Logitech Folio paigaldusjuhend

Kategooria
Tahvelarvutite ümbrised
Tüüp
paigaldusjuhend
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  147
Toote tutvustus
1. iPad mini hoidik
2. Kaitsekaaned
3. Funktsiooniklahvid
4. Klaviatuur
5. Bluetooth®-i tuli
6. Aku olekutuli
7. Bluetooth-ühenduse nupp
8. Sisse-/väljalülitamise lüliti
9. Micro-USB-laadimisport
10. Micro-USB-laadimiskaabel
11. Toote dokumentatsioon
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
148  Eesti
Klaviatuurkaante seadistamine
Alustamine
1. Avage klaviatuurkaaned, veenduge,
et iPad mini serv on iPad mini hoidikuga
ühel joonel ja vajutage allapoole:
2. Viige klaviatuurkaaned
tippimisasendisse:
iPad miniga ühenduse loomine
Klaviatuurkaaned loovad iPad miniga
ühenduse Bluetoothi teel.
Klaviatuurkaante esmasel kasutamisel
tuleb need iPad miniga siduda:
1. Lülitage klaviatuur sisse:
Bluetoothi tuli vilgub, mis tähendab,
et klaviatuur on leitav ja iPad miniga
sidumiseks valmis. Klaviatuuri esmasel
sisselülitamisel jääb see 15 minutiks
leitavaks.
Kui aku olekutuli muutub punaseks,
laadige aku. Lisateavet leiate jaotisest
„Klaviatuuri aku laadimine“.
2. Tehke iPad minis järgmist:
•Veenduge, et iPad mini Bluetooth-
funktsioon on sisse lülitatud.
Valige Settings (Seaded) > Bluetooth >
On (Sees).
•Valige menüüst Devices (Seadmed)
valik Ultrathin Keyboard Folio m1.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  149
3. Kui iPad mini küsib PIN-koodi,
sisestage see kaante klaviatuuril
(mitte iPadi minil).
Pärast ühenduse loomist muutub
Bluetoothi tuli korraks siniseks ja lülitub
siis uuesti välja.
Teise iPad miniga ühenduse loomine
1. Veenduge, et klaviatuur on sisse
lülitatud.
2. Veenduge, et iPad mini Bluetooth-
funktsioon on sisse lülitatud.
Valige Settings (Seaded) > Bluetooth >
On (Sees).
3. Vajutage Bluetooth-ühenduse nuppu:
Klaviatuur jääb leitavaks 3 minutiks.
4. Valige iPad mini menüüs Devices
(Seadmed) valik Ultrathin Keyboard
Folio m1.
5. Kui iPad mini küsib PIN-koodi,
sisestage see kaante klaviatuuril
(mitte iPadi minil).
Pärast ühenduse loomist muutub
Bluetoothi tuli korraks siniseks ja lülitub
siis uuesti välja.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
150  Eesti
Klaviatuurkaante kasutamine
Kaks vaatamisasendit
Klaviatuurkaantel on kaks vaatamisasendit
– üks tippimiseks ja teine sirvimiseks.
Tippimiseks viige iPad mini hoidik
tippimisasendisse, asetades selle kohakuti
sisseehitatud magnetiga, mis seda
paigal hoiab. Lülitage klaviatuur sisse:
Sirvimiseks viige iPad mini hoidik
sirvimisasendisse ja pidage meeles
klaviatuur aku säästmiseks välja lülitada.
Kui klaviatuur on tippimisasendis ja te
seda mõnda aega ei kasuta, lülitub see
automaatselt unerežiimi. Unerežiimist
väljatoomiseks vajutage mis tahes klahvi.
iPad mini eemaldamine
iPad mini eemaldamiseks kaante seest
painutage üht iPad mini hoidiku nurkadest:
iPad mini tuleb seepeale lahti:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  151
iPad mini reisile kaasavõtmine
1. Asetage iPad mini selle hoidikusse.
2. Sulgege klaviatuurkaaned.
Olekutule indikaatorid
Klaviatuurkaante tuled annavad teavet klaviatuuri aku laetuse ja Bluetooth-ühenduse
kohta:
Aku olekutuli
Tuli Kirjeldus
Vilgub roheliselt Aku laeb.
Roheline põleb püsivalt Aku on täis laetud (100%).
Punane Aku on tühjaks saamas (vähem kui 10%). Laadige aku.
Bluetoothi tuli
Tuli Kirjeldus
Vilgub Kiiresti: klaviatuur on otsingurežiimis ja sidumiseks valmis.
Aeglaselt: klaviatuur üritab iPad miniga uuesti ühendust luua.
Põleb püsivalt Bluetooth-sidumine või taasühendamine on edukas.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
152  Eesti
Funktsiooniklahvid
Avakuva = iPad mini avakuva
Fn + 1 = ekraanilukk
Lukustab ja avab iPad mini ekraani
Fn + 2 = Siri
Võimaldab häälkäskluste
abil sõnumeid saata, helistada,
kohtumisi korraldada jne
Fn + 3 = otsing*
Käivitab iPad mini
otsingufunktsiooni
Fn + 4 = keele vahetus
Muudab klaviatuuri keele
Fn + 5 = virtuaalne klaviatuur
Kuvab/peidab virtuaalse klaviatuuri
Fn + 6 = slaidiseanss*
Fn + 7 = eelmine pala
Fn + 8 = esitus/paus
Fn + 9 = järgmine pala
Fn + 0 = vaigistus
Fn + mõttekriips =
helitugevuse vähendamine
Fn + plussmärk =
helitugevuse suurendamine
Fn + X = lõikamine
Fn + C = kopeerimine
Fn + V = kleepimine
Fn + vasakpoolne kursor =
vasakpoolne valimine
Valib sõnahaaval vasakul
asuva teksti
Fn + parempoolne =
parempoolne valimine
Valib sõnahaaval paremal
asuva teksti
Fn + tühikuklahv = ühelt
rakenduselt teisele liikumine
Märkus. Funktsiooniklahvi valimiseks vajutage ja hoidke Fn-klahvi all ning vajutage ülaltoodud
teist klahvi.
* Saadaval vaid iOS 6 või vanema versiooniga iPadidele.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  153
Klaviatuuri aku laadimine
Kui aku olekutuli on punane,
vajab klaviatuurkaante aku laadimist.
1. Ühendage micro-USB-kaabli üks
ots laadimisporti ja teine ots arvuti
USB-porti.
Teine võimalus on kasutada 5 V
vähemalt 500 mA USB-laadijat nagu see,
mis iPad miniga kaasas oli.
Aku laadimise ajal vilgub olekutuli
roheliselt.
2. Laadige akut, kuni aku olekutuli jääb
püsivalt roheliselt põlema.
Akuteave
•Täis laetud aku pakub toidet umbes
kolmeks kuuks, kui klaviatuuri kasutatakse
umbes kaks tundi päevas.
•Kui pärast klaviatuuri sisselülitamist
muutub olekutuli veidikeseks ajaks
punaseks, laadige akut.
•Kui te klaviatuuri parajasti ei kasuta,
lülitage see akutoite säästmiseks välja.
•Kui klaviatuur on tippimisasendis
ja te seda mõnda aega ei kasuta,
lülitub see automaatselt unerežiimi.
Unerežiimist väljatoomiseks vajutage
mis tahes klahvi.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
154  Eesti
Aku kasutuselt kõrvaldamine toote
tööea lõpus
1. Kangutage kruvikeeraja abil lahti
klaviatuuri pealmine kate.
2. Eemaldage aku trükkplaadi küljest
ja võtke välja.
3. Järgige toote ja selle aku äraviskamisel
kohalikke õigusakte
Tootekeskuse külastamine
Veebis leidub teie toote kohta veel teavet
ja tuge. Kulutage hetk aega ja külastage
tootekeskust, kus saate oma uue
klaviatuurkaante kohta rohkem teada.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-m1
Sealt leiate veebiartikleid seadistamise,
näpunäiteid kasutuse ja teavet
lisafunktsioonide kohta.
Samuti saab foorumites küsida nõu või
küsimusi teistelt kasutajatelt ning nendega
oma lahendusi jagada.
Ulatuslik sisu hõlmab näiteks järgmist:
•Õpetused
•Tõrkeotsing
•Tugikogukond
•Veebidokumentatsioon
•Garantiiteave
•Varuosad (kui on saadaval)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  155
Tõrkeotsing
Klaviatuur ei tööta
•Vajutage klaviatuuri unerežiimist
väljatoomiseks mis tahes klahvi.
•Lülitage klaviatuur välja ja siis uuesti sisse.
•Laadige siseaku. Lisateavet leiate jaotisest
„Klaviatuuri aku laadimine“.
•Taastage klaviatuuri ja iPad mini vaheline
Bluetooth-ühendus.
•Veenduge, et Bluetooth-funktsioon
on iPad mini seadetes on sisse lülitatud
(Settings (Seaded) > Bluetooth >
On (Sees)).
•Valige iPad mini menüüs Devices
(Seadmed) valik Ultrathin Keyboard Folio
m1. Pärast Bluetooth-ühenduse loomist
hakkab Bluetoothi tuli siniselt põlema.
Milline on teie arvamus?
Täname teid, et ostsite meie toote!
Varuge hetk aega ja andke meile teada,
mis te arvate.
www.logitech.com/ithink
1 / 1

Logitech Folio paigaldusjuhend

Kategooria
Tahvelarvutite ümbrised
Tüüp
paigaldusjuhend