Electrolux EFCC9660X Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
Käyttö- ja huolto-ohjeet
Instruktioner för installation
och användning
EFCC9660
We were thinking of you
when we made this product
3
SUOMI
VAROITUKSIA
Keittolevyjen ja liesituulettimen alaosan välisen etäisyyden tulee olla vähintään 65 cm. Jos keittotason
asennusohjeissa määritellään suurempi etäisyys, tämä tulee ottaa huomioon.
Ilmaa ei saa johtaa putkeen, jota on käytetty höyryjen poistoon laitteista, jotka käyttävät muuta energiaa,
kuin sähköä (keskuslämmityslaitteistot, lämpöpatterit, lämminvesivaraajat, jne.).
Ilman poistossa tulee noudattaa viranomaisten määräyksiä. Lisäksi poistoilmaa ei saa poistaa seinässä
olevan aukon lävitse, jos aukkoa ei ole tehty tähän tarkoitukseen.
Huoneessa tulee olla riittävä ilmastointi, kun käytetään samanaikaisesti laitteita, joiden energianlähde on
eri, kuin sähkö (kaasulla, öljyllä, hiilillä käyvät uunit, jne), Liesituuletin voi aiheuttaa huoneeseen negatiivista
painetta ilman poistuessa. Huoneen negatiivinen paine ei saa ylittää 0,04 mbar, jotta lämmönlähteen kaasut
eivät imeydy takaisin huoneeseen. Varusta huone ilmaventtiileillä, joista tulee jatkuvasti puhdasta ilmaa.
Tarkista tekniset ominaisuudet laitteen sisäpuolella olevasta arvokilvestä; Jos kilvessä on symboli
(
), noudata seuraavia ohjeita: Tämä laite kuuluu teknisiltä ominaisuuksiltaan eristysluokkaan II, eikä
sitä siksi saa liittää maadoitukseen.
Tarkista tekniset ominaisuudet laitteen sisäpuolella olevasta arvokilvestä; Jos kilvessä EI ole symbolia
(
), noudata seuraavia ohjeita HUOM: Tämä laite tulee liittää maadoitukseen. Kun suoritat sähköliitäntää,
varmista, että pistorasia on varustettu maadoituksella.
Kun suoritat sähköliitäntää, varmista, että jännitearvot vastaavat laitteen sisäpuolella olevassa kyltissä
olevia arvoja. Jos laitettasi ei ole varustettu erottamattomalla johdolla ja pistokkeella tai muulla laitteella,
joka takaa kaikkien napojen irtikytkemisen sähköverkosta, ja jonka koskettimien avausetäysyys on vähintään
3 mm, ne tulee varustaa tällaisella katkaisulaitteella asennusvaiheessa. Jos laitteesi on varustettu
sähköjohdolla ja pistokkeella, asenna laite siten, että pistoke on ulottuvilla.
Ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista tulee kytkeä virta pois laitteesta irrottamalla pistoke
pistorasiasta tai sulake.
Kaikki sähköasennukset on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Jos työt tekee henkilö,
jolla ei ole riittäviä tietoja, liesituulettimen ominaisuudet saattavat huonontua ja seurauksena saattaa olla
henkilö- ja/tai esinevahinko.
KÄYTTÖ
Vältä käyttämästä materiaaleja, jotka aiheuttavat liekkejä laitteen välittömässä läheisyydessä.
Jos paistat, huomioi erityisesti öljyn ja rasvan aiheuttama palovaara. Kuumennettava öljy on erityisen
vaarallista, sillä se on helposti syttyvää. Älä käytä sähkögrillejä ilman kupua.
Mahdollisen tulipaloriskin välttämiseksi noudata ohjeita, jotka koskevat rasvasuodattimien puhdistusta ja
mahdollisten rasvakerrostumien poistoa laitteesta.
HUOLTO
Huolellinen huolto takaa tehokkaan toiminnan ja pitkän käyttöiän.
Mahdollisten rasvakerrostumien poistaminen laitteesta tulee suorittaa säännöllisin väliajoin sen mukaan,
kuinka paljon laitetta käytetään (vähintään joka 2 kuukausi) Vältä käyttämästä tuotteita, jotka sisältävät
hiovia tai syövyttäviä aineita. Käytä maalattujen laitteiden ulkoiseen puhdistukseen haalealla vedellä ja
käsitiskiaineella kostutettua liinaa; Teräs-, kupari- tai messinkilaitteiden ulkoista puhdistusta varten suositellaan
erityisiä näille tuotteille tarkoitettuja puhdistusaineita. Käytä laitteen sisäpuolen puhdistukseen denaturoidulla
etyylialkoholilla kostutettua liinaa/pensseliä.
KUVAUS
Laitteen tässä versiossa on ulkoinen moottori (kuva 1): laitteeseen on toisin sanoen liitettävä erillinen
imuyksikkö, joka käyttää laitetta poistettavan ilman liitäntänä. Käytä vain alkuperäisessä luettelossa mainittuja
yksiköitä.
ASENNUS
HUOMIO: tämän laitteen asentamiseen tarvitaan vähintään 3 henkilöä. On kuitenkin suositeltavaa antaa
asennustoimenpiteet pätevien ammattilaisten tehtäväksi. Noudata kaikkia asennusohjeita tarkasti vaihe
vaiheelta. Tarkasta työn päätteeksi, että laite on varmasti kiinnitetty hyvin.
Ennen asennustoimenpiteiden aloittamista, laitteen käsittelemisen helpottamiseksi on hyvä irrottaa
rasvasuodattimet: Paina kahvan kohdalla olevaa pidikettä sisäänpäin ja vedä suodatinta alaspäin (kuva 2).
Asennuksen vaatimat toimenpiteet:
- Sijoita sähkönsyöttö teleskooppiputken sisään.
- Valmista ilmanpoistoaukko.
Saat aikaan parhaat olosuhteet käyttämällä ilmanpoistoputkea, joka täyttää seuraavat ehdot: tarpeellinen
minimipituus, mahdollisimman vähän mutkia (mutkan suurin sallittu kulma: 90°), materiaali hyväksytty normien
4
mukaisesti (maasta riippuen), sisäpuoli mahdollisimman sileä. On myös suositeltavaa välttää putken läpimitan
suuria muutoksia (halkaisija: 150 mm).
ASENNUS - Poraa poraussapluunan avulla keittotasosi keskikohdan mukaan kiinnitysreiät kattokiinnitystä
varten. Noudata laitteen lopullisessa sijoittamisessa kaikkia annettuja ohjeita. Huomaa, että yhden sapluunan
akseleista on oltava yhdensuuntainen kuvun hallintalaitteiden akselin kanssa. Kiinnitä pidike kattoon laitteen
mukana toimitetuilla ruuveilla ja aluslaatoilla (kuva 3); ole tarkkana, koska pidikkeen paikka määrää laitteen
lopullisen paikan. B-reiän puoli on hallintalaitteisiin nähden vastakkainen puoli.
Sähköjärjestelmän levyn asentaminen (kuva 4): sähköjärjestelmän levyn kiinnittämiseen tarvitaan 3 ruuvia
ja 2 metallista aluslaattaa, jotka on kiinnitetty valmiiksi kuvun runkoon. Irrota ne, aseta levy paikalleen ja ruuvaa
ne takaisin. TURVALLISUUSSYISTÄ on erittäin tärkeää, että kaikki 3 ruuvia ja 2 aluslaattaa käytetään. Lisäksi
ruuvit pitävät paikallaan myös sisäpuolella olevaa levyä: kun ruuvaat ne kiinni, paina siksi ruuvaussuuntaan
nähden vastakkaiseen suuntaan kuvun sisäpuolelta käsin, jotta sisäpuolelle jäävä levy kiinnittyisi paikalleen.
Kiinnitä teleskooppirakenne pidikkeeseen neljällä ruuvilla (sisältyvät toimitukseen) pujottamalla ilman
poistoputki teleskooppirakenteen sisälle ja sähköjohto pidikkeen reiän läpi (kuva 5). Säädä teleskooppirakenteen
korkeutta neljällä kiinnitysruuvilla C (kuva 6). Ota huomioon, että kuvun korkeus on 86 mm ja että kuvun
etäisyyden keittotasosta on oltava vähintään 650 mm. (Kuva 7).
Ota ylempi putki (se, jossa on pyöreät reiät) ja vie se teleskooppirakenteen päälle siten, että reiät ovat
alaspäin. Kiinnitä putki pidikkeeseen kahdella ruuvilla (kuva 8). Ota alempi putki ja pujota se samalla tavalla:
vedä sitä ylöspäin ja pysäytä se siihen asentoon käyttämällä pidikkeenä ylemmän putken reikään työnnettyä
ruuvia (kuva 9). Kiinnitä kupu teleskooppirakenteeseen neljällä ruuvilla (sisältyvät toimitukseen - kuva 10.
Aukkojen D kautta (kuva 10 kiinnitä ilmanpoistoputki laippaan metallisella hihnalla (putki ja hihna eivät
sisälly toimitukseen).
Suorita liesituulettimen ja ulkopuolisen yksikön välinen sähköliitäntä liitinalustojen kautta (Kuva 11): irrota
jakorasian kaapelinpidin A ja kansi B, kiinnitä yksikön liitäntäjohto liitinalustaan C, laita paikalleen jakorasian
kaapelinpidin A ja kansi B. Johdon toinen pää liitetään ulkopuolisen yksikön liitinalustaan.
Liitä laitteen virtajohto sähköverkkoon. Poista pidikkeenä käyttämäsi ruuvi ja liu’uta alempaa putkea
alaspäin, kunnes se laskeutuu pehmeästi laitetta vasten. Asennus on nyt valmis. Kiinnitä rasvasuodattimet
takaisin paikoilleen.
TOIMINTA
Hallintalaitteet (Kuva 12):
Painike A: sytyttää/sammuttaa valot. joka 30 käyttötunnin jälkeen merkkivalo (S) syttyy osoittaen, että
rasvasuodattimet täytyy puhdistaa, joka 120 käyttötunnin jälkeen merkkivalo (S) vilkkuu osoittaen, että
rasvasuodattimet täytyy puhdistaa ja hiilisuodatin täytyy vaihtaa. Tuntilaskin nollataan (RESET) pitämällä
painiketta A painettuna noin yhden sekunnin ajan (kun merkkivalo S on toiminnassa). Painike B:käynnistää
moottorin 1. nopeudella (vastaava merkkivalo syttyy). Jos pidät painiketta painettuna noin sekunnin, moottori
sammuu. Painike C: käynnistää moottorin 2. nopeudella (vastaava merkkivalo syttyy). Jos painat painiketta
toisen kerran (merkkivalon palaessa) käynnistyy AJASTIN ja viiden minuutin kuluttua moottori pysähtyy (merkkivalo
vilkkuu). Painike D: käynnistää moottorin 3. nopeudella (vastaava merkkivalo syttyy). Jos painat painiketta
toisen kerran (merkkivalon palaessa) käynnistyy AJASTIN ja viiden minuutin kuluttua moottori pysähtyy (merkkivalo
vilkkuu). Painike E: käynnistää moottorin 4. nopeudella (vastaava merkkivalo syttyy). Jos painat painiketta
toisen kerran (merkkivalon palaessa) käynnistyy AJASTIN ja viiden minuutin kuluttua moottori pysähtyy (merkkivalo
vilkkuu).
Erityistä hoitoa tarvitsevat rasvasuodattimet: rasvasuodattimet on puhdistettava noin 30 käyttötunnin
välein (kun valopainikkeen merkkivalo syttyy - kuva 12S). Irrota suodattimet näin: paina kahvan kohdalla olevaa
pidikettä sisäänpäin ja vedä suodatinta alaspäin. Pese suodattimet miedolla pesuaineella. Kun olet asentanut
puhtaat suodattimet paikoilleen, käynnistä laskuri uudelleen pitämällä valopainiketta painettuna noin sekunnin
ajan (kuva 12A), kunnes vastaava merkkivalo (S) sammuu. Katso lisätietoja kohdasta Hallintalaitteet (kuva 12)
kappaleessa ”Toiminta”.
Valo: halogeenilamppujen vaihtamiseksi on avattava kansi nostamalla sitä tähän tarkoitetuista koloista
(kuva 13). Vaihda lamput uusiin samantyyppisiin lamppuihin. HUOMIO: Älä koske uutta lamppua paljain käsin.
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon
0200-2662 (0,1597 •/min) + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta
kohdasta ”kodinkoneiden huoltoa”.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta,
siis alkuperäistä varaosaa.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan
kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli (Model) ...............................................................
Tuotenumero (Prod.nr.) ...............................................................
Sarjanumero (Serial nr.) ...............................................................
Ostopäivä ...............................................................
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597•/min) +pvm). Voit
olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty,
noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot
noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään,
koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan
periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta huoltokäynnistä
* ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole
noudatettu.
5
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta,
talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
6
SVENSKA
VARNINGAR
Avståndet mellan kokplattorna på spisen och kåpans nedre kant bör vara minst 65 cm. Om det anges ett
större avstånd i spisens installeringsanvisningar, bör detta beaktas.
Luften som samlas får inte ledas i en kanal som används för utflöde av ångor från apparater som matas med
annan än elenergi (centralvärmeanläggningar, värme-element, varmvattenberedare, etc.).
För att leda ut luften följ de kompetenta myndigheternas föreskrifter. Luften som ska ledas ut får inte
avlägsnas genom ett hål i väggen om detta hål inte är ämnat för detta ändamål.
Lufta rummet ordentligt om det används samtidigt en kåpa och apparater som matas med annan än elenergi
(gas-, olje-, kolkamin, etc). Den insugande kåpan kan när den släpper ut luft orsaka ett negativt tryck i
rummet. Det negativa trycket i rummet får inte överstiga 0,04 mbar, så att tömningsgaserna inte sugs in i
värmekällan. Utrusta därför rummet med luftintag som ger ett konstant flöde av frisk luft.
Kontrollera skylten med tekniska egenskaper som finns inuti apparaten; om symbolen (
) finns på
skylten, följ anvisningarna nedan: Denna apparat ingår i isoleringsklass II p.g.a. dess tekniska
egenskaper och ska därför inte jordas.
Kontrollera skylten med tekniska egenskaper som finns inuti apparaten; om symbolen (
) INTE finns,
följ anvisningarna nedan: OBS: Denna apparat skall jordas. när du utför elanslutningen försäkra dig om
att strömuttaget är försett med jordning.
När du utför elanslutningen kontrollera att spänningsvärdena motsvarar dem som anges i på skylten
plaketten inuti apparaten. Om din apparat inte är försedd med oseparerbar flexibel kabel och stickpropp,
eller annan anordning som försäkrar att alla poler kopplas ur nätet, med ett öppningsavstånd för
kontakterna på minst 3 mm, ska dessa anordningar för separering från nätet vara fast installerade. Om
din apparat är försedd med strömkabel och stickpropp, placera apparaten så att man kan komma åt
stickproppen.
Innan man utför rengörings- eller underhållsåtgärder är det nödvändigt att koppla bort spänningen.
ANVÄNDNING
Undvik användning av material som orsakar flammor (flambè) i närheten av apparaten.
I fall av frittering var ytterst försiktig, eftersom olja och fett orsakar fara för eldsvåda. I synnerhet använd
olja är farlig, eftersom den är lättantändlig. Använd inte elektriska grillar utan skydd.
För att undvika risk för eldsvåda följ anvisningarna för rengöring av fettfilter och avlägsning av eventuella
fettlagringar från apparaten.
UNDERHÅLL
Ett noggrant underhåll garanterar en god funktion och en lång livslängd.
En speciell skötsel bör vändas till filtrerna, som skall vara rengjorda regelbundet i förhållande till användningen,
åtminstone varannan månad. Ta bort filtrerna och tvätta dem för hand eller i diskmaskin med neutral tvål.
Avlägsningen av eventuella fettlagringar från apparaten bör utföras periodvis enligt användningen (minst
varannan månad). Undvik användning av produkter som innehåller slipmedel eller frätande medel. För att
rengöra den yttre sidan på målade apparater använd en trasa som är fuktad med ljumt vatten och milt
rengöringsmedel; för att rengöra utsidan av apparater i stål, koppar eller mässing rekommenderas speciella
produkter, följ anvisningarna som finns på produkten; För att rengöra apparatens insida använd en trasa /
pensel som är fuktad med denaturerad etylalkohol.
BESKRIVNING
I versionen med extern motor (Fig. 1), måste fläkten anslutas till en separat utsugningsmotor som använder
den för att samla upp den luft som ska sugas ut. Använd bara de utsugningsmotorer som finns med i
originalkatalogen.
INSTALLATION
OBS: det behövs minst 3 personer för att montera fläkten. Överlåt helst installationen åt fackmän. Följ
alla monteringsfaserna noggrant och kontrollera att fläkten sitter ordentligt fast när installationen är gjord.
För att underlätta monteringen och göra det lättare att hantera fläkten bör du ta loss fettfiltren. Skjut
spärren i höjd med handtaget inåt och dra filtret nedåt (Fig. 2).
Förberedelser:
- Ordna med strömförsörjning inuti teleskopröret
- Förbered utblåsningshålet för luft
För att uppnå optimala förhållanden bör du använda ett utblåsningsrör med: minsta möjliga längd, minsta
möjliga antal böjar (maximal krökning: 90°), godkänt material (enligt bestämmelserna i landet i fråga) och så slät
insida som möjligt. Undvik dessutom drastiska ändringar av rörets tvärsnitt (diameter: 150 mm).
7
MONTERING - Borra hål för att fästa fläkten i taket med hjälp av mallen med utgångspunkt från spisens
mittpunkt. Följ alla anvisningar för slutgiltig inplacering av fläkten. Tänk på att en av mallens axlar ska
överensstämma med fläktens kommandons axel. Fäst hållaren i taket med de skruvar och pluggar som medföljer
(Fig. 3); Tänk på att fläktens slutgiltiga position bestäms av hållarens placering. med skåran B motsvarar sidan
mitt emot kommandona.
Montering av elsystemets platta (Fig. 4): fäst plattan med de 3 skruvar och 2 metallbrickor som sitter på
fläkten. Lossa dem, placera in plattan och skruva åt dem igen. Av säkerhetsskäl är det mycket viktigt att både
använda de 3 skruvarna och de 2 brickorna. De 3 skruvarna håller också fast en invändig platta. Tryck därför
i motsatt riktning mot skruvriktningen när du skruvar åt dem och arbeta från fläktstommens insida så att den
yttre plattan blockeras.
Fäst teleskopröret i hållaren med 4 skruvar (medföljer) med utblåsningsslangen inuti teleskopröret och dra
elledningen genom hålet i hållaren (Fig. 5). Ställ in teleskoprörets höjd med de fyra fästskruvarna C (Fig. 6). Tänk
på att fläktens höjd är 86 mm och att avståndet mellan fläkten och spisen måste vara minst 650 mm. (Fig.7).
För på det övre röret (det med runda öppningar) på teleskopröret, med öppningarna nedåt. Fäst röret i
hållaren med 2 skruvar (Fig. 8). Sätt på det nedre röret på samma sätt. Låt det glida uppåt och blockera det där
genom att sätta i en skruv i hålet på det övre röret (Fig. 9). Fäst fläkten i teleskopröret med 4 skruvar (medföljer)
- Fig. 10.
Fäst utblåsningsslangen i flänsen med en slangklämma av metall (slang och slangklämma medföljer inte)
genom öppningarna D (Fig. 10).
Anslut fläkten elektriskt till den externa enheten via anslutningsplintarna (Fig. 11): Ta loss kabelhållaren A
och locket B på kopplingsdosan. Fäst anslutningskabeln till enheten i klämma C. Montera fast kabelhållaren A
och locket B på kopplingsdosan igen. Fäst den andra änden av kabeln i anslutningsplinten i den externa
enheten.
Anslut matarkabeln. Ta loss blockeringsskruven och låt det nedre röret glida nedåt. Ställ det försiktigt på
fläkten. Nu är installationen klar och du kan sätta tillbaka fettfiltren.
FUNKTIONSSÄTT
Kommandon (Fig. 12):
Knapp A: tänder/släcker lamporna. var 30:e funktionstimme tänds kontrollampan (S) för att visa att det är dags
att rengöra fettfiltren. var 120:e funktionstimme börjar kontrollampan (S) blinka för att visa att det är dags att
rengöra fettfiltren och byta ut kolfiltret. Håll knappen A intryckt i cirka 1 sekund (när kontrollampan S lyser) för
att starta om klockan (RESET). Knapp B:startar motorn med hastighet 1 (kontrollampan tänds). håll den intryckt
i cirka 1 sekund för att stänga av motorn. Knapp C: startar motorn med hastighet 2 (kontrollampan tänds). om
du trycker en gång till på knappen (när kontrollampan är tänd) aktiveras TIMERN och motorn stoppas efter 5
minuter (kontrollampan blinkar). Knapp D: startar motorn med hastighet 3 (kontrollampan tänds). om du trycker
en gång till på knappen (när kontrollampan är tänd) aktiveras TIMERN och motorn stoppas efter 5 minuter
(kontrollampan blinkar). Knapp E: startar motorn med hastighet 4 (kontrollampan tänds). om du trycker en gång
till på knappen (när kontrollampan är tänd) aktiveras TIMERN och motorn stoppas efter 5 min. (kontrollampan
blinkar).
Var speciellt noga med fettfiltren: de ska rengöras cirka var 30:e funktionstimme (när kontrollampan på
lampknappen tänds - Fig. 12S). Att ta loss filtren: skjut spärren i höjd med handtaget inåt och dra filtret nedåt.
Rengör filtren med ett neutralt rengöringsmedel. Sätt tillbaka de rengjorda filtren och starta klockan genom att
hålla lampknappen (Fig. 12A) intryckt i cirka 1 sekund när kontrollampan (S) lyser. Se kommandona i Fig. 12 i
stycket ”Funktionssätt” för mer information.
Belysning: öppna locket genom att trycka i skårorna när du ska byta halogenlamporna (Fig. 13). Byt ut
lamporna mot nya av samma typ. OBS: Rör inte de nya lamporna med bara händerna.
Service och reservdelar (gäller i Finland)
Alla servicearbeten, reservdelsbeställingar och eventuella reparationer får utföras
endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade
serviceföretaget får du från numret 0200-2662 (0,1597 •/min+lna), * eller
telefonkatalogens gula sidor ”hushållsapparatservice”.
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer använda endast
originala reservdelar.
När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och
modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv upp dem här så har du dem tillhands
när du behöver dem.
Mod : .......................................................................................
Prod. Nr : .......................................................................................
Ser. Nr : .......................................................................................
Inköpsdatum : .......................................................................................
Konsumentrådgivare i Finland
Vid eventuella tekniska problem eller om du har frågor angående maskinens funktion
eller användning, ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare, tel. 0200-2662 (0,1597 •/
min+lna). Konsumentrådgivaren kan också kontaktas via elektronisk post, adress
Garanti i Finland
Produktens garantitid kan definieras separate. Finns det ingen definierad garantitid,
har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna.
Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen.
Spara inköpsvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service
- vid onödigt servicebesök.
- om tillverkarens anvisningarna för installation, användning och skötsel
inte följts.
8
Symbolen ,på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el-
och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
9
12
3
B
4
5
6
C
7
min 65cm
86
10
8 9
10
D
11
A
B
C
B C
12
A
S
D E
13
www.electrolux.com
04307577
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Electrolux EFCC9660X Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend

teistes keeltes