Behringer 1222FX Omaniku manuaal

Bränd
Behringer
Kategooria
helisegistid
Mudel
1222FX
Tüüp
Omaniku manuaal
Versio 1.0 tammikuu 2006
Käyttöohje
XENYX 1222FX
SUOMI
2
XENYX 1222FX
Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kotelon
sisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden
olemassaolosta jännitteiden, jotka saattavat riittää
sähkösokin aikaan saamiseksi.
Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan mukana
seuraavissa liitteissä olevista tärkeistä käyttö- ja
huolto-ohjeista. Lukekaa käyttöohjeet.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai
taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole
käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia; antakaa
huolto ammattilaisten suoritettavaksi.
VAROITUS: Vähentääksenne tulipalon tai sähköiskun vaaraa ei
laitetta saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Laitetta
ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen päälle saa
asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, kuten
maljakoita.
YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET:
1) Lue nämä ohjeet.
2) Säilytä nämä ohjeet.
3) Huomioi kaikki varoitukset.
4) Noudata kaikkia ohjeita.
5) Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6) Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7) Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
8) Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden,
uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden
(vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9) Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä.
Leveä kieli tai kolmas terä on tarkoitettu oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu
pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10) Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen
varalta erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen kohdissa
sekä siinä kohdassa, jossa ne lähtevät yksiköstä.
11) Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia kiinnityksiä/
lisälaitteita.
12) Käytä ainoastaan valmistajan mainitseman tai laitteen
mukana myydyn cartin, seisontatuen, kolmijalan,
kannattimen tai pöydän kanssa. Cartia käytettäessä
tulee cart/laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa
kompastumasta itse laitteeseen, jotta mahdollisilta
vahingoittumisilta vältyttäisiin.
13) Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja
laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
14) Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon
ammattilaisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on
jotenkin vaurioitunut, esim. kun virtajohto tai pistoke
on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt nestettä tai
jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle tai
kosteudelle, se ei toimi tavanomaisesti tai on päässyt
putoamaan.
15) HUOMIO - Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan
pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön. Vähentääksesi
sähköiskun vaaraa ei sinun tulisi suorittaa mitään muita
kuin käyttöohjeessa olevia huoltotoimia, ellei sinulla ole
näihin pätevyyttä.
Pidätämme oikeuden teknisiin ja ulkoasun muutoksiin. Kaikki tiedot
vastaavat tilannetta painohetkellä. Tässä yhteydessä kuvatut tai mainitut
muiden yritysten, instituutioiden tai julkaisujen nimet ja niiden logot ovat
omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niiden käyttö ei oikeuta
mihinkään kyseistä tavaramerkkiä koskeviin vaatimuksiin tai ole merkki
minkään yhteyden olemassaolosta tavaramerkin omistajan ja
BEHRINGER
®
-yhtiön välillä. BEHRINGER
®
ei ota minkäänlaista vastuuta
tämän käyttöohjeen sisältämien kuvausten, piirrosten ja tietojen
oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Kuvien värit ja erittelyt voivat poiketa
hieman tuotteesta. BEHRINGER
®
-tuotteita on saatavilla vain valtuutetuilta
kauppiailta. Tavarantoimittajat ja kauppiaat eivät ole BEHRINGERin
®
prokuristeja eikä heillä ole minkäänlaista valtaa oikeudellisesti sitoa
BEHRINGERiä
®
tekemiinsä kauppoihin. Tämä kirja on suojattu
tekijänoikeuksin. Sen jäljentäminen tai uudelleenpainanta, otteet mukaan
lukien, samoin kuin kuvien kopiointi muunneltunakin on sallittua ainoastaan
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:n kirjallisella suostumuksella.
BEHRINGER on rekisteröity tavaramerkki.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2006 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Saksa.
Puh. +49 2154 9206 0, Faksi +49 2154 9206 4903
3
XENYX 1222FX
1. JOHDANTO
Onnittelut! BEHRINGER -laitteen XENYX hankinnalla olette
saaneet mikseripöydän, joka sen kompakteista mitoista huolimatta
on erittäin monipuolinen ja sillä on erinomaiset audio-ominaisuudet.
XENYX-sarja on todellinen virstanpylväs mikseriteknologian
kehityksessä. Uusien ominaisuuksiensa, kuten valinnaisella
keinojännitteellä varustetut XENYX-mikrofonivahvistimet,
symmetriset Line-tulot ja erittäin tehokas efektiosio, ansiosta
XENYX-sarjan mikserit sopivat täydellisesti niin live- kuin
studiokäyttöönkin. Modernimpien kytkentätekniikoiden ansiosta
jokainen XENYX-mikseri saavuttaa uskomattoman täyteläisen,
analogisen soinnin. Näissä huippuluokan miksereissä yhdistyvät
analogisen ja digitaalisen tekniikan edut uusimpaan
digitaalitekniikkaan.
SISÄLLYSLUETTELO
1. JOHDANTO ................................................................ 3
1.1 Yleiset mikseripöytätoiminnot ......................................... 4
1.2 Käsikirja .......................................................................... 4
1.3 Ennen aloittamista ........................................................... 5
1.3.1 Toimitus ................................................................. 5
1.3.2 Käyttöönotto ......................................................... 5
1.3.3 Online-rekisteröinti ............................................... 5
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT .......................... 5
2.1 Monokanavat .................................................................. 5
2.1.1 Mikrofoni- ja Line-tulot .......................................... 5
2.1.2 Taajuuskorjain ....................................................... 6
2.1.3 Aux Send-tiet (MON ja FX) ................................. 6
2.1.4 Pan, Mute-kytkin ja kanava-fader ........................ 6
2.2 Stereokanavat ................................................................. 7
2.2.1 Kanavatulot .......................................................... 7
2.2.2 Taajuuskorjain stereokanavat .............................. 7
2.2.3 Stereokanavien Aux Send-tiet ............................. 7
2.2.4 Balance, Mute-kytkin ja kanava-fader ................. 7
2.3 Liitäntäkenttä ja Main-Sektion ......................................... 7
2.3.1 Monitorin Send- ja FX Send-kanavat ................... 7
2.3.2 Monitor Send- und FX Send-holkit ....................... 8
2.3.3 Aux Return-holkit ................................................. 8
2.3.4 CD/Tape Return-kanava, Voice Canceller ja
liitäntäholkit ........................................................... 8
2.3.5 Main Mix, Main Out-holkit ja
korvakuulokkeiden liitäntä ..................................... 9
2.3.6 Tasonnäyttö ja ulossyöttö .................................. 10
2.4 Graafinen 7-kaistainen taajuuskorjain ......................... 10
2.5 1222FX:n takaosa ........................................................ 10
3. DIGITAALINEN EFEKTIPROSESSORI JA XPQ
SURROUND-TOIMINTO .......................................... 11
3.1 Digitaalinen efektiprosessori ........................................ 11
3.2 XPQ Surround-toiminto ................................................. 11
4. ASENNUS ................................................................. 12
4.1 Asennus räkkiin ............................................................ 12
4.2 Johtoliitännät ................................................................. 12
4.2.1 Audioliitännät ...................................................... 12
5. TEKNISET TIEDOT ................................................... 13
ESIPUHE
Hyvä asiakas,
kuulut varmasti myös
niihin ihmisiin, jotka
omistautuvat täydestä
sydämestään jollekin
asialle. Ja näin olet
varmasti myös todellinen
asiantuntija omalla
alallasi.
Itse olen harrastanut
musiikkia ja elektroniik-
kaa jo yli 30 vuotta.
Tämän intohimon pohjalta
olen perustanut
BEHRINGER-yhtiön, ja se
on myös tehnyt mahdol-
liseksi jakaa innostukseni
työntekijöidemme
kanssa. Työskennel-
tyäni vuosikaudet studio-
tekniikan parissa ja sen käyttäjien kanssa olen saanut hyvän
tuntuman tärkeimpiin tekijöihin, kuten äänenlaatuun,
luotettavuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Tämän lisäksi minua
on myös aina kiinnostanut saada selville, kuinka pitkälle teknisesti
on mahdollista mennä.
Ja juuri tämä onkin eräs tärkeimmistä syistä uuden mikserisarjan
kehittämiseksi. Koska yrityksemme EURORACK-mikserit asettivat
aikoinaan alalle maailmanlaajuisesti uudet standardit, oli
seuraavan mikserisukupolven kehittämisen tavoitteet asetettava
entistäkin korkeammalle.
Uusien XENYX-miksereiden suunnittelu ja muotoilu ovatkin omaa
henkilökohtaista käsialaani. Olen vastannut muotoilun
suunnittelusta, koko kytkentäkaavion ja piirilevyn kehittelystä ja
jopa laitteen mekaanisista piirustuksista. Olen valinnut jokaisen
yksittäisen komponentin henkilökohtaisesti ja suurella huolella.
Tavoitteenani on ollut kaiken aikaa kehittää mikserin analoginen ja
digitaalinen teknologia niin pitkälle kuin tämä teknisesti on ylipäätään
mahdollista.
Pyrkimyksenäni on kaiken aikaa ollut kehittää laite, jonka avulla
sinä käyttäjänä kykenet toteuttamaan koko lahjakkuuttasi ja
luovuuttasi parhaalla mahdollisella tavalla. Tuloksena ovat
uskomattoman tehokkaat ja samalla luontevasti käytettävät
mikserit, jotka vakuuttavat erityisen joustavilla
reititysmahdollisuuksillaan ja upeilla toiminnoillaan. Laitteissa on
käytetty ainoastaan tulevaisuuden teknologioita, kuten esim. täysin
uusia XENYX Mic Preamps- ja British EQ -järjestelmiä, ja näin
on saatu tulokseksi upea äänenlaatu. Ja harvinaisen
korkealaatuisten komponenttien ansiosta laitteet säilyttävät
luotettavuutensa myös äärimmäisessä käytössä.
Tulet erittäin nopeasti havaitsemaan uuden XENYX-mikserisi
laadun ja käyttäjäystävällisyyden, jotka todistavat, että kehittelyn
keskipisteenä olet ollut juuri sinä: ihmisenä, muusikkona ja
ääniteknikkona. Ja että ainoastaan huolellinen perehtyminen
pienimpiin yksityiskohtiin on mahdollistanut näiden huipputuotteiden
kehittämisen.
Kiitän sinua luottamuksesta, jota olet osoittanut yritystämme
kohtaan ostamalla XENYX-mikserin. Kiitän samoin kaikkia, jotka
ovat auttaneet minua kehittämään tämän upean mikserisarjan,
heidän henkilökohtaisesta panoksestaan ja innostuksestaan.
Sydämellisin terveisin,
Uli Behringer
1. JOHDANTO
4
XENYX 1222FX
FBQ Feedback Detection System
Tämän mikserin yksi hienoimmista ominaisuuksista on FBQ
Feedback Detection System, joka on integroitu graafiseen
taajuuskorjaimeen. Tämä nerokas kytkentä mahdollistaa Feedback-
taajuuksien välittömän tunnistamisen ja täten taajuuksien
vaarattomaksi tekemisen. FBQ Feedback Detection System käyttää
valaistuja taajuusalue-fadereiden LEDejä graafisessa
taajuuskorjaimessa, jossa Feedback-taajuuksia sisältäviä kaistoja
korostetaan kirkkaana loistavien LEDien avulla. Vaivalloinen
Feedback-taajuuksien etsiminen muuttuu näin lasten leikiksi.
Mikrofonikanavat on varustettu High-End XENYX Mic Preamps-
esivahvistimilla, joiden äänenlaatu ja dynamiikka ovat verrattavissa
kalliisiin Outboard-esivahvistimiin ja
s joiden 130 dB:n dynamiikka-alue tarjoaa uskomattoman
suuren toimintavaran,
s joiden alle 10 Hz ja yli 200 kHz välille sijoittuva kaistanleveys
mahdollistaa hienoimpienkin vivahteiden kristallinkirkkaan
toiston,
s joiden 2SV888-transistorit takaavat äärimmäisen
säröttömän ja kohinattoman kytkennän ja näin myös todella
puhtaan ja neutraalin signaalintoiston,
s jotka ovat ihanteellisesti yhdistettävissä kaikkiin mahdollisiin
mikrofoneihin (60 dB:n vahvistukseen ja +48 V:n
keinojännitteeseen saakka) ja
s joiden avulla pystyt hyödyntämään täydellisesti 24 bitin /
192 kHz:n nauhoittimesi dynamiikka-aluetta ja
saavuttamaan parhaan mahdollisen audiolaadun.
British EQ
XENYX-sarjan taajuuskorjaimet perustuvat aitojen brittiläisten
konsolien maailmankuuluun kytkentätekniikkaan. Nämä konsolit
ovat tunnettuja uskomattoman täyteläisestä ja musikaalisesti
korkealaatuisesta äänenlaadustaan. Ne takaavat erinomaiset
ääniominaisuudet jopa äärimmäisten vahvistusten yhteydessä.
Moniefektiprosessori
Tämän lisäksi XENYX-mikserissä on 24 bitin A/D- ja D/A-
muuntimilla varustettu efektiprosessori, jonka ansiosta käytössäsi
on 100 presetiä ensiluokkaisin hall-, echo ja modulointiefektein
sekä lukuisin moniefektein, joilla on erinomainen audiolaatu.
XENYX-sarjan mikserit on varustettu huippumoderneilla
verkkolaitteilla (SMPS). Sillä on perinteisiin kytkentälaitteisiin
verrattuna mm. se etu, että laitteen jännitteensyöttö säilyy samana
tulojännitteestä riippumatta. Tämän lisäksi verkkolaitteidemme
energiankäyttö on huomattavasti korkeamman hyötysuhteen
ansiosta selvästi pienempi kuin normaalien verkkolaitteiden.
USB/Audio-Interface
Laitteen mukana toimitettu USB-Interface täydentää XENYX-
sarjaa täydellisellä tavalla ja toimii myös tehokkaana
tallennusliitäntänä mikserin ja tietokoneen (PC tai MAC
®
) välillä.
Se tukee neljän kanavan digitaalista siirtoa jopa 48 kHz:iin saakka
saantiviiveen jäädessä erittäin alhaiseksi. Stereomiksauksen
siirtäminen suoraan tietokoneella on mahdollista kytkemällä laite
CD/TAPE INPUT- ja OUTPUT-liitäntöihin. Tallennussignaalia ja
tietokoneen playback-signaalia voidaan kuunnella yhtä aikaa.
Useampien tallennussiirtojen yhteydessä voidaan tällä tavalla
toteuttaa täydellisiä monikaistatallennuksia.
HUOMIO!
+ Haluamme mainita, että korkea äänenvoimakkuus voi
vaurioittaa kuuloanne ja/tai kuulokkeitanne tai
kovaäänistänne. Säädä Main-Sektionin MAIN MIX-
Fader ala-asentoon ja käännä PHONES-säädin
vasempaan vasteeseen, ennen laitteen päälle
kytkemistä. Huomioikaa aina, että äänenvoimakkuus
on kohtuullinen.
1.1 Yleiset mikseripöytätoiminnot
Mikseripöytä täyttää 3 oleellista toimintoa:
s Signaalin valmistelu:
Esivahvistus
Mikrofonit muuttavat ääniaallot sähköiseksi jännitteeksi.
Jännitettä on kuitenkin vahvistettava moninkertaisesti, ennen
kuin se saa kaiuttimen toimimaan ja sitä kautta äänen
toistumaan. Mikrofonikapselin filigraanisen rakenteen takia
tulojännite on erittäin pieni ja täten herkkä häiriötekijöille.
Siksi mikrofonin signaalin jännite nostetaan heti mikseriin
liitettäessä korkeammalle ja häirittömämmälle tasolle. Tämän
tulee tapahtua erittäin korkeatasoisella vahvistimella, jotta
signaali saadaan mahdollisimman väärentömättömällä tavalla
ei-herkälle tasolle. XENYX Mic Preamp on täydellinen tähän
tehtävään aiheuttamatta itse minkäänlaista häiriötä kuten
kohinaa tai äänen särinää. Muunnokset, jotka tässä
vaiheessa vaikuttaisivat signaalin laatuun ja puhtauteen,
voisivat kulkeutua kaikkien vahvistimien läpi ja esiintyisivät
täten myös äänityksessä tai äänentoistossa PA-laitteiston
kautta.
Tason sopeutus
DI-Boxin kautta (Direct Injection) tai esim. äänikortin lähdöstä
tai kosketinsoittimesta mikseriin syötetyt signaalit täytyy
usein sovittaa mikserin käyttötasoon.
Signaalin korjaus
Signaalin ääni on helposti, nopeasti ja efektiivisesti
muutettavissa kanavissa olevan taajuuskorjaimen avulla.
Efektien sekoitus ääneen
Monokanavien Insert-holkkit ja molemmat Aux-tiet
mahdollistavat mikseripöydässä olevan efektilaitteen lisäksi
muidenkin signaaliprosessorien lisäämisen signaalitiehen.
s Signaalin jako:
Muokatut yksittäiset signaalit kerätään kanavista Aux-teille
ja johdetaan käsittelyyn ulkoiseen efektilaitteeseen tai
sisäiseen efektiprosessoriin. Signaalit päätyvät Aux
Return-holkin kautta tai sisäisiä kanavia pitkin Main Mixiin.
Aux-teiden kautta johdetaan myös miksaus muusikoille
lavalla (monitorimix). Signaaleja voidaan valmistaa myös
esim. äänityslaitteille, vahvistinpääteasemille, kuulokkeille
ja 2-Track-lähdöille.
s Mix:
Tämä mikseripöydän kuningaslaji on kaikkien toimintojen
yhteisvaikutusta. Miksaus tarkoittaa ennen kaikkea
yksittäisten instrumenttien äänen voimakkuuden tason ja
äänien keskenään asemoinnin ja erilaisten äänien säätöä
kokonaiskuvassa. Miksauksen tarkoituksena on myös jakaa
yksittäiset äänet järkevästi stereokuvassa. Prosessin
lopussa tulee kokonaismiksauksen tasokontrolli sovittaa
seuraaviin laitteisiin kuten äänittäjään, taajuusvaihteeseen
tai vahvistinpääteasemiin.
BEHRINGER mikseripöytien pinta on sopeutettu optimaalisesti
näille tehtäville ja rakennettu siten, että signaalin matkaa voidaan
seurata helposti.
1.2 Käsikirja
Tämä käsikirja on rakennettu siten, että saat yleiskuvan
käyttöelementeistä ja samanaikaisesti yksityiskohtaista tietoa
niiden käytöstä. Jotta yhteenkuuluvuudet voidaan katsella
nopeasti, olemme koonneet käyttöelementit ryhmiin niiden
toiminnon mukaan. Mikäli tarvitset joidenkin aiheiden
yksityiskohtaista selvitystä, niin vieraile silloin kotisivuillamme
osoitteessa http://www.behringer.com. Moniin audiotekniikan
käsitteisiin löydät lisää selityksiä tuotteidemme informaatiosivuilta
ja ULTRANETin sanastosta.
1. JOHDANTO
5
XENYX 1222FX
+ Mukana toimitettu lohkokaavio tarjoaa yleiskuvan
tulojen ja lähtöjen välisistä yhdistyksistä sekä
niiden välille sijoitetuista kytkimistä ja säätimistä.
Yritä kerran kokeilumielessä seurata signaalinvirtaa
mikrofonitulosta MON SEND-pistorasiaan. Älä anna
mahdollisuuksien laajuuden pelästyttää, se on helpompaan kuin
uskotkaan! Kun samanaikaisesti katsot käyttölaitteiden yleiskuvaa,
opit tuntemaan mikseripöydän nopeasti ja kohta voit käyttää kaikkia
sen mahdollisuuksia hyväksi.
1.3 Ennen aloittamista
1.3.1 Toimitus
Mikseripöytä pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen kuljetuksen
takaamiseksi. Jos pakkauslaatikossa siitä huolimatta näkyy
vaurioitumisia, tarkasta laite heti ulkoisten vahinkojen osalta.
+ ÄLÄ lähetä laitetta meille takaisin mahdollisten
vaurioiden tapauksessa, vaan ilmoita ehdottomasti
ensin kauppiaalle ja kuljetusyritykselle, koska muuten
kaikki vahingonkorvausvaateet voivat raueta.
1.3.2 Käyttöönotto
Huolehtikaa riittävästä ilmansaannista ja älkää asettako
mikseripöytää lämmityslaitteiden tai tehovahvistimien
läheisyyteen, jotta laitteen ylikuumeneminen vältettäisiin.
Verkkoliitäntä suoritetaan toimitukseen sisältyneellä
verkkokaapelilla kylmälaiteliitäntään. Se on tarvittavien
turvallisuusmääräysten mukainen. Sulaketta vaihdettaessa on
ehdottomasti käytettävä saman tyyppistä sulaketta.
+ Huomioi, että kaikkien laitteiden täytyy ehdottomasti
olla maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi
verkkokaapelia eikä laitteiden maadoitusta ei saa
missään tapauksessa poistaa tai tehdä
vaikutuksettomaksi.
+ On ehdottomasti huolehdittava siitä, että laitteen
asennuksesta ja käytöstä huolehtivat vain
asiantuntevat henkilöt. Asennuksen aikana ja sen
jälkeen on aina huolehdittava käsittelevän henkilön
(käsittelevien henkilöiden) riittävästä
maadoituksesta, koska muutoin sähköstaattisilla
purkauksilla tms. voidaan käyttöominaisuuksiin
vaikuttaa haitallisesti.
1.3.3 Online-rekisteröinti
Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman
pian sen ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa
www.behringer.com ja lue takuuehdot huolellisesti.
BEHRINGER myöntää laitteelle vuoden* takuun ostopäivästä
lukien. Tarvittaessa voit hakea takuuehdot suomeksi
websivuiltamme osoitteesta http://www.behringer.com tai pyytää
puhelimitse numerosta +49 2154 9206 4149.
Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaamaan
sen mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen
liikkeeseen. Jos liike sijaitsee kaukana, voit kääntyä myös suoraan
sivukonttorimme puoleen. BEHRINGERin sivukonttorit ja niiden
yhteystiedot on lueteltu laitteen alkuperäispakkauksessa (Global
Contact Information/European Contact Information). Jos
pakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, käänny lähimmän
maahantuojan puoleen. Yhteystiedot löydät Support-sivuilta
Internet-osoitteesta www.behringer.com.
Laitteen ja sen ostopäivän rekisteröinti sivustoon helpottaa
takuukäsittelyä.
Kiitos yhteistyöstäsi!
*EU:n jäsenvaltioiden asiakkaille saattaa päteä hieman erinlaiset takuuehdot. Tarkempia tietoja
EU:n alueella asuville asiakkaille antaa BEHRINGER Support Saksa.
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
Tässä kappaleessa kuvataan mikseripöydän erilaiset
käyttöelementit. Kakki säätimet ja liitännät selvitetään
yksityiskohtaisesti.
2.1 Monokanavat
2.1.1 Mikrofoni- ja Line-tulot
Kuva 2.1: Mic-/Line-tulojen liitännät ja säädin
MIC
Jokainen mono-tulokanava toimii symmetrisenä mikrofonitulona
XLR-liitännän kautta. Nappia painamalla käytettävissä on myös
+48 V:n keinojännite kondensaattorimikrofonien käyttämiseksi.
XENYX-esivahvistimet mahdollistavat puhtaan ja kohinattoman
vahvistuksen, joka yleensä yhdistetään ainoastaan kalliisiin
Outboard-esivahvistimiin.
+ Kytke toistojärjestelmäjärjestelmä hiljaiseksi,
ennen phantomsyötön aktivointia. Muuten
päällekytkentämelu kuuluu kuuntelukovaäänisen
kautta. Huomioi myös ohjeet kappaleessa 2.5
1222FX:n takaosa.
LINE IN
Jokaisella monotulolla on myös yksi symmetrinen Line-tulo, joka
on rakenteeltaan 6,3-mm jakkiholkki. Nämä tulot voidaan varata
myös epäsymmetrisesti kytketyillä pistokkeilla (monojakki).
+ Muista, että käyttää saadaan aina yhden kanavan joko
mikrofoni- tai Line-tuloa, ei koskaan molempia
samanaikaisesti!
INSERT
Limityskohtia (insertit) käytetään, signaalien työstämiseksi
dynamiikkaprosessoreiden tai taajuuskorjaimien avulla. Nämä
limityskohdat sijaitsevat faderin, EQ:n ja Aux Send:in edellä. Toisin
kuin kaiku- ja muut efektilaitteet, jotka liitetään tavallisesti kuivaan
signaaliin, työstävät dynamiikkaprosessorit koko signaalia. Tässä
tapauksessa ei siis Aux Send-tie ole oikea ratkaisu.
Tämän sijaan signaalitie keskeytetään ja siihen liitetään
dynamiikkaprosessori ja/tai taajuuskorjain.
Signaali johdetaan lopuksi pöytään samasta kohdasta. Signaali
keskeytetään ainoastaan silloin, kun
pistoke on kiinni siihen kuuluvassa holkissa (stereojakkipistoke,
kärki=signaalilähtö, rengas=tulo).
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
6
XENYX 1222FX
Kaikki monotulokanavat on varustettu inserteillä. Inserttejä
voidaan käyttää myös Pre-EQ-suoralähtöinä keskeyttämättä
signaalivirtaa. Tähän tarkoitukseen tarvitset kaapelin, jonka
toisessa päässä tulee olla monojakkipistoke yhdistääksesi se
kanava- tai efektilaitteeseen ja toisessa päässä silloitettu
stereojakkiholkki liittääksesi se taas pöytään (kärki ja rengas
yhdistettynä).
LOW CUT
Tämän lisäksi mikseripöytien monokanavilla on jäykkäsivuinen
LOW CUT-suodatin, jolla epätoivotut, matalataajuuksiset
signaaliosat voidaan eliminoida (18 dB/Okt, -3 dB taajuudella
80 Hz).
TRIM
TRIMMin avulla säädät tulon vahvuuden. Liittäessäsi
signaalilähdettä yhteen tuloista tai irroitettaessasi signaalilähdettä
tulisi tämän säätimen olla vasemmassa vasteessa.
Skala osoittaa kaksi eri voimakkuusaluetta: ensimmäinen alue
+10:stä +60 desibeliin viittaa MIC-tuloon ja vahvistaa MIC-tuloon
syötettyjä signaaleja.
Toinen alue +10:stä -40 desibeliin viittaa taas Line-tuloon ja
osoittaa tulon herkkyyden. Laitteet, joissa on tavallinen Line-
lähtötaso (-10dBV tai +4 dBu), tulee säätää seuraavanlaisesti:
Yhdistä laite TRIMmin ollessa pois päältä kytkettynä ja säädä se
sitten laitteen valmistajan antamalle lähtötasolle. Jos laitteessa
on lähtötasonnäyttö tulisi sen näyttää 0 dB signaalin ollessa
korkeimmillaan. +4 dBu:n saavuttamiseksi säädä nappulasta siis
hieman oikealle, -10 dBV:n saavuttamiseksi hieman enemmän.
Hienosäätö tapahtuu LEVEL SET-LEDin avulla, kun syötät
musiikkisignaalia.
LEVEL SET
Tämä LED syttyy palamaan, kun optimaalinen työtaso on
saavutettu. Normaalissa käytössä pitäisi sen syttyä palamaan
vain erittäin korkeiden signaalien kohdalla.
2.1.2 Taajuuskorjain
Kaikilla monotulokanavilla on yksi 3-kaistainen sointisäätö.
Kaistat sallivat kulloinkin maksimaalisen noston/laskun arvon
15 dB verran, keskiasennossa taajuuskorjain on neutraali.
British Eqs-kytkentätekniikka perustuu arvostetuimmissa
alkuperäisissä konsoleissa käytettyyn tekniikkaan, joka
mahdollistaa lämpimän äänen ilman ei-toivottuja sivuefektejä.
Tuloksena ovat erittäin musikaalisen kuuloiset taajuuskorjaimet,
joiden käytöstä ei aiheudu sivuefektejä, kuten jaksojen siirtyminen
tai kaistanleveyden kaventuminen, edes voimakkaiden ±15 dB:n
toimenpiteiden yhteydessä, mitä yksinkertaisten taajuuskorjainten
käytön yhteydessä usein tapahtuu.
Kuva 2.2: Tulokanavien sointisäätö
Ylempi (HIGH) ja alempi kaista (LOW) ovat Shelving-suodattimia,
jotka laskevat tai nostavat kaikki niiden rajataajuuksien ylä- tai
alapuolella olevat taajuudet. Ylemmän ja alemman kaistan
rajataajuudet ovat 12 kHz ja 80Hz. Keskikaista on rakenteeltaan
peak-suodatin, jonka keskitaajuus on 2,5 kHz. Peak-suodatin
eroaa shelving-suodattamisesta siinä, että se työstää
taajuusalueen, joka ylittyy sen keskitaajuuden ala- ja yläpuolelle.
2.1.3 Aux Send-tiet (MON ja FX)
Kuva 2.3: AUX SEND-säädin kanavavedoissa
Aux Send-tiet tarjoavat sinulle mahdollisuuden, yhdistää
signaaleja yhdestä tai useammasta kanavasta ja kerätä ne yhdelle
väylälle (Bus). Yhdellä Aux Send-holkilla voidaan signaalille tehdä
väliotto ja soittaa sisään esim. yksi aktiivinen monitoriboksi tai
ulkoinen efektilaite. Paluusoittotienä toimivat sitten esimerkiksi Aux
Returnit.
Useimpia sovelluksia varten, joissa efektisignaalit halutaan
soittaa ulos, täytyy Aux Send-tiet olla kytkettynä post-Faderille,
jotta efektin äänenvoimakkuus yhdessä kanavassa määräytyy
kanava-Faderin asennon mukaan. Muussa tapauksessa pysyisi
kyseisen kanavan efektisignaali myös silloin kuultavissa, kun fader
on kiristetty täysin kiinni. Monitorisovelluksia varten kytketään
Aux Send-tiet tavallisesti pre-Faderille, eli ne ovat riippumattomia
kanava-Faderin asennosta.
Molemmat Aux Send-tiet ovat monoja, niihin tehdään väliotto
taajuuskorjaimen jälkeen ja ne tarjoavat vahvistuksen +15 dB:iin
asti.
+ Aux Send-tiet (MON und FX) eivät vaimennu, kun
painat kyseessä olevan kanavan MUTE-kytkintä.
MON
Aux Send-tie 1 (MON) on kytkettynä 1222FX-PRO pre-faderiin
ja sopii siten erityisesti monitorisovelluksiin.
FX
Merkinnällä FX nimitetty toinen Aux Send-tie on on tarkoitettu
efektilaitteiden ohjaukseen ja on sen vuoksi kytkettynä post-
faderiin.
1222FX:ssa FX-Send on myös suora tie sisäänrakennettuun
efektiprosessoriin. Jotta siis efektiprosessori saisi tulosignaalin,
ei säädin saa olla koskaan täysin vasemmassa vasteessa (-oo).
FX MUTE-kytkin ei saa olla painettuna eikä FX SEND-fader saa
olla ala-asennossa.
2.1.4 Pan, Mute-kytkin ja kanava-fader
Kuva. 2.4: Kanava-fader und muita käyttöelementtejä
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
7
XENYX 1222FX
PA N
PAN-säätimellä määritetään kanavasignaalin asento
stereokentän sisällä. Tämä rakenneosa tarjoaa Constant-Power-
ominaisuuden, eli signaalilla on aina samana pysyvä taso
huolimatta asemoinnista stereopanoramassa.
MUTE
MUTE-kytkimellä vaimennat kanavan. Mikä merkitsee, että
kanavasignaali ei ole enää Main Mix:ssä. Signaalitiet molempien
Aux Send-teiden MON und FX kautta pysyvät kuitenkin aktiivisina.
MUTE-LED
MUTE-LED ilmaisee, että kyseinen kanava on vaimennettu.
CLIP-LED
CLIP-LED syttyy palamaan, kun kanavaa ohjataan liian
korkeaksi. Alenna tässä tapauksessa esivahvistusta kanavan
taajuuskorjaimella, välttääksesi säröjä. Pudota esim. keski- ja
ylätaajuutta hieman, korostaaksesi bassoa. Mikäli et missään
tapauksessa halua muuttaa taajuuskorjaimen asetuksia, voit myös
säätää TRIM-säätimen hieman pienemmälle (vastapäivään).
Mikäli olet liittänyt Insert-holkkiin efektilaitteen (esim.
dynamiikkaprosessorin), niin siinä tapauksessa sinun tulisi
tarkastaa myös sen lähtötaso, joka ei saisi olla efektilaitteen
tuloasoa korkeampi (0 dB).
Kanava-Faderilla määritetään kanavasignaalin taso Main Mixillä.
+ Huomio: Koska Aux-tie on kytkettynä post-faderille
efektiprosessoria varten, täytyy kanava-faderin olla
yläasennossa, jotta efektiprosessori saa signaalin
tältä kanavalta! Tosin tämä pätee vain
rinnakkaisefekteille, ei Insert-efekteille.
2.2 Stereokanavat
2.2.1 Kanavatulot
Kuva. 2.5: Stereokanavatulot
Jokaisella stereokanavalla on kaksi jakkiholkkista Line-tasotuloa
vasempaa ja oikeaa kanavaa varten. Kanavia 9/10 ja 11/12 voit
käyttää myös monona, kun käytät ainoastaan L-nimistä holkkia.
Molemmissa kanavissa 5/6 ja 7/8 on lisäksi symmetrinen XLR-
tulo mikrofoneille. XLR-tulossa on tarpeen vaatiessa käytettävissä
+48 V phantomsyöttö.
Kaikissa stereokanavissa on TRIM-säädin tason sopeuttamista
varten. TRIM-säätimellä on kaksi skalaa, jotka osoittavat
mikrofonitulojen sijainnin kanavissa: Kuten monokanavissa on
esivahvistus annettu 0 desibelistä +40 desibeliin, kun taas
+20 desibelistä -20 desibeliin osoittaa kyseisen tulotason
sopeutumisen Line-tuloissa.
Molemmat holkit voidaan varata symmetrisesti tai epäsymmetri-
sesti kytketyillä pistokkeilla.
2.2.2 Taajuuskorjain stereokanavat
Stereokanavien taajuuskorjain on luonnollisesti stereo.
Suodatinominaisuudet ja erotustaajuudet ovat monokanavien
mukaisia. Stereo-taajuuskorjainta on käytettävä kahden mono-
taajuuskorjaimen sijasta erityisesti silloin, kun yhden
stereosignaalin taajuuskorjaus on tarpeellista. Mono-
taajuuskorjaimilla voi useasti muodostua säätöeroja vasemman
ja oikean kanavan välillä.
2.2.3 Stereokanavien Aux Send-tiet
Periaatteessa stereokanavien Aux-tiet toimivat täsmälleen samalla
tavalla kuin monokanavien. Koska Aux-tiet ovat aina monoja,
sekoitetaan signaali yhdellä stereokanavalla ensin yhdeksi
monosummaksi, ennen kuin se pääsee Aux-Bus:lle (keräysväylä).
2.2.4 Balance, Mute-kytkin ja kanava-fader
BAL
BAL(ANCE)-säädin vastaa toiminnoltaan monokanavien PAN-
säädintä. Balance-säädin määrää vasemman ja oikean
tulosignaalin relatiivisen osuuden, ennen kuin molemmat signaalit
ohjataan vasemmalle tai oikealle Main Mix-Bus:lle.
MUTE-kytkin, MUTE-LED, CLIP-kytkin ja kanava-Fader toimivat
kuten monokanavilla.
2.3 Liitäntäkenttä ja Main-Sektion
Kun kanavavetojen ymmärtämistä varten oli edullista seurata
signaalivirtausta ylhäältä alaspäin, niin katselkaamme
mikseripöytää nyt vasemmalta oikealle. Signaalit haetaan ikään
kuin samalla kohdalla kanavavetoon ja viedään kerättyinä Main-
Sektioniin.
2.3.1 Monitorin Send- ja FX Send-kanavat
Kuva. 2.6: Main-Sektionin ja Aux Send -säädin
Yksi kanavasignaali ohjataan MON(ITOR) Send-Busiin, kun
MON-säädintä kierretään kyseisessä kanavavedossa auki.
MON SEND
Aux Send-säädin MON SEND toimii Master-potentiometrinä
Monitor-Busia varten ja määrää summasignaalin tason.
Summasignaali ohjataan MON SEND-holkin kautta ja johdetaan
eteen päin esim. monitorien vahvistinpäätetasoihin.
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
8
XENYX 1222FX
Tämän lähdön audiosignaalilla voit käyttää myös subwooferia,
jos et tarvitse monitoripääteastetta. Tätä varten tulisi subwooferin
ja sen vahvistinpäätetason eteen kytkeä vielä yksi taajuusvaihde,
joka sallisi ainoastaan matalien signaalien tulon. Saman efektin
saavutat myös sisään rakennetun graafisen taajuuskorjaimen
avulla, kun kaikki taajuudet lasketaan alle 160 Hz ja taajuuskorjain
on kytkettynä Monitor:lle.
+ Tässä tapauksessa huomioi, että subwoofer saa
edelleenkin signaalin, kun lasket PA:n äänen
voimakkuutta MAIN MIX-faderilla!
FX TO MON
Tällä säätimellä voit lisätä monitorimiksaukseesi vielä
efektisignaalin sisään rakennetusta efektiprosessorista. Tätä
käyttöä varten tulee efektiprosessorin saada ensin tietysti signaali,
mikä tarkoittaa sitä, että kanavavetojen FX-säädin täytyy olla
päällä, kanava-fader vedettynä ylös ja FX SEND-fader (ks. kuva
2.6) täytyy olla auki.
MON MUTE
Monitoritie on vaimennettu, kun MON MUTE-kytkin on
painettuna. MON SEND-holkissa ei siis ole signaalia.
FX SEND
Vastaavasti säätää FX SEND-fader kokonaistason efektitielle.
Sekä ulkoiset efektilaitteet (FX SEND-holkin kautta) että sisään
rakennetut prosessorit saavat vain yhden tulosignaalin, kun tämä
säädin on auki.
FX TO MAIN
FX TO MAIN-säätimellä efektisignaali syötetään Main Mixiin.
Säätimen ollessa vasemmassa vasteessa, efektisignaalia ei kuulu.
FX MUTE
Kun FX MUTE-säädin on painettuna, on efektitie vaimennettu.
FX SEND-holkissa ei siis ole enää signaalia ja efektiprosessori ei
saa enää tulosignaalia.
2.3.2 Monitor Send- und FX Send-holkit
Kuva. 2.7: Send-holkit MON ja FX
MON SEND
Kiinnitä tähän monitoripäätetason tai aktivoidun monitorikaiutin-
systeemin tulo, jotta MON-säätimen kautta tuotettu signaalisekoitus
kuultaisiin tai olisi kuultavissa muusikoille lavalla.
FX SEND
FX SEND-holkki johtaa signaalia, jonka yhdistit yksittäisistä
kanavista FX-säätimen avulla. Liitä tähän ulkoisen efektilaitteen
tulo, jolla haluat muokata FX-keräysraidan summasignaalia.
Muokattu efektilaitteen lähdön signaali voidaan johtaa takaisin
AUX RETURN-holkkiin, kun efektisekoitus tehdään.
+ Jos liitetty efektilaite ei saa tulosignaalia, on FX
MUTE-kytkin mahdollisesti painettuna ja/tai FX SEND-
säädin auki. Sama koskee myös laitteen sisään
rakennettua efektiprosessoria.
+ Tässä tapauksessa ulkoinen efektilaite pitäisi olla
säädettynä efektiosioon 100%:sti, sillä efektisignaali
johdetaan Main Mixiin rinnakkain kuivien kanava-
signaalien kanssa.
2.3.3 Aux Return-holkit
Kuva 2.8: Aux Return-holkit
AUX RETURN 1
AUX RETURN 1-holkit toimivat yleensä paluuteinä efektimiksille,
jonka olet tuottanut efektiteiden avulla. Liitä siis tähän ulkoisen
efektilaitteen lähtösignaali. Mikäli ainoastaan vasen holkki liitetään,
on Aux Return kytketty automaattisesti monolle.
+ Voit siis käyttää näitä holkkeja myös ylimääräisinä
Line-tuloina.
AUX RETURN 2
AUX RETURN 2-holkkeja käytetään kuten AUX RETURN 1-
holkkeja. Kun nämä holkit ovat jo varattu ylimääräisinä tuloina,
täytyy efektisignaali syöttää jälleen pöytään toisen kanavan
kautta. Kanava-EQ:lla voit sitten vaikuttaa efektisignaalin
toistokäyrään.
+ Tällä sovelluksella täytyy kyseisen kanavan
FX-säätimen täytyy olla vasemmassa vasteessa,
koska muuten tuotat takaisinkytkennän!
2.3.4 CD/Tape Return-kanava, Voice Canceller ja
liitäntäholkit
Kuva. 2.9: CD/Tape Return-kanava
Tämä eri toten stereosignaalilähteiden nauhoitusta (CD-soitin,
DAT-Rekorder tai myös Soundkortti) varten tehty kanava sisältää
yhden erityisen käytännöllisen toiminnon: VOICE CANCELLER.
VOICE CANCELLER
Voice cancellerin takana piilee suodatinvaihde, jonka avulla
äänitteen lauluosa voidaan lähes kokonaan häivyttää.
Suodattimen avulla laulun taajuuksia pystytään käsittelemään
ilman, että muita musiikin signaaleja häirittäisiin. Lisäksi suodatin
vaikuttaa ainoastaan stereopanoraaman keskitaajuuksilla, jonne
laulukin on yleensä sijoitettu.
Voice Cancellerin ilmiselviä käyttömahdollisuuksia ovat:
karaoketilaisuuksissa se mahdollistaa musiikin toiston helpoimmalla
tavalla. Voit tietysti käyttää sitä myös harjoitteluun ilman yleisöä
harjoittelutilassa tai kotona. Bändin laulajalle voice canceller
mahdollistaa vaikeiden osioiden harjoittelun kodin rauhassa
täydellä playback-toiminnolla kasetilta tai CD:ltä ilman, että bändin
muiden jäsenien kärsivällisyyttä täytyy kokeilla.
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
9
XENYX 1222FX
STANDBY
STANDBY-kytkimen ollessa painettuna, ovat kaikki tulokanavat
mikrofoniliitännällä (XLR-holkki) vaimennettuna. Harjoittelutaukojen
aikana pystyt tällä tavalla välttämään, että mikrofonin kautta
kulkeutuvat häiriöäänet päätyisivät PA-laitteisiin. Häiriöt voisivat
pahimmassa tapauksessa jopa tuhota kaiutinmembraanin. Jutun
juju on siinä, että Main Mix-faderit voivat olla kytkettynä päälle,
jotta voit samanaikaisesti äänittää musiikkia CD:ltä. Vaimennetujen
kanavien faderit voivat myös pysyä säädöissään.
Äänittämistä varten sinulla on käytettävissä CD/Tape-tulot,
stereotulokanavat 9-12 ja Aux Return-tulot.
CD/TAPE MUTE
Tällä kytkimellä kytketään CD/Tape-tulojen tulosignaali mykäksi.
CD/TAPE RET(URN)
Stereo-fader lisää tulosignaalin CD/Tape-tuloista Main Mixiin.
Kuva. 2.10: 2-Track-liitäntäholkit
CD/TAPE INPUT
CD/TAPE INPUT-holkit soveltuvat 2-Track-Rekorderin (esim.
DAT-Rekorder) tai myös CD-soittimen liitäntää varten. Lisäksi
sinulla on täten käytettävissä yksi Stereo-Line-tulo, johon voidaan
myös liittää toisen XENYXin tai ULTRALINK PRO MX882:n
tulosignaali. Kun liität CD/Tape Inputin HiFi-vahvistimeen
lähdevalintakytkimellä, voit yksinkertaisella tavalla kuunnella
lisälähteitä (esim. kasettisoitin, MD-soitin, äänikortti jne.).
Laulunsuodatintoiminnolla (Voice Canceller) voit muokata
kaiken, minkä syötät tämän holkin kautta pöytään.
CD/TAPE OUTPUT
Nämä liitännät ovat johdotettu ennen Grafik EQ:ta ja XPQ
Surround-toimintoa ja toimivat niistä erillään. CD/TAPE Output-
liitännät asettavat käyttöön epäsymmetrisen stereosumman
efektisekoituksineen. Liitä tähän äänityslaitteesi tulot. Kun haluat
käyttää pöytää pelkkään äänitystarkoitukseen, ovat Main -lähdöt
tietysti toisena vaihtoehtona.
2.3.5 Main Mix, Main Out-holkit ja korvakuulokkeiden
liitäntä
Kuva 2.11: Main Mix-Fader
MAIN MIX
Erittäin tarkkojen laatu-Faderien avulla säädä Main Mixin
lähtötason.
Kuva 2.12: Main Mix-lähdöt
MAIN OUT
MAIN OUT-lähdöt ohjaavat MAIN MIX-signaalia ja ovat
kytkettynä symmetrisinä XLR-holkkeina, joiden nominaalitaso on
+4 desibeliä. Riippuen siitä, mitä tarkoitusta varten haluat mikseriäsi
käyttää, ja mitä muita laitteita omistat, voit yhdistää tähän myös
seuraavia laitteita:
Live-äänentoisto:
Stereo-dynamiikkaprosessori (vaihtoehtoinen), Stereo-
taajuuskorjain (vaihtoehtoinen) ja Fullrange-kaiuttimille Stereo-
vahvistinpäätetaso passiivisilla taajuusvaihteilla.
Jos haluat käyttää moniteisiä kaiutinsysteemejä ilman sisäisiä
taajuusvaihteita, tulee sinun käyttää aktiivista taajuusvaihdetta
sekä monta vahvistinpäätetasoa. Niissä on usein valmiiksi
asennettu dynamiikan rajoitin (Limiter) (kuten esim. BEHRINGER
SUPER-X PRO CX2310:ssa ja ULTRADRIVE PRO DCX2496:ssa).
Aktiiviset taajuusvaihteet sijoitetaan suoraan päätetasojen eteen
ja ne jakavat taajuusnauhan moneen osaan, jotka sitten syötetään
päätetasojen kautta kyseessä olevaan kaiutinsysteemeihin.
Äänitys:
Masteringia varten on suositeltavaa käyttää Stereo-
kompressoria kuten esim. COMPOSER PRO-XL MDX2600:a , jolla
voit teettää musiikkisignaalisi dynamiikan tarkalleen haluamaasi
äänitystarkoitusta varten. Kompressorista signaali kulkeutuu
seuraavaksi äänittäjään.
PHONES
PHONS/CTRL-holkkiin liitettyjen kuulokkeiden äänenvoimakkuutta
säädät PHONES-potentiometristä. Mikäli olet liittänyt tähän
aktiiviset monitoriboksit tai vahvistinpäätetason, voit säätää tästä
lähtötason.
HUOMIO!
+ Haluamme mainita, että korkea äänenvoimakkuus voi
vaurioittaa kuuloanne ja/tai kuulokkeitanne tai
kovaäänistänne. Säädä Main-Sektionin MAIN MIX-
Fader ala-asentoon ja käännä PHONES-säädin
vasempaan vasteeseen, ennen laitteen päälle
kytkemistä. Huomioikaa aina, että äänenvoimakkuus
on kohtuullinen.
Kuva 2.13: PHONS/CTRL-holkki
PHONS/CTRL-holkki
Tähän 6,3-mm-stereo-jakkiholkkiin voit kiinnittää kuulokkeesi.
Holkkia voidaan käyttää myös vaihtoehtoisesti kytkentänä
aktiiveille monitoribokseille (tai vahvistinpäätetasolle). Tätä varten
signaaliin tartutaan välittömästi ennen Main Mix-faderia.
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
10
XENYX 1222FX
2.3.6 Tasonnäyttö ja ulossyöttö
Fig. 2.14: Tasonnäyttö
POWER
Sininen POWER-LED syttyy palamaan, kun laite on kytkettynä
päälle.
+48 V
Punainen +48 V-LED palaa, kun phantomsyöttö on kytketty
päälle. Phantomsyöttöä tarvitaan kondensaattorimikrofonien
käyttöön ja se aktivoidaan laitteen takaosassa olevalla kytkimellä.
+ Phantomsyötön ollessa päällä ei pöytään (tai Stage-
/Wallboxiin) saa olla kytkettynä mikrofoneja. Lisäksi
monitori/PA-kovaääninen tulisi kytkeä hiljaiseksi,
ennen phantomsyötön käyttöönottoa. Odottakaa
päällekytkennän jälkeen n. minuutin ajan, jotta
järjestelmä pääsee stabilisoitumaan.
LEVEL METER/CLIP
Erittäin tarkka tasonäyttö antaa teille aina tarkan yleiskuvan
kulloinkin näytetyn signaalin voimakkuudesta.
OHJAUS:
Äänityksessä digitaalinauhureiden kanssa ei nauhurin Peak-
Meter saisi ylittää arvoa 0 dB. Tämä siitä syystä, että
analogiäänityksen vastakohtana jo pienimmät yliohjaukset johtavat
epämiellyttäviin, digitaalisiin särö-ääniin.
Analogiäänityksissä pitäisi äänityslaitteen VU-mittarin iskeä n.
+3 dB:iin asti matalataajuuksisilla signaaleilla (esim. Bass Drum).
VU-mittarit edistävät yli 1 kHz:n taajuuksilla niiden hitauden
johdosta sitä, että signaalitaso näytetään liian alhaisena.
Instrumenteilla kuten Hi-Hat pitäisi sinun suorittaa ohjaus tämän
vuoksi vain -10 dB:iin asti. Snare Drumit pitäisi ohjata arvoon n.
0 dB.
+ XENYXin Peak-mittari näyttää tason käytännössä
taajuudesta riippuen. Äänitystason suositusarvo on
0 dB kaikille signaalityypeille.
2.4 Graafinen 7-kaistainen taajuuskorjain
Kuva 2.15: Graafinen stereotaajuuskorjain
Graafisen Stereotaajuuskorjaimen avulla voitte sovittaa soinnin
tilalliseen todellisuuteen.
FBQ FEEDBACK DETECTION
Tämä kytkin aktivoi FBQ Feedback Detection systeemin. Se
käyttää LEDejä valaistuissa taajuusnauha-fadereissa, joissa
Feedback-taajuuksisia nauhoja korostetaan kirkkaasti valaistuilla
LEDeillä. Tarvittaessa laske kyseessä olevaa taajuustasoa
välttääksesi takaisin liittämisen (Feedback). Graafinen Stereo-
taajuuskorjain täytyy olla kytkettynä päälle, jotta voit käyttää tätä
toimintoa.
+ Tätä varten pitää olla tietenkin vähintään yksi, tai
mielellään monta mikrofonikanavaa avoinna, sillä
muuten Feedback on mahdotonta!
Akustista takaisinkytkentää esiintyy erittäin usein monitorien
käytössä lavalla,sillä monitorien signaalit säteilevät mikrofonien
alueelle. Joten käytä FBQ Feedback Detectionia myös
monitorimiksiin kytkemällä taajuuskorjain monitoritiehen (ks. MAIN
MIX/MONITOR).
EQ IN
Tällä kytkimellä otatte graafisen taajuuskorjaimen käyttöön.
Fader-LED:it palavat, kun taajuuskorjain on päälle kytkettynä.
MAIN MIX/MONITOR
Stereotaajuuskorjain käsittelee Main Mixiä kytkimen ollessa
ylimmässä asennossa. Monitorimiksiin ei taajuuskorjaimella ole
tällöin vaikutusta.
Taajuuskorjain käsittelee monitorimiksiä (mono) kytkimen ollessa
painettuna, tällöin Main Mixiin ei vaikuteta.
2.5 1222FX:n takaosa
Kuva 2.16: Jännitesyöttö ja sulake
SULAKKEEN PIDIN / IEC-KYLMÄLAITEPISTORASIA
Verkkoliitäntä suoritetaan yhden IEC-kylmälaitepistokkeen
kautta. Se on tarvittavien turvallisuusmääräysten mukainen.
Soveltuva verkkokaapeli sisältyy toimitukseen. Sulaketta
vaihdettaessa on ehdottomasti käytettävä saman tyyppistä
sulaketta.
POWER-kytkin
POWER-kytkimellä otat mikseripöydän käyttöön. POWER-
kytkimen tulee olla asennossa Pois päältä laitetta sähköverkkoon
liitettäessä.
Irrottaaksenne laitteen verkkovirrasta tulee verkkopistoke
irrottaa pistorasiasta. Kun laite otetaan käyttöön, tulee varmistaa,
että verkkopistokkeelle on helppo päästä. Jos laite asennetaan
räkkiin, tulee huolehtia siitä, että sähköverkosta irrottaminen voi
tapahtua helposti pistokkeen tai kaikkinapaisen verkkokytkimen
avulla.
+ Huomatkaa: POWER-kytkin ei poispainettaessa
irrota laitetta täysin sähköverkosta. Irrottakaa
kaapeli siksi pistorasiasta, kun laite on pidempään
käyttämättä.
2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT
11
XENYX 1222FX
PHANTOM-kytkin
PHANTOM-kytkimellä aktivoit phantomsyötön monokanavien
XLR-holkeille, jotka ovat tarpeellisia kondensaattorimikrofonien
käyttöä varten. Punainen +48 V-LED palaa, kun phantomsyöttö
on kytketty päälle. Dynaamisten mikrofonien käyttö on normaalisti
edelleen mahdollista, mikäli ne on symmetrisesti kytkettyjä. Käänny
epävarmoissa tapauksissa mikrofonin valmistajan puoleen!
+ Phantomsyötön ollessa päällä ei pöytään (tai Stage-
/Wallboxiin) saa olla kytkettynä mikrofoneja. Lisäksi
monitori/PA-kovaääninen tulisi kytkeä hiljaiseksi,
ennen phantomsyötön käyttöönottoa. Odottakaa
päällekytkennän jälkeen n. minuutin ajan, jotta
järjestelmä pääsee stabilisoitumaan.
+ Huomio! Älä missään tapauksessa käytä
epäsymmetrisesti kytkettyjä XLR-liittimiä (NASTA
1 ja 3 yhdistetty) MIC-tuloholkeilla, kun haluat ottaa
phantomsyötön käyttöön.
SARJANUMERO
Sarjanumero on tärkeä takuuoikeuden vuoksi. Huomioi tässä
kappaleen 1.3.3. ohjeet.
3. DIGITAALINEN EFEKTIPROSESSORI
JA XPQ SURROUND-TOIMINTO
3.1 Digitaalinen efektiprosessori
Kuva. 3.1: Effekt-Presettien yhteenveto
24-BIT MULTI-FX PROCESSOR
Täältä löydät yleisnäkymän kaikista moniefektiprosessorin
preseteistä. Tämä sisäänrakennettu efektiyksikkö tarjoaa
korkealaatuisia vakioefektejä, kuten hall, chorus, flanger, echo ja
erilaiset yhdistelmäefektit. FX-ohjaimen avulla voit syöttää
signaaleja efektiprosessoriin. Sisäänrakennetun efektimoduulin
etuna on, ettei johtoja ja liittämistä tarvita. Näin maasilmukan
luomisen ja epätasaisten signaalitasojen vaaraa ei pääse
syntymään ja käsittely on huomattavasti helpompaa.
Näissä efekti-Preseteissä on kysymyksessä klassiset se-
koitusefektit. Kun kierrät FX TO MAIN-säätimen auki, muodostuu
siis sekoitus kanava- (kuiva) ja efektisignaalista. Molempien
signaalien välistä balanssia ohjaat kanava-faderilla ja FX TO MAIN-
säätimellä.
Tämä pätee myös sekoitukseen efektisignaalista monitorimiksiin,
paitsi että tässä tapauksessa säädät sekoitussuhteen MON-
säätimellä kanavassa ja FX TO MON-potentiometrillä. Molempia
käyttötarkoituksia varten pitää efektiprosessoriin tietenkin saada
tätä varten signaali kanavavedossa olevan FX-säätimen kautta.
Kuva. 3.2: Liitäntäholkki polkimelle
FOOTSWITCH
Jalkakytkinholkkiin liität normaalin jalkapainikkeen, jolla voit kytkeä
efektiprosessorin päälle ja pois päältä. Mikäli efektiprosessori on
kytketty jalkapainikkeella hiljaiseksi, näytetään tämä näytön
alaosassa loistavalla valopisteellä.
+ Kuvan jalkapainikkeen oikeasta johdotuksesta
löydätte kappaleesta 4.2.
Kuva 3.3: Digitaalinen efektimoduuli ja XPQ Surround-
toiminnon käyttöelementit
LEVEL
Efektimoduulin LED-tasonäytön tulisi näyttää aina riittävän
korkeaa tasoa. Huomioi, että Clip-LED syttyy palamaan ainoastaan
tasohuippujen aikana. Mikäli se palaa jatkuvasti, yliohjaat
efektiprosessoria ja muodostuu epämielettyviä säröjä. FX SEND-
fader säätää tällöin tason, joka päätyy efektimoduliin.
PROGRAM
Valitset efekti-Presetin PROGRAM-säädintä kiertämällä. Näytöllä
näytetään säädettynä olevan Presetin numero vilkkuvana. Paina
nuppia valitun Presetin vahvistamiseksi, vilkkuminen loppuu. Voit
vahvistaa valitun Presetin myös jalkapainikkeella.
3.2 XPQ Surround-toiminto
Surround-toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois päältä XPQ TO
MAIN-kytkimen kautta. Tässä on kyse sisäänrakennetusta efektistä,
joka vaikuttaa stereopohjan laajentamiseen. Tämän avulla soinnista
tulee huomattavasti elävämpi ja läpinäkyvämpi. SURROUND-
säätimen avulla määräätte efektin intensiteetin.
3. DIGITAALINEN EFEKTIPROSESSORI JA XPQ SURROUND-TOIMINTO
12
XENYX 1222FX
4. ASENNUS
4.1 Asennus räkkiin
Mikseripöytäsi pakkauksesta löydät kaksi 19"-asennuskulmaa,
jotka ovat tarkoitettu asennettavaksi mikseripöydän sivupalkkeihin.
Kiinnittääksesi asennuskulman mikseripöytään, poista ensin
ruuvit vasemmasta ja oikeasta sivupalkista. Asenna tämän jälkeen
molemmat kulmat samoilla ruuveilla. Huomaa, että yksi
asennuskulma sopii ainoastaan yhdelle puolelle. Asennuksen
jälkeen voidaan mikseripöytä asentaa normaaleihin 19"-räkkeihin.
Huolehdi aina riittävästä ilmansaannista ja älkää asettako sitä
lämmityslaitteiden tai tehovahvistimien läheisyyteen, jotta laitteen
ylikuumeneminen vältettäisiin.
+ Käytä ainoastaan mikseripöydän sivupalkkeihin
kiinnitettyjä ruuveja 19"-räkkikulman asennukseen.
4.2 Johtoliitännät
Erilaisia sovelluksia varten tarvitset useita erilaisia johtoja.
Seuraavista kuvista käy ilmi, minkälaisia näiden johtojen tulisi olla.
Huomioi, että käytät aina korkealaatuisia johtoja.
Kuva 4.1: Monojakkipistoke jalkapainiketta varten
4.2.1 Audioliitännät
Käytä 2-raita-tulojen ja lähtöjä varten normaaleja Cinch-johtoja.
Luonnollisesti voit myös liittää epäsymmetrisesti kytketyt laitteet
symmetrisille tuloille/lähdöille. Käytä joko monojakkeja tai yhdistä
stereojakin rengas varren kanssa (tai nasta 1 nasta 3 kanssa
XLR-pistokkeilla).
+ Huomio! Älä missään tapauksessa käytä
epäsymmetrisesti kytkettyjä XLR-liittimiä (NASTA
1 ja 3 yhdistetty) MIC-tuloholkeilla, kun haluat ottaa
phantomsyötön käyttöön.
Kuva 4.2: XLR-liittimet
Fig. 4.3: 1/4" TS connector
Kuva 4.4: 6,3-mm-stereojakkipistoke
Kuva 4.5: Insert-Send-Return-stereojakkipistoke
Kuva 4.6: Kuuloke-stereojakkipistoke
4. ASENNUS
13
XENYX 1222FX
5. TEKNISET TIEDOT
Monotulot
Mikrofonitulot (XENYX Mic Preamp)
Tyyppi XLR, elektr. symmetroitu,
diskreetti tulokytkentä
Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)
@ 0 W lähdevastus -134 dB/ 135,7 dB A-painotettu
@ 50 W lähdevastus -131 dB/ 133,5 dB A-painotettu
@ 150 W lähdevastus -129 dB/ 130,5 dB A-painotettu
Toistokäy <10 Hz - 150 kHz (-1 dB),
<10 Hz - 200 kHz (-3 dB)
Vahvistusalue +10 ... +60 dB
Maks. sisääntulotaso +12 dBu @ +10 dB Gain
Impedanssi n. 2,6 kW symmetrinen
Kohinaväli 110 dB / 112 dB A-painotettu
(0 dBu In @ +22 dB Gain)
Särö-äänet (THD+N) 0,005% / 0,004% A-painotettu
Line-tulot
Tyyppi 6,3-mm-jakki symmetrinen
elektronisesti symmetroitu
Impedanssi n. 20 kW symmetrinen
10 kW epäsymmetrinen
Vahvistusalue -10 ... +40 dB
Maks. sisääntulotaso +22 dBu @ 0 dB Gain
Häivytysvaimennus
1
(ylipuhumisvaimennus)
Main-Fader suljettu 98 dB
Kanal kytketty hiljaiseksi 85 dB
Kanal-Fader suljettu 85 dB
Toistokäyrä
Mikrofonitulo Main Out:iin
<10 Hz - 90 kHz +0 dB / -1 dB
<10 Hz - 160 kHz +0 dB / -3 dB
Stereotulot
Kanavat 5/6, 7/8
Mikrofonitulo
Tyyppi XLR, elektronisesti symmetroitu
Impedanssi n. 2,6 kW symmetrinen
Vahvistusalue 0 dB ... +40 dB
Maks. sisääntulotaso +2 dBu
Stereotulot
Tyyppi 2 x 6,3 mm monojakki, epäsymm.
Impedanssi n. 40 kW @ 0 dB Gain
Vahvistusalue -20 ... +20 dB
Maks. sisääntulotaso +22 dBu @ 0 dB Gain
Kanavat 9/10, 11/12
Stereotulot
Tyyppi 2 x 6,3 mm monojakki, epäsymm.
Impedanssi n. 40 kW @ 0 dB Gain
Vahvistusalue -20 ... +20 dB
Maks. sisääntulotaso +22 dBu @ 0 dB Gain
CD/Tape In
Tyyppi Cinch (RCA)
Impedanssi n. 10 kW
Maks. sisääntulotaso +22 dBu
EQ Monokanavat
Low 80 Hz / ±15 dB
Mid 2,5 kHz / ±15 dB
High 12 kHz / ±15 dB
Low Cut 80 Hz, 18 dB/Okt.
EQ Stereokanavat
Low 80 Hz / ±15 dB
Mid 2,5 kHz / ±15 dB
High 12 kHz / ±15 dB
MON/FX Send
Tyyppi 6,3 mm monojakki, epäsymm.
Impedanssi n. 120 W
Maks. ulostulotaso +22 dBu
Aux Returns
Tyyppi 6,3 mm monojakki, epäsymm.
Impedanssi n. 10 kW
Maks. sisääntulotaso +22 dBu
Main-lähdöt
Tyyppi XLR, elektronisesti symmetroitu
Impedanssi n. 240 W symm. / 120 W epäsymm.
Maks. ulostulotaso +28 dBu
Kuulokelähtö
Tyyppi 6,3 mm stereojakki,
epäsymmetrinen
Maks. ulostulotaso +19 dBu / 150 W (+25 dBm)
CD/Tape Out
Tyyppi Cinch (RCA)
Impedanssi n. 1 kW
Maks. ulostulotaso +22 dBu
DSP Texas Instruments
®
Muuntaja 24-Bit Sigma-Delta,
64/128-kertainen Oversampling
Seurantanopeus 40 kHz
Main Mix-järjestelmätiedot
2
Kohina
Main Mix @ -oo,
Kanal-Fader -oo -99 dB / -101 dB A-painotettu
Main Mix @ 0 dB,
Kanal-Fader -oo -84 dB / -87 dB A-painotettu
Main Mix @ 0 dB,
Kanal-Fader @ 0 dB -80 dB / -82 dB A-painotettu
Virtasyöttö
Ottoteho 40 W
Sulake 100 - 240 V ~: T 1,6 A H
Verkkoliitäntä Standardi-kylmälaiteliitäntä
Mitat/paino
Mitat (K x L x S) n. 97 mm (3 7/8") x 345 mm
(13 18/32") x 334 mm (13 5/32")
Paino (netto) n. 3,80 kg
Mittavaatimukset:
Kohtaan 1: 1 kHz rel. 0 dBu:hun; 20 Hz - 20 kHz; Line tulo; Main lähtö; Gain @ Unity.
Kohtaan 2: 20 Hz - 20 kHz; mitattu Main-lähdöllä.
Kanavat 1 - 4 Gain @ Unity; sointisäätö neutraali; kaikki kanavat Main Mixillä;
kanavat 1/3 täysin vasemmalla, kanavat 2/4 täysin oikealla. Referenssi = +6 dBu
BEHRINGER on aina nähnyt vaivaa korkeimman laatutason varmistamiseksi. Tarvittavat
muutokset suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Laitteen Tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat siitä
johtuen poiketa mainituista tiedoista tai kuvista.
5. TEKNISET TIEDOT
/