Emos 1546137500 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
1546137500_31-ZU220.6_00_01 148 × 210 mm ZDROJ: 1546136700_31-ZU210.12_00_01
www.emos.eu
GB LED Highbay
CZ LED Svítidlo pro vysoké stropy (Highbay)
SK LED Svietidlo pre vysoké stropy (Highbay)
PL LED High-bay
HU LED-es szerelvény High-bay világításhoz
SI LED svetilka za visoke strope (Highbay)
RS|HR|BA|ME LED držači svjetla za High-bay rasvjetu
DE LED-Hallenleuchte (Highbay)
UA Cвітлодіодний світильник для високої стелі (Highbay)
RO|MD Lampă LED pentru tavane înalte (Highbay)
LT Pramoninių šviestuvų LED šviestuvo tvirtinimas
(Highbay)
LV LED gaismekļa stiprinājums augstu griestu
apgaismojumam (Highbay)
EE LED-valgustusseade kõrgjoaga valgusti jaoks (Highbay)
BG LED осветително тяло за помещения
с високи тавани (Highbay)
ZU210.12
ZU210.9
ZU210.6
ZU215.12
ZU215.9
ZU215.6
ZU220.12
ZU220.9
ZU220.6
2
1 2
5
4a
3
4b
a
Mounting
A
Mounting
B
3
1 2
Model Voltage Frequency CCT Wattage PF Lumen Beam Angle Dimension Working
temperature Weight
ZU210.12 100–277 V 50/60 Hz 4 000 K 100 W ≥0.9 17 000 lm 120° ø 265 × 163 mm -35~+50°C 2.15 kg
ZU210.6 100–277 V 50/60 Hz 4 000 K 100 W ≥0.9 17 000 lm 60° ø 265 × 163 mm -35~+50°C 2.15 kg
ZU210.9 100–277 V 50/60 Hz 4 000 K 100 W ≥0.9 17 000 lm 90° ø 265 × 163 mm -35~+50°C 2.15 kg
ZU215.12 100–277 V 50/60 Hz 4 000 K 150 W ≥0.9 25 500 lm 120° ø 300 × 173 mm -35~+50°C 2.65 kg
ZU215.6 100–277 V 50/60 Hz 4 000 K 150 W ≥0.9 25 500 lm 60° ø 300 × 173 mm -35~+50°C 2.65 kg
ZU215.9 100–277 V 50/60 Hz 4 000 K 150 W ≥0.9 25 500 lm 90° ø 300 × 173 mm -35~+50°C 2.65 kg
ZU220.12 100–277 V 50/60 Hz 4 000 K 200 W ≥0.9 34 000 lm 120° ø 340 × 178 mm -35~+50°C 3.25 kg
ZU220.6 100–277 V 50/60 Hz 4 000 K 200 W ≥0.9 34 000 lm 60° ø 340 × 178 mm -35~+50°C 3.25 kg
ZU220.9 100–277 V 50/60 Hz 4 000 K 200 W ≥0.9 34 000 lm 90° ø 340 × 178 mm -35~+50°C 3.25 kg
Installation of Converters DALI
GB | LED Highbay
LED Highbay is designed for mounting onto a solid base or
for hanging both indoors and outdoors.
Ingress Protection IP65 – for outdoor use
Mounting
Method A: Loop
Install the loop with gasket to luminaire well in the specied
position.
Hang the luminaire well into the hook.
Wiring 1 to power supply cable: Brown-L; Blue-N; Green-G;
Wire 2 to dimmer: Purple – Dim+, Grey – Dim-.
Method B: Bracket
1. Remove four screws holding the driver.
2. Insert the bracket between the driver and the body of
the luminaire.
3. Screw the screws back to their original location.
4. Install 2 pcs M8 expanding bolts on the mounting surface
as per the hole position on our luminaire.
5. Loose the auxiliary screws on two sides of the bracket.
Rotate the luminaire to desirable degree and tighten
auxiliary screws again.
6. Wiring 1 to power supply cable: Brown-L; Blue-N; Gre-
en-G; Wiring 2 for dimming: Purple – Dim+, Grey – Dim-
Installation height 2.5 m.
L
G
N
L – brown – live wire
G – green&yellow – earth wire (ground)
N – blue – neutral wire
Dim +
Dim -
Dim+ – purple – Dimming +
Dim- – grey – Dimming –
Dimming can be realised in two ways via convertors ZU9001
and ZU9002: 0–10 V, DALI.
Installation of Converters
ZU9001 is an isolated signal converter which allows to use
0–10 V dimming.
ZU9002 is an isolated signal converter, transforming the
DALI signal to 0–10 V output. It conforms to the DALI protocol
IEC62386-101/101/207.
1. Turn the cover to left and lift outwards to take it down.
2. Insert the connector of the controller into the interface
and rotate the controller device clockwise direction.
4
Rotate in any angle until the controller device falls inside.
Then continue to rotate in clockwise direction until it
cannot be rotated.
ATTENTION!!! Do not under any circumstances connect
mains voltage to conductors intended to control dimming.
Risk of destroying the light tting.
Maintenance instructions:
Before maintenance, switch o the lamp and wait until
itis cooled.
Clean it with a soft moistened cloth.
Never submerge the lamp in water or other liquids.
During maintenance, observe general rules for occupational
safety, and be very careful.
WARNING
If the external exible cable or cord of this luminaire is
damaged, it shall be exclusively replaced by the manu-
facturer or his service agent or a similar qualied person
in order to avoid a hazard.
The light source contained in this luminaire shall only be
replaced by the manufacturer or his service agent or a
similar qualied person.
Terminal block not included. Installation may require
advice from a qualied person.
Terminal block for connection of power supply: 3
terminals screw-type or screw-less type, rated for
cross-section range including 1.0 mm2 and voltage min
230 V. For installation with connecting dimming control
wires additional 2 terminals are required.
Maintain a minimum distance of 1 m between the
Highbay light tting and the object or surface you are
illuminating.
If you are installing the Highbay light tting under roong,
maintain a minimum distance of 0.2 m between the up-
per side of the light tting and the bottom of the roong.
When using the Highbay light tting on a ammable
surface, observe the above instructions.
The Highbay light fitting may only be connected to
electrical mains with installation and protection that is
in line with valid regulations and standards.
Before interfering with the Highbay light tting or per-
forming maintenance and repair, the light tting must be
disconnected from the mains. This must only be done by
a knowledgeable/experienced person within the meaning
of valid regulations on qualication for such activities.
Do not use the Highbay light tting without the protec-
tive glass.
Protection against dangerous contact voltage is ensured
through connection to a neutral conductor.
The exterior exible cable for the light tting cannot be
replaced; if the cable is damaged, the light tting must
be disposed of.
The light source of the light tting is not replaceable;
after the end of the light tting‘s service life, the entire
light tting must be replaced.
The light tting does not come with a terminal box. Instal-
lation may require the assistance of a qualied person.
Caution, risk of electric shock.
Do not dispose with domestic waste. Use special collection
points for sorted waste. Contact local authorities for in-
formation about collection points. If the electronic devices
would be disposed in landll, dangerous substances may
reach groundwater and subsequently food chain, where it
could aect human health.
EMOS spol. s r.o. declares that the ZU210.12, ZU210.9,
ZU210.6, ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9,
ZU220.6 is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive. The device can be
freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can
be found at http://www.emos.eu/download.
CZ | LED Svítidlo pro vysoké stropy (Highbay)
LED Highbay je určen k montáži na pevný podklad nebo na
zavěšení do vnějších i vnitřních prostor.
Krytí: IP65 – pro venkovní prostředí
Montáž
Metoda A: Závěsné oko
Našroubujte závěsné oko opatřené podložkou na svítidlo
dle obr. 1
Zavěste svítidlo pevně na hák.
Připojte napájecí kabel: Hnědá – fáze, Modrá – nula, Zelená
– ochranný vodič
Připojte kabel k ovládání stmívání: Fialová – Dim+, Šedá
– Dim-
Metoda B: Hrazda
1. Odstraňte 4 šrouby držící napájecí zdroj na těle svítidla.
2. Vložte držák mezi zdroj a tělo.
3. Zašroubujte šrouby zpět na původní místo.
4. Pro upevnění svítidla použijte dva šrouby M8. Před
montáží si do stropu připravte dvě díry s hmoždinkami.
5. Uvolněte pomocné šrouby na obou stranách držáku.
Otočte svítidlo do požadovaného stupně a znovu utáhněte
pomocné šrouby.
6. Připojte napájecí kabel: Hnědá – fáze, Modrá – nula, Ze-
lená – ochranný vodič. Připojte kabel k ovládání stmívání:
Fialová – Dim+, Šedá – Dim-
Montážní výška minimálně 2,5 m.
L
G
N
L – hnědá – pracovní vodič (live)
G – zelenožlutá – ochranný vodič (ground)
N – modrá – střední vodič (neutral)
Dim +
Dim -
Dim+ – alová – Stmívání +
Dim- – šedá – Stmívání –
Stmívání může být řešeno dvěma způsoby za pomocí kon-
vertorů ZU9001 a ZU9002 – 0–10 V a DALI.
Montáž konvertorů
ZU9001 je izolovaný převodník signálu, který umožňuje
použití stmívání 0–10 V.
5
ZU9002 je izolovaný převodník signálu, který transformuje
signál DALI na výstup 0–10 V. Odpovídá DALI protokolu
IEC62386-101/101/207.
1. Otočte kryt doleva a zvedněte ven, abyste jej sundali.
2. Vložte konvertor do rozhraní a otočte jím ve směru
hodinových ručiček. Otáčejte v libovolném úhlu, dokud
konvertor nezapadne. Poté pokračujte v otáčení ve směru
hodinových ručiček, dokud se nepodaří otočit.
POZOR!!! V žádném případě nepřipojujte síťové napětí na
vodiče určené pro ovládání stmívání. Hrozí tím zničení
svítidla.
Pokyny pro údržbu:
Před zahájením údržby svítidlo vypněte a vyčkejte, než se
ochladí.
Pro čištění používejte vlhký jemný hadřík.
Nikdy svítidlo neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
Během údržby dodržujte obecná pravidla pro bezpečnost
práce a buďte zvláště opatrní.
UPOZORNĚNÍ
Jsou-li vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla
poškozené, musejí je pro zabránění nebezpečí nahradit
výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba
se stejnou kvalikací.
Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výro-
bce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně
kvalikovaná osoba.
Svítidlo nemá svorkovnici. Instalace může vyžadovat
pomoc kvalikované osoby.
Svorkovnice pro připojení k napájení: 3–svorková šroubo-
vá nebo bezšroubová, umožňující pevné připojení vodiče
o průřezu 1 mm², pro napětí min. 230 V. Pro připojení
vodičů ke stmívání jsou třeba další 2 svorky.
Zachovejte minimální vzdálenost 1 m mezi Highbay
svítidlem a předmětem nebo plochou, kterou osvětlujete.
Umísťujete-li Highbay svítidlo pod zastřešení, zachovejte
mezi vrchní stranou svítidla a spodní stranou zastřešení
minimální vzdálenost 0,2 m.
Při použití Highbay svítidla na hořlavé ploše dodržte
předešlé pokyny.
Highbay svítidlo lze připojit pouze do elektrické sítě, jejíž
instalace a jištění odpovídá platným normám.
Před jakýmkoliv zásahem do Highbay svítidla nebo
prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od
elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba
ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k
činnostem.
Nepoužívejte Highbay svítidlo bez ochranného skla.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je
zajištěna „nulováním“.
Vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla se ne-
mohou nahradit; pokud je šňůra poškozená, musí se
svítidlo zničit.
Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný; po
skončení životnosti tohoto svítidla je nutno vyměnit
celé svítidlo.
Svítidlo nemá svorkovnici. Instalace může vyžadovat
pomoc kvalikované osoby.
Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální
odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu.
Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte
místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na
skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat
do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a
poškozovat vaše zdraví.
EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že ZU210.12, ZU210.9, ZU210.6,
ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9, ZU220.6
je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat
v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách
http://www.emos.eu/download.
SK | LED Svietidlo pre vysoké stropy (Highbay)
LED Highbay je určené na montáž na pevný podklad alebo na
zavesenie do vonkajších aj vnútorných priestorov.
Krytí: IP65 – pre vonkajšie prostredie
Montaž
Metóda A: Závesné oko
Naskrutkujte závesné oko opatrene podložkou na svietidlo
Zaveste svietidlo pevne na hák.
Pripojte napájací kábel: Hnedá - fáza, Modrá - nula, Zelená
- ochranný vodič
Pripojte kábel na ovládanie stmievania: Fialová – Dim+,
Sivá – Dim-
Metóda B: Držiak
1. Odstráňte 4 skrutky držiace zdroj napájania na tele
svietidla.
2. Vložte držiak medzi zdroj a telo.
3. Skrutky naskrutkujte späť na pôvodné miesto.
4. Na upevnenie svietidla použite dve skrutky M8. Pred
montážou pripravte dva otvory s hmoždinkami v strope.
5. Uvoľnite pomocné skrutky na oboch stranách držiaka.
Otočte svietidlo do požadovanej miery a znova utiahnite
pomocné skrutky.
6. Pripojte napájací kábel: Hnedá fáza, modrá - nula, zelená
- ochranný vodič.Pripojte kábel k ovládaču stmievanie:
Fialová – Dim+, Sivá – Dim-
Montážna výška 2,5 m.
L
G
N
L – hnedá – pracovný vodič (live)
G – zelenožltá – ochranný vodič (ground)
N – modrá – stredný vodič (neutral)
Dim +
Dim -
Dim+ – alová – Stmievanie +
Dim- – sivá – Stmievanie –
6
Stmievanie je možné vyriešiť dvoma spôsobmi pomocou
konvertorov ZU9001 a ZU9002 – 1–10 V a DALI.
Inštalácia konvertorov
ZU9001 je izolovaný menič signálu, ktorý umožňuje používať
stmievanie 0–10 V.
ZU9002 je izolovaný menič signálu, ktorý transformuje sig-
nál DALI na 0–10 V výstup. Je v súlade s DALI protokolom
IEC62386-101/101/207.
1. Otočte kryt doľava a zdvihnite ho smerom von, aby ste
ho sťahli nadol.
2. Zasuňte konvertor do rozhrania a otočte v smere ho-
dinových ručičiek. Otáčajte v ľubovoľnom uhle, až kým
konvertor nespadne dovnútra. Potom pokračujte v otá-
čaní v smere hodinových ručičiek, až kým sa nedá otočiť.
POZOR!!! V žiadnom prípade nepripájajte sieťové napätie
na vodiče určené pre ovládanie stmievania. Hrozí tým
zničenie svietidla.
Pokyny pre udržbu:
Pred začiatkom údržby svietidlo vypnite a počkajte, kým
sa ochladí.
Na čistenie používajte vlhkú jemnú handričku. Nikdy svietidlo
neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
Počas údržby dodržujte všeobecné pravidlá pre bezpečnosť
práce a buďte zvlášť opatrní.
UPOZORNENIE
Ak sú vonkajší ohybný kábel alebo šnúra tohto svietidla
poškodené, musia ich pre zabránenie nebezpečia nahra-
diť výhradne výrobca alebo jeho servisný technik alebo
osoba s rovnakou kvalikáciou.
Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výro-
bca alebo jeho zmluvný servisný technik alebo podobne
kvalikovaná osoba.
Svietidlo nemá svorkovnicu. Inštalácia môže vyžadovať
pomoc kvalikovanej osoby.
Svorkovnica pre pripojenie k napájaniu: 3–svorková skrut-
ková alebo bezskrutková, ktorá umožňuje pevné pripojenie
vodiča s prierezom 1 mm², pre napätie min. 230 V. Pre pri-
pojenie vodičov ku stmievaniu sú potrebné ďalšie 2 svorky.
Zachovajte minimálnu vzdialenosť 1 m medzi Highbay
svietidlom a predmetom alebo plochou, ktorú osvetľujete.
Ak umiestňujete Highbay svietidlo pod zastrešenie,
zachovajte medzi vrchnou stranou svietidla a spodnou
stranou zastrešenia minimálnu vzdialenosť 0,2 m.
Pri použití Highbay svietidla na horľavej ploche dodržte
predošlé pokyny.
Highbay svietidlo možno pripojiť iba do elektrickej siete,
ktorej inštalácia a istenie odpovedá platným normám.
Pred akýmkoľvek zásahom do Highbay svietidla alebo vy-
konávaním údržby a servisu je nutné svietidlo odpojiť od elek-
trickej siete. Túto činnosť smie vykonávať iba osoba ZNALÁ
v zmysle platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam.
Nepoužívajte Highbay svietidlo bez ochranného skla.
Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je
zaistená „nulovaním“.
Vonkajší ohybný kábel alebo šnúra tohto svietidla sa
nemôžu nahradiť; ak je šnúra poškodená, musí sa
svietidlo zničiť.
Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný; po
skončení životnosti tohto svietidla je nutné vymeniť
celé svietidlo.
Svietidlo nemá svorkovnicu. Inštalácia môže vyžadovať
pomoc kvalikovanej osoby.
Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komu-
nálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu.
Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte
miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na
skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať
do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a
poškodzovať vaše zdravie.
EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že ZU210.12, ZU210.9, ZU210.6,
ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9, ZU220.6 je
v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími příslušnými
ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevád-
zkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových
stránkach http://www.emos.eu/download.
PL | LED High-bay
LED Highbay jest przeznaczona do montażu na mocnym
podłożu albo do zawieszania w pomieszczeniach wewnętrz-
nych i zewnętrznych.
Stopień ochrony: IP65 – do środowiska zewnętrznego
Metoda A: Oko do zawieszania
Oko do zawieszania zaopatrzone w podkładkę wkręcamy
do lampy.
Lampę zawieszamy bezpiecznie na haku.
Podłączamy przewód zasilający: Kolor brązowy – faza,
niebieski – zero, żółto-zielony – przewód ochronny
Podłączamy przewód do sterowania ściemnianiem: oletowy
– Dim+, szary – Dim-
Metoda B: Uchwyt
1. Usuwamy 4 śruby przytrzymujące zasilacz na korpusie
lampy.
2. Uchwyt wkładamy między zasilacz i korpus.
3. Śruby wkręcamy z powrotem w dotychczasowe miejsce.
4. Do umocowania lampy stosujemy dwie śruby M8. Przed
montażem do stropu przygotowujemy dwa otwory z
kołkami rozporowymi.
5. Luzujemy śruby pomocnicze po obu stronach uchwytu.
Lampę obracamy w wymagane położenie i ponownie
dokręcamy śruby pomocnicze.
6. Podłączamy przewód zasilający: Kolor brązowy – faza,
niebieski – zero, żółto-zielony – przewód ochronny.
7. Podłączamy przewód do sterowania ściemnianiem:
oletowy – Dim+, szary – Dim-
Wysokość montażowa 2,5 m.
L
G
N
L – brązowy – przewód fazowy (czynny)
G – żółto-zielony – przewód ochronny (uziemienie)
N – niebieski – przewód zerowy (neutralny)
7
Dim +
Dim -
Dim+ – oletowy – ściemnianie +
Dim- – szary – ściemnianie –
Ściemnianie może być rozwiązane dwoma sposobami, za
pomocą konwerterów ZU9001 i ZU9002 - 0–10 V oraz DALI.
Montaż konwerterów
ZU9001 jest izolowanym przetwornikiem sygnału, który
umożliwia ściemnianie za pomocą napięcia 0–10 V.
ZU9002 jest izolowanym przetwornikiem sygnału, który
transformuje sygnał DALI na wyjście 0–10 V. DALI odpowiada
protokołowi IEC62386-101/101/207.
1. Aby zdjąć osłonę, obracamy ją w lewo i unosimy na
zewnątrz.
2. Do gniazda przyłącza wkładamy konwertor i obracamy
go w kierunku ruchu wskazówek zegara. Obracamy o
dowolny kąt, aż konwertor nie tra na swoje miejsce.
Potem kontynuujemy obracanie w kierunku ruchu
wskazówek zegara, aż do oporu.
OSTRZEŻENIE!!! W żadnym przypadku nie podłączamy
napięcia sieciowego do przewodów przeznaczonych do
sterowania ściemnianiem. To grozi zniszczeniem oprawy
oświetleniowej.
Zalecenia do konserwacji:
Przed rozpoczęciem konserwacji reektor należy wyłączyć
i poczekać, aż wystygnie.
Do czyszczenia stosujemy wilgotną, delikatną ściereczkę.
Reektora nigdy nie zanurzamy do wody albo do innych
cieczy.
Podczas konserwacji przestrzegamy ogólnych zasad bez-
pieczeństwa pracy i zachowujemy szczególną ostrożność.
UWAGA
Jeżeli zewnętrzny przewód giętki albo przewód zasi-
lający do tego źródła światła jest uszkodzony, to aby
zapobiec zagrożeniu, musi go wymienić wyłącznie
producent, technik z jego serwisu albo inna osoba po-
siadająca wymagane kwalikacje.
Źródło światła w tej oprawie może wymienić wyłącznie
producent, technik z jego serwisu albo inna osoba po-
siadająca wymagane kwalikacje.
Reektor nie ma listwy zaciskowej. Przy jego instalacji
może być potrzebna pomoc wykwalikowanej osoby.
Listwa zaciskowa do podłączenia zasilania: 3–pr-
zewodowa śrubowa albo bezśrubowa, umożliwiająca
podłączenie na stałe przewodów o przekroju 1 mm²,
na napięcie min. 230 V. Do podłączenia przewodów do
ściemniania są potrzebne kolejne 2 zaciski.
Zachowujemy minimalną odległość 1 m między oprawą
Highbay, a przedmiotem albo powierzchnią, którą
oświetlamy.
Jeżeli oprawę Highbay umieszczamy pod dachem, to
musimy zachować minimalną odległość 0,2 m między
górną częścią oprawy oświetleniowej, a dolną częścią
zadaszenia.
Przy zastosowaniu oprawy Highbay na palnej powierz-
chni, przestrzegamy poprzednich zaleceń.
Oprawę Highbay można podłączyć tylko do takiej sieci
elektrycznej, której instalacja i zabezpieczenie odpowia-
da obowiązującym normom.
Przed jakąkolwiek ingerencją do wnętrza oprawy Highbay
albo wykonywaniem konserwacji i serwisu, oprawę
trzeba odłączyć od sieci elektrycznej. Tę czynność może
wykonać tylko osoba WYKWALIFIKOWANA w znaczeniu
obowiązujących przepisów dotyczących kwalifikacji
wymaganych do wykonywania pracy.
Nie korzystamy z oprawy Highbay bez klosza ochron-
nego.
Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym
jest zapewniona przez samoczynne odłączenie od zasi-
lania - „zerowanie“.
Zewnętrzny przewód giętki albo elastyczny do zasilania
tej oprawy jest niewymienialny; jeżeli przewód zasi-
lający zostanie uszkodzony, to cała oprawa musi być
zezłomowana.
Źródło światła w tej oprawie jest niewymienialne; po
zakończeniu okresu eksploatacji tej oprawy trzeba
wymienić całą lampę.
Oprawa oświetleniowa nie ma listwy zaciskowej. Insta-
lacja może wymagać pomocy wykwalikowanej osoby.
Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem elek-
trycznym.
Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszc-
zanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowane-
go symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć
się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany
do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie
nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób ZU210.12, ZU210.9,
ZU210.6, ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9,
ZU220.6 jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi,
właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można
bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności
znajduje się na stronach internetowych http://www.emos.
eu/download.
8
A LED Highbay szilárd felületre szerelhető vagy függeszthető
kültéren és beltérben egyaránt.
Védelem: IP65 – kültérre
A. módszer: Függesztőszemmel
Csavarja be az alátéttel ellátott függesztőszemet a lám-
patestbe!
Stabilan függessze fel a lámpatestet a kampóra!
Csatlakoztassa a tápkábelt: Barna – fázis, Kék – nulla,
Zöld – védővezető
Csatlakoztassa a fényerő-szabályozó kábelt: Lila – Dim+,
Szürke – Dim-
B. módszer: Konzollal
1. Távolítsa el a 4 csavart, amely a tápegységet rögzíti a
lámpatesthez!
2. Tegye a konzolt a táp és a lámpatest közé!
3. Csavarja vissza a csavarokat a helyükre!
4. A lámpatestet két M8-as csavarral rögzítse! Felszerelés
előtt fúrjon a födémbe két lyukat a tipliknek!
5. Lazítsa meg a konzol mindkét oldalán található segé-
dcsavarokat! Fordítsa el a lámpatestet a szükséges
mértékben, és húzza meg újra a kiegészítő csavarokat!
6. Csatlakoztassa a tápkábelt: Barna – fázis, Kék – nulla,
Zöld – védővezető. Csatlakoztassa a fényerő-szabályozó
kábelt: lila – Dim+, szürke – Dim-
Beszerelési magasság: 2,5 m
L
G
N
L – barna – fázis
G – zöld-sárga – földelés
N – kék – nullvezető
Dim +
Dim -
Dim+ – lila – Sötétítés +
Dim- – szürke – Sötétítés –
A fényerő-szabályozás kétféleképpen kivitelezhető: a ZU9001
és ZU9002 - 0–10 V és DALI konverterrel.
A konverterek beszerelése
A ZU9001 egy szigetelt átalakító, amely lehetővé teszi a 0–10
V fényerő-szabályozás használatát.
A ZU9002 egy szigetelt átalakító, amely a DALI jelet 0–10
V kimenetté alakítja. Megfelel az IEC62386-101/101/207
DALI protokollnak.
1. Fordítsa el a fedelet balra, és felemelve távolítsa el!
2. Helyezze az átalakítót az interfészbe, és forgassa az
óramutató járásával megegyező irányba! Forgassa
tetszőleges szögben, amíg a konverter a helyére nem
süllyed! Ezután forgassa tovább az óramutató járásával
megegyező irányba, amíg nem sikerül megfordítani!
FIGYELEM!!! Semmilyen körülmények között ne csatla-
koztasson hálózati feszültséget a fényerő szabályozására
használni kívánt vezetékekre. Ebben az esetben ugyanis a
világítótest károsodhat.
Karbantartasi utmutato:
Karbantartási munkák előtt kapcsolja le a lámpát, és várja
meg, amíg az egység lehűl.
Egy enyhén nedves, puha rongy használatával tisztítsa meg.
Soha ne merítse a lámpát vízbe vagy más folyadékba.
A karbantartás során tartsa be a foglalkozásbiztonsági
szabályokat, és igen körültekintően járjon el.
FIGYELMEZTETES
Ha a lámpa külső hajlékony kábele vagy zsinórja sérült,
a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártó vagy
a szerviztechnikusa, illetve hasonló képesítésű személy
pótolhatja.
A lámpában lévő fényforrást kizárólag a gyártó vagy
a szerződéses szerviztechnikusa, illetve hasonló ké-
pesítésű személy cserélheti.
A kapocsléc nem tartozék. A felszereléshez szakember
tanácsára lehet szükség.
Sorkapocs a tápfeszültséghez csatlakoztatáshoz: az
1 mm² vastag vezeték 3 soros csavaros vagy csavar-
mentes szilárd rögzítéséhez, 230 V tápfeszültséghez. A
vezetékek fényerő-szabályozóhoz való csatlakoztatásá-
hoz további 2 sorkapocs szükséges.
A megvilágítani kívánt tárgy vagy felület és a Highbay
világítótest között tartson legalább 1 m távolságot.
Ha a Highbay világítótestet tetőszerkezet alá szereli fel,
tartson legalább 0,2 m-es távolságot a világítótest felső
része és a tetőszerkezet alja között.
Ha a Highbay világítótestet gyúlékony felületen használja,
tartsa be a fenti utasításokat.
A Highbay világítótest elektromos hálózatra való
rákötését a hatályos előírásoknak és szabványoknak
megfelelően kell elvégezni.
Mielőtt beavatkozást, karbantartást vagy javítást végez-
ne a Highbay világítótesten, előbb le kell választania azt
az elektromos hálózatról. Az áramforrás karbantartását
és javítását kizárólag olyan szakember végezheti, aki
rendelkezik az ilyen jellegű munkákhoz előírt, szükséges
szakképesítéssel.
Ne használja a Highbay világítótestet a védőüveg nélkül.
A veszélyes érintési feszültség elleni védelmet null-
vezető biztosítja.
A világítótest külső rugalmas kábele nem cserélhető; ha
a kábel megsérül, a világítótestet ki kell dobni.
A világítótest fényforrása nem cserélhető; a világítótest
élettartama után az egész világítótestet ki kell cserélni.
A világítótesttel nem szállítunk kapcsolódobozt. A
felszereléshez
szakember segítségére lehet szükség.
Vigyázat, áramütés veszélye.
Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási
hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket.
A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon
a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulla-
déktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak
a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és
veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.
Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az ZU210.12, ZU210.9,
ZU210.6, ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9,
ZU220.6 megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes
területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető
az alábbi honlapról: http://www.emos.eu/download.
HU | LED-es szerelveny High-bay vilagitashoz
9
LED Highbay je namenjen za namestitev na trdno podlago ali
za obešenje v zunanje in notranje prostore.
Zaščita: IP65 – pred vdorom vode in vlage
Metoda A: Obesna zanka
Zanko, opremljeno z gumeno podložko privijte na svetilo.
Svetilo obesite ksno na kljuko.
Priključite napajalni kabel: Rjava – faza, Modra – nevtralni
prevodnik, Zelena – zaščitni prevodnik.
Priključite kabel za upravljanje zatemnjevanja: Vijolična
– Dim+, Siva – Dim–
Metoda B: Nosilec
1. Odstranite 4 vijake, ki držijo vir napajanja na ohišju svetila.
2. Nosilec vstavite med vir in ohišje.
3. Vijake privijte nazaj na prvotno mesto.
4. Za pritrditev svetila uporabite dva vijaka M8. Pred na-
mestitvijo si v strop pripravite dve odprtini z zidnima
vložkoma.
5. Odvijte pomožne vijake na obeh straneh nosilca. Svetilo
obrnite v želeno stopnjo in pomožne vijake spet privijte.
6. Priključite napajalni kabel: Rjava – faza, Modra – nevtralni
prevodnik, Zelena – zaščitni prevodnik.
Priključite kabel za upravljanje zatemnjevanja: vijolična
– Dim+, šiva – Dim–
Višina namestitve 2,5 m.
L
G
N
L – rjava – fazni vodnik (live)
G – zeleno-rumena – zaščitni vodnik (ground)
N – modra – sredinski vodnik (neutral)
Dim +
Dim -
Dim+ – vijolična – Zatemnjevanje +
Dim- – šiva – Zatemnjevanje –
Zatemnjevanje se lahko izvede na dva načina s pomočjo
konvektorjev ZU9001 in ZU9002 - 0–10 V in DALI.
Namestitev konvektorjev
ZU9001 je izoliran pretvornik signala, ki omogoča uporabo
zatemnjevanja 0–10 V.
ZU9002 je izoliran pretvornik signala, ki transformira signal
DALI v izhod 0–10 V. Ustreza DALI protokolu IEC62386-
101/101/207.
1. Pokrov obrnite v levo in dvignite, da bi ga sneli.
2. Konvertor vstavite v vmesnik in ga obrnite v smeri urine-
ga kazalca. Obračajte v poljubnem kotu, dokler konvektor
ne zaskoči. Nato nadaljujte v obračanju v smeri urinega
kazalca, dokler ga ne uspe obrniti.
POZOR!!! Omrežne napetosti v nobenem primeru ne priklju-
čujte na vodnike, namenjene za upravljanje zatemnjevanja.
Obstaja nevarnost uničenja svetila.
Navodila za vzdrževanje:
Pred začetkom vzdrževanja svetilko izklopite in počakajte,
dokler se ne ohladi.
Za čiščenje uporabljajte vlažno no krpo.
Svetilke nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
Med vzdrževanjem upoštevajte splošna pravila za varstvo
pri delu in bodite posebej previdni.
OPOZORILO
Če sta zunanji prožni kabel ali vrvica svetila poškodova-
na, ju morata zaradi preprečitve nadomestiti izključno
proizvajalec ali njegov servisni tehnik ali enako uspo-
sobljena oseba.
Svetlobni vir v tem svetilu sme zamenjati le proizvajalec
ali njegov pogodbeni servisni tehnik ali enako usposob-
ljena oseba.
Svetilo nima vrstne sponke. Namestitev lahko zahteva
pomoč usposobljene osebe.
Lestenčna sponka za priključitev na napajanje: 3–polna
vijačna ali brezvijačna, ki omogoča ksno priključitev
prevodnika preseka 1 mm², za napetost min. 230 V. Za
priključitev prevodnikov sta potrebni dodatni 2 sponki.
Med svetilom Highbay in predmetom ali površino, ki jo
osvetljuje, ohranite minimalno razdaljo 1 m.
Če svetilo Highbay nameščate pod streho, ohranite
med zgornjo stranjo svetila in spodnjo stranjo strehe
minimalno razdaljo 0,2 m.
Pri uporabi svetila Highbay na vnetljivi površini upošte-
vajte prejšnja navodila.
Svetilo Highbay se lahko priklopi le na električno omrež-
je, katerega inštalacija in varovanje ustreza veljavnim
standardom.
Pred kakršnimkoli posegom v svetilo Highbay ali vzdr-
ževanjem in servisiranjem je svetilo treba izključiti z
električnega omrežja. To dejavnost lahko izvaja le oseba
SEZNANJENA v smislu veljavnih predpisov o usposobl-
jenosti za dejavnosti.
Svetila Highbay be uporabljajte brez zaščitnega stekla.
Zaščita pred nevarno napetostjo dotika je zagotovljena
z „ozemljitvijo“.
Zunanjega prožnega kabla ali vrvi tega svetila ni možno
nadomestiti; če je vrv poškodovana, se mora svetilo
uničiti.
Svetlobni vir tega svetila ni zamenljiv; po koncu živl-
jenjske dobe svetila je treba zamenjati celotno svetilo.
Svetilo nima lestenčne sponke. Namestitev lahko zahteva
pomoč usposobljene osebe.
Pozor, nevarnost električnega udara.
Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne
odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za
aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne
urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih
odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo
v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.
EMOS spol. s r.o. izjavlja, da sta ZU210.12, ZU210.9, ZU210.6,
ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9, ZU220.6 v
skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi
določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU.
Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na
spletnih straneh http://www.emos.eu/download.
SI | LED svetilka za visoke strope (Highbay)
10
LED Highbay dizajniran je za montažu na čvrstu podlogu ili
za vješanje i u zatvorenim i otvorenim prostorima.
Zaštita od ulaska IP65 – za upotrebu na otvorenom
Ugradnja
Metoda A: Petlja
Postavite petlju s brtvom na svjetiljku u navedeni položaj.
Zakvačite svjetiljku za kuku.
Ožičenje 1 na kabel za mrežno napajanje: Smeđa-L; Plava-N;
Zelena-G; Žica 2 za prigušivač svjetlosti: Ljubičasta – Prigu-
šeno+, Siva – Prigušeno-.
Metoda B: Nosač
1. Uklonite četiri vijka koji drže hvatač.
2. Umetnite nosač između hvatača i svjetiljke.
3. Zašarate vijke na njihovo mjesto.
4. Postavite 2 ekspanzijska vijka M8 na ugradbenu površinu
prema položaju otvora na svjetiljci.
5. Otpustite pomoćne vijke na svije strane nosača. Okre-
nite svjetiljku na željeni stupanj i ponovno pritegnite
pomoćne vijke.
6. Ožičenje 1 na kabel za mrežno napajanje: Smeđa-L;
Plava-N; Zelena-G; Ožičenje 2 za prigušenje: Ljubičasta
– Prigušeno+, Siva – Prigušeno-
Montažna visina 2,5 m.
L
G
N
L – smeđa – radni vodič (live)
G – žuto-zelena – zaštitni vodič (ground)
N – modra – plava – srednji vodič (neutral)
Dim +
Dim -
Prigušeno+ – ljubičasta – Prigušeno +
Prigušeno- – siva – Prigušeno –
Prigušenje je moguće provesti na dva načina putem pretva-
rača ZU9001 i ZU9002: 0–10 V, DALI.
Postavljanje pretvarača
ZU9001 je izolirani pretvarač signala koji omogućuje upotrebu
prigušenja od 0 do 10 V.
ZU9002 je izolirani pretvarač signala, koji pretvara signal DALI
u izlaz od 0 do 10 V. Sukladan je DALI protokolu IEC62386-
101/101/207.
1. Okrenite poklopac ulijevo i podignite ga prema van kako
biste ga skinuli.
2. Umetnite konektor kontrolera u sučelje i zakrenite kon-
troler u smjeru kazaljke na satu. Zakrenite pod bilo kojim
kutom dok kontroler ne padne unutra. Zatim nastavite
okretati u smjeru kazaljke na satu sve dok se više ne
može okretati.
POZOR!!! Ni u kojem slučaju ne spajajte glavne naponske
vodove na spojna mjesta za upravljanje prigušivanjem
svjetla. Opasnost od uništavanja rasvjetnog tijela.
Upute za održavanje:
Prije početka održavanja isključite svjetiljku i pričekajte dok
se ne ohladi.
Za čišćenje se koristite vlažnom mekom krpom.
Svjetiljku nikada ne uranjajte u vodu niti druge tekućine.
Tijekom održavanja, poštivajte opća pravila sigurnosti na
radu i budite posebice oprezni.
UPOZORENJE
Ako je vanjski savitljivi kabel ove svjetiljke oštećen, smije
ga zamijeniti isključivo proizvođač ili ovlašteni serviser ili
slična kvalicirana osoba s ciljem izbjegavanja opasnosti
od strujnog udara.
Izvor svjetla u ovoj svjetiljci smije mijenjati samo proiz-
vođač ili njegov servisni zastupnik ili slična kvalicirana
osoba.
Ne uključuje blok priključka. Ugradnja može zahtijevati
savjet kvalicirane osobe.
Terminalski blok za priključivanje napajanja: 3 terminala
za pritezanje vijcima ili bez vijaka, za vodiče presjeka
do 1,0 mm² i napona min. 230 V. Za instalaciju s prikl-
jučivanjem žica za upravljanje dimerom, potrebna su
dodatna 2 terminala.
Pridržavajte se minimalne udaljenosti od 1 m između
Highbay rasvjetnog tijela i predmeta ili površine koju
osvjetljavate.
Ako ugrađujete Highbay rasvjetu pod krov, zadržite
udaljenost od najmanje 0,2 m između gornje strane
rasvjetnog tijela i donje površine krova.
Kada se Highbay rasvjetno tijelo koristi na zapaljivoj
površini, pridržavajte se gornjih uputa.
Priključivanje Highbay rasvjetnog tijela na električnu
mrežu dopušteno je isključivo uz ugradnju i zaštitu prema
važećim zakonskim propisima i normama.
Prije diranja Highbay rasvjetnog tijela ili obavljanja
održavanja ili popravaka, rasvjetno tijelo treba isključiti
s mrežnog napajanja. To može učiniti isključivo stručna
osoba, osposobljena sukladno važećim zakonskim pro-
pisima o potrebnim kvalikacijama za takve aktivnosti.
Ne koristite Highbay rasvjetna tijela bez zaštitnog stakla.
Zaštita od opasnog kontaktnog napona osigurava se
putem priključivanja na neutralni vodič.
Vanjski savitljivi kabel za rasvjetno tijelo nije zamjenjiv;
ako se taj kabel ošteti, rasvjetno tijelo se više ne smije
koristiti i mora se zamijeniti.
Izvor svjetla ovog rasvjetnog tijela nije zamjenjiv; na
kraju životnog vijeka izvora svjetla, mora se zamijeniti
cijelo rasvjetno tijelo.
Uz rasvjetno tijelo ne dobiva se priključna kutija. Ugradnja
može zahtijevati pomoć kvalicirane osobe.
Pozor – rizik od strujnog udara.
Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni
otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada.
Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada
kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože
na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u
podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.
EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj ZU210.12, ZU210.9,
ZU210.6, ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9,
ZU220.6 sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim
odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u
zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na
adresi http://www.emos.eu/download.
RS|HR|BA|ME | LED držači svjetla za High-bay rasvjetu
11
LED-Highbay ist zur Montage auf einem festen Untergrund
bzw. zum Aufhängen im Innen- und Außenbereich bestimmt.
Abdeckung: IP65 – für den Außenbereich
Methode A: Augenschraube
Schrauben Sie die mit einer Unterlegscheibe versehene
Augenschraube auf die Leuchte.
Hängen Sie die Leuchte fest am Haken ein.
Schließen Sie das Versorgungskabel an: Braun – Phase, Blau
– Null, Grün – Schutzleiter; Schließen Sie das Kabel an der
Dimmersteuerung an: Violett – Dim+, Grau – Dim-
Methode B: Trapezhalterung
1. Entfernen Sie die 4 das Netzteil am Korpus der Leuchte
haltenden Schrauben.
2. Legen Sie die Halterung zwischen Stromversorgung
und Korpus ein.
3. Ziehen Sie die Schrauben an der ursprünglichen Stelle
wieder fest.
4. Verwenden Sie zur Befestigung der Leuchte zwei M8
Schrauben. Bereiten Sie vor der Montage an der Decke
zwei Löcher mit Dübeln vor.
5. Lösen Sie die Hilfsschrauben auf beiden Seiten der Hal-
terung. Drehen Sie die Leuchte in die gewünschte Lage
und ziehen Sie die Hilfsschrauben wieder an.
6. Schließen Sie das Versorgungskabel an: Braun – Phase,
Blau – Null, Grün – Schutzleiter. Schließen Sie das Kabel
an der Dimmersteuerung an: Violett – Dim+, Grau – Dim-
Montagehöhe 2,5 m
L
G
N
L – braun – Arbeitsleiter (live)
G – grüngelb – Schutzleiter (ground)
N – blau – Mittenleiter (neutral)
Dim +
Dim -
Dim+ – Violett – Dimmen +
Dim- – Grau – Dimmen –
Das Dimmen kann auf zweierlei Weise mit Hilfe von Konver-
tern ZU9001 und ZU9002 - 0–10 V und DALI gelöst werden .
Montage der Konverter
ZU9001 ist ein isolierter Signalwandler, der den Einsatz einer
0–10 V Dimmung ermöglicht.
ZU9002 ist ein isolierter Signalwandler, der das DALI Signal
auf die Ausgabe von 0–10 V transformiert. Entspricht dem
DALI Protokoll IEC62386-101/101/207.
1. Drehen Sie die Abdeckung nach links und heben Sie sie
heraus, um sie abzunehmen.
2. Setzen Sie den Konverter in die Schnittstelle ein und
drehen Sie im Uhrzeigersinn. Drehen Sie so lange in
einem beliebigen Winkel bis der Konverter einrastet.
Danach drehen Sie weiter im Uhrzeigersinn bis er nicht
weiter gedreht werden kann.
ACHTUNG!!! Schließen Sie die Netzspannung auf keinen
Fall an den Leiter an, welcher für die Dimmsteuerung
bestimmt ist. Dadurch kann die Leuchte zerstört werden.
Wartungshinweise:
Vor einer Wartung die Lampe ausschalten und warten, bis
sie auskühlt.
Zum Reinigen ein feuchtes, weiches Tuch benutzen.
Die Lampe nie in Wasser oder andere Flüssigkeit tauchen.
Während der Wartung die allgemeinen Arbeitsschutzregeln
einhalten und vorsichtig vorgehen.
HINWEIS
Wenn das biegbare Außenkabel oder die Schnur von
dieser Leuchte beschädigt ist, sind diese zur Vermeidung
von Gefahren ausschließlich vom Hersteller oder dessen
Servicetechniker bzw. von einer Person zu ersetzen,
welche über die gleiche Qualikation verfügt.
Der Austausch der Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur
vom Hersteller oder dessen Servicetechniker bzw. Von
einer Person mit analoger Qualikation erfolgen.
Die Leuchte besitzt keine Klemmenleiste. Zur Installation
kann Hilfe durch eine qualizierte Person erforderlich sein.
Klemmleiste zum Anschluss an die Stromversorgung: 3–
adrig, mit Schrauben oder schraubenlos, sie muss einen
festen Anschluss eines Leiters mit einem Querschnitt
von 1 mm², ermöglichen, für eine Spannung von mind.
230 V. Zum Anschließen der Leiter sind 2 zusätzliche
Klemmen erforderlich.
Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 m zwischen
der Highbay-Leuchte und dem zu beleuchtenden Gegen-
stand oder Fläche ein.
Falls Sie die Highbay-Leuchte unter einer Überdachung
befestigen, ist ein Mindestabstand von 0,2 m zwischen der
Leuchtenoberkante und der Dachunterkante einzuhalten.
Halten Sie bei Verwendung der Highbay-Leuchte auf
einer brennbaren Fläche die vorstehenden Hinweise ein.
Die Highbay-Leuchte darf nur an ein Stromnetz anges-
chlossen werden, dessen Installation und Sicherung den
geltenden Normen entspricht.
Vor jedem Eingriff bzw. Wartung und Service der
Highbay- Leuchte muss diese vom Stromnetz getrennt
werden. Dies darf nur von einer SACHKUNDIGEN Person
im Sinn der geltenden Verordnungen in Bezug auf die
Eignung für diese Tätigkeiten erfolgen.
Verwenden Sie die Highbay-Leuchte nicht ohne Schutzglas.
Der Schutz vor gefährlicher Berührungsspannung ist
durch die Schutzerdung gewährleistet.
Das biegsame Außenkabel bzw. Schnur dieser Leuchte
kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt
ist, muss die Leuchte vernichtet werden.
Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht ausgewechselt
werden; nach Ende der Lebensdauer dieser Leuchte ist
die komplette Leuchte auszuwechseln.
Die Leuchte besitzt keine Klemmleiste. Zur Installation
kann Hilfe durch eine qualizierte Person erforderlich sein.
Achtung, Unfallgefahr durch elektrischen Strom.
Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalab-
fall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll
benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen
über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in
Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Müllde-
ponien gelagert werden, können Gefahrstoe ins Grundwa-
sser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre
Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.
DE | LED-Hallenleuchte (Highbay)
12
Світлодіодний світильник Highbay призначений для
кріплення на твердій основі також на підвішування вулиці
чи в приміщеннях .
Ступінь захисту: IP65 - для зовнішнього середовища
Метод А: Підвісне кільце
Обережно нагвинтіть підвісне кільце панелькою до
світильника.
Підвісьте світильник міцно на гачку.
Підключіть кабель живлення: Коричневий - фаза, Синій -
нуль, Зелений - захисний провідник.
Підключіть кабель до регулятора для зменшення яскравості:
Фіолетовий – Dim+, Сірий – Dim-
Metoda B: Hrazda Спосіб Б: Поперечина
1. Викрутіть 4 гвинти, що тримають блок живлення на
корпусі світильника
2. Вставте тримач між джерелом живлення та корпусом.
3. Гвинти загвинтіть назад на те саме місце.
4. Закріпіть світильник двома гвинтами M8. Перед
монтажем у стелі підготуйте два отвори з дюбелями.
5. Ослабте допоміжні гвинти з обох боків тримача.
Поверніть світильник на необхідний ступінь і знову
затягніть допоміжні гвинти.
6. Підключіть кабель живлення: Коричневий – фаза, Синій
- нуль, Зелений - захисний провідник. Підключіть кабель
до регулятора для зменшення яскравості: фіолетовий
– Dim+, сірий – Dim-
Висота установки 2,5 м.
L
G
N
L – коричневий – робочий провідник (live)
G – зеленожовтий – захисний провід (ground)
N – синій – середній провідник (neutral)
Dim +
Dim -
Dim+ – фіолетовий – Зменшення яскравості +
Dim- – сірий – Зменшення яскравості –
Зменшення яскравості можна вирішити двома способами за
допомогою конверторів ZU9001 і ZU9002 - 0–10 В та DALI.
Монтаж конверторів
ZU9001 є ізольованим перетворювачем сигналу, що
дозволяє використовувати зменшення яскравості 0–10 В.
ZU9002 є ізольованим перетворювачем сигналу, який
перетворює сигнал DALI у вихід 0–10 В. Відповідає
протоколу DALI IEC62386-101/101/207
1. Щоб кришку зняти поверніть її вліво та її підніміть .
2. Вставте конвертор до інтерфейсу і поверніть його за
годинниковою стрілкою. Обертайте під будь-яким кутом, доки
конвертор не зафіксується. Потім продовжуйте повертати
за годинниковою стрілкою, доки не вдасться повернути.
УВАГА!!! Ні в якому разі не підключайте мережеву
напругу до проводів призначених для регулювання
яскравості. Це може пошкодити світильник.
Інструкції по технічному обслуговуванню:
Перед початком технічного обслуговування, вимкніть лампу
і почекайте, поки вона охолоне
Для чищення використовуйте вологу м‘ягку ганчірку Лампу
ніколи не опускайте у воду або в іншу рідину.
Під час технічного обслуговування, дотримуйтеся за-гальних
правил по безпеці праці, та будьте надзвичайно обережні.
ЗАУВАЖЕННЯ
Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур цієї лампи
пошкоджені та щоб запобігти небезпеці, його слід
замінити виключно виробником або його технічним
працівником або людиною, яка має такі ж кваліфікації.
Джерело світла в цьому світильнику може бути заміне-
но тільки виробником або його контрактним технічним
працівником або відповідною кваліфікованою особою.
Світильник немає клемної колодки. Для установки
може знадобитися допомога кваліфікованого фахівця.
Клеммний блок для підключення до джерела жив-
лення: 3–х провідний з гвинтами або без гвинтів, що
дозволяє фіксоване підключення провідника профілем
1 мм² для напруги мін. 230 В. Для з’єднання провідників
з затемненням, потрібні дві додаткові клеми.
Тримайте відстань між світильником High Вay і пред-метом
або площиною, котру освічуєте, на відстані не менше 1 м.
Якщо ви встановите світильник High Вay під дахом,
тримайте мінімальну відстань 0,2 м між верхньою
частиною світильника і нижньою стороною даху.
Під час використання світильника High Вay на вог-
ненебезпечній поверхні дотримуйтесь попередніх інструкцій.
Світильник High Вay може підключатися тільки до
електромережі, установка та захист якої відповідає
чинним стандартам.
Перед будь-яким втручанням у світильник High Вay, або
технічним обслуговуванням та сервісом, світиль-ник
повинен бути відключений від електромережі. Це може
робити тільки та особа фахівець, котра компетена в
діючих правилах та здібна цю працю виконувати.
Світильником High Вay не користуйтесь без захисного скла.
Захист від небезпечної напруги дотиком забезпечу-
ється „обнуленням“.
Зовнішній гнучкий кабель або шнур цього світильни-
ка не можна замінювати; якщо шнур пошкоджений,
світильник має бути знищений.
Джерело світла цього світильника не замінюється; після
закінчення терміну служби світильника, його необхідно
цілий замінити.
Світильник не має клемної коробки. Установка може
зажадати допомоги кваліфікованої особи.
Увага, небезпека ураження електричного струму.
Не викидуйте електричні пристрої як несортовані комунальні
відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів.
За актуальною інформацією про місця збору звертайтесь до
установ за місцем прожи-вання. Якщо електричні присторої
розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини
можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового
обігу та пошкоджу-вати ваше здоров‘я.
EMOS spol. s r.o. erklärt, dass ZU210.12, ZU210.9, ZU210.6,
ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9, ZU220.6
mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehöri-
gen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät
UA | Світлодіодний світильник для високих стель (Highbay)
kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konfor-
mitätserklärung nden Sie auf folgender Webseite: http://
www.emos.eu/download.
13
LED Highbay este destinat pentru montaj pe bază solidă sau
pentru atârnare în spații exterioare sau interioare.
Protecție: IP65 – pentru mediu exterior
Metoda A: Ochi de atârnare
Înșurubați pe lampă ochiul de atârnare dotat cu șaibă.
Fixați bine lampa pe cârlig.
Conectați cablul de alimentare: Maro – fază, Albastru – nul,
Verde – conductor de protecție; Conectați cablul la comanda
timmerului: Violet – Dim+, Gri – Dim-
Metoda B: Bârnă
1. Îndepărtați 4 șuruburi care țin sursa de alimentare pe
corpul lămpii.
2. Introduceți suportul între sursă și corp.
3. Înșurubați șuruburile înapoi la locul inițial.
4. Pentru xarea lămpii folosiți două șuruburi M8. Înaintea
montajului executați în tavan două găuri cu dibluri.
5. Destrângeți șuruburile ajutătoare pe ambele părți ale
suportului. Rotiți lampa în unghiul solicitat și strângeți
din nou șuruburile ajutătoare.
6. Conectați cablul de alimentare: Maro – fază, Al-
bastru – nul, Verde – conductor de protecție.
Conectați cablul la comanda timmerului: violet – Dim+,
gri – Dim-
Înălțimea de montaj 2,5 m.
L
G
N
L – maro – conductor de lucru (live)
G – verde-galben – conductor de protecție (ground)
N – albastru – conductorul mijlociu (neutral)
Dim +
Dim -
Dim+ – violet – Dimmare +
Dim- – gri – Dimmare –
Dimmarea poate  soluționată în două moduri cu ajutorul
convertoarelor ZU9001 și ZU9002 - 0–10 V și DALI.
Montajul convertoarelor
ZU9001 este convertorul izolat al semnalului, care facilitează
folosirea dimmerului 0–10 V.
ZU9002 este convertorul izolat al semnalului, care trans-
formă semnalul DALI pe ieșirea 0–10 V. Corespunde cu
protocolul DALI IEC62386-101/101/207.
1. Rotiți capacul spre stânga și ridicați-l, pentru a-l îndepărta.
2. Introduceți convertorul în interfață și rotiți-l în sensul
acelor de ceasornic. Rotiți în orice unghi, până ce conver-
torul se xează. Continuați apoi, rotind în sensul acelor
de ceasornic, până când reușiți rotirea.
ATENȚIE!!! În niciun caz nu conectați tensiunea de rețea la
conductori destinați pentru comanda dimării. Există pericol
de distrugere a lămpii.
Indicații pentru întreținere:
Înainde de începerea întreținerii stingeți lumina și așteptați
să se răcească.
Pentru curățare folosiți cârpă nă umedă.
Nu scufundați lampa în apă sau în alte lichide.
În timpul întreținerii respectați regulile generale de securitate
a muncii și ți precauți.
AVERTIZARE
Dacă cablul exibil extern sau cordonul acestei lămpi
sunt deteriorate, pentru evitarea pericolului acestea
trebuie înlocuite în exclusivitate de către producător
sau tehnicianul de service al acestuia ori o persoană cu
calicare identică.
Sursa de lumină în această lampă o poate înlocui doar
producătorul sau tehnicianul de service al acestuia ori
o persoană cu calicare asemănătoare.
Lamp Placă de borne pentru conectarea alimentării: cu
3 borne cu șurub sau fără șurub, facilitând conectarea
xă a conductorului cu secțiunea 1 mm², pentru tensiune
min. 230 V. Pentru conectarea conductoarelor la dimer
sunt necesare alte 2 borne. a nu are bloc de borne.
Instalarea poate solicita ajutorul unei persoane calicate.
Respectați distanța minimă de 1 m între lampa Highbay
și obiectul ori suprafața luminată.
Dacă amplasați lampa Highbay sub acoperiș, între partea
superioară a lămpii și partea inferioară a acoperișului
păstrați distanța minimă de 0,2 m.
În cazul utilizării lămpii Highbay pe o suprafață inama-
bilă respectați indicațiile de mai sus.
Lampa Highbay se poate conecta doar la rețeaua electrică
a cărei instalație și protecție corespunde normelor valabile.
Înainte de orice intervenție la lampa Highbay ori efectua-
rea întreținerii și mentenanței lampa trebuie deconectată
de la rețeaua electrică. Această activitate o poate efectua
doar o persoană INSTURITĂ în sensul ordonanțelor vala-
bile privind competența în activitate.
Nu folosiți lampa Highbay fără sticla de protecție.
Protecția împotriva electrocutării este asigurată prin „nulare“.
Cablul exibil sau cordonul acestei lămpi nu sunt înlocui-
bile; în cazul deteriorării cordonului, lampa trebuie casată.
Sursa de lumină a acestei lămpi nu este schimbabilă;
după încetarea viabilității acestei lămpi, aceasta trebuie
înlocuită în întregime.
Lampa nu are placă de borne. Instalarea poate necesita
ajutorul unei persoane calicate.
Atenție, pericol de electrocutare.
Nu aruncaţi consumatorii electrici la deşeuri comunale ne-
sortate, folosiţi bazele de recepţie a deşeurilor sortate. Pen-
tru informaţii actuale privind bazele de recepţie contactaţi
organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitaţi
la stocuri de deşeuri comunale, substanţele periculoase
se pot in ltra în apele subterane şi pot să ajungă în lanţul
alimentar, periclitând sănătatea şi confortul dumneavoastră.
EMOS spol. s r.o. declară, că ZU210.12, ZU210.9, ZU210.6,
ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9, ZU220.6
este în conformitate cu cerinţele de bază şi alte prevederi
corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate  utilizat
liber în UE. Declaraţia de conformitate sau se poate găsi pe
paginile http://www.emos.eu/download.
EMOS spol. s r.o. повідомляє, що ZU210.12, ZU210.9,
ZU210.6, ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9,
ZU220.6 відповідає основним вимогам та іншим відповідним
положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися
в ЄС. Декларація відповідності являється частиной
інструкції для користування або можливо її знайти на
веб-сайті http://www.emos.eu/download.
RO|MD | Lampă LED pentru tavane înalte (Highbay)
14
Šviesos diodų šviestuvą galima įmontuoti į vientisą pagrindą
arba pakabinti tiek lauke, tiek viduje.
Atsparumo klasė IP65 – naudojimui lauke
Montavimas
Metodas A. Kilpa
Sumontuokite kablį su tarpikliu šviestuvui nurodytoje vietoje.
Užkabinkite šviestuvą ant kablio.
1 laidų sujungimo schema maitinimui: L – rudas, N – mėlynas,
G – žalias. 2 laidų sujungimo schema pritemdymo funkcijai:
violetinis – Dim+, pilkas – Dim-.
Metodas B. Laikiklis
1. Išsukite keturis valdiklį laikančius varžtus:
2. Laikiklį įstatykite tarp valdiklio ir šviestuvo korpuso.
3. Įsukite varžtus atgal į pradinę vietą.
4. Montavimo paviršiuje sumontuokite 2 M8 išsiplečiančius
varžtus atsižvelgiant į šviestuvo angų padėtį.
5. Atlaisvinkite papildomus varžtus abiejose laikiklio pusė-
se. Pasukite šviestuvą norimu kampu ir vėl priveržkite
papildomus varžtus.
6. 1 laidų sujungimo schema maitinimui: Ruda-L; mėly-
na-N; žalia-G; 2 laidai pritemdymui: violetinis – Dim+,
pilkas – Dim-
Instaliavimo aukštis 2,5 m.
L
G
N
L – rudas – fazinis laidas
G – žalias ir geltonas – įžeminimo laidas
N – mėlynas – neutralus laidas
Dim +
Dim -
Dim+ – violetinis – Pritemdymas +
Dim- – pilkas – Pritemdymas –
Pritemdymą galima įgyvendinti dviem būdais naudojant
keitiklius ZU9001 ir ZU9002: 0–10 V, DALI.
Keitiklių montavimas
ZU9001 yra izoliuotas signalo keitiklis, leidžiantis naudoti
0–10 V pritemdymą.
ZU9002 yra izoliuotas signalo keitiklis, keičiantis DALI
signalą į 0–10 V išvestį. Jis atitinka DALI protokolą IEC62386-
101/101/207.
1. Pasukite dangtį į kairę ir pakelkite, kad nuimtumėte.
2. Įkiškite valdiklio jungtį į sąsają, pasukite valdiklį pagal
laikrodžio rodyklę. Pasukite bet kokiu kampu, kol valdiklis
įsistatys į vidų. Tuomet toliau iki galo sukite laikrodžio
rodyklės kryptimi.
DĖMESIO! Jokiu būdu neprijunkite elektros tinklo įtampos
prie laidininkų, skirtų šviesai reguliuoti. Galite sugadinti
šviestuvą.
Priežiūros instrukcijos:
Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite lempą ir palaukite,
kol atvės.
Valykite ją minkšta drėgna šluoste.
Nemerkite lempos į vandenį ar kitus skysčius.
Atlikdami priežiūros darbus, laikykitės bendrųjų darbų saugos
taisyklių ir būkite atsargūs.
DĖMESIO
Jei pažeistas šio šviestuvo išorinis lankstusis kabelis ar
laidas, siekiant išvengti pavojaus, jį pakeis gamintojas, jo
techninės priežiūros paslaugas teikiantis partneris arba
kvalikuotas asmuo.
Šio šviestuvo šviesos šaltinį gali keisti tik gamintojas, jo
techninės priežiūros paslaugas teikiantis partneris arba
kvalikuotas asmuo.
Jungčių blokas nepridedamas. Įrengiant gali tekti kreiptis
patarimo į kvalikuotą asmenį.
Gnybtų blokas maitinimo prijungimui: 3 prisukamo arba
neprisukamo tipo gnybtai, skirti 1,0 mm² skerspjūvio
laidininkams, mažiausiai 230 V įtampai. Norint montuoti
su prijungtais pritemdymo valdymo laidais, reikalingi
papildomi 2 gnybtai.
Išlaikykite ne mažesnį kaip 1 m atstumą nuo šviestuvo
iki objekto ar paviršiaus, kurį norite apšviesti.
Jei šviestuvą įrengiate po stogu, išlaikykite ne mažesnį
kaip 0,2 m atstumą nuo viršutinės šviestuvo pusės iki
stogo apačios.
Naudodami šviestuvą ant degaus paviršiaus, vadovau-
kitės pirmiau pateiktomis instrukcijomis.
Šviestuvas gali būti prijungtas tik prie apsaugoto elek-
tros tinklo, įrengto pagal galiojančius reglamentus ir
standartus.
Šviestuvas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio prieš
atliekant bet kokius jo taisymo ar priežiūros veiksmus.
Šiuos darbus gali atlikti tik patyręs / išmanantis asmuo,
turintis atitinkamą tokiems darbams reikiamą kvalikaciją.
Nenaudokite šviestuvo be apsauginio stiklo.
Apsauga nuo pavojingo įtampos sąlyčio užtikrinama
prijungiant prie neutralaus laidininko.
Šviestuvo išorinio lanksčiojo kabelio negalima pakeisti.
Jei kabelis pažeistas, šviestuvą reikia išmesti.
Šviestuvo šviesos šaltinio negalima pakeisti. Pasibaigus švie-
sos šaltinio eksploatavimo laikui, reikia keisti visą šviestuvą.
Šviestuvas parduodamas be jungiamosios dėžutės.
Įrengiant gali tekti kreiptis pagalbos į kvalikuotą asmenį.
Atsargiai – elektros smūgio pavojus.
Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į spe-
cialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus.
Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios
suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai
prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmin-
gos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis, o paskui ir
į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.
EMOS spol. s r.o. deklaruoja, kad ZU210.12, ZU210.9, ZU210.6,
ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9, ZU220.6
atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias
nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitikties de-
klaraciją galima rasti adresu http://www.emos.eu/download.
LT | Pramoninių šviestuvų LED šviestuvo tvirtinimas (Highbay)
15
LED augstiem griestiem ir paredzētas uzstādīšanai uz cietas
pamatnes vai piekāršanai gan iekštelpās, gan ārā.
IP65 – paredzēts lietošanai āra apstākļos.
Uzstādīšana
A metode: cilpa
Rūpīgi uzstādiet gaismeklim norādītajā vietā cilpu ar blīvi.
Rūpīgi uzkariniet gaismekli uz āķa.
Aizvelciet 1. vadu līdz strāvas padeves kabelim: brūns – L;
zils – N; zaļš – G; 2. vadu līdz gaismmainim: violets – Dim
+; pelēks – Dim -.
B metode: kronšteins
1. Izņemiet četras skrūves, kas tur draiveri.
2. Ievietojiet kronšteinu starp draiveri un gaismekļa
korpusu.
3. Pieskrūvējiet skrūves atpakaļ to sākotnējā vietā.
4. Uzstādiet divas M8 paplašināšanas skrūves uz stiprinā-
juma virsmas atbilstoši gaismekļa caurumiem.
5. Atskrūvējiet palīgskrūves abās kronšteina pusēs.
Pagrieziet gaismekli vēlamajā leņķī un atkal pievelciet
palīgskrūves.
6. Aizvelciet 1. vadu līdz strāvas padeves kabelim: brūns – L;
zils – N; zaļš – G; 2. vadu līdz gaismmainim: violets – Dim
+; pelēks – Dim -.
Uzstādīšanas augstums: 2,5 m.
L
G
N
L – rudas – fazinis laidas
G – žalias ir geltonas – įžeminimo laidas
N – mėlynas – neutralus laidas
Dim +
Dim -
Dim+ – violets – aptumšošana +
Dim- – pelēks – aptumšošana -
Izmantojot pārveidotājus ZU9001 un ZU9002, aptumšošanu
var veikt divējādi: 0‒10 V, DALI.
Pārveidotāju uzstādīšana
ZU9001 ir izolēts signāla pārveidotājs, kas ļauj izmantot
0‒10 V aptumšošanu.
ZU9002 ir izolēts signāla pārveidotājs, kas pārveido DALI
signālu uz 0‒10 V izvadi. Tas atbilst DALI protokolam
IEC62386-101/101/207.
1. Pagrieziet vāciņu pa kreisi un noceliet to, lai noņemtu.
2. Ievietojiet kontrollera savienotāju saskarnē un pagrieziet
kontrolleri pulksteņrādītāju kustības virzienā. Pagrieziet
jebkurā leņķī, līdz kontrollera ierīce iegulstas iekšā. Pēc
tam turpiniet griezt to pulksteņrādītāju kustības virzienā,
līdz to vairs nevar pagriezt.
UZMANĪBU! Nekādā gadījumā nepieslēdziet elektrotīkla
spriegumu vadītājiem, kas ir paredzēti aptumšošanas
vadīšanai. Pastāv risks iznīcināt gaismekli.
Apkopes instrukcijas:
Pirms apkopes izslēdziet lampu un pagaidiet, līdz tā ir
atdzisusi.
Tīriet to ar mīkstu, mitru drānu.
Nekad neiemērciet lampu ūdenī vai citos šķidrumos.
Apkopes laikā ievērojiet vispārīgus drošības noteikumus un
ievērojiet piesardzību.
UZMANĪBU
Ja šī gaismekļa ārējais elastīgais kabelis vai vads ir
bojāts, to nomainīt ir atļauts tikai ražotājam vai tā
servisa pārstāvim, vai līdzīgi kvalicētai personai, lai
neradītu bīstamību.
Šajā gaismeklī esošo gaismas avotu ir atļauts nomainīt
tikai ražotājam vai tā servisa pārstāvim, vai līdzīgi kva-
licētai personai.
Termināļa bloks nav iekļauts. Uzstādīšanai var būt ne-
pieciešama kvalicētas personas palīdzība.
Spaiļu bloks barošanas bloka pieslēgšanai: trīs skrūves
tipa vai ne skrūves tipa spailes, paredzētas šķērsgrie-
zuma diapazonam līdz 1,0 mm² (ieskaitot) un minimā-
lajam spriegumam 230 V. Lai uzstādītu, savienojot ar
aptumšošanas vadības vadiem, ir nepieciešamas divas
papildu spailes.
Levērojiet vismaz 1 m attālumu starp griestu gaismekli
un priekšmetu vai virsmu, kuru vēlaties izgaismot.
Uzstādot griestu gaismekli zem jumta, ievērojiet mini-
mālo attālumu 0,2 m starp gaismekļa augšējo malu un
jumta apakšējo daļu.
Ja izmantojat gaismekli uz uzliesmojošas virsmas,
ievērojiet iepriekš minētos norādījumus.
Griestu gaismekli drīkst pievienot elektrotīklam tikai
tad, ja uzstādīšana tiek veikta atbilstīgi spēkā esošajiem
noteikumiem un standartiem un tiek ievērota nepiecie-
šamā drošība.
Pirms labot griestu gaismekli vai veikt tā apkopi vai
remontu, pārliecinieties, ka tas nav pievienots elektro-
tīklam. Labošanu ir atļauts veikt vienīgi pieredzējušai/
mācītai personai saskaņā ar šādu darbību veikšanai
atbilstošās kvalikācijas spēkā esošajiem noteikumiem.
Nelietojiet griestu gaismekli bez aizsargstikla.
Aizsardzību pret bīstamo kontaktu spriegumu nodrošina
savienojums ar neitrālu vadītāju.
Gaismekļa ārējais elastīgais kabelis nav nomaināms; ja
kabelis ir bojāts, gaismeklis ir jālikvidē.
Gaismekļa gaismas avots nav nomaināms; pēc gaismekļa
dzīves cikla beigām viss gaismeklis ir jānomaina.
Gaismeklis nav aprīkots ar spaiļu kārbu. Uzstādīšanai
var būt nepieciešama kvalicētas personas palīdzība.
Uzmanību! Elektriskā trieciena risks.
Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam
izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punk-
tus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem,
sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces
tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt paze-
mes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt
cilvēka veselību.
EMOS spol. s r.o. apliecina, ka ZU210.12, ZU210.9, ZU210.6,
ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9, ZU220.6
atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem
noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija
ir pieejama http://www.emos.eu/download.
LV | LED gaismekļa stiprinājums augstu griestu apgaismojumam
(Highbay)
16
LED-tööstusvalgusti on ette nähtud paigaldamiseks tugevale
alusele või riputamiseks siseruumidesse ja õuealale.
Kaitseaste IP65 – välistingimustes kasutamiseks
Paigaldamine
Meetod A: aas
Paigaldage aas tihendiga valgusti süvendisse ettenähtud
asendis.
Riputage valgusti süvend konksu külge.
Kaabeldus 1 toiteallika kaablile: pruun-L sinine-N; roheline-G.
Juhe 2 hämardile: lilla – hämardi+, hall – hämardi-.
Meetod B: klamber
1. Eemaldage juhtüksuse neli kruvi.
2. Sisestage klamber juhtüksuse ja valgusti korpuse vahele.
3. Keerake kruvid algsesse asukohta tagasi.
4. Paigaldage 2 M8 laienevat polti monteerimispinnale
vastavalt valgustil oleva augu asukohale.
5. Lõdvendage klambri mõlemal küljelt olevaid lisakruvisid.
Pöörake valgusti sobiva nurga alla ja keerake lisakruvid
uuesti kinni.
6. Kaabeldus 1 toiteallika kaablile: pruun-L sinine-N;
roheline-G. Kaabeldus 2 hämardile: lilla – hämardi+,
hall – hämardi-.
Paigalduskõrgus 2,5 m.
L
G
N
L – pruun – voolu all olev juhe
G – roheline&kollane – maandusjuhe (maandatud)
N – sinine – neutraalne juhe
Dim +
Dim -
Hämardi+ – lilla – hämardus +
Hämardi - – hall – hämardus –
Hämardada saab kahel moel konverterite ZU9001 ja ZU9002
abil. 0–10 V, DALI
Konverterite paigaldamine
ZU9001 on isoleeritud signaalikonverter, mis võimaldab
kasutada 0–10 V hämardust.
ZU9002 on isoleeritud signaalikonverter, mis muudab DALI
signaali 0–10 V väljundiks. See vastab DALI protokollile
IEC62386-101/101/207.
1. Pöörake katet vasakule ja tõstke väljapoole, et see
maha võtta.
2. Sisestage kontrolleri konnektor liidesesse ja pöörake
kontrolleriseadet päripäeva. Pöörake ükskõik millise
nurga all, kuni kontrolleriseade paika saab. Seejärel
pöörake päripäeva, kuni pööramine ei ole enam võimalik.
TÄHELEPANU! Ärge mitte mingil juhul ühendage vooluvõrku
juhte, mis on ette nähtud hämarduse reguleerimiseks. See
võib valgustit kahjustada.
Hooldusjuhised:
Enne hooldamist lülitage lamp välja ja oodake kuni see on
maha jahtunud.
Puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi.
Ärge kunagi kastke lampi vette ega muudesse vedelikesse.
Hooldamise ajal järgige üldiseid tööohutusnõudeid ja olge
väga ettevaatlik.
HOIATUS
Kui selle valgusti väline paindkaabel või -juhe on kah-
justatud, peab selle ohu vältimiseks asendama ainult
tootja või tema esindaja või mõni muu sarnase kvali-
katsiooniga isik.
Selle valgusti valgusallika võib välja vahetada ainult
tootja, tema esindaja või mõni muu sarnase kvalikat-
siooniga isik.
Komplekt ei sisalda klemmiplokki. Paigaldamisel võib
olla vaja kvalitseeritud spetsialisti abi.
Klemmiplokk toiteallikaga ühendamiseks: 3 kruvi – ja
mittekruvitüüpi klemmi, kasutuseks ristõikega 1,0 mm²
ja min 230 V pingega. Koos hämardust reguleerivate juh-
tmetega paigaldamiseks on vajalikud veel kaks klemmi.
Jälgige, et tööstusvalgusti jääks valgustatavast esemest
või pinnast vähemalt 1 m kaugusele.
Kui paigaldade tööstusvalgusti katuse alla, siis jälgige, et
tööstusvalgusti ülaosa jääks katuse alaosast vähemalt
0,2 m kaugusele.
Kui kasutate tööstusvalgustit kergsüttival pinnal, siis
järgige ülalolevaid juhiseid.
Tööstusvalgusti võib ühendada ainult elektrivõrguga,
mille paigaldamine ja kaitse on kooskõlas kehtivate
eeskirjade ning standarditega.
Enne tööstusvalgusti eemaldamist või holdu – ja
remonditööde tegemist tuleb valgusti elektrivõrgust
eemaldada. Seda võib teha ainult vastavate teadmiste/
kogemustega isik, kes on kursis selliseid toiminguid
käsitlevate kehtivate eeskirjadega.
Ärge kasutage tööstusvalgustit ilma kaitseklaasita.
Kaitse ohtliku kontaktipinge eest on tagatud ühendatud
neutraaljuhiga.
Valgusti välist paindkaablit ei saa asendada; kui see
kaabel saab kahjustada, tuleb valgusti kasutuselt
kõrvaldada.
Valgusti valgusallikaid ei saa asendada; kui valgusti
tööiga saab läbi, tuleb kogu valgusti asendada.
Valgustiga ei ole kaasas klemmikarp. Paigaldamisel võib
olla vaja kvalitseeritud spetsialisti abi.
Ettevaatust! Elektrilöögi oht.
Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spet-
siaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet
kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt.
Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud
ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning
mõjutada nii inimeste tervist.
EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode koodiga ZU210.12,
ZU210.9, ZU210.6, ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12,
ZU220.9, ZU220.6 on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude
sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada.
Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on
leitav ka kodulehel http://www.emos.eu/download.
EE | LED-valgustusseade kõrgjoaga valgusti jaoks (Highbay)
17
LED осветителното тяло за помещения с високи тавани е
проектирано за монтаж на здрава повърхност или за висящ
монтаж на закрито и на открито.
Степен на защита IP65 – за използване на открито
Монтаж
Метод A: Ухо
Монтирайте ухото с уплътнението към осветителното тяло
в посоченото положение.
Закачете осветителното тяло на куката.
Проводник 1 към захранващия кабел: Кафяв-L; Син-N;
Зелен-G; Проводник 2 към димера: Лилав – Dim+, Сив
– Dim-.
Метод B: Конзола
1. Отстранете четирите винта, закрепящи водача.
2. Вкарайте конзолата между водача и корпуса на
осветителното тяло.
3. Завийте винтовете на първоначалните им места.
4. Поставете 2 бр. разширяващи се болтове M8 върху
монтажната повърхност според разположението на
отворите на осветителното тяло.
5. Разхлабете допълнителните винтове от двете страни на
конзолата. Завъртете осветителното тяло до желаната
степен и затегнете отново допълнителните винтове.
6. Проводник 1 към захранващия кабел: Кафяв-L; Син-N;
Зелен-G; Окабеляване 2 за регулиране на силата на
светлинния поток: Лилав – Dim+, Сив – Dim-
Височина на монтиране 2,5 m.
L
G
N
L – кафяв – Фазен проводник
G –кафяв – Фазен проводник
N – син – Нулев проводник
Dim +
Dim -
Dim+ – лилав – Увеличаване на силата на светлинния поток
Dim- – сив – Намаляване на силата на светлинния поток
Регулирането на силата на светлинния поток се
осъществява по два начина чрез преобразуватели ZU9001
и ZU9002: 0–10 V, DALI.
Монтиране на преобразувателите
ZU9001 е изолиран преобразувател на сигнал, който
позволява да се използва регулиране на силата на
светлинния поток в диапазона 0–10 V.
ZU9002 е изолиран преобразувател на сигнал,
преобразуващ сигнала DALI в изходно напрежение 0–10
V. Той е в съответствие с протокола DALI IEC62386-
101/101/207.
1. Завъртете капака наляво и го повдигнете, за да го
свалите.
2. Вкарайте конектора на контролера в интерфейса
и завъртете контролера по часовниковата стрелка.
Завъртете под какъвто и да е ъгъл, докато контролерът
падне вътре. След това продължете да въртите по
часовниковата стрелка, докато повече не може да
бъде завъртян.
ВНИМАНИЕ!!! Във никакъв случай не свързвайте към
напрежението на захранващата мрежа проводниците,
предназначени за управление на затъмняването. Има
опасност от разрушаване на осветителното тяло.
Инструкции за поддръжка:
Преди извършването на дейности по поддръжка на лам-
-пата я изключете и изчакайте да се охлади.
Почиствайте я с мека, влажна кърпа.
Никога не потапяйте лампата във вода или други течности.
По време на поддръжката спазвайте основните правила
за безопасност при работа и бъдете много внимателни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако външният гъвкав кабел или шнур на осветителното
тяло е повреден, той трябва да се смени единствено от
производителя, негов сервизен агент или квалифици-
ран техник, за да се избегне опасност.
Лампата в това осветително тяло трябва да се сменя
единствено от производителя, негов сервизен агент
или квалифициран техник
Клемният блок не е включен в комплекта. Монтажът
може да изисква намесата на квалифициран техник.
Клемен блок за свързване на захранването: 3 клеми на
винт или без винт, одобрени за проводници с обхват на
напречното сечение 1,0 mm² и напрежение минимум
230 V. За монтиране със свързване на проводници за
управление на намаляването на силата на светлината
са необходими 2 допълнителни клеми.
Поддържайте минимално разстояние от 1 метър между
осветителното тяло за високо осветление Highbay и
обекта или повърхността, които осветявате.
Ако монтирате осветителното тяло за високо освет-
ление Highbay под покрив, поддържайте минимално
разстояние от 0,2 метра между горната страна на
осветителното тяло и долната част на покрива.
Когато използвате осветителното тяло за високо освет-
ление Highbay върху запалима повърхност, спазвайте
дадените по-горе инструкции.
Осветителното тяло за високо осветление Highbay
може да бъде свързано само към електрическа мре-
жа, чийто монтаж и защита отговарят на действащите
наредби и стандарти.
Преди да боравите с осветителното тяло за високо
осветление Highbay или да извършвате поддръжка или
ремонтни дейности по него, то трябва да бъде изклю-
чено от електрическата мрежа. Тези дейности трябва
да се извършват само от компетентен/опитен техник
съгласно действащите наредби относно необходимата
квалификация за подобни дейности.
Не използвайте осветителното тяло за високо освет-
ление Highbay без предпазното стъкло.
Защитата срещу опасно контактно напрежение е
осигурена чрез свързване към неутрален проводник.
Външният гъвкав кабел за осветителното тяло не може
да бъде сменен; ако кабелът бъде повреден, осветител-
ното тяло трябва да бъде извадено от експлоатация.
Светлинният източник на това осветително тяло не
може да бъде сменен; след края на експлоатационния
BG | LED осветително тяло за помещения с високи тавани (Highbay)
18
срок на осветителното тяло, то цялото трябва да бъде
сменено.
Осветителното тяло не включва клемна кутия. Монти-
рането ѝ може да налага намесата на квалифициран
техник.
Внимание, опасност от електрически удар.
Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Използвайте
определените пунктове за разделно събиране на отпадъци.
Свържете се с местните органи относно пунктовете за
събиране на отпадъци. Ако електронните устройства се
изхвърлят в депо за отпадъци, опасните вещества могат
да достигнат до подпочвените води и впоследствие до
хранителната верига, като по този начин създадат опасност
за човешкото здраве.
EMOS spol. s r.o. декларира, че ZU210.12, ZU210.9, ZU210.6,
ZU215.12, ZU215.9, ZU215.6, ZU220.12, ZU220.9, ZU220.6
отговаря на основните изисквания и други разпоредби на
Директива. Оборудването може да се използва свободно
в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част
от това ръководство и може да бъде намерена също на
уебсайта http://www.emos.eu/download.
GB This product contains alight source of energy eciency class C
CZ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj střídou energetické účinnosti C
SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti C
PL Ten produkt zawiera źródło światła oklasie efektywności energetycznej C
HU Ez atermék egy C energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz
SI Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti C
RS|HR|BA|ME Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti C
DE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieezienzklasse C
UA Цей виріб містить джерело світла з класом енергоефективності C
RO|MD Acest produs conține osursă de lumină cu clasa de eciență energetică C
LT Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė C
LV Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir C
EE Toode sisaldab energiatõhususe klassi C valgusallikat
BG Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност C
19
GB | Do not throw electric appliances into unsorted municipal waste, use collection points of sorted waste! Dangerous sub-
stances from electric appliances deposited in landlls can leak into underground waters, reach the foodchain and damage
your health and well-being. For actual information about collection points, contact the local authorities.
CZ | Nevhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu, použijte sběrná místa tříděného odpadu! Z elek-
trických spotřebičů uložených na skládkách odpadků mohou prosakovat do podzemních vod nebezpečné látky, dostat se do
potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu. Pro aktuální informace osběrných místech kontaktujte místní úřady.
SK | Nevhadzujte elektrické spotrebiče do netriedeného komunálneho odpadu, použite zberné miesta triedeného odpadu! Z
elektrických spotrebičov uložených na skládkach odpadkov môžu presakovať do podzemných vôd nebezpečné látky, dostať
sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie a pohodu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte
miestne úrady.
PL | Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne,
które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
HU | Ne dobja ki az elektromos fogyasztókat osztályozás nélküli kommunális hulladékként, használja a szelektív hulladéklerakó
helyet! Ha az elektromos fogyasztók hulladék lerakatra kerülnek, a veszélyes anyagok beszívódhatnak a talajvizekbe, és
bekerülhetnek a táplálékláncba, károsíthatják egészségét és kényelmét! A gyűjtő helyekre vonatkozó aktuális tájékoztatás
érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal!
SI | Električnih naprav ne odlagajte skupaj z nerazvrščenimi komunalnimi odpadki, uporabljajte zbirna mesta za razvrščanje
odpadkov! V kolikor so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podzemne
vode in pridejo v prehranjevalno verigo ter tako škodujejo vašemu zdravju in počutju. Za aktualne informacije o zbirnih mestih
kontaktirajte lokalne oblasti.
RS|HR|BA|ME | Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog
otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože
na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući ulanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.
DE | Elektroverbraucher nicht in den unsortierten kommunalen Abfall werfen, Sammelstellen für den sortierten Abfall
benutzen! Von den auf den Müllabladeplätzen deponierten Elektroverbrauchern können Gefahrenstoe ins Bodenwasser
eindringen, in die Lebensmittekette gelangen und ihre Gesundheit und Behaglichkeit beschädigen. Aktuelle Informationen
über die jeweiligen Abladeplätze sind bei den örtlichen Behörden einzuholen.
UA | Не викидуйте електричні пристрої як несортовані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних
відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтесь до установ за місцем проживання. Якщо електричні
присторої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до
харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров‘я.
RO|MD | Nu aruncaţi consumatorii electrici la deşeuri comunale nesortate, folosiţi bazele de recepţie a deşeurilor sortate.
Pentru informaţii actuale privind bazele de recepţie contactaţi organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitaţi la
stocuri de deşeuri comunale, substanţele periculoase se pot in ltra în apele subterane şi pot să ajungă în lanţul alimentar,
periclitând sănătatea şi confortul dumneavoastră.
LT | Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus.
Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prie-
taisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis, o paskui ir į maisto
grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.
LV | Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus.
Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas
izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.
EE | Ärge häirige elektriühendusi. Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete ko-
gumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel
võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.
BG | Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в пунктовете за
събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци
може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е
възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната
верига и да увредят здравето на хората.
20
GARANCIJSKA IZJAVA
1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 60 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na
aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali
vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
predelave brez odobritve proizvajalca
neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate
tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepra-
vilne uporabe ali preobremenitve.
NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK
Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o.,
Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno pri-
javo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega
zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval
brezhibno.
ZNAMKA: LED svetilka za visoke strope (Highbay)
TIP:
DATUM IZROČITVE BLAGA:
Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Emos 1546137500 Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend