Behringer SX2442FX Omaniku manuaal

Bränd
Behringer
Kategooria
helisegistid
Mudel
SX2442FX
Tüüp
Omaniku manuaal
yttöohje
EURODESK SX3242FX/SX2442FX
Ultra-Low Noise Design 32/24-Input 4-Bus
Studio/Live Mixer with XENYX Mic Preampli ers,
British EQs and Dual Multi-FX Processor
2 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
Kiittää te
Sydämelliset onnittelut! EURODESKin myötä olet saanut käyttöösi
uudenaikaisen miksauspöydän, jokaasettaa aivan uudet laatustandardit.
Alusta asti tavoitteenamme on ollut luoda vallankumouksellinen laite,
jokasoveltuu moniin eri tarkoituksiin. Tulos: Huippuluokan mikseripöy
runsain varustuksin ja laajoin kytkentä- ja laajennusmahdollisuuksin.
BEHRINGER on ammattimaisen äänistudiotekniikan alan yritys.
Olemmejo vuosien ajan kehittäneet menestyksekkäitä tuotteita studio-
ja live-ympäristöihin. Niiden joukossa on mikrofoneja ja erilaisia 19"
laitteita (kompressoreja, korjaimia, kohinaportteja, putkiprosessoreja,
kuulokevahvistimia, digitaalisia efektilaitteita, DI-bokseja jne.),
monitori- ja äänitysbokseja ja ammattikäyttöön tarkoitettuja
Live- janauhoitusmiksauspöytiä. Koko tekninen taitotietomme on
yhdistetty EURODESK-pöytääsi.
Sisällysluettelo
Kiittää te .......................................................................... 2
Tärkeitä turvallisuusohjeit a .......................................... 3
Juridinen Peruutus ......................................................... 3
Rajoitettu takuu ............................................................. 3
1. Johdanto ..................................................................... 4
1.1 Ennen kuin aloitat ............................................................... 4
1.2 Käsikirja .................................................................................. 4
2. Käyttöelementit ja Liitännät .................................... 5
2.1 Monotulokanavat ............................................................... 5
2.2 Stereokanavat ...................................................................... 6
2.3 Stereokanavat 21-24 (SL2442FX-PRO)
tai 29-32 (SL3242FX-PRO) ......................................................... 7
2.4 Alaryhmät 1-4 ...................................................................... 7
2.5 Mono Out -sektori Subwoofer-sovelluksille ............. 8
2.6 Main Out-sektori ................................................................. 8
2.7 CD/Tape ................................................................................. 9
2.8 Master Aux Send 1 ja 2 ................................................... 10
2.9 Graanen 9-kaistainen stereokorjain ........................ 10
2.10 Efektisektori ...................................................................... 10
2.11 Takaosa ............................................................................... 11
3. Digitaalinen Efektiprosessori................................. 12
4. Johdotusesime rk kejä .............................................. 13
4.1 Studiokokoonpano .......................................................... 13
4.2 Live-kokoonpano ............................................................. 14
5. Audioliitännät .......................................................... 14
6. Asetukset ................................................................. 16
7. Tekniset Tied ............................................................ 18
3 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
JURIDINEN PERUUTUS
Varoitus
Symbolilla merkityissä päätteissä
sähkövirran voimakkuus on niin korkea,
että ne sisältävät sähköiskun vaaran. Käytäainoastaan
korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia
kaiutinjohtoja, joissa on ¼"TS-liittimet valmiiksi
asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten
teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön toimesta.
Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan
mukana seuraavissa liitteissä olevista
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
Luekäyttöohjeet.
Varoitus
Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta
(tai taustasektion kantta) tule poistaa.
Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia.
Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.
Varoitus
Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai
kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen
päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten maljakoita.
Varoitus
Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu
ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan
käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun
tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa
kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain
alanammattihenkilö.
1. Lue nä mä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten
lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien
laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä.
Leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu
pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen
aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti
pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä
kohdasta, jossa verkkojohto tulee uloslaitteesta.
11. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.
12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä
pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava
sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään
millointahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksiä/lisälaitteita.
14. Käytä ainoastaan
valmistajan mainitseman
tai laitteen mukana
myydyn cartin,
seisontatuen, kolmijalan,
kan-nattimen tai
pöydän kanssa. Cartia
käytettäessä tulee cart/
laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta
itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta
vältyttäisiin.
15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja
laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon
ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kunlaite
on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai
–pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt
nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle
tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on
päässytputoamaan.
17. Tuotteen oikea hävitys:
Tämäsymboli osoittaa, että
tuotetta ei WEEE-direktiivin
(2012/19/EU) ja paikallisen
lain mukaan saa hävittää
kotitalousjätteen mukana.
Tuotetulee toimittaa
valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille
tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisenjätteen
epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa
ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja
elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien
vaarallisten aineiden takia. Kunhävität tuotteen
asianmukaisesti, autat myös tehostamaan
luonnonvarojen käyttöä. Saatlisätietoja
hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista
kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi viranomaisilta,
jätteenkäsittelyviranomaiselta taijätehuoltoyritykseltä.
TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄKERROTUT
TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ.
KAIKKITAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA,
NIIDENOMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSICGROUP EI OTA
VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ,
JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA YDELLISESTÄ TAI
OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA
KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN.
VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT
VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ.
MUSICGROUPTUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT
JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJATJA JÄLLEENMYYT
EIVÄT OLE MUSICGROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄHEILLÄ
OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ
MUSICGROUP:IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA
LUPAUKSIA TAI TUOTEESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON
TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN
OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN
MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI
MEKAANISESTI, MUKAANLUKIEN VALOKOPIOINTI JA
KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄNTARKOITUSTA
VARTEN, ILMANMUSICGROUPIPLTD.:N AIEMPAA
KIRJALLISTALUPAA.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2015 MUSICGroupIPLtd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
4 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
1. Johdanto
FBQ-palautteenilmaisujärjestelmä
Graaseen korjaimeen integroitu FBQ-
palautteenilmaisujärjestelmä on eräs tämän miksauspöydän
merkittävistä ominaisuuksista. Tämä nerokas kytkentä
mahdollistaa palautetaajuuksien välittömän havaitsemisen ja
siten niiden haittojen poistamisen. FBQ-palautteenilmaisujärjestelmä käyttöön
graikkakorjaimen valaistujen taajuuskaistasäädinten merkkivaloja, niin että
palautetaajuuksia sisältävät kaistat voi huomata kirkkaina palavista merkkivaloista.
Näin aiemmin hankalasta palautetaajuuksien etsinnästä tuleelastenleikkiä.
XENYX Mic Preamps
Mikrofonikanavat on varustettu High-End XENYX Mic Preamps-
esivahvistimilla, joiden äänenlaatu ja dynamiikka ovat
verrattavissa kalliisiin Outboard-esivahvistimiin ja
t joiden 130 dB:n dynamiikka-alue tarjoaa uskomattoman
suurentoimintavaran,
t joiden alle 10 Hz ja yli 200 kHz välille sijoittuva kaistanleveys mahdollistaa
hienoimpienkin vivahteiden kristallinkirkkaan toiston,
t joiden 2SV888-transistorit takaavat äärimmäisen säröttömän
ja kohinattoman kytkennän ja näin myös todella puhtaan ja
neutraalinsignaalintoiston,
t jotka ovat ihanteellisesti yhdistettävissä kaikkiin mahdollisiin mikrofoneihin
(60 dB:n vahvistukseen ja +48 V:n keinojännitteeseen saakka) ja
t joiden avulla pystyt hyödyntämään täydellisesti 24 bitin / 192
kHz:n nauhoittimesi dynamiikka-aluetta ja saavuttamaan parhaan
mahdollisenaudiolaadun.
“British EQ”
XENYX-sarjan taajuuskorjaimet perustuvat aitojen brittiläisten konsolien
maailmankuuluun kytkentätekniikkaan. Nämä konsolit ovat tunnettuja uskomattoman
täyteläisestä ja musikaalisesti korkealaatuisesta äänenlaadustaan. Netakaavat
erinomaiset ääniominaisuudet jopa äärimmäisten vahvistusten yhteydessä.
Sen lisäksi EURODESKissä on kaksi 24-bittisilläA/D- ja
D/A-muuntimilla varustettua efektiprosessoria, jotka on
varustettu hyväksi todetun 19"-multiefektilaitteemme
VIRTUALIZER PRO DSP2024P:n efektialgoritmeilla. Sen ansiosta
käytössäsi on 2 x 99 asetusta, joihin sisältyvät ensiluokkaiset tilasimulaatiot,
Delay- ja modulaatioefektit sekä Compressor, Tube Distortion ja paljon muita
efektejä mahtavan äänenlaadun aikaansaamiseksi.
Laitteessa on huippumoderni integroitu kytkentäverkkolaite.
Siinä on tavanomaisiin kytkentöihin verrattuna mm. se etu, että
se mukautuu automaattisesti 100 - 240 voltin syöttöjännitteisiin.
Lisäksi se kuluttaa huomattavasti suuremman hyötysuhteensa
vuoksi paljon vähemmän energiaa kuin tavanomainen verkkolaite.
1.1 Ennen kuin aloitat
1.1.1 Toimitus
Tuote on pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi.
Jos pakkauksessa on silti vaurioita, tarkista heti, onko laitteessa ulkoisia vaurioita.
Jos laite on vaurioitunut, ÄLÄ lähetä sitä meille takaisin, vaan ota
ensin yhteyttä kauppiaaseen ja kuljetusyritykseen, sillä oikeus
vahingonkorvaukseen voi muuten raueta.
Laitteen suojaamiseksi mahdollisimman hyvin käytön tai kuljetuksen
aikana suosittelemme kuljetuslaukun käyttöä.
Käytä aina alkuperäistä pakkausta, jotta laite ei vaurioituisi
ilytyksen tai lähetyksen aikana.
Älä koskaan anna lasten käsitellä laitetta tai pakkausmateriaaleja
ilman valvontaa.
Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.
1.1.2 Käyttöönotto
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, äläkä sijoita laitetta lämmityslaitteen
lähelle, jotta se ei pääse ylikuumenemaan
Palaneet sulakkeet on ehdottomasti vaihdettava sulakkeisiin,
joiden arvot ovat oikeat! Oikean arvon löydät kohdasta “Tekniset Tied”.
Verkkoon kytkentä tapahtuu toimitukseen sisältyvällä kylmälaiteliitännällä
varustetulla verkkokaapelilla, joka vastaa vaadittavia turvamääräyksiä.
Muista, että kaikkien laitteiden on ehdottomasti oltava maadoitettuja
Oman turvallisuutesi vuoksi älä missään tapauksessa poista laitteiden
tai verkkokaapelien maadoitusta tai tee sitä tehottomaksi. Laitteen tule
olla liitettynä sähköverkkoon aina vioittumattomalla suojajohtimella.
Tiedäthän, että suuret äänenvoimakkuudet voivat heikentää kuuloa
ja/tai vaurioittaa kuulokkeita tai kaiuttimia. Kytke pääteaste(et) tai
aktiiviset kaiuttimet aina viimeisiksi tuloon ja ensimmäiseksi lähtöön
välttääksesi miksauspöydän ja kaikkien muiden laitteiden päälle- ja
poiskytkentä-ääniä. Muista käyttää kohtuullista äänenvoimakkuutta.
Tärkeita ohjeita tietokoneeseen asantamista varten
Voimakkaiden radiolähettimien ja suurtaajuuslähteiden lähettyvillä
saattaa äänen laatu huonontua. Pidennä lähettimen ja laitteen välistä
välimatkaa ja käytä kaikkiin liitäntöihin suojattuja johtoja.
1.1.3 Online-rekisteröinti
Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian
sen ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa http://behringer.com ja lue
takuuehdot huolellisesti.
Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaa-maan sen
mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen. Josliike
sijaitsee kaukana, voit kääntyä myös suoraan sivukonttorimme puoleen.
Haaraliikkeidemme yhteystiedot löydät laitteen alkuperäispakkauksessa
olevasta luettelosta (Global Contact Information/European Contact Information).
Jospakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, käänny lähimmän
maahantuojan puoleen. Yhteystiedot löydät Support-sivuilta Internet-
osoitteesta http://behringer.com.
Laitteen ja sen ostopäivän rekisteröinti sivustoon helpottaa takuukäsittelyä.
Kiitos yhteistyöstäsi!
1.2 Käsikirja
Tämä käsikirja on suunniteltu niin, että saat yleiskuvan hallintalaitteista ja
samalla yksityiskohtaista tietoa niiden käytöstä. Jotta asiayhteydet saisi selville
nopealla katsauksella, olemme laatineet yhteenvedon hallintalaitteista niiden
toimintojen mukaan. Oheisten, numeroitujen piirrosten avulla hallintalaitteet
on helppo etsiä aina uudelleen. Jos tarvitset tarkempia selvityksiätietyistä
aiheista, käy verkkosivuillamme osoitteessahttp://behringer.com.
Tuotteidemmeinformaatiosivuilta ja ULTRANETissä olevasta sanastosta
löydättarkempia selvityksiä useista äänitekniikan ammattikäsitteistä.
5 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
2. Käyttöelementit ja Liitännät
Tässä luvussa selostetaan miksauspöydän erilaisia hallintalaitteita.
Kaikkisäätimet ja liitännät selostetaan yksityiskohtaisesti.
2.1 Monotulokanavat
2.1.1 Mikrofoni- ja linjatulot
Kuva 2.1:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Mic-/Line-tulojen liitännät ja säätimet
(1) Jokaisessa monotulokanavassa on symmetrinen mikrofonitulo XLR-liittimen
välityksellä, jonka yhteydessä on napinpainalluksella (katso takaosaa)
käytössä myös+48 V-phantom-syöttö kondensaattorimikrofonien
käyttöävarten.
Vaimenna toistojärjestelmä ennen phantom-syötön
aktivoimista. Muuten kuuntelukaiuttimista kuuluu kytkennästä
aiheutuva häiriöääni. Huomaa myös ohjeet, jotka annetaan
luvussa 2.11 “Takaosa”.
(2) Jokaisessa monotulossa on myös symmetrinen Line-tulo, joka on toteutettu
6,3-millisellä jakkiliittimellä. Nämä tuloliitännät voi varustaa myös
epäsymmetrisesti johdotetuilla liittimillä (monojakeilla).
(3) INSERT I/O-liitäntää käytetään signaalin käsittelyyn
dynamiikkaprosessorilla tai korjaimella. Tämä silmukointipiste on faderin,
korjaimen Aux Send-liitännän edessä.
Toisin kuin kaiku- ja muissa efektilaitteissa, jotka lisätään yleensä
kuivaan signaaliin, dynamiikkaprosessorit käsittelevät koko signaalia.
Tässätapauksessa Aux Send-tie ei siis ole oikea ratkaisu. Tämänsijaan
katkaistaan signaalitie ja lisätään dynamiikkaprosessori ja/tai korjain.
Signaali johdetaan lopuksi takaisin samaan kohtaan pöydässä.
Signaalikatkaistaan vain silloin, kun pistoke on kytketty asiaankuuluvaan
pistorasiaan (stereojakkiliitin, kärki = signaalin lähtö, rengas = tulo).
Kaikkimonotulokanavat on varustettu inserteillä. Inserttejä voi
käyttää myös Pre-EQ-suoralähtöinä katkaisematta signaalin kulkua.
Tähäntarkoitukseen tarvitset kaapelin, jossa on nauhalaitteen tai
efektilaitteen puolelle kytketty monojakkiliitin ja pöydän puolelle
siltakytketty stereojakkiliitin (kärki ja rengas yhdistettävä).
(4) GAIN-potentiometrillä voit säätää tulovahvistusta. Tämän säätimen tulee
olla ääriasennossa vasemmalla aina, kun kytket signaalilähteen johonkin
tuloliitännöistä tai irrotat sen siitä.
Asteikossa on 2 erilaista arvoaluetta: Ensimmäinen arvoalue +1 0 - +60 dB
liittyy MIC-tuloliitäntään ja vahvistaa siihen syötettyjä signaaleja.
Toinen arvoalue +10 - -40 dBu liittyy Line-tuloliitäntään ja antaa
tuloliitännälle herkkyyden. Tavallisilla linjalähtötasoilla varustetuilla
laitteilla (-10 dBV tai +4 dBu) asetukset tehdään seuraavasti: Kytkelaite
GAIN-säädin suljettuna ja säädä se sitten laitteen valmistajan ilmoittamalle
lähtötasolle. Jos ulkoisessa laitteessa on lähtötason näyttö, sen tulee
näyttää0 dB signaalin huippukohdissa. Jos signaalin taso on +4 dBu,
säädintä tulee siis kääntää vähän, -10 dBV:n arvolla jonkin verran
enemmän auki. Hienosäätö tehdään sitten, kun musiikkisignaali syötetään
laitteeseen,LEVEL SET-merkkivalon avulla. Se syttyy, kun optimaalinen
työtaso on saavutettu.
(5) Lisäksi miksauspöytien monokanavissa on jyrkkäreunainen LOW CUT-
suodatin, jonka avulla voi poistaa ei-toivotut, syvätaajuuksiset signaalin
osat(18 dB/oktaavi, -3 dB80 Hz:n taajuudella).
2.1.2 Korjain
Kaikissa monotulokanavissa on 3-kaistainen soinnin säätö. Kaistojen äänen
voimakkuutta voidaan lisätä/pienentää enintään 15 dB, keskiasennossa
korjainon neutraali.
Kuva 2.2:
(6)
(7)
(8)
Tulokanavien soinnin säätö
(6) EQ-alueen HIGH-säätimellä voit muokata kulloisenkin kanavan ylempää
taajuusaluetta. Kyseessä on Shelving-suodatin, joka voimistaa tai heikentää
kaikkia määrättyä rajataajuutta (12 kHz) korkeampia taajuuksia.
(7) MID-säätimen avulla voit voimistaa tai heikentää keskialuetta. Kyseessäon
puoliparametrinen Peak-suodatin, joka voimistaa tai heikentää
taajuusaluetta vaihtelevan keskitaajuuden ympärillä. Laitteeseen kuuluvan
FREQ-säätimen avulla voit valita alueelta 100 Hz - 8 kHz keskitaajuuden,
jotavoit voimistaa tai heikentää MID-säätimellä.
(8) LOW-säätimen avulla voit nostaa tai laskea bassotaajuuksia. Kuten HIGH-
suodatin, tämäkin on Shelving-suodatin, mutta tämä suodatin voimistaa tai
heikentää kaikkia määrättyä rajataajuutta (80 Hz) alhaisempia taajuuksia.
2.1.3 Aux/FX Send -tiet
Aux Send -tiet tarjoavat mahdollisuuden signaalien irrottamiseen yhdeltä
tai useammalta kanavalta ja niiden keräämiseen yhdelle kaistalle (väylälle).
AuxSend-liitännän avulla voit poistaa tämän signaalin ja toistaa sen esimerkiksi
aktiivisella monitorilla tai ulkoisella efektilaitteella. Efektisignaalin toistotienä
toimivat tällöin esimerkiksi FX Return-liitännät.
Kuva 2.3:
(9)
(11)
(10)
AUX/FX Send-säätimet kanavavienneissä
6 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
(9) AUX 1- tai AUX 2-säätimellä voit määrittää kunkin kanavan Aux-signaalien
äänenvoimakkuuden. Kaikkien kanavien Aux-signaalien summa
voidaan määrittää niitä vastaavilla AUX SEND -säätimillä (katso
(51)).
VastaavistaAUXSEND -lähtöliitännöistä (katso
(52)) voidaan erotella
signaalit. Molemmat Aux Send -tiet ovat monoteitä, niitä käsitellään
korjaimella ja ne pystyvät enintään +15 dB:n vahvistukseen.
(10) PRE-kytkintä painamalla voidaan kytkeä Aux-tiet kanavan faderin
eteen (Pre Fader). Silloin Aux-signaalien äänenvoimakkuus ei enää
riipu faderin asetuksesta, joten on mahdollista luoda faderista
riippumattomia monitorimiksauksia.
Useimpia sovelluksia varten, joissa efektilaitetta tulee ohjata Aux-tien
avulla, Aux Send-tiet on kytkettävä faderin perään, jotta efektin
äänenvoimakkuus kanavassa määräytyy kanavan faderin asennon
mukaan. Muuten kyseisen kanavan efektisignaali säilyisi kuultavana
silloinkin, kun faderi on aivan “kiinni-asennossa”. Siksi näitä
sovelluksia varten ei pidä paina PRE-kytkintä.
(11) FX 1- ja FX 2-merkinnöillä varustetut säätimet toimivat suorana reittinä
laitteeseen kuuluvaan efektiprosessoriin. Lisäksi voit FX SEND 1- ja
2-lähtöjen kautta (kutenAUX SEND 1- ja 2-liitinten kautta) ohjata ulkoista
efektilaitetta. Kptta sisäinen efektiprosessori ja FX SEND-lähdöt saisivat
signaalin, haluttua FX-säädintä ei siis saa kääntää kokonaan vasemmalle
(-oo). Lisäksi vastaava Master FX SEND-säädin (katso
(60)) on käännettävä
auki-asentoon. FX-tiet on kytketty kiinteästi post Fader-asentoon.
Lue lisäohjeita tähän myös luvuista 2.10 “Efektisektori” ja 3.
“Digitaalinen efektiprosessori”.
2.1.4 Monokanavafaderi ja muut hallintalaitteet
Kuva 2.4:
(12)
(18)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Kanavafaderi, yleissäädin, vaimennuskytkin jne.
(12) PAN-säätimellä määritetään kanavasignaalin sijainti stereokentän sisällä.
Lisäksi tämän säätimen asento määrää, mihin alaryhmään kanavasignaali
sijoittuu (katso luku 2.4).
(13) MUTE-kytkimellä voit vaimentaa kanavan. Tämä merkitsee,
ettäkanavasignaali ei ole enää mukana Main-miksauksessa.
Samanaikaisestikyseisen kanavan faderin perään kytketyt Aux-
tiet vaimentuvat, mutta monitoritiet (Pre Fader) säilyvät käytössä.
Asiaankuuluva MUTE-merkkivalo ilmoittaa, et kanava on vaimennettu.
(14) CLIP-merkkivalo palaa, kun kanava säädetään liian voimakkaaksi. Josnäin
käy, pienennä kanavan tulovahvistusta GAIN-säätimellä. Lisäksi tämä
merkkivalo palaa, jos olet käynnistänyt solo-toiminnon sen alapuolella
olevalla SOLO-kytkimellä.
(15) SOLO-kytkintä käytetään kanavan signaalin johtamiseksi Solo-väylään
(SoloIn Place) tai PFL-väylään (Pre Fader Listen). Näin voit kuunnella
kanavansignaalia sen vaikuttamatta Main Out -lähtösignaaliin.
Kuunneltavaa signaalia käsitellään tällöin joko panoramasäätimen
ja kanavafaderin edessä (PFL, mono) tai takana (Solo, stereo)
(riippuen SOLO/PFL-kytkimen
(40) asennosta).
(16) SUB-kytkin johtaa signaalin vastaaviin alaryhmiin. EURODESKissä
on 4 alaryhmää (1-2 ja 3-4). Ne määräävät tulokanavan (katso
(12))
PAN-säätimellä, kumpaan kahdesta ryhmästä signaali joutuu
(kunsäädinvasemmalla: Sub 1 tai 3, kun oikealla: Sub 2 tai 4).
(17) MAIN-kytkin vie signaalin Main-miksaukseen.
(18) Kanavafaderi määrää kanavan signaalin tason Main-miksauksessa
(taialamiksauksessa).
2.2 Stereokanavat
2.2.1 Kanavatulot
Kuva 2.5:
(19)
(20)
Stereokanavatulot
(19) Jokaisessa stereokanavassa on kaksi symmetristä linjatasotuloa
jakkiliittimillä vasemman- ja oikeanpuoleisille kanaville. Niitä voi käyttää
myös monona, jos käytössä on vain tekstillä “LEFT” merkitty liitin.
(20) Kaikissa stereokanavavienneissä on tason säätämiseen GAIN-säädin.
Merkintä +20 - -20 dB ilmoittaa säädön kullekin tulotasolle linjatuloissa.
2.2.2 Stereokanavien korjain
Kuva 2.6:
(21)
Stereokanavien soinnin säätö
Stereokanavien korjain on luonnollisesti suunniteltu käytettäväksi stereona.
HIGH- ja LOW-suodatinten suodatinominaisuudet ja erotustaajuudet vastaavat
monokanavien vastaavia lukemia. Puoliparametrisen keskikaistan sijasta
stereokanavissa on kaksi erillistä keskikaistaa (
(21) HIGH MID ja LOW MID),
joilleon määrätty tietty keskitaajuus (3 kHz ja 400 Hz). Stereokorjain kannattaa
valita kahden monokorjaimen sijaan silloin, kun tarvitaan stereosignaalin
taajuusvasteen korjausta. Monokorjaimissa vasemman- ja oikeanpuoleisen
kanavan välille voi usein syntyä säätöeroja.
7 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
2.2.3 Stereokanavien Aux/FX Send -tiet
Periaatteessa stereokanavien Aux- ja FX-tiet toimivat samoin kuin
monokanavienvastaavat tiet. Koska Aux-tiet ovat aina monoteitä,
stereokanavan signaali miksataan ensin monokokonaisuuteen, ennen kuin sen
joutuu Aux-väylään (kokoojareittiin).
2.2.4 Stereokanavan faderi ja muut hallintalaitteet
Kuva 2.7:
(22)
Kanavan faderi, balanssisäädin, vaimennuskytkin jne.
(22) BAL(ANCE)-säädin vastaa toiminnaltaan monokanavien PAN-säädintä.
Balance-säädin määrittää vasemman ja oikean tulosignaalin suhteellisen
osuuden, ennen kuin molemmat signaalit johdetaan Stereo Main-
miksausväylään (tai kahteen alaryhmään).
Kaikki muut stereokanavien hallintalaitteet vastaavat toiminnaltaan
monokanavien vastaavia laitteita (fader, MUTE-kytkin jne.).
Huomaa: Jos sijoitat stereokanavan SUB-painikkeen avulla alaryhmiin,
BAL-säätimen tulee olla keskiasennossa, jotta signaali joutuu kahteen
alaryhmään ja pysyy stereona.
2.3 Stereokanavat 21-24 (SL2442FX-PRO)
tai 29-32 (SL3242FX-PRO)
Kuva 2.8:
(23)
(24)
Muut stereokanavat
EURODESKissä on lisäksi kaksi stereokanavaa, jotka koostuvat ainoastaan Aux
Send -sektorista (
(23) AUX 1 ja AUX 2) ja LEVEL-säätimestä (24). AUX-tiet on tässä
tapauksessa kytketty kiinteästi faderin eteen ja sopivat siksi erityisen hyvin
monitorisovelluksiin. Näissä kanavissa ei ole myöskään Routing-kytkintä, ja ne
toistetaan aina Main-miksauksessa. Kuten muissa stereokanavissa, näissäkin on
kaksi symmetristä linjatasotuloa jakkiliittimillä vasemman- ja oikeanpuoleisille
kanaville. Näissäkin kanavissa on SOLO-kytkin.
Samoin kuin CD/TAPE-tulot (katso
(49)) nämä kanavat soveltuvat erittäin hyvin
CD-soitinten, kasettidekkien tai vastaavien kytkentään esimerkiksi valmiiden
playbackin soittamiseksi.
2.4 Alaryhmät 1-4
Kuva 2.9:
()
()
()
Alaryhmät 1-4
EURODESKissä on 4 alaryhmät, joiden avulla voit yhdistää tulosignaaleja mono-
tai stereomiksaukseksi. Niitä voi säätää myös samanaikaisesti yhden (mono-)
tai kahden (stereo-) alaryhmäfaderin avulla. Lisäksi alaryhmien lähtöjä voidaan
monikaistanauhoituksissa käyttää Tapa Send-teinä monikaistanauhuriin.
(25) Alaryhmien faderien avulla voit määrätä alaryhmien signaalien
äänenvoimakkuuden alaryhmän lähdössä (katso
(28)). Routing-kytkimen
(katso
(27)) asennosta riippuen tästä voi myös säätää alaryhmän
äänenvoimakkuutta Main-miksauksessa.
(26) SOLO-kytkintä käytetään alaryhmän signaalin johtamiseksi Solo-
väylään (Solo In Place) tai PFL-väylään (Pre Fader Listen). Silloin voit
kuunnella alaryhmän signaalia sen vaikuttamatta Main Out- tai Sub Out
-lähtösignaaliin. Kuunneltavaa signaalia käsitellään tällöin joko alaryhmien
faderin edessä (PFL, mono) tai takana (Solo, stereo) (riippuen SOLO/PFL-
kytkimen
(40) asennosta). SOLO-merkkivalo ilmoittaa, että on painettu
SOLO-kytkintä.
(27) Alaryhmien Routing-kytkimen avulla voit lisätä alaryhmän signaalin
Main-miksaukseen. Siten voit määrittää, joutuuko signaali Stereo-
Main-miksauksen vasemmalle stereopuolelle (LEFT alaspainettuna),
oikeallestereopuolelle (RIGHT alaspainettuna) vai molemmille
puolille (LEFT ja RIGHT alaspainettuina). Jos olet esimerkiksi luonut
stereoalamiksauksen alaryhmillä 1 ja 2, ryhmän 1 tulee joutua Main-
miksauksen vasemmalle ja ryhmän 2 oikealle stereopuolelle, jotta stereojako
säilyisi. Jos olet luonut monoalamiksauksen, jossa on vain yksi alaryhmä,
setulee sijoittaa Main-miksauksen vasemmalle ja oikealle stereopuolelle,
jotta signaali ei kuuluisi vain yhdeltä puolelta.
Kuva 2.10:
()
Alaryhmälähdöt 1-4
(28) issä neljässä SUBGROUP OUT-jakkiliittimessä ovat yksittäisten
alaryhmien signaalit. Kytke nämä lähtöliitännät monikaistanauhurin
tuloliitäntöihin, jos aiot tehdä monikaistanauhoituksen
(katso lukua 4.1 “Studion kokoonpano”).
8 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
2.5 Mono Out -sektori Subwoofer-sovelluksille
Ylimääräisen monolähdön avulla Main-miksaussignaalia voidaan muokata
monona ja kytkeä se erilliseen päätevaiheeseen. Tätä signaalia voidaan rajoittaa
viritettävän alipäästösuodattimen avulla matalataajuuksiselle alueelle, niin et
saadaan aikaan optimaalinen subwoofer-signaali. Tämä signaali on suunniteltu
monosignaaliksi, koska syviä taajuuksia ei voi paikantaa niiden ääniaaltojen koon
mukaan eikä signaalin stereojako siksi olisi järkevää.
Kuva 2.11:
()
()
(
)
Mono Out-fader ja alipäästösuodatin
(29) MONO-faderin avulla voit määrätä signaalin äänenvoimakkuuden
MONO OUT-liitännässä (katso
(32)).
(30) FREQ-säädin määrää alipäästösuodattimen rajataajuuden
(30 - 200Hz). Tämän arvon yläpuolella oleva taajuusalue vaimennetaan
käynnistämälläsuodatin.
(31) LOW PASS FILTER-kytkimellä voit käynnistää suodatustoiminnon
(senmerkkivalo palaa).
Kuva 2.12:
()
Mono Out-liitäntä
(32) Tässä MONO OUT-jakkiliittimessä on päällä monosignaali, ja se voidaan
johtaa edelleen päätevaiheen tuloliitäntöihin tai suoraan aktiiviseen
kaiuttimeen. Lisäksi voit käyttää tätä lähtöä monitoritien tavoin ja kytkeä
sen esim. kuulokevahvistimeen. Silloin signaalia ei tietenkään pidä
rajoittaaLOW PASS FILTER-oiminnolla.
2.6 Main Out-sektori
Kuva 2.13:
()
Main Out-fader
(33)
Erittäin tarkan MAIN-faderin avulla voit säätää Main-miksauksen lähtötasoa.
Kuva 2.14:
()
XLR-Main Out-lähdöt
(34) MAIN OUT-lähdöt johtavat Main-miksaussignaalia ja ne on suunniteltu
symmetrisiksi XLR-liittimiksi, joiden nimellistaso on +4 dBu.
Kuva 2.15:
()()
Main Out-jakkilähdöt ja Main-insertti
(35)
Ylimääräiset MAIN OUT-jakkilähdöt toistavat samoin Main-miksaussignaalia.
(36) MAIN INSERT-liitäntöjen (kuten myös kanavainserttien) kautta voidaan
kytkeä dynamiikkaprosessori tai korjain, jolla voidaan vielä kerran käsitellä
kokonaissignaalia. MAIN INSERT liittyy Main Out-liitäntöihin (XLR ja jakit),
MONO OUT -lähtöön (katso
(32)) ja, jos PHONES/CONTROL ROOM-sektorissa
painetaan MAIN-kytkintä, myös PHONES/CTRL ROOM-lähtöön (katso
(46)).
9 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
Kuva 2.16:
()
()
()
()
Main Out-fader
(37) Punainen “+48 V”-LED palaa, kun phantom-syöttö on päällä.
Phantom-syöttöä tarvitaan kondensaattorimikrofonien käyttöön, ja se
käynnistetään vastaavalla, laitteen takana sijaitsevalla kytkimellä.
(38) POWER-merkkivalo ilmoittaa, että laite on päällä.
(39) Tarkka tasonäyttö antaa aina tarkan kuvan lähtösignaalin tasosta.
Josesimerkiksi käytät jossakin tulokanavista SOLO-kytkintä, tässä näytetään
vastaavan signaalin taso joko faderin edessä (PFL) tai sen takana (SOLO).
Tämä riippuu SOLO/PFL-kytkimen asennosta (katso
(40)). PFL-tilassa
signaalinäkyy vain vasemmanpuoleisessa näytössä, koska PFL-signaali
onaina monosignaali.
(40) SOLO/PFL-kytkin määrää, kuuluuko SOLO-kytkintä käytettäessä signaali
faderin edessä (PFL) vai takana (SOLO) (vastaava merkkivalo kytkimen
yläpuolella palaa). Vastaava signaali näkyy sitten tasonäytössä (katso
(39)).
Jos säädät signaalin tasoa GAIN-säätimen avulla, tulee valita PFL-tila,
jotta näkyvä taso ei riippuisi kanavafaderin asennosta.
2.6.1 Talk Back
EURODESKin Talk Back -toiminto mahdollistaa keskustelun nauhoitushuoneessa
tai lavalla olevien muusikoiden kanssa. Talk Back-signaali on AUX SEND-lähdöissä,
koska sitä käytetään pääasiassa monitori-/kuulokemiksauksiin.
Kuva 2.17:
()
()
()
Talk Back-toiminto
(41) LEVEL-säädin määrää Talk Back-signaalin äänenvoimakkuuden
AUX1/2-lähdöissä.
(42) TALK TO AUX 1/2-painikkeella voit aktivoida laitteeseen kuuluvan Talk
Back-mikrofonin, minkä jälkeen signaali on AUX SEND-liittimissä 1 ja 2.
Pidäpainiketta pohjassa koko ajan, kun puhut.
(43) Tässä on integroitu Talk Back-mikrofoni.
2.6.2 Phones & Control Room
Kuva 2.18:
()
()
Phones/Control Room-sektori
(44) PHONES/CTRL R-säädin määrää PHONES/CTRL ROOM OUT-liittimeen
(katso
(46)) kytkettyjen kuulokkeiden äänenvoimakkuuden. Jos tähän
on kytketty aktiivisia monitoreja tai vahvistinpäätevaihe, säätimellä voi
säätääkuunteluäänenvoimakkuutta.
(45) Näillä kytkimillä voit valita signaalin, joka on PHONES/CTRL ROOM-
liittimessä. Käytettävissä ovat MAIN-, CD/TAPE-, AUX 1/2-signaalit ja
alaryhmien signaalit 1 - 2 ja 3 - 4.
Kuva 2.19:
()
Phones/Control Room-lähtö
(46) PHONES/CTRL ROOM OUT-stereojakkiliittimeen voi kytkeä kuulokkeet
taikuuntelukaiuttimet.
Tiedäthän, että suuret äänenvoimakkuudet voivat heikentää kuuloa
ja/tai vaurioittaa kuulokkeita tai kaiuttimia. Kytke pääteaste(et) tai
aktiiviset kaiuttimet aina viimeisiksi tuloon ja ensimmäiseksi lähtöön
välttääksesi miksauspöydän ja kaikkien muiden laitteiden päälle- ja
poiskytkentä-ääniä. Muista käyttää kohtuullista äänenvoimakkuutta.
2.7 CD/Tape
Kuva 2.20:
()
()
CD/Tape
(47) Jos olet kytkenyt CD/Tape-tuloliittimiin (katso (49)) esimerkiksi CD-soittimen,
voit säätää tämän signaalin äänenvoimakkuutta Main-miksauksessa
TOMAIN-säätimellä.
(48) Jos painetaan STANDBY-kytkintä, kaikki tulokanavat vaimenevat.
Vain CD/Tape-signaali joutuu Main-miksaukseen. Soiton taukojen tai
roudaustaukojen aikana voit siten välttää häiritsevien äänien pääsyn P.A.-
laitteisiin mikrofonien kautta, mikä pahimmassa tapauksessa voisi jopa
tuhota kaiutinten kalvot. Tässä on ideana, että Main-miksausfaderit voi
pitää auki ja soittaa samanaikaisesti musiikkia CD-levyltä (CD/TAPE INPUT-
liitäntöjen kautta
(49)). Vaimennettujen kanavienkaan faderien kytkentää ei
tarvitse irrottaa.
Kuva 2.21:
()()
CD/Tape-liitännät
10 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
(49) Nämä ovat CD/TAPE INPUT-Cinch-liittimet, jotka voidaan kytkeä
CD-soittimiin, kasettidekkeihin tai vastaaviin linjalähteisiin.
Signaalinäänenvoimakkuus säädetäänTO MAIN-säätimellä.
(50) CD/TAPE OUTPUT-Cinch-liittimissä on Stereo-Main-miksaussignaali.
Tähän voi kytkeä esimerkiksi kasettidekin tai DAT-nauhurin miksauksen
nauhoitusta varten. Signaali käsitellään Main-faderilla (pre Fader), niin et
faderin mahdolliset liikkeet eivät vaikuta siihen.
2.8 Master Aux Send 1 ja 2
Kuva 2.22:
()
Master Aux Send-liitännät
(51) Nämä ovat AUX SEND-säädin 1 ja 2, joilla voidaan säätää äänenvoimakkuus
vastaavissa Aux Send-liittimissä (katso
(52)). Näin voidaan säätää
tulokanavien kaikkien AUX 2- tai AUX 2-signaalien summa. Myös AUXSEND-
sektorissa on SOLO-painike.
Kuva 2.23:
()
Master Aux Send-lähdöt
(52) AUX SEND-lähdöissä 1 ja 2 voidaan muokata MasterAUX SEND-
signaaleja ja soittaa ne ulkoiselle efektilaitteelle tai monitorikaiuttimille.
Efektisignaalivoidaan sitten johtaa takaisin esim. STEREO FX RETURN-
lähtöjen (katso
(67)) tai erillisten tulokanavien kautta.
2.9 Graanen 9-kaistainen stereokorjain
Kuva 2.24:
() ()
()
()
Graanen stereokorjain
(53) EURODESKissä on graanen 9-kaistainen stereokorjain, joka käsittelee
joko Main- tai AUX 1-signaalia. Sen avulla voit muokata tilaan liittyvien
tosiasioiden sointia.
(54) EQ IN-kytkimellä voit ottaa graasen korjaimen käyttöön. Jos korjain on
pääl, faderin merkkivalot palavat.
(55) MAIN/AUX 1-kytkimellä voit määrätä, käsitteleekö korjain Main- vai
AUX1-signaalia.
(56) Kun painat FBQ IN-kytkintä, aktivoituu FBQ palautteentunnistusjärjestelmä.
Taajuudesta (tai taajuuksista), jotka aiheuttavat palautetta, ilmoittaa nyt
kirkkaana palava faderin merkkivalo. Kaikki muut merkkivalot sammuvat.
Vaimenna vain kyseistä taajuusaluetta jonkin verran, kunnes palautetta ei
enää esiinny ja merkkivalo sammuu.
Kytkinasennossa AUX 1 (ks. (55)) EQ Fader -valot osoittavat
samanaikaisesti MAIN- ja AUX 1 -signaalin. Mutta heti kun jossakin
signaalissa ilmenee kiertoa, kierroton signaali vaimennetaan,
jotta kierron taajuus voidaan määrittää yksiselitteisesti. Jos kiertoa
esiintyy MAIN-signaalissa, on kytkin
(55) vietävä MAIN-asentoon,
jolloin kierto voidaan poistaa 9-kaistaisen taajuuskorjaimen avulla.
2.10 Efektisektori
Kuva 2.25:
() ()
()
()
()
()
()
()
()
Digitaalinen efektimoduuli
(57) Tästä löytyy yleiskuva kaikista multiefektiprosessorin asetuksista
(katsolisäohjeita tähän luvusta 3 “Digitaalinen efektiprosessori”).
(58) Nämä ovat FX LED-tasoytöt, joissa näkyy efektiprosessorin tulosignaali.
Varmistaa, että Clip-LED-näyttö palaa vain tasojen huippukohdilla.
Josse palaa jatkuvasti, efektiprosessorin yliohjaus aiheuttaa
epämukaviavääristymiä.
(59) Eect-ytöistä näkee aina, mitkä asetukset ovat valittuina.
(60) Tämä on Master FX 1 (tai 2) SEND-säädin, jolla voit säätää kaikkien
FXSend-signaalien äänenvoimakkuuden vastaavissa FX Send-liittimissä
(katso
(66)) jasisäisen efektiprosessorin tuloliitännöissä. Näin voidaan säätää
tulokanavien kaikkien FX 2- tai FX 2-signaalien summa. Jos mikään FX SEND-
säädin ei ole käännettynä auki, efektiprosessori ei saa lainkaan tulosignaalia.
(61) Kääntämällä FX 1- (tai FX 2)-säädintä voit valita efektiasetukset.
Säätimenlyhyt painallus (PUSH) vahvistaa valinnan ja aktivoi juuri
valitunefektin.
(62) FX 1- (tai 2) TO AUX 1-säätimellä voit miksata AUX 1-monitorisignaaliin
laitteeseen kuuluvan efektiprosessorin efektisignaalin (FX 1 tai FX 2).
Tätäsovellusta varten efektiprosessorin on luonnollisesti ensin saatava
signaali, eli kanavavientien FX-säätimet ja asianmukaiset FX SEND-säätimet
on käännettävä auki-asentoon ja kanavafaderit vedettävä ylös.
11 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
(63) Tämä on FX 1- (tai 2) TO AUX 2-säädin, jonka avulla voit miksata
AUX2-monitorisignaaliin efektiprosessorin efektisignaalin. Tätä koskee
sama kuin
(62).
(64) FX 1- (tai 2) TO MAIN-säätimellä efektisignaali lisätään joko Main-
miksaukseen tai alaryhmiin 1 ja 2 (tai 3 ja 4). Tämä riippuu sen yläpuolelle
sijoitettujen valintakytkinten (katso
(65)) asetuksista Jos säädin on käännetty
vasemmalle, efektisignaalia ei kuulu. Tässäkin kanavavientien FX-säädinten
ja asiaankuuluvien FX SEND-säädinten tulee olla käännettyinä auki ja
kanavafaderien vedettyinä ylös.
(65) Tämän valintakytkimen avulla voit lisätä efektisignaalin Main-miksaukseen
tai alaryhmiin 1 - 2 tai 3 - 4. Jos ylempiMAIN/SUB-kytkin ei ole painettuna
alas, efektisignaali miksaataan Main-miksaukseen. Tässä tapauksessa sen
alapuolella sijaitsevalla SUB 1/2 / SUB 3/4 -kytkimellä ei ole toimintoa.
Josmyös ylempi kytkin on ala-asennossa (SUB), voit määrätä alemmalla
kytkimellä, lisätäänkö efektisignaali alaryhmiin 1 ja 2 (SUB 1/2) vai 3
ja4(SUB 3/4).
Kuva 2.26:
() ()
FX Send- ja Return-liitännät
(66) FX SEND 1- ja 2-liitännöillä toistetaan lisäksi MasterFX Send-signaalit
niiden kytkemiseksi esimerkiksi ulkoisen efektilaitteen tuloliitäntöihin.
Kyseessäon “kuiva” Send-signaali. Tässä ei toisteta sisäisten
efektiprosessorienefektisignaaleja!
(67)
Stereo FX RETURN-tuloliitäntöjen 1 ja 2 avulla voidaan johtaa takaisin
efektisignaalit ulkoisista efektiprosessoreista. Ne lisätään Main-miksaukseen.
Kuva 2.27:
()
Footswitch-liitän
(68) FOOTSW(ITCH)-liittimeen voi kytkeä yleisesti kaupoissa myytävän
kaksoisjalkapainikkeen, jolla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä FX 1- ja
FX 2-liitännät erikseen. Jakkiliittimen kärjellä ohjataan FX 1:tä ja renkaalla
FX 2:ta.
2.11 Takaosa
Kuva 2.28:
() () () () ()
EURODESKin takaosa
(69) POWER-kytkimellä voit ottaa laitteen käyttöön. POWER-kytkimen tulee olla
“O”-asennossa, kun se kytketään sähköverkkoon.
Huomaa: POWER-kytkin ei erota laitetta sähköverkosta kokonaan,
kun virta katkaistaan sen avulla. Irrota laite verkkovirrasta vetämällä
verkko- tai laitepistokkeesta. Varmista laitteen asennuksen
yhteydessä, että verkko- tai laitepistoke on moitteettomassa
kunnossa. Vedä siksi johto pois pistorasiasta, jos laite on
käyttämättömänä pidemmän ajan.
(70) PHANTOM-kytkimellä voit ottaa käyttöön phantom-syötön niiden
monokanavien XLR-liittimille, joita tarvitaan kondensaattorimikrofonien
käyttöön. Punainen “+48 V”-LED (katso
(37)) palaa, kun phantom-syöttö
on päällä. Dynaamisten mikrofonien käyttö onnistuu yleensä edelleen,
kunhanne on kytketty symmetrisesti. Käänny epäselvissä tilanteissa
mikrofonin valmistajan puoleen!
(71) Verkkoliitäntä tehdään IEC-YLEISPISTORASIAN kautta.
Sopivaverkkokaapeli sisältyy toimitukseen.
(72) Laitteen TURVAKYTKIMESTÄ voit vaihtaa sulakkeen.
Sulaketta vaihdettaessa tulee ehdottomasti käyttää samaa sulaketyyppiä.
Huomioitällöin luvun 6 “Tekniset Tied” ohjeet.
(73) EURODESKin SARJANUMERO.
12 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
3. Digitaalinen Efektiprosessori
Kuva 3.1:
Yleiskuva efektiasetuksista
99 ENSILUOKKAISTA ASETUSTA
Tässä on yleiskuva kaikista multiefektiprosessorin asetuksista.
Tämä efektimoduuli tarjoaa käyttöön erilaisia vakioefektejä,
kuten Hall (kaiku), Chorus, Flanger, Delay ja erilaiset
yhdistelmäefektit, jotka ovat osoittautuneet hyviksi jo
19"efektiprosessorissamme VIRTUALIZER PRO DSP2024P. Kanavien FX-säädinten
ja FX SEND-säätimen avulla voit syöttää signaaleja efektiprosessoriin.
Integroidussa digitaalisessa stereoefektiprosessorissa on se hyvä puoli, että sen
johdotuksesta ei tarvitse huolehtia. Näin verkkoäänien tai epätasaisten tasojen
vaara vältetään alusta alkaen, mikä helpottaa käsittelyä huomattavasti.
PARALLEL FX
Efektiasetukset 1 - 70 ovat klassisia “miksausefektejä”. Jos käännät FX 1 (tai 2)
TO MAIN-säätimen auki-asentoon, syntyy siis miksaus kanavasignaalista (kuiva)
ja efektisignaalista. Signaalien välistä balanssia voit säätää FX Send- jaFX 1/2 TO
MAIN-säätimillä.
Efektisignaalien miksaamiseen AUX 1 (tai 2)-monitorimiksaukseenkin tämä
menetelmä sopii, mutta miksaussuhde säädetään silloin AUX 1 (tai2)-säätimellä
kanavaviennissä jaFX TO AUX 1 (tai 2)-potentiometrillä. Tietystiefektiprosessoriin
on tätä varten syötettävä signaali FX 1 (tai 2)-säätimen kauttakanavaviennissä.
Varmista, että PRE-kytkimet vastaavissa kanavavienneissä ovat
pohjaanpainettuina. Muussa tapauksessa AUX-tiet on kytketty faderin
perään, jolloin AUX-monitorisignaalien äänenvoimakkuus riippuu myös
kanavafaderinasetuksista.
INSERT FX (kanava vaimennettu)
Efektiasetukset numerosta 71 lähtien on tarkoitettu signaalin täydelliseen
muokkaamiseen. Tätä ei saa sekoittaa “miksausefekteihin”. Jos käytät Insert-
asetuksia, sinun on siis erotettava kyseinen kanava kaikista väylistä (SUB-kytkin
ja MAIN-kytkin eivät alaspainettuina) ja vain efektisignaali kytkettävä Main-
miksaukseen (FX 1/2-säädin, FX SEND 1/2-säädin ja FX TO MAIN 1/2-säädin).
Kyseisen kanavan kanavafader säilyy kuitenkin edelleen aktiivisena
ja säätää (yhdessä vastaavienFX-säädinten kanssa) sisäisiin
efektiprosessoreihin kulkevien signaalien tasoa.
13 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
4. Johdotusesimerkkejä
4.1 Studiokokoonpano
Seuraava johdotusesimerkki näyttää nauhoituskokoonpanon 4-raitaisen
nauhoituksen luontia varten. Tässä tapauksessa lyömäsoittimet ja basso
kootaan kahteen alaryhmään ja johdetaan alaryhmälähtöjen kautta
moniraitanauhurin kahdelle raidalle. Jäljelle jäävien kahden alaryhmän
kautta kitara, koskettimet(sterokanava) ja kaksi laulusignaalia joutuvat
nauhurin kahdelle muulle raidalle. Nauhurin neljä paluureittiä kytketään
EURODESKin neljään erilliseen monitulokanavaan. Bassolle käytetään sisäis
kompressori-inserttiefektiä, minkä vuoksi tämä tulokanava erotetaan kaikista
väylistä (SUB- jaMAIN-painike eivät alaspainettuina). Bassosignaalin sisäinen
efektiprosessori vie tässä tapauksessa suoraan vastaaviin alaryhmiin (FX TO
MAIN -säädin). FX 1-sektorissa MAIN/SUB-kytkimen tulee tässä tapauksessa olla
painettuna alas mutta SUB 1/2 SUB 3/4-säätimen ei.
Kuva 4.1: Miksauspöydän johdotus studiokäytössä
Varmista, että nauhurin paluureitillä mikään alaryhmien Routing-
kytkimistä ei ole alhaalla (1-2 ja 3-4). Muuten nauhoitusta aloitettaessa
syntyy korville kivulias ääni. Paina näissä tulokanavissa vain MAIN-
kytkintä, jotta Tape Return-signaalit kuuluvat miksauspöydän Main
Out-liitäntöjen ja Phones/CTRL Room -lähtöjen kautta.
Multi-track-
recorder
EUROPOWER EP1500
HPS3000
TRUTH B2030P
Bass
Guitar
Vocals 1
Vocals 2
Tape Returns
Keyboard
Subgroups Outs
SUB 3-4 switch
pressed
SUB 3-4 switch
pressed
MAIN switch
pressed
SUB 1-2 switch
pressed
SUB/MAIN switches
not pressed
LR
Drums
K
I
C
K
D
R
U
M
S
N
A
R
E
O
V
E
R
H
E
A
D
L
O
V
E
R
H
E
A
D
R
14 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
4.2 Live-kokoonpano
Kuva 4.2:
EUROLIVE PROFESSION
A
B1220 PRO
EUROPOWER EP1500
EUROPOWER EP1500
2 x EUROLIVE PROFESSIONAL
Stack (B1800X PRO & B1220 PRO)
K
I
C
K
D
R
U
M
S
N
A
R
E
O
V
E
R
H
E
A
D
L
O
V
E
R
H
E
A
D
R
LR
Bass
Guitar
Vocals 1
Vocals 2
Keyboard
L/R switch
pressed
MAIN switch
pressed
SUB 1-2 switch
pressed
SUB/MAIN switches
not pressed
Drums
Miksauspöydän johdotus Live-käytössä
Tämä esimerkki näyttää klassisen Live-kokoonpanon. Kuten edellisessäkin
sovelluksessa, tässäkin järjestelmään kytketään neljä lyömäsoitinmikrofonia,
basso, koskettimet (stereokanava), kitara ja kaksi laulumikrofonia.
Lyömäsoitinten neljä kanavaa (bassorumpu, Snare, Overheads L, OverheadsR)
miksataan kahteen alaryhmään ja lisätään vasta sitten Main-miksaukseen.
Näinkoko lyömäsoitinosaston äänenvoimakkuutta voidaan helposti säätää
Main-miksauksessa kahden alaryhmän faderien avulla. Tässäkin bassolle
käytetään sisäistä kompressori-inserttiefektiä. Vastaava tulokanava erotetaan
kaikista väylistä, ja sisäinen efektiprosessori yhdistää bassosignaalin suoraan
Main-miksaukseen. MAIN/SUB-kytkintä ei saa tässä tapauksessa painaa, ja SUB
1/2 SUB 3/4-kytkimen asento on tässä sovelluksessa vapaasti valittavissa.
5. Audioliitännät
BEHRINGER EURODESK-mikserin tulo- ja lähtöjakkiliitännät on mono- ja
stereokanavien symmetrisiä linjatuloja ja Main Out-liitäntöjä lukuun ottamatta
toteutettu epäsymmetrisillä monojakkiliittimillä. Luonnollisesti laitetta voi
käyttää sekä symmetrisillä että epäsymmetrisillä jakkiliittimillä. Tape-tulo- ja
lähtöliitännät on toteutettu stereo-cinch-liitäntöinä.
Varmista ehdottomasti, että laitteen asennus ja käyttö annetaan
vain asiantuntevien henkilöiden tehtäväksi. Asennuksen aikana ja
sen jälkeen on aina huolehdittava työntekijän/-tekijöiden riittävästä
maadoituksesta, sillä muuten sähköstaattiset purkaukset tms.
voivat vaikuttaa käyttöominaisuuksiin.
Kuva 5.1:
strain relief clamp
sleeve
tip
sleeve
(ground/shield)
Unbalanced ¼" TS connector
tip
(signal)
6,3 mm monojakkipistoke
15 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
Kuva 5.2:
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
For connection of balanced and unbalanced plugs,
ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.
Balanced ¼" TRS connector
ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)
6,3 mm stereojakkipistoke
Kuva 5.3:
shield
sleevesleeve
tip tip
Cinch-kaapeli
Kuva 5.4:
output
For unbalanced use, pin 1 and pin 3
have to be bridged
1 = ground/shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)
input
12
3
1
2
3
Balanced use with XLR connectors
XLR-liitännät
Kuva 5.5:
strain relief clamp
sleeve
tip
sleeve
pole 1/ground
tip
pole 2
The footswitch connects both poles momentarily
¼" TS footswitch connector
Stereojakkipistoke jalkapainiketta varten
Kuva 5.6:
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
¼" TRS headphones connector
ring
right signal
tip
left signal
Kuuloke-stereojakkipistoke
Kuva 5.7:
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
Connect the insert send with the input and the
insert return with the output of the eects device.
Insert send return ¼" TRS connector
ring
return (in)
tip
send (out)
Insert-Send-Return-stereojakkipistoke
16 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
6. Asetukset
Efekti Kuvaus Sovellusesimerkke
RINNAKKAISET EFEKTIT
C
athedral Suuren katedraalin hyvin tiivis ja pitkä kaiku. Sooloinstrumentit / -äänet hitaissa kappaleissa.
Plate Aiemmin käytettyjen akustiikkaliuskojen tai -levyjen jäljittelyä. “Klassikko lyömäsoittimille (Snare) ja laululle.
Concert Pienen teatterin tai suuren konserttisalin jäljittelyä. Antaa signaaleille (esim. kuunnelmien äänille) ympäristön.
Stage Erittäin tiivis kaiku, joka on suunniteltu lähinnä Live-sovelluksiin. Hajottaa esimerkiksi kosketintasojen sointia.
Room Huoneen heijastavat seinät kuuluvat selvästi. Kaikuefekti, jonka ei ole tarkoitus kuulua selvänä efektinä.
Studio Antaa tilantuntua; signaalit kuulostavat luonnollisilta eivätkä “latteilta”. Miksauksen soinnin lähteiden jalostamiseen.
Small Hall: Enemmän tai vähemmän pienen, eloisan (eli voimakkaasti kaikuvan) salin jäljittelyä. Sopii hyvin mm. lyömäsoittimille.
Ambience Keskikokoisen, myöhäisiä kaikuja tuottamattoman tilan jäljittelyä. Äärimmäinen monipuolinen käytössä.
Early Reections Erittäin tiivis kaiku, jossa voimakkaasti korostetut alkukaiut. Rummut, lyömäsoittimet, Slap-Bass
Spring Reverb Klassisen jousikaiun jäljittelyä. Äärimmäinen monipuolinen käytössä.
Gated Reverb Kaiku, joka katkaistaan keinotekoisesti. Tuottaa äärimmäisen “mahtavan Snare-soundin.
Reverse Reverb Kaiku, jossa verhokäyrä kääntyy, eli kaiku on ensin hiljainen ja alkaa sitten voimistua. Saa aikaan käänteisen laulusoundin.
Chorus Alkuperäissignaalin muuttaminen hieman epävireiseksi.
Äärimmäisen monipuolinen käytössä (kitara, laulu, basso,
koskettimet jne.)
Flanger
Alkuperäiseen signaaliin lisätään hiukan jäljessä tuleva signaali. Tuloksena saadaan signaalien
vaiheiden eriaikaisuutta.
Äärimmäisen monipuolinen käytössä (kitara, laulu, basso,
koskettimet jne.)
Phaser Toimii myös vaiheiden siirron periaatteen mukaan.
Äärimmäisen monipuolinen käytössä (kitara, laulu, basso,
koskettimet jne.)
Rotary Speaker Yksinkertaisesti klassisen urkuefektin jäljittelyä. Urut / koskettimet
Delay Tulosignaalin viive, jossa on useita toistoja. Äärimmäinen monipuolinen käytössä.
Chorus & Reverb Chorus-efektin ja kaiun yhdistelmä. Klassiko laululle.
Flanger & Reverb Flanger- ja kaikuefekti. Monipuolinen efekti.
Phaser & Reverb Phaser- ja Hall-efektien yhdistelmä. Monipuolinen efekti.
Rotary Speaker & Reverb Rotary Speaker -efektin ja kaikuohjelman (Hall) yhdistelmä. Urut / koskettimet / sähkökitara.
Delay & Reverb Delay ja Hall. Kenties yleisin yhdistelmä laululle, soolokitaroille jne.
Delay & Chorus Signaalin hajottaminen mielenkiintoisin toistoefektein.
Tekee äänistä huomattavia ja antaa niille ”luonnetta.
