SKODA Citigo (2012/03) Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
KASUTUSJUHEND
Eessõna
Te otsustasite soetada omale ŠKODA
, täname Teid südamlikult Teie usalduse eest.
Teie uus ŠKODA on varustatud moodsaima tehnika ja rikkaliku varustusega, mida Te kindlasti iga päev täies
ulatuses kasutada soovite. Sellepärast soovitame Teile käesolevat kasutusjuhendit põhjalikult lugeda, et
oma autot kiiresti ja igakülgselt tundma õppida.
Kui Teil tekib oma auto kohta täiendavaid küsimusi või esineb probleeme, pöörduge palun mõne eriala-ette-
võtte või oma maaletooja poole. Seal on Teie küsimused, märkused ja kriitika igal ajal teretulnud.
Kui siseriiklikud seadussätted erinevad selles kasutusjuhendis toodud teabest, tuleb neid eelistada.
Soovime Teile palju rõõmu oma uuest ŠKODAst ja head sõidulusti.
Teie ŠKODA AUTO a.s. (allpool ainult ŠKODA)
£
Juhendmaterjalid
Oma auto juhendmaterjalide hulgast leiate lisaks sellele „Kasutusju-
hendile
“ ka „Hooldusraamatu“ ja brošüüri „Abi teel“. Lisaks võib seal ol-
la olenevalt auto mudelist ja varustusest mitmesuguseid juhendeid ja li-
sajuhendeid (nt raadio kasutusjuhend).
Kui Teil mõni ülalnimetatud dokumentidest peaks puuduma, pöörduge
palun kohe mõne autoriseeritud ŠKODA teeninduspartneri poole, kes
Teid meelsasti aitab.
Tuleb pidada silmas, et auto tehnilises dokumentatsioonis toodud
andmeid tuleb alati eelistada selles kasutusjuhendis toodutele.
Kasutusjuhend
Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kõiki võimalikke varustusvariante,
ilma neid erivarustusena, mudelivariandina või turust oleneva varustu-
sena tähistamata.
Seega ei pruugi Teie autos olla kõiki varustuse komponente, mida on
selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
Teie auto varustuse mahtu on kirjeldatud müügidokumentides, mis Tei-
le edastati auto ostmisel. Täiendavat informatsiooni saate oma ŠKODA
diilerilt.
Joonised võivad väheolulistes detailides Teie autost erineda, neid tuleb
võtta üldise informatsioonina.
Lisaks käsitsemist puudutavale teabele leidub selles kasutusjuhendis
ka Teie turvalisuse ja Teie auto väärtuse säilimise jaoks olulisi kasutus-
ja hooldusjuhiseid. See annab Teile väärtuslikku nõu ja abi. Lisaks saate
teada, kuidas autoga turvaliselt, ökonoomselt ja keskkonda säästvalt
sõita.
Palun pidage ohutuspõhjustel tingimata silmas ka tarvikute, muuda-
tuste ja detailideasendamise kohta toodud teavet ⇒ Lehekülg 117.
Olulised on aga ka muud selle kasutusjuhendi peatükid, sest auto asja-
tundlik käsitsemine on - lisaks korrapärasele hooldamisele ja korras-
hoiule - eelduseks Teie auto väärtuse säilimisele ja paljudel juhtudel ka
võimalike garantiinõuete esitamise eeltingimuseks.
Hooldusraamat
sisaldab:
auto andmeid,
hooldusvälpasid,
ülevaadet hooldustöödest,
hooldustööde kinnitusi,
mobiilsusgarantii kinnitust (kehtib ainult mõnes riigis),
olulisi garantiijuhiseid.
Tehtud hooldustööde kinnitused on üheks võimalike garantiinõuete
esitamise eeltingimuseks.
Esitage sellepärast alati hooldusraamat, kui viite oma auto mõne autori-
seeritud ŠKODA teeninduspartneri juurde.
Kui olete hooldusraamatu kaotanud või kui see on kulunud, pöörduge
palun autoriseeritud ŠKODA teeninduspartneri poole, kus Te oma autot
korraliselt hooldate. Sealt saate duplikaadi, milles kinnitatakse kuni
käesoleva ajani läbiviidud hooldustöid.
Brošüür Abi teel
sisaldab erinevate riikide olulisemaid telefoninumbreid ja ŠKODA maale-
toojate aadresse ning telefoninumbreid.
2 Eessõna
Sisukord
Selle kasutusjuhendi ülesehitus
(selgitused) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Käsitsemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kokpit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Näidikud ja märgulambid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Üldised märkused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ülevaade näidikuplokist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kiirusmõõtja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kütusevaru näidik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tahhomeeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Läbisõiduloendur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hooldusvälpade näidik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Käigusoovitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Multifunktsioon-näidik (pardaarvuti) . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Märgulambid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lukustamine ja lukkude avamine . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Auto võtmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kesklukustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kaugjuhtimispult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Elektrilised aknatõstukid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tagumised aknad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Panoraam-lükandkatuseluuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Valgustus ja nähtavus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tuled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sisevalgusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nähtavus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Klaasipuhasti ja -pesur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tahavaatepeegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Istumine ja esemete paigutamine . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Esiistmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Peatoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Esiistmete soojendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tagaistmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pakiruum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Katusepakikandurid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Joogihoidikud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tuhatoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sigaretisüütel, pistikupesad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Panipaigad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Riideriputuskonksud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Parkimiskviitungi hoidik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Küte ja kliimaseade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Sissejuhatus teemasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Õhu väljavooluavad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Küte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kliimaseade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Paigaltvõtt ja sõitmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Rooliratta asendi seadmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Süütelukk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Mootori käivitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Käiguvahetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pedaalid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Käsipidur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Distantsikontroll parkimisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kiiruse reguleerimisseade (GRA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
START-STOPP-süsteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
City Safe Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Suhtlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Navigatsiooniseade Move & Fun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Turvalisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Passiivne turvalisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Põhimõtted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Õige isteasend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Turvavööd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Milleks on vaja turvavööd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Frontaalkokkupõrkega õnnetusjuhtumi füüsikaline
põhimõte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Olulised turvalisusjuhised turvavööde kasutamisel
. . 69
Kuidas turvavööd õigesti kinnitada? . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Turvapadjasüsteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Turvapadjasüsteemi kirjeldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Esiturvapadjad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Külgturvapadjad Head-Thorax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Turvapatjade väljalülitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Laste turvaline sõidutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kasulik teada, kui sõidutate lapsi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Lasteiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
TOP TETHER-süsteemiga lasteistmete kinnitamine . . 82
Sõidujuhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Intelligentne tehnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Üldised märkused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Elektrooniline stabiliseerimisprogramm (ESP) . . . . . . . 83
Elektromehaaniline roolivõimendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Sõitmine ja keskkond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Esimesed 1500 kilomeetrit - ja pärast seda . . . . . . . . . . 88
Katalüsaator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ökonoomne ja keskkonnateadlik sõitmine . . . . . . . . . . 89
Keskkonnasõbralikkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Sõitmine välismaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Auto vigastumise vältimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Veest läbisõidud teedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Kasutusjuhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Auto hooldamine ja auto puhastamine . . . . . . . . . . . 94
Üldist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Auto hooldamine väljastpoolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Siseruumi hooldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kütus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Bensiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tankimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Kontrollimine ja järeltäitmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Mootoriruum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Mootoriõli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3Sisukord
Käsitsemine Turvalisus Sõidujuhised Kasutusjuhised Omaabi Tehnilised andmed
Jahutussüsteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Pidurivedelik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Auto aku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Klaasipesur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Rattad ja rehvid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Rattad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Üldised märkused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Rehvide eluiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Kulumisindikaatorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Rataste vahetamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Uued rehvid või rattad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Rattapoldid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Talverehvid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Kindla pöörlemissuunaga rehvid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Lumeketid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Tarvikud, muudatused ja varuosad . . . . . . . . . . . . . . . 117
Üldist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Haagisevedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Omaabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Omaabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Esmaabikarp ja ohukolmnurk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Tulekustuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Autoga kaasasolevad tööriistad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Varuratas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Rattavahetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Rehviremondikomplekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Käivitusabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Auto pukseerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Kaitsmed ja hõõglambid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Elektrikaitsmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Hõõglambid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Üldised märkused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Kasutatud lühendid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Sõidusuutlikkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Massid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Auto tunnussuurused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Kütusetarve vastavalt ECE-eeskirjadele ja EL-
direktiividele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Mõõtmed
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Mootoriõli spetsifikatsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
1,0 l/44 kW mootor - EU5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
1,0 l/55 kW mootor - EU5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Märksõnade loend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4 Sisukord
Selle kasutusjuhendi ülesehitus (selgitused)
Et lihtsustada vajaliku informatsiooni otsimist ja kasutamist, on see kasutusju-
hend koostatud süstemaatiliselt.
Peatükid, sisukord ja märksõnaloend
Selle kasutusjuhendi tekst on jagatud suhteliselt lühikesteks lõikudeks, mis on
koondatud ülevaatlikeks peatükkideks. Aktuaalne peatükk on parempoolse lehe-
külje allservas märgitud esiletõstetult.
Peatükkide järgi koostatud sisukord ja üksikasjaline märksõnaloend kasutusju-
hendi lõpus aitavad Teil soovitud teavet kiiresti leida.
Lõigud
Enamus lõike kehtib kõigile sõidukitele.
Varustusevariantide suure hulga tõttu võib juhtuda, et vaatamata lõikudeks jaota-
misele mainitakse vahel ka sellist varustust, mis Teie autol puudub.
Lühiinformatsioon ja juhend
Kõik lõigud on varustatud pealkirjaga.
Järgneb lühiinformatsioon (suures kursiivkirjas), milles selgitatakse, millest selles
lõigus juttu tuleb.
Joonisele järgneb enamasti juhend (suuremas kirjas), mis selgitab vajalikke töö-
võtteid. Läbiviidavad töösammud algavad sidekriipsuga.
Suunamäärangud
Kõik suunamäärangud, nagu „vasakul“, „paremal“, „
ees“, „taga“ on antud auto sõi-
dusuuna suhtes.
Sümbolite selgitus
Lõigu lõpp.
£ Lõik jätkub järgmisel leheküljel.
Märkused
Kõik neli tekstis kasutatavat märkuseliiki tuuakse alati vastava lõigu lõpus.
TÄHELEPANU
Kõige olulisemad märkused on tähistatud pealkirjaga TÄHELEPANU. Need TÄ-
HELEPANU-märkused juhivad Teie tähelepanu
tõsisele õnnetus- või vigastu-
misohule. Tekstist leiate sageli topeltnoole, millele järgneb väike hüüumärgi-
ga kolmnurk. See sümbol juhib Teie tähelepanu lõigu lõpus toodud TÄHELE-
PANU-märkusele ja seda tuleb tingimata arvesse võtta.
ETTEVAATUST
Ettevaatust-märkus juhib Teie tähelepanu Teie auto võimalikule kahjustamisele
(nt käigukasti kahjustamine) või juhib Teie tähelepanu üldistele õnnetusohtudele.
Keskkonda puudutav märkus
Keskkonna-märkus juhib Teie tähelepanu keskkonnakaitsele. Siit leiate Te näi-
teks nõuandeid kütusetarbe vähendamiseks.
Juhis
Tavaline märkus juhib Teie tähelepanu auto kasutamist puudutavale olulisele tea-
bele.
5Selle kasutusjuhendi ülesehitus (selgitused)
Käsitsemine Turvalisus Sõidujuhised Kasutusjuhised Omaabi Tehnilised andmed
Joonis 1 Kokpit
6 Kokpit
Käsitsemine
Kokpit
Ülevaade
See ülevaade peab aitama Teil kiiresti tutvuda kõigi näidikute ja
käsitsemiselementidega.
Elektrilised aknatõstukid juhiukses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kesklukustusklahv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Välispeeglite elektriline seadmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Õhu väljavooluavad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Multifunktsioon-lüliti hoob:
Suuna- ja kaugtuletule lülitushoob, sõidutule vilgutamine . . . . . . . 30
Kiirushoidik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Rooliratas:
helisignaaliga
juhi turvapadjaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Näidikuplokk: näidikud ja märgulambid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Multifunktsioon-lüliti hoob:
multifunktsioon-näidik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
klaasipuhasti ja -pesur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vasakpoolse istmesoojenduse regulaator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Olenevalt varustatusest:
kütte käsitsemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
kliimaseadme käsitsemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Puks navigatsiooniseadme Move & Fun hoidmiseks . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kaassõitja turvapadja väljalülitamise märgulamp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Ohutule lüliti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Kaassõitjapoolne panipaik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Kaassõitja turvapadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Õhu väljavooluavad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tuledelüliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kapoti luku avamiskäepide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Põhiesilaternate valgustuskauguse muutmise regulaator . . . . . . . . . . . 29
Rooliratta seadmise hoob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Süütelukk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Raadio
City Safe Drive-süsteemi klahv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Käigukang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Panipaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Parempoolse istmesoojenduse regulaator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Juhis
Autodel, mis on tehases varustatud raadioga, on kaasas selle seadme jaoks
eraldi kasutusjuhend.
Parempoolse rooliga sõidukitel on käsitsemiselementide paigutus mõnevõrra
erinev ⇒ Joonis 1
näidatud paigutusest. Üksikutele käsitsemiselementidele vasta-
vad sümbolid on aga samad.
19
20
21
22
23
24
25
26
7Kokpit
Käsitsemine Turvalisus Sõidujuhised Kasutusjuhised Omaabi Tehnilised andmed
Näidikud ja märgulambid
Üldised märkused
TÄHELEPANU
Pöörake oma tähelepanu esmajärjekorras autojuhtimisele! Autojuhina vas-
tutate täielikult liiklusohutuse eest.
Ärge käsitsege näidikuploki käsitsemiselemente mitte kunagi sõidu ajal,
vaid ainult seisvas sõidukis!
Ülevaade näidikuplokist
Joonis 2 Näidikuplokk - 1. variant
Joonis 3 Näidikuplokk - 2. variant
Kiirusmõõdik ⇒ Lehekülg 8
Ekraan
läbisõiduloenduriga
Lehekülg 9
välistemperatuuri näidikuga ⇒ Lehekülg 11
hooldusvälpade näidikuga ⇒ Lehekülg 9
multifunktsioon-näidikuga ⇒ Lehekülg 10.
Päeva-kilomeetriloenduri (trip) lähtestamisnupp ⇒ Lehekülg 9
Kütusevaru näidik ⇒ Lehekülg 9
Tahhomeeter ⇒ Lehekülg 9
Kella seadistamisnupp ⇒ Lehekülg 11
Kiirusmõõtja
Olenevalt sõidukist näidakse kiirust ühikutes km/h või mph ja km/h.
1
2
3
4
5
6
8 Näidikud ja märgulambid
Kütusevaru näidik
Joonis 4 Kütusevaru näidik
Kütusevaru näidik töötab ainult sisselülitatud süüte puhul.
Kütusepaagi täitemaht on umbes 35 liitrit. Kui kütusevaru kütusepaagis langeb re-
servi piirkonnani, ilmub näidikuplokki hoiatussümbol ⇒ Joonis 4
- või sümbol
vilgub 10 sekundit koos järelejäänud segmentidega näidikuploki ekraanil ⇒ Joo-
nis 4 - . Nüüd on veel umbes 4 liitrit kütust järel. See sümbol meenutab, et peate
tankima.
Hoiatussignaaliks kõlab ka signaalheli.
ETTEVAATUST
Ärge sõitke kütusepaaki mitte kunagi täiesti tühjaks! Korrapäratu kütusega varus-
tamine võib põhjustada mootori ebaühtlast tööd. Põlemata kütus võib sattuda
heitgaasisüsteemi ja vigastada katalüsaatorit.
Tahhomeeter
Tahhomeetri skaala punane piirkond
5
⇒ Joonis 3 tähistab ala, kus mootori juht-
seade hakkab mootori pöörlemiskiirust piirama. Mootori juhtseade piirab mootori
pöörlemiskiiruse kindlale piirväärtusele.
Enne tahhomeetri skaalal punase piirkonnani jõudmist vahetuge järgmisele kõr-
gemale käigule.
Mootori pöörlemiskiiruse optimaalsena hoidmiseks pidage silmas ⇒ Lehekülg 10,
Käigusoovitus.
Vältige suuri mootori pöörlemiskiirusi sissesõitmise ajal ja enne mootori soojene-
mist töötemperatuurini
Lehekülg 88, Uus mootor.
Keskkonda puudutav märkus
Õigeaegne ülesvahetus aitab vähendada kütusekulu, vähendab sõidumüra, sääs-
tab keskkonda ja tuleb kasuks mootori tööeale ning töökindlusele.
Läbisõiduloendur
Läbisõitu näidatakse kilomeetrites (km). Mõnes riigis kasutatakse mõõtühikuna
„miile“.
Lähtestamisnupp
Kogu läbisõidu ja päevase läbisõidu loenduri vahel vahetumiseks vajutage lühidalt
nuppu
3
⇒ Joonis 2 või ⇒ Joonis 3.
Päevase läbisõidu loenduri nullimiseks vajutage nuppu
3
pikemalt.
Päevase läbisõidu loendur (trip)
Päevase läbisõidu loendur näitab läbisõitu pärast pärast loenduri viimast lähtesta-
mist - 100 m või 1/10 miili sammuga.
Kogu läbisõidu loendur
Kogu läbisõidu loendur näitab kilomeetrites või miilides auto kogu läbisõitu.
TÄHELEPANU
Ohutuspõhjustel ärge lähtestage päevase läbisõidu loendurit mitte kunagi
sõidu ajal!
Hooldusvälpade näidik
Enne hooldutähtajani jõudmist ilmub süüte sisselülitamise järel näidikuploki
ekraanile kiri

või veel järelejäänud läbisõidukilomeetrite näit.
Kui hoolduse tähtaeg on käes, kõlab süüte sisselülitamise järel helisignaal ja il-
mub mõneks sekundiks kiri

.
Hooldusvälpade näidiku lähtestamine
Eriala-ettevõte:
lähtestab vastava ülevaatuse järel näidikumälu,
teeb sissekande hooldusraamatusse,
kinnitab järgmise hooldustähtajaga kleebise armatuurlaua juhipoolsele otsale.
£
9Näidikud ja märgulambid
Käsitsemine Turvalisus Sõidujuhised Kasutusjuhised Omaabi Tehnilised andmed
Juhis
Auto aku lahtiühendamisel hooldusvälba näitu ei kustutata.
Kui remondi käigus vahetatakse näidikuplokk, tuleb hooldusvälpade näidikus-
se sisestada õiged väärtused. Seda tööd teeb eriala-ettevõte.
Põhjalikku informatsiooni hooldusvälpade kohta - vt hooldusraamatust.
Käigusoovitus
Näidikuploki ekraanil on informatsioon seesoleva käigu kohta.
Võimalikult väikese kütusetarbe saavutamiseks antakse ekraanil käiguvahetus-
soovitusi.
Näit Tähendus
Optimaalselt valitud käik.
Soovitus kõrgemale käigule ülesvahetuseks.
Soovitus madalamale käigule allavahetuseks.
Multifunktsioon-näidik (pardaarvuti)
Sissejuhatus teemasse
Multifunktsioon-näidikut kuvatakse ekraanil ⇒ Joonis 5 olenevalt auto variandist.
Multifunktsioon-näidik pakub hulgaliselt kasulikku teavet:
Kellaaeg ⇒ Lehekülg 11
Jahutusvedeliku temperatuur ⇒ Lehekülg 12
Välistemperatuur ⇒ Lehekülg 11
Sõiduaeg ⇒ Lehekülg 11
Hetkeline kütusetarve ⇒ Lehekülg 12
Keskmine kütusetarve ⇒ Lehekülg 12
Tegevusraadius ⇒ Lehekülg 12
Läbisõit ⇒ Lehekülg 12
Keskmine kiirus ⇒ Lehekülg 12
Aktuaalne kiirus ⇒ Lehekülg 12
Piirkiiruse ületamishoiatus ⇒ Lehekülg 12
Juhis
Mõnede maade jaoks valmistatud sõidukite puhul esitatakse andmed inglise
mõõdusüsteemis.
Mälu
Joonis 5 Multifunktsioon-näidik
Multifunktsioon-näidik on varustatud kahe automaatselt töötava mäluga. Ekraanil
näidatakse valitud mälu ⇒ Joonis 5
.
Ühe-sõidu mälu (1. mälu) andmeid esitatakse, kui ekraanil on number 1. Kui ilmub
aga number 2, esitatakse kogu-sõidu mälu (2. mälu) andmeid.
Mälude ümberlülitamine toimub klaasipuhasti hooval oleva nupuga
B
⇒ Joonis 6
.
Ühe-sõidu mälu (1. mälu)
Ühe-sõidu mälusse kogutakse sõiduandmed alates süüte sisselülitamisest kuni
väljalülitamiseni. Kui sõitu jätkatakse 2 tunni jooksul pärast süüte väljalülitamist,
lisatakse juurdetulevad väärtused aktuaalsete sõiduandmete arvutamisel eelmis-
tele. Kui sõidukatkestus on pikem kui 2 tundi, kustutatakse mälu sisu automaat-
selt.
Kogu-sõidu mälu (2. mälu)
Kogu-sõidu mälu kogub suvalise arvu üksiksõitude andmed kokku kuni 19 tunni ja
59 minuti sõiduaja või 1 999 km läbisõidu ulatuses. Kui üks nimetatud väärtustest
ületatakse, kustutatakse mälu ja arvestamist alustatakse uuesti.
£
10 Näidikud ja märgulambid
Kogu-sõidu mälu vastupidiselt ühe-sõidu mälule ei kustutata rohkem kui 2 tundi
kestva sõidukatkestuse korral.
Juhis
Auto aku lahtiühendamisel kustutatakse kõik mäludes 1 ja 2 olevad väärtused.
Käsitsemine
Joonis 6 Multifunktsioon-näidik: Käsit-
semiselemendid
Kippklahv
A
ja nupp
B
on klaasipuhasti lülitushooval ⇒ Joonis 6.
Mälu valimine
Nupu
B
lühivajutusega klaasipuhasti lülitushooval valite soovitud mälu.
Funktsioonide valimine
Vajutage lühidalt kippklahvi
A
üla- või alaosale. Sellega aktiveerite funktsioo-
nid üksteise järel ühekaupa multifunktsioon-näidikul.
Lähtestamine
Valige soovitud mälu.
Vajutage nupule
B
kauem kui 1 sekund.
Nupuga
B
võite nullida valitud mälus järgmisi väärtusi:
keskmine kütusetarve;
läbisõit;
keskmine kiirus;
sõiduaeg.
Multifunktsioon-näidikut saate käsitseda ainult sisselülitatud süüte korral. Süüte
sisselülitamisel näidatakse funktsiooni, mis oli valitud enne süüte väljalülitamist.
Digitaalkell
Kellaaega seatakse järgmiselt:
Kellaajanäidule vahetumiseks vajutage kippklahvi
A
⇒ Joonis 6 üla- või alaosa.
Tunninäidu märgistamiseks nii et see vilkuma hakkab vajutage nuppu
6
⇒ Joonis 3.
Etteseadmiseks vajutage nuppu
3
⇒ Joonis 3
. Kiireks läbijooksuks hoidke
nuppu surutult.
Minutinäidu märgistamiseks nii et see vilkuma hakkab vajutage uuesti nuppu
6
.
Etteseadmiseks vajutage nuppu
3
. Kiireks läbijooksuks hoidke nuppu suru-
tult.
Kinnitage seatud väärtust uue nupu
6
vajutusega või oodake u 5 sekundit.
Seadistus salvestatakse automaatselt (väärtus lõpetab vilkumise).
Välistemperatuur
Sisselülitatud süüte puhul näidatakse ekraanil välistemperatuuri.
Kui välistemperatuur langeb alla +4 °C, ilmub temperatuuri näidu ette lumehelbe-
sümbol (kiilasjäähoiatus), mis 10
sekundit vilgub ja jääb seejärel koos välistempe-
ratuuri näiduga püsima.
TÄHELEPANU
Ärge jääge lootma ainult välistemperatuuri näidule, et teel ei ole kiilasjääd.
Palun pidage silmas, et kiilasjää võib tekkida ka temperatuuril u +4 °C - kiilas-
jäähoiatus!
Sõiduaeg
Ekraanile ilmub sõiduaeg, mis on möödunud viimasest mälu kustutamisest ⇒ Le-
hekülg 10, Mälu
. Kui Te soovite arvestada sõiduaega teatud kindlast ajahetkest
alates, kustutage sel ajahetkel mälu, vajutades nuppu
B
⇒ 
Joonis 6.
Näidu maksimaalne väärtus mõlema mälu puhul on 19 tundi ja 59
minutit. Kui see
väärtus ületatakse, alustatakse näiduga jälle nullist.
11Näidikud ja märgulambid
Käsitsemine Turvalisus Sõidujuhised Kasutusjuhised Omaabi Tehnilised andmed
Hetkeline kütusetarve
Ekraanile ilmub hetkelise kütusetarbe väärtus l/100 km. Selle näidu abil võite sobi-
tada oma sõidustiili soovitava kütusetarbe väärtusega.
Seisva või aeglaselt liikuva sõiduki korral näidatakse kütusetarvet l/h.
Keskmine kütusetarve
Ekraanil kuvatakse keskmise kütusetarbe väärtus l/100 km, arvutatuna alates vii-
masest mälu kustutamisest ⇒ Lehekülg 10. Selle näidu abil võite sobitada oma sõi-
dustiili soovitava kütusetarbe väärtusega.
Kui soovite määrata keskmist kütusetarvet kindlas ajavahemikus, peate mälu uue
mõõtmise alustamisel nupuga
B
klaasipuhasti lülitushooval⇒ Joonis 6
kustutama.
Kustutamise järel ilmuvad ekraanile esimeste u 100 m sõidumaa jooksul kriipsud.
Sõidu ajal aktualiseeritakse väärtust regulaarselt.
Juhis
Kasutatud kütuse kogust ei näidata.
Tegevusraadius
Ekraanil kuvatakse hinnanguline tegevusraadius, km. See näitab, mitu kilomeetrit
saab autos hetkel olemasoleva kütusekogusega sama sõidustiili kasutades veel
läbi sõita.
Näitu muudetakse 10 km kaupa. Kütusevaru märgulambi süttimise järel muude-
takse näitu 5 km kaupa.
Tegevusraadiuse arvutamisel võetakse aluseks kütusetarve viimase 50 km läbi-
sõidul. Säästlikumalt sõites suureneb ka tegevusraadius.
Läbisõit
Ekraanile ilmub läbisõit, mis on toimunud alates viimasest mälu kustutamisest
⇒ Lehekülg 10. Kui Te soovite arvestada läbisõitu teatud kindlast ajahetkest ala-
tes, kustutage sel ajahetkel mälu, vajutades nuppu
B
klaasipuhasti lülitushooval
⇒ Joonis 6.
Näidu maksimaalne väärtus mõlema mälu puhul on 1999 km. Kui see väärtus üle-
tatakse, alustatakse näiduga jälle nullist.
Keskmine kiirus
Ekraanil kuvatakse keskmine kiirus km/h alates viimasest mälu kustutamisest
⇒ Lehekülg 10. Kui soovite määrata keskmist kiirust kindlaks ajavahemikuks, pea-
te mälu uue mõõtmise alustamisel nupuga
B
klaasipuhasti lülitushooval⇒ Joo-
nis 6 kustutama.
Kustutamise järel ilmuvad ekraanile esimeste u 300 m sõidumaa jooksul kriipsud.
Sõidu ajal aktualiseeritakse väärtust regulaarselt.
Aktuaalne kiirus
Ekraanil näidatakse aktuaalset kiiruse väärtust, mis on identne kiirusmõõtja näid-
uga
2
⇒ Joonis 3
.
Jahutusvedeliku temperatuur
Ekraanil näidatakse aktuaalset jahutusvedeliku temperatuuri
2
⇒ Joonis 3
.
Piirkiiruse ületamishoiatus
Piirkiiruse määramine seisvas autos
Klahviga
A
⇒ Joonis 6 klaasipuhasti lülitushooval valige menüüpunkt Hoiatus
piirkiiruse ületamisel.
Vajutusega nupule
B
klaasipuhasti lülitushooval aktiveerite piirkiiruse seadis-
tamisvõimaluse (väärtus vilgub).
Seadke klahviga
A
nõutav piirkiirus, nt 50 km/h.
Kinnitage seatud piirkiiruse väärtust nupuga
B
või oodake u 5 sekundit, väär-
tus salvestatakse automaatselt (väärtus lõpetab vilkumise).
Nii saab seada piirkiirust sammuga 5 km/h.
Piirkiiruse määramine sõitvas autos
Klahviga
A
klaasipuhasti lülitushooval valige menüüpunkt Hoiatus piirkiiruse
ületamisel.
Sõitke soovitud kiirusega, nt 50 km/h.
Vajutusega nupule
B
klaasipuhasti lülitushooval võtate aktuaalse kiiruse üle
piirkiiruseks (väärtus vilgub).
£
12 Näidikud ja märgulambid
Kui tahate seatud piirkiirust muuta, toimub see sammuga 5 km/h (nt ülevõetud
kiirus 47 km/h kerkib väärtuseni 50 km/h või langeb väärtuseni 45 km/h).
Kinnitage seatud piirkiiruse väärtust uue vajutusega nupule
B
või oodake u 5
sekundit, väärtus salvestatakse automaatselt (väärtus lõpetab vilkumise).
Piirkiiruse muutmine või kustutamine
Klahviga
A
klaasipuhasti lülitushooval valige menüüpunkt Hoiatus piirkiiruse
ületamisel.
Kustutage piirkiirus vajutusega nupule
B
klaasipuhasti lülitushooval.
Uue vajutusega nupule
B
klaasipuhasti lülitushooval aktiveerite piirkiiruse
muutmise võimaluse.
Kui ületate seatud piirkiirust, kõlab selle tähistamiseks akustiline hoiatussignaal.
Samaaegselt ilmub ekraanile teade Hoiatus kiiruse ületamise puhul koos seatud
piirväärtusega.
Seatud piirkiirus jääb ka süüte väljalülitamisel salvestatuks.
TÄHELEPANU
Pöörake oma tähelepanu esmajärjekorras autojuhtimisele! Autojuhina vastu-
tate täielikult liiklusohutuse eest.
Märgulambid
Ülevaade
Märgulambid näitavad teatavaid funktsioone või tõrkeid ja neid
võivad saata helisignaalid.
Märgulambid näidikuplokis
Suunatuli (vasakul pool) ⇒ Lehekülg 14
Suunatuli (paremal pool) ⇒ 
Lehekülg 14
Kaugtuli ⇒ Lehekülg 14
Tagumine udutuli ⇒ Lehekülg 14
Kiirushoidik ⇒ 
Lehekülg
14
Turvapadjasüsteem ⇒ 
Lehekülg 14
Heitgaasi kontrollisüsteem ⇒ Lehekülg 15
Elektromehaaniline roolivõimendi ⇒ Lehekülg 15
Mootori õlirõhk
Lehekülg
15

Mootori elektroonika kontroll (bensiinimoo-
tor)
⇒ Lehekülg
15
Jahutusvedeliku tase / jahutusvedeliku tem-
peratuur
Lehekülg 15
Elektrooniline stabiliseerimisprogramm (ESP) ⇒ Lehekülg 16
Veojõukontroll (TC) ⇒ Lehekülg 16
Blokeerimisvastane süsteem (ABS) ⇒ Lehekülg 16
Turvavööhoiati ⇒ Lehekülg 17
Piduriseade ⇒ Lehekülg 17
Käsipidur ⇒ Lehekülg 17
Generaator ⇒ Lehekülg 17
Kütusevaru ⇒ Lehekülg 17
£
13Näidikud ja märgulambid
Käsitsemine Turvalisus Sõidujuhised Kasutusjuhised Omaabi Tehnilised andmed
Märgulambid näidikuploki ekraanil
Kinnitatud turvavöö - tagaistmel
⇒ Lehekülg 18
Kinnitamata turvavöö - tagaistmel
City Safe Drive
-süsteem ⇒ Lehekülg 18
START-STOPP-süsteem ⇒ Lehekülg 18
Kütusevaru ja kütusereservi näit ⇒ Lehekülg 9
TÄHELEPANU
Kui Te ei pööra tähelepanu süttinud märgulampidele ja vastavatele kirjel-
dustele ning hoiatavatele juhistele, võib see põhjustada raskeid vigastusi või
sõidukikahjustusi.
Auto mootoriruum on ohtlik piirkond. Mootoriruumis tehtavate tööde, näi-
teks töövedelike kontrollimise ja järeltäitmise puhul võivad tekkida vigastu-
sed, auruga põletamised, esineda õnnetus- ja süttimisohtu. Jälgige tingimata
hoiatavaid märkusi ⇒ Lehekülg 103, Tööd mootoriruumis
.
Juhis
Märgulampide paigutus oleneb mootori variandist. Järgnevates funktsioonikir-
jeldustes kujutatud sümbolid leiate märgulampidena näidikuplokist.
Funktsioonitõrkeid märgitakse näidikuplokis punaste (1. prioriteet - oht) või
kollaste sümbolite (2. prioriteet - hoiatus) abil.
Suunatuli
Vastavalt suunatulele lülitushoova asendile vilgub vasak-
või parempoolne
märgulamp.
Kui üks suunatulelamp ei tööta, vilgub märgulamp umbes kahekordse sageduse-
ga.
Sisselülitatud ohutuleseadme puhul vilguvad kaasa kõik suunatulelambid ja mõle-
mad märgulambid.
Edasisi märkusi suunatule kohta ⇒ Lehekülg 30.
Kaugtuli
Märgulamp süttib sisselülitatud kaugtule või valgussignaali andmise puhul.
Edasisi märkusi kaugtule kohta ⇒ Lehekülg 28.
Tagumine udutuli
Märgulamp põleb sisselülitatud tagumise udutule puhul ⇒ Lehekülg
29.
Kiirushoidik
Märgulamp põleb, kui kiirushoidik töötab ⇒ Lehekülg
56.
Turvapadjasüsteem
Turvapadjasüsteemi jälgimine
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui märgulamp ei kustu või süttib sõidu ajal, on tegemist süsteemi tõrkega ⇒  .
Sama kehtib ka juhul, kui märgulamp süüte sisselülitamisel ei sütti.
Turvapadjasüsteemi toimimisvalmidust jälgitakse elektrooniliselt ka siis, kui mõni
turvapadi on välja lülitatud.
Kui esi- või külgturvapadi või turvavööpinguti on auto süsteemitestriga välja lü-
litatud, kehtib järgmine:
Märgulamp süttib süüte sisselülitamise järel 4 sekundiks ja plingib seejärel
12 sekundit 2-sekundilise intervalliga.
Kui turvapadi lülitati välja turvapadja võtmega pööratava lülitiga kaassõitja kin-
dalaekas, kehtib järgmine:
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Väljalülitatud turvapadjale viidatakse märgulambi 
    süttimi-
sega armatuurlaua keskosas ⇒ Lehekülg 77, Kaasõitja turvapadja võtmega pöö-
ratav lüliti.
TÄHELEPANU
Tõrke esinemise korral laske turvapadjasüsteemi kohe mõnel eriala-ettevõttel
kontrollida. Muidu on oht, et turvapadjad õnnetusjuhtumi korral ei rakendu.
14 Näidikud ja märgulambid
Heitgaasi kontrollisüsteem
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp .
Kui märgulamp mootori käivitamise järel ei kustu või süttib sõidu ajal, on viga mõ-
nes heitgaasi suhtes olulises konstruktsioonielemendis. Mootori juhtseadme poolt
valitud avariiprogramm võimaldab Teil säästlikku sõiduviisi kasutades sõita lähima
eriala-ettevõtteni.
Elektromehaaniline roolivõimendi
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui märgulamp süüte sisselülitamise järel või sõidu ajal pidevalt põleb, on tege-
mist elektromehaanilise roolivõimendi rikkega.
Kui süttib kollane märgulamp , võib olla tegemist roolivõimendi osalise välja-
langemisega ja roolimisjõud võivad olla suuremad.
Kui süttib
punane märgulamp , võib olla tegemist roolivõimendi täieliku väl-
jalangemisega ja toetus roolimisele puudub (oluliselt suuremad roolimisjõud).
Täiendav informatsioon ⇒ Lehekülg 87.
ETTEVAATUST
Kui roolivõimendi on defektne, pöörduge eriala-ettevõtte poole.
Juhis
Kui mootori uue käivitamise ja lühikese sõidu järel kollane märgulamp kus-
tub, ei ole vaja pöörduda eriala-ettevõtte poole.
Kui auto aku lahutati ja seejärel uuesti ühendati, süttib süüte sisselülitamisel
kollane märgulamp . Lühikese sõidumaa järel peab märgulamp kustuma.
Mootori õlirõhk
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui märgulamp mootori käivitamise järel ei kustu või hakkab sõidu ajal vilkuma,
peatuge ja seisake mootor. Kontrollige õlitaset ja lisage vajadusel mootoriõli
⇒ Lehekülg
104, Mootoriõli lisamine.
Hoiatuseks kõlab lisaks signaalheli.
Kui antud tingimustes ei ole mootoriõli lisamine võimalik, ärge jätkake sõitu. Jätke
mootor väljalülitatuks ja pöörduge abi saamiseks mõne eriala-ettevõtte poole,
sest muidu võivad tekkida tõsised mootorikahjustused.
Kui märgulamp vilgub, ärge sõitke edasi ka siis, kui õlikogus on korras. Ärge laske
mootoril ka tühikäigul töötada. Pöörduge abi saamiseks mõne eriala-ettevõtte
poole.
TÄHELEPANU
Kui peate tehnilistel põhjustel peatuma, parkige auto turvalisel kaugusel liik-
lusvoost, seisake mootor ja lülitage ohutuli sisse ⇒ Lehekülg 30, Ohutule-
seadme lüliti
.
ETTEVAATUST
Punane õlirõhu märgulamp ei ole õlitaseme näidik! Sellepärast tuleb õlitaset
korrapäraselt, kõige parem igal tankimisel, kontrollida.
Mootori elektroonika kontroll 
Märgulamp

(Electronic Power Control) süttib süüte sisselülitamisel mõneks se-
kundiks.
Kui märgulamp

mootori käivitamise järel ei kustu või süttib, on viga mootori
juhtseadmes. Mootori juhtseadme poolt valitud avariiprogramm võimaldab Teil
säästlikku sõiduviisi kasutades sõita lähima eriala-ettevõtteni.
Jahutusvedeliku temperatuur / jahutusvedeliku tase
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui märgulamp ei kustu või hakkab sõidu ajal vilkuma, on jahutusvedeliku tem-
peratuur liiga kõrge või tase liiga madal.
Hoiatuseks kõlab lisaks signaalheli.
Sel juhul peatuge, seisake mootor ja kontrollige jahutusvedeliku taset, lisage va-
jadusel jahutusvedelikku.
Kui antud tingimustes ei ole jahutusvedliku lisamine võimalik, ärge jätkake sõitu.
Jätke mootor väljalülitatuks ja pöörduge abi saamiseks mõne eriala-ettevõtte
poole, sest muidu võivad tekkida tõsised mootorikahjustused.
£
15Näidikud ja märgulambid
Käsitsemine Turvalisus Sõidujuhised Kasutusjuhised Omaabi Tehnilised andmed
Kui jahutusvedeliku tase on ettenähtud piires, võib kõrgendatud temperatuuri
põhjuseks olla jahutusradiaatori ventilaatori funktsioonitõrge. Kontrollige jahutus-
radiaatori ventilaatori kaitset ja vajadusel vahetage see ⇒ Lehekülg
129.
Kui märgulamp ei kustu, kuigi jahutusvedeliku tase ja ka ventilaatori kaitse on kor-
ras, ärge jätkake sõitmist. Pöörduge abi saamiseks mõne eriala-ettevõtte poole.
Palun jälgige järgnevaid märkusi ⇒ Lehekülg 105.
TÄHELEPANU
Kui peate tehnilistel põhjustel peatuma, parkige auto turvalisel kaugusel
liiklusvoost, seisake mootor ja lülitage ohutuli sisse ⇒ 
Lehekülg 30.
Avage ettevaatlikult jahutusvedeliku paisupaak. Kuuma mootori puhul on
jahutussüsteemis siserõhk - auruga põletamise oht! Laske sellepärast enne
korgi mahakeeramist mootoril jahtuda.
Ärge puudutage sealjuures jahutusradiaatori ventilaatorit. Jahutusvedeliku
ventilaator võib ka väljalülitatud süütega ise sisse lülituda.
Elektrooniline stabiliseerimisprogramm (ESP)
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui ESP parajasti aitab autot stabiliseerida, vilgub näidikuplokis märgulamp .
Kui ESP süsteemis on viga, põleb märgulamp pidevalt.
Kuna ESP süsteem ja ABS töötavad koos, süttib ABS-i väljalangemise korral ka
ESP märgulamp.
Kui märgulamp süttib kohe mootori käivitamisel, võib ESP süsteem olla tehnilis-
tel põhjustel välja lülitatud. Sel juhul saate ESP süsteemi süüte välja- ja uuesti sis-
selülitamisega uuesti sisse lülitada. Kui märgulamp kustub, on ESP süsteem jälle
täiesti töövõimeline.
Lähemat informatsiooni ESP kohta ⇒ Lehekülg 83.
Juhis
Kui auto aku lahutati ja seejärel uuesti ühendati, süttib süüte sisselülitamisel mär-
gulamp . Lühikese sõidumaa järel peab märgulamp kustuma.
Veojõukontroll (TC)
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp
mõneks sekundiks.
Reguleerimisprotsessi puhul vilgub märgulamp sõidu ajal.
Kui TC-süsteemis on viga, põleb märgulamp pidevalt.
Kuna TC-süsteem ja ABS töötavad koos, süttib ABS-i väljalangemise korral ka TC-
märgulamp.
Kui märgulamp süttib kohe mootori käivitamisel, võib TC-süsteem olla tehnilis-
tel põhjustel välja lülitatud. Sel juhul saate TC-süsteemi süüte välja- ja uuesti sis-
selülitamisega uuesti sisse lülitada. Kui märgulamp kustub, on TC-süsteem jälle
täiesti töövõimeline.
Lähemat informatsiooni TC-süsteemi kohta ⇒ Lehekülg
84.
Juhis
Kui auto aku lahutati ja seejärel uuesti ühendati, süttib süüte sisselülitamisel mär-
gulamp . Lühikese sõidumaa järel peab märgulamp kustuma.
Blokeerimisvastane süsteem (ABS)
Märgulamp näitab ABS-i töövõimelisust.
Süüte sisselülitamise järel või käivitamise ajal süttib märgulamp mõneks sekun-
diks. Automaatkontrolli sooritamise järel märgulamp kustub.
ABS tõrge
Kui ABS märgulamp mõni sekund pärast süüte sisselülitamist ei kustu või üldse
ei sütti või süttib sõidu ajal, ei ole süsteem korras. Autot pidurdatakse veel ainult
normaalse piduriseadmega. Pöörduge kohe mõne eriala-ettevõtte poole ja sobita-
ge vastavalt oma sõiduviisi, sest Tei tea täpselt kahjustuse ulatust.
Täiendav informatsioon ABS-i kohta ⇒ Lehekülg
86.
Kogu piduriseadme rike
Kui ABS-i märgulamp süttib koos piduriseadme märgulambiga , ei ole viga
mitte ainult ABS-is, vaid rikkis on ka mõni muu piduriseadme osa ⇒ 
.
£
16 Näidikud ja märgulambid
TÄHELEPANU
Kui piduriseadme märgulamp süttib koos ABS-i märgulambiga , peatu-
ge kohe ja kontrollige pidurivedeliku taset varumahutis ⇒ Lehekülg 107
. Kui
pidurivedeliku tase on langenud MIN-märgistusest allapoole, ärge sõitke edasi
- õnnetusoht! Kutsuge appi asjatundja.
Kapoti avamisel ja pidurivedeliku taseme kontrollimisel jälgige märkusi
⇒ Lehekülg 103, Tööd mootoriruumis.
Kui pidurivedeliku tase on korras, on välja langenud ABS-süsteemi regu-
leerimisfunktsioon. Tagarattad võivad pidurdamisel kiiresti blokeeruda. See
võib mõnel juhul põhjustada auto päraosa väljapõikumist - külglibisemisoht!
Sõitke ettevaatlikult lähima eriala-ettevõtteni ja laske viga kõrvaldada.
Turvavööhoiati
Märgulamp
süttib süüte sisselülitamisel meenutamaks, et juht kinnitaks turva-
vöö. Märgulamp kustub alles siis, kui juht on turvavöö kinnitanud.
Kui juht ei ole turvavööd kinnitanud, kõlab auto kiirusel üle 25 km/h pidev hoiatus-
heli ja samaaegselt vilgub märgulamp
.
Kui juht ei ole järgmise 90 sekundi jooksul turvavööd kinnitanud, lülitatakse hoia-
tusheli välja ja märgulamp
põleb pidevalt.
Edasist informatsiooni turvavööde kohta ⇒ Lehekülg 68
.
Piduriseade
Märgulamp
süttib liiga madala pidurivedeliku taseme või ABS-i tõrke korral.
Kui märgulamp
põleb ja kõlab helisignaal, peatuge ja kontrollige pidurivedeliku
taset
⇒ 
.
ABS-tõrke korral, mis mõjutab ka piduriseadme funktsiooni (nt pidurdusjõu jao-
tust), süttib ABS-märgulamp ja samaaegselt piduriseadme märgulamp .
Pöörduge kohe mõne eriala-ettevõtte poole ja teel sinna sobitage vastavalt oma
sõiduviisi, sest Te ei tea, kui suur on täpne piduriseadme kahjustuse ulatus ja pi-
durdustoime vähenemine.
Edasisi märkusi piduriseadme kohta ⇒ Lehekülg 84.
TÄHELEPANU
Piduriseadme tõrge võib pidurdamisel pikendada auto pidurdusteekonda!
Kapoti avamisel ja pidurivedeliku taseme kontrollimisel jälgige märkusi
⇒ 
Lehekülg 103, Tööd mootoriruumis.
Kui piduriseadme märgulamp ei kustu mõni sekund pärast süüte sisse-
lülitamist või sõttib sõidu ajal, peatuge kohe ja kontrollige pidurivedeliku ta-
set varumahutis ⇒ Lehekülg 107. Kui pidurivedeliku tase on langenud MIN-
märgistusest allapoole, ärge sõitke edasi - õnnetusoht! Kutsuge appi asja-
tundja.
Käsipidur
Märgulamp
süttib pealetõmmatud käsipiduri korral. Lisaks kõlab akustiline
hoiatussignaal, kui olete autoga vähemalt 3 sekundit sõitnud kiirusega üle 6 km/h.
Generaator
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp
. Mootori käivitumise järel peab see
kustuma.
Kui märgulamp pärast mootori käivitamist ei kustu või süttib sõidu ajal, sõitke lähi-
mase eriala-ettevõttesse. Et aga auto aku sealjuures tühjeneb, lülitage kõik mitte
tingimata vajalikud elektritarbijad välja.
ETTEVAATUST
Kui sõidu ajal peaks lisaks märgulambile süttima ekraanil veel märgulamp
(jahutussüsteemi tõrge), peate kohe peatuma ja mootori välja lülitama - mootori-
kahjustuse oht!
Kütusereserv
Märgulamp süttib, kui kütusevaru on alla 5 liitri.
Hoiatuseks kõlab lisaks signaalheli.
17Näidikud ja märgulambid
Käsitsemine Turvalisus Sõidujuhised Kasutusjuhised Omaabi Tehnilised andmed
Kinnitatud / kinnitamata turvavöö (turvavavöö olekunäit) -
tagaistmel /
Süüte sisselülitamise järel süttib näidikuploki ekraanil 30 sekundiks tagumiste is-
tekohtade turvavööde olekunäit ja näitab, kas võimalikud reisijad tagaistmetel on
oma turvavöö kinnitanud. Turvavöö olekunäit süttib ka siis, kui tagaistmel reisija
(sisselülitatud süüte korral või sõidu ajal) turvavöö kinnitab või vabastab.
Kui põleb märgulamp , on vastaval tagaistmel reisija oma turvavöö kinnitanud.
Kui põleb märgulamp , ei ole vastaval tagaistmel reisija oma turvavööd kinnita-
nud.
Kui sõidu ajal kiirusel üle 25 km/h vabastatakse tagumistel istekohtadel turvavöö,
kõlab helisignaal ja tagumiste istekohtade turvavööde olekunäit vilgub u 30 se-
kundit.
Edasist informatsiooni turvavööde kohta ⇒ Lehekülg 68.
City Safe Drive
Kui City Safe Drive-süsteem autot parajasti automaatselt pidurdab, vilgub märgu-
lamp kiiresti.
Kui City Safe Drive-süsteem ei ole sel ajal kasutusel või kui on tegemist süsteemi
tõrkega, vilgub märgulamp
aeglaselt.
Te võite City Safe Drive-süsteemi klahviga

välja lülitada ⇒ Lehekülg 60. Väl-
jalülitatud City Safe Drive
-süsteemi puhul, sõidukiiruste vahemikus 5 - 30 km/h (3
- 19 mph), põleb näidikuploki ekraanil märgulamp .
Te võite City Safe Drive-süsteemi klahviga

jälle sisse lülitada. Näidikuploki
ekraanil süttib u 5 sekundiks märgulamp .
Edasist informatsiooni City Safe Drive
-süsteemi kohta ⇒ Lehekülg 59.
START-STOPP
Kui START-STOPP-süsteem on aktiivne, põleb märgulamp .
Kui START-STOPP-süsteem on aktiivne, kuid mootori automaatne väljalülitamine
ei ole võimalik, siis süttib märgulamp .
Vilkuva märgulambi puhul ei ole
START-STOPP-süsteem kasutatav.
Täiendavat informatsiooni START-STOPP-süsteemi kohta ⇒ Lehekülg 58.
18 Näidikud ja märgulambid
Lukustamine ja lukkude avamine
Auto võtmed
Kirjeldus
Joonis 7 Kaugjuhtimispuldita võti / kaugjuhtimispuldiga võti (raadio-võti)
Autoga antakse kaasa kaks võtit. Olenevalt varustusest võivad Teie autoga olla
kaasas ilma kaugjuhtimispuldita ⇒ Joonis 7 - või kaugjuhtimispuldiga ⇒ Joonis 7
- võtmed.
TÄHELEPANU
Kui Te autost - ka ajutiselt - lahkute, tõmmake alati süütevõti välja. Seda
eriti siis, kui lapsed autosse jäävad. Lapsed võivad muidu mootori käivitada või
elektriseadmeid (näiteks elektrilisi aknatõstukeid) käsitseda - õnnetusoht!
Eemaldage süütevõti süütelukust alles siis, kui auto on seisma jäänud!
Roolilukk võib muidu soovimatult sulguda - õnnetusoht!
ETTEVAATUST
Kõigis võtmetes leidub elektroonilisi koostisosi; kaitske neid sellepärast niis-
kuse ja tugevate põrutuste eest.
Hoidke võtme soon absoluutselt puhas, sest määrdumine (tekstiilikiud, tolm
jms) mõjutavad negatiivselt lukusilindri ja süüteluku talitlust.
Juhis
Võtme kaotamisel pöörduge palun mõne autoriseeritud ŠKODA teeninduspartneri
poole, kes tellib Teile asendusvõtme.
Raadio-võtme patarei vahetamine
Joonis 8 Raadio-võti - kaane eemaldamine / patarei väljavõtmine
Igas raadio-võtmes leidub patarei, mis paikneb kaane
B
all ⇒ Joonis 8. Kui patarei
on tühi, ei vilgu raadio-võtme klahvide vajutamisel punane märgulamp
A
⇒ Joo-
nis 7. Soovitame lasta võtmepatarei vahetada mõne autoriseeritud
ŠKODA teenin-
duspartneri juures. Kui Te aga siiski otsustate tühjenenud patarei ise vahetada,
tehke seda alljärgnevalt:
Pöörake võtmekeel välja.
Vajutage pöidlaga patarei kattele või lapiku otsaga kruvikeerajaga nooltega
1
märgitud kohtadesse.
Surudes patareid noole
2
piirkonnast allapoole võtke tühjenenud patarei võt-
mest välja ⇒ Joonis 8
.
Asetage uus patarei sisse. Jälgige, et „+“-märk jääks patarei ülemisele küljele.
Õige polaarsus on kujutatud patarei kattel.
Asetage patarei kate võtmele ja vajutage sellele, nii et ta kuuldavalt fikseerub.
ETTEVAATUST
Jälgige patareivahetusel õiget polaarsust.
Asenduspatarei spetsifikatsioon peab vastama originaalpatarei omale.
Keskkonda puudutav märkus
Käidelge tühja patareid keskkonnasäästlikult.
£
19Lukustamine ja lukkude avamine
Käsitsemine Turvalisus Sõidujuhised Kasutusjuhised Omaabi Tehnilised andmed
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149

SKODA Citigo (2012/03) Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka