Behringer 1002FX Omaniku manuaal

Bränd
Behringer
Kategooria
helisegistid
Mudel
1002FX
Tüüp
Omaniku manuaal
Käytohje
1202 /1002
Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps,
British EQs and Multi-FX Processor
2 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
Kiittää te
Onnittelut! BEHRINGER-laitteen XENYX 1202FX/1002FX hankinnalla olette
saaneet mikseripöydän, joka sen kompakteista mitoista huolimatta on erittäin
monipuolinen ja sillä on erinomaiset audio-ominaisuudet.
BEHRINGER XENYX mikseripöytä tarjoaa korkealaatuisen mikrofoniesivahvistimen
optionaalisella phantomsyötöllä, symmetrisillä Line-tuloilla sekä efektilaitteiden
liitäntämah dollisuuksilla. Senlaajojen ja nerokkaasti ajateltujen Routing-
mahdollisuuksien kautta soveltuu XENYX sekä live- että myösstudiotilanteisiin.
Sisällysluettelo
Kiittää te ..........................................................................2
Tärkeitä turvallisuusohjeita .......................................... 3
Juridinen Peruutus .........................................................3
1. Johdanto ..................................................................... 4
1.1 Yleiset mikseripöytätoiminnot ....................................... 4
1.2 Käsikirja .................................................................................. 4
1.3 Ennen aloittamista ............................................................. 5
1.3.1 Toimitus ............................................................................ 5
1.3.2 Käyttöönotto ................................................................. 5
1.3.3 Online-rekisteröinti ..................................................... 5
2. Käyttöelementit ja Liitännät .................................... 5
2.1 Monokanavat ....................................................................... 5
2.2 Stereokanavat ...................................................................... 6
2.3 Main-sektion kytkentäkenttä ......................................... 7
2.4 Main-Sektio ........................................................................... 7
2.5 Digitaalinen tehosteprosessori ..................................... 8
3. Käyttötapoja .............................................................. 9
3.1 Tallennus-Studio .................................................................. 9
3.2 Live-kaiutus ........................................................................ 10
4. Asennus .................................................................... 11
4.1 Verkkoliitäntä ..................................................................... 11
4.2 Audioliitännät .................................................................... 11
5. Tekniset Tied ............................................................ 12
3 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
JURIDINEN PERUUTUS
Varoitus
Symbolilla merkityissä päätteissä
sähkövirran voimakkuus on niin korkea,
että ne sisältävät sähköiskun vaaran. Käytäainoastaan
korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia
kaiutinjohtoja, joissa on ¼"TS-liittimet valmiiksi
asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten
teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön toimesta.
Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan
mukana seuraavissa liitteissä olevista
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
Luekäyttöohjeet.
Varoitus
Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta
(tai taustasektion kantta) tule poistaa.
Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia.
Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.
Varoitus
Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai
kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen
päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten maljakoita.
Varoitus
Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu
ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan
käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun
tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa
kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain
alanammattihenkilö.
1. Lue nä mä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten
lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien
laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä.
Leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu
pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen
aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti
pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä
kohdasta, jossa verkkojohto tulee uloslaitteesta.
11. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.
12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä
pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava
sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään
millointahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksiä/lisälaitteita.
14. Käytä ainoastaan
valmistajan mainitseman
tai laitteen mukana
myydyn cartin,
seisontatuen, kolmijalan,
kan-nattimen tai
pöydän kanssa. Cartia
käytettäessä tulee cart/
laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta
itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta
vältyttäisiin.
15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja
laitteen ollessa pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon
ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kunlaite
on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai
–pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt
nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle
tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on
päässytputoamaan.
17. Tuotteen oikea hävitys:
Tämäsymboli osoittaa, että
tuotetta ei WEEE-direktiivin
(2002/96/EY) ja paikallisen
lain mukaan saa hävittää
kotitalousjätteen mukana.
Tuotetulee toimittaa
valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille
tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisenjätteen
epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa
ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja
elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien
vaarallisten aineiden takia. Kunhävität tuotteen
asianmukaisesti, autat myös tehostamaan
luonnonvarojen käyttöä. Saatlisätietoja
hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista
kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi viranomaisilta,
jätteenkäsittelyviranomaiselta taijätehuoltoyritykseltä.
TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA
ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄKERROTUT
TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ.
KAIKKITAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA,
NIIDENOMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSICGROUP EI OTA
VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ,
JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI
OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA
KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN.
VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT
VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ.
MUSICGROUPTUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT
JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJATJA JÄLLEENMYYJÄT
EIVÄT OLE MUSICGROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄHEILLÄ
OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ
MUSICGROUP:IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA
LUPAUKSIA TAI TUOTEESITTELYJÄ.MÄ OPAS ON
TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN
OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN
MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI
MEKAANISESTI, MUKAANLUKIEN VALOKOPIOINTI JA
KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄNTARKOITUSTA
VARTEN, ILMANMUSICGROUPIPLTD.:N AIEMPAA
KIRJALLISTALUPAA.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
© 2013 MUSICGroupIPLtd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
4 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
1. Johdanto
XENYX-sarja on todellinen virstanpylväs mikseriteknologian kehityksessä.
Uusien ominaisuuksiensa, kuten valinnaisella keinojännitteellä varustetut
XENYX-mikrofonivahvistimet, symmetriset Line-tulot ja erittäin tehokas
efektiosio, ansiosta XENYX-sarjan mikserit sopivat täydellisesti niin live- kuin
studiokäyttöönkin. Modernimpien kytkentätekniikoiden ansiosta jokainen
XENYX-mikseri saavuttaa uskomattoman täyteläisen, analogisen soinnin.
Näissähuippuluokan miksereissä yhdistyvät analogisen ja digitaalisen tekniikan
edut uusimpaan digitaali tekniikkaan.
Mikrofonikanavat on varustettu High-End XENYX Mic Preamps -esivahvistimilla,
joiden äänenlaatu ja dynamiikka ovat verrattavissa kalliisiin Outboard-
esivahvistimiin ja
• joiden 130 dB:n dynamiikka-alue tarjoaa uskomattoman
suurentoimintavaran
• joiden alle 10 Hz ja yli 200 kHz välille sijoittuva kaistanleveys mahdollistaa
hienoimpienkin vivahteiden kristallinkirkkaan toiston
• joiden 2SV888-transistorit takaavat äärimmäisen säröttömän
ja kohinattoman kytkennän ja näin myös todella puhtaan ja
neutraalinsignaalintoiston
• jotka ovat ihanteellisesti yhdistettävissä kaikkiin mahdollisiin mikrofoneihin
(60 dB:n vahvistukseen ja +48 V:n keinojännitteeseen saakka) ja
• joiden avulla pystyt hyödyntämään täydellisesti 24 bitin / 192
kHz:n nauhoittimesi dynamiikka-aluetta ja saavuttamaan parhaan
mahdollisenaudiolaadun
“British EQ
XENYX-sarjan taajuuskorjaimet perustuvat aitojen brittiläisten konsolien
maailmankuuluun kytkentätekniikkaan. Nämä konsolit ovat tunnettuja
uskomattoman täyteläisestä ja musikaalisesti korkealaatuisesta
äänenlaadustaan. Ne takaavat erinomaiset ääniominaisuudet jopa äärimmäisten
vahvistusten yhteydessä.
Moniefektiprosessori
Tämän lisäksi XENYX-mikserissä on 24 bitin A/D- ja D/A-muuntimilla varustettu
efektiprosessori, jonka ansiosta käytössäsi on 100 presetiä ensiluokkaisin
hall-, echo ja modulointiefektein sekä lukuisin moniefektein, joilla on
erinomainenaudiolaatu.
Huomio!
◊ Haluamme mainita, että korkea äänenvoimakkuus voi vaurioittaa
kuuloanne ja/tai kuulokkeitanne tai kovaäänistänne. Kääntäkää Main-
Sektionin MAIN MIX-säädin vasempaan vasteeseen, ennen kuin
kytket laitteen päälle. Huomioikaa aina, että äänenvoimakkuus
on kohtuullinen.
1.1 Yleiset mikseripöytätoiminnot
Mikseripöytä täyttää 3 oleellista toimintoa:
• Signaalin valmistelu:
Esivahvistus
Mikrofonit muuttavat ääniaallot sähköiseksi jännitteeksi. Jännitettä on
kuitenkin vahvistettava moninkertaisesti, ennen kuin se saa kaiuttimen
toimimaan ja sitä kautta äänen toistumaan. Mikrofonikapselin ligraanisen
rakenteen takia tulojännite on erittäin pieni ja täten herkkä häiriötekijöille.
Siksi mikrofonin signaalin jännite nostetaan heti mikseriin liitettäessä
korkeammalle ja häirittömämmälle tasolle. Tämän tulee tapahtua erittäin
korkeatasoisella vahvistimella, jotta signaali saadaan mahdollisimman
väärentömättömällä tavalla ei-herkälle tasolle. MicPreamp on
täydellinen tähän tehtävään aiheuttamatta itse minkäänlaista häiriötä
kuten kohinaa tai äänen särinää. Muunnokset, jotka tässä vaiheessa
vaikuttaisivat signaalin laatuun ja puhtauteen, voisivat kulkeutua kaikkien
vahvistimien läpi ja esiintyisivät täten myös äänityksessä tai äänentoistossa
PA-laitteistonkautta.
Tason sopeutus
DI-Boxin kautta (Direct Injection) tai esim. äänikortin lähdöstä tai
kosketinsoittimesta mikseriin syötetyt signaalit täytyy usein sovittaa
mikserin käyttötasoon.
Signaalin korjaus
Signaalin ääni on helposti, nopeasti ja efektiivisesti muutettavissa kanavissa
olevan taajuuskorjaimen avulla.
• Signaalin jako:
Tstettävät yksittäiset signaalit kanavavedoista kerätään nk. väyliin
(Bus) ja johdetaan Main-sektioon jatkokäsittelyä varten. Tässä asetetaan
valmiiksi liitokset tallennuslaitteita, vahvistinpääteasteita, kuulokkeita ja
CD/Tape-lähtöjä varten. Aux-tien kautta miksaus johdetaan ulos ulkoiselle
tehosteprosessorille tai ulkoiselle tehostelaitteelle. Miksaus voidaan myös
luoda lavalla olevia muusikoita varten (Monitormix).
• Mix:
Tämä mikseripöydän „kuningaslaji“ on kaikkien toimintojen
yhteisvaikutusta. Miksaus tarkoittaa ennen kaikkea yksittäisten
instrumenttien äänen voimakkuuden tason ja äänien keskenään asemoinnin
ja erilaisten äänien säätöä kokonaiskuvassa. Miksauksen tarkoituksena on
myös jakaa yksittäiset äänet järkevästi stereokuvassa. Prosessin lopussa
tulee kokonaismiksauksen tasokontrolli sovittaa seuraaviin laitteisiin kuten
äänittäjään, taajuusvaihteeseen tai vahvistinpääteasemiin.
BEHRINGER mikseripöytien pinta on sopeutettu optimaalisesti näille tehtäville ja
rakennettu siten, että signaalin matkaa voidaan seurata helposti.
1.2 Käsikirja
Tämä käsikirja on rakennettu siten, että saat yleiskuvan käyttöelementeis
ja samanaikaisesti yksityiskohtaista tietoa niiden käytöstä.
Jottayhteenkuuluvuudet voidaan katsella nopeasti, olemme koonneet
käyttöelementit ryhmiin niiden toiminnon mukaan. Mikäli tarvitset joidenkin
aiheiden yksityiskohtaista selvitystä, niin vieraile silloin kotisivuillamme
osoitteessa http://behringer.com. Moniin audiotekniikan käsitteisiin löydät lisää
selityksiä tuotteidemme informaatiosivuilta sanastosta.
◊ Mukana toimitettu lohkokaavio tarjoaa yleiskuvan tulojen ja lähtöjen
välisistä yhdistyksistä sekä niiden välille sijoitetuista kytkimistä
ja säätimistä.
Yritä kerran kokeilumielessä seurata signaalinvirtaa mikrofonitulosta
FXSEND-pistorasiaan. Älä anna mahdollisuuksien laajuuden pelästyttää, seon
helpompaan kuin uskotkaan! Kun samanaikaisesti katsot käyttölaitteiden
yleiskuvaa, opit tuntemaan mikseripöydän nopeasti ja kohta voit käyttää kaikkia
sen mahdollisuuksia hyväksi.
5 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
1.3 Ennen aloittamista
1.3.1 Toimitus
Mikseripöytä pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi.
Jos pakkauslaatikossa siitä huolimatta näkyy vaurioitumisia, tarkasta laite heti
ulkoisten vahinkojen osalta.
◊ ÄLÄ lähetä laitetta meille takaisin mahdollisten vaurioiden
tapauksessa, vaan ilmoita ehdottomasti ensin kauppiaalle ja
kuljetusyritykselle, koska muuten kaikki vahingonkorvausvaateet
voivat raueta.
◊ XENYX:n optimaalisen suojan takaamiseksi suosittelemme laitteen
käytön tai kuljetuksen aikana suojalaukun käyttöä.
◊ Käytäthän aina alkuperäistä pakkauslaatikkoa säilyttäessäsi tai
lähettäessäsi laitetta, välttyäksesi mahdollisilta vahingoilta.
◊ Älä ikinä anna lapsien käsitellä laitetta tai sen pakkausmateriaalia
ilman valvontaa.
◊ Huolehdithan pakkausmateriaalin
ympäristöystävällisestä hävittämisestä.
1.3.2 Käyttöönotto
Huolehtikaa riittävästä ilmansaannista ja älkää asettako mikseripöytää
lämmityslaitteiden tai tehovahvistimien läheisyyteen, jotta laitteen
ylikuumeneminen vältettäisiin.
◊ Älä koskaan liitä XENYX:ia verkko-osaan, kun verkko-osan on jo liitetty
sähköverkkoon! Yhdistä sitä vastoin ensin poiskytketty pulpetti
verkko-osaan ja liitä vasta sitten verkkoon.
◊ Huomioi, että kaikkien laitteiden täytyy ehdottomasti olla
maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi verkkokaapelia eikä
laitteiden maadoitusta ei saa missään tapauksessa poistaa tai tehdä
vaikutuksettomaksi. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina
vioittumattomalla suojajohtimella.
◊ On ehdottomasti huolehdittava siitä, että laitteen asennuksesta ja
käytöstä huolehtivat vain asiantuntevat henkilöt. Asennuksen aikana
ja sen jälkeen on aina huolehdittava käsittelevän henkilön
(käsittelevien henkilöiden) riittävästä maadoituksesta, koska muutoin
sähköstaattisilla purkauksilla tms. voidaan käyttöominaisuuksiin
vaikuttaa haitallisesti.
1.3.3 Online-rekisteröinti
Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian sen
ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa http://behringer.com ja lue takuuehdot
huolellisesti.
Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaa-maan sen
mahdollisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen. Josliike
sijaitsee kaukana, voit kääntyä myös suoraan sivukonttorimme puoleen.
Haaraliikkeidemme yhteystiedot löydät laitteen alkuperäispakkauksessa
olevasta luettelosta (Global Contact Information/European Contact Information).
Jospakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, käännylähimmän
maahantuojan puoleen. Yhteystiedot löydät Support-sivuilta Internet-osoitteesta
http://behringer.com.
Laitteen ja sen ostopäivän rekisteröinti sivustoon helpottaa takuukäsittelyä.
Kiitos yhteistyöstäsi!
2. Käyttöelementit ja Liitännät
Tässä kappaleessa kuvataan mikseripöydän erilaiset käyttöelementit.
Kakkisäätimet, kytkimet ja liitännät selvitetään yksityiskohtaisesti.
2.1 Monokanavat
Kuva 2.1: Monokanavien liitännät ja säätimet
MIC
Jokainen mono-tulokanava toimii symmetrisenä mikrofonitulona XLR-liitännän
kautta. Nappiapainamalla käytettävissä on myös +48 V:n keinojännite
kondensaattorimikrofonien käyttämiseksi. XENYX-esivahvistimet mahdollistavat
puhtaan ja kohinattoman vahvistuksen, joka yleensä yhdistetään ainoastaan
kalliisiin Outboard-esivahvistimiin.
◊ Kytke toistojärjestelmäjärjestelmä hiljaiseksi, ennen phantomsyötön
aktivointia. Muuten päällekyt kentämelu kuuluu kuuntelukovaäänisen
kautta. Huomioi myös ohjeet kappaleessa 2.4 “Main-Sektio”.
LINE IN
Jokaisella monotulolla on myös yksi symmetrinen Line-tulo, joka on
rakenteeltaan 6,3-mm jakkiholkki. Nämätulot voidaan varata myös
epäsymmetrisesti kytketyillä pistokkeilla (monojakki).
◊ Muista, että käytä saadaan aina yhden kanavan joko mikrofonitai
Line-tuloa, ei koskaan molempia samanaikaisesti!
6 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
TRIM
TRIM-säätimellä säädät tulovahvistuksen. Tämänsäätimen tulisi olla
vasemmassa vasteessa aina kun liität yhden signaalilähteen yhdelle tulolle tai
irrotatsen.
Skala osoittaa kaksi eri voimakkuusaluetta: ensimmäinen alue +10:stä +60 dB
viittaa MIC-tuloon ja vahvistaa MIC-tuloon syötettyjä signaaleja.
Toinen alue +10:stä -40 dBu viittaa taas Line-tuloon ja osoittaa tulon
herkkyyden. Laitteet, joissa on tavallinen Line-lähtötaso (-10dBV tai +4dBu),
tulee säätää seuraavanlaisesti: Yhdistä laite TRIMmin ollessa pois päältä
kytkettynä ja säädä se sitten laitteen valmistajan antamalle lähtötasolle.
Jos laitteessa on lähtötasonnäyttö tulisi sen näyttää 0 dB signaalin ollessa
korkeimmillaan. +4 dBu:n saavuttamiseksi säädä nappulasta siis hieman
oikealle, -10 dBV:n saavuttamiseksi hieman enemmän. Hienosäätö tapahtuu
CLIP-LEDin avulla, kun syötät musiikki signaalia.
EQ
Kaikilla monotulokanavilla on yksi 3-kaistainen sointisäätö. Kaistatsallivat
kulloinkin maksimaalisen noston/laskun arvon 15 dB verran,
keskiasennossataajuuskorjain on neutraali.
British EQs -kytkentätekniikka perustuu arvostetuimmissa alkuperäisissä
konsoleissa käytettyyn tekniikkaan, joka mahdollistaa lämpimän äänen ilman
ei-toivottuja sivuefektejä. Tuloksena ovat erittäin musikaalisen kuuloiset
taajuuskorjaimet, joiden käytöstä ei aiheudu sivuefektejä, kuten jaksojen
siirtyminen tai kaistanleveyden kaventuminen, edes voimakkaiden ±15 dB:n
toimenpiteiden yhteydessä, mitä yksinkertaisten taajuuskorjainten käytön
yhteydessä usein tapahtuu.
Ylempi (HIGH) ja alempi kaista (LOW) ovat Shelving-suodattimia, jotkalaskevat
tai nostavat kaikki niiden rajataajuuksien ylä- tai alapuolella olevat
taajuudet. Ylemmän ja alemman kaistan rajataajuudet ovat 12 kHz ja 80Hz.
Keskikaista (MID) on rakenteeltaan peak-suodatin, jonka keskitaajuus on
2,5kHz. Peak-suodatin eroaa shelving-suodattamisesta siinä, että se työstää
taajuusalueen, joka ylittyy sen keskitaajuuden ala- ja yläpuolelle.
LOW CUT
Lisäksi tätä varten on monokanavilla jäykkäsivuinen LOW CUT-suodatin
(18 dB/Okt, -3 dB taajuudella 75 Hz), jolla epätoivotut, matalataajuuksiset
signaaliosat voidaan eliminoida. Näitä voivat olla käsimikrofonien käyttöääniä,
askelääniä tai herkkien mikrofonien räjähdysääniä.
FX
FX Send-tiet (tai AUX Send-tiet) tarjoavat mahdollisuuden kytkeä
signaaleja yhdestä tai useammasta kanavasta ja koota ne yhdelle väylälle
(Bus). YhdelläFXSend-holkilla voidaan signaaliin tehdä sivu-ulosotto ja
esim. välittääse ulkoiselle tehostelaitteelle. Paluusoittotienätoimivat
stereokanavavedot. FXSend-tie on mono ja se tarjoaa jopa
+15dB:nvahvistuksen.
XENYX-mikseripöytien FX-tie on - kuten jo nimestä voi päätellä - tarkoitettu
tehostelaitteiden liitäntään ja se on kytketty post-Fader. Eli yhden kanavan
tehosteen äänenvoimakkuus muotoutuu kanava-Faderin asennon mukaan.
Josnäin ei olisi, jäisi kanavan tehostesignaali kuultaville myös silloin, kun Fader
„suljettaisiin“ kokonaan. XENYX-mikseripöydissä kanava-Faderia kutsutaan
LEVEL-säätimeksi.
1002FX/1202FX:ssä on FX-Send samaten suora väylä sisäänrakennettuun
tehosteprosessoriin. Jotta tehosteprosessori saisi tulosignaalin, ei tämä säädin
siis saa olla käännettynä täysin vasempaan ääriasentoonsa (-∞).
PAN
PAN-säätimellä määritetään kanavasignaalin asento stereokentän sisällä.
Tämärakenneosa tarjoaa Constant-Power-ominaisuuden, eli signaalilla on aina
samana pysyvä taso huolimatta asemoinnista stereopanoramassa.
LEVEL
LEVEL-säätimellä määritetään kanavasignaalin taso Main Mixissä.
◊ Huomio: Koska Aux-tie on kytkettynä post-faderille efektiprosessoria
varten, täytyy kanava-faderin (LEVEL) olla yläasennossa,
jotta efektiprosessori saa signaalin tältä kanavalta!
CLIP
Monokanavien CLIP-LEDit syttyvät, kun tulosignaali on ohjattu liian korkeaksi.
Laske tässä tapauksessa esivahvistusta TRIM-säätimellä, kunnes LED sammuu.
2.2 Stereokanavat
Kuva 2.2: Stereokanavien liitännät ja säätimet
LINE IN
Jokaisella stereokanavalla on kaksi symmetristä Line-tasotuloa jakkiholkeilla
vasempaa ja oikeaa kanavaa varten. Kun ainoastaan merkinällä “L” nimitett
holkkia käytetään, toimii kanava monona. Stereokanavat ovat rakennettu
tyypillisiä Line-tasosignaaleja varten.
Molemmat holkit voidaan varata myös epäsymmetrisesti kytketyilläpistokkeilla.
FX
Stereokanavien FX Send-tie toimii aivan kuten monokanavien vastaava.
KoskaFX-tie on mono, miksataansignaali stereo kanavalla ensin monosummaksi
ennenkuin se päätyy FX-Bus:iin (keruuväylälle).
7 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
BAL
Kun yhtä kanavaa käytetään stereona, määrää BAL(ANCE)-säädin vasemman
ja oikean tulosignaalin relatiivisen osuuden, ennen kuin molemmat signaalit
ohjataan vasemmalle tai oikealle Main Mix-Bus:lle. Mikäli yhtä kanavaa
käytetään monona vasemman Line-tulon kautta, tällöin tällä säätimellä on sama
toiminto kuin monokanavien PAN-säätimellä.
LEVEL
Samoin kuin monokanavilla määritetään LEVEL-säätimellä stereokanavien
kanavavedon taso Main Mixissä.
+4/-10
XENYX 1002FX:lla ja 1202FX:lla on tulostason sopeutukseen yksi kytkin,
jollatuloherkkyys voidaan vaihtaa arvojen +4 dBu ja -10 dBV välillä.
Arvolla-10 dBV (Homerecording-taso) reagoi tulo herkemmin kuin arvolla
+4dBu(studiotaso).
2.3 Main-sektion kytkentäkenttä
Kuva 2.3: Main-sektion liitännät
FX SEND
FX SEND-holkki johtaa sitä signaalia, joka on kytketty yksittäisistä kanavista
FX-säätimen avulla. Liittäkää tähän sen ulkoisen tehostelaitteen tulo,
jonkaavulla haluatte työstää FX-keräilyväylän summasignaalia. Jos luodaan
tehostemiksaus, voidaan työstettävä signaali johtaa tehostelaitteen lähdöstä
takaisin stereokanavaan.
◊ Jos liitetty efektilaite ei saa tulosignaalia, on FX SEND-säädin auki.
Sama koskee myös laitteen sisään rakennettua efektiprosessoria.
◊ Tässä tapauksessa ulkoinen efektilaite pitäisi olla säädettynä
efektiosioon 100%:sti, sillä efekti signaali johdetaan Main Mixiin
rinnakkain “kuivien” kanava signaalien kanssa.
◊ Tällä sovelluksella täytyy kyseisen kanavan FX-säätimen täytyy olla
vasemmassa vasteessa, koska muuten tuotat takaisinkytkennän!
PHONES/CONTROL ROOM OUT
PHONES-liitäntä (ylhäällä liitäntäkentässä) on toteutettu stereojakkiholkkina.
Tähän liitetään kuulokkeet. CONTROL ROOM OUT -holkeista (epäsymmetrisesti
kytketyt jakkiholkit) valvotaan summasignaaleja (tehostemix ja Main Mix)
sekä yksittäissignaaleja studio-kuuntelumonitorien kautta. Main-sektion
PHONES/CONTROL ROOM-säätimen avulla määritellään molempien lähtöjen taso.
MAIN OUT
MAIN OUT-holkit ovat epäsymmetrisesti kytkettyjä ja rakenteeltaan
monojakkiholkkeja. Tässä vaikutta Main Mix-summasignaali tasolla, jonka arvo
on 0 dBu. MAIN MIX-Faderilla voit säätää tämän lähdön äänenvoimakkuuden.
Riippuen siitä, mitä tarkoitusta varten haluat mikseriäsi käyttää, ja mitä muita
laitteita omistat, voit yhdistää tähän myös seuraavia laitteita:
Live-äänentoisto:
Stereo-dynamiikkaprosessori (vaihtoehtoinen), Stereo-taajuuskorjain
(vaihtoehtoinen) ja Fullrange-kaiuttimille Stereo-vahvistinpäätetaso
passiivisillataajuusvaihteilla.
Jos haluat käyttää moniteisiä kaiutinsysteemejä ilman sisäisiä taajuusvaihteita,
tulee sinun käyttää aktiivista taajuusvaihdetta sekä monta vahvistinpäätetasoa.
Niissä on usein valmiiksi asennettu dynamiikan rajoitin (Limiter) (kutenesim.
BEHRINGER SUPER-X PRO CX2310:ssa ja ULTRADRIVE PRO DCX2496:ssa).
Aktiiviset taajuusvaihteet sijoitetaan suoraan päätetasojen eteen ja ne jakavat
taajuusnauhan moneen osaan, jotka sitten syötetään päätetasojen kautta
kyseessä olevaan kaiutinsysteemeihin.
Äänitys:
Masteringia varten on suositeltavaa käyttää Stereo-kompressoria kuten esim.
COMPOSER PRO-XL MDX2600:a , jolla voit teettää musiikkisignaalisi dynamiikan
tarkalleen haluamaasi äänitystarkoitusta varten. Kompressorista signaali
kulkeutuu seuraavaksi äänittäjään.
CD/TAPE INPUT
CD/TAPE INPUT-holkit soveltuvat 2-Track-Rekorderin (esim. DAT-Rekorder)
taimyös CD-soittimen liitäntää varten. Lisäksi sinulla on täten käytettävissä yksi
Stereo-Line-tulo, johon voidaan myös liittää toisen XENYXin tai ULTRALINKPRO
MX882:n tulosignaali. Kun liität CD/Tape Inputin HiFi-vahvistimeen
lähdevalintakytkimellä, voit yksinkertaisella tavalla kuunnella lisälähteitä
(esim.kasettisoitin, MD-soitin, äänikortti jne.).
TAPE OUTPUT
Nämä liitännät on toteutettu RCA-holkkeina ja johdotettu rinnan MAINOUTiin.
Liittäkää tähän tietokoneen äänikortin tai tallennuslaitteen tulot.
Lähtötasosäädetään erittäin tarkan MAIN MIX-Faderin avulla.
2.4 Main-Sektio
Kuva 2.4: Main-sektion käyttöelementit
8 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
+48 V
Punainen “+48 V”-LED palaa, kun phantomsyöttö on kytketty päälle.
Phantomsyöttöä tarvitaan kondensaattorimikrofonien käyttöön ja se aktivoidaan
sen yläpuolella sijaitsevasta +48V-kytkimestä.
◊ Phantomsyötön ollessa päällä ei pöytään (tai Stage-/Wallboxiin)
saa olla kytkettynä mikrofoneja. Lisäksi monitori/PA-kovaääninen
tulisi kytkeä hiljaiseksi, ennen phantomsyötön käyttöönottoa.
Odottakaa päällekytkennän jälkeen n. minuutin ajan, jotta järjestelmä
pääsee stabilisoitumaan.
◊ Huomio! Älä missään tapauksessa käytä epäsymmetrisesti kytkettyjä
XLR-liittimiä (NASTA 1 ja 3 yhdistetty) MIC-tuloholkeilla, kun haluat
ottaa phantomsyötön käyttöön.
POWER
Sininen POWER-LED näyttää, että laite on kytketty päälle.
TASONÄYT
Erittäin tarkka 4-segmentti-tasonäyttö näyttää aina tarkan yleiskuvan kyseisen
näytetyn signaalin voimakkuudesta.
Ohjaus:
Tason sovittamiseksi tulee tulokanavien LEVEL-säädin saattaa keskiasentoon ja
tulovahvistusta nostaa TRIM-säätimen avulla niin kauan, kunnes enintään 0 dB:n
tasoa näytetään.
Äänityksessä digitaalinauhureiden kanssa ei nauhurin Peak-Meter saisi ylittää
arvoa 0 dB. Tämä siitä syystä, että analogiäänityksen vastakohtana jo pienimmät
yliohjaukset johtavat epämiellyttäviin, digitaalisiin särö-ääniin.
Analogiäänityksissä pitäisi äänityslaitteen VU-mittarin iskeä n. +3 dB:iin asti
matalataajuuksisilla signaaleilla (esim. Bass Drum). VU-mittarit edistävät yli
1kHz:n taajuuksilla niiden hitauden johdosta sitä, että signaalitaso näytetään
liian alhaisena. Instrumenteilla kuten Hi-Hat pitäisi sinun suorittaa ohjaus tämän
vuoksi vain -10 dB:iin asti. Snare Drumit pitäisi ohjata arvoon n. 0 dB.
◊ XENYXin Peak-Meter näyttää tason enemmän tai vähemmän
taajuudesta riippuen. Äänitystason suositusarvo on 0 dB
kaikille signaalityypeille.
MAIN MIX
MAIN MIX-Faderilla voidaan säätää Main Outsien äänenvoimakkuutta.
PHONES/CONTROL ROOM
PHONES/CONTROL ROOM-säätimellä määrätään CONTROL ROOM ja
PHONES-lähtöjen taso.
CD/TAPE TO MIX
Kun CD/TAPE TO MIX –kytkin on painettuna, kytketään CD/Tape-tulo
MainMixille ja se toimii näin nauhasoittojen, MIDI-soitinten tai muiden sellaisten
signaalilähteiden lisätulona, jotka eivät tarvitse lisätyöstöä.
CD/TAPE TO CTRL
Painakaa CD/TAPE TO CTRL-kytkintä siirtääksenne CD/Tape-tulon myös
monitorilähdölle (CTRL ROOM OUT/PHONES). Tämän toiminnon tyypillinen
studiokäyttö on musiikin tallentaminen Digital Audio Workstationille (DAW)
samanaikaisella toistolla.
◊ Kun haluat äänittää signaalin TAPE OUTPUTin kautta, ja kuunnella tätä
samanaikaisesti CD/TAPE INPUTin kautta, niin tällöin CD/TAPE TO MIX-
kytkin ei saa olla painettuna. Tällä tavalla muodostuisi silmukka,
koska tämä signaali soitettaisiin ulos Main Mixin kautta jälleen
TAPE OUTPUTilla. Tällä sovelluksella tulisi Tape-signaali asettaa
CD/TAPE TO CTRLin kautta monitorikovaääniselle tai kuulokkeille.
Main Mixin vastakohtana näitä signaaleita ei soiteta ulos
TAPE OUTPUTilla.
FX TO CONTROL
Jos kuulokkeissa tai monitorikovaäänisissä halutaan kuulla ainoastaan
tehostesignaali, tulee painaa FX TO CTRL-kytkintä. Tehostelaitteen signaalia
voidaan nyt kuunnella yksinään, Main Mix- tai CD/Tape-signaalia ei enää kuulla
Phones- ja Control Room-lähdöissä.
2.5 Digitaalinen tehosteprosessori
Kuva 2.5: Tehostesektio
100 ENSILUOKKAISTA TEHOSTETTA
XENYX 1002FX/1202FX:ssä on sisäänrakennettu digitaalinen
stereotehosteprosessori. Tämätehosteprosessori tarjoaa teille valikoiman
standarditehosteita, kuten esim. Hall, Chorus, Flanger, Delay ja useita
yhdistelmätehosteita. KanavienFX-säädinten kautta voidaan tehosteprosessoriin
syöttää signaaleja. Integroidussa tehostemoduulissa on se etu, ettei sitä tarvitse
kaapeloida. Näinpoistetaan hurinasilmukoiden tai epätasaisten tasojen vaara jo
edeltäkäsin ja laitteen käsittely yksinkertaistuuhuomattavasti.
SIGNAL ja CLIP LED
Tehostemoduulin SIGNAL LED näyttää olemassa olevaa riittävän korkean
tason omaavaa signaalia. Sen tulisi palaa jatkuvasti. Varmistakaa kuitenkin,
että CLIP LED syttyy ainoastaan tasohuippujen aikana. Jos se palaa jatkuvasti,
tehosteprosessoria yliohjataan ja epämiellyttäviä vääristymiä esiintyy. Jos näin
on, tulee kanavien FX-säädintä kääntää hieman pienemmälle.
PROGRAM
PROGRAM-säätimellä on kaksi toimintoa: PROGRAM-säädintä kääntämällä
valitaan tehostenumero. Näyttö näyttää vilkkumalla juuri asetetun Presetin
numeroa. Valitun Presetin vahvistamiseksi painetaan PROGRAM-säädintä,
vilkkuminen loppuu.
FX TO MAIN
FX TO MAIN-säätimellä efektisignaali syötetään Main Mixiin. Säätimen ollessa
vasemmassa vasteessa, efektisignaalia ei kuulu.
Mukana toimitetusta lisälehdestä löytyy kaikkien multitehosteprosessorin
Presettien yleiskatsaus.
9 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
3. Käyttötapoja
3.1 Tallennus-Studio
GAIN GAIN
HPS3000
TRUTH B2030A
Electric guitar
XENYX 1002FX
V-AMP 3
B-2 PRO
UMX490 MIDI sound module
CD Player
MD Recorder
Digital Audio
Workstation
Kuva 3.1: 1002FX äänitysstudiossa
Vaikka useimmat studion tehtävistä voidaan nykyään jo hoitaa tietokoneella,
on mikseripöytä korvaamaton työkalu, joka tukee audiotulojen ja –lähtöjen
hallintaa: Mikrofonisignaaleja tulee ennen tallennusta esivahvistaa ja niiden
sointia työstää, tallennus- ja toistosignaalit tulee johtaa niille tarkoitettuihin
liitäntöihin tai integroidan miksaukseen, kuulokkeiden ja studiomonitorien
äänenvoimakkuutta tulee säätää jne. XENYX-mikseripöytien laajasti varusteltu
Main-sektio on tässä avuksi aivan erityisesti.
Kaapelointi:
Liittäkää sointilähteenne mikseripöydän Mic- tai Line-tuloihin.
Liittäkäämasterkoneenne (DAT-/MD-tallennin) Main-lähtöihin.
Kuuntelukovaäänisenne liitetään Control Room-lähtöihin, kuulokkeet Phones-
lähtöön. Nyt CD/Tape-lähdöt yhdistetään (Digital Audio Workstation) (DAW)
äänikortin tuloihin. Liittäkää tietokoneen äänikortin lähdöt CD/Tape-tuloihin.
Tallennus ja toistaminen:
Tallennussignaali esivahvistetaan mikseripöytäkanavassa, työstetäänEQ:lla
ja ohjataan Main-Bus:ille. Tallennustaso määritellään LEVEL-säätimellä.
Tietokoneenkokonaistaso säädetään MAIN MIX-Faderin avulla. Varmistaaksenne,
että signaali todella tallennetaan, ei Phones- tai Control Room-Busissa tulisi
nyt kuunnella MainMix-signaalia (eli pöydän lähtösignaalia, siis ennen
tallennusta), vaan CD/Tape-tuloihin liitetyn äänikortin paluutietä. Näin
suoritetaan eräänlainen takanauhakontrolli. Painakaatätä varten CD/TAPE TO
CTRL-kytkintä ja säätäkää kuunteluäänenvoimakkuus PHONES/CONTROL ROOM-
säätimellä. Näinvoitte tallettaa myös jo tallennettuun Playbackiin lisäraitoja
(nk.Overdubseja). Käyttäkää tässä DAW:inne Direct Monitoring-toimintoa.
◊ Tässä käyttötavassa CD/TAPE TO MIX-kytkin ei saa olla painettuna.
Muutoin äänikorttilähtöjen toistosignaali johdettaisiin takaisin
tietokoneeseen ja tallennettaisiin mukaan. Tämä ei ole ainoastaan
epätoivottua, vaan johtaa myös Feedback-silmukkaan.
10 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
3.2 Live-kaiutus
FBQ3102
MDX2600
EP2000
HPS3000
Electric guitar
XENYX 1202FX
GMX212
Bass guitar
BB410
BX4500H
XM1800S
UMX490
CD Player
MD Recorder
Drum
Computer
REV2496
B1520 PRO
Kuva 3.2: 1202FX Live-käyt
Tässä kuvassa näytetään Live-kaiutuksen tyypillinen rakenne. 1202FX:n
monokanaviin liitetään kaksi laulumikrofonia ja lähdöt kulloinkin yhdestä kitara-
ja bassovahvistimesta. Keyboard ja rumputietokone liitetään stereokanaviin.
Kaiutusjärjestelmän vahvistinpääteaste liitetään Main-lähtöihin, kompressorien,
taajuuskorjaimen tai taajuudenjakosuodattimen kaltaiset laitteet kytketään
mikseripöydän ja vahvistinpääteasteen väliin. Jos haluatte leikata mukaan
konserttia, voitte liittää tallennuslaitteenne (tässä minidisc-tallennin) CD/
Tape-lähtöihin. CD-soitin, joka toistaa musiikkia muutos- tai soittotauoilla,
liitetäänCD/Tape-tulojen kautta. Jos liitätte yhdistetyn tallennus- ja
toistolaitteen (esim. kasettinauhurin), eiCD/TAPETO MIX-kytkin
saa olla tallennuksen aikana painettuna, koskamuutoin tallennettavaksi
tarkoitettu signaali johdetaan jälleen suoraan mikseripöytään, sieltätaas
tallennuslaitteeseen... takaisinkytkentä syntyisi heti, kun painatte
tallennusnäppäintä. Seurauksenaolisi kova, epämiellyttävä tai jopa
kivuliasvihellysääni.
Jos käytätte ulkoista tehostelaitetta, joka kaapeloidaan kuvan osoittamalla
tavalla, varmistakaa, että FX SEND-säädin kanavassa 11/12 on käännetty
kokonaan kiinni (säädin vasemmassa ääriasennossa), jotta myös tässä
vältyttäisiin Feedback-silmukalta.
11 XENYX 1202FX/1002FX Käytohje
4. Asennus
4.1 Verkkoliitäntä
AC POWER IN
Virran syöttö suoritetaan taustapuoleisen 3-napa-verkkoliitännän kautta.
Tähän liitetään mukana toimitettu AC-adapteri. Verkkoliitäntä on tarvittavien
turvallisuusmääräysten mukainen.
◊ Käytä koneen käyttöön ainoastaan mukana toimitettua verkko-osaa.
◊ Älä koskaan liitä XENYX:ia verkko-osaan, kun verkko-osan on jo liitetty
sähköverkkoon! Yhdistä sitä vastoin ensin pulpetti verkko-osaan ja liitä
vasta sitten verkkoon.
◊ Huomioi, että sekä verkko-osa kuten myös mikseripöytä kuumenee
voimakkaasti käytön aikana. Tämä on täysin normaalia.
4.2 Audioliitännät
Erilaisia sovelluksia varten tarvitset useita erilaisia johtoja. Seuraavista kuvista
käy ilmi, minkälaisia näiden johtojen tulisi olla. Huomioi, että käytät aina
korkealaatuisia johtoja.
Käytä 2-raita-tulojen ja lähtöjä varten normaaleja RCA-johtoja.
Luonnollisesti voit myös liittää epäsymmetrisesti kytketyt laitteet symmetrisille
tuloille/lähdöille. Käytä joko monojakkeja tai yhdistä stereojakin rengas varren
kanssa (tai nasta 1 nasta 3 kanssa XLR-pistokkeilla).
◊ Huomio! Älä missään tapauksessa käytä epäsymmetrisesti kytkettyjä
XLR-liittimiä (NASTA 1 ja 3 yhdistetty) MIC-tuloholkeilla, kun haluat
ottaa phantomsyötön käyttöön.
output
For unbalanced use, pin 1 and pin 3
have to be bridged
1 = ground/shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)
input
12
3
1
2
3
Balanced use with XLR connectors
Kuva 4.1: XLR-liittimet
strain relief clamp
sleeve
tip
sleeve
(ground/shield)
Unbalanced ¼" TS connector
tip
(signal)
Kuva 4.2: 6,3-mm-monojakkipistoke
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
For connection of balanced and unbalanced plugs,
ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.
Balanced ¼" TRS connector
ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)
Kuva 4.3: 6,3-mm-stereojakkipistoke
strain relief clamp
sleeve
ring
tip
sleeve
ground/shield
¼" TRS headphones connector
ring
right signal
tip
left signal
Kuva 4.4: Kuuloke-stereojakkipistoke
12 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
5. Tekniset Tied
Monotulot
Mikrofonitulot
Tyyppi XLR, elektr. symmetroitu,
diskreetti tulokytkentä
Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)
@ 0 Ω lähdevastus -132,7 dB / 137 dB A-painotettu
@ 50 Ω lähdevastus -130 dB / 133,9 dB A-painotettu
@ 150 Ω lähdevastus -127,1 dB / 130,9 dB A-painotettu
Toistokäyrä <10 Hz - 200 kHz (-1 dB)
Vahvistusalue +10 ... +60 dB
Maks. sisääntulotaso +12 dBu @ +10 dB Gain
Impedanssi n. 2,6 kΩ symmetrinen
Kohinaväli 107 dB / 111 dB A-painotettu
(0 dBu In @ +22 dB Gain)
Särö-äänet (THD + N) 0,005% / 0,003% A-painotettu
Line-Tulot
Tyyppi 6,3-mm-jakki symmetrinen
elektronisesti symmetroitu
Impedanssi n. 20 kΩ symmetrinen
10 kΩ epäsymmetrinen
Vahvistusalue -10 ... +40 dB
Maks. sisääntulotaso +20 dBu @ 0 dB Gain
Häivytysvaimennus
1
(Ylipuhumisvaimennus)
Main-Fader suljettu 85 dB
Kanal-Fader suljettu 88 dB
Toistokäyrä
Mikrofonitulo Main Out:iin
<10 Hz - 80 kHz +0 dB / -1 dB
<10 Hz - 137 kHz +0 dB / -3 dB
Stereotulot
Tyyppi 6,3-mm-jakki symmetrinen
elektronisesti symmetroitu
Impedanssi n. 20 kΩ symmetrinen
10 kΩ epäsymmetrinen (+4 dBu)
n. 20 kΩ symmetrinen
5 kΩ epäsymmetrinen (-10 dBV)
Maks. sisääntulotaso +22 dBu
EQ Monokanavat
Low 80 Hz / ±15 dB
Mid 2,5 kHz / ±15 dB
High 12 kHz / ±15 dB
Audioulostulot
FX Send
Tyyppi 6,3 mm stereojakki, epäsymm.
Impedanssi n. 120 Ω
Maks. ulostulotaso +22 dBu
Main-Lähdöt
Tyyppi 6,3 mm stereojakki, epäsymm.
Impedanssi n. 120 Ω
Maks. ulostulotaso +22 dBu
Control Room-Lähdöt
Tyyppi 6,3 mm stereojakki, epäsymm.
Impedanssi n. 120 Ω
Maks. ulostulotaso +22 dBu
Kuulokeläh
Tyyppi 6,3 mm stereojakki, epäsymmetrinen
Maks. ulostulotaso +19 dBu / 150 Ω (+25 dBm)
Main Mix-Järjestelmätiedot
2
Kohina
Main Mix @ -, -105 dB / -108 dB A-painotettu
Kanal-Fader -∞
Main Mix @ 0 dB, -94 dB / -97 dB A-painotettu
Kanal-Fader -∞
Main Mix @ 0 dB, -83 dB / -85 dB A-painotettu
Kanal-Fader @ 0 dB
Digitaalinen Muokkaus
Muuntaja 24-Bit Sigma-Delta,
64/128-kertainen Oversampling
Seurantanopeus 40 kHz
Verkkojännite
USA/Kanada 120 V~, 60 Hz, verkko-osa MXUL6
U.K./Australia 240 V~, 50 Hz, verkko-osa MXUK6
Eurooppa 230 V~, 50 Hz, verkko-osa MXEU6
China 220 V~, 50 Hz, verkko-osa MXCN6
Japani 100 V~, 60 Hz, verkko-osa MXJP6
Output 2 x 14,8 V~, 2 x 500 mA
13 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje
Mitat
1202FX
Mitat (K x L x S) n. 47 x 220 x 242 mm
Paino (netto) n. 2,1 kg
1002FX
Mitat (K x L x S) n. 47 x 189 x 220 mm
Paino (netto) n. 1,6 kg
Mittavaatimukset:
Kohtaan 1: 1 kHz rel. 0 dBu:hun; 20 Hz - 20 kHz; Line tulo; Main lähtö; Gain @ Unity.
Kohtaan 2: 20 Hz - 20 kHz; mitattu Main-lähdöllä. Kanavat 1 - 4 Gain @ Unity; sointisäätö neutraali;
kaikki kanavat Main Mixillä; kanavat 1/3 täysin vasemmalla, kanavat 2/4 täysin oikealla.
Referenssi = +6 dBu
BEHRINGER on aina nähnyt vaivaa korkeimman laatutason varmistamiseksi. Tarvittavat muutokset suoritetaan
ilman ennakkoilmoituksia. Laitteen Tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat siitä johtuen poiketa mainituista tiedoista
tai kuvista.
We Hear You
/

See käsiraamat sobib ka