SKODA Citigo NF 05-2012 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal

See käsiraamat sobib ka

SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Kasutusjuhend
Eessõna
Te otsustasite soetada omale
ŠKODA, täname Teid südamlikult Teie usalduse eest.
Teie uus ŠKODA on moodsaima tehnika ja rikkaliku varustusega auto. Soovitame Teil oma auto kiireks ja iga-
külgseks tundmaõppimiseks käesolevat kasutusjuhendit põhjalikult lugeda.
Võimalike küsimustega oma auto kohta pöörduge mõne eriala-ettevõtte või maaletooja poole.
Kui siseriiklikud seadussätted erinevad selles kasutusjuhendis toodud teabest, tuleb neid eelistada.
Soovime Teile palju rõõmu oma uuest ŠKODAst ja head sõidulusti.
Teie ŠKODA AUTO a.s. (allpool ainult ŠKODA)
£
Autoga kaasasolevad juhendmaterjalid
Oma auto juhendmaterjalide hulgast leiate lisaks sellele „Kasutusjuhendile“ ka
Hooldusraamatu“ ja brošüüri „Abi teel“.
Lisaks võib seal olla olenevalt auto mudelist ja varustusest veel juhendeid ja lisa-
juhendeid (nt raadio kasutusjuhend).
Kui Teil mõni ülalnimetatud dokumentidest peaks puuduma, pöörduge palun ko-
he mõne eriala-ettevõtte poole, kes Teid meelsasti aitab.
Auto tehnilises dokumentatsioonis toodud andmeid tuleb alati eelistada selles
kasutusjuhendis toodud andmetele.
Kasutusjuhend
Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse kõiki võimalikke varustusvariante, ilma neid
erivarustusena, mudelivariandina või turust oleneva varustusena tähistamata.
Seega ei pruugi Teie autos olla kõiki varustuse komponente, mida on selles kasu-
tusjuhendis kirjeldatud.
Teie auto varustuse mahtu on kirjeldatud müügidokumentides, mis Teile edastati
auto ostmisel. Täiendavat informatsiooni saate oma ŠKODA diilerilt.
Joonised võivad väheolulistes detailides Teie autost erineda, neid tuleb võtta üldi-
se informatsioonina.
Hooldusraamat
sisaldab:
auto andmeid;
hoolduskinnitusi;
mobiilsusgarantii kinnitust (kehtib ainult mõnes riigis);
olulisi garantiijuhiseid.
Tehtud hooldustööde kinnitused on üheks võimalike garantiinõuete esitamise
eeltingimuseks.
Esitage sellepärast alati hooldusraamat, kui viite oma auto mõnda eriala-ettevõt-
tesse.
Kui olete hooldusraamatu kaotanud või kui see on täis saanud, pöörduge palun
eriala-ettevõtte poole, kus Te oma autot korraliselt hooldate. Sealt saate dupli-
kaadi, milles kinnitatakse kuni käesoleva ajani läbiviidud hooldustöid.
Brošüür Abi teel
Brošüür "Abi teel" sisaldab erinevate riikide olulisemaid telefoninumbreid ja
ŠKODA maaletoojate aadresse ning telefoninumbreid.
Sisukord
Selle kasutusjuhendi ülesehitus (selgitused) 5
Kasutatud lühendid
Käsitsemine
Kokpit 9
Ülevaade 8
Näidikud ja märgulambid 10
Näidikuplokk 10
Multifunktsioon-näidik (pardaarvuti) 12
Märgulambid 16
Lukustamine ja lukkude avamine 22
Auto võti 22
Kesklukustus 23
Kaugjuhtimispult 25
Pakiruumi kaas 27
Elektrilised aknatõstukid 28
Tagumised aknad 28
Lükand-/tõstekatuseluuk 29
Valgustus ja nähtavus 30
Tuled 30
Sisevalgusti 33
Nähtavus 34
Klaasipuhasti ja -pesur 34
Tahavaatepeegel 37
Istumine ja esemete paigutamine 38
Esiistmed 38
Peatoed 40
Tagaistmed 40
Pakiruum 41
Katusepakikandurid 44
Joogihoidikud 45
Tuhatoos 45
Sigaretisüütel, 12 V pistikupesa 46
Panipaigad 47
Riideriputuskonksud 50
Parkimiskviitungi hoidik 50
Kütte- ja kliimaseade 51
Kütte- ja kliimaseade 51
Õhu väljavooluavad 52
Kütteseade 52
Kliimaseade 53
Paigaltvõtt ja sõitmine 56
Mootori käivitamine ja seiskamine 56
Pidurid ja pidureid toetavad süsteemid 58
Käiguvahetus (käsikäigukast) 61
Pedaalid 61
Parkimisabiline 61
Optiline parkimissüsteem 62
Kiiruse reguleerimisseade (GRA) 62
START-STOPP 64
City Safe Drive 65
Automatiseeritud käsikäigukast 68
Automatiseeritud käsikäigukast ASG 68
Suhtlus 71
Mobiiltelefonid ja raadioseadmed 71
Multifunktsioonseade Move & Fun 71
Turvalisus
Passiivne turvalisus 73
Üldised märkused 73
Õige isteasend 74
Turvavööd 76
Turvavööd 76
Turvapadjasüsteem 80
Turvapadjasüsteemi kirjeldus 80
Esiturvapadjad 81
Külgturvapadjad Head-Thorax 82
Turvapatjade väljalülitamine 84
Laste turvaline sõidutamine 85
Lasteiste 85
Sõidujuhised
Sõitmine ja keskkond 88
Esimesed 1500 kilomeetrit - ja pärast seda 88
Katalüsaator 88
Ökonoomne ja keskkonnateadlik sõitmine 89
Keskkonnasõbralikkus 91
Sõitmine välismaal 92
Auto vigastumise vältimine 92
Veest läbisõidud teedel 92
Kasutusjuhised
Auto hooldamine ja puhastamine 94
Sõiduki hooldamine 94
Kontrollimine ja järeltäitmine 100
Kütus 100
Mootoriruum 101
Auto aku 108
Rattad ja rehvid 111
Rattad 111
Tarvikud, muudatused ja varuosad 117
Sissejuhatav teave 117
Turvapadjasüsteemi muudatused ja
mõjutused 117
Haagisevedu 117
Omaabi
Omaabi 118
Esmaabikarp ja ohukolmnurk 118
Tulekustuti 118
3
Sisukord
Auto tööriistad 118
Rattavahetus 119
Rehviremondikomplekt 123
Käivitusabi 125
Auto pukseerimine 126
Kaitsmed ja hõõglambid 129
Kaitsmed 129
Hõõglambid 132
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed 136
Sissejuhatav teave 136
Massid 136
Auto tunnussuurused 136
Kütusetarve vastavalt ECE-eeskirjadele ja EL-
direktiividele 137
Mõõtmed 137
Mootoriõli spetsifikatsioon ja täitemaht 137
1,0 l/44 kW mootor - EU5 138
1,0 l/55 kW mootor - EU5 139
Märksõnade loend
4
Sisukord
Selle kasutusjuhendi ülesehitus (selgitused)
Et lihtsustada vajaliku informatsiooni otsimist ja kasutamist, on see kasutusju-
hend koostatud süstemaatiliselt.
Peatükid, sisukord ja märksõnaloend
Selle kasutusjuhendi tekst on jagatud suhteliselt lühikesteks lõikudeks, mis on
koondatud ülevaatlikeks peatükkideks. Aktuaalne peatükk on alati nimetatud pa-
rempoolse lehekülje allservas.
Peatükkide järgi koostatud sisukord ja üksikasjaline märksõnaloend kasutusju-
hendi lõpus aitavad Teil soovitud teavet kiiresti leida.
Suunamäärangud
Kõik suunamäärangud, nagu „vasakul“, „paremal“, „ees“, „taga“ on antud auto sõi-
dusuuna suhtes.
Sümbolite selgitus
Lõigu lõpp.
£ Lõik jätkub järgmisel leheküljel.
Märkused
TÄHELEPANU
Kõige olulisemad märkused on tähistatud pealkirjaga TÄHELEPANU. Need TÄ-
HELEPANU-märkused juhivad Teie tähelepanu tõsisele õnnetus- või vigastu-
misohule. Tekstist leiate sageli topeltnoole, millele järgneb väike hüüumärgi-
ga kolmnurk. See sümbol juhib Teie tähelepanu lõigu lõpus toodud TÄHELE-
PANU-märkusele ja seda tuleb tingimata arvesse võtta.
ETTEVAATUST
Ettevaatust-märkus juhib Teie tähelepanu Teie auto võimalikule kahjustamisele
(nt käigukasti kahjustamine) või juhib Teie tähelepanu üldistele õnnetusohtudele.
Keskkonda puudutav märkus
Keskkonna-märkus juhib Teie tähelepanu keskkonnakaitsele. Siit leiate Te näi-
teks nõuandeid kütusetarbe vähendamiseks.
Juhis
Tavaline märkus juhib Teie tähelepanu auto kasutamist puudutavale olulisele
teabele.
5
Selle kasutusjuhendi ülesehitus (selgitused)
Kasutatud lühendid
Lühend Tähendus
1/min mootori pöörete arv minutis
ABS blokeerimisvastane süsteem
ASG automatiseeritud käsikäigukast
CO
2
-emissioon
(g/km)
süsinikdioksiidi pääst grammides läbisõidukilomeetri kohta
EDS elektrooniline diferentsiaalilukustus
EPC mootori elektroonika kontroll
ESC stabiliseerimiskontroll
kW kilovatt, mootori võimsuse mõõtühik
MG käsikäigukast
MFD multifunktsioon-näidik
Nm njuutonmeeter, mootori pöördemomendi mõõtühik
TC veojõukontroll
6
Kasutatud lühendid
7
Kasutatud lühendid
Joonis 1 Kokpit
8
Käsitsemine
Käsitsemine
Kokpit
Ülevaade
Elektrilised aknatõstukid juhiukses 28
Kesklukustusklahv 25
Välispeeglite elektriline seadmine 37
Õhu väljavooluavad 52
Multifunktsioon-lüliti hoob:
Suuna- ja kaugtuletule lülitushoob, valgussignaal 32
Kiiruse reguleerimisseade 62
Rooliratas:
helisignaaliga
juhi turvapadjaga 81
Näidikuplokk: näidikud ja märgulambid 10
Multifunktsioon-lüliti hoob:
multifunktsioon-näidik 12
klaasipuhasti ja -pesur 34
Vasakpoolse istmesoojenduse regulaator 39
Olenevalt varustusest:
kütte käsitsemine 52
kliimaseadme käsitsemine 53
Puks multifunktsioonseadme Move & Fun hoidmiseks 71
Kaassõitja esiturvapadja väljalülitamise märgulamp 84
Ohutule lüliti 32
Kaassõitjapoolne panipaik 48
Kaassõitja esiturvapadi 81
Õhu väljavooluavad 52
Tuledelüliti 30
Kapoti luku avamiskäepide 101
Põhiesilaternate valgustuskauguse muutmise regulaator 31
Rooliratta seadmise hoob 57
Süütelukk 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Raadio
City Safe Drive-süsteemi klahv 65
Olenevalt varustusest:
käigukang (käsikäigukast) 61
valits (automatiseeritud käsikäigukast) 69
Panipaik 49
Parempoolse istmesoojenduse regulaator 39
Juhis
Autodel, mis on tehases varustatud raadioga, on kaasas selle seadme jaoks
eraldi kasutusjuhend.
Parempoolse rooliga sõidukitel on käsitsemiselementide paigutus mõnevõrra
erinev » Joonis 1 näidatud paigutusest. Üksikutele käsitsemiselementidele vasta-
vad sümbolid on aga samad.
22
23
24
25
26
9
Kokpit
Näidikud ja märgulambid
Näidikuplokk
ä Teema sissejuhatus
Käesolevas peatükis leiate teavet järgnevate teemade kohta:
Ülevaade näidikuplokist 10
Kiirusmõõtja 11
Kütusevaru näidik 11
Tahhomeeter 11
Läbisõiduloendur 11
Hooldusvälpade näidik 12
Käigusoovitus 12
TÄHELEPANU
Pöörake oma tähelepanu esmajärjekorras autojuhtimisele! Autojuhina vas-
tutate täielikult liiklusohutuse eest.
Ärge käsitsege näidikuploki käsitsemiselemente mitte kunagi sõidu ajal, vaid
ainult seisvas sõidukis!
Ülevaade näidikuplokist
Joonis 2 Näidikuplokk - 1. variant
Joonis 3 Näidikuplokk - 2. variant
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 10.
Kiirusmõõdik » Lehekülg 11
Ekraan:
läbisõiduloenduriga » Lehekülg 11
välistemperatuuri näidikuga » Lehekülg 14
£
ä
1
2
10
Käsitsemine
hooldusvälpade näidikuga » Lehekülg 12
multifunktsioon-näidikuga » Lehekülg 12.
Päeva-kilomeetriloenduri (trip) lähtestamisnupp » Lehekülg 11
Kütusevaru näidik » Lehekülg 11
Tahhomeeter » Lehekülg 11
Kella seadmisnupp » Lehekülg 14
Kiirusmõõtja
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 10.
Olenevalt sõidukist näidakse kiirust ühikutes km/h või mph ja km/h.
Kütusevaru näidik
Joonis 4 Kütusevaru näidik
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 10.
Kütusevaru näidik töötab ainult sisselülitatud süüte puhul.
Kütusepaagi täitemaht on umbes 35 liitrit. Kui kütusevaru kütusepaagis langeb
reservi piirkonnani, ilmub näidikuplokki hoiatussümbol » Joonis 4 - või süm-
bol vilgub 10 sekundit koos järelejäänud segmentidega näidikuploki ekraa-
nil » Joonis 4 - . Nüüd on veel umbes 4 liitrit kütust järel. See sümbol meenutab,
et peate tankima.
Hoiatussignaaliks kõlab ka signaalheli.
3
4
5
6
ä
ä
ETTEVAATUST
Kütusepaaki ei tohi mitte kunagi sõita päris tühjaks! Korrapäratu kütusega varus-
tamine võib põhjustada mootori ebaühtlast tööd. Põlemata kütus võib sattuda
heitgaasisüsteemi ja vigastada katalüsaatorit.
Tahhomeeter
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 10.
Tahhomeetri skaala punane piirkond
5
» Joonis 3 tähistab ala, kus mootori juht-
seade hakkab mootori pöörlemiskiirust piirama. Mootori juhtseade piirab mootori
pöörlemiskiirust kindlale piirväärtusele.
Enne tahhomeetri skaalal punase piirkonnani jõudmist vahetuda järgmisele kõr-
gemale käigule.
Mootori pöörlemiskiiruse optimaalsena hoidmiseks pidada silmas järgmist » Lehe-
külg 12, Käigusoovitus.
Vältida suuri mootori pöörlemiskiirusi sissesõitmise ajal ja enne mootori soojene-
mist töötemperatuurini.
Keskkonda puudutav märkus
Õigeaegne ülesvahetus aitab vähendada kütusekulu, vähendab sõidumüra, sääs-
tab keskkonda ja tuleb kasuks mootori tööeale ning töökindlusele.
Läbisõiduloendur
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 10.
Läbisõitu näidatakse kilomeetrites (km). Mõnes riigis kasutatakse mõõtühikuna
„miile“.
Lähtestamisnupp
Kogu läbisõidu ja päevase läbisõidu loenduri vahel vahetumiseks vajutada lühidalt
nuppu
3
» Joonis 2 või » Joonis 3.
Päevase läbisõidu loenduri lähtestamiseks vajutada nuppu
3
pikemalt.
£
ä
ä
11
Näidikud ja märgulambid
Päevase läbisõidu loendur (trip)
Päevase läbisõidu loendur näitab läbisõitu pärast pärast loenduri viimast lähtes-
tamist - 100 m või 1/10 miili sammuga.
Kogu läbisõidu loendur
Kogu läbisõidu loendur näitab kilomeetrites või miilides auto kogu läbisõitu.
Hooldusvälpade näidik
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 10.
Enne hooldutähtajani jõudmist ilmub süüte sisselülitamise järel näidikuploki
ekraanile kiri  või veel järelejäänud läbisõidukilomeetrite näit.
Kui hoolduse tähtaeg on käes, kõlab süüte sisselülitamise järel helisignaal ja il-
mub mõneks sekundiks kiri .
Hooldusvälpade näidiku lähtestamine
Eriala-ettevõte:
lähtestab vastava ülevaatuse järel näidiku mälu;
teeb sissekande hooldusraamatusse;
kinnitab järgmise hooldustähtajaga kleebise armatuurlaua juhipoolsele otsale.
Juhis
Auto aku lahtiühendamisel hooldusvälba näitu ei kustutata.
Kui remondi käigus vahetatakse näidikuplokk, tuleb hooldusvälpade näidikusse
sisestada õiged väärtused. Seda tööd teeb eriala-ettevõte.
Põhjalikku informatsiooni hooldusvälpade kohta - vt hooldusraamatust.
Käigusoovitus
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 10.
Näidikuploki ekraanil on informatsioon seesoleva käigu kohta.
Võimalikult väikese kütusetarbe saavutamiseks näidatakse ekraanil mõne muu
käigu sisselülitamissoovitust.
ä
ä
Näit Tähendus
Optimaalselt valitud käik.
Soovitus kõrgemale käigule ülesvahetuseks.
Soovitus madalamale käigule allavahetuseks.
ETTEVAATUST
Erinevates sõidusituatsioonides, nt möödasõidul, on õige käigu valiku eest vastu-
tav alati juht.
Multifunktsioon-näidik (pardaarvuti)
ä Teema sissejuhatus
Käesolevas peatükis leiate teavet järgnevate teemade kohta:
Mälu 13
Käsitsemine 13
Digitaalkell 14
Välistemperatuur 14
Sõiduaeg 14
Hetkeline kütusetarve 14
Keskmine kütusetarve 14
Tegevusraadius 15
Läbisõit 15
Keskmine kiirus 15
Aktuaalne kiirus 15
Jahutusvedeliku temperatuur 15
Piirkiiruse ületamishoiatus 15
Multifunktsioon-näidikut saab käsitseda ainult sisselülitatud süüte korral. Süüte
sisselülitamisel näidatakse funktsiooni, mis oli valitud enne süüte väljalülitamist.
Multifunktsioon-näidik kuvatakse ekraanile » Joonis 5.
£
12
Käsitsemine
TÄHELEPANU
Pöörake oma tähelepanu esmajärjekorras autojuhtimisele! Autojuhina vastu-
tate täielikult liiklusohutuse eest.
Juhis
Mõnede maade jaoks valmistatud sõidukite puhul esitatakse andmed inglise
mõõdusüsteemis.
Mälu
Joonis 5
Multifunktsioon-näidik
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Multifunktsioon-näidik on varustatud kahe automaatselt töötava mäluga. Ekraanil
näidatakse valitud mälu » Joonis 5.
Ühe-sõidu mälu (1. mälu) andmeid esitatakse, kui ekraanil on number 1. Kui ilmub
aga number 2, esitatakse kogu-sõidu mälu (2. mälu) andmeid.
Mälude ümberlülitmine toimub klaasipuhasti hooval oleva nupuga
B
» Joonis 6.
Ühe-sõidu mälu (1. mälu)
Ühe-sõidu mälusse kogutakse sõiduandmed alates süüte sisselülitamisest kuni
väljalülitamiseni. Kui sõitu jätkatakse 2 tunni jooksul pärast süüte väljalülitamist,
lisatakse juurdetulevad väärtused aktuaalsete sõiduandmete arvutamisel eelmis-
tele. Kui sõidukatkestus on pikem kui 2 tundi, kustutatakse mälu sisu automaat-
selt.
ä
Kogu-sõidu mälu (2. mälu)
Kogu-sõidu mälu kogub suvalise arvu üksiksõitude andmed kokku kuni 19 tunni ja
59 minuti sõiduaja või 1999 km läbisõidu ulatuses. Kui üks nimetatud väärtustest
ületatakse, kustutatakse mälu ja arvestamist alustatakse algusest peale.
Kogu-sõidu mälu vastupidiselt ühe-sõidu mälule ei kustutata rohkem kui 2 tundi
kestva sõidukatkestuse korral.
Juhis
Auto aku lahtiühendamisel kustutatakse kõik mäludes nr 1 ja nr 2 olevad väärtu-
sed.
Käsitsemine
Joonis 6
Multifunktsioon-näidik: Käsitse-
miselemendid
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Kippklahv
A
ja nupp
B
on klaasipuhasti lülitushooval » Joonis 6.
Mälu valimine
Nupu
B
» Joonis 6 lühivajutusega klaasipuhasti lülitushooval valida soovitud
mälu.
Funktsioonide valimine
Vajutada lühidalt kippklahvi
A
» Joonis 6 üla- või alaosale. Sellega avatakse
multifunktsioon-näidiku funktsioonid ühekaupa üksteise järel.
Lähtestamine
Valida soovitud mälu.
Hoida klahvi
B
» Joonis 6 kauem kui 1 sekund vajutatult.
£
ä
13
Näidikud ja märgulambid
Nupuga
B
saab nullida valitud mälus järgmisi väärtusi:
keskmine kütusetarve;
läbisõit;
keskmine kiirus;
sõiduaeg.
Digitaalkell
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Kellaaega seatakse järgmiselt:
Kellaajanäidule vahetumiseks vajutada kippklahvi
A
» Joonis 6 üla- või alaosa.
Tunninäidu märgistamiseks nii et see vilkuma hakkab, vajutada nuppu
6
» Joo-
nis 3.
Etteseadmiseks vajutada nuppu
3
. Kiireks läbijooksuks hoida nuppu surutult.
Minutinäidu märgistamiseks nii et see vilkuma hakkab, vajutada uuesti nuppu
6
.
Etteseadmiseks vajutada nuppu
3
. Kiireks läbijooksuks hoida nuppu surutult.
Kinnitada seatud väärtust uue nupu
6
vajutusega või oodata u 5 sekundit.
Seade salvestatakse automaatselt (väärtus lõpetab vilkumise).
Välistemperatuur
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Sisselülitatud süüte puhul näidatakse ekraanil välistemperatuuri.
Kui välistemperatuur langeb alla +4 °C, ilmub temperatuuri näidu ette lumehelbe-
sümbol (kiilasjäähoiatus), mis 10 sekundit vilgub ja jääb seejärel koos välistempe-
ratuuri näiduga püsima.
ä
ä
TÄHELEPANU
Ärge usaldage ainult välistemperatuuri näitu, et teel ei ole kiilasjääd. Kiilasjää
võib esineda ka juba +4 °C ümbruses olevatel välistemperatuuridel - kiilasjää-
hoiatus!
Sõiduaeg
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Ekraanile ilmub sõiduaeg, mis on möödunud viimasest mälu kustutamisest » Le-
hekülg 13. Kui soovitakse mõõta sõiduaega alates teatavast ajahetkest, tuleb sel-
lel ajahetkel mälu nupu
B
» Joonis 6 vajutamisega nulli seada.
Näidu maksimaalne väärtus mõlema mälu puhul on 19 tundi ja 59 minutit. Kui see
väärtus ületatakse, alustatakse näiduga jälle nullist.
Hetkeline kütusetarve
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Ekraanile ilmub hetkelise kütusetarbe väärtus l/100 km
1)
. Selle näidu abil saab
Teie sõidustiili sobitada soovitava kütusetarbe väärtusega.
Seisva või aeglaselt liikuva sõiduki korral näidatakse kütusetarvet l/h
2)
.
Keskmine kütusetarve
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Ekraanil kuvatakse keskmise kütusetarbe väärtus l/100 km
1)
, alates viimasest mä-
lu kustutamisest » Lehekülg 13. Selle näidu abil saab Teie sõidustiili sobitada soo-
vitava kütusetarbe väärtusega.
£
ä
ä
ä
1)
Mõne riigi jaoks valmistatavatel mudelitel näidatakse kütusetarvet ühikutes km/l.
2)
Mõne riigi jaoks valmistatavatel mudelitel näidatakse seisva auto puhul --,-.
14
Käsitsemine
Kui soovitakse määrata keskmist kütusetarvet kindlas ajavahemikus, tuleb mälu
uue mõõtmise alustamisel nupuga
B
klaasipuhasti lülitushooval» Joonis 6 nulli
seada. Kustutamise järel ilmuvad ekraanile esimeste u 300 m sõidumaa jooksul
kriipsud.
Sõidu ajal aktualiseeritakse väärtust regulaarselt.
Juhis
Kasutatud kütuse kogust ei näidata.
Tegevusraadius
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Ekraanil kuvatakse hinnanguline tegevusraadius, km. Ta näitab, mitu kilomeetrit
saab autos hetkel olemasoleva kütusekogusega sama sõidustiili kasutades veel
läbi sõita.
Näitu muudetakse 10 km kaupa. Kütusevaru märgulambi süttimise järel muude-
takse näitu 5 km kaupa.
Tegevusraadiuse arvutamisel võetakse aluseks kütusetarve viimase 50 km läbi-
sõidul. Säästlikumalt sõites suureneb ka tegevusraadius.
Läbisõit
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Ekraanile ilmub läbisõit, mis on toimunud alates viimasest mälu kustutami-
sest » Lehekülg 13. Kui soovitakse mõõta läbisõitu alates teatavast ajahetkest,
tuleb sellel ajahetkel mälu nupu
B
» Joonis 6 vajutamisega nulli seada.
Näidu maksimaalne väärtus mõlema mälu puhul on 1 999 km. Kui see väärtus üle-
tatakse, alustatakse näiduga jälle nullist.
Keskmine kiirus
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
ä
ä
ä
Ekraanil kuvatakse keskmine kiirus km/h alates viimasest mälu kustutami-
sest » Lehekülg 13. Kui soovitakse mõõta keskmist kiirust kindlal ajavahemikul,
tuleb mõõtmise alustamisel mälu nupu
B
vajutamisega klaasipuhasti lülitushoo-
val » Joonis 6 nulli seada.
Kustutamise järel ilmuvad ekraanile esimeste u 300 m sõidumaa jooksul kriipsud.
Sõidu ajal aktualiseeritakse väärtust regulaarselt.
Aktuaalne kiirus
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Ekraanil näidatakse aktuaalset kiiruse väärtust, mis on identne kiirusmõõtja näid-
uga
1
» Joonis 3.
Jahutusvedeliku temperatuur
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Ekraanil näidatakse aktuaalset jahutusvedeliku temperatuuri.
Piirkiiruse ületamishoiatus
Lugege ja arvestage esmalt sissejuhatava informatsiooniga ja ohutus-
juhistega leheküljel 12.
Piirkiiruse määramine seisvas autos
Nupuga
A
» Joonis 6 klaasipuhasti lülitushooval valida menüüpunkt Hoiatus
piirkiiruse ületamisel.
Nupu
B
vajutamisega aktiveerida piirkiiruse seadmisvõimaluse (väärtus vilgub).
Nupuga
A
seada soovitud piirkiirus, nt 50 km/h.
Nupuga
B
kinnitada seatud piirkiirus või oodata u 5 sekundit, väärtus salvesta-
takse automaatselt (väärtus lõpetab vilkumise).
Nii saab seada piirkiirust sammuga 5 km/h.
Piirkiiruse seadmine sõitvas autos
Nupuga
A
» Joonis 6 valida menüüpunkt Hoiatus piirkiiruse ületamisel.
Sõita soovitud kiirusega, nt 50 km/h.
£
ä
ä
ä
15
Näidikud ja märgulambid
Nupu
B
vajutamisega võetakse aktuaalne kiirus üle piirkiiruseks (väärtus vil-
gub).
Kui soovitakse seatud piirkiirust muuta, toimub see sammuga 5 km/h (nt ülevõe-
tud kiirus 47 km/h kerkib väärtuseni 50 km/h või langeb väärtuseni 45 km/h).
Nupu
B
korduva vajutamisega kinnitada piirkiirus või oodata u 5 sekundit,
väärtus salvestatakse automaatselt (väärtus lõpetab vilkumise).
Piirkiiruse muutmine või kustutamine
Nupuga
A
» Joonis 6 valida menüüpunkt Hoiatus piirkiiruse ületamisel.
Nupu
B
vajutamisega kustutatakse piirkiiruse väärtus.
Nupu
B
uue vajutusega aktiveeritakse piirkiiruse muutmisvõimalus.
Kui seatud piirkiiruse väärtust ületatakse, kõlab hoiatuseks akustiline signaal. Sa-
maaegselt ilmub ekraanile teade Hoiatus kiiruse ületamise puhul koos seatud
piirväärtusega.
Seatud piirkiirus jääb ka süüte väljalülitamisel salvestatuks.
Märgulambid
Ülevaade
Märgulambid näitavad teatavaid funktsioone või tõrkeid ja neid võivad saata heli-
signaalid.
Märgulambid näidikuplokis
Suunatuli (vasakul pool) » Lehekülg 17
Suunatuli (paremal pool) » Lehekülg 17
Kaugtuli » Lehekülg 17
Tagumine udutuli » Lehekülg 17
Kiiruse reguleerimisseade » Lehekülg 17
Turvapadjasüsteem » Lehekülg 17
Heitgaasi kontrollisüsteem » Lehekülg 17
Elektromehaaniline roolivõimendi » Lehekülg 18
Mootori õlirõhk » Lehekülg 18

Mootori elektroonika kontroll (bensiinimoo-
tor)
» Lehekülg 18
Jahutusvedeliku tase / jahutusvedeliku tem-
peratuur
» Lehekülg 18
Stabiliseerimiskontroll (ESC) » Lehekülg 19
Veojõukontroll (TC) » Lehekülg 19
Blokeerimisvastane süsteem (ABS) » Lehekülg 19
Turvavööhoiati » Lehekülg 20
Piduriseade » Lehekülg 20
Käsipidur » Lehekülg 20
Generaator » Lehekülg 20
Kütusereserv » Lehekülg 11
Automatiseeritud käsikäigukast » Lehekülg 20
Märgulambid näidikuploki ekraanil
Kinnitatud turvavöö - tagaistmel
» Lehekülg 21
Kinnitamata turvavöö - tagaistmel
£
16
Käsitsemine
City Safe Drive-süsteem » Lehekülg 21
START-STOPP süsteem » Lehekülg 21
Kütusevaru ja kütusereservi näit » Lehekülg 11
TÄHELEPANU
Kui süttinud märgulampidele ja vastavatele kirjeldustele ning hoiatavatele
juhistele ei pöörata tähelepanu, võib see põhjustada raskeid vigastusi või sõi-
dukikahjustusi.
Auto mootoriruum on ohtlik piirkond. Mootoriruumis tehtavate tööde, näi-
teks töövedelike kontrollimise ja järeltäitmise puhul võivad tekkida vigastu-
sed, auruga põletamised, esineda õnnetus- ja süttimisohtu. Tingimata tuleb
järgida hoitavaid märkusi » Lehekülg
101, Mootoriruum.
Juhis
Märgulampide paigutus oleneb mootori variandist. Järgnevates funktsioonikir-
jeldustes kujutatud sümbolid leiate märgulampidena näidikuplokist.
Funktsioonitõrkeid märgitakse näidikuplokis punaste (1. prioriteet - oht) või kol-
laste sümbolite (2. prioriteet - hoiatus) abil.
Suunatuli
Vastavalt suunatulele lülitushoova asendile vilgub vasak- või parempoolne
märgulamp.
Kui üks suunatulelamp ei tööta, vilgub märgulamp umbes kahekordse sageduse-
ga.
Sisselülitatud ohutuleseadme puhul vilguvad kaasa kõik suunatulelambid ja mõle-
mad märgulambid.
Täiendav informatsioon » Lehekülg 32, Suunatule ja kaugtule lülitushoob.
Kaugtuli
Märgulamp süttib sisselülitatud kaugtule või valgussignaali andmise pu-
hul » Lehekülg 30.
Tagumine udutuli
Märgulamp põleb sisselülitatud tagumise udutule puhul » Lehekülg 31.
Kiiruse reguleerimisseade
Märgulamp põleb, kui kiiruse reguleerimisseade töötab » Lehekülg 62.
Turvapadjasüsteem
Turvapadjasüsteemi jälgimine
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui märgulamp ei kustu või süttib sõidu ajal, on tegemist süsteemi tõrkega » .
Sama kehtib ka juhul, kui märgulamp süüte sisselülitamisel ei sütti.
Turvapadjasüsteemi toimimisvalmidust jälgitakse elektrooniliselt ka siis, kui mõni
turvapadi on välja lülitatud.
Kui esi- või külgturvapadi või turvavööpinguti on auto süsteemitestriga välja lü-
litatud, kehtib järgmine:
Märgulamp süttib süüte sisselülitamise järel u 4 sekundiks ja vilgub seejärel u
12 sekundit 2-sekundilise intervalliga.
Kui turvapadi lülitati välja turvapadja võtmega pööratava lülitiga kaassõitja kin-
dalaekas, kehtib järgmine:
süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks;
väljalülitatud turvapadjale viidatakse märgulambi     süttimise-
ga armatuurlaua keskosas » Lehekülg 84, Kaasõitja esiturvapadja võtmega
pööratav lüliti.
TÄHELEPANU
Tõrke esinemise korral tuleb lasta turvapadjasüsteemi kohe mõnes eriala-et-
tevõttes kontrollida. Muidu on oht, et turvapadjad õnnetusjuhtumi korral ei ra-
kendu.
Heitgaasi kontrollisüsteem
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp .
£
17
Näidikud ja märgulambid
Kui märgulamp mootori käivitamise järel ei kustu või süttib sõidu ajal, on viga mõ-
nes heitgaasi suhtes olulises konstruktsioonielemendis. Mootori juhtseadme
poolt valitud avariiprogramm võimaldab Teil säästlikku sõiduviisi kasutades sõita
lähima eriala-ettevõtteni.
Elektromehaaniline roolivõimendi
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui märgulamp süüte sisselülitamise järel või sõidu ajal pidevalt põleb, on tege-
mist elektromehaanilise roolivõimendi rikkega.
Kui süttib kollane märgulamp , võib olla tegemist roolivõimendi osalise välja-
langemisega ja roolimisjõud võivad olla suuremad.
Kui süttib punane märgulamp , on tegemist roolivõimendi täieliku väljalange-
misega ja toetus roolimisele puudub (oluliselt suuremad roolimisjõud).
Täiendav informatsioon » Lehekülg 57.
Juhis
Kui mootori uue käivitamise ja lühikese sõidu järel kollane märgulamp kustub,
ei ole vaja pöörduda eriala-ettevõtte poole.
Kui auto aku lahutati ja seejärel uuesti ühendati, süttib süüte sisselülitamisel
kollane märgulamp . Lühikese sõidumaa järel peab märgulamp kustuma.
Mootori õlirõhk
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui märgulamp mootori käivitamise järel ei kustu või hakkab sõidu ajal vilkuma,
peatuda ja seisata mootor. Kontrollida õlitaset ja lisada vajadusel mootoriõli » Le-
hekülg 104, Mootori õlitaseme kontrollimine.
Hoiatussignaaliks kõlab ka signaalheli.
Kui antud tingimustes ei ole mootoriõli lisamine võimalik, siis sõitu mitte jätkata.
Mootorit võidakse raskesti kahjustada, sellepärast jätta mootor väljalülitatuks ja
pöörduda abi saamiseks mõne eriala-ettevõte poole.
Kui märgulamp vilgub, mitte edasi sõita, ka siis kui õlitase on korras. Mootor ei to-
hi ka tühikäigul töötada. Pöörduda abi saamiseks mõne eriala-ettevõtte poole.
TÄHELEPANU
Kui tehnilistel põjustel tuleb peatuda, tuleb auto parkida tänavaliiklusest tur-
valisele kaugusele, mootor välja lülitada ja ohutuleseade sisse lülitada » Lehe-
külg
32, Ohutuleseadme lüliti.
ETTEVAATUST
Punane õlirõhu märgulamp ei ole õlitaseme näidik! Sellepärast tuleb õlitaset
korrapäraselt, kõige parem igal tankimisel, kontrollida.
Mootori elektroonika kontroll 
Märgulamp  (Electronic Power Control) süttib süüte sisselülitamisel mõneks se-
kundiks.
Kui märgulamp  mootori käivitamise järel ei kustu või süttib sõidu ajal, on viga
mootori juhtseadmes. Mootori juhtseadme poolt valitud avariiprogramm võimal-
dab Teil säästlikku sõiduviisi kasutades sõita lähima eriala-ettevõtteni.
Jahutusvedeliku temperatuur / jahutusvedeliku tase
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui märgulamp ei kustu või hakkab sõidu ajal vilkuma, on jahutusvedeliku tem-
peratuur liiga kõrge või tase liiga madal.
Hoiatuseks kõlab signaalheli.
Sel juhul tuleb peatuda, mootor seisata ja kontrollida jahutusvedeliku taset, va-
jadusel lisada jahutusvedelikku.
Kui antud tingimustes ei ole jahutusvedeliku lisamine võimalik, sõitu mitte jätka-
ta. Mootorit võidakse raskesti kahjustada, sellepärast jätta mootor väljalülitatuks
ja pöörduda abi saamiseks mõne eriala-ettevõte poole.
Kui jahutusvedeliku tase on ettenähtud piires, võib kõrgendatud temperatuuri
põhjuseks olla jahutusradiaatori ventilaatori funktsioonitõrge. Kontrollida jahu-
tusventilaatori kaitset, vajadusel asendada see uuega » Lehekülg 131, Kaitsmed
mootoriruumis.
Kui märgulamp ei kustu, kuigi jahutusvedeliku tase ja ka ventilaatori kaitse on
korras, sõitmist mitte jätkata. Pöörduda abi saamiseks mõne eriala-ettevõtte
poole.
£
18
Käsitsemine
Täiendav informatsioon » Lehekülg 105, Jahutusvedelik.
TÄHELEPANU
Kui tehnilistel põjustel tuleb peatuda, tuleb auto parkida tänavaliiklusest
turvalisele kaugusele, mootor välja lülitada ja ohutuleseade sisse lülita-
da » Lehekülg
32.
Stabiliseerimiskontroll (ESC)
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Kui ESC parajasti aitab autot stabiliseerida, vilgub näidikuplokis märgulamp .
Kui ESC-s on viga, põleb märgulamp pidevalt.
Kuna ESC ja ABS töötavad koos, süttib ABS-i väljalangemise korral ka ESC märgu-
lamp.
Kui märgulamp süttib kohe mootori käivitamisel, võib ESC olla tehnilistel põh-
justel välja lülitatud. Sel juhul saab ESC süüte välja- ja sisselülitamisega uuesti
sisse lülitada. Kui märgulamp kustub, on ESC jälle täiesti töövõimeline.
Täiendav informatsioon » Lehekülg
60, Stabiliseerimiskontroll (ESC).
Juhis
Kui auto aku lahutati ja seejärel uuesti ühendati, süttib süüte sisselülitamisel
märgulamp . Lühikese sõidumaa järel peab märgulamp kustuma.
Veojõukontroll (TC)
Süüte sisselülitamisel süttib märgulamp mõneks sekundiks.
Reguleerimisprotsessis vilgub märgulamp sõidu ajal.
Kui TC-s on viga, põleb märgulamp pidevalt.
Kuna TC ja ABS töötavad koos, süttib ABS-i väljalangemise korral ka TC märgu-
lamp.
Kui märgulamp süttib kohe mootori käivitamisel, võib TC olla tehnilistel põhjus-
tel välja lülitatud. Sel juhul saab TC süüte välja- ja sisselülitamisega uuesti sisse
lülitada. Kui märgulamp kustub, on TC jälle täiesti töövõimeline.
Täiendav informatsioon » Lehekülg 60, Veojõukontroll (TC).
Juhis
Kui auto aku lahutati ja seejärel uuesti ühendati, süttib süüte sisselülitamisel
märgulamp . Lühikese sõidumaa järel peab märgulamp kustuma.
Blokeerimisvastane süsteem (ABS)
Süüte sisselülitamise järel või käivitamise ajal süttib märgulamp mõneks sekun-
diks. Automaatkontrolli sooritamise järel märgulamp kustub.
ABS tõrge
Kui ABS märgulamp mõni sekund pärast süüte sisselülitamist ei kustu või üldse
ei sütti või süttib sõidu ajal, ei ole süsteem korras. Autot pidurdatakse veel ainult
normaalse piduriseadmega. Pöörduge kohe mõne eriala-ettevõtte poole ja sobi-
tage vastavalt oma sõiduviisi, sest Tei tea täpselt kahjustuse ulatust.
Täiendav informatsioon » Lehekülg
60, Blokeerimisvastane süsteem (ABS).
Kogu piduriseadme rike
Kui ABS-i märgulamp süttib koos piduriseadme märgulambiga , ei ole viga
mitte ainult ABS-is, vaid rikkis on ka mõni muu piduriseadme osa »
.
TÄHELEPANU
Kui tehnilistel põjustel tuleb peatuda, tuleb auto parkida tänavaliiklusest
turvalisele kaugusele, mootor välja lülitada ja ohutuleseade sisse lülita-
da » Lehekülg
32.
Kui piduriseadme märgulamp süttib koos ABS-i märgulambiga , peatuda
kohe ja kontrollida pidurivedeliku taset varumahutis » Lehekülg 106, Pidurive-
deliku taseme kontrollimine. Kui pidurivedeliku tase on langenud MIN-märgis-
tusest allapoole, mitte edasi sõita - õnnetusoht! Kasutada spetsialistide abi.
Kapoti avamisel ja pidurivedeliku taseme kontrollimisel jälgida märkusi » Le-
hekülg 101, Mootoriruum.
Kui pidurivedeliku tase on korras, on välja langenud ABS-süsteemi reguleeri-
misfunktsioon. Tagarattad võivad pidurdamisel kiiresti blokeeruda. See võib
mõnel juhul põhjustada auto päraosa väljapõikumist - külglibisemisoht! Sõita
ettevaatlikult lähima eriala-ettevõtteni ja lasta viga parandada.
19
Näidikud ja märgulambid
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148

SKODA Citigo NF 05-2012 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
See käsiraamat sobib ka