Thule Glide 2 Kasutusjuhend

Bränd
Thule
Mudel
Glide 2
Tüüp
Kasutusjuhend
Thule Glide 2
101019XX
Käyttöohjeet
501-8321-03
FI
FI-2
501-8321-03
1 ESITTELY
1.1 yttöoppaan käyttötarkoitus 04
1.2 Lastenkuljetuskärryn käyttötarkoitus 04
1.3 Tekniset tiedot 04
1.4 Säilytys 04
2 TURVALLISUUS
2.1 Merkkien selitykset ja käyttöohjeet 05
2.2 Yleisiä turvallisuusohjeita 05
3 ALOITTAMINEN
3.1 Tuotteen osat 07
3.2 Lastenkuljetuskärryn taittaminen auki 08
3.3 Lastenkuljetuskärryn taittaminen kokoon 09
3.4 Pyörien asentaminen 10
3.5 Pyörien irrottaminen 10
3.6 Etupyörän asentaminen 11
4 KÄYTTÄMINEN JA OMINAISUUDET
4.1 Seisontajarrun asettaminen 12
4.2 Lapsen sijoittaminen ja turvavyö 13
4.3 Etupyörän kohdistaminen 14
4.4 Työntöaisan säätäminen 14
4.5 Kallistettavan istuimen säätäminen 15
4.6 Ranteeseen pujotettavan turvahihnan
yttäminen 16
4.7 Kuomun käyttäminen 16
5 LISÄTIETOJA
5.1 Lisävarusteet 18
5.2 Huoltaminen ja ylläpito 18
5.3 Säilytys 19
5.4 Kuluminen 19
SISÄLLYS
501-8321-03
FI-3
1
ESITTELY
Kiitos, että valitsit Thule Glide 2. Se on erittäin laadukas, turvallinen ja mukava.
HUOMAUTUS:
Thule pidättää kaikki oikeudet tähän omistajan käyttöoppaaseen. Tämän käyttöoppaan tekstejä, tietoja tai
kuvia ei saa jäljentää, jakaa tai käyttää luvattomasti kaupallisiin tarkoituksiin eikä saattaa muiden käyttöön.
Tämän lastenkuljetuskärryn oppaan voi ladata osoitteesta www.thule.com. Tämä käyttöopas on pyritty
laatimaan mahdollisimman huolellisesti. Jos kuitenkin huomaat virheitä, otamme mielellämme palautetta
vastaan.
FI-4
501-8321-03
1.1 KÄYTTÖOPPAAN KÄYTTÖTARKOITUS
Kenelle tämä käyttöopas on tarkoitettu?
Tämä käyttöopas on tarkoitettu
lastenkuljetuskärryn ostajalle ja käyttäjälle, joka
myös vastaa sen pitämisestä asianmukaisessa
kunnossa, ohjeiden mukaisesta huoltamisesta ja
korjausten tekemisestä.
1.2 LASTENKULJETUSKÄRRYN
KÄYTTÖTARKOITUS
Tarkoituksen mukainen käyttö
Lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytettäväksi
lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä
ja tasaisilla teillä. Myös matkatavaroita voi
kuljettaa niille tarkoitetuissa säilytyskasseissa
sillä edellytyksellä, että ne eivät aiheuta vaaraa
lastenkuljetuskärryssä matkustaville lapsille.
Jos lastenkuljetuskärryä käytetään
näkyvyydeltään heikossa säässä tai hämärän
tai pimeän aikaan, suosittelemme asentamaan
siihen turvallisuushyväksytyn, toimivan valosarjan.
Suositusten mukaiseen käyttöön kuuluu myös se,
että tätä omistajan käyttöopasta ja ilmoitettuja
huoltovaatimuksia noudatetaan.
Suositusten vastainen käyttö
Mitään sellaista käyttöä ei suositella, joka on edellä
mainitun vastaista. Suositusten vastaista
yttämistä ovat pääasiassa ihmisten
kuljettaminen yhdessä eläinten kanssa,
lastenkuljetuskärryn käyttäminen maasto-
olosuhteissa, käyttäminen kaupalliseen
tarkoitukseen, ylikuormittaminen, liian suuri
nopeus ja vikojen korjaaminen väärin sekä
muutostyöt. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
aiheutuvat suositusten vastaisesta käytöstä –
tämä on käyttäjän omalla vastuulla.
1.3 TEKNISET TIEDOT 1.4 SÄILYTYS
VAROITUS
Kuorman suurin sallittu paino
tavaratilassa on 4,5 kg.
Kuorman suurin sallittu paino
takaosan verkkotaskussa on 1,4 kg.
Kuorman suurin sallittu paino
sivuverkkotaskussa on 0,5 kg.
0,5 kg
1 Ibs
1,4 kg
3 Ibs
4,5 kg
10 Ibs
Thule Glide 2
Max
xx kg
34 kg
75 lbs
22 kg
49 lbs
111 cm
43.7 inch
93.5 x 58 x 33 cm
36.8 x 22.8 x 9 inch
Max
6 m - 4 y
501-8321-03
FI-5
2
TURVALLISUUS
Tämän lastenkuljetuskärryn turvallinen käyttäminen
on myös käyttömukavuuden ehdoton edellytys.
Siksi on erityisen tärkeää, että tutustut tarkasti
tämän oppaan turvallisuusohjeisiin ja noudatat niitä
aina, kun käytät lastenkuljetuskärryä.
2.1 MERKKIEN SELITYKSET
JAYTTÖOHJEET
Tämän omistajan käyttöoppaan eri kohdissa on
varoituksia ja huomautuksia, joissa painotetaan
turvallisuutta ja tuotteen käyttämistä optimaalisella
tavalla.
2.2 YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tärkeää – pidä nämä käyttöohjeet tallessa tulevaa
yttöä varten.
Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen
voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen.
Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
Kytke jarru päälle aina, kun pysäköit tämän
lastenkuljetuskärryn.
Älä kuljeta tällä lastenkuljetuskärryllä ylimääräisiä
lapsia tai laukkuja.
Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, jos
valmistajan kuormasuositukset ylitetään.
Älä kuljeta lastenkuljetuskärryssä lapsia, joiden
paino ylittää painorajoitukset.
HUOMAUTUS
Huomautuksissa on lisäohjeita, jotka
helpottavat tuotteen käyttämistä
VAROITUS
Varoituksissa on ohjeita, joiden
noudattaminen on tämän Thule-
lastenkuljetuskärryn turvallisen
yttämisen ehdoton edellytys.
Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi johtaa onnettomuuteen,
joka voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai
kuoleman sinulle ja/tai
matkustajillesi.
FI-6
501-8321-03
Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän täytyy
olla tietoinen altistumisvaaroista, kuten tuulen
hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta ja
kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta.
Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys täytyy
ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään
kylmälle ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän.
Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan
täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään
lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja
vettä.
Älä päästä lasten kehoa, vaatetusta,
kengännauhoja tai leluja kosketuksiin liikkuvien
osien kanssa.
Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta
avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai
taittaessaan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää
puristuksiin. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse
tekemisiin liikkuvien osien kanssa, sillä muutoin he
saattavat loukkaantua.
Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa
tai muuta istuinta, jolla ei ole Thule hyväksyntää.
Käytä vain Thule hyväksymiä telinetuotteita.
Lastenkuljetuskärrystä voi tulla epävakaa, jos
muita laukkuja tai telineitä käytetään.
Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät ole Thule
hyväksymiä.
Älä käytä liuottimia tämän lastenkuljetuskärryn
puhdistamiseen. Puhdista vain miedolla
pesuaineella ja vedellä.
Älä tee muutoksia lastenkuljetuskärryyn.
Älä käytä tätä lastenkuljetuskärryä avotulen tai
suojaamattoman tulen ympärillä tai läheisyydessä.
Älä käytä Thule-lastenkuljetuskärryä lukematta
tätä opasta ja ymmärtämättä sen sisältöä.
Vaunussa kuljetettavien lasten määrä ei saa
ylittää määrää, jolle tuote on suunniteltu.
Sellaisten lisävarusteiden tai vaihto-osien
yttäminen ei ole turvallista, joilla ei ole Thule
hyväksyntää.
Tämä tuote ei ole vauvansängyn tai vuoteen
korvike. Kun lapsi tarvitsee unta, hänet on
sijoitettava asiaankuuluvaan vaunukoppaan,
vauvansänkyyn tai vuoteeseen.
VAROITUS
- Älä anna lapsen leikkiä tällä
tuotteella.
- Välty vakavilta
loukkaantumisitilanteilta, joissa lapsi
pääsee putoamaan tai liukumaan
ulos lastenkuljetuskärrystä. Käytä
aina turvavyötä.
- Tämä tuote ei sovellu luisteluun.
- Tämä tuote ei sovi juoksukäyttöön,
ellei etupyörä ole lukittuna
juoksuasentoon tai ellei hyväksytty
Thulen juoksupaketti ole
asennettuna.
- Kaikki työntöaisaan
kiinnitetty kuorma vaikuttaa
lastenkuljetuskärryn vakauteen.
501-8321-03
FI-7
3
ALOITTAMINEN
3.1 TUOTTEEN OSAT
Varmista, että pakkauksessa lastenkuljetuskärryn
mukana on seuraavat nimikkeet:
A. Kärry
B. 2 takapyörää
C. 1 etupyörä
HUOMAUTUS
Säilytä lastenkuljetuskärryä ja sen osia
turvallisessa ja kuivassa paikassa, jotta
ne ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa,
kun niitä tarvitaan.
A
C
B
FI-8
501-8321-03
3.2 LASTENKULJETUSKÄRRYN
TAITTAMINEN AUKI
A. Avaa kokoontaitoksen lukitushihna (kuva 1).
B. Vedä kärryn ylärunko ylös (kuva 2).
C. Työnnä kärryn eturunkoa ylöspäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen (kuva 3).
2
1 3
VAROITUS
Varmista ennen käyttämistä, että
kaikki lukitusvälineet ovat
lukittuneet paikalleen.
501-8321-03
FI-9
3.3 LASTENKULJETUSKÄRRYN
TAITTAMINEN KOKOON
A. Avaa etusuoja (kuva 1).
B. Liu'uta ja käännä taittokahvaa, kunnes runko
taittuu kasaan (kuva 2).
C. Jos etupyörä on irti, taita lokasuoja liu'uttamalla
sitä oikealle ja työntämällä sitä alaspäin.
D. Kiinnitä lukitushihna paikalleen (kuva 3).
2
1 3
VAROITUS
yttäjän täytyy noudattaa
varovaisuutta avatessaan tätä
lastenkuljetuskärryä tai taittaessaan
sitä kokoon, jotta sormet eivät jää
puristuksiin. Huolehdi siitä, että lapset
eivät pääse tekemisiin liikkuvien
osien kanssa, sillä muutoin he
saattavat loukkaantua. Huolehdi
loukkaantumisten välttämiseksi siitä,
että lapsi on kauempana tuotteen
avaamisen ja kokoontaittamisen
aikana.
FI-10
501-8321-03
3.4 PYÖRIEN ASENTAMINEN
A. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna
(kuva 1).
B. Aseta pyörän akseli lastenkuljetuskärryn
akseliin.
C. Vapauta pyörän vapautuspainike.
D. Paina pyörä kokonaan lastenkuljetuskärryn
akseliin.
E. Varmista pyörän kunnollinen kiinnittyminen
lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä pyörää
napakasti.
F. Tee samat toimet toiselle pyörälle.
G. Tarkista kunkin renkaan ilmanpaine
rengaspaineen mittarilla.
Vähimmäissuosituspaine on 20 psi
(1,4 baaria) ja suurin 25 psi (1,7 baaria). Jos
jommankumman renkaan ilmanpaine on liian
pieni, täytä se polkupyörän rengaspumpulla.
1
VAROITUS
Tarkista ennen jokaista matkaa,
että molemmat pyörät ovat lujasti
paikallaan lastenkuljetuskärryn
akselissa.
3.5 PYÖRIEN IRROTTAMINEN
2
A. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna
(kuva 2).
B. Irrota pyörä lastenkuljetuskärryn akselista.
C. Tee samat toimet toiselle pyörälle.
501-8321-03
FI-11
3.6 ETUPYÖRÄN ASENTAMINEN
A. Avaa lokasuoja nostamalla sitä ylöspäin ja
liu'uttamalla sitä sivulle, kunnes se napsahtaa
paikalleen (kuva 1).
B. Asenna pikalinkku etupyörään (kuva 2).
I. Ruuvaa pikanuppi irti.
II. Irrota jokin jousista.
III. Aseta pikalinkku lenkkeilypyörän läpi.
IV. Aseta jousi takaisin pikalinkkuun siten, että
kapea
pää osoittaa sisäänpäin etupyörän suuntaan.
V. Kiristä pikanuppi paikalleen.
C. Asenna etupyörä hahloihin (kuva 3).
Kiristä pikanuppi sormikireyteen
3
1
2
VAROITUS
Varmista aina, että linkku on asennettu
oikein. Virheellisesti kiristetty pikalinkku voi
aiheuttaa etupyörän irtoamisen.
1
2
FI-12
501-8321-03
4
KÄYTTÄMINEN
JA OMINAISUUDET
4.1 SEISONTAJARRUN ASETTAMINEN
A. Kytke seisontajarru päälle painamalla punaista
poljinta alaspäin (kuva 1).
B. Kun seisontajarru on kytketty, tarkista aina, että
jarru toimii. Lastenkuljetuskärryn ei pitäisi päästä
rullaamaan eteen- tai taaksepäin.
C. Vapauta seisontajarru vetämällä punaista poljinta
ylöspäin (kuva 2).
1 2
VAROITUS
Älä milloinkaan jätä lasta
valvomatta tähän Thule-
lastenkuljetuskärryyn.
Seisontajarrun täytyy aina olla
kytkettynä, kun lapsia asetetaan
lastenkuljetuskärryyn tai nostetaan
pois lastenkuljetuskärrystä.
HUOMAUTUS
Seisontajarrua ei tarvitse säätää.
4.2 LAPSEN SIJOITTAMINEN JA TURVAVYÖ
A. Kytke seisontajarru päälle.
B. ysää vöiden kaikki säädöt.
C. Avaa olkavöiden haarahihnan solki painamalla
punaista vapautuspainiketta ja puristamalla soljen
sivuja
(kuva 1).
D. Aseta lapsi tai lapset istumaan.
E. Siirrä istuimen takana pystysuuntaisissa hihnoissa
olevaa olkavöiden korkeussäädintä niin, että
korkeus on lasten hartioiden tasalla (kuva 2).
F. Nosta haarahihnaa ja aseta kaksi olkavöiden
solkea yhteen haarahihnan solkeen.
G. Kiristä kaksi olkavyötä tiiviisti vetämällä
olkahihnojen vapaita päitä alaspäin. Varmista, että
vöissä ei ole löysää lapsen vyötärön ja hartioiden
kohdalla. Varmista, että olkapehmikkeet ovat
lapsen hartioiden päällä kaulan vieressä (kuva 4).
501-8321-03
FI-13
VAROITUS
Tämä istuin ei sovellu alle
6 kuukauden ikäisille lapsille.
Nuorempien lasten on käytettävä
hyväksyttyä, vauvoille tarkoitettua
Thule-lisävarustetta.
ytä aina kiinnitysjärjestelmää.
Tarkista, että lastenvaunujen
rungon tai istuinyksikön tai
autonistuimen kiinnitysvälineet ovat
lukittuneet oikein paikalleen.
3
4
1
2
FI-14
501-8321-03
4.3 ETUPYÖRÄN SUUNTAAMINEN
A. Irrota etupyörä hahloista (kuva 1).
B. ysää säätöruuvia, jotta pyörä voidaan siirtää
säädettävälle sivulle (kuva 2).
4.4 TYÖNTÖAISAN SÄÄTÄMINEN
A. Paina irrotuspainikkeita (kuva 3).
B. Käännä työntöaisa käyttömukavaan asentoon
(kuva 4).
2 4
1 3
2
501-8321-03
FI-15
4.5 KALLISTETTAVAN ISTUIMEN
SÄÄTÄMINEN
A. Kytke seisontajarru päälle.
B. Purista säätötelinettä (kuva 1).
C. Siirrä istuimen takana olevaa säätötelinettä joko
ylös tai alas hihnaa pitkin sen mukaan, miten
paljon haluat istuinta kallistaa (kuva 2).
D. Ilma-aukkojen avaaminen: kun istuin on
kallistettuna, avaa takana oleva ilma-aukko ja rullaa
se yläosassa olevaan taskuun (kuva 3).
3
1
2
FI-16
501-8321-03
4.7 KUOMUN KÄYTTÄMINEN
A. Jos haluat suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat
auringolta, vedä kuomu alas (kuva 2).
B. Jos haluat avata yläikkunan, irrota tarranauha
ja rullaa varjostin yläosassa olevaan taskuun
(kuva 3).
4.6 RANTEESEEN PUJOTETTAVAN
TURVAHIHNAN KÄYTTÄMINEN
1
A. Pujota turvahihnan vapaa pää ranteesi
ympärille, jotta lastenkuljetuskärry ei varmasti
pääse karkaamaan (kuva 1).
3
2
501-8321-03
FI-17
FI-18
501-8321-03
5
LISÄTIETOJA
5.1 LISÄVARUSTEET
Thule-lastenkuljetuskärryysi on saatavana koko
joukko yhteensopivia lisävarusteita.
Thule Organizer Sport
Thule Bottle Cage
Thule Urban Glide Bumper Bar
Thule Urban Glide Rain Cover
Thule Urban Glide Mesh Cover
Thule Footmu Sport
Thule Urban Glide Snack Tray
Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai
ymällä
verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com.
5.2 HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO
Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry,
Thulelisävarustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti
vaurioiden ja kulumisen varalta.
Metalliosat
Tarkasta kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä
lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai
vaurioita.
Kiinnikkeet
Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti
taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai
ystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä löysät
kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai puuttuvat
kiinnikkeet.
Tekstiili
Tarkasta tekstiili säännöllisesti repeytymien, kulumien
tai muiden vaurioiden varalta.
Pt
Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyt
liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata
pyörät vähintään kerran vuodessa. On erittäin
suositeltavaa, että viet lastenkuljetuskärryn kerran
vuodessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jotta se
pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa. Puhdista
lastenkuljetuskärry säännöllisesti lämpimällä vedellä
ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan käytä
karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia.
VAROITUS
Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn
asianmukainen huoltaminen
ja ylläpito vaikuttavat sen
suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
501-8321-03
FI-19
5.3 SÄILYTYS
Säilytä lastenkuljetuskärryä ja lisävarusteita kuivassa
paikassa suojassa suoralta auringonvalolta. Jos
mahdollista, ripusta lastenkuljetuskärry maanpinnan
yläpuolelle. Ennen kuin viet lastenkuljetuskärryn
säilytykseen, sen täytyy olla kuiva home- tai
bakteerikasvustojen välttämiseksi.
5.4 KULUMINEN
Lastenkuljetuskärry on erittäin kestävä, ja
voit kuljettaa siinä lapsia pitkiä aikoja. Vaikka
lastenkuljetuskärry kuluu ajan mittaan, kulumisen
määrä määräytyy usean tekijän mukaan.
yttömäärä ja ajomatkat
Mitä useammin Thule-lastenkuljetuskärryä käytetään
ja mitä enemmän sille kertyy ajomatkaa, sitä
enemmän se kuluu.
Huoltaminen ja ylläpito
Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen
huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta
lastenkuljetuskärry pysyy hyvässä kunnossa.
Säilytys
Thule-lastenkuljetuskärryjen oikeanlainen
säilyttäminen vähentää – etenkin tekstiiliosien –
kulumista.
yttötapa
Jyrkät kaarrokset, nopeat kiihdytykset ja jarrutukset
kuluttavat eri osia, erityisesti jarruja ja renkaita,
ennenaikaisesti.
Sää
Erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat eri osiin eri
tavalla. Suora auringonpaiste kuluttaa tekstiiliä ja
kumirenkaita ennenaikaisesti. Ilman tai tien suola
vaikuttaa vanteisiin ja tekstiilin väriin. Lika ja kura
voivat päästä liikkuviin osiin ja myös nopeuttaa
kulumista. Osien ennenaikainen kuluminen ei
välttämättä ole merkki siitä, että tuote on viallinen.
Tapa, jolla tätä lastenkuljetuskärryä käytetään,
vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka nopeasti
lastenkuljetuskärry kuluu.
FI-20
501-8321-03
www.thule.com[email protected]om
© Thule Group 2019. All rights reserved.
Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN
/