Casio ClassPad App Käyttäjän opas

Bränd
Casio
Kategooria
tarkvaralitsentsid / täiendused
Mudel
ClassPad App
Tüüp
Käyttäjän opas
ClassPad II -sarjalle
CASIO ClassPad App
(Android, iOS)
Käyttäjän opas
FI
CASIO-koulutussivuston osoite on
https://edu.casio.com
Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa
https://world.casio.com/manual/calc/
FI-1
Aloittaminen
ClassPad App -sovelluksen avulla voit kehittää ohjelmia ja eActivities-tiedostoja käyttämällä
samoja komentoja kuin ClassPadissa. Voit tallentaa ohjelmia ja eActivities-tiedostoja
mobiililaitteeseen.
ClassPad App tarjoaa seuraavat ominaisuudet.
· ClassPad-emulointi, jonka avulla voit suorittaa ClassPad-toimintoja mobiililaitteessa
· ClassPad-emuloinnin ruutukaappaus (leikepöydälle)
· Tietojen (tekstin, arvojen, lausekkeiden yms.) kopioiminen ja liittäminen ClassPad App ja
muiden sovellusten välillä
Huomautus
Katso lisätietoja ClassPad-yksikön näyttöemulaattorin käytöstä ClassPadin käyttäjän oppaasta.
Tämän käyttäjän oppaan näyttöesimerkit on tarkoitettu vain selventämään ohjeita.
Näytössä näkyvä teksti ja arvot voivat poiketa tämän käyttäjän oppaan esimerkeistä.
Järjestelmävaatimukset
Android
Käyttöjärjestelmät: Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0
iOS
Käyttöjärjestelmät: iOS 11, iOS 12
Huomautus
Viimeisimmät tiedot järjestelmävaatimuksista löytyvät alla olevalta verkkosivustolta:
https://edu.casio.com/requirements/app/
Android, Gmail ja Chrome ovat Google LCC:in rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
iOS on Cisco Systems, Inc:in rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa.
Oppaassa mainitut yritysten ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Huomaa, että tämän käyttöoppaan tekstissä ei käytetä tavaramerkin symbolia ™ eikä
rekisteröidyn tavaramerkin symbolia
®
.
FI-2
Sisältö
Luku 1 ClassPad App yleiskuvaus ............................................................FI-3
ClassPad App ja ClassPad-sovellusten toimintojen väliset erot .......................FI-3
ClassPad App -tiedot ........................................................................................FI-3
ClassPad App -näyttötila ...................................................................................FI-4
Luku 2 ClassPad App -toiminnot ...............................................................FI-6
Kopioiminen ja liittäminen .................................................................................FI-6
Kuvankaappauksen tallennus ...........................................................................FI-7
Vcp-tiedostotoimenpiteet (New, Open, Save, Save As) ....................................FI-7
Päämuistin tyhjentäminen (Reset) ...................................................................FI-8
MathML-tietojen luominen .................................................................................FI-8
Algebralausekkeiden ja tekstin kopiointi Unicode-tekstinä ................................FI-9
Tietoruutu ........................................................................................................FI-10
Laatikkovalikon komennot ...............................................................................FI-12
FI-3
Luku 1
ClassPad App yleiskuvaus
ClassPad App tuo mobiililaitteen näyttöön virtuaalisen ClassPadin, jonka kanssa voit suorittaa
lähes kaikki ClassPadissa käytettävissä olevat toiminnot. Tässä osassa selitetään ClassPad App
-toimintojen ja ClassPad-yksikön sekä kahden ClassPad App -tilan väliset erot.
ClassPad App ja ClassPad-sovellusten toimintojen
väliset erot
ClassPad App ja ClassPad-sovellusten toimintojen väliset erot esitellään alla.
Eräitä ClassPad-asetuksia ja -toimintoja, joita ei tarvita mobiililaitteessa suoritettaessa (kuten
kosketuspaneelin kalibrointi) on poistettu käytöstä ClassPad App -sovelluksessa. Jos yritetään
käyttää käytöstä poistettua asetusta tai toimintoa, näyttöön ilmestyy ilmoitus “Unavailable”.
ClassPad App ei tue E-CON3 -sovellusta.
