Efco DSH 5000 BP Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal
LV EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA
ET KASUTUSJUHEND
LT OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ VADOVAS
BCH 500 BP – DSH 5000 BP
1
2
7760000000
11
14
5
6
360°
15 m
8
7
9
13
15
12
104
1
3
2
N
8
7
14
9 10
6
4
5
2117
15 16
1
2 3
23
11
22
20
19
12
N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
D
B
A
A
A
F
C
B
D
A
D
B
C
E
F
B
G
H
L
M
Q
I
P
O
L
H
N
F
D
3
11
12
13
14
15
16
17
18
H
F
RC
B
L
D
A
E
A
B - OPENA - CLOSE
MAX
12 ÷ 15 cm 12 ÷ 15 cm
Ø 2,4 mm Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mmØ 2.4 mm
12÷15 cm12÷15 cm
T
0,5 mm (0.02″)
4
19
20
21
22
23
B
1 2 3
4 5 6
B A
5
LATVISKI - Oriģinālo instrukciju tulkojums ..................... . ................. . ................. . ............... 8
EESTI KEEL - Originaaljuhendi tõlge ...... . . ................ . . ................ . . ................ . . ................ .41
LIETUVIŲ K. - Originalo instrukcijų vertimas............. . ................. . ................ . . ................ . . ...74
7
LV
1IEVADS.......................................................................................................... 10
1.1 LASĪT ŠO ROKASGRĀMATU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2 DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 11
2.1 PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.2NEPAREIZALIETOŠANA ....................................................................................13
2.3CITIRISKI....................................................................................................14
2.4 INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI (IAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3 DROŠĪBAS SIMBOLI UN BRĪDINĀJUMI (ATT. 1). . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 15
4 GALVENĀS SASTĀVDAĻAS . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 15
5MONTĀŽA...................................................................................................... 16
5.1 DROŠĪBAS AIZSARGA MONTĀŽA (ATT. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5.2 NEILONA TRIMMERA GALVAS MONTĀŽA (ATT. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5.3 ASMEŅA MONTĀŽA (ATT. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5.4 ROKTURA MONTĀŽA (ATT. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
5.5 TRANSMISIJAS MONTĀŽA (ATT. 6, ATT. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.6 DROSELES KABEĻA MONTĀŽA (ATT. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.7 ELEKTRISKO KABEĻU MONTĀŽA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
6 DROŠĪBAS IERĪCES UN VADĪBAS IERĪCES.. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . 17
6.1AIZSARGIERĪCES ............................................................................................17
6.1.1APTURĒŠANASPOGA ...............................................................................17
6.1.2 DROSELES APTURĒŠANAS SVIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
6.1.3DROŠĪBASAIZSARGS................................................................................18
6.2VADĪBASIERĪCES............................................................................................18
6.2.1DROSELESREGULATORS............................................................................18
6.2.2 POGA DROSELES AIZBĪDŅA ATVĒRŠANAI LĪDZ PUSEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7 DARBĪBAS PIRMS IEDARBINĀŠANAS. . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . 18
7.1DARBAZONA...............................................................................................18
7.2UZKABE .....................................................................................................18
8IEDARBINĀŠANA.............................................................................................. 18
8.1DEGVIELA ...................................................................................................18
8.2UZPILDE.....................................................................................................20
8.3 IEDARBINĀŠANAS PROCEDŪRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
8.4DZINĒJAIZSLĒGŠANA......................................................................................22
8.5PĀRPLŪDINĀTSDZINĒJS...................................................................................22
8.6DZINĒJAPIESTRĀDE........................................................................................22
9 MAŠĪNAS IZMANTOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . 23
9.1DROŠĪBASPĀRBAUDES.....................................................................................23
9.2 VISPĀRĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
9.3DARBS.......................................................................................................24
9.3.1 VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI DARBAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
9.3.2 PAMATA DROŠĪBAS NOTEIKUMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
9.4 ZĀLES PĻAUŠANA AR TRIMMERA GALVIŅU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
9.4.1PĻAUŠANA...........................................................................................25
9.4.2RETINĀŠANA.........................................................................................25
9.4.3GRIEŠANA............................................................................................26
9.4.4ĀTRĀRETINĀŠANA..................................................................................26
9.5 ZĀLES RETINĀŠANA, IZMANTOJOT ZĀLES ASMENI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
9.5.1 PĀRBAUDE PIRMS IEDARBINĀŠANAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
9.5.2DARBAMETODES....................................................................................27
8
LV
10 APKOPE ....................................................................................................... 28
10.1 ATBILSTĪBA GĀZU EMISIJAS STANDARTIEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
10.2 ZĀLES PĻAUŠANAS ASMEŅU ASINĀŠANA (2-3-4 ZOBI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
10.3 NEILONA TRIMMERA GALVIŅA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
10.3.1 NEILONA AUKLAS NOMAIŅA TAP&GO TRIMMERA GALVIŅĀ (ATT. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
10.4GAISAFILTRS..............................................................................................30
10.5 DEGVIELAS FILTRS PERIODISKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
10.6DZINĒJS....................................................................................................30
10.7AIZDEDZESSVECE.........................................................................................30
10.8KONISKAISZOBRATS......................................................................................30
10.9TRANSMISIJA..............................................................................................30
10.10KARBURATORS...........................................................................................31
10.11SLĀPĒTĀJS ...............................................................................................31
10.12LIELAAPKOPE............................................................................................31
10.13APKOPESTABULA........................................................................................32
11 TRANSPORTĒŠANA. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . 33
12 GLABĀŠANA.................................................................................................. 34
13 VIDES AIZSARDZĪBA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 34
13.1 IZJAUKŠANA UN IZMEŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
14 TEHNISKIEDATI.............................................................................................. 35
14.1 MAŠĪNAS RAKSTURLIELUMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
14.2 IETEICAMĀS GRIEŠANAS IERĪCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
14.3 TROKŠŅA EMISIJAS UN VIBRĀCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
15 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . 38
16 ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . 39
17 GARANTIJAS SERTIFIKĀTS . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . 40
9
LV
1 IEVADS
Paldies, ka izvēlējāties “Emak” izstrādājumu.
Mūsu tirdzniecības pārstāvju un pilnvaroto darbnīcu tīkls vienmēr ir pilnīgā jūsu rīcībā, ja jums
rodas kāda vajadzība.
BRĪDINĀJUMS
Lai pareizi lietotu mašīnu un nepieļautu nelaimes gadījumu rašanos, neuzsāciet
darbu, pirms neesat uzmanīgi izlasījuši šo rokasgrāmatu.
BRĪDINĀJUMS
Šī rokasgrāmata ir jāglabā kopā ar mašīnu visu tās kalpošanas laiku.
BRĪDINĀJUMS
DZIRDES SABOJĀŠANAS RISKS. Normālos lietošanas apstākļos šī mašīna var pakļaut
operatoru personiskam un ikdienas trokšņu līmenim, kas ir vienāds ar vai lielāks par
85 dB (A).
Tajā jūs atradīsit skaidrojumus par dažādu detaļu darbību, kā arī norādījumus par
nepieciešamajām pārbaudēm un tehnisko apkopi.
PIEZĪME
Šajā rokasgrāmatā iekļautie apraksti un ilustrācijas nav saistošas. Ražotājs patur tiesības
veikt jebkādus pārveidojumus, ko uzskata par nepieciešamiem, bez šīs rokasgrāmatas
grozīšanas.
Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Faktiskās sastāvdaļas var atšķirties no
attēlos redzamajām. Ja šaubāties, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
1.1 KĀ LASĪT ŠO ROKASGRĀMATU
Rokasgrāmata ir sadalīta nodaļās un punktos. Katrs punkts ir attiecīgās nodaļas apakšlīmenis.
Atsauces uz virsrakstiem vai punktiem ir sniegtas kopā ar saīsinājumu “nod.” vai norādi “punkts”,
pirms kura ir attiecīgais numurs. Piemērs: "2. nodaļa".
Papildus ekspluatācijas norādījumiem šajā rokasgrāmatā ir punkti, kuriem jāpievērš īpaša
uzmanība. Šādi punkti ir apzīmēti ar tālāk aprakstītajiem simboliem:
BRĪDINĀJUMS
Ja pastāv nelaimes gadījumu vai personīgu, pat nāvējošu, traumu gūšanas vai
smagu īpašuma bojājumu risks.
BĪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS
Ja pastāv mašīnas vai atsevišķu tās sastāvdaļu sabojāšanas risks.
10
LV
PIEZĪME
Sniedz papildu informāciju par iepriekš norādīto drošības ziņojumu.
Cipari šajā lietošanas instrukcijā ir norādīti kā 1, 2, 3 un tā tālāk. Attēlos norādītās sastāvdaļas ir
apzīmētas ar burtiem vai cipariem atkarībā no katra gadījuma. Atsauce uz sastāvdaļu C 2. attēlā
ir norādīta šādi: “Skat. C, 2. att.” vai vienkārši “(C, 2. att.)”. Atsauce uz 2. sastāvdaļu 1. attēlā ir
norādīta šādi: “Skat. 2, 1. att.” vai vienkārši “(2, 1. att.)”.
2 DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI
BRĪDINĀJUMS
Mašīna ir ātrs, ērts un efektīvs darba rīks, ja to izmanto pareizi. Ja mašīnu lieto
nepareizi vai neievērojot nepieciešamos piesardzības pasākumus, tā var būt
bīstama. Lai nodrošinātu drošību un komfortu, obligāti ievērojiet šajā rokasgrāmatā
sniegtos norādījumus par drošību.
BRĪDINĀJUMS
Jūsu mašīnas aizdedzes sistēma rada ļoti zemas intensitātes elektromagnētisko
lauku. Šis lauks var traucēt noteikta veida kardiostimulatoriem. Lai samazinātu
smagu vai nāvējošu traumu gūšanas risku, personām ar kardiostimulatoriem pirms
šīs mašīnas lietošanas ir jākonsultējas ar savu ārstu vai kardiostimulatora ražotāju.
BRĪDINĀJUMS
Vibrācijas iedarbība, ilgstoši lietojot ar iekšdedzes dzinēju darbināmus
instrumentus, var izraisīt asinsvadu vai nervu bojājumus to cilvēku pirkstos, rokās
un plaukstu locītavās, kuriem ir nosliece uz asinsrites traucējumiem vai anormāliem
pietūkumiem. Ilgstoša lietošana aukstā laikā ir saistīta ar asinsvadu bojājumiem
citādi veseliem cilvēkiem. Ja rodas tādi simptomi kā nejutīgums, sāpes, spēka
zudums, ādas krāsas vai tekstūras izmaiņas vai jūtības zudums pirkstos, rokās vai
plaukstu locītavās, pārtrauciet lietot šo mašīnu un vērsieties pēc medicīniskās
palīdzības.
PIEZĪME
Valsts noteikumos var būt noteikti mašīnas lietošanas ierobežojumi.
Mašīnu drīkst darbināt tikai tad, ja ir saņemti konkrēti norādījumi par tās lietošanu.
Lietotājiem, kuri mašīnu lieto pirmo reizi, pirms darba ir rūpīgi jāiepazīstas ar mašīnas
darbības principu.
Mašīnu drīkst lietot tikai pieauguši cilvēki labā fiziskajā stāvoklī, kuri ir izlasījuši lietošanas
instrukciju.
Neizmantojiet mašīnu, kad esat noguris vai narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē.
Valkājiet piemērotu apģērbu un aizsarglīdzekļus, tostarp zābakus, biezas bikses, cimdus,
aizsargbrilles, ausu aizsargus un aizsargķiveri.
Darba apģērbam jābūt cieši piegulošam, bet ērtam.
Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem izmantot mašīnu.
11
LV
Nekad neļaujiet lietot mašīnu personām ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām
spējām, personām bez pieredzes vai nepieciešamās izpratnes, kā arī personām, kas nav
iepazinušās ar šo mašīnas lietošanas instrukciju.
Kad lietojat ierīci, neļaujiet cilvēkiem atrasties tuvāk par 15 metriem no mašīnas darbības
diapazona.
Pirms mašīnas lietošanas pārbaudiet, vai asmeni nostiprinošā skrūve ir pareizi pievilkta (skatīt
5.3 Asmeņa montāža (att. 11). nodaļu).
BRĪDINĀJUMS
Mašīnai jābūt aprīkotai ar ražotāja ieteiktajiem griezējinstrumentiem (skatīt 14.2
Ieteicamās griešanas ierīces. nodaļu). Neatļautu darbarīku izmantošana var
izraisīt nopietnas vai letālas traumas.
Nekad nelietojiet mašīnu bez asmeņu aizsarga vai trimmera galvas (skatīt nodaļu 5.1
Drošības aizsarga montāža (att. 5)).
Pirms dzinēja iedarbināšanas pārliecinieties, vai asmens var brīvi kustēties un vai tas
nesaskaras ar svešķermeņiem.
Darba laikā bieži pārbaudiet asmeni, izslēdzot dzinēju. Nomainiet asmeni, tiklīdz tajā rodas
plaisas vai lūzumi.
Lietojiet mašīnu tikai labi vēdināmās vietās, neizmantojiet to sprādzienbīstamu vai viegli
uzliesmojošu vielu tuvumā un slēgtā vidē.
Nekad nepieskarieties asmenim vai nemēģiniet veikt nekādus apkopes darbus, kamēr
darbojas dzinējs.
Mašīnas jūgvārpstai aizliegts piestiprināt ierīci, ko nav piegādājis ražotājs.
Nelietojiet ķēdes zāģi, ja tas ir bojāts, nekvalitatīvi saremontēts, nepareizi salikts vai
pārveidots.
Nemēģiniet noņemt, sabojāt vai apiet kādu no drošības ierīcēm.
Uzturiet visas uzlīmes par bīstamību un drošību ideālā stāvoklī. Ja tās ir sabojātas vai
nodilušas, nekavējoties nomainiet tās (skat. nodaļu 3 DROŠĪBAS SIMBOLI UN BRĪDINĀJUMI
(att. 1)).
Mašīnu drīkst lietot tikai šajā rokasgrāmatā norādītajiem nolūkiem (skatiet nodaļu 2.1
Paredzētais pielietojums).
Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad darbojas dzinējs.
Neiedarbiniet dzinēju, ja nav piestiprināta svira.
Katru dienu pārbaudiet mašīnu, lai pārliecinātos, ka visas drošības ierīces un citas ierīces ir
labā darba kārtībā.
Nemēģiniet veikt tehnisko apkopi vai remontu; lietotājs drīkst veikt tikai parastu apkopi. Visi
pārējie darbi jāuztic pilnvarotam servisa centram.
Ekspluatācijas laika beigās utilizējot nolietotu mašīnu, atcerieties par apkārtējo vidi. Veco
ierīci nogādājiet savam izplatītājam, kurš parūpēsies par tās pareizu novietošanu.
Šī rokasgrāmata ir neatņemama mašīnas sastāvdaļa, un tā vienmēr jānodod kopā ar mašīnu,
mainoties tās īpašniekam, tostarp īslaicīgi.
Obligāti sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu sīkāku informāciju.
12
LV
Saglabājiet šo instrukciju un pirms mašīnas lietošanas pārskatiet to.
Lūdzu, ievērojiet, ka īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par jebkuriem negadījumiem vai
bojājumiem, kas nodarīti citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nelietojiet mašīnu, ja ir bojāts tās drošības aprīkojums. Mašīnas drošības
aprīkojums jāpārbauda un jāuztur atbilstoši 9.1 Drošības pārbaudes. un 10
Apkope. nodaļā sniegtajam aprakstam. Ja jūsu mašīnai kādā no šīm pārbaudēm
tiek konstatētas kādas problēmas, sazinieties ar autorizēto servisa centru, lai tās
novērstu.
Jebkāda mašīnas izmantošana šajā rokasgrāmatā skaidri neparedzētiem
mērķiem ir uzskatāma par nepareizu izmantošanu, un tādējādi tā rada risku
cilvēkiem un īpašumam, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.
2.1 PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS
Šī mašīna ir izstrādāta un izgatavota tikai un vienīgi:
zāles un ar koksni nesaistītas veģetācijas pļaušanai, izmantojot neilona auklu;
garas zāles, krūmāju un niedru pļaušanai, izmantojot asmeņus;
viena operatora izmantošanai.
2.2 NEPAREIZA LIETOŠANA
Visi lietošanas veidi, kas nav iekļauti 2.1 Paredzētais pielietojums. nodaļā, ir uzskatāmi par
nepareizu izmantošanu, konkrēti, bet ne tikai:
mašīnas izmantošana slaucīšanai, kad trimmera galva ir noliekta leņķī.
BRĪDINĀJUMS
Griešanas ierīce var aizsviest priekšmetus un nelielus akmeņus līdz pat 15 metru
vai lielākā attālumā, izraisot bojājumus vai savainojot cilvēkus.
dzīvžogu apgriešanai vai citiem darbiem, kuros griešanas ierīce netiek izmantota zemes
līmenī;
koku apcirpšanai;
neaugu izcelsmes materiālu griešanai;
izmantot griešanas ierīces, kuras nav ieteicis ražotājs (skatīt 14.2 Ieteicamās griešanas ierīces.
nodaļu);
mašīnas izmantošanai par sviru, lai paceltu, pārvietotu vai sadalītu priekšmetus;
izmantojot zāģa asmeņus.
13
LV
2.3 CITI RISKI
Neskatoties uz ražotāja rūpību, ievērojot visas drošības prasības, joprojām pastāv citi riski, kurus
nav iespējams novērst, piemēram:
Izlidojošs materiāls, kas var sabojāt acis.
Dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti dzirdes aizsardzības līdzekļi.
Saskare ar karstām detaļām.
Operatora nokrišana.
2.4 INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI (IAL)
Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) ir jebkurš aprīkojums, kas paredzēts strādnieka
izmantošanai, lai aizsargātu viņu pret vienu vai vairākiem riskiem, kuri var apdraudēt darba
drošību vai veselību, kā arī jebkura šim nolūkam paredzēta ierīce vai piederums.
Lietojot IAL, netiek novērsts traumu gūšanas risks, bet, ja notiek negadījums, tiek mazināts
traumu smagums.
Tālāk ir sniegts saraksts ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas jālieto, ekspluatējot šo
mašīnu:
Uzvelciet aizsargapavus ar neslīdošām zolēm un metāliskiem purngaliem.
Lietojiet aizsargbrilles vai sejas aizsargus.
Izmantojiet dzirdes aizsarglīdzekļus, piemēram, ausu aizsargus vai ausu aizbāžņus.
Uzvelciet cimdus ar maksimālu aizsardzību pret vibrācijām.
Valkājiet pārbaudītu aizsargapģērbu.
BRĪDINĀJUMS
Strādājot ar mašīnu, vienmēr izmantojiet pārbaudītu aizsargapģērbu. Apģērbam
jābūt piemērotam un tas nedrīkst traucēt. Lietojiet cieši pieguļošu aizsargapģērbu.
Ideāls variants ir aizsargjaka un kombinezons. Nelietojiet tādu apģērbu, lakatus,
kaklasaites un rokassprādzes, kas var ieķerties krūmājos. Sasieniet garus matus un
aizsargājiet tos.
BRĪDINĀJUMS
Izmantojot dzirdes aizsarglīdzekļus, ir jābūt piesardzīgākiem, jo tie ierobežo jūsu
spējas dzirdēt skaņas, kas norāda uz bīstamību (kliedzienus, signalizāciju u.c.).
PIEZĪME
Izplatītājs var sniegt informāciju par pareiza apģērba izvēli.
14
LV
3 DROŠĪBAS SIMBOLI UN BRĪDINĀJUMI (ATT. 1)
Attēlā ir redzami uz mašīnas attēlotie drošības simboli un brīdinājumi:
1. Pirms šā elektroinstrumenta lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju un apkopes
rokasgrāmatu.
2. Lietojiet acu aizsarglīdzekļus, ausu aizbāžņus un aizsargķiveri.
3. Valkājiet aizsargapavus.
4. Lietojot metāla vai plastmasas asmeņus, valkājiet aizsargcimdus.
5. Ziniet, ka priekšmeti var tikt sviesti gaisā.
6. Cilvēkiem ir jāatrodas vismaz 15 metru lielā attālumā.
7. Bīstami: karstas virsmas.
8. Pievērsiet īpašu uzmanību atsitienam. Tas var būt bīstams.
9. Attīrīšanas balons.
10. Mašīnas tips: KRŪMGRIEZIS.
11. Garantētais akustiskās jaudas līmenis.
12. CE atbilstības marķējums.
13. Sērijas numurs.
14. Ražošanas gads.
15. Maksimālais izejas vārpstas ātrums, apgr./min.
4 GALVENĀS SASTĀVDAĻAS
att. 2 ir attēloti ierīces galvenie komponenti:
1. Piegādātie darbarīki
2. Piegādātie darbarīki
3. Piegādātie darbarīki
4. Koniskais zobrats
5. Drošības aizsargs
6. Neilona trimmera galviņa
7. Degvielas tvertnes vāciņš
8. Attīrīšanas balons
9. Karburatora fiksējošās skrūves
10. Trokšņu slāpētāja pārsegs
11. Aizdedzes sveces korpuss
12. Gaisa filtra korpuss
13. Startera rokturis
14. Droseles svira
15. Droseles apturēšanas svira
16. Apturēšanas poga
17. Droseles regulators
18. Uzkabe
19. Rokturis
20. Dzenamā vārpsta
21. Poga droseles aizbīdņa atvēršanai līdz
pusei
22. Elastīga transmisija
23. Aizdedzes sveces korpusa skrūve
15
LV
5 MONTĀŽA
BRĪDINĀJUMS
Montāžas darbu laikā vienmēr uzvelciet aizsargcimdus.
5.1 DROŠĪBAS AIZSARGA MONTĀŽA (ATT. 5)
Piestipriniet aizsargu (A, att. 5) pie piedziņas caurules ar skrūvēm (B, att. 5) tā, lai darbs būtu
drošs.
BRĪDINĀJUMS
Aizsargu (C, att. 5) izmantojiet tikai ar neilona trimmera galviņu. Aizsargs (C, att. 5)
jāpiestiprina aizsargam (A, att. 5) ar skrūvi (D, att. 5).
PIEZĪME
Uz griezējierīces aizsarga ir attēlots simbols (E, att. 11), kas norāda griezējierīces griešanās
virzienu.
5.2 NEILONA TRIMMERA GALVAS MONTĀŽA (ATT. 10)
Ievietojiet augšējo atloku (F, att. 10). Ievietojiet trimmera galviņas fiksatora tapu (H, att. 10)
caurumā (L, att. 10) un ar rokas spēku ieskrūvējiet trimmera galviņu (N, att. 10) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
5.3 ASMEŅA MONTĀŽA (ATT. 11)
1. Piestipriniet asmeni (R, att. 11) pie augšējā atloka (F, att. 11), nodrošinot pareizu rotācijas
virzienu.
2. Piestipriniet apakšējo atloku (B, att. 11), vāciņu (D, att. 11) un pieskrūvējiet skrūvi (A, att. 11)
pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
3. Lai nostiprinātu asmeni, ievietojiet komplektā esošo tapu caurumā (L, att. 11) un pievelciet
skrūvi (A, att. 11) līdz 25 Nm (2,5 kgm).
BRĪDINĀJUMS
Ieliktnis (skat. bultiņas C, att. 11) jānovieto asmeņa montāžas atverē.
5.4 ROKTURA MONTĀŽA (ATT. 3)
Uzstādiet rokturi uz piedziņas caurules un nostipriniet to ar skrūvēm (A, att. 3). Roktura pozīciju
operators var regulēt pēc vajadzības.
BRĪDINĀJUMS
Piestipriniet cilpas rokturi (D, att. 3) starp etiķetes bultiņām (B, att. 3) un
aizmugurējo rokturi (C, att. 3).
16
LV
5.5 TRANSMISIJAS MONTĀŽA (ATT. 6, ATT. 7)
1. Izvelciet tapu (A, att. 6) un iebīdiet šļūtenes galu (B, att. 6) sajūga vāciņā (C, att. 6),
pārliecinoties, ka savienojumi ir cieši savienoti.
2. Ievietojiet tapu (A, att. 6) caurumā šļūtenes gala ieliktnī (D, att. 6).
3. Atskrūvējiet un izņemiet skrūvi (F, att. 7).
4. Ievietojiet šļūteni (B, att. 7) caurulē (E, att. 7), pārliecinoties, ka šļūtenes gals (B, att. 7) ir
pareizi ievietots cietajā piedziņas vārpstā (att. 7).
5. Ievietojiet skrūvi (F, att. 7) un pievelciet.
6. Šļūtenes galu un stingrās caurules savienojumu pārklājiet ar vāku (G, att. 7).
7. Piestipriniet kabeļa cauruli pie šļūtenes ar divām atbilstošām skavām (N, att. 2).
5.6 DROSELES KABEĻA MONTĀŽA (ATT. 8)
1. Pievelciet uzgriezni (Q, att. 8) regulētājam (H, att. 8) tik cieši, cik tas ir iespējams.
2. Pievelciet regulatoru (H, att. 8) pie kronšteina (I, att. 8), cik tālu tas ir iespējams.
3. Ievietojiet droseles vadu (L, att. 8) kronšteinā (M, att. 8).
4. Atvienojiet regulatoru (H, att. 8), līdz droseles vadam (L, att. 8) ir 1 mm atstarpe, pirms balsts
(M, att. 8) pabeidz kustību.
5. Atvienojiet uzgriezni (Q, att. 8), lai bloķētu regulēšanu.
BRĪDINĀJUMS
Uzmanieties, lai, pārvietojot šļūteni, nejauši nepārvietotu rotējošo vārstu.
5.7 ELEKTRISKO KABEĻU MONTĀŽA
Savienojiet elektrības kabeļus (O-P, att. 9), izmantojot atbilstošas kontaktdakšas.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka visi mašīnas komponenti ir droši piestiprināti un ka ir pievilktas
skrūves.
PIEZĪME
Skrupulozi ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma utilizāciju.
6 DROŠĪBAS IERĪCES UN VADĪBAS IERĪCES
6.1 AIZSARGIERĪCES
Mašīna ir aprīkota ar sekojošajām drošības ierīcēm:
6.1.1 Apturēšanas poga
Kad tā tiek nospiesta, slēdzis (16, att. 2) izslēdz dzinēju.
17
LV
6.1.2 Droseles apturēšanas svira
Droseles izslēgšanas svira (15, att. 21) novērš nejaušu droseles sviras (17, att. 2) ieslēgšanu.
6.1.3 Drošības aizsargs
Aizsargs (5, att. 2) aizsargā operatoru no izmestiem priekšmetiem.
6.2 VADĪBAS IERĪCES
Mašīna ir aprīkota ar šādām vadības ierīcēm:
6.2.1 Droseles regulators
Ļauj regulēt griešanas ierīces ātrumu.
Vadīt droseles sviru (17, att. 2) ir iespējams tikai tad, ja vienlaikus ir nospiesta droseles
izslēgšanas svira (15, att. 2).
Pareizs darba ātrums tiek sasniegts, ja droseles svira (17, att. 2) tiek pilnībā atvērta.
6.2.2 Poga droseles aizbīdņa atvēršanai līdz pusei
To izmanto, lai iedarbinātu aukstu dzinēju (21, att. 2).
7 DARBĪBAS PIRMS IEDARBINĀŠANAS
7.1 DARBA ZONA
Rūpīgi pārbaudiet visu darba zonu un aizvāciet visu, ko mašīna tās darbības laikā varētu aizsviest
vai kas varētu sabojāt griešanas ierīci.
7.2 UZKABE
Pareiza drošības jostu regulēšana mašīnai nodrošina labu līdzsvaru un piemērotu augstumu virs
zemes.
Uzvelciet drošības jostas un novietojiet sprādzes (A, att. 12) tā, lai panāktu vislabāko līdzsvaru un
pareizu mašīnas augstumu.
8 IEDARBINĀŠANA
8.1 DEGVIELA
BRĪDINĀJUMS
Benzīns ir īpaši viegli uzliesmojoša degviela. Esiet īpaši piesardzīgi, strādājot ar
benzīnu vai degvielas maisījumu. Nesmēķējiet un netuviniet degvielai vai mašīnai
uguni vai atklātas liesmas. Degvielu sajauciet ārpus telpām, kur nav dzirksteļu un
atklātu liesmu.
Lai samazinātu aizdegšanās un apdegumu gūšanas risku, rīkojieties ar degvielu piesardzīgi.
Tā ir īpaši viegli uzliesmojoša.
18
LV
Degvielai ir jāatrodas apstiprinātā degvielas tvertnē.
Novietojiet to brīvā vietā, apturiet dzinēju un pirms degvielas uzpildes ļaujiet tam atdzist.
Lēni atskrūvējiet degvielas vāciņu, lai izlaistu gaisu un neizšļakstītu degvielu.
Pēc uzpildes cieši pievelciet degvielas vāciņu. Vibrāciju dēļ vāciņš var kļūt vaļīgs un var
rasties degvielas sūce.
Uzslaukiet visu degvielu, kas izšļakstījusies no tvertnes. Pirms dzinēja iedarbināšanas
pārvietojiet mašīnu 3 metru attālumā no degvielas uzpildīšanas vietas.
Nekādos apstākļos nemēģiniet dedzināt izšļakstītu degvielu.
Rīkojoties ar degvielu un darbinot mašīnu, nesmēķējiet.
Glabājiet degvielu vēsā, sausā, labi vēdināmā vietā.
Neglabājiet degvielu vietās, kur ir sausas lapas, salmi, papīrs u.c.
Uzglabājiet ierīci un degvielu vietās, kur degvielas tvaiki nevar nonākt saskarē ar dzirkstelēm
vai atklātu liesmu, apkurei paredzētiem ūdens sildītājiem, elektromotoriem vai slēdžiem,
krāsnīm utt.
Kad dzinējs darbojas, nedrīkst noņemt degvielas tvertnes vāciņu.
Neizmantojiet degvielu tīrīšanas nolūkos.
Esiet uzmanīgi, lai neizšļakstītu degvielu uz apģērba.
Šo mašīnu darbina 2 taktu dzinējs un tam ir nepieciešama iepriekšēja benzīna un 2 taktu dzinēja
eļļas sajaukšana. Tīrā tvertnē, kas apstiprināta lietošanai ar benzīnu, sajauciet svinu nesaturošu
benzīnu ar divtaktu dzinēja eļļu.
Ieteicamā degviela: šis dzinējs ir sertificēts darbināšanai ar svinu nesaturošu benzīnu, kas
paredzēts motorizētām iekārtām, ar oktānskaitli 89 ([R + M] / 2) vai lielāku.
Sajauciet 2 taktu dzinēja eļļu ar benzīnu atbilstoši norādījumiem uz etiķetes.
Mēs iesakām lietot 2 taktu dzinēja eļļu Oleo-Mac / Efco attiecībā 2% (1:50), kas ir speciāli
izstrādāta divtaktu dzinējiem ar gaisa dzesēšanu.
Pareizās eļļas/degvielas proporcijas, kas norādītas tabulā (att. A), ir piemērojamas, ja lieto Oleo-
Mac / Efco PROSINT 2 EVO un EUROSINT 2 EVO vai ekvivalenta augstas kvalitātes motoreļļa (
JASO FD vai ISO L-EGD specifikācijas).
BENZĪNS EĻĻA
2% – 50:1
(cm3)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)
att. A
19
LV
BĪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS
Nelietojiet eļļu motorizētiem transportlīdzekļiem un eļļu 2 taktu piekarināmiem
motoriem.
BĪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS
Iegādājieties tikai tik daudz degvielas, cik varētu būt vajadzīgs normālai
lietošanai; nepērciet vairāk, nekā tiks izmantots vienā vai divos mēnešos.
Glabājiet degvielu hermētiski noslēgtā tvertnē, vēsā un sausā vietā.
BĪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS
Nekādā gadījumā nedrīkst sagatavot maisījumu, izmantojot degvielu, kuras etanola
procents pārsniedz 10%; drīkst lietot gazoholu (benzīna un etanola maisījumu) ar
etanolu līdz 10% vai degvielu E10.
PIEZĪME
Sagatavojiet tikai tik daudz maisījuma, cik nepieciešams tūlītējai lietošanai; neatstājiet
degvielu tvertnē ilgu laiku. Ja maisījums ir jāglabā ilgu laiku, mēs iesakām lietot “Emak”
degvielas stabilizatoru ADDITIX 2000, kods 001000972A, lai glabātu maisījumu līdz
12 mēnešiem.
Alkilāts
BĪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS
Alkilāta benzīnam nav tāds pats blīvums kā parastam benzīnam. Tādējādi,
dzinējiem, kas pielāgoti lietošanai ar parastu benzīnu, var būt nepieciešami atšķirīgi
karburatora iestatījumi, ja tiek lietots alkilāta benzīns. Šis darbs jāuztic pilnvarotam
servisa centram.
8.2 UZPILDE
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet drošības norādījumus par darbu ar benzīnu. Pirms uzpildes obligāti
izslēdziet dzinēju. Nekādā gadījumā nemēģiniet uzpildīt mašīnu, kamēr dzinējs
darbojas vai vēl ir karsts. Pirms dzinēja iedarbināšanas pārvietojieties vismaz 3 m
no degvielas uzpildes vietas. NESMĒĶĒT!
1. Pirms tvertnes uzpildes sakratiet kannu ar degvielas maisījumu.
2. Notīriet virsmu ap ielietnes vāciņu, lai nepiesārņotu degvielu.
3. Lēni atskrūvējiet ielietnes vāciņu.
4. Esiet uzmanīgi, lejot degvielas maisījumu tvertnē. Neizšļakstiet to.
5. Pirms degvielas ielietnes vāciņa uzlikšanas notīriet un pārbaudiet blīvi.
6. Tūlīt pat uzlieciet atpakaļ ielietnes vāciņu, stingri pievelkot to ar roku. Uzslaukiet izšļakstītu
degvielu.
20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108

Efco DSH 5000 BP Omaniku manuaal

Tüüp
Omaniku manuaal