Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse Omaniku manuaal

Kategooria
Hiired
Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
2
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
3
Table of Contents
GB – English
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse ...........................................................6
BG – 
      ............................................16
CZ – Ceština
Komfortní laserová myš s Bluetooth Targus .....................................................26
DE – Deutsch
Targus Bluetooth Komfort-Lasermaus .............................................................36
DK – Dansk
Targus Trådløs Komfort Lasermus ...............................................................46
EE – Eesti
Targus Bluetooth mugav laserhiir ................................................................56
ES – Español
Ratón Láser Confort Bluetooth de Targus ..................................................66
FI – Suomi
Targus Bluetooth Comfort laserhiiri .................................................................76
FR – Français
Souris Laser Bluetooth confort de Targus ...........................................................86
GR –
........................................................96
HR – Hrvatski
     .........................................................106
HU – Magyar
    ............................................................116
IT – Italiano
Mouse laser Comfort Bluetooth Targus .............................................................126
LT – Lietuviškai
     ................................................136
LV – Latviešu
    ......................................................................146
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
106
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
107
EESissejuhatus
Täname teid Targus Bluetooth mugava laserhiire ostmise eest. Antud
hiir kasutab Bluetooth tehnoloogiat, mis tagab ühtlase ühenduse kuni 10
meetri raadiuses. Antud seade on ühenda-ja-kasuta tüüpi ning ei nõua
täiendavat tarkvara. Targuse veebilehelt on võimalik allalaadida täiendava
kerimisratta funktsiooni programmi.
Nõuded süsteemile
Riistvara
• Bluetooth võimeline arvuti
Operatsioonisüsteem
• Microsoft Windows
®
2000
• Microsoft Windows
®
XP
• Microsoft Windows Vista
®
• Microsoft Windows
®
7
• Mac OS
®
X 10.4 või hilisem
Komplekti kuulub
Targus Bluetooth mugav laserhiir
• 2 x AA patareid
• Kasutusjuhend
1. Hiire tagaküljel olevat sälku kasutades eemaldage hiire pealt
patareikaas. Tõstke kaas joonisel näidatud viisil ettevaatlikult üles.
Patareide paigaldamine
2. Eemaldage patarei turvaklamber pigistades selleks klambri keskkohta
ning libistades selle tagasi hiire tagaosa suunas. Tõstke ning keerake
klamber eest ära.
MÄRKUS: PATAREI TURVAKLAMBER PEAB ENNE PATAREIKAANE TAGASI PANEMIST
OLEMA KINDLAS, LUKUSTATUD ASENDIS.
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
108
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
109
3. Patareikaane eemaldamiseks lükake ja tõstke seda näidatud viisil.
4. Pange oma kohale kaks kaasas olevat AA patareid jälgides, et iga
patarei pluss (+) ja miinus (-) otsad langeks kokku patarei pesas
olevate märgistega.
6. Lülitage hiir sisse vajutades hiire all asuvale sisse/välja nupule.
Hoidke nuppu 3 sekundit alla surutuna ning vabastage nupp seejärel.
5. Pange tagasi oma kohale patarei turvaklamber libistades selle ette kuni
ta klõpsatusega oma kohale kinnitub ning pange seejärel patareikaas
tagasi oma kohale.
Toitenupp
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
110
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
111
Otsingurežiimi lubamine:
Hiir läheb peale sisse lülitamist automaatselt paaristumisreziimi. Esimene ja
kolmas LED vilkuvad 60 sekundi jooksul vaheldumisi näidates sellega, et toimub
paaristumisfaas. Ühenduse loomisel jäävad esimene ja kolmas LED ühtlaselt
põlema.
Sisse lülitamine:
Vajutage ning hoidke toitenuppu 3 sekundit ning vabastage seejärel.
Lühikeseks ajaks süttib patarei laetuse indikaator näidates patareide
hetke voolutaset.
Välja lülitamine:
Vajutage ning hoidke toitenuppu 3 sekundit ning vabastage seejärel.
Patarei laetuse indikaator süttib lühidalt põlema ning kustub seejärel.
Patarei kontrollimine:
Hiire sisse lülitamise järel vajutage ja vabastage kiirelt toitenupp.
Lühikeseks ajaks süttib patarei laetuse indikaator näidates patareide
hetke voolutaset.
Hiire esmane seadistamine
Kui 60 sekundi lõpul ei ole ühendust loodud läheb hiir unerežiimi. Unerežiimist
väljumiseks vajutage ükskõik millisele nupule. Paaristumisetapp taasalgab
automaatselt.
1. LED
3. LED
Patarei laetuse indikaator
MÄRKUS: KUI ESIMENE LAMP HAKKAB VILKUMA VAHETAGE PATAREID VÄLJA.
Energiasäästurežiim:
Kui hiirt pikema aja jooksul mitte kasutada läheb ta voolu kokku hoidmiseks
ning patarei eluea pikendamiseks automaatselt energiasäästmisrežiimi.
Normaalse töötamise taastamiseks vajutage ükskõik millisele nupule. Hi-
ire taasühendumine arvutiga võib võtta mõned sekundid aega.
Võimsushaldus
Teie patarei eluea pikendamiseks lülitage hiir reisimise või mitte
kasutamise ajaks välja.
 
 
 
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
112
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
113
Esmane konfigureerimine
Enne kui asute oma Bluetooth® hiirt kasutama on teil esmalt vaja
teostada mõned esmased seadistussammud.
MÄRKUS: KASUTAGE PALUN KÕIGE VIIMATIST BLUETOOTH SEADME DRAIVERIT. KUVATAVAD
JUHISTEAKNAD VÕIVAD OLLA TEIE BLUETOOTH SEADME DRAIVERI VERSIOONIST SÕLTUVALT ERINEVAD.
Bluetooth tarkvaraga ühendamine:
WIDCOMM või Microsoft (Windows XP & Windows Vista)
1. Topeltklõpsake töölaual või süsteemisalves asuval ikoonil Bluetooth Places,
seejärel valige Add a Bluetooth Device.
(Windows XP)
(Windows Vista)
2. Avaneb Bluetooth viisardi aken. Palun järgige ekraanil toodud juhiseid.
(Windows Vista)
(Windows XP)
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
114
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
115
3. Hiir läheb peale sisse lülitamist automaatselt paaristumisreziimi. Klõpsake Next,
et jätkata seadmete liitmist - arvuti hakkab hiirt otsima.
4. Kui arvuti lõpetab Bluetooth seadmete otsingu, ilmub kinnitusaken. Valige
Bluetooth Wireless Mouse ja klõpsake jätkamiseks Next. (Otsing võib tuvastada
veel teisigi Bluetooth seadmeid.) Kui hiirt ei tuvastata, veenduge, et hiir on sisse
lülitatud ja otsingurežiimis. Seadmega uuesti liitumiseks vajutage Search Again.
(Windows Vista)
(Windows XP)
(Windows Vista)
(Windows XP)
5. Õige seadme valimise järel viib arvuti ühenduse loomise lõpule. Palun oodake
kuni seadistamine on lõpetatud.
(Windows Vista)
(Windows XP)
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
116
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
117
Bluetooth tarkvaraga ühendamine:
TOSHIBA (Windows Vista)
1. Topeltklõpsake süsteemisalves asuval ikoon Bluetooth Manager ning seejärel
valige Add New Connection.
2. Hiir läheb peale sisse lülitamist automaatselt paaristumisreziimi. Klõpsake Next,
et jätkata seadmete liitmist - arvuti hakkab hiirt otsima.
3. Arvuti otsib nüüd Bluetooth hiirt ja teisi Bluetooth seadmeid. Palun oodake kuni
otsing on lõpetatud. Valige seade, millega soovita arvuti ühendada. Otsing võib
tuvastada enam, kui ühe Bluetooth seadme. Valige Bluetooth Wireless Mouse ja
klõpsake jätkamiseks Next. Kui hiirt ei tuvastata, siis palun veenduge, et hiir oleks
otsingurežiimis ning klõpsake Refresh.
4. Arvuti alustab seadmega ühendamist.
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
118
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
119
5. Ühendus on loodud ja seadistamine lõpetatud. Seade on kasutamiseks valmis. Kui
ühendamine ei ole edukas, klõpsake palun Back ja tehke uus otsing. Võite jätkata
teiste Bluetooth seadmete lisamist või sulgeda akna.
Bluetooth tarkvara: Mac
1. Topeltklõpsake töölaual või süsteemiribal asuval Bluetoothi ikoonil. Seadme sisse
lülitamiseks valige “Turn Bluetooth On”.
2. Kerige nimekirja alla ning tehke valik “Set up Bluetooth Device...”.
3. Avaneb Bluetooth Setup Assistant. Palun järgige ekraanil esitatavaid juhiseid.
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
120
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
121
4. Palun valige “mouse” ja klõpsake seadistamise jätkamiseks “continue”. Palun
veenduge, et teie hiir on otsingurežiimis. Selle režiimi sisse lülitamiseks vajutage
hiire all asuvat ühenduse ID nuppu kuni keskel asuv tuli vilgub roheliselt.
5. Teie arvuti alustab hiire otsimist. Kui hiir on leitud, ilmub see nimekirja. Valige
nimekirjast hiir, millega soovite arvuti ühendada ning klõpsake seadistamise
jätkamiseks “continue”.
6. Bluetooth hiir alustab ühendamist. Klõpsake jätkamiseks “continue”.
7. Õnnitleme! Teie Bluetooth hiir on seadistatud ja kasutamiseks valmis. Te võite
alustada järgmise seadme seadistamist või klõpsata seadistusakna sulgemiseks
“Quit”.
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
122
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse
123
Tõrketuvastus
Hiir ei tööta.
Veenduge, et patareide polaarsus on õige. Iga patarei pluss (+) ja miinus (-) ots
peab langema kokku patareipesa pluss (+) ja miinus (-) ühendusega.
Veenduge, et patareid on laetud. Vajaduse korral vahetage patareid välja või
laadige neid.
Veenduge, et arvuti on Bluetooth võimeline.
Veenduge, et seadme draiverid on installeeritud:
1. Klõpsake Start/ Settings/ Control Panel/ System/ Hardware/ Device Manager
2. Kontrollige jaotisest “Bluetooth Devices”, et “Targus Bluetooth Comfort Laser
Mouse” on installeeridu
• Paaristatud seadmed on alati ära toodud loendis My Bluetooth Places, seda isegi
siis kui hiir on levialast väljas või välja lülitatud.
Teie hiire programmeerimine
(Windows Only)
Installeerimise lõpul avage draiveri tarkvara ning valige kerimisratta
nupule soovitud seadistus. Sulgege draiveri tarkvararakendus ning te
olete valmis seda kasutama. Aktiveerige valitud funktsioonid vajutades
kerimisrattale.
Täiendava kerimisratta funktsiooni kasutamiseks tuleb teil alla laadida
ja installeerida tarkvaradraiver. Seda on võimalik alla laadida järgmisest
asukohast:
külastage draiveri alla laasimiseks ja installeerimiseks veebilehte
www.targus.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263

Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse Omaniku manuaal

Kategooria
Hiired
Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka