Logitech Folio paigaldusjuhend

Kategooria
Tahvelarvutite ümbrised
Tüüp
paigaldusjuhend
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  147
Toote tutvustus
1. iPad mini hoidik
2. Kaitsekaaned
3. Funktsiooniklahvid
4. Klaviatuur
5. Bluetooth®-i tuli
6. Aku olekutuli
7. Bluetooth-ühenduse nupp
8. Sisse-/väljalülitamise lüliti
9. Micro-USB-laadimisport
10. Micro-USB-laadimiskaabel
11. Toote dokumentatsioon
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
148  Eesti
Klaviatuurkaante seadistamine
Alustamine
1. Avage klaviatuurkaaned, veenduge,
et iPad mini serv on iPad mini hoidikuga
ühel joonel ja vajutage allapoole:
2. Viige klaviatuurkaaned
tippimisasendisse:
iPad miniga ühenduse loomine
Klaviatuurkaaned loovad iPad miniga
ühenduse Bluetoothi teel.
Klaviatuurkaante esmasel kasutamisel
tuleb need iPad miniga siduda:
1. Lülitage klaviatuur sisse:
Bluetoothi tuli vilgub, mis tähendab,
et klaviatuur on leitav ja iPad miniga
sidumiseks valmis. Klaviatuuri esmasel
sisselülitamisel jääb see 15 minutiks
leitavaks.
Kui aku olekutuli muutub punaseks,
laadige aku. Lisateavet leiate jaotisest
„Klaviatuuri aku laadimine“.
2. Tehke iPad minis järgmist:
•Veenduge, et iPad mini Bluetooth-
funktsioon on sisse lülitatud.
Valige Settings (Seaded) > Bluetooth >
On (Sees).
•Valige menüüst Devices (Seadmed)
valik Ultrathin Keyboard Folio m1.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  149
3. Kui iPad mini küsib PIN-koodi,
sisestage see kaante klaviatuuril
(mitte iPadi minil).
Pärast ühenduse loomist muutub
Bluetoothi tuli korraks siniseks ja lülitub
siis uuesti välja.
Teise iPad miniga ühenduse loomine
1. Veenduge, et klaviatuur on sisse
lülitatud.
2. Veenduge, et iPad mini Bluetooth-
funktsioon on sisse lülitatud.
Valige Settings (Seaded) > Bluetooth >
On (Sees).
3. Vajutage Bluetooth-ühenduse nuppu:
Klaviatuur jääb leitavaks 3 minutiks.
4. Valige iPad mini menüüs Devices
(Seadmed) valik Ultrathin Keyboard
Folio m1.
5. Kui iPad mini küsib PIN-koodi,
sisestage see kaante klaviatuuril
(mitte iPadi minil).
Pärast ühenduse loomist muutub
Bluetoothi tuli korraks siniseks ja lülitub
siis uuesti välja.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
150  Eesti
Klaviatuurkaante kasutamine
Kaks vaatamisasendit
Klaviatuurkaantel on kaks vaatamisasendit
– üks tippimiseks ja teine sirvimiseks.
Tippimiseks viige iPad mini hoidik
tippimisasendisse, asetades selle kohakuti
sisseehitatud magnetiga, mis seda
paigal hoiab. Lülitage klaviatuur sisse:
Sirvimiseks viige iPad mini hoidik
sirvimisasendisse ja pidage meeles
klaviatuur aku säästmiseks välja lülitada.
Kui klaviatuur on tippimisasendis ja te
seda mõnda aega ei kasuta, lülitub see
automaatselt unerežiimi. Unerežiimist
väljatoomiseks vajutage mis tahes klahvi.
iPad mini eemaldamine
iPad mini eemaldamiseks kaante seest
painutage üht iPad mini hoidiku nurkadest:
iPad mini tuleb seepeale lahti:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  151
iPad mini reisile kaasavõtmine
1. Asetage iPad mini selle hoidikusse.
2. Sulgege klaviatuurkaaned.
Olekutule indikaatorid
Klaviatuurkaante tuled annavad teavet klaviatuuri aku laetuse ja Bluetooth-ühenduse
kohta:
Aku olekutuli
Tuli Kirjeldus
Vilgub roheliselt Aku laeb.
Roheline põleb püsivalt Aku on täis laetud (100%).
Punane Aku on tühjaks saamas (vähem kui 10%). Laadige aku.
Bluetoothi tuli
Tuli Kirjeldus
Vilgub Kiiresti: klaviatuur on otsingurežiimis ja sidumiseks valmis.
Aeglaselt: klaviatuur üritab iPad miniga uuesti ühendust luua.
Põleb püsivalt Bluetooth-sidumine või taasühendamine on edukas.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
152  Eesti
Funktsiooniklahvid
Avakuva = iPad mini avakuva
Fn + 1 = ekraanilukk
Lukustab ja avab iPad mini ekraani
Fn + 2 = Siri
Võimaldab häälkäskluste
abil sõnumeid saata, helistada,
kohtumisi korraldada jne
Fn + 3 = otsing*
Käivitab iPad mini
otsingufunktsiooni
Fn + 4 = keele vahetus
Muudab klaviatuuri keele
Fn + 5 = virtuaalne klaviatuur
Kuvab/peidab virtuaalse klaviatuuri
Fn + 6 = slaidiseanss*
Fn + 7 = eelmine pala
Fn + 8 = esitus/paus
Fn + 9 = järgmine pala
Fn + 0 = vaigistus
Fn + mõttekriips =
helitugevuse vähendamine
Fn + plussmärk =
helitugevuse suurendamine
Fn + X = lõikamine
Fn + C = kopeerimine
Fn + V = kleepimine
Fn + vasakpoolne kursor =
vasakpoolne valimine
Valib sõnahaaval vasakul
asuva teksti
Fn + parempoolne =
parempoolne valimine
Valib sõnahaaval paremal
asuva teksti
Fn + tühikuklahv = ühelt
rakenduselt teisele liikumine
Märkus. Funktsiooniklahvi valimiseks vajutage ja hoidke Fn-klahvi all ning vajutage ülaltoodud
teist klahvi.
* Saadaval vaid iOS 6 või vanema versiooniga iPadidele.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  153
Klaviatuuri aku laadimine
Kui aku olekutuli on punane,
vajab klaviatuurkaante aku laadimist.
1. Ühendage micro-USB-kaabli üks
ots laadimisporti ja teine ots arvuti
USB-porti.
Teine võimalus on kasutada 5 V
vähemalt 500 mA USB-laadijat nagu see,
mis iPad miniga kaasas oli.
Aku laadimise ajal vilgub olekutuli
roheliselt.
2. Laadige akut, kuni aku olekutuli jääb
püsivalt roheliselt põlema.
Akuteave
•Täis laetud aku pakub toidet umbes
kolmeks kuuks, kui klaviatuuri kasutatakse
umbes kaks tundi päevas.
•Kui pärast klaviatuuri sisselülitamist
muutub olekutuli veidikeseks ajaks
punaseks, laadige akut.
•Kui te klaviatuuri parajasti ei kasuta,
lülitage see akutoite säästmiseks välja.
•Kui klaviatuur on tippimisasendis
ja te seda mõnda aega ei kasuta,
lülitub see automaatselt unerežiimi.
Unerežiimist väljatoomiseks vajutage
mis tahes klahvi.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
154  Eesti
Aku kasutuselt kõrvaldamine toote
tööea lõpus
1. Kangutage kruvikeeraja abil lahti
klaviatuuri pealmine kate.
2. Eemaldage aku trükkplaadi küljest
ja võtke välja.
3. Järgige toote ja selle aku äraviskamisel
kohalikke õigusakte
Tootekeskuse külastamine
Veebis leidub teie toote kohta veel teavet
ja tuge. Kulutage hetk aega ja külastage
tootekeskust, kus saate oma uue
klaviatuurkaante kohta rohkem teada.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-m1
Sealt leiate veebiartikleid seadistamise,
näpunäiteid kasutuse ja teavet
lisafunktsioonide kohta.
Samuti saab foorumites küsida nõu või
küsimusi teistelt kasutajatelt ning nendega
oma lahendusi jagada.
Ulatuslik sisu hõlmab näiteks järgmist:
•Õpetused
•Tõrkeotsing
•Tugikogukond
•Veebidokumentatsioon
•Garantiiteave
•Varuosad (kui on saadaval)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Eesti  155
Tõrkeotsing
Klaviatuur ei tööta
•Vajutage klaviatuuri unerežiimist
väljatoomiseks mis tahes klahvi.
•Lülitage klaviatuur välja ja siis uuesti sisse.
•Laadige siseaku. Lisateavet leiate jaotisest
„Klaviatuuri aku laadimine“.
•Taastage klaviatuuri ja iPad mini vaheline
Bluetooth-ühendus.
•Veenduge, et Bluetooth-funktsioon
on iPad mini seadetes on sisse lülitatud
(Settings (Seaded) > Bluetooth >
On (Sees)).
•Valige iPad mini menüüs Devices
(Seadmed) valik Ultrathin Keyboard Folio
m1. Pärast Bluetooth-ühenduse loomist
hakkab Bluetoothi tuli siniselt põlema.
Milline on teie arvamus?
Täname teid, et ostsite meie toote!
Varuge hetk aega ja andke meile teada,
mis te arvate.
www.logitech.com/ithink
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256

Logitech Folio paigaldusjuhend

Kategooria
Tahvelarvutite ümbrised
Tüüp
paigaldusjuhend