Powerplus POWXG90425 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
POWXG90425 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 1 www.varo.com
1 KÄYTTÖ ........................................................................................... 2
2 KUVAUS (KUVA A).......................................................................... 2
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ ................................................................ 2
4 LISÄTURVALLISUUSOHJEET PAINEPESUREITA VARTEN ....... 3
4.1 Sähköverkkoliitäntä ................................................................................................ 4
4.2 Vesiliitäntä ............................................................................................................... 4
4.3 Turvalaitteet............................................................................................................. 4
5 KOKOONPANO-OHJEET ................................................................ 4
5.1 Pesupistoolin kokoaminen (kuva 1) ....................................................................... 4
5.2 Säilytyskoukun ja pesupistoolipidikkeen asennus (Kuva 2) ................................ 4
6 KÄYTTÖ ........................................................................................... 4
6.1 Puutarhaletkun liitäntä (Kuva 3) ............................................................................. 4
6.2 Paineletkun asennus (Kuva 4) ................................................................................ 5
6.3 Pesuvarren ja suuttimen asentaminen .................................................................. 5
6.4 Vesiliitäntä ............................................................................................................... 5
6.5 Koneen käynnistäminen/pysäyttäminen ............................................................... 5
6.6 Säädettävä suutin (Kuva 6)..................................................................................... 6
6.7 Pation puhdistin ...................................................................................................... 6
6.8 Pesuaineen annostelija (kuva 7 & 8) ...................................................................... 6
6.9 Pesuainemäärä (kuva 9) ......................................................................................... 6
6.10 Putkenpuhdistussarja ............................................................................................. 6
7 TEKNISET TIEDOT .......................................................................... 6
8 MELU ................................................................................................ 7
9 PUHDISTUS JA HUOLTO ............................................................... 7
9.1 Tulosuodattimen puhdistaminen ........................................................................... 7
9.2 Tuuletusaukkojen puhdistaminen .......................................................................... 7
9.3 Liittimien rasvaus.................................................................................................... 7
10 VARASTOINTI .................................................................................. 7
11 VIANETSINTÄ .................................................................................. 8
POWXG90425 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 2 www.varo.com
PAINEPESURI 2500W
POWXG90425
1 KÄYTTÖ
Painepesurisi on suunniteltu ulkona tapahtuvaan puhdistukseen. Puhdistuskohteet: koneet,
ajoneuvot, rakenteet, työkalut, julkisivut, terassit, puutarhatyökalut,…
VAROITUS! Oman turvallisuutesi takia lue tämä käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin alat käyttää laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle
henkilölle aina myös tämä käyttöohje.
2 KUVAUS (KUVA A)
1. Veden tuloliitin
2. Säilytyskoukku
3. Veden ulostulo
4. Katkaisin
5. Työntövaunun kahva
6. Pistoolipidin
7. Paineletku
8. Liipaisinpistooli
9. Liipaisimen lukko
10. Pesuvarsi
11. Säädettävä suutin
12. Letkun lukituspainike, pistooli
13. Pesuainemäärän säätönuppi
14. Terassipesuri
15. Turbosuutin
16. Pesuaineen annostelija
17. Putkenpuhdistussarja 10 m
18. Erikoisliitäntä putkien
puhdistussarjalle
19. Harja
20. Pesuvarren jatko-osa 330 mm
3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa
leikkiä muovipusseilla! Tukehtumisvaara!
1x painepesuri
1x liipaisin
1x jatkovarsi pistoolia varten
1x säädettävä suutin
1x veden tuloliitin
1x 8m paineletku
1x ohjekirja
1x terassipesuri
1x turbosuutin
1x puhdistusneula
1x Putkenpuhdistussarja 10 m
1x Erikoisliitäntä putkien puhdistussarjalle
1x Harja
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
POWXG90425 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 3 www.varo.com
4 LISÄTURVALLISUUSOHJEET PAINEPESUREITA VARTEN
Laite on suunniteltu yksinomaan yksityiskäyttöön ulkona EIKÄ kaupalliseen käyttöön.
Suojele laitetta lämmöltä, suoralta auringonpaisteelta, kosteudelta ja sateelta, pakkaselta
ja teräviltä reunoilta.
Älä anna henkilöiden, joita ei ole koulutettu painepesuria varten ja jotka eivät ole lukeneet
ohjekirjaa, käyttää konetta!
Lapset tai kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää painepesureita.
Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät leiki laitteella.
Ennen koneen käynnistämistä tarkasta huolellisesti, ettei siinä ole vikoja. Jos löydät
jonkun vian, älä käynnistä konetta, vaan ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
Tarkasta erityisesti, että sähköjohdon eriste ei ole vioittunut ja ettei siinä ole murtumia.
Jos sähkökaapeli on vioittunut, se on vaihdatettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
VAROITUS: Korkeapainesuihkut voivat olla vaarallisia, jos niitä ytetään
väärin. Suihkua ei saa kohdistaa suoraan henkilöihin päin, jännitteisiin
sähkölaitteisiin tai itse laitteeseen.
VAROITUS: Ä käy laitetta henkilöiden lähellä, jos heillä ei ole
suojavaatetusta.
Älä kohdista suihkua itseesi tai toisiin päin voidaksesi puhdistaa vaatteet tai jalkineet.
Pidä pesuvarresta lujasti kiinni molemmin käsin.
Käyttäjän ja jokaisen puhdistuspaikan lähietäisyydellä tulisi suojautua lentäviltä jätteiltä,
joita voi irrota käytön aikana.
Käytä suojalaseja ja suojavaatetusta käytön aikana.
Irrota virtalähteestä ennen kuin suoritat käyttälle kuuluvia kunnossapitotoimenpiteitä.
Jotta voitaisiin varmistaa laitteen turvallisuus, käytä vain valmistajalta hankittuja tai
valmistajan hyväksymiä alkuperäisiä varaosia.
Älä käytä laitetta, jos laitteen virtajohto tai tärkeät osat ovat vioittuneet, esim. turvalaite,
paineletku ja liipaisinpistooli.
Älä käytä laitetta märillä käsillä. Jos laite on kostea tai märkä, irrota se välittömästi. Älä
pane sitä veteen.
Paineruisku voi vioittaa renkaita ja renkaiden venttiilejä ja ne voivat sitten puhjeta.
Älä käytä koskaan konetta ympäristössä, jossa voi olla räjähdyksen vaara.
Korkeapaineruiskulla ei saa puhdistaa asbestia sisältäviä pintoja.
Tätä painepesuria ei saa käyttää alle 0°C lämpötiloissa.
VAROITUS: Paineletkut, kiinnittimet ja liittimet ovat tärkeitä laitteen
turvallisuuden kannalta. Käytä vain valmistajan suosittelemia letkuja,
kiinnittimiä ja liitinkappaleita.
VAROITUS: Puutteelliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Kelallekierretyt
johdot on aina purettava täysin, jotta voidaan estää johdon
ylikuumeneminen.
Jos käytetään jatkojohtoa, pistokkeen ja pistorasian on oltava vesitiiviitä ja noudatettava
alla mainittuja vaatimuksia pituuden ja johdon paksuuden suhteen.
1,0 mm² maks. 12,5 m
1,5 mm² maks. 20 m
Jos sähköjohto on vioittunut, valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai pätevän
ammattihenkilön on vaihdettava se, jotta voidaan välttää vaaratilanne.
POWXG90425 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 4 www.varo.com
4.1 Sähköverkkoliitäntä
Seuraavia ohjeita tulisi noudattaa, kun painepesuri liitetään sähköverkostoon:
Sähköverkkoliitännän saa tehdä pätevä sähköteknikko ja siinä on noudatettava IEC
60364-1 standardeja.
On suositeltavaa, että sähkön tulo tähän laitteeseen on varustettu jäännösvirtalaitteella,
joka keskeyttää virrantulon, jos vuotovirta maahan ylittää 30 mA 30 ms ajan.
4.2 Vesiliitäntä
Liitäntä yleiseen verkostoon on tehtävä määräysten mukaisesti.
Tuloletkun voi liittää vesijohtoverkostoon korkeintaan 12 baarin tulopaineella.
Tämän painepesurin saa Euroopassa liittää juomavesiverkostoon vain, jos on
asennettu asianmukainen takaisinvirtauksen estin, BA-tyyppi EN 1717
standardin mukaisesti. Letkun pituuden takaisinvirtauksen estimen ja
painepesurin välillä on oltava vähintään 10 metr, jotta se voi imeä
mahdolliset painehuiput (min. läpimitta ½ tuumaa).
Heti kun vesi on virrannut BA venttiilin läpi, vettä ei voi pitää enää juomavetenä.
TÄRKEÄÄ! ytä vain vettä, jossa ei ole epäpuhtauksia. Jos vaarana on
tulovedessä olevat hiekkahiukkaset (esim. omasta kaivosta), lisäsuodatin
tulisi asentaa.
4.3 Turvalaitteet
Vapaavirtausventtiili voi alentaa painetta, jos se ylittää esiasetetut arvot.
Lukituslaitteena toimii liipaisinpistooli (9): Liipaisinpistoolissa (8) on lukkolaite (9). Kun
nuppi aktivoidaan, liipaisinpistoolia (8) ei voi käyttää.
Lämpöanturi suojelee moottoria ylikuumenemiselta. Kone käynnistyy uudelleen
muutaman minuutin kuluttua, kun lämpöanturi on jäähtynyt.
5 KOKOONPANO-OHJEET
Tämä osa selostaa yksityiskohtaisesti, kuinka painepesuri on valmis käyttöön.
5.1 Pesupistoolin kokoaminen (kuva 1)
Liitä säädettävä suihkusuutin (K) pesupistooliin. Työnnä ja kierrä käsin myötäpäivään
säädettävä suutin pesupistoolille (J) kireälle, niin se lukittuu paikalleen. Kun osat on liitetty
kunnolla, niitä ei saa erilleen vetämällä säädettävää suutinta suoraan ulospäin. Kaikki
lisävarusteet on liitettävä pesupistooliin, jotta niitä voi käyttää kunnolla.
5.2 Säilytyskoukun ja pesupistoolipidikkeen asennus (Kuva 2)
Työnnä säilytyskoukku pidikkeen oikealle puolelle.
Työnnä pesupistoolipidike pidikkeen vasemmalle puolelle.
6 KÄYTTÖ
6.1 Puutarhaletkun liitäntä (Kuva 3)
Irrota muovitulppa ennen tulovesiliitännän liittämistä painepesuriin.
Kiinnitä painepesuriin letkuliitin (jossa on suodatin).
Liitä puutarhaletku tavallisella pikaliittimellä.
POWXG90425 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 5 www.varo.com
6.2 Paineletkun asennus (Kuva 4)
Kiinnitä paineletku liipaisinpistooliin.
Irrota paineletku painamalla painiketta (B).
6.3 Pesuvarren ja suuttimen asentaminen
Työnnä pesuvarsi liipaisinpistooliin.
Kun se on asennettu, käännä sitä. Varo: Varmista että pesuvarsi on kiinnitetty oikein
pistooliin.
Kiinnitä suutin. Työnnä se voimakkaasti pesuvarteen. Tarkasta ennen liipaisimen
aktivointia, että suutin on kiinnitetty oikein.
6.4 Vesiliitäntä
Tavallinen 1/2" puutarhaletku, joka on väh. 10 m ja kork. 25 m, on sopiva.
TÄRKEÄÄ! Käytä vain vettä, jossa ei ole epäpuhtauksia. Jos on olemassa
vaara, että tulovedessä on hiekkahiukkasia (esim. omasta kaivosta), silloin
on asennettava lisäsuodatin.
1. Anna veden virrata vesiletkun läpi, ennen kuin liität sen koneeseen voidaksesi estää
hiekan ja lian pääsyn koneeseen. Huom.: tarkasta että suodatin on asennettu veden
tuloputkeen ja että se ei ole tukkeutunut.
2. Liitä vesiletku vedentuloputkeen pikaliittimellä (tulovesi, maks. paine: 12 baaria, maks.
lämpötila: 50°C).
3. Kytke vesi päälle.
6.5 Koneen käynnistäminen/pysäyttäminen
Isku käytön aikana vaikuttaa liipaisinpistooliin ja pesuvarteen pidä siksi laitteesta aina lujasti
kiinni molemmin käsin.
TÄRKEÄÄ: Suuntaa suutin maahan päin.
Tämä painepesuri on varustettu automaattisella
käynnistys/pysäytysjärjestelmällä, joka perustuu vedenpaineeseen.
1. Tarkasta että kone on pystyasennossa. HUOM.: Älä aseta konetta korkeaan ruohikkoon!
2. Vapauta liipaisimen lukko.
3. Aktivoi liipaisinpistoolin liipaisin ja anna veden juosta, kunnes kaikki ilma on poistunut
vesiletkusta.
4. Käännä katkaisin oikealle.
5. Aktivoi liipaisinpistoolin liipaisin.
6. Säädä aina etäisyys ja siten suuttimen paine puhdistettavaan pintaan nähden.
Älä peitä konetta käytön aikana tai käytä sitä huoneessa ilman riittävää tuuletusta!
HUOM.: Jos kone on jätetty tai sitä ei käytetä 5 minuutin aikana, se on kytkettävä pois
toiminnasta käynnistys/pysäytyskatkaisimella (4) "O":
7. Käännä katkaisin vasemmalle O-asentoon.
8. Irrota sähköpistoke pistorasiasta.
9. Katkaise veden tulo ja aktivoi liipaisinpistoolin liipaisin voidaksesi vapauttaa koneen
paineesta.
10. Lukitse liipaisinpistooli. (Kuva 5)
Kun liipaisinpistoolin liipaisin vapautetaan, kone pysähtyy automaattisesti. Kone käynnistyy
taas, kun aktivoit liipaisinpistoolin.
POWXG90425 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 6 www.varo.com
6.6 Säädettävä suutin (Kuva 6)
Painetta voidaan säätää kääntämällä säädettävä suutin.
VAROITUS: Älä tee sitä käytön aikana voidaksesi lttää, että kätesi voisi
osua suihkuun.
6.7 Pation puhdistin
Pation puhdistin on tehokas lisävaruste pation, kulkuteiden yms. puhdistamiseen.
Kiinnitä pation puhdistin lanssiin.
HUOM.: Älä käytä pation puhdistinta harjana, vaan anna sen lipua pehmeästi pinnan yli
6.8 Pesuaineen annostelija (kuva 7 & 8)
Painepesuri annostelee pesuainetta pienellä paineella. Huuhtele puhtaaksi
säädettävällä suihkusuuttimella.
Sisäisellä pesuaineen annostelijalla voit käyttää monenlaisia nestemäisiä pesuaineita
pestävälle pinnalle. Pesuainetta annostellaan vain pienellä paineella. Liitä säädettävä suutin
pesupistooliin, ja kierrä se :n loppuun, jotta painepesuri on pienpainetilassa (kuva 7). Poista
pesuainesäiliön kansi, ja täytä se vain nestemäisellä pesuaineella (kuva 8). Älä laita vettä
säiliöön. Painepesuri sekoittaa veden ja pesuaineen automaattisesti. Kun olet annostellut
pesuaineen pestävälle pinnalle, kierrä se säädettävän suuttimen I:n loppuun, ja suihkuta
pesuaine pois korkeapainesuihkeella (kuva 7). Korkeapainetilassa painepesuri ei annostele
pesuainetta.
6.9 Pesuainemäärä (kuva 9)
Jos sinun tarvitsee säätää pesuainemäärää, voit vähentää pesuaineen määrää kääntämällä
säätönuppia vasempaan, ja lisätä sitä kääntämällä säätönuppia oikealle, puhdistustarpeen
mukaan.
6.10 Putkenpuhdistussarja
Irrota sähköpistoke pistorasiasta.
Katkaise veden tulo ja aktivoi liipaisinpistooli voidaksesi vapauttaa koneen paineesta.
Poista pesuvarsi pistoolista.
Kiinnitä erikoisliitäntä putkien puhdistussarjalle pistooliin.
Liitä putkenpuhdistussarja erikoisliitäntään.
7 TEKNISET TIEDOT
POWXG90425
Moottorityyppi
induktiomoottori
Paine (Mpa)
13
Maks. paine (Mpa)
19,5
Jännite
220 V/ 50 Hz
Teho
2500 W
Virtaus
7,8 L/min
Veden lämpötila
Max 50°C
Paino
6 kg
POWXG90425 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 7 www.varo.com
8 MELU
Melupäästöjen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
Äänenpainetaso LpA
73 dB(A)
Äänitehotaso LwA
86 dB(A)
HUOMIO! Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli 85 dB(A).
aw (Tärinätaso):
0,9 m/s²
K = 1,5 m/s²
9 PUHDISTUS JA HUOLTO
VAROITUS! Irrota sähköpistoke aina pistorasiasta ennen kunnossapitoa tai
puhdistusta.
Jotta voisit varmistaa pitkäaikaisen ja ongelmattoman käytön, ota huomioon seuraavat ohjeet:
Pese vesiletku, paineletku, pesuvarsi ja lisävarusteet ennen asentamista.
Puhdista liittimet pölystä ja hiekasta.
Puhdista suuttimet.
Kaikki korjaukset on aina tehtävä valtuutetussa korjaamossa alkuperäisiä varaosia käyttäen.
9.1 Tulosuodattimen puhdistaminen
Puhdista tuloveden suodatin säännöllisesti. Huuhtele lika ja roskat pois vedellä.
VARO: Ellei suodatinta asenneta, seurauksena on takuun mitätöinti.
9.2 Tuuletusaukkojen puhdistaminen
Kone on pidettävä puhtaana, jotta jäähdytysilma voi virrata vapaasti koneen tuuletusaukkojen
läpi.
9.3 Liittimien rasvaus
Jotta voitaisiin varmistaa helppo liitäntä ja että O-renkaat eivät kuivu; liittimet on rasvattava
säännöllisesti.
10 VARASTOINTI
Kone on varastoitava paikassa, jossa se ei jäädy!
Pumppu, letku ja lisävarusteet tulisi aina tyhjentää vedestä ennen varastointia seuraavasti:
1. Pysäytä kone (Käännä käynnistys/pysäytyskatkaisin “O”) ja irrota vesiletku ja suutin.
2. Käynnistä kone uudelleen ja aktivoi liipaisinpistoolin liipaisin. Anna koneen käydä, kunnes
vettä ei enää virtaa liipaisinpistoolin läpi.
3. Pysäytä kone, irrota pistoke ja kääri letku ja johto.
4. Aseta liipaisinpistooli, lanssi, suuttimet ja muut lisävarusteet koneen pidikkeisiin. Koukkua
voi käyttää letkun ja johdon säilyttämistä varten.
Jos kone on vahingossa jäätynyt, silloin on tarkastettava, ettei siihen ole tullut vikaa.
VAROITUS: Ä ynnistä koskaan jäätynyttä konetta. Takuu ei kata
jäätymisestä johtuvia vikoja!
POWXG90425 FI
Copyright © 2021 VARO S i v u | 8 www.varo.com
11 VIANETSINTÄ
VIKA
SYY
SUOSITELTU TOIMENPIDE
Kone ei käynnisty
Kone ei ole liitetty
virtalähteeseen
Liitä kone virtalähteeseen.
Viallinen pistorasia
Kokeile toista pistorasiaa.
Viallinen jatkojohto
Yritä ilman jatkojohtoa.
Vaihteleva paine
Pumppu imee ilmaa
Tarkasta että letkut ja liittimet ovat
ilmatiiviit.
Venttiilit ovat likaiset,
kuluneet tai kiinni
juuttuneet
Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen
Veden tulo ei ole riittävä
Nosta veden painetta, tarkasta
puutarhaletkun tukokset ja/tai vaihda
suurempi letku.
Pumpun tiivisteet kuluneet
Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen
Kone pysähtyy
Väärä verkkojännite
Tarkasta että sähköverkoston jännite
vastaa nimikyltin teknisiä tietoja.
Lämpöanturi aktivoitu
Anna koneen jäähtyä 5 minuuttia
Suutin osittain tukossa
Puhdista suutin neulalla ja suihkuttamalla
vettä takaisinpäin suuttimen läpi
Virranvoimakkuuden
nousu
Yritä ilman jatkojohtoa.
Kone värähtelee
Ilmaa
tuloletkussa/pumpussa
Anna koneen käydä liipaisimen ollessa
auki, kunnes säännöllinen työpaine
palautuu.
Riittämätön veden tulo
verkostosta
Nosta veden painetta, tarkasta
puutarhaletkun tukokset ja/tai vaihda
suurempi letku.
Suutin osittain tukossa
Puhdista suutin neulalla ja suihkuttamalla
vettä takaisinpäin suuttimen läpi
Vedensuodatin tukossa
Puhdista suodatin
Letku kiertynyt
Suorista letku.
Kone käynnistyy
ja pysähtyy usein
itsestään
Pumppu ja/tai
liipaisinpistooli vuotavat
Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen
Vettä ei tule
Liitä tulovesi.
Kone käynnistyy,
mutta vettä ei tule
ulos
Vedensuodatin tukossa
Puhdista suodatin
Suutin tukossa
Puhdista suutin neulalla ja suihkuttamalla
vettä takaisinpäin suuttimen läpi
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Powerplus POWXG90425 Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal