
0403 Symmetria 0404 Keskipiste 0405 Säde
0406 Asymptootit 0407 Eksentrisyys
0408 x-leikkauspiste
Luku 4: Kartio-sovellus 20
0409
1. Napauta Kartioeditori-ikkunassa q, jolloin näkyviin tulee Select Conics Form -valintaikkuna.
2. Valitse ”
x = Ay
2
+ By + C” ja napauta sitten [OK].
Kartioeditori-ikkunassa näkyy ”
x = A
·
y
2
+ B
·
y + C”.
3. Napauta 4.
Näkyviin tulee liukusäätimiä, joilla muutetaan parametreille A, B ja C määritettyjä arvoja.
4. Napauta [Settings] valikossa, joka tulee näkyviin, kun liukusäätimen näyttöruudun vasenta yläkulmaa
napautetaan.
5. Käytä Slider Settings -valintaikkunassa välilehtiä [Slider 1], [Slider 2] ja [Slider 3] alla näkyvien arvojen
syöttämiseen parametrien A, B ja C arvoiksi.
Value: –2, Min: –2, Max: 2, Step: 1
6. Sulje valintaikkuna napauttamalla [OK].
7. Muokkaa graafeja muuttamalla parametrin A, B tai C arvoa.
Muuta määritettyä arvoa liukusäädinten A, B ja C painikkeilla L ja R, kun haluat suurentaa tai
pienentää kullekin parametrille määritettyä arvoa askellusarvolla.
Kun napautetaan liukusäätimen näyttöruudun vasenta yläkulmaa ja napautetaan sitten esiin tulevassa
valikossa [Auto Play], vastaavalle parametrille määritetty arvo vaihtuu minimi- ja maksimiarvojensa välillä.
(Useiden parametrien samanaikaista suorittamista Auto Play -toiminnon avulla ei tueta.)
8. Voit lopettaa graafin muokkauksen napauttamalla sulkemispainiketta (C) liukusäätimen näyttöruudun
oikeassa yläkulmassa.
/