ClassPad App -tiedot
ClassPad tallentaa eActivity-tiedot yhdelle muistialueelle ja kaikki muut tiedot (sovellustiedot
ja muuttujat) eri muistialueelle. eActivity-tiedot tallennetaan eActivity-alueelle ja muut tiedot
päämuistiin. Lisätietoja on ClassPadin käyttäjän oppaassa.
ClassPad App tallentaa molemmat tietotyypit mobiililaitteeseen “virtual ClassPad” -muotoisina
tiedostoina (.vcp). Alkuoletusasetuksilla ClassPad App “aktiiviseksi asiakirjaksi” luodaan
automaattisesti tiedosto nimeltä “default.vcp”.
FI-4
ClassPad App -näyttötila
ClassPad App sisältää kaksi näyttötilaa: mobiilitila ja laskintila.
Laskintila näyttää virtuaalisen ClassPadin, joka näyttää melkein samalta kuin ClassPad-yksikkösi.
1 4 3 1 4
2
Mobiilitila Laskintila
1 Valikkopainike (
) … Näyttää laatikkovalikon.
2 Välilehtipalkki
, , , Sama kuin seuraavat kuvakkeet ClassPad-kuvakepaneelissa: m, M,
r, S.
… Vaihtaa näytön näyttönäppäimistön tilojen “Näytä” ja “Piilota” välillä.
3 Esc-painike (
) … Sama kuin seuraava kuvake ClassPad-kuvakepaneelissa: l.
4 Tietopainike (
) … Näyttää tietoruudun.
Q Siirtyminen mobiilitilaan tai laskintilaan
1. Napauta - [Window].
2. Napauta [Mobile Mode] tai [Calculator Mode].
FI-5
Q Näyttönäppäimistön käyttö (vain mobiilitila)
Napauta välilehtipalkissa nähdäksesi näyttönäppäimistön, niin kuin alla.
Kursorinäppäimet
Kursorinäppäimet vastaavat ClassPadin näppäimiä.
Voit muuttaa nykyistä näppäinasetusta samanlaiseksi kuin ClassPadin näyttönäppäimistö.
[Number] [Math1] [Math2]
[Math3] [Trig] [Var]
[Catalog] [abc] [Advance]
FI-6
Luku 2
ClassPad App -toiminnot
Tässä osassa selitetään toimenpiteet, jotka voidaan suorittaa ClassPad App mobiili- ja laskintilan
näytöissä.
Kopioiminen ja liittäminen
Q Aakkosnumeerisen tekstin kopiointi näyttöruudusta leikepöydälle
1. Valitse ClassPad Appissa teksti, jonka haluat kopioida.
2. Napauta - [Edit] - [Copy Special] - [Unicode].
Tämä kopioi vaiheessa 1 valitun tekstin leikepöydälle (Unicode-tekstinä).
Tämän jälkeen voit liittää kopioidun tekstin toiseen sovellukseen (Unicode-tekstinä).
Q Tekstin liittäminen leikepöydältä ClassPad App -sovellukseen
1. Muissa sovelluksissa kopioi haluamasi teksti leikepöydälle.
2. Avaa ClassPad App ClassPad-sovellus, johon haluat liittää leikepöydällä olevan tekstin.
3. Napauta - [Edit] - [Paste Special].
Tämä liittää leikepöydällä olevan tekstin ClassPad App -sovellukseen.
Huomautus
Paste Special tunnistaa, mitä leikepöydällä on, ja liittää sen sitten tekstinä tai MathML-tietoina.
Paste Special -toiminnon avulla voit liittää muissa sovelluksissa luotua tekstiä tai MathML-tietoa.
Tärkeä varoitus
Kun ClassPad tunnistaa leikepöydällä MathML-tietoja, se yrittää liittää ne
2D-matematiikkamuodossa (luonnollinen syöttömuoto) varoittamatta asiasta. Liitetty muoto ei
välttämättä ole identtinen muista sovelluksista kopioidun muodon kanssa.
FI-7
Kuvankaappauksen tallennus
Q Kuvankaappauksen tallennus
1. Näytä ruutu, jonka haluat tallentaa.
2. Napauta - [Edit] - [Capture Screen].
Vinkki
Jos haluat tallentaa vain aktiivisen ikkunan, napauta seuraavaa kohdassa 2: - [Edit] - [Capture
Current Panel].
Vcp-tiedostotoimenpiteet (New, Open, Save, Save As)
Tässä osassa selitetään, miten ClassPad App -sovelluksessa suoritetaan seuraavat vcp-
tiedostotoimenpiteet: New, Open, Save ja Save As.
Q Uuden vcp-tiedoston luominen
1. Napauta - [File] - [New].
2. Kirjoita uuden tiedoston nimi File Name -ruutuun.
3. Napauta [Save].
Tämä luo uuden vcp-tiedoston ja tekee siitä aktiivisen asiakirjan.
Q Olemassa olevan vcp-tiedoston avaaminen
1. Napauta - [File] - [Open].
2. Valitse tiedosto, jonka haluat avata ja napauta sitten [Open].
Tämä avaa valitun tiedoston ja tekee siitä aktiivisen asiakirjan.
Q Avoinna olevan vcp-tiedoston tallentaminen
Napauta - [File] - [Save].
Huomautus
Aktiivinen asiakirja tallennetaan automaattisesti aina, kun ClassPad App suljetaan. Kun ClassPad
App käynnistetään seuraavan kerran, edellisen istunnon aikana avoinna ollut aktiivinen asiakirja
avautuu automaattisesti.
FI-8
Q Avoinna olevan vcp-tiedoston tallentaminen eri nimellä
1. Napauta - [File] - [Save As].
2. Kirjoita uusi nimi File Name -ruutuun.
3. Napauta [Save].
Tämä tallentaa vcp-tiedoston uudella nimellä ja tekee uudesta tiedostosta aktiivisen
asiakirjan.
Q Vcp-tiedoston liittäminen sähköpostiviestiin
1. Napauta - [File] - [Send].
Tämä näkyy Lähetä-viestiruudussa.
2. Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää ja napauta [Open].
Tämä käynnistää postilaatikon liitetyllä tiedostolla.
Huomautus
Jos mobiililaitteeseen, joka vastaanottaa sähköpostin, on asennettu ClassPad App, tiedoston
avaaminen käynnistää ClassPad App. Tämä toiminto on rajoitettu vain alla oleville postilaatikoille:
iOS: Standardi postilaatikko
Android: Gmail via Chrome
Päämuistin tyhjentäminen (Reset)
Q Kaikkien tietojen tyhjentäminen eActivity-tiedostoja lukuun ottamatta
1. Napauta - [File] - [Reset].
Esiin tulee vahvistusvalintaikkuna, jossa on viesti “Reset Memory? Are you sure?”.
2. Tyhjennä muisti napauttamalla [Yes]. Peruuta toimenpide tyhjentämättä mitään napauttamalla
[No].
MathML-tietojen luominen
ClassPad App voit tulostaa Pää-, eActivity- tai muussa sovelluksessa syötettyjä algebralausekkeita
ja tekstiä MathML-tiedostona (.mml). Voit myös kopioida algebralausekkeita ja tekstiä MathML-
tietoina (sisältö, esitys tai yhdistelmämuoto) leikepöydälle.
Q Valitun algebralausekkeen vienti MathML-tiedostoon
Esimerkki: Algebralausekkeen syötön tulostus Pääsovelluksesta MathML-tiedostoon
1. Napauta - [Application] - [Main] käynnistääksesi pääsovelluksen.
2. Syötä algebralauseke, jonka haluat viedä MathML-tiedostoon.
FI-9
3. Valitse lauseke.
4. Napauta - [File] - [Export MathML].
5. Kirjoita tiedoston nimi ja napauta [Save].
Tämä tallentaa vaiheessa 3 valitun lausekkeen mml-tiedostona.
Q Valitun algebralausekkeen kopioiminen MathML-tietoina leikepöydälle
1. Valitse lauseke, jonka haluat kopioida.
2. Napauta - [Edit] - [Copy Special] - [MathML].
3. Napauta haluamaasi alivalikon komentoa.
Tietojen kopiointi käyttämällä tämäntyyppistä MathML-merkintää:
Valitse tämä
vaihtoehto:
Sisältö
Sisältömerkintä sieppaa matemaattisen rakenteen.
Content
Esitys
Esitysmerkintä sieppaa notaatiorakenteen.
Presentation
Yhdistetty
Tämä vaihtoehto käyttää sisältömerkintää aina kun mahdollista.
Muuten se käyttää esitysmerkintää.
Combined
Täydelliset tiedot MathML-sisältömerkinnästä ja esitysmerkinnästä on saatavana Internetistä
tai muista julkaisuista.
Algebralausekkeiden ja tekstin kopiointi Unicode-tekstinä
Noudata alla olevia ohjeita, kun haluat kopioida ClassPad-sovelluksesta valittua tekstiä tai
algebralausekkeen leikepöydälle Unicode-tekstinä.
Q Algebralausekkeiden tai tekstin kopiointi Unicode-tekstinä
1. Valitse lauseke tai teksti, jonka haluat kopioida.
2. Napauta - [Edit] - [Copy Special] - [Unicode].
Tämä kopioi valitun lausekkeen tai tekstin leikepöydälle Unicode-tekstinä.
Voit liittää kopioidun tekstin mihin tahansa tekstin muokkausta tukevaan sovellukseen.
FI-10
Tietoruutu
Kun napautat tietopainiketta ( ) näyttöön ilmestyy alla olevan näköinen ruutu.
Sulkee tietonäytön.
Toiminto: Valitse tämä:
Käyttöoppaat
Avaa ClassPad-opas ClassPad Manual
Avaa ClassPad App -opas ClassPad App Manual
Tietoja sovelluksesta
Näytä ClassPad App -versio ja muut tiedot Version
Näytä tietoja käyttöehdoista Terms of Use
Näytä tietoja tietosuojasta Privacy Policy
Näytä tietoja OSS-lisenssistä OSS License
Tilaus
Näytä jäsenyysruutu Membership
ClassPad.net-tili
Näytä sisäänkirjautumisruutu Log in
Tuki
Näytä ClassPad App UKK Help
Käynnistä selaimesi ja mene sivustolle CASIO
WorldWide Education Website
CASIO WorldWide Education Website
FI-11
Tietoja (vain Android)
Konfiguroi Google Analytics -asetukset * Auto send usage information
* Valitse iOS:lle “Asetukset”-sovellus etusivulta ja konfiguroi “Lähetä automaattisesti käyttötiedot”
-asetukset.
Q Sisäänkirjautuminen
Kun napautat [Log in] tietoruudulla, näyttöön ilmestyy alla oleva ruutu.
(1)
(2)
(1) Kun olet antanut ClassPad.net-tilitietosi (sähköpostiosoite ja salasana), napauta [Log in].
Tämän jälkeen ClassPad App -tilauksen tila näkyy ClassPad.net-tililläsi.
Voit käyttää ClassPad.net PLUS -palvelupaketin toimintoja kirjautuessasi ensimmäisen
kerran ClassPad.net-tilille sen jälkeen, kun olet tilannut ClassPad App -sovelluksen.
(2) Jos olet aiemmin kirjautunut ClassPad.net-tilille käyttämällä Google- tai Microsoft-tiliä, voit
kirjautua ClassPad.net-tilille napauttamalla [Google] (Google-tili) tai [Microsoft] (Microsoft-tili)
kohdasta “Log In Using”. Kun olet kirjautunut sisään ClassPad App -sovelluksella ja antanut
ClassPad.net-tilitietosi (sähköpostiosoite ja salasana), voit liittää ClassPad.net-tilin Google- tai
Microsoft-tiliisi napauttamalla vastaavaa painiketta.
FI-12
Laatikkovalikon komennot
Toiminto: Valitse valikkokomento:
Luo uusi vcp (virtual ClassPad)
-tiedosto
File New
Avaa olemassa oleva vcp-tiedosto Open
Tallenna muutokset nykyiseen vcp-
tiedostoon
Save
Tallenna nykyinen vcp-tiedosto
uudella nimellä
Save As
Liitä vcp-tiedosto sähköpostiviestiin Send
Tyhjennä päämuisti Reset
Vie valitut matemaattiset lausekkeet ja
teksti mml-tiedostoon
Export MathML
Avaa uudelleen yksi neljästä eniten
avatusta tiedostosta
1 <tiedostonimi>
2 <tiedostonimi>
3 <tiedostonimi>
Kopioi valittu matemaattinen lauseke
content markupilla
Edit Copy Special MathML Content
Kopioi valittu matemaattinen lauseke
presentation markupilla
Presentation
Kopioi valittu matemaattinen lauseke
yhdistetyllä content ja presentation
markupilla
Combined
Kopioi valittu teksti Unicodella Unicode
Liitä teksti leikepöytään Paste Special
Tallenna virtuaalisen ClassPad
-ruudun kuvankaappaus
Capture Screen
Tallenna nykyisen aktiivisen paneelin
kuvankaappaus
Capture Current Panel
Käynnistä sovellus Applications Applicable menu item
Vaihda laskintilaan*
1
Window Calculator Mode
Vaihda mobiilitilaan*
2
Mobile Mode
*
1
Vain mobiilitila *
2
Vain laskintila
Expat, Release 1.95.8 (MIT/X license)
Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright © 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Cocoa Platform Plugin
Copyright (C) 2007-2008, Apple, Inc.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
Neither the name of Apple, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The qtmain Library
Copyright (C) 2015 The Qt Company Ltd.
Contact: http://www.qt.io/licensing/
You may use this file under the terms of the BSD license as follows:
“Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in
binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the
name of The Qt Company Ltd nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.”
Shift-JIS Text Codec
Shift JIS (Shift Japanese Industrial Standards, also SJIS, MIME name Shift_JIS) is a character
encoding for Japanese. It was originally developed by ASCII Corporation in conjunction with
Microsoft.
Copyright (C) 1999 Serika Kurusugawa. All rights reserved. Redistribution and use in source and
binary forms, with or without modifica- tion, are permitted provided that the following conditions
are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS “AS IS”. ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-
GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
ISO 2022-JP (JIS) Text Codec
ISO/IEC 2022 is an ISO standard specifying: - a technique for including multiple character sets in a
single character encoding system, and - a technique for representing these character sets in both 7
and 8 bit systems using the same encoding.
ISO-2022-JP is a widely used encoding for Japanese.
Copyright (C) 1999 Serika Kurusugawa. All rights reserved. Redistribution and use in source and
binary forms, with or without modifica- tion, are permitted provided that the following conditions
are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY
THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS “AS IS”. ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-
GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the “Data Files”) or Unicode software and any associated
documentation (the “Software”) to deal in the Data Files or Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of
the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished
to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all
copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission
notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File
or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior
written authorization of the copyright holder.
Included in util/unicode/data, tests/auto/qtextboundaryfinder/data and tests/auto/qchar
Parts of the makeqpf tool
Macros for building Qt files
Copyright 2005-2011 Kitware, Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
* Neither the name of Kitware, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
qtbase/src/corelib/Qt5CoreMacros.cmake
qtbase/src/dbus/Qt5DBusMacros.cmake
qtbase/src/widgets/Qt5WidgetsMacros.cmake
qttools/src/linguist/Qt5LinguistToolsMacros.cmake
Android GNU C++ Run-time Licensing
The Android platform does not provide a full implementation of the C++ run-time. Instead, apps that
depend on features such as STL, exceptions, or RTTI, must include an additional native run-time
library that provides the features they need.
Qt will by default use the GNU libstdc++ library which is distributed as part of the Google Android
NDK. Qt Creator will copy this library into the .APK for any Qt-based Android app. The library will
then be loaded by the app on start-up to meet the run-time requirements of Qt.
The GNU C++ run-time is licensed under the GNU General Public License version 3 with an
exception which grants permission for run-time linking and usage of the library by an application
which would otherwise violate the terms of the main license. For more information about this
exception, see the official license page.
QImage
Copyright (C) 2004, 2005 Daniel M. Duley
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
PNG Reference Library (libpng) version 1.6.17
This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the
latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.
This code is released under the libpng license.
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.6.17, March 26, 2015, are Copyright (c) 2004,
2006-2015 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002
Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement.
There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or
needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance,
accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999
Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following
individuals added to the list of Contributing Authors:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric
Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, “Contributing Authors” is defined as the following set
of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of
such damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions
hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source
distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the
use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products.
If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
A “png_get_copyright” function is available, for convenient use in “about” boxes and the like:
printf(“%s”,png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files “pngbar.png” and “pngbar.jpg
(88x31) and “pngnow.png” (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of
the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
March 26, 2015
Pixman (pixman) version 0.17.11
Copyright © 2009 Nokia Corporation
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:
/

Teistes keeltes