Kielenymmärrettävyys säilyy.
Delay & Flanger
Samantyyppinen kuin Delay & Chorus, mutta lisäksi efektissä on huomattava äänen
nosto- ja laskutoiminto.
Ihanteellinen kaikenlaisten “tilavien” äänten tuottamiseen.
INSERT-EFEKTIT
Compressor Hiljaisia kohtia korostetaan, voimakkaita heikennetään. Kaikki ajateltavissa olevat yksittäissignaalit, mutta myös hyminä.
Expander
Dynamiikkaa ei kavenneta (katso Compressor) vaan laajennetaan.
Häiriöääniä (kohina, surina jne.) hiljennetään.
Yksittäiset signaalit, lähinnä mikrofoneja käytettäessä.
Gate Portti avautuu konkreettiseksi hetkeksi päästääkseen signaalin läpi. Sen jälkeen se sulkeutuu.
Palautteelle herkkien mikrofonien ”terävöittäminen /
häiriöäänten poistaminen.
Ultramizer Äärimmäisen tehokas kompressio kompressioparametrien automaattisella mukautuksella. Hyminäsignaalien käsittely samana säilyvän lähtötason ylläpitämiseksi.
Ultrabass Subharmoniaprosessorin, Bass Exciterin ja Limiterin yhdistelmä. Kosketinten soundien jalostaminen / Soundiefekti sähköbassolle.
Panner Signaali “vaeltaa” edestakaisin stereopuolten välillä. Sopii erikoisefektiksi (esim. kuunnelmien äänityksessä).
Exciter Signaaliin lisätään keinotekoisia yläsäveliä. Tulos: Läsnäolo ja “voimakkuus” lisääntyvät.
Sekä hyräilysignaaleihin että yksittäisiin signaaleihin. Lauluäänten
kohdalla Exciter tekee kielestä helpommin ymmärrettävää.
Auto Filter
Tasosta riippuen taajuuskaistaa voimistetaan samaan aikaan kuin sähkökitaroiden
Auto-Wah-efektissä.
DJ-sovellukset / Soundiefekti Live-tapahtumissa /
Sähkökitara / Sähköbasso.
Tube Distortion Kitaravahvistimista tutun putkivääristymän jäljittelyä. Sähkökitara / Lauluäänet / Koskettimet.
Guitar Amp Kitaravahvistimen jäljittelyä. Sähkökitara / Sähköbasso.
Vinylizer Jäljittelee vanhojen vinyylilevyjen rätinää. DJ-sovellukset / Soundiefekti Live-tapahtumissa.
Test Tone Testiääni, jonka taajuus on 1 kHz. P.A.:n virittämiseen.
17 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
18 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
7. Tekniset Tied
Monotulot
Mikrofonitulot (XENYX Mic Preamp)
Tyyppi XLR-liitäntä, elektr. symmetroitu,
diskreetti tulokytkentä
Mic E.I.N.
1
(20 Hz - 20 kHz)
@ 0Ω lähdevastus -134dB / 135,7dB A-painotettu
@ 50Ω lähdevastus -131dB / 133,3dB A-painotettu
@ 150Ω lähdevastus -129dB / 130,5dB A-painotettu
Toistokäyrä
<10Hz - 160kHz -1dB
<10Hz - 200kHz -3dB
Vahvistusalue +10dB - +60dB
Maks. sisääntulotaso +12dBu @+10dB Gain
Impedanssi n. 2,6kΩ symmetrinen
Kohinaväli 110dB / 112dB A-painotettu
(0dBu In @ +22dB Gain)
Särö-äänet (THD + N) 0,005% / 0,004% A-painotettu
Line-Tulo
Tyyppi 6,3-mm stereo-jakkikosketin,
elektr. symmetroitu
Impedanssi n. 20kΩ symmetrinen,
n. 10kΩ epäsymmetrinen
Vahvistusalue -10dB - +40dB
Maks. sisääntulotaso +22dBu @ 0dB gain
Häivytysvaimennus
2
(ylipuhumisvaimennus)
Main-Fader suljettu 90dB
Kanal kytketty hiljaiseksi 84dB
Kanal-Fader suljettu 85dB
Toistokäyrä (Mic In A Main Out)
<10Hz - 90kHz +0dB / -1dB
<10Hz - 160kHz +0dB / -3dB
Stereotulot
Tyyppi 2 x 6,3-mm stereo-jakkikosketin,
symmetrinen
Impedanssi n. 20kΩ symmetrinen,
n. 10kΩ epäsymmetrinen
Vahvistusalue -20dB - +20dB
Maks. sisääntulotaso +22dBu @ 0dB gain
CD/Tape In
Tyyppi Cinch-koskettimet
Impedanssi n. 10kΩ
Maks. sisääntulotaso +22dBu
Tasain
EQ Monokanavat
LOW 80Hz / ±15dB
Mid 100Hz - 8kHz / ±15dB
HIGH 12kHz / ±15dB
Low Cut 80Hz, 18dB/Okt.
EQ Stereokanavat
LOW 80Hz / ±15dB
Low Mid 500Hz / ±15dB
High Mid 3kHz / ±15dB
HIGH 12kHz / ±15dB
Kanavainsertit
Tyyppi 6,3-mm stereo-jakkikosketin,
epäsymmetrinen
Maks. sisääntulotaso +22dBu
AUX/FX Send
Tyyppi ¼" monojakkiliitin, epäsymmetrinen
Impedanssi n. 120Ω
Maks. ulostulotaso +22dBu
FX Returns
Tyyppi ¼" monojakkiliitin, epäsymmetrinen
Impedanssi n. 10kΩ
Maks. sisääntulotaso +22dBu
Alaryhmien Lähtöliitännät
Tyyppi ¼" monojakkiliitin, epäsymmetrinen
Impedanssi n. 120Ω
Maks. ulostulotaso +22dBu
Main-Lähdöt XLR
Tyyppi XLR-liitäntä , elektr. symmetroitu
Impedanssi n. 240Ω symmetrinen,
n. 120Ω epäsymmetrinen
Maks. ulostulotaso +28dBu
19 EURODESK SX3242FX/SX2442FX Käyttöohje
Main-Lähdöt, Jakki
Tyyppi 6,3-mm stereo-jakkikosketin,
elektr. symmetroitu
Impedanssi n. 240Ω symmetrinen,
n. 120Ω epäsymmetrinen
Maks. ulostulotaso +28dBu
Main Inserts
Tyyppi 6,3-mm stereo-jakkikosketin,
epäsymmetrinen
Maks. sisääntulotaso +22dBu
Monolähtö
Tyyppi ¼" monojakkiliitin, epäsymmetrinen
Impedanssi n. 120Ω
Maks. ulostulotaso +22dBu
Low Pass muuttuva,30Hz - 200Hz, 18dB/Okt.
Phones/CTRL Room-Lähtö
Tyyppi 6,3-mm stereo-jakkikosketin,
epäsymmetrinen
Maks. ulostulotaso +19dBu / 150Ω (+25dBm)
CD/Tape Out
Tyyppi Cinch-koskettimet
Impedanssi n. 1kΩ
Maks. ulostulotaso +22dBu
DSP
Tyyppi Texas Instruments
Muunnin 24-bittinen Sigma-Delta,
64/128-kertainen Oversampling
Näytteenottotaajuus 46kHz
Main Mix-Järjestelmätiedot
3
(Kohina)
Main mix @ -∞, Kanal-Fader @ -∞ -100dB / -102,5dB A-painotettu
Main mix @ 0dB, Kanal-Fader @ -∞ -82dB / -85dB A-painotettu
Main mix @ 0dB, Kanal-Fader @ 0dB -72dB / -75dB A-painotettu
Virransyöttö
Virranotto 50W
Varoke (100 - 240V~, 50/60Hz) T 2,0A H 250V
Verkkoliitäntä Vakio-kylmälaiteliitäntä
Mitat/Paino
SX2442FX
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 100 x 682 x 410mm
Paino (netto) 8,6kg
SX3242FX
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 100 x 896 x 410mm
Paino (netto) 11,0kg
1
Equivalent Input Noise
2
1 kHz rel. 0 dBu:hun; 20 Hz - 20 kHz; Line tulo; Main lähtö; Gain @ Unity.
3
20 Hz - 20 kHz; mitattu Main-lähdöllä. Kanavat 1-4 Gain @ Unity; sointisäätö neutraali; kaikki kanavat Main
Mixillä; kanavat 1/3 täysin vasemmalla, kanavat 2/4 täysin oikealla. Referenssi = +6 dBu
BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset
suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset Tied ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista
tiedoista ja kuvauksista.
We Hear You
/

See käsiraamat sobib ka