Zanussi ZBM17542XA Kasutusjuhend

Tüüp
Kasutusjuhend
ZBM17542
RU
PL
LV
SK
EE
 
Instrukcja Obsugi
Lietotja Rokasgrmata
Návod Na Obsluhu
Kasutusjuhend
-
Kuchenka Mikrofalowa
Mikroviu Krsns
Mikrovlnná Rúra
Mikrolaineahi
5
39
66
91
119
СОДЕРЖАНИЕ / SPIS TREŚCI / SATURS / OBSAH
3
СОДЕРЖАНИЕ
Инструкции по безопасности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Схема устройства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Перед первым использованием. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Советы по приготовлению пищи в СВЧ-печи. . . . . . . . . . . . . 12
Использование СВЧ-печи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Таблицы программ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Рецепты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Уход и очистка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Что делать, если.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Технические характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Экологическая информация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Гарантия/сервисная служба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 31
SPIS TREŚCI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . .39
Przegląd urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Przed rozpoczęciem korzystania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej. . . . . . 46
Obsługa kuchenki mikrofalowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tabela programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Konserwacja i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Informacje dotyczące ochrony środowiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Warunki gwarancyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
SATURS
Svarīgi drošības norādījumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ierīces pārskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Darbības, kas veicamas pirms pirmās lietošanas reizes . . . . . . . 70
Padomi gatavošanā, izmantojot mikroviļņu krāsni . . . . . . . . . . 72
Mikroviļņu krāsns lietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Programmu tabulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Receptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kopšana un tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ko darīt, ja... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Vides informācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Garantija/Klientu apkalpošana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
OBSAH
ležité bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Prehľad zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Pred prvým použitím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre . . . . . . . . . . 98
Obsluha mikrovlnnej rúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tabuľ ka programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Recepty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Údržba a čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Riešenie probmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Montáž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Informácie týkajúce sa ochrany životného prostredia . . . . . . . 116
Záruka/Servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
4
SISUKORD
SISUKORD
Olulised ohutusnõuded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Seadme ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Enne esimest kasutamist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Nõuanded mikrolaineahjus toidu valmistamiseks . . . . . . . . . . 124
Mikrolaineahju kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Programmitabelid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Retseptid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Hooldamine ja puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Mida teha, kui.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Paigaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Keskkonnateave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Garantii/klienditeenindus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
5
Предостережение о пожаре
Не следует оставлять без присмотра работающую СВЧ-печь.
Слишком высокий уровень мощности или слишком большое
время приготовления могут привести к перегреву пищи и
пожару.
Электрическая розетка должна находиться неподалеку, чтобы
устройство можно было легко выключить из сети в аварийной
ситуации.
Источник переменного тока должен обладать напряжением 230 В
(50 Гц), а распределительная линия снабжена
предохранителем на 10 A или прерывателем, рассчитанным как
минимум на 10 A. Рекомендуется выделить для этого устройства
отдельную электрическую цепь.
Не храните и не используйте печь на улице.
Если нагреваемая пища начинает
дымиться, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ.
Выключите печь, выньте вилку из
розетки и подождите, пока пища
перестанет дымиться. Открытие
дверцы во время того, как пища
дымится, может привести к пожару.
Используйте только те контейнеры
и принадлежности, которые
предназначены для СВЧ-печей.
Не оставляйте печь без присмотра
при использовании одноразовой
пластиковой посуды, бумаги или
других воспламеняющихся
пищевых контейнеров.
После использования очищайте
крышку волновода, духовку,
вращающуюся подставку и опору
вращающейся подставки. Они
должны быть сухими и нежирными.
Перегрев накопившегося жира
может привести к задымлению или
возгоранию.
Не размещайте горючие материалы вблизи печи или
вентиляционных отверстий. Не заслоняйте вентиляционные
отверстия.
Снимайте с пищи и пищевых упаковок все металлические
печати, скрученную проволоку и т. п. Дуговой разряд на
металлических поверхностях может привести к пожару.
Не используйте СВЧ-печь для нагревания масла при глубоком
прожаривании. Температуру невозможно контролировать, и
масло может загореться.
Для приготовления попкорна используйте только
специализированные СВЧ-устройства.
Не храните пищу или другие предметы в печи.
После запуска печи проверьте настройки, чтобы убедиться в
том, что печь работает как следует.
Соответствующие подсказки приведены в данном руководстве
по эксплуатации.
Травмоопасность
Внимание: Не включайте печь, если
она повреждена или плохо работает.
Перед использованием убедитесь в
следующем:
a)Дверца должна правильно
закрываться без перекосов и
изгибов.
б)Петли и защелки безопасности на
дверце не должны быть
сломаныили разболтаны.
в)Печати на дверце и уплотняемые
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИХ И
СОХРАНИТЕ, ЧТО БЫ ОБРАЩАТЬСЯ К НИМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
6
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
поверхности не должны быть
повреждены.
г) Убедитесь в том, что в духовке или
на дверце нет выбоин.
д)Убедитесь в том, что шнур
питания и вилка не повреждены.
Никогда не регулируйте, не чините и
не пытайтесь модифицировать саму
печь. Для некомпетентных лиц
опасно выполнять любые действия
по обслуживанию или ремонту,
которые требуют снятия крышки,
защищающей от воздействия
микроволновой энергии.
Не пользуйтесь печью с открытой дверцей, либо каким-то
образом измените положение дверных защелок безопасности.
Не включайте ее, если между дверными прокладками и
уплотняемыми поверхностями находится какой-либо предмет.
Не позволяйте жиру или грязи
накапливаться на дверных
прокладках и других деталях.
Следуйте инструкциям из раздела
«Уход и очистка». Неспособность
поддерживать печь
в чистом состоянии может привести
к повреждению поверхности. Это
может негативно сказаться на сроке
службы изделия и вызвать опасную
ситуацию.
Лица, имеющие КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ, должны узнать у своих
врачей или у производителя кардиостимулятора, какие меры
предосторожности нужно принимать при обращении с СВЧ-
печами.
Предостережение о возможном поражении
электрическим током
Внешний кожух не следует снимать ни при каких
обстоятельствах.
Никогда не проливайте жидкость на отверстия замка дверцы
или на вентиляционные отверстия. Не нужно также вставлять
в них какие-либо предметы. В случае проливания жидкости
немедленно выключите печь, выньте вилку из розетки и
позвоните в ближайший сервисный центр.
Не погружайте шнур питания или вилку в воду или иную
жидкость.
Следите за тем, чтобы шнур питания не лежал на горячих
поверхностях или на острых углах (таких как отдушина для
горячего воздуха в верхней части задней стенки печи).
Не пытайтесь самостоятельно
заменить лампу печи и не
разрешайте заменять ее тем, кто не
уполномочен на это ZANUSSI. При
отказе лампы печи необходимо
обратиться к своему дилеру или
связаться с ближайшим ZANUSSI.
При повреждении шнура питания этого устройства его
необходимо заменить специальным шнуром. Обмен должен
быть сделан уполномоченным ZANUSSI агентом обслуживания.
Предостережение о возможности взрыва или
внезапного закипания:
Внимание: Жидкости и другие виды
пищи нельзя нагревать в
запечатанных контейнерах, так как
они могут взорваться.
Никогда не используйте запечатанные контейнеры. Перед
применением снимайте печати и крышки. Запечатанные
контейнеры могут взрываться из-за нарастания давления даже
после отключения печи.
При нагревании в СВЧ-печи жидкостей следует соблюдать
осторожность. Отверстие контейнера должно быть широким,
чтобы в нем не скапливались пузыри.
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
7
Нагревание напитков в СВЧ-печи
может привести к тому, что они
забурлят и вскипят, спустя некоторое
время. Поэтому следует осторожно
обращаться с контейнером.
Чтобы предотвратить внезапное выливание кипящей жидкости,
которое может привести к ожогам, примите следующие меры:
1. Размешивайте жидкость перед нагреванием или
повторным разогреванием.
2. При повторном разогревании жидкости рекомендуется
окунуть в нее стеклянную палочку или аналогичное
приспособление.
3. По истечении времени приготовления дайте жидкости
постоять в печи в течение минимум 20 секунд во избежание
вскипания и выливания, спустя некоторое время.
Не варите яйца в скорлупе и не
подогревайте в СВЧ-печах яйца,
сваренные целиком вкрутую,
поскольку они могут взрываться
даже после завершения
приготовления. Чтобы готовить
или подогревать яйца, которые не
были взболтаны или смешаны,
протыкайте желтки и белки,
чтобы яйца не взрывались.
Очищайте сваренные вкрутую
яйца от скорлупы и нарезайте их
дольками перед повторным
нагреванием в СВЧ-печи.
Протыкайте кожуру картофеля, сосисок и фруктов перед
приготовлением, чтобы эти продукты не взрывались.
Предупреждение ожогов
Во избежание ожогов используйте держатели для кастрюли или
жаропрочные перчатки, вынимая пищу из печи.
Всегда открывайте контейнеры, наборы для приготовления
попкорна, мешочки для приготовления в печи и т.д., направляя
их в сторону от лица и рук, чтобы вас не обдало паром.
Во избежание ожогов следует всегда
проверять температуру еды и
размешивать ее перед подачей на
стол. Необходимо также уделять
особое внимание температуре
пищи и напитков, предназначенных
для младенцев, детей и пожилых
людей.
Температура контейнера не в полной мере отражает
температуру еды или напитка; всегда проверяйте температуру
пищи.
При открывании дверцы печи всегда стойте поодаль, чтобы
избежать тепловых ожогов и ошпаривания.
После нагревания нарезайте запеченную с фаршем пищу
ломтиками, чтобы выпустить пар и не обжечься.
Держите детей в стороне от
дверцы, чтобы они не обожглись.
Предотвращение неправильного
использования печи детьми
Внимание: Детали данного
устройства нагреваются во время
работы. Будьте осторожны! Не
дотрагивайтесь до нагревательных
элементов. Запрещается исполь-
зование детьми младше 8 лет без
постоянного присмотра взрослых.
Запрещается использование
данного устройства детьми до 8
лет; лицам с ослабленными физич-
ескими, чувствительными или
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
8
умственными способностями;
лицам, не имеющим опыта работы
с устройством и не знающим как им
пользоваться, за исключением
случаев, когда устройство
используется перечисленными
выше лицами под присмотром или
руководством лиц,
обеспечивающих безопасное
использование и понимание
связанных с ним рисков.
Необходимо следить, чтобы дети
не играли с устройством. Очистка и
обслужи-вание могут осущест-
вляться только детьми возрастом
8 лет и старше и только под
присмотром взрослых.
Не облокачивайтесь на дверцу печи и не раскачивайте ее. Не
играйте с печью и не используйте ее в качестве игрушки.
Детям следует предоставить все важные инструкции по
безопасности: научить пользоваться держателями для
кастрюль, тщательно удалять обертки с продуктов, уделяя
особое внимание упаковке (например, саморазогревающимся
материалам), которая разработана для того, чтобы еда хрустела,
и которая может быть слишком горячей.
Другие предупреждения
Никогда не вносите модификации в печь.
Она предназначена только для приготовления пищи дома и
может применяться лишь в этих целях. Печь непригодна для
коммерческого использования или лабораторных
исследований.
Меры по об еспе чению безопасн ости при
использовании печи и предотвращению ущерба
Никогда не включайте печь, если она пуста.
При использовании блюда для жарки или
саморазогревающегося материала всегда ставьте их на
жаропрочный изоляционный материал типа фарфоровой
плиты, чтобы вращающаяся подставка и опора для нее не
повредились из-за температурного напряжения. Не следует
предварительно нагревать блюдо дольше, чем указано в
инструкциях к блюду.
Не используйте металлические принадлежности, которые
отражают СВЧ-излучение и могут вызвать появление
электрической дуги. Не ставьте в печь консервы.
Используйте вращающуюся подставку и опору вращающейся
подставки, разработанные для этой печи. Не включайте печь
без вращающейся подставки.
Чтобы предотвратить поломку вращающейся подставки,
выполните следующие действия:
a) Вращающаяся подставка должна успеть остыть перед
тем, как вы будете ее мыть.
б) Не ставьте горячую еду или горячие приспособления на
холодную подставку.
в) Не ставьте холодную еду или холодные приспособления на
горячую подставку.
Если печь работает, не ставьте ничего на внешний кожух.
Внимание:
Если вы не знаете, как подключать печь, обратитесь к
авторизованному квалифицированному электрику.
Ни производитель, ни дилер не несут никакой ответственности
за повреждение печи или личный ущерб, вызванный
несоблюдением правильной процедуры подключения
электричества.
На стенках печи или вокруг дверных прокладок и уплотняемых
поверхностей иногда могут образовываться водяной пар или
капли. Это нормальная ситуация и она не указывает на утечку
СВЧ-излучения или неполадки.
1. Передняя накладка
2. Лампа печи
3. Панель управления
4. Кнопка открытия дверцы
5. Крышка волновода
6. Духовка
7. Герметичная прокладка
8. Дверные прокладки и уплотняемые поверхности
9. Точки фиксации (4 точки)
10.Вентиляционные отверстия
11.Внешняя крышка
12.Задний кожух
13.Шнур питания
Убедитесь в наличии следующих аксессуаров:
1. Вращающаяся подставка 2. Опора вращающейся подставки
3. 4 затяжных винта (не показаны)
Поместите опору вращающейся подставки на герметичную
прокладку на полу духовки.
Затем поместите вращающуюся подставку на опору.
Чтобы не повредить вращающуюся подставку, не задевайте ее
края тарелками или контейнерами, вынимая их из печи.
Внимание:
При заказе аксессуаров просим сообщить дилеру или представителю
ZANUSSIследующее: название детали и название модели.
9
СХЕМА УСТРОЙСТВА
СВЧ-ПЕЧЬ И АКСЕССУАРЫ
1
2
3
4
56
7
8
9
10
11
12
13
1
2
10
СХЕМА УСТРОЙСТВА И ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛ ЬЗОВАНИЕМ
1
2
3
4
5
6
8
7
9
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАСТР ОЙКА ЧАСОВ
1.
Указатели на ЦИФРОВОМ ДИСПЛЕЕ
СВЧ-излучение
Часы
Стадии приготовления
Плюс/минус
2.
Индикаторы АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
3. Кнопка АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
4.
Кнопка АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ
5.
Кнопка УРОВНЯ МОЩНОСТИ
6. Ручка ТАЙМЕР/ВЕС
7.
Кнопка START/+30
8.
КнопкаSTOP
9.
Кнопка ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
Печь снабжена часами, где время указывается в 12-часовом и 24-
часовом формате.
Пример:Чтобы выставить на часах время 11:30 (в 12-часовом
формате), выполните следующие действия.
1. Вставьте вилку печи в розетку.
2. На экране появится следующее значение: .
3. Установите час с помощью вращения ручки ТАЙМЕР/ВЕС.
4. Один раз нажмите кнопку START/+30, а затем поверните
ручку ТАЙМЕР/ВЕС, чтобы отрегулировать количество минут.
5. Нажмите кнопку START/+30.
6. Посмотрите на дисплей:
Внимание:
1. Ручку ТАЙМЕР/ВЕСможно поворачивать по часовой стрелке
и против часовой стрелки.
2. При нажатии кнопки STOPавтоматически выставляется
время:
Пример:Чтобы выставить на часах время 23:30 (в 24-часовом
формате), выполните следующие действия.
1. Вставьте вилку печи в розетку.
2. На экране появится следующее значение:
3. Нажмите кнопкуSTART/+30. На экране появится
следующее значение:
4. Установите час с помощью вращения ручки ТАЙМЕР/ВЕС.
5. Один раз нажмите кнопку START/+30, а затем поверните
ручку ТАЙМЕР/ВЕС, чтобы отрегулировать количество минут.
6. Нажмите кнопку START/+30.
7. Посмотрите на дисплей:
Внимание:
1. Ручку ТАЙМЕР/ВЕСможно поворачивать по часовой
стрелке и против часовой стрелки.
2. При нажатии кнопкиSTOPавтоматически выставляется
время:
Автоматическая
разморозка хлеба
Автоматическая
разморозка
Вес
11
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ ЧАСОВ
Пример:Чтобы выставить на часах время 11:45 (в 12-часовом
формате), выполните следующие действия.
1. Откройте дверцу.
2. Нажмите кнопку START/+30и удерживайте ее в течение 5
секунд. Печь начнет подавать звуковой сигнал. Установите
час с помощью вращения ручки ТАЙМЕР/ВЕС.
3. Один раз нажмите кнопку START/+30, а затем поверните
ручку ТАЙМЕР/ВЕС, чтобы отрегулировать количество
минут.
4. Нажмите один раз кнопку START/+30.
5. Посмотрите на дисплей:
Пример:Чтобы перейти на часах от 12-часового формата к 24-
часовому или наоборот, выполните следующие действия.
1. Откройте дверцу. Нажмите кнопку START/+30и
удерживайте ее в течение 5 секунд. Печь начнет подавать
звуковой сигнал. Один раз нажмите кнопку START/+30, а
затем поверните ручку ТАЙМЕР/ВЕС, чтобы выставить час.
Пример:Чтобы выставить на часах время 23:45 (в 24-часовом
формате), выполните следующие действия.
1. Откройте дверцу.
2. Нажмите кнопку START/+30и удерживайте ее в течение 5
секунд. Печь начнет подавать звуковой сигнал. Установите
час с помощью вращения ручки ТАЙМЕР/ВЕС.
3. Один раз нажмите кнопку START/+30, а затем поверните
ручку ТАЙМЕР/ВЕС, чтобы отрегулировать количество
минут.
4. Нажмите один раз кнопку START/+30.
5. Посмотрите на дисплей:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ STOP
Кнопка STOPиспользуется в следующих целях:
1. устранение ошибки во время программирования;
2. временная остановка работы печи путем однократного нажатия;
3. отмена программы во время приготовления путем двойного нажатия.
БЛОКИРОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕТ ЕЙ
Печь снабжена функцией безопасности, не допускающей ее
случайного включения ребенком. Когда блокировка включена,
то вплоть до выключения функции блокировки ни один
компонент СВЧ-печи не работает.
Пример: Чтобы включить блокировку для защиты от детей,
сделайте следующее.
1. Нажмите кнопку STOPи удерживайте ее нажатой в
течение 5 секунд.
Печь подаст два звуковых сигнала, и на экране появится надпись
“LOC:
Примечание:
Чтобы выключить блокировку для защиты от детей,
нажмите кнопку STOPи удерживайте ее в течение 5
секунд. Печь дважды подаст звуковой сигнал, и на
дисплее появится время дня.
Блокировку для защиты от детей невозможно установить,
если не установлены часы.
12
СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ В СВЧ-ПЕЧИ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В М ИКРОВОЛНОВ ОЙ ПЕЧИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЩИ
СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чтобы приготовить или разморозить пищу в СВЧ-печи, энергия
СВЧ-излучения должна быть способна проходить сквозь
контейнер и нагревать пищу. Поэтому важно выбирать
подходящую посуду.
Круглые или овальные блюда предпочтительней квадратных
или продолговатых, поскольку пища в углах может перекипать.
Чтобы пища нагревалась равномерно, ее важно поворачивать
и перемешивать.
После приготовления необходимо дать пище остыть, так как при
этом тепло распределяется равномерно.
Состав Пищу с высоким содержанием жиров и сахара (рождественский пудинг, сладкие пирожки) не нужно долго греть. Будьте
внимательны, так как перегрев может привести к пожару.
Плотность Плотность пищи влияет на время приготовления. Легкая пористая пища (например, кексы или хлеб) готовится быстрее, чем
тяжелая и плотная пища, например жареное мясо и запеканка.
Количество Время приготовления должно увеличиваться с увеличением объема пищи, помещаемой в печь.
Так, например, четыре картофелины будут готовиться дольше, чем две.
Размер Маленькие продукты и кусочки готовятся быстрее, чем крупные, поскольку СВЧ-излучение может проникать со всех сторон по
направлению к центру. Чтобы пища нагревалась равномерно, сделайте так, чтобы все кусочки были одного размера.
Форма Более толстые куски пищи неправильной формы, например куриные окорочка или ножки, готовятся дольше. Круглые кусочки
прожариваются более равномерно, чем квадратные в СВЧ-печи.
Температура
пищи
Первоначальная температура пищи влияет на длительность приготовления. Охлажденные продукты готовятся дольше, чем
пища комнатной температуры. Делайте надрезы на пище с наполнителями (например, на пончиках с джемом), чтобы
выпустить пар и тепло.
Размещение Разместите самые толстые кусочки еды (например, куриные ножки) так, чтобы они находились у края блюда.
Накрывание Используйте липкую ленту для СВЧ-печей или подходящую крышку.
Протыкание Пищу, покрытую скорлупой, кожицей или мембраной, необходимо проткнуть в нескольких местах перед приготовлением
или разогревом. Иначе скопившийся пар может привести к взрыву пищи (например, картофеля, рыбы, цыплят или
сосисок).
Внимание:Яйца не следует нагревать с помощью СВЧ-излучения, так как они могут взрываться даже после завершения
приготовления (например, яйца без скорлупы или сваренные вкрутую).
Помешивание и
переворачивание
Чтобы пища равномерно разогревалась, важно помешивать и переворачивать ее во время приготовления.
Помешивание и переворачивание всегда следует осуществлять, начиная от края к центру.
Настаивание После приготовления необходимо дать пище остыть, чтобы тепло распределилось равномерно.
Экранирование Некоторые области размораживаемой пищи могут нагреться. Теплые области (например, куриных ножек и крыльев)
можно экранировать маленькими кусочками фольги, которые отражают СВЧ-излучение.
13
СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ В СВЧ-ПЕЧИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЧ-ПЕЧИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЧ-ПЕЧИ
ПОСУДА ДЛЯ СВЧ-ПЕЧЕЙ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
РУЧНАЯ РАЗМОРОЗКА
Ручная разморозка (без применения функции автоматической разморозки) выполняется при мощности 240 Вт. Символ разморозки
появляется на дисплее всякий раз при выборе уровня мощности.
Посуда Для СВЧ-
печей
Комментарии
Алюминиевая фольга/
контейнеры из фольги
/
Для защиты пищи от перегрева могут применяться маленькие кусочки алюминиевой фольги.
Держите фольгу на расстоянии не менее 2 см от стенок печи, чтобы не возник дуговой разряд.
Контейнеры из фольги не рекомендуется использовать, если это не указано производителем ;
тщательно выполняйте инструкции.
Блюда для жарки
Всегда следуйте инструкциям производителей. Не нагревайте пищу дольше, чем это
рекомендовано. Будьте очень осторожны, поскольку эти блюда становятся очень горячими.
Фарфор и керамика
/
Фарфор, гончарные изделия, изделия из глазированной глины и костяного фарфора, за
исключением изделий с металлическими украшениями, обычно считаются пригодными.
Стеклянная тара (например,
Pyrex®)
При использовании изделий из тонкого стекла необходимо соблюдать осторожность, поскольку
при внезапном нагреве они могут лопнуть или треснуть.
Металл
Использовать металлическую посуду в СВЧ-печах не рекомендуется