Waeco ASC 2500 Kasutusjuhend

Bränd
Waeco
Mudel
ASC 2500
Tüüp
Kasutusjuhend
AirConServiceCenter
ASC1000G/ASC2000G/ASC3000G
Ilmastointihuoltolaite
Käyttöohje
FI
3
ASC2500
Sisällysluettelo
1 Tästä käyttöohjeesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1 Hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Tämän käyttöohjeen symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.1 Yleisiä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Varoitusohjeet AirConServiceCenterissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 Turvalaitteistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Toimituskokonaisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4 Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
5 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6 AirConServiceCenterin yleiskuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.1 Etupuoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.2 Takaosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7 Ensimmäinen käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
7.1 Pystytys ja käynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.2 Stand-by-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.3 Kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.4 Yrityksen tietojen syöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7.5 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.6 Esiasetusarvojen muutokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.7 Öljyjen ja UV-lisäaineiden iliöiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.8 Säiliön koon syöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.9 Sisäisen kylmäainesäiliön täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
8.1 Pikakäynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8.2 Käyttäjäkoodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8.3 Henkilökohtaisen tietokannan luominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8.4 Jäähdytysainekulutuksen näytöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.5 Ilmastointilaitetesti ilman kylmäainehuoltoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.6 Erilliset valinnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.7 Kokohuuhtelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FI
Tästä käyttöohjeesta ASC2500
4
9 Huoltotyöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
9.1 Öljyvaa'an nollauksen tarkastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
9.2 Kuivaajan suodattimen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
9.3 Suodattimen huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
9.4 Paineanturin kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
9.5 Tyhjiöpumpun öljyn vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
9.6 Laskurilukemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
9.7 Täyttömäärän korjaus pidemmillä huoltoletkuilla . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
9.8 Tulostinpaperin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
9.9 Flash-muistikortin vaihto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
9.10 Jäteöljysäiliön vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
9.11 Puhdistus ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
10.1 Talteenotettujen nesteiden jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
10.2 Pakkausmateriaalin hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
10.3 Vanhan laitteen jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
11 Mitä teen, jos?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
12 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
1 Tästä käyttöohjeesta
Tässä käyttöohjeessa kuvataan ilmastointihuoltolaite
(AirConServiceCenter) ASC2500.
Tämä käyttöohje on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät ajoneuvojen
ilmastointilaitteiden huoltoja, ja joilla on vastaavat pätevyydet ja tiedot
näiden suhteen.
Tässä käyttöohjeessa on kaikki vaadittavat ohjeet ilmastointihuoltolait-
teen turvallista ja tehokasta käyttöä varten. Lue käyttöohje huolellisesti
läpi, ennen kuin otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa.
Ota sen lisäksi huomioon:
Dometic WAECO -koulutuskäsikirja ”Ajoneuvoilmastointi – tekniset
perusteet”
Dometic WAECO -tiedotusesite ”Ajoneuvoilmastointi – lakimääräiset
perusteet”
Kylmäaineiden valmistajien ohjeet
Yrityksessäsi mahdollisesti käytössä olevat ajoneuvoilmastoinnin
huoltoa koskevat erityisohjeet
Säilytä tämä käyttöohje AirConServiceCenterin mukana, niin saat tarvit-
semasi tiedot aina nopeasti.
FI
5
ASC2500 Tästä käyttöohjeesta
1.1 Hotline
Jos tarvitset lisää tietoa AirConServiceCenteristä, etkä löydä niitä tästä
käyttöohjeesta, ota yhteyttä Hotline kautta:
Hotline (puh: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91)
1.2 Tämän käyttöohjeen symbolien selitykset
!
A
I
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran
tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUS!
Noudattamatta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Muotoilu Merkitys Esimerkki
Lihavointi Laitteesta löytyvät nimitykset Paina ENTER.
”Liha-
vointi”
Näyttöilmoitukset ”Pikakäynnistys”
Teksti
Teksti
Luettelo ilman tiettyä järjestystä
Turvapaineensäädin
Ylipaineventtiilit
1. Teksti
2. Teksti
3. Teksti
Menettelyvaiheet, jotka tulee
suorittaa tässä esitetyssä jär-
jestyksessä
1. Liitä laite.
2. Käynnistä laite.
3. Paina valintapainiketta.
Teksti
Toimintavaiheen seuraus
Laite on käyttövalmis.
Teksti (1) Osanumerot, jotka liittyvät
yleiskuvaukseen (sivulla 10 ja
sivulla 11)
Syötä käyttönäppäimistöllä (7)
haluamasi tiedot.
Teksti (A) Osien nimitykset, jotka viittaa-
vat työvaiheissa esitettyihin
kuviin
Irrota vasemman puolen suo-
datinpatruunat (E).
FI
Turvallisuus ASC2500
6
2 Turvallisuus
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia synty-
neet vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
2.1 Yleisiä turvallisuusohjeita
Lue käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin otat AirConServiceCenterin
käyttöön ensimmäistä kertaa.
Käytä laitetta vain mainittuun käyttötarkoitukseen.
Käytä ainoastaan kylmäainetta R-134a. Jos kylmäainetta sekoitetaan
muiden kylmäaineiden kanssa, se voi johtaa AirConServiceCenterin tai
ajoneuvoilmastoinnin vaurioihin.
Käytä ainoastaan WAECO-UV-lisäaineita. Jos käytät muita UV-lisäai-
neita, voi se johtaa AirConServiceCenterin vaurioihin.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta (suojalasit ja suojakäsineet) ja
vältä suoraa kosketusta kylmäaineen kanssa. Suora kosketus kylmäai-
neeseen vie vartalosta lämpöä, jolloin kyseiseen kohtaan voi tulla palel-
tuma.
Älä hengitä kylmäaineen höyryjä. Kylmäaineen höyryt ovat myrkyttömiä,
mutta ne vievät hengitykselle vaadittavaa happea.
Älä tee AirConServiceCenteriin muutoksia.
Tarkasta aina ennen AirConServiceCenterin käyttöönottoa tai ennen jäl-
kitäyttöä, ovatko laite ja kaikki huoltoletkut vahingoittumattomia ja onko
kaikki venttiilit suljettu.
Älä ota AirConServiceCenteriä käyttöön, jos se on vaurioitunut.
AirConServiceCenterin jälkitäyttöön saa käyttää ainoastaan sallittuja kyl-
mäainepulloja turvaventtiilillä.
Tyhjennä huoltoletkut, ennen kuin avaat liitännät.
AirConServiceCenteriä ei saa käyttää räjähdysvaarallisessa ympäris-
tössä (esim. akkujen lataustilassa tai maalaustiloissa).
Käynnistä ja sammuta AirConServiceCenter aina pääkytkimellä. Laitetta
ei saa jättää ilman valvontaa, kun se on käynnissä.
FI
7
ASC2500 Turvallisuus
Varmista aina ennen AirConServiceCenterin sammuttamista, että valittu
ohjelma on loppunut ja kaikki venttiilit on suljettu. Muutoin kylmäainetta
pääsee ulos.
Älä täytä paineilmaa AirConServiceCenterin kylmäainejohtimiin tai ajo-
neuvoilmastointiin. Paineilman ja kylmäaineen sekoitus voi olla syttyvää
tai räjähtävää.
2.2 Varoitusohjeet AirConServiceCenterissä
Huomio!
Ota käyttöohje huomioon!
Liitä laite vain pistorasiaan, jossa on 230 V/50 Hz vaihtovirta!
Suojaa laite sateelta!
Käytä kylmäaineen käsittelyssä aina suojakäsineitä!
Käytä kylmäaineen käsittelyssä aina suojalaseja!
2.3 Turvalaitteistot
Turvapaineensäädin: Sammuttaa kompressorin, kun normaali käyttö-
paine ylittyy.
Ylipaineventtiilit: Lisäturvalaitteisto johtimien tai säiliöiden repeytymi-
sen estämiseksi, jos ylipaine nousee turvapaineensäätimestä huoli-
matta.
FI
Toimituskokonaisuus ASC2500
8
3 Toimituskokonaisuus
AirConServiceCenter ja mukana toimitetut lisävarusteet tarkastettiin
huolellisesti ennen lähetystä.
Tarkasta toimituksen jälkeen, että kaikki mainitut osat ovat mukana ja
että niissä ei ole vahinkoja.
Ilmoita puuttuvista tai vahingoittuneista osista välittömästi kuljetuksesta
vastaavalle yritykselle.
Nimitys
Pulloventtiilin adapteri kylmäainepulloille
Adapteri 500 ml uudelle öljylle ja UV-kontrastiainepullolle
Suljettava patentoitu jäteöljysäiliö
Ammattiöljypurkki viskositeetti 100
Testipullo kontrastiainetta (n. 10 käyttökertaan)
Ammattiöljypurkki viskositeetti 46
Laitteen suojakansi
Suojalasit/suojakäsineet
Käyttöohje
FI
9
ASC2500 Lisävarusteet
4 Lisävarusteet
Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimituskokonaisuuteen):
5 Määräysten mukainen käyttö
AirConServiceCenter ASC2500 (tuotenro: 8885200095) on tarkoitettu
ajoneuvoilmastointilaitteistojen huoltoon. Laite soveltuu kaupalliseen
käyttöön.
AirConServiceCenteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on vas-
taavat ajoneuvoilmastointilaitteiden huoltoa koskevat tiedot ja taidot.
AirConServiceCenterillä saa huoltaa ainoastaan ajoneuvoilmastointeja,
joissa käytetään kylmäainetta R-134a.
Nimitys Tuotenro
PAG, pullo uutta öljyä ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG, pullo uutta öljyä ISO 100, 500 ml 8887200014
UV-kontrastiainepullo, 500 ml TP-3820-500
Adapteri 500 ml uudelle öljylle ja UV-kontrastiainepullolle 4440600026
Öljysäiliö muille öljylaaduille 4440600034
Jäteöljysäiliö 500 ml 4440600131
Varasuodatin huoltoon 4440400009
Täyttösylinteri 4,4 kg kylmäaineen kerääjänä 8885200003
Laitteen suojakansi 4445900081
Varastopullo Tracer-täyttölaitteelle, 236 ml TP-3820-0008
Varastopullo Tracer-täyttölaitteelle, 475 ml TP-3820-0016
Tracer-täyttölaite (erill. lisäainesäiliö) 4440600034
Varapaperirulla tulostimeen (lämpöpaperi) (VPE 4) 4445900088
Huoltoletku korkeapainepuolelle (SAE-normi) 5 m 8885100026
Huoltoletku matalapainepuolelle (SAE-normi) 5 m 8885100025
Suojalasit 8885400066
Suojakäsineet 8885400065
Tyhjiöpumpun öljy, 1000 ml 8887200018
FI
AirConServiceCenterin yleiskuvaus ASC2500
10
6 AirConServiceCenterin yleiskuvaus
6.1 Etupuoli
1 Matalapainemittari
2 Tilavalo punainen ”täyttö”
3 Tilavalo sininen ”tyhjennys”
4 Tilavalo vihreä ”talteenotto”
5 Korkeapainemittari
6 Näyttö
7 Käyttönäppäimistö
8 Etukate
9 Lukittavat etupyörät
10 Huoltoletku matalapaineliitännälle (sininen)
14
12
2
3
4
6
9
15
1
5
11
10
7
13
8
FI
11
ASC2500 AirConServiceCenterin yleiskuvaus
11 Huoltoletku korkeapaineliitännälle (punainen)
12 Huoltokytkin korkeapaineliitännälle (punainen)
13 Huoltokytkin matalapaineliitännälle (sininen)
14 Tulostin
15 Näyttöyksikkö
6.2 Takaosa
16 Uuden öljyn purkki (500 ml)
17 Säiliö UV-lisäaineelle (500 ml)
18 Patentoitu jäteöljysäiliö
19 Kateluukku
20 Pääkytkin
20
16
17
18
19
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC2500
12
7 Ensimmäinen käyttöönotto
7.1 Pystytys ja käynnistys
1. Siirrä AirConServiceCenter työpisteeseen ja kiinnitä etupyörät (9).
I
2. Liitä AirConServiceCenter verkkovirtaan.
3. Käynnistä asettamalla pääkytkin (20) asentoon I.
Näyttö (6) näyttää ohjelmistoversion numeron muutaman sekunnin
ajan.
”SW”: ohjelmistoversio
”DB”: tietokanta
”SN”: sarjanumero
Lopuksi seuraa AirConServiceCenterin ohjelmistotesti.
Käynnistysmenettelyn lopuksi AirConServiceCenter näyttää seuraa-
vaa:
OHJE
Laitteen tulee olla käytön aikana vaakasuoralla, tasaisella pinnalla, jotta
mittaukset voidaan suorittaa oikein.
WAECO INTERNATIONAL
ASC 2500 SW x.xx
DB x.xx
SN 000000
Ohjelmatesti
Odota!
Kylmäaine g. 4820
Uusi öljy ml 375
UV-lisäaine ml 313
11:56:35 10/03/11
FI
13
ASC2500 Ensimmäinen käyttöönotto
7.2 Stand-by-valikko
Stand-by-valikko kertoo tämänhetkisen varastomäärän sekä
AirConServiceCenterin aika-asetukset.
Näytössä näkyvät:
Kylmäaineen varastomäärä
Uuden öljyn varastomäärä
UV-lisäaineen varastomäärä
Kellonaika
Päivämäärä
7.3 Kielen valinta
1. Paina nuolinäppäimiä tai päästäksesi perusvalikkoon.
2. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
3. Vahvista painamalla ENTER.
4. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
5. Vahvista painamalla ENTER.
6. Anna salasana ”5264”.
7. Valitse haluamasi kieli nuolinäppäimillä tai .
8. Vahvista painamalla ENTER.
9. Paina STOP. Valittu kieli on aktivoitu ja näkyvissä on stand-by-
valikko.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC2500
14
7.4 Yrityksen tietojen syöttö
Yrityksen tiedot tulostetaan jokaisen huoltoraportin yhteydessä.
1. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
4. Vahvista painamalla ENTER.
5. Anna salasana ”3282”.
6. Yrityksen tiedot näkyvät näytön (6) kolmannella rivillä.
Voit syöttää viidelle riville kullekin 20 merkkiä.
Näytölle tulee näytettyjen yrityksen tietojen rivilukumäärä ilmoituksen
”Syötä yrityksen tiedot” (”01””05”).
Valitse nuolinäppäimillä tai haluamasi yrityksen tiedot -rivi.
7. Syötä käyttönäppäimistöllä (7) ja nuolinäppäimillä haluamasi tiedot:
Vaihda suurien ja pienten kirjainten välillä painamalla info-paini-
ketta .
Poista yksittäisiä merkkejä painamalla näppäintä C lyhyesti.
Poista näytetty rivi painamalla näppäintä C pidempään.
8. Vahvista painamalla ENTER.
9. Paina STOP. Asetetut tiedot ovat aktiivisia.
10. Paina uudelleen STOP päästäksesi stand-by-valikkoon.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
FI
15
ASC2500 Ensimmäinen käyttöönotto
7.5 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Päivämäärä ja kellonaika tulostetaan samaan aikaan yritystietojen
kanssa jokaisen huoltoraportin yhteydessä.
1. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
4. Vahvista painamalla ENTER.
5. Anna salasana ”8463”.
6. Syötä käyttönäppäimistöllä ja nuolinäppäimillä haluamasi tiedot.
7. Vahvista painamalla ENTER.
8. Paina STOP päästäksesi stand-by-valikkoon.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC2500
16
7.6 Esiasetusarvojen muutokset
AirConServiceCenteriin on esiasetettu tärkeimpien huoltotöiden arvot.
Nämä esiasetusarvot tulevat automaattisesti näkyviin, kun vastaava
valikko haetaan.
Seuraavat esiasetusarvot voidaan sovittaa erityistarpeeseen:
1. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinäppäimellä ”Huolto”.
4. Vahvista painamalla ENTER.
5. Anna salasana ”7388”.
6. Syötä käyttönäppäimistöllä ja nuolinäppäimillä haluamasi tiedot.
7. Vahvista painamalla ENTER.
8. Paina STOP päästäksesi stand-by-valikkoon.
Parametrit Tehtaan asetus
Odotusaika paineen nousulle min. 1
Tyhjiöaika min. 20
Tyhjiön säätöaika min. 4
Uusi öljy ml (ekstramäärä) 0
UV-lisäaine ml 7
Täyttömäärä g 500
Tulostetaanko talteenot. määrä? Kyllä
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
FI
17
ASC2500 Ensimmäinen käyttöönotto
7.7 Öljyjen ja UV-lisäaineiden säiliöiden käyttö
Nykyiset varastomäärät näytetään stand-by-valikossa.
1. Avaa kateluukku (19) vasemmalta puolelta ja työnnä säiliö pikakiin-
nittimiin:
Uuden öljyn säiliö (16)
Säiliö UV-lisäaineille (17) ja
Jäteöljysäiliö (18)
2. Sulje kateluukku (19).
3. Syötä uuden öljyn ja UV-kontrastiaineiden säiliön koko (katso kap.
”Säiliön koon syöttö” sivulla 18).
19
16
18
17
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC2500
18
7.8 Säiliön koon syöttö
Jäteöljylle ja UV-kontrastiaineille voidaan käyttää säiliöitä, joiden koko on
500 ml (B) tai 250 ml (C). Säiliön koko tulee syöttää
AirConServiceCenteriin.
1. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinäppäimellä ” Huolto”.
4. Vahvista painamalla ENTER.
5. Anna salasana ”2688”.
6. Aktivoi nuolinäppäimillä haluamasi kentät (tummennetut kentät ovat
aktiivisia).
7. Vahvista painamalla ENTER.
8. Paina STOP päästäksesi stand-by-valikkoon.
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
C
B
FI
19
ASC2500 Ensimmäinen käyttöönotto
7.9 Sisäisen kylmäainesäiliön täyttö
Kun AirConServiceCenter otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, tulee
sisäiseen kylmäainesäiliöön täyttää vähintään 5000g kylmäainetta ulkoi-
sesta kylmäainepullosta.
I
Nykyiset varastomäärät näytetään stand-by-valikossa.
Valittavissa on kolmenlaista kylmäainepulloa:
Kylmäainepullot ilman nousuputkea
Näissä kylmäainepulloissa on yksi liitäntä.
AirConServiceCenteriä täytettäessä tulee liitännän olla alhaalla (pullo
väärinpäin).
Kylmäainepullot nousuputkella
Näissä kylmäainepulloissa on yksi liitäntä.
AirConServiceCenteriä täytettäessä tulee liitännän olla ylhäällä (pullo
oikeinpäin).
Kylmäainepullot nousuputkella:
Näissä kylmäainepulloissa on kaksi liitäntää. AirConServiceCenteriä
täytettäessä käytetään L (= liquid/neste) -merkinnällä varustettua lii-
täntää.
AirConServiceCenteriä täytettäessä tulee liitännän olla ylhäällä (pullo
oikeinpäin).
1. Valitse perusvalikossa nuolinäppäimillä tai ”Muut valikot”:
2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinäppäimillä tai ”Sis. pullon täyttö”:
4. Vahvista painamalla ENTER.
OHJE
Noudata myös kylmäainepullon ohjeita!
Pikakäynnistys
Erilliset valinnat
Muut valikot
ENTER-OK
Sis. pullon täyttö
Huuhtelu
Vaa’an nollaus
Huolto
FI
Ensimmäinen käyttöönotto ASC2500
20
5. Seuraa näytön ohjeita ja näitä ohjeita muiden menettelyjen kohdalla:
Vahvista painamalla ENTER.
Näytöllä näkyy kylmäaineen maks. lisäysmäärä.
Syötä haluttu määrä ja vahvista se painamalla ENTER.
Sisäinen kylmäainesäiliö täytetään.
Täyttömenettelyn päättyminen vahvistetaan akustisella signaalilla.
Sulje venttiili ja vahvista painamalla ENTER.
6. Kylmäaineen määrä näytetään sisäisessä säiliössä täytön jälkeen.
Paina STOP, jos haluat poistua valikosta.
Paina STOP-näppäintä uudelleen päästäksesi stand-by-valikkoon.
Laite on nyt käyttövalmis.
Kytke KP-letku
ulk. pulloon
ja avaa venttiili
ENTER-OK STOP-EXIT
Syötä haluttu
määrä!
g. 13620
ENTER-OK STOP-EXIT
/

See käsiraamat sobib